สรุปผลการเลือกตั้ง Online ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 06.00 - 18.00 น ทางระบบ Student Dashboard

ผู้สมัครสภานักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

คลิปแนะนำผู้สมัคร หมายเลข 1

ได้คะแนน 384 คะแนน

คลิปแนะนำผู้สมัคร หมายเลข 2

ได้คะแนน 1,220 คะแนน

คลิปแนะนำผู้สมัคร หมายเลข 3

ได้คะแนน 728 คะแนน

       ด้วยงานสภานักเรียนได้มีการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนในระบบออนไลน์ โดยมีผู้สมัคร 3 พรรค โดยมีผลการลงคะแนน ดังนี้

  • เบอร์ 1 พรรคเด็กใหม่ ได้ 384 คะแนน คิดเป็น 14.85%
  • เบอร์ 2 พรรคยุคใหม่กว่า ได้ 1,220 คะแแน คิดเป็น 47.18 %
  • เบอร์ 3 พรรคผู้นำมงฟอร์ต ได้ 728 คะแนน คิดเป็น 28.15%
  • ไม่ประสงค์ลงคะแนน ได้ 254 คะแนน คิดเป็น 9.82%
  • ผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 2,586 คน จาก 3,272 คน คิดเป็น 79.03%

       จะมีประกาศผลการเลือกตั้ง และ คำสั่งแต่งตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ