ประกาศที่ 8/2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามแนวทาง “MC WE GO SMART & SECURE” ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 7 – 10 ก.ค.64)

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ