ขอเชิญนักเรียนร่วมการแข่งขัน ROV กีฬาอีสปอร์ตภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยภายใต้โครงการ AIS 5G eSports S Series Chiang Mai ค้นหาตัวแทนโรงเรียนละ 2 ทีม ที่แกร่งที่สุดเข้าแข่งขันรอบ Grand Final กับโรงเรียนอื่นๆ

นักตีป้อม เตรียมทีม พร้อมบวก!เปิดรับสมัคร การแข่งขัน RO […]

ประกาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 1 / 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทาง “MC WE GO : SMART & SECURE” ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดประกาศที่ 1/2565 ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติ ลงทะเบียน […]