ขอเชิญผู้ปกครองฯ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Webex ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 26- 27 มิถุนายน 2564

📣📣เรียน ผู้ปกครองนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทุกท่าน
เรื่อง ขอเชิญปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex ในระดับชั้นต่างๆ ดังนี้
⏰⏰⏰
ม.1 วันเสาร์ ที่26 มิ.ย.64 เวลา 09.00-10.30. น.
ม.4 วันเสาร์ ที่26 มิ.ย.64 เวลา 11.00-12.30. น.
ม.2 วันเสาร์ ที่26 มิ.ย.64 เวลา 13.30-15.00. น.
⏰⏰⏰
ม.3 วันอาทิตย์ ที่ 27 มิ.ย.64 เวลา 9.00-10.30น.
ม.6 วันอาทิตย์ ที่ 27 มิ.ย.64 เวลา 11.00-12.30น.
ม. 5 วันอาทิตย์ ที่ 27 มิ.ย.64 เวลา 13.30-15.00น.
(👨‍💻) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม Join Meeting
1.Download ติดตั้งโปรแกรม Webex ระบบ iOS ให้ไปดาวน์โหลด Cisco Webex Meetings ที่ App Store
และสำหรับ Android บน Google Play Store
2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว หากต้องการเข้าห้องประชุมที่ได้รับการเชิญ ให้กดปุ่ม ” Join Meeting“
3.กรอก (email)อีเมล์นักเรียนหรือผู้ปกครอง
4..กรอกชื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้ห้องเรียน-เลขที่-ชื่อนักเรียนภาษาไทย ตย. 101-25 รุ่งนภา
(*) ขอความร่วมมือผู้ปกครอง กรอกแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ