[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43> 


 [4064] ฝึกแถวชิด (15-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 6 ชั้นปีที่ 1 ทำการสอนการฝึกแถวชิด (แถวหน้ากระดาน , แถวตอน) ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4063] ประชุมจัดการที่ดิน (15-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทที่ดินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทที่ดินของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4062] ประชุมร่วม (15-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนทั้งสองแผนก ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแผนกมัธยม ครั้งที่ 2/2559 โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบ การรับรองการประชุม ครั้งที่ 1/2559 ที่ผ่านมา และเรื่องสืบเนื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4061] สอบเข้า ม.4 รอบภายใน (15-August-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme รอบที่ 1 (รอบภายใน) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4060] ประชุม ผปค.นร.ชั้น ม.3 (15-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แจ้งนโยบายการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 (รอบภายใน) ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4059] บรรยายพิเศษ (15-August-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทำความเคารพ นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมุมมองนักการฑูต ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4058] มอบของที่ระลึก (15-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสบรรยายพิเศษความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมุมมองนักการฑูต ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4057] ให้โอวาท (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ถึงการดำเนินชีวิตที่แสดงออกด้วยความเชื่อในพระศาสนาอย่างสมบูรณ์ของผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ในวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4056] มอบโล่ (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่มีสถิติขาด ลา และมาสาย ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นเกียรติประวัติแก่ครู บุคลากร และเป็นตัวอย่างที่ประจักษ์แก่ครู นักเรียน ในวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4055] แสดงคาราวะ (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางช่อดอกไม้แสดงคาราวะเพื่อรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ ในวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4054] พรมน้ำเสก (29-July-2016)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟสายชล คันยุไล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) พรมน้ำเสกให้แก่นักเรียน เพื่ออวยพรให้มีพระหรรษทานสำหรับการเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ ในวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4053] สถาปนานักบุญหลุยส์ (29-July-2016)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟสายชล คันยุไล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เพื่อระลึกถึงแบบอย่างการดำเนินชีวิตของท่าน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4052] นศท.บริจาคโลหิต (29-July-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4051] เปิดการฝึก นศท. 2559 (29-July-2016)  *  
 
 
พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 โดยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 955 นาย ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4050] ตัดทรงผม นศท. (29-July-2016)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหารตัดทรงผมนักศึกษาวิชาทหารให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ได้ทำการตรวจทรงผมของของนักศึกษาวิชาทหาร ตามตารางการตรวจที่ได้แจ้งให้นักศึกษาวิชาทหารทราบ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4049] ท่าวิ่ง (29-July-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สอนการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (ท่าวิ่ง , ท่าหยุดจากการวิ่ง , ท่าเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นเดิน , ท่าเปลี่ยนจากการเดินเป็นวิ่ง, ท่าหันในเวลาวิ่ง) ให้แก่ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4048] ผลงานวิจัยดีเด่น (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยได้มอบเกียรติบัตรแก่ครู บุคลการทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4047] คล้ายวันเกิด (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าผลไม้ และอวยพรโอกาสวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4046] ถวายเทียนพรรษา (29-July-2016)  *  
 
 
นายภูมิพัฒน์ ประภากมล ประธานนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นผู้แทนนักเรียนถวายเทียนพรรษาแด่พระครูอุปถัมภ์ กิจโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ประธานสงฆ์ในพิธี เพื่อเป็นพุทธบูชา และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหาย ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4045] ถวายผ้าอาบน้ำฝน (29-July-2016)  *  
 
 
ผู้แทนครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัย เครื่องไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทางโรงเรียนร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4044] ทำบุญตักบาตร (29-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รักษาพุทธประเพณี สืบทอพระพุทธศาสนาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่มารับบิณฑบาต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4043] นศท.ปี 1 ฝึกซอยเท้า (18-July-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (ท่าเคารพ , ท่าหมอบและลุก , ท่าเดิน , ท่าหยุดจากการเดิน , ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน , ท่าซอยเท้า, ท่าหันในเวลาเดิน) ในสัปดาห์ที่ 3 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4042] นศท.ปี 2 เรียนวิชาทหาร (18-July-2016)  *  
 
 
จ.ส.อ.กมล ชัยบาล เสนารักษ์ ศฝ.นศท.มทบ.33 ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในเรื่องการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน (การปัจจุบันพยาบาลอาการช็อก , การใช้ผ้าแต่งแผลพิเศษ , การใช้ผ้าแต่งแผลสนามและการกดด้วยผ้าแต่งแผล ฯลฯ การส่งกลับด้วยมือ) ในสัปดาห์ที่ 3 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4041] หล่อเทียนพรรษา (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมหล่อเทียนพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันเรื่อยมาเมื่อใกล้เทศกาลเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4040] สำรวจแมลงศัตรูพืช (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้เรียนรู้จากการสำรวจแมลงศัตรูพืชและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ณ แปลงเกษตรพืชไร่ พืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4039] เกี่ยวข้าว (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝึกหัดวิธีเกี่ยวข้าวโดยการใช้เคียวเกี่ยวกระหวัดกอข้าวทีละกอ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4038] ดำนา (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้และฝึกหัดการดำนา ซึ่งการปลูกข้าวเป็นงานที่สำคัญยิ่งของชาวนากระดูกสันหลังของชาติ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4037] ถอนต้นกล้า (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้วิธีการถอนต้นกล้าข้าว ซึ่งจะต้องสลัดดินโคลนที่รากออก เพื่อเตรียมที่จะนำไปปักดำในพื้นที่นาที่ได้เตรียมไว้ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4036] ไถนา (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้วิธีการทำนาในอดีตโดยใช้แรงงานคนและแรงงานควายเป็นหลักในการไถ่นา ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4035] ต้อนรับมัธยมฮวาซี (18-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมฮวาซี เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนเพื่อสานสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน และวัฒนธรรมไทย-จีน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4034] แนะแนวสอบโควตา (18-July-2016)  *  
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการสอบโควตาภาคเหนือ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4033] เยี่ยมคารวะ (18-July-2016)  *  
 
 
M.Pierre COLLIOT อัครราชทูตประเทศฝรั่งเศส ที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย เยี่ยมคารวะ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4032] กรรมการบริหาร รร. (18-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 โดยมีเรื่องแจ้งจากประธานที่ประชุม เรื่องรายงานเพื่อทราบ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4031] ครูอาวุโสประชุมประจำปี (18-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ดร.สนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดย ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ให้แก่สมาชิกชมรมครูอาวุโสที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมเซราฟิน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4030] อบรมการประเมินผล (18-July-2016)  *  
 
 
ดร.ดุษิต พรหมชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมการประเมินผลแนวคิดใหม่เน้นการวัดความเข้าใจ และทักษะในทศวรรษที่ 21 (Literacy – based test) แก่คณะครูโรงเรียนเอกชนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4029] เปิดการอบรม (18-July-2016)  *  
 
 
อ.พรรณี เสวียนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ เป็นประธานเปิดการอบรมการประเมินผลแนวคิดใหม่เน้นการวัดความเข้าใจ และทักษะในทศวรรษที่ 21 (Literacy – based test) ซึ่งจัดโดยฝ่ายมัธยมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4028] กล่าวต้อนรับ (18-July-2016)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมการอบรมการประเมินผลแนวคิดใหม่เน้นการวัดความเข้าใจ และทักษะในทศวรรษที่ 21 (Literacy – based test) ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4027] สนทนากับนักเรียน (12-July-2016)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สนทนากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างเป็นกันเอง ซึ่งนักเรียนได้ซักถามเรื่องต่างๆ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ความรู้รักสามัคคี และแนวนโยบายประชารัฐ” ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4026] รับมอบของที่ระลึก (12-July-2016)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบของที่ระลึกจาก ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ความรู้รักสามัคคี และแนวนโยบายประชารัฐ” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4025] บรรยายพิเศษ (12-July-2016)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ความรู้รักสามัคคี และแนวนโยบายประชารัฐ” ซึ่งได้กล่าวถึงการสร้างความรักในครอบครัว ความรักในประเทศชาติ การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน การดำรงอาชีพอย่างพอเพียงและสุจริต รวมทั้งความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4024] ประชุมร่วมประถม มัธยม (12-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนทั้งสองแผนก ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแผนกมัธยม ครั้งที่ 1/2559 เพื่อความเป็นเอกภาพ และหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4023] สาธิตการฝึก (12-July-2016)  *  
 
 
ตัวแทน นศท.ชั้นปีที่ 3 สาธิตการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกเริ่มแรกที่มีความสําคัญเพื่อปรับลักษณะท่าทางของบุคคลพลเรือนให้เป็นทหารโดยสมบูรณ์ ในการปฐมนิเทศแก่ผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4022] ปฐมนิเทศ ผปค.นศท (12-July-2016)  *  
 
 
พ.ต.กฤตธรรม วงศ์ศรี นายทหารเตรียมการ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ปฐมนิเทศแก่ผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความเข้าใจในเรื่องการเรียนวิชาทหาร ตลอดถึงการปฏิบัติต่างๆของนักศึกษาวิชาทหาร ณ ห้องประชุมหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4021] เรียนวิชาทหาร (12-July-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (ท่าตรง , ท่าพัก, ท่าก้าวทางข้าง , ท่าก้าวถอยหลัง , ท่าหันอยู่กับที่) ในสัปดาห์ที่ 2 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4020] ประชุม ผปค.พบครู (12-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบ และเข้าใจแนวทางการบริหารงานของโรงเรียน แนวทางการจัดทำหลักสูตร และเพื่อความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4019] ร่วมชี้แจง (12-July-2016)  *  
 
 
สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของทั้งสองสมาคมให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ในการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4018] เลือกตั้งกรรมการ ผปค (12-July-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้ากลุ่มตามห้องเรียน เพื่อร่วมกันเลือกตั้งกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน ในการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4017] ถ่ายทอดผลงาน (12-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนร่วมกันถ่ายทอดผลงานของสุนทรภู่ที่มีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ ผ่านการแสดงคำมั่นสัญญา การแสดงรักเกินจะหักใจ อาลัยรักจากนางผีเสื้อสมุทร การแสดงหวานคำรัก ครูกลอนสุนทรภู่ และกิจกรรมฐานวิชาการต่าง ๆ ภายในงานวัดหรรษาตามรอยนิราศภูเขาทอง ซึ่งนักเรียนได้สะท้อนมุมมองโลกทัศน์กวีเอกของไทยอย่างหลากหลายในการเรียนรู้ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4016] การแสดง (12-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย จัดการแสดงเสนาะสำเนียงเสียงประสาน กลอนกานท์สุนทรภู่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณสุนทรภู่ กวีเอกของไทย ในงานสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4015] แสดงความยินดี (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้แข่งขัน และแสดงความสามารถทักษะด้านภาษาไทยในระดับชั้นต่างๆ ในงานสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4014] คะแนนสูงสุดรัฐศาสตร์ (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้กับ น.ส.พันไมล์ โรจนวิภาส นักเรียนชั้น ม.6/10 ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งสอบได้คะแนนสูงสุด คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส การสอบโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4013] สอบผ่าน DELF (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส ที่ได้รับประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย DELF A1 และ A2 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4012] ฟิสิกส์โอลิมปิก (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศศิน มะเทวิน ชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4011] เคมีโอลิมปิก (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายพงศธร โชติพงศ์กุล ชั้น ม.6/1 ที่ได้รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4010] ชีววิทยาโอลิมปิก (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายนภัสกร คำพูก ชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ น.ส.จิตติวิมล กุมศัสตรา ชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4009] ชนะเลิศถ่ายภาพ (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายวริทธิ์ ฤทธาพรหม นายธนกฤต สวัสดิ์สิงห์ และนายพีรพล ศุภการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดถ่ายภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “ไปฮอกไกโดกันเถอะ” ประจำปี 2559 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4008] ปฐมนิเทศ นศท. (11-July-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารปฐมนิเทศ แนะนำกฎ ระเบียบต่างๆ ของการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ทราบในสัปดาห์แรก ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 j [edit]  
   

 [4007] ชี้แจงแผนการฝึก นศท. (11-July-2016)  *  
 
 
พ.ท.สมโภช แกล้วกล้า ผู้บังคับหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวเปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 และชี้แจงนโยบายแผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้แก่ นศท.ทุกชั้นปีทราบ ก่อนที่จะเริ่มการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 20 สัปดาห์ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4006] ครบรอบ ชม.นิวส์ (11-July-2016)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการ บริษัทเชียงใหม่รายวัน จำกัด ในโอกาสครบรอบ 25 ปี หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4005] ถ้วยคะแนนรวม (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวม การมีส่วนร่วมและระเบียบวินัย ขบวนพาเหรด ขบวนแฟนซี กองเชียร์ ผู้นำเชียร์ ให้แก่ผู้แทนสีเหลือง ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4004] คะแนนรวมสูงสุด ม.ปลาย (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่ผู้แทนสีชมพู ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4003] คะแนนรวมสูงสุด ม.ต้น (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่ผู้แทนสีแดง ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4002] แสดงความยินดี (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับทีมครูและทีมผู้ปกครองที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชักเย่อ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างสีสันความสนุกสนานในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4001] มอบเหรียญ (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบเหรียญรางวัลกับทีมครูที่เป็นผู้ชนะการแข่งขันวิ่งผลัดกับทีมผู้ปกครอง ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4000] สวยงามประทับใจ (11-July-2016)  *  
 
 
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ อีกหนึ่งสีสันที่สร้างความสวยงามและความประทับใจให้กับผู้ชม ในการแข่งขันกรีฑาสีของโรงเรียน โดยในการครั้งแข่งขันกรีฑาสีครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ผู้นำเชียร์สีขาว สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศไปครองได้สำเร็จ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3999] ยินดี (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักกรีฑาสีเขียว สีน้ำเงิน และสีชมพู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ชนะการแข่งขัน ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3998] ชนะวิ่งผลัด (11-July-2016)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกรีฑาระดับรุ่นหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ชนะการแข่งขันวิ่งผลัด การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3997] แสดงความยินดี (11-July-2016)  *  
 
 
นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดี และมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ชนะการแข่งขันวิ่งผลัด การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3996] ชนะการแข่งขัน (11-July-2016)  *  
 
 
ดร.สนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดี และมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ชนะการแข่งขันวิ่งผลัด การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3995] มอบเหรียญรางวัล (11-July-2016)  *  
 
 
Dr.Noel Landers หัวหน้า Cambridge International Examination (CIE) แสดงความยินดี และมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑา รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ที่ชนะการแข่งขันวิ่งผลัด การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3994] แข่งขันลีดเดอร์ (11-July-2016)  *  
 
 
ตัวการ์ตูนมาริโอ้เรียกความน่ารัก ความสนใจจากผู้ชมได้ล้นหลาม ในการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์หน้าปะรำพิธีด้วยเพลงมาร์ชมงฟอร์ต ซึ่งสีขาวสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศผู้นำเชียร์ การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3993] ให้คะแนน (11-July-2016)  *  
 
 
ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ และขบวนพาเหรด เดินตรวจให้คะแนนกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์สีน้ำเงิน ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3992] มอบของที่ระลึก (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3991] กล่าวนำคำปฏิญาณ (11-July-2016)  *  
 
 
ม.ฐิติวัชร์ อัครบริรักษ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณตนของนักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3990] จุดไฟกระถางคบเพลิง (11-July-2016)  *  
 
 
นายไชยภัทร พงษ์ประยูร นักกีฬาหมากล้อม และนักกีฬาแบดมินตัน เป็นผู้จุดไฟในกระถางคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” โดยเพลิงจะลุกโชติช่วงตลอดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3989] นักกีฬาวิ่งคบเพลิง (11-July-2016)  *  
 
 
น.ส.ณิชากร เรด์ นักกีฬายิงปืน น.ส.นงนภัส เสวยราช นักกีฬาหมากล้อม และนักกีฬาแบดมินตัน นายไชยภัทร พงษ์ประยูร นักกีฬาหมากล้อม และนักกีฬาแบดมินตัน นายวรวิช สืบปาละ นักกีฬาหมากล้อม นายทัศน์พล หน่อกุณา นักกีฬาบาสเกตบอล นายสุริยา แซ่ผู่ นักกีฬาคาราเต้โด้ และ นายณัฐเศรษฐ์ ศักดิ์แก้วประเสริฐ นักกีฬาฟุตบอล เป็นผู้แทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3988] ไฟคบเพลิง (11-July-2016)  *  
 
 
พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จุดไฟคบเพลิงให้แก่น.ส.ณิชากร เรด์ นักกีฬายิงปืน นักกีฬาวิ่งคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3987] เปิดกรีฑาสี (11-July-2016)  *  
 
 
พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ลั่นฆ้องชัยเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3986] ขบวนพาเหรด (11-July-2016)  *  
 
 
ขบวนพาเหรดของแต่ละสีเคลื่อนเข้าสู่สนามอย่างสวยสดงดงาม ภายใต้แนวคิด “MC WE ARE STRONG” ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3985] ต้อนรับ ผบ.มทบ.33 (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับพลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3984] ร้องเพลงเชียร์ (11-July-2016)  *  
 
 
กองเชียร์แต่ละสีร้องเพลงส่งเสียงเชียร์นักกรีฑาสีของตนเองด้วยความสนุกสนาน ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3983] ประชุมครูเดือน มิ.ย (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 โดยได้แจ้งนโยบายการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3982] แสดงความยินดี (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีโอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3981] อวยพร (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรแก่คณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3980] ประชุมไตรภาคี (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมไตรภาคี ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมแก้ปัญหา และสร้างความเข้าใจธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของโรงเรียน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3979] ประชุมกรรมการสรรหา (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วาระปีการศึกษา 2559-2560 เพื่อหารือที่ประชุมในการสรรหาบุคคลในภาคส่วนต่างๆ มาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3978] ประชุมร่วม 4 ฝ่าย (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบ และหารือวาระต่างๆ ร่วมกับผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3977] ซ้อมพิธีเปิด (11-July-2016)  *  
 
 
คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรดนำวงดุริยางค์และนักเรียนแต่ละสีตั้งแถวฝึกซ้อมการเคลื่อนขบวนพาเหรด ก่อนที่ทางโรงเรียนจะจัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3976] รอบคัดเลือก (11-July-2016)  *  
 
 
นักกรีฑาแต่ละสีลงสนามวิ่งประลองความไวในการแข่งขันประเภทลู่ รอบคัดเลือก การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3975] รายงานตัว (11-July-2016)  *  
 
 
นักกรีฑาแต่ละสี รายการตัวกับคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวตามตารางการแข่งขันก่อนลงสนาม ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3974] มอบเหรียญรางวัล (11-July-2016)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาที่ชนะการแข่งขันขว้างจักร ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3973] ประเภทลาน (11-July-2016)  *  
 
 
นักกรีฑาแต่ละสี ลงชิงชัยการแข่งขันประเภทลาน พุ่งแหลน ขว้างจักร ทุ่มน้ำหนัก กระโดดสูง กระโดดไกล เข่งก้าวกระโดด ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3972] โชว์ลีดเดอร์ (24-June-2016)  *  
 
 
ลีดเดอร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละสี วาดลวดลายโชว์การลีดอย่างสวยงามก่อนที่จะมีการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3971] ทำบุญตักบาตร (24-June-2016)  *  
 
 
คณะครู นักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรในทุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อขัดเกลากิเลส และธำรงไว้ซึ่งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในการบำรุงพระศาสนา โดยมีพระสงฆ์ สามเณร วัดพระสิงห์วรมหาวิหารมารับบิณฑบาตร และให้ศีลให้พรแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมทำบุญ ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3970] คณะกรรมการนักเรียน (24-June-2016)  *  
 
 
คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับการแต่งตั้งจากภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในส่วนของนักเรียนให้เรียบร้อยด้วยดีตามที่ได้รับมอบหมาย ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3969] ประธานสี (24-June-2016)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบธงสีทั้ง 11 สีจากภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะทำหน้าที่ประธานสีตามที่ได้รับมอบหมายในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ต่อไป ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3968] มอบแหวนทองคำ (24-June-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3967] ให้โอวาท (24-June-2016)  *  
 
 
ม.จีรพงษ์ วิชัยหาญ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ผู้แทนครู กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนให้ธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ ประเพณีอันดีงาม สร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่นของคำว่า “ศิษย์มีครู” ในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3966] พระคุณที่สาม (24-June-2016)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนแสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวที และรักษาไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยด้วยการมอบกรวยดอกไม้แด่ครูผู้มีพระคุณที่สาม ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาความรู้ต่างๆให้แก่ศิษย์ ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3965] น้อมคาราวะ (24-June-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบพานธูป พานดอกไม้ เพื่อรับการน้อมคาราวะจากผู้แทนนักเรียน ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม