ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 21/ 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยืนยันสิทธิ์การรับโอนนักเรียนเข้าเรียนขึ้น ม. 1 และประเภทโควตาระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565

ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประชุม Online ด้วย Application Cisco WebEx ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 10.00 น. (เปิดห้อง 07.30 น.) ลิ้งประชุมผู้ปกครอง FSG_HRD’s Personal Room https://thaibrothers-hr.webex.com/meet/fsghrd Number Meeting : 1589958788

ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุม Online ด้วย Application Cisco WebEx ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 10.00 น. (เปิดห้อง 07.30 น.) ลิ้งประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.3 FSG_HRD’s Personal Room https://thaibrothers-hr.webex.com/meet/fsghrd Number Meeting : 15899587880

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ