📌ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอน Online เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2563
💻นักเรียนเรียน Online ผ่าน Link ใน Google Classroom ตามตารางเรียนปกติ มีการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน (งดเรียนคาบ TC)
😷ในระหว่างนี้ โรงเรียนจะทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาด พร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19
🗓 นักเรียนกลับมาเรียนตามปกติ วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563
❤️ ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ดูแล ป้องกันบุตรหลาน ระหว่างหยุดเรียน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่แออัด และเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ