Congratulations to the students who won the # 1 Young Makers Contest 2019

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกันตพัฒน์  อนันตเรืองเลิศ และเด็กชายปัณณวิชญ์ ระมิงค์วงศ์ ที่ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Young Makers Contest 2019 หัวข้อ “ Green Innovation “ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด