ขอเชิญนักเรียนทุกคน เข้าร่วม กิจกรรม “MC VIRTUAL WORKOUT” โดยเข้าร่วมชมการถ่ายทอด LIVE STREAMING ผ่านทางเพจ Facebook และ YouTube ของโรงเรียน พบกับ กิจกรรมการแสดงต่างๆ มากมาย และนักเรียนสามารถเข้าทำกิจกรรมส่งภาพแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ที่แต่ระดับชั้นกำหนด (ครูประจำชั้นจะแจ้งหมายเลขห้องและpassword ) อย่าลืม..ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 08.00 น.

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ