โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครครู 2 ตำแหน่ง วันนี้ - 3 เมษายน 2565

  1. สมัครทาง email โดยส่ง Resume มาที่ [email protected]
  2. สมัครทางไปรษณีย์: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-245570 ต่อ 102
  3. สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

1.ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขา ภาษาอังกฤษหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– หากมีใบประกอบวิชาชีพครูและผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC TOEFL IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู

รายละเอียดงาน :
– ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ
– จัดทำแผนการสอน สื่อและอุปกรณ์การสอน
– ดูแลความเรียบร้อยภายในชั้นเรียน
– ทำหน้าที่ครูประจำชั้นและให้ความช่วยเหลือ/ดูแลนักเรียน
– ทำหน้าที่อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

วิธีการรับสมัครงาน :
1. สมัครทาง email โดยส่ง Resume มาที่ [email protected]
2. สมัครทางไปรษณีย์: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-245570 ต่อ 102
3. สมัครด้วยตนเอง: ที่ห้องสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
     ภายในวันที่ 3 เมษายน 2565