รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่รอบทั่วไปสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีหลักสูตรให้เลือกตามความสนใจ

รูปปั้นนักบุญหลุยส์
Welcome To Monfort College Secondary

เกี่ยวกับโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยก้าวสู่ปีที่ 90 นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนตามวิถีมงฟอร์ตกว่า 35,000 คน มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยตามมาตรฐาน Cambridge จากอังกฤษ พร้อมด้วยผู้สอนคุณภาพ สถานที่และบรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม

_MG_0366
P1068191-2
BIL_8470-1
P1068285-2
MAY07203-2
P1067589