SCHOOL ANNOUNCEMENT

ประกาศจากโรงเรียน

ประกาศโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น “ดาวิณณ์” (DARWIN) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรีย

Read More »

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ