แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์นักเรียนทุกระดับชั้น และนัดหมายผู้ปกครองปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ :

  • เปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อน วันที่ 19 เมษายน – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  • นักเรียนใหม่ ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2564 กรุณาส่งสำเนาเอกสาร ปพ.1 วุฒิเดิม จากโรงเรียนเดิม ที่งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
  • หากพบข้อผิดพลาด กรูณาแจ้งรายละเอียดและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่ [email protected]

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ