ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 14 / 2564 เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 – วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อควรระวัง : ในช่วงที่หยุด 5 วัน ขอเน้นย้ำอย่าไปในพื้นที่เสี่ยง และควรป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาด COVID-19 !! เพราะทุกครั้ง การแพร่เชื้อมาจากภายนอกโรงเรียน ไม่ว่าจะเรียนพิเศษ ไปโบสถ์ เรียนดนตรี มีญาติกลับมาจากกรุงเทพ ..สำคัญที่สุด.. คือ นักเรียนของเราทุกคนยังไม่ได้รับ Vaccine เลย ขอให้ระมัดระวังตัวเองให้มากๆครับ..ด้วยความห่วงใย จากคณะภราดา คณะครูทุกคน.

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ