ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 18/ 2564 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอัตรา 2,000 บาท ต่อคน สำหรับโรงเรียนเอกชน

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ