ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 24/ 2564 เรื่อง แจ้งการหยุดเรียนวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้ครู และบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ และงดการจัดกิจกรรมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ