หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ตามวิถีมงฟอร์ต

VISION : School of Quality and International Standards in alignment with the Montfort Way

 
Highlight Gallery ::
 

 
พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา ม.6 รุ่น "Carmynn" เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  
 

 
พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา ม.3 รุ่น "Zodiac" ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  
 

 
ประมวลภาพการแสดงออกของนักเรียน MC NIGHT #10 "We are MC Infinitely United" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 24 มกราคม 2563  
 

 
แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก"  
 

 
Highlight Video ::
 

 
ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2  
 

 
การแสดงออกของนักเรียน MC NIGHT #10 "We are MC Infinitely United" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6 และ EP ม.ปลาย วันที่ 26 ม.ค. 2563  
 

 
การแสดงออกของนักเรียน MC NIGHT #10 "We are MC Infinitely United" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 5 และ EP ม.ต้น วันที่ 25 ม.ค. 2563  
 

 
การแสดงออกของนักเรียน MC NIGHT #10 "We are MC Infinitely United" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 24 ม.ค. 2563  
 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

รายการอาหารกลางวัน สำหรับครูและบุคลากร


Visit Counter:

Montfort College (TH196) is a registered Cambridge International School


PTA

สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ติดต่อเรา

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19/1 ถ.มงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ติดต่อสอบถาม:

โทรศัพท์ 0 5324 5570-5

โทรสาร 0 5324 5571 (เบอร์ติดต่อภายใน)

Line: @Montfort

Email: webmaster@montfort.ac.th