• 📣 ประกาศ เพื่อเตรียมความพร้อม พิชิต TCAS 65 สำหรับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เฉพาะที่สนใจ)👩‍💼🧑‍🏫
  • 👉 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธ.ค. 64..👩‍🏫🧑‍🏫
  • 👉 สแกน QR Code ลงทะเบียน 🧑‍💻👩‍💻

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ