วิธีการรับสมัครงาน :

  1. สมัครทาง email โดยส่ง Resume มาที่ [email protected]
  2. สมัครทางไปรษณีย์: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-245570 ต่อ 102
  3. สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชา สังคมศึกษา (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)
เงินเดือน : เริ่มต้นที่ 16,500 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในสาขา สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– หากมีใบประกอบวิชาชีพครูและผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC TOEFL IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู
รายละเอียดงาน :
– ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา เป็นภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนแผนการเรียน English Programme
– ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนและจัดทำแผนการสอน สื่อและอุปกรณ์การสอน
– ดูแลความเรียบร้อยภายในชั้นเรียน
– ให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน
– ทำหน้าที่อื่นๆตามได้รับมอบหมาย
วิธีการรับสมัครงาน :
1. สมัครทาง email โดยส่ง Resume มาที่ [email protected]
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564