SCHOOL ANNOUNCEMENT

ประกาศจากโรงเรียน

ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 15 / 2564 เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 93/2564 (วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564)

แนวปฎิบัติการเรียนการสอน

Read More »
ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 14 / 2564 เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 – วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อควรระวัง : ในช่วงที่หย

Read More »

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ