[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40> 


 [3747] มอบของขวัญให้ทหาร (27-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญให้แก่พ.อ.พิศิษฐ์ กันทะใจ หก.กกร.มทบ.33 รักษาราชการแทน ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 และคณะนายทหารผู้ติดตาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3746] รับมอบกระเช้าของขวัญศูนย์ฝึก (27-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญจาก พ.อ.พิศิษฐ์ กันทะใจ หก.กกร.มทบ.33 รักษาราชการแทน ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3745] ม.4 เยี่ยมชม ม.เชียงใหม่ (27-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เยี่ยมชมคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ และ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3744] สวัสดีปีใหม่ (13-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญจากนายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3743] สอบ YCT (13-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวัดระดับภาษาจีน Youth Chinese Test (YCT) ใหม่ คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับประเทศตามมาตรฐานสากล ระดับ 1 จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3742] ครูอาวุโสสวัสดีปีใหม่ (13-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าผลไม้จากคณะครูอาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3741] มอบของขวัญปีใหม่สื่อท้องถิ่น (13-January-2016)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นเชียงใหม่ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง และที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียนมาตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3740] มิสซาวันคริสต์มาส (13-January-2016)  *  
 
 
คุณพ่อวินัย บุญลือ คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยซูอิต) วัดพระจิตเจ้าสวนเจ็ดริน ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส ให้แก่คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3739] ประชุมครูเดือนธันวาคม (13-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2558 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3738] มอบบทเพลงคริสต์มาส (13-January-2016)  *  
 
 
คณะนักร้องประสานเสียง ร่วมขับขานมอบบทเพลงคริสต์มาสอันไพเราะที่ชื่นชมยินดีการบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้า ให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับฟังอย่างมีความสุขในวันคริสต์มาสที่เวียนมาถึงอีกครั้ง ณ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3737] ผู้โชคดี (13-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสร้อยทองคำ จากการจับสลากชิงรางวัลมัจฉาพาโชค ในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3736] สนุกสนานวันคริสต์มาส (13-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สนุกสนานในเกมต่างๆ การละเล่นต่างๆ ที่แต่คณะครูละระดับชั้นได้จัดขึ้นเพื่อสร้างสีสันความสนุกสนานให้แก่นักเรียนในเทศกาลวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3735] แสดงละครการบังเกิด (13-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงละครการบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้ช่วยให้รอดซึ่งมาไถ่บาปมนุษย์ ในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3734] ผู้โชคดีงานคริสต์มาส (13-January-2016)  *  
 
 
ภราดา อนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญให้แก่นักเรียนผู้โชคดีในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3733] รับมอบของขวัญ (12-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ รับมอบของขวัญจากผู้แทนนายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3732] รับมอบของขวัญคริสต์มาส (17-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ จากนายณรงค์ คองประเสริฐ กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3731] มอบของขวัญคริสต์มาส-ปีใหม่ (17-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ ที่จะเวียนมาถึงให้แก่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3730] ประชุมกรรมการบริหาร รร. (17-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3729] รับมอบโทรทัศน์ (17-December-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบโทรทัศน์ LED ยี่ห้อซัมซุง ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง จากผู้ปกครองนักเรียน นายรัชพล และ ด.ญ.ชนิภา ธนากิตติวรา เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอนของทางโรงเรียน ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อ16 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3728] รับมอบตัวชั้น ม.1 ปี 59 (17-December-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3727] ร่วมสวนสนาม (17-December-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 2 กองร้อย ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2558 ในกองพันที่ 1 โดยพลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานพิธี ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3726] ซ้อมใหญ่สวนสนาม (08-December-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมสวนสนามจำนวน 2 กองร้อย ในการซ้อมใหญ่พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3725] ตัวแทนพ่อร่วมวันมหามงคล (08-December-2015)  *  
 
 
ตัวแทนคุณพ่อของนักเรียนแต่ระดับชั้น ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3724] แสดงความรักต่อบุพการี (08-December-2015)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น แสดงความรักต่อบุพการีคิดถึงคุณงามความดีของผู้ให้กำเนิด นำพวงมาลัยมอบให้แก่พ่อด้วยความรักผูกพัน สร้างความตื้นตันแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3723] ถวายพระพรชัยมงคล (08-December-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3722] ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (08-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3721] สังเกตการณ์การเรียนการสอน (07-December-2015)  *  
 
 
Mme. Delphine Derniaux ผู้ช่วยเลขานุการด้านความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องศูนย์ฝรั่งเศส และห้องเรียน ม.4/7 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3720] สอบธรรมสนามหลวง (07-December-2015)  *  
 
 
พระครูรัตนสุตสุนทร เจ้าคณะตำบลวัดเกต เป็นประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2558 และพระครูสันติเจติยากร รองเจ้าคณะตำบลวัดเกต เป็นผู้อ่านคำปราศรัยของแม่กองธรรมสนามหลวง โดยมีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน 621 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3719] นศท.ปี 3 สอบภาคทฤษฎี (03-December-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งชาย-หญิง จำนวน 2,888 นาย สอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3718] สิ้นสุดค่ายพักแรม (02-December-2015)  *  
 
 
ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมพิธีปิดประชุมกองเมื่อสิ้นสุดการเข้าค่ายพักแรม ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3717] บำเพ็ญประโยชน์ชาวค่าย (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดค่ายพักแรมตามจุดต่างๆ ก่อนการปิดค่ายพักแรม ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3716] สูทกรรม (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี แต่ละกองเรียนรู้สูทกรรม ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันหุงข้าว ประกอบอาหารมื้อเย็นในการอยู่ค่ายพักแรม ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3715] ปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี จำลองเหตุการณ์ปฐมพยาบาลการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ขณะนั้นนำมาใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3714] โรยตัวข้ามลำธาร (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ- เนตรนารี เข้าฐานกิจกรรมผจญภัย โรยตัวข้ามลำธารเพื่อทดสอบกำลังใจ ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3713] คอมมานโดเดี่ยว (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมฐานผจญภัย ฐานคอมมานโดเดี่ยว เพื่อทดสอบกำลังใจ ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3712] เดินทางไกล (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย และเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ลูกเสือจากการเดินทางไกล ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3711] ให้ความสนใจ (02-December-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ให้ความสนใจเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ บอร์ดนิทรรศการผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้สู่สากล ในกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป .6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ ลานหัตถาพิภพ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3710] เยี่ยมชม (02-December-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจากต่างโรงเรียนที่มีความสนใจจะส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อรับทราบกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียน ในกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป .6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3709] ประชุม ผปค. ป.6 เข้าเรียน ม.1 (02-December-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานและดำเนินการประชุม หัวข้อ “กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย” ในการประชุมผู้ปกครองและกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป .6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3708] ปิดการประเมินมาตรฐาน (02-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมบริหารและคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา และพิธีปิดการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3707] ให้สัมภาษณ์กรรมการ (02-December-2015)  *  
 
 
ตัวแทนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องเรียน Gift วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3706] เปิดการประเมินมาตรฐาน (02-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้ตรวจฯ และกล่าวเปิดการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3705] KWN Workshop Camp (02-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก 1 ใน 8 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานในระดับประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม Panasonic Kid Witness News 2015 Workshop Camp เพื่อพัฒนาผลงานการประกวดสารคดีเชิงข่าวในรอบตัดสิน โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค ณ จัสมินแกรนด์เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3704] ประชุมครูเดือนพ.ย. (02-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 พร้อมกันนี้ อ.สมเกียรติ คชฉวีวงษ์ ที่ปรึกษางานบริหารโรงเรียน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3703] ผลสัมฤทธิ์ทางดนตรี (02-December-2015)  *  
 
 
สถาบันดนตรี MCMA จัดแสดงผลสัมฤทธิ์ทางดนตรีการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพของนักเรียนในสถาบัน ในงาน “Montfort International Music Festival #2” ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3702] เวทีลูกทุ่ง (02-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นที่สนใจเพลงลูกทุ่ง ร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงาน “Montfort International Music Festival #2” เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะในการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงความสามารถทางด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ ลานหัตถาพิภพ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3701] ดนตรีจีน (02-December-2015)  *  
 
 
วงดนตรีรับเชิญจากมหาวิทยาลัย สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมโชว์ศิลปวัฒนธรรมดนตรีจีนในงาน “Montfort International Music Festival #2” เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงออกถึงความร่วมมือกันทางด้านดนตรีระหว่างสถานศึกษาในต่างประเทศ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3700] ประธานเปิดงาน (02-December-2015)  *  
 
 
นายโจว เกาอวี่ เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน “Montfort International Music Festival #2” ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3699] นำปลด นศท.ปี 3 (02-December-2015)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชี้แจงรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่หนึ่ง ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรับทราบ พร้อมส่งหลักฐานต่างๆ ประกอบการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ และถือว่าเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3698] ฝึกซ้อมสวนสนาม (02-December-2015)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ฝึกซ้อมผู้แทนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3697] ขอบคุณ (02-December-2015)  *  
 
 
คุณกิ่งดาว มันจีน บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย) จำกัด สาขาภาคเหนือตอนบน มอบกระเช้าผลไม้ขอบคุณ ในโอกาสที่ทางโรงเรียนให้ความอนุเคราะห์สถานที่ถ่ายทำเครื่องถ่ายเอกสาร ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3696] สอจร. ป้องกันภัยอุบัติเหตุ (02-December-2015)  *  
 
 
พ.ต.ท.สกุลรัชช์ คงทอง รองผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ FM 96.75 MHz ClicK Station จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “สอจร. ห่วงใยร่วมป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษา" เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองในสถานศึกษาเพิ่มความตระหนักและคำนึงถึงการขับขี่ปลอดภัย และลดการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อันจะเกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3695] Interview Test (02-December-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการสอบสนทนาภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 Interview Test ตามมาตรฐาน Cambridge ระดับ KET นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 และระดับ PET นักเรียนชั้น ม.4- ม.5 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ ระหว่างวันที่ 10-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3694] ประชุมติดตาม (02-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะผู้ร่วมบริหาร และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือติดตามการดำเนินงานกับคุณวราธร เทวอักษร ที่ปรึกษาบรรณาธิการ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด และผู้ประสานการนำวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ไปแสดงเนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช ซึ่งจะจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3693] นร.ม.ปลายสอบ Lab (02-December-2015)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทดสอบแลปฟิสิกส์ เรื่อง “ความยืดหยุ่นของวัสดุ” แลปเคมี เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี” และแลปชีววิทยา เรื่อง “โครงสร้างดอกไม้” ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3692] วัดความเป็นกรดเบส (02-December-2015)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบเรื่อง “การวัดความเป็นกรดเบสของสารละลาย” ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3691] สอบคัดเลือก นร. (02-December-2015)  *  
 
 
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านภาษา (ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3690] ประชุม ผปค.ที่ติดภารกิจ (02-December-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้ พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 และมอบรายงานผลการสอบปลายเรียนที่ 1/2558 ของนักเรียนให้แก่ผู้แก่ผู้ปกครอง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3689] ทองแดงทีมสแต็ค (02-December-2015)  *  
 
 
ด.ช.ศิกวัช เอกไธสง ด.ช.ทักษ์ดนัย แก้วร่วมวง ด.ช.ศุภณัฎฐ์ ศิลากรอนุวงศ์ และด.ช.ศุภกร เสารอง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม Head to Head 3-3-6 การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2558 (WSSA 2015 School Battle Sport Stacking Championships) ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3688] นร.รุ่นน้องแสดงความยินดี (02-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนรุ่นน้องชั้น ม .6/11 แผนการเรียนศิลป์- ภาษาจีน ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนางสาวธัญชนก มูลนิลตา (เฟรนส์ฟราย) ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นวีรันดร์ MC 50 ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 2015 และรางวัล Miss Popular Vote ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลก Miss World 2015 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3687] เป็นกำลังใจ (02-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนรุ่นน้องมงฟอร์ตงร่วมเป็นกำลังใจให้กับนาวสาวธัญชนก มูลนิลตา (เฟรนส์ฟราย) ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นวีรันดร์ MC 50 ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 2015 และรางวัล Miss Popular Vote ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลก Miss World 2015 ต่อไป ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3686] แบ่งปันประสบการณ์ (02-December-2015)  *  
 
 
นาวสาวธัญชนก มูลนิลตา (เฟรนส์ฟราย) ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นวีรันดร์ MC 50 ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 2015 และรางวัล Miss Popular Vote แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างการเรียนในโรงเรียนให้กับนักเรียนรุ่นน้องได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3685] ครู ม.5 ร่วมยินดี (02-December-2015)  *  
 
 
คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก มูลนิลตา (เฟรนส์ฟราย) ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นวีรันดร์ MC 50 ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 2015 และรางวัล Miss Popular Vote และให้กำลังใจในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลก Miss World 2015 ต่อไป ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3684] ประชาสัมพันธ์เชิญชวน (02-December-2015)  *  
 
 
นายพรเทพ ชวาลา ประธานรุ่นริมราง MC 29 สัมภาษณ์นางสาวธัญชนก มูลนิลตา (เฟรนส์ฟราย) ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นวีรันดร์ MC 50 ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 2015 และรางวัล Miss Popular Vote เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่าทุกคนร่วมงาน ปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 26 ณ ห้องรับรอง หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3683] ร่วมให้การต้อนรับ (02-December-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก มูลนิลตา (เฟรนส์ฟราย) ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นวีรันดร์ MC 50 ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 2015 และรางวัล Miss Popular Vote และให้กำลังใจในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลก Miss World 2015 ต่อไป ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3682] นายกสมาคมศิษย์เก่ายินดี (02-December-2015)  *  
 
 
นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก มูลนิลตา (เฟรนส์ฟราย) ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นวีรันดร์ MC 50 ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 2015 และรางวัล Miss Popular Vote และให้กำลังใจในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลก Miss World 2015 ต่อไป ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3681] แสดงความยินดี (02-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก มูลนิลตา (เฟรนส์ฟราย) ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นวีรันดร์ MC 50 ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 2015 และรางวัล Miss Popular Vote และให้กำลังใจในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลก Miss World 2015 ต่อไป ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3680] หารือจัดงานปิ๊กมงฟอร์ต (01-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประชุมหารือการจัดงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 26 กับนายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสมาคม ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3679] ครูพี่แนนติว นร.ชั้น ม.5 (01-December-2015)  *  
 
 
ครูพี่แนน อริสรา ธนาธิป และโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Enconcept E-Academy ติวภาษาอังกฤษ สำหรับการเตรียมสอบ GAT – PAT , O-NET และ 9 วิชาสามัญ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3678] นศท.ปี 3 ฝึกใช้อาวุธจริง (01-December-2015)  *  
 
 
นศท.ชั้นปีที่ 3 ฝึกใช้อาวุธจริง / นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความชำนาญ ฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงในท่านอนยิง ด้วยอาวุธปืนแบบ HK และ M16 กระสุนขนาด 5.56 มิลลิเมตร โดยเป็นการยิงปรับปืน 8นัด และยิงบันทึกแต้ม 10 นัด ซึ่งเป็นการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารที่เป็นกำลังสำรองของกองทัพได้มีโอกาสฝึกการใช้อาวุธจริง ยิงปืนให้ถูกเป้าหมาย และทำการยิงปืนอย่างได้ผล ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3677] รับผลการเรียน (01-December-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละระดับชั้น พบครูประจำชั้นเพื่อรับเอกสารรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3676] เยี่ยมชมนิทรรศการ (01-December-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้นให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ลานหัตถาพิภพ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3675] รับชำระค่าลงทะเบียนเรียน (01-December-2015)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 จากผู้ปกครองของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3674] วันผู้ปกครองพบครู (01-December-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในภาคเรียนที่ 1/2258 ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3673] ประดับเครื่องหมายแม่นปืน (01-December-2015)  *  
 
 
พันโทประพันธ์ มณีวรรณ์ ผู้บังคับหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ประดับเครื่องหมายแม่นปืนให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ชั้นปี 2 ที่มีสิทธิตามชั้นคุณวุฒิที่ไดจากผลการยิงปนตามระเบียบกองทัพบก ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3672] มอบทุนการศึกษา (01-December-2015)  *  
 
 
พันโทประพันธ์ มณีวรรณ์ ผู้บังคับหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา จำนวน 16 นาย ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3671] รับมอบตัว นร.แทรกชั้น ปี 2559 (01-December-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนแทรกชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 -5 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ มามอบตัวตามกำหนด ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3670] ฝึกเดินจงกรม (01-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1 ฝึกเดินจงกรมกับพระวิทยากร โดยใช้สติพิจารณารู้อาการที่ปรากฏทางเท้า ในการเรียนรู้เรื่องธรรมะกับเยาวชนสิ่งที่ดีๆ ต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” ณ สำนักสงฆ์บ้านสันทราย-ดอนจั่น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3669] ขอบคุณวิทยากร (01-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1 ขอบคุณวิทยากรและรับฟังข้อคิดต่างๆ ที่ได้รับจากการทำตุง ทำโคมล้านนา ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” ณ ชุมชนบ้านสันทราย-ดอนจั่น หมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโคมล้านนา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3668] อาสาพัฒนาวัด (01-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1/2 อาสาพัฒนาวัดช่วยกันเช็ดกระจกวิหาร และทำความสะอาดรอบๆบริเวณวัดในการเรียนรู้เรื่องธรรมมะสิ่งที่ดีๆ ต่าง ๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” ณ วัดหนองบวกส้ม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3667] กลุ่มแม่บ้านให้ความรู้ (01-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1/2 ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับกลุ่มแม่บ้านศรีปันครัว วิทยากรที่ให้ความรู้การทำหัตถกรรมไม้ไผ่ขดมาทำเป็นเครื่องเขินในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” ณ ชุมชนบ้านศรีปันครัว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3666] ไม่ไผ่ขด (01-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1/2 หัดทำงานฝีมือขึ้นรูปไม้ไผ่ขดเป็นภาชนะต่างๆ ที่เรียกว่า “เครื่องเขิน” มรดกทางปัญญาหัตถกรรมบ้านศรีปันครัว ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” ณ ชุมชนบ้านศรีปันครัว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3665] สอบแทรกชั้นเรียน (31-October-2015)  *  
 
 
นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 สอบคัดเลือกแทรกชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 -5 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3664] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (31-October-2015)  *  
 
 
อ.สมเกียรติ คชฉวีวงษ์ ที่ปรึกษางานบริหารโรงเรียน กล่าวอวยพรแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนตุลาคม ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3663] ประชุมครูเดือน ตค. (31-October-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2558 และในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งให้ทราบจากหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3662] Career Shopping Day (27-October-2015)  *  
 
 
วิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจากหลากหลายอาชีพ แนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางเลือกการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต ในกิจกรรม Career Shopping Day ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3661] แสดงความยินดีสู่ปีที่ 10 (26-October-2015)  *  
 
 
ผู้แทนครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคุณวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ธุรกิจภาคเหนือ ในโอกาสก้าวสูปีที่ 10 ณ สำนักพิมพ์ ธุรกิจภาคเหนือ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3660] ครบรอบอายุ 94 ปี (26-October-2015)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส ร่วมอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแก่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 94 ปีที่เวียนมาถึง ณ บ้านพักภราดา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3659] ร้องเพลงอวยพร (26-October-2015)  *  
 
 
ตัวแทนคณะผู้ร่วมบริหาร ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส และตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส ร่วมร้องเพลงอวยพรภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 94 ปีที่เวียนมาถึง ณ บ้านพักภราดา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3658] เขียน Dictation เทอม 2 (26-October-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เขียน Dictation คำศัพท์น่ารู้ในรายวิชาต่างๆ โดยฝ่ายวิชาการได้จัดขึ้นเป็นสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 2/2558 ซึ่งนักเรียนแต่ละระดับชั้นจะเขียน Dictation 2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.40-08.10 น . ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ และห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3657] ร่วมสัมมนาทางวิชาการ (26-October-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครูภคอร เตชะดำรงธรรม ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน และนักเรียนแผนการเรียนศิลป์–ภาษาจีน ชั้น ม.4/11 เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัยฉางโจว และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3656] เยี่ยมเยียนศิษย์เก่าที่ได้รับทุน (26-October-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และครูภคอร เตชะดำรงธรรม ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน เยี่ยมเยียนศิษย์เก่าที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฉางโจว รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3655] เยี่ยมเยียน นร.ศิลป์-จีน (26-October-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และครูภคอร เตชะดำรงธรรม ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน เยี่ยมเยียนนักเรียนแผนการเรียนศิลป์–ภาษาจีน ชั้น ม.4/11 จำนวน 49 คน ที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3654] วางพวงมาลาวันปิยมหาราช (26-October-2015)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3653] ตามรอยเท้านักบุญหลุยส์ (20-October-2015)  *  
 
 
คณะครู บุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมโครงการทัศนศึกษา และแสวงบุญตามรอยเท้าท่านนักบุญหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต (Pilgrimage & Education In The Celebration of MC 84th Anniversary) ณ ประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี กลุ่ม 1 ระหว่างวันที่ 4-11 ตุลาคม2558 กลุ่ม 2 ระหว่างวันที่ 5-12 ตุลาคม 2558 และกลุ่ม 3 ระหว่างวันที่ 7-14 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3652] เข้าใจประวัติศาสตร์ (20-October-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมสังคมสัญจร ครั้งที่ 8 ซึ่งกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดเสริมหลักสูตรให้นักเรียนเข้าใจประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา เศรษฐกิจ การใช้ทักษะชีวิตจากประสบการณ์ตรง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าสิบเอก ดร.ทวี พิมพ์บูรณเขตต์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.พิษณุโลก ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี หาดจอมเทียน เมืองจำลอง มิโมซ่า พัทยา และตลาดหนองมน จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3651] ประชุม ผปค.ส่ง นร.เรียนญี่ปุ่น (20-October-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนศิลป์ –ภาษาญี่ปุ่น ที่จะเดินทางเข้าร่วมโครงการเรียนภาษา ณ โรงเรียนมัธยม Gakugeikan ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 12-31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3650] เรียนภาษาประเทศญี่ปุ่น (20-October-2015)  *  
 
 
ครู YAKA YOSHIDA และ ม.วิภาส วัฒนกุล ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนศิลป์ –ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 8 คน เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการเรียนภาษา ณ โรงเรียนมัธยม Gakugeikan ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 12-31 ตุลาคม 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3649] นศท.ปี 2 ทดสอบร่างกาย (01-October-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย ดันพื้น ลุกนั่ง วิ่ง ตามเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อประเมินและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความอดทนให้กับร่างกายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสมรรถภาพการพร้อมรบ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3648] ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน (29-September-2015)  *  
 
 
นายสุรชัย สุวรรณฤทธิ์ ผู้ควบคุมนักกีฬาโบว์ลิ่งชาย ภาค 5 เชียงใหม่ และนายนิกสัน เจริญแสน ประธานชมรมกีฬาโบว์ลิ่งสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จากทีมน้อมเกล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมคะแนนรวมสูงสุด 1,081 คะแนน ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 6 ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม