ตามรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดรายที่ CM4226 ได้ร่วมกิจกรรมในวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่และมีชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019แผนการเรียน English Programme จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เป็นการเรียน Online ในทุกระดับชั้นตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ