พันธสัญญานักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เมื่อเข้ามาเป็นลูกมงฟอร์ต..สิ่งที่นักเรียนต้องรู้และทำความเข้าใจอีกเรื่อง คือ “พันธสัญญาลูกมงฟอร์ต 10 ข้อ” เพื่อการปฎิบัติตนใน รั้ว แดง ขาว น้ำเงิน เป็นลูกๆ มงฟอร์ตที่ดี..ก่อนที่จะเข้ามาเรียน Onsite ที่จะเปิดในเวลาอันใกล้นี้ ..ขอฝากลูกๆ MC ทุกคนทั้งเก่าและใหม่ ทำความเข้าใจในแต่ละข้อและปฎิบัติตาม…สุดท้ายในนามคณะภราดา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคคลกรทุกคน ยินดีต้อนรับสู่การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ..ด้วยมาตรฐานป้องกัน Covid-19 อย่างเข้มข้น MC WE GO SMART AND SECURE

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ