หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ตามวิถีมงฟอร์ต

VISION : School of Quality and International Standards in alignment with the Montfort Way

 
Highlight Gallery ::
 

 
ยินดีต้อนรับและขอบคุณการย้ายภราดาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563  
 

 
รายงานความคืบหน้าการติดตั้งอุปกรณ์และระบบ MC Smart Classroom ในระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2563  
 

 
ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอน MC Online Classroom 2020 เฟส 1 และเฟส 2 ระหว่างวันที่ 6 เมษายน - 1 พ.ค. 2563  
 

 
การอบรม MC Smart Classroom  
 

 
Highlight Video ::
 

 
อนาคตของการศึกษา (The Future of Education) หลัง COVID-19  
 

 
การเรียน MC Online Classroom 2020 เฟสที่ 1 และเฟสที่ 2  
 

 
MC Online Classroom 2020  
 

 
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น คามิณทร์ ปีการศึกษา 2562  
 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

รายการอาหารกลางวัน สำหรับครูและบุคลากร


Visit Counter:

Montfort College (TH196) is a registered Cambridge International School


PTA

สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ติดต่อเรา

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19/1 ถ.มงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0 5324 5570-5

โทรสาร 0 5324 5571 (เบอร์ภายใน)

Email: montfortcollege@montfort.ac.th