การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564

  • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปิดรับการสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ทางโรงเรียนจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
  • ท่านสามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนของแต่ละหลักสูตร/แผนการเรียน/โครงการ ที่เปิดรับ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้อำนวยการ โทร. 0 5324 5570-5 ต่อ 102, 111, 310

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ