กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาศฉลองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครบรอบ 88 ปี