โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดครู และเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง

  1. สมัครทาง email โดยส่ง ใบสมัคร มาที่ [email protected]
  2. สมัครทางไปรษณีย์: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-245570 ต่อ 102
  3. สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยใ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับสมัครครูผู้สอน
1.ครูสังคมศึกษา

คุณสมบัติ
1). วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
2). รักและศรัทธาในอาชีพครู
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนได้
4). มีความรับผิดชอบสูง มีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัว
5).หากมีใบประกอบวิชาชีพครูและผลคะแนนทดสอบทางภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง

1.เจ้าหน้าที่ธุการ-การเงิน สระว่ายน้ำ

2.เจ้าหน้าที่พัสดุ-ครุภัณฑ์

3.เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า/ช่งแอร์

คุณสมบัติ

1).สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไปใทางสาขาที่เปิดรับ

2). มีประสบการณ์การทำงานทางด้านสาขาที่เปิดรับ

3). มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานขึ้นไป

4).อื่นๆ ตามรายละเอียดที่แนบมา

วิธีการรับสมัครงาน :
1. สมัครทาง email โดยส่ง Resume มาที่ [email protected]
2. สมัครทางไปรษณีย์: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-245572 – 75 ต่อ 102

3. สมัครด้วยตนเอง: ที่ห้องสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

4. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่นี่

PDF

Word