วิธีการรับสมัครงาน :

  1. สมัครทาง email โดยส่ง Resume มาที่ [email protected]
  2. สมัครทางไปรษณีย์: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-245570 ต่อ 102
  3. สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครครู 1 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชา ภาษาไทย (สอนนักเรียนต่างชาติ)
เงินเดือน : เริ่มต้นที่ 16,500 บาทคุณสมบัติผู้สมัคร :
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในสาขา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– หากมีใบประกอบวิชาชีพครูและผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC TOEFL IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู
รายละเอียดงาน :
– ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทยให้กับนักเรียนต่างชาติ (ชาวจีน)
– ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนและจัดทำแผนการสอน สื่อและอุปกรณ์การสอน
– ดูแลความเรียบร้อยภายในชั้นเรียน
– ให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน
– ทำหน้าที่อื่นๆตามได้รับมอบหมาย
วิธีการรับสมัครงาน :
1. สมัครทาง email โดยส่ง Resume มาที่ [email protected]
2. สมัครทางไปรษณีย์: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-245570 ต่อ 102
3. สมัครด้วยตนเอง: ที่ห้องสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ภายในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564