ประกาศที่ 7/2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (วันที่ 5 – 9 ก.ค.64)

🚩ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 7 / 2564

👉เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทาง “MC WE GO SMART & SECURE” ปีการศึกษา 2564

❤️เพื่อความปลอดภัย โรงเรียนขอแจ้งการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

📆 วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564
👨‍🏫👩‍🏫 นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกแผนการเรียน เรียนรูปแบบ Flexible Blended Learning สามารถเลือกเรียน On-site หรือ Online โดยแจ้งความประสงค์ผ่านครูประจำชั้น

🙏 ขอให้นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองทุกท่าน ดูแลตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา อย่างเคร่งครัด

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ