กติกาการส่งผลงาน

1.ผู้ส่งสามรถส่งภาพประกวดได้ 2 ช่องทาง

1.1 อัพโหลดทาง Google From ซึ่งผู้ส่งจะต้องมีบัญชี Google Mail

1.2 ส่งทาง inbox หรือ โพสต์ภาพทาง Facebook MC Famiry RUN โดยระบุชื่อส่งภาพเข้าประกวด

2.ไม่จำกัดนวนภาพที่ส่ง และประเภทที่ลงวิ่ง ซึ่งภาพจะถูกคัดเลือกลงใน Photo Gallary ตามความเหมาะสม

3.ผลการประกวดของคณะกรรมการถือเป็นคำตัดสินสิ้นสุด 

วัตถุประสงค์การกิจกรรม
MC FAMILY RUN ครั้งที่ 1

LABOR OMNIA VINCIT

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ของ นักเรียน ครู บุคลากร ศิษย์เก่า   ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปโดยการเดิน-วิ่ง

MC SMART SCHOOL 2022

เพื่อระดมทุนพัฒนาในด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนในทุกระดับชั้น (MC SMART CLASSROOM)

MC FAMILY TEAM

เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ศิษย์เก่าฯ ผู้ปกครอง และชุมชน

ค.ศ.1932 - 2022

เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

MC FAMILY RUN #1

"กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล MC Family Run จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และให้นักเรียนทุกคนได้รักออกกำลังกายภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ซึ่งที่สำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ คือ การที่นักเรียนได้มีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมโดยตรง "
ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

“วิ่งโดยไม่แข่งขันกับใคร นอกจากตัวเองเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อเรียนรู้จากร่างกายตัวเองเท่านั้น” ขอเชิญมาร่วมเดินวิ่งในครอบครัวมงฟอร์ตของเรา " MC Family Run ครั้งที่ 1 " ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ สนามกีฬาบรรญัติ โรจนรุณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19/1 ถ.มงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0 5324 5570-5 โทรสาร 0 5324 5571 (เบอร์ภายใน) Email: [email protected]

ขอขอบคุณสถานที่จอดรถให้กับนักวิ่งและนักเรียน ผู้ปกครอง

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

19/1 ถ.มงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0 5324 5570-5

โทรสาร 0 5324 5571

(เบอร์ภายใน)

[email protected]

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

19/1 ถ.มงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

19/1 ถ.มงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0 5324 5570-5
โทรสาร 0 5324 5571
(เบอร์ภายใน)
[email protected]

© All rights reserved

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

19/1 ถ.มงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0 5324 5570-5
โทรสาร 0 5324 5571
(เบอร์ภายใน)
[email protected]

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ