เรียน   ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

เรื่อง    การตรวจสอบนักเรียนประจำตัวนักเรียนใหม่และนักเรียนมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 65)

      1.นักเรียนที่มอบตัวแล้วในปีการศึกษา 2565 ขอให้นักเรียน / ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวสอบ แผนการเรียนที่ได้มอบตัว ทางโรงเรียนภายในวันที่ 8 มีนาคม 2565 หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งครูผู้รับผิดชอบ ดังนี้

               1.1 ชื่อไม่ถูกต้องกับแผนการเรียนที่มอบตัว ติดต่อ ครูมยุรี 081-8841057

               1.2 สอบถามเลขประจำตัวสอบ ติดต่อ ครูพิมพ์ลภัทร 085-0319166 หรือ id line registrarmcs

  1. กรณียังไม่ได้เลขประจำตัวนักเรียน สาเหตุอาจจะมีดังนี้

               2.1 กรณีส่งเอกสารไม่ครบ หรือยังไม่ได้จัดส่งเอกสารสามารถจัดเอกสารโดย สแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่ [email protected] หรือ id line registrarmcs

               2.2 กรอกข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วน (กรอกข้อมูล>>คลิกที่นี่

  1. ห้องเรียนของนักเรียนจะแจ้งให้ทราบก่อนเปิดเรียน Summer อย่างน้อย 1 สัปดาห์ สามารถติดตามข้อมูล ได้ที่ www.montfort.ac.th

ตรวจสอบเลขประจำตัวและแผนการเรียน

ม. 1 Gifted วิทย์-คณิต >>คลิกที่นี่

ม. 1 Gifted อังกฤษ-Digital & Technology >>คลิกที่นี่

ม. 1 แผนการเรียนปกติ >>คลิกที่นี่

ม.1 แผนการเรียน EP >>คลิกที่นี่

นักเรียนแทรกชั้น ม.2, ม.3, ม.5 >>คลิกที่นี่

ม.4 Gifted ไทย, Gifted อังกฤษ >>คลิกที่นี่

ม.4 Gifted ฟิสิกส์, Gifted เคมี, Gifted ชีวะ >>คลิกที่นี่

ม.4 Gifted Digital & Technology, Gifted คณิตศาสตร์ >>คลิกที่นี่

ม.4 แผนการเรียน วิทย์-คณิต >>คลิกที่นี่

ม.4 แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ, ศิลป์-ฝรั่งเศส, ศิลป์-ญี่ปุ่น >>คลิกที่นี่

ม.4 แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี, ศิลป์-จีน >>คลิกที่นี่

ม.4 EP Science-Math >>คลิกที่นี่
ม.4 EP Art Business >>คลิกที่นี่

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ