ขอแสดงความยินดีๆ นักเรียน รุ่น "carmynn" ในการผ่านการคัดเลือก cmu-quota TCAS รอบ 2.จำนวน 193 คน
(05/พฤษภาคม/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
การต้อนรับท่านเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
(24/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5)      
การประชุมผู้ปกครองโครงการ Educational Immersion Program ณ ประเทศสิงคโปร์
(20/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ)      
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย
(20/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ)      
หารือความเป็นไปได้ในการทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ และมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี
(20/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ)      
การจัดกิจกรรมลูกเสือร่วมกับ Jurong West Secondary School, Singapore
(20/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ)      
งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบริษัท Owl Education
(19/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ)      
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกด้วยทฤษฎี AI (Appreciative Inquiry)"
(17/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานวิชาการ EP)