ตารางเรียน

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ม.1-ม.6 | EP ม.1-ม.6

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ม.1-ม.6

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ม.1-ม.6
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น ม.ต้นม.ปลาย | EP ม.1-ม.6
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนวันพุธ กรณีมี ร.ด. ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น ม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6EP ม.1-ม.6
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)