ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 16 / 2564 เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้โรงเรียนตรึงค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ฯ

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ