ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 20/ 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ

🚨 ขอความร่วมมือ นักเรียนทุกคน ประเมินความเสี่ยง Thai Save Thai เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนที่ 2/2564 ตามประกาศของโรงเรียน ที่ 20/2564 ลงวันที่ 1 ต.ค. 64
👬 ขอนักเรียนทุกคน ประมินความเสี่ยงตนเองผ่าน Thai Save Thai อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
ขั้นตอนการใช้งาน Thai save Thai
👉 1. เข้าเว็ปไซต์ https://savethai.anamai.moph.go.th/login.php
👉 2. เข้าเมนู (hand pointing right)ลงทะเบียนพนักงาน
👉 3. เข้าเมนู (hand pointing right)เข้าใช้งานระบบ (สำหรับผู้ลงทะเบียนใช้งานแล้ว)
เอกสารชี้แจงเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
🙂ขอขอบคุณในความร่วมมือ🙂

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ