📣📣ประกาศสำหรับนักเรียนใหม่ มงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 📣📩📧
📧 ขณะนี้นักเรียนสามารถใช้ E-mail ที่โรงเรียนสร้าง (เลขประจำตัวนักเรียน@montfort.ac.th) ได้แล้วนะครับ📧📧📧📧
👨‍💻คำชี้แจง👩‍💻
E-mail Address คือ เลขประจำตัวนักเรียน@montfort.ac.th
รหัสผ่าน คือ หมายเลขบัตรประชาชน

🌞🌞🌞
หมายเหตุ:

1).นักเรียนควรเปลี่ยนรหัสผ่านและจดจำหรือจดบันทึกไว้ด้วย
2) นักเรียนทุกคนจะต้องใช้ E-mail ในการเข้าห้องเรียน Online Classroom และส่งงาน
3) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม MC Online Summer Course

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ