ขอเชิญผู้ปกครองฯ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Webex ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 26- 27 มิถุนายน 2564<img src="https://swis.montfort.ac.th/files/icons/temp_page_1/new1.gif">

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทุกท่าน เรื่อง ข […]

ประกาศ 3/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามแนวทาง “MC WE GO SMART & SECURE” ปีการศึกษา 2564<img src="https://swis.montfort.ac.th/files/icons/temp_page_1/new1.gif">

ดาวน์โหลดเอกสาร >> Click

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น “ดาวิณณ์” (DARWIN) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 <img src="https://swis.montfort.ac.th/files/icons/temp_page_1/hot.gif">

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ […]