เรื่องแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน On-site วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

📣📣📣แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน On-site วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง และนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ขอให้เดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เพื่อเฝ้าสังเกตอาการตนเอง (Self-monitoring) และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ