โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับสมัคร ครูสอนดนตรี (Piano/Guitar/Bass/Drums/Violin)

วิธีการรับสมัครงาน :
1. สมัครทาง email โดยส่ง Resume และใบรับสมัครมาที่ [email protected]
2. สมัครทางไปรษณีย์: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-245572 – 75 ต่อ 102
3. สมัครด้วยตนเอง: ที่ห้องสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

คุณสมบัติ
1. เพศชาย – หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้และเชี่ยวชาญในเครื่องดนตรีที่สอน
3. มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ มีใจรักการสอน
4. ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
5. หากมีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : ลักษณะงาน Part-time

 

วิธีการรับสมัครงาน
1. สมัครทาง email โดยส่ง Resume และใบรับสมัครมาที่ [email protected]
2. สมัครทางไปรษณีย์: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-245572 – 75 ต่อ 102
3. สมัครด้วยตนเอง: ที่ห้องสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

4. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่นี่

PDF

Word