รายการอาหาร
วันพฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563
- ผัดฉ่าปลาทับทิม ต้มจืดวุ้นเส้น
- ฝรั่งสด

- ดูรายการอาหารประจำเดือนที่นี่ -