ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 25/2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 15 – 27 พ.ย.2564

🔊ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 25/2564🔊
📆โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Line ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ถึงวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ได้แนบมาท้ายนี้ พร้อมนี้ ทางโรงเรียนฯ ใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านผู้ปกครอง ครู บุคลากร พนักงาน นักเรียน และผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน ให้เข้มงวดในเรื่องต่อไปนี้.😷😷
👉1. ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านได้กำชับให้นักเรียนได้ดูแลตัวเอง และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
👉2. ครู บุคลากร พนักงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน ให้ปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 3/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทาง “MC WE GO: SMART & SECURE” ปีการศึกษา 2564 อย่างเคร่งครัด..

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ