[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33> 


 [3012] แสดงคาราวะ (25-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางช่อดอกไม้แสดงคาราวะ เพื่อรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ณ บริเวณลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3011] สดุดีนักบุญหลุยส์ (25-July-2014)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรม เพื่อรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ณ บริเวณลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3010] ถวายเทียนพรรษา (16-July-2014)  *  
 
 
ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ตามจารีตประเพณีท้องถิ่นของชาวล้านนา เพื่อใช้จุดเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในระหว่างพรรษา ณ วัดหนองบวกส้ม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3009] พิธีถวายเทียนพรรษา (16-July-2014)  *  
 
 
คณะครู นักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยทาน ผ้าอาบน้ำฝน ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 อีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทางโรงเรียนร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3008] ทำบุญตักบาตร (16-July-2014)  *  
 
 
คณะครู นักเรียน เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ รักษาพุทธประเพณี สืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ลานกล้วยไม้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3007] ทำนุบำรุงพระศาสนา (16-July-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ทำนุบำรุงพระศาสนาและธรรมะความสามัคคีเป็นหมู่คณะ จากการร่วมหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ในเทศกาลเข้าพรรษา ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3006] หล่อเทียนพรรษา (16-July-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะครู นักเรียน ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามตามจารีตประเพณีท้องถิ่น ในพิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3005] ที่ระลึก (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักเรียนที่มาให้การต้อนรับในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3004] ร่วมถ่ายภาพ (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับคณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร คณะสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย คณะสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ที่มาให้การต้อนรับในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3003] มอบของที่ระลึก (16-July-2014)  *  
 
 
นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบของที่ระลึกให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3002] เยี่ยมชมสถาบันดนตรี (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมชมสถาบันดนตรี Montfort College Music Academy (MCMA) สถานศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่เปิดสอนวิชาดนตรีระดับมาตรฐานโลก ณ สถาบันดนตรี Montfort College Music Academy (MCMA) อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3001] ร่วมบันทึกภาพ (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย Mr. Michael Heath กงสุลใหญ่อเมริกา ณ นครเชียงใหม่ ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยครูผู้สอนดนตรี และนักเรียน 10 คน ที่ได้รับทุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการเรียนดนตรีและภาษา อบรมหลักสูตรที่สถาบัน Los Angeles College of Music สหรัฐอเมริกา ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในโอกาสเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้อง Music Academy Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3000] มอบของที่ระลึกให้ นร. (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการเรียนดนตรีและภาษา “Your Music Your Inspiration” เรียนรู้ประสบการณ์ตรงการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทางด้านดนตรี การอบรมหลักสูตรที่สถาบัน Los Angeles College of Music สหรัฐอเมริกา ในช่วงภาคเรียนฤดูร้อนที่ผ่านมา ณ ห้อง Music Academy Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2999] ชมการแสดงดนตรี (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติ ชมการแสดงดนตรีเพลง “If tomorrow” ที่ประพันธ์และเรียบเรียงโดยนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้อง Music Academy Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2998] กล่าวทักทาย (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวทักทายและพูดคุยซักถามกับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนดนตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้อง Music Academy Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2997] ต้อนรับทูตสหรัฐ (16-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียน ให้การต้อนรับ Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมเยีอนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2996] วิเคราะห์ดิน หิน (16-July-2014)  *  
 
 
อ.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ดิน หิน และการตรวจค่า ph ในดิน ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2995] ทำเกษตร (16-July-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สัมผัสสิ่งแวดล้อมการทำเกษตร เรียนรู้การปลูกพริก ผักกาด ถั่วฝักยาว ผักสวนครัวรั้วกินได้ต่างๆ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2994] เรียนรู้วิธีการไถ่นา (16-July-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนรู้วิธีการไถ่นาโดยการใช้ควาย ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2993] แบ่งปันประสบการณ์ (16-July-2014)  *  
 
 
นายนที อารยวุฒิกุล และนายวรวัจน์ วาทกิจ ตัวแทนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด KWN Global Contest 2014 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเร็วๆนี้ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เบื้องหลังความสำเร็จของการผลิตสารคดีเชิงข่าวเรื่อง “มูล” ค่ามหาศาล ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค KWN KID WITNESS NEWS 2014 ณ อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2992] แสดงความยินดี (07-July-2014)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ในโอกาสที่หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 24 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2991] รับรางวัลทักษะภาษาไทย (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความสามารถและได้รับรางวัลต่างๆทางทักษะภาษาไทย ในงานสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2990] ทบทวน (07-July-2014)  *  
 
 
ครูฝึกทำการสอนการฝึกทบทวนท่ามือเปล่า การแสดงความเคารพ ฯลฯ ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2989] แนะนำกฎระเบียบ (07-July-2014)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารแนะนำกฎ ระเบียบต่างๆ ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ทุกนายทราบ ก่อนเริ่มเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2988] ตรวจเยี่ยม (07-July-2014)  *  
 
 
พ.ท.ประพันธ์ มณีวรรณ์ ผู้บังคับหน่วยฝึก ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2987] มอบเกียรติบัตร (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา จำนวน 18 นาย ในพิธีเปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2986] เปิดการเรียน นศท. (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2985] มอบเกียรติบัตร (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่ครู บุคลากร จำนวน 15 คน ที่ยืมหนังสือสูงสุดของห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2984] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2/2557 ประจำเดือนมิถุนายน 2557 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรให้แก่คณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2983] สามัคคีชุมนุม (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมจับมือกับนักกีฬาทุกสีที่แปรขบวนจับมือกันเป็นวงกลมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2982] รางวัลคะแนนสูงสุด ม.ปลาย (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้แก่ประธานสีเขียว ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2981] รางวัลคะแนนสูงสุด ม.ต้น (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่ประธานสีชมพู ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2980] มอบเหรียญรางวัลครู ผปค. (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเหรียญรางวัลให้แก่คณะครูและผู้ปกครองที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งผลัด 8X50 เมตร และชักคะเย่อ ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2979] สวยงามประทับใจ (07-July-2014)  *  
 
 
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ อีกหนึ่งสีสันที่สร้างความสวยงามและความประทับใจให้กับผู้ชม ในการแข่งขันกรีฑาสีของโรงเรียน โดยในการครั้งแข่งขันกรีฑาสีครั้งที่ 48 สีม่วง และสีน้ำตาล สามารถคว้าถ้วยรางวัลผู้นำเชียร์ดีเด่นไปครองได้สำเร็จ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2978] มอบเหรียญรางวัล (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2977] ชนะการแข่งขัน (07-July-2014)  *  
 
 
นายพัฒ ทองเพ็ญกุล นักกีฬาอาวุโส ให้เกียรติมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2976] แสดงความยินดี (07-July-2014)  *  
 
 
นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ให้เกียรติมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2975] มอบของที่ระลึก (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่นายพัฒ ทองเพ็ญกุล อดีตนักฟุตบอลสโมสรชื่อดัง ที่ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณตนแก่นักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2974] มอบของที่ระลึก (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2973] กล่าวนำคำปฏิญาณตน (07-July-2014)  *  
 
 
นายพัฒ ทองเพ็ญกุล อดีตนักฟุตบอลสโมสรชื่อดัง ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณตนของนักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2972] วิ่งคบเพลิง (07-July-2014)  *  
 
 
นายบุริมสิทธิ ปราโมช ณ อยุธยา นักกีฬาแบดมินตัน นายเทพรัตน์ คมปรียารัตน์ นักกีฬาแบดมินตัน นายนิติพงศ์ น้อยพยัคฆ์ นักกีฬายิงปืน นายเอกธนัช โตงิ้ว นักกีฬาบาสเกตบอล นายกตัญญู วารินศิริรักษ์ นักกีฬากอล์ฟ และนายฟรานเจสโก คานานเล่ นักกีฬายูยิตสู เป็นผู้แทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2971] จุดไฟคบเพลิง (07-July-2014)  *  
 
 
นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 จุดไฟคบเพลิงให้แก่นายบุริมสิทธิ ปราโมช ณ อยุธยา นักกีฬาวิ่งคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2970] เปิดการแข่งขันกรีฑาสี (07-July-2014)  *  
 
 
นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2969] ขบวนพาเหรด (07-July-2014)  *  
 
 
ขบวนพาเหรดของแต่ละสีเคลื่อนเข้าสู่สนามอย่างสดใสสวยงามภายใต้แนวคิด “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2968] กรีฑาสีมงฟอร์ต (07-July-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจ และเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2967] มอบเหรียญ (07-July-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาที่ชนะเลิศ ในแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อที่ 19 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2966] ชนะเลิศ (07-July-2014)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาสีเหลือง สีน้ำเงิน และสีทอง ที่ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น 16 ปี ในแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2965] มอบเหรียญรางวัล (07-July-2014)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาสีแดง สีน้ำตาล และสีเขียว ที่ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นชายทั่วไป ในแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2964] แข่งกรีฑาประเภทลาน (07-July-2014)  *  
 
 
นักกรีฑาของแต่ละสี ลงทำการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน ชนิดต่างๆ ในแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2963] โชว์ลีดเดอร์ (04-July-2014)  *  
 
 
ลีดเดอร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละสี วาดลวดลายโชว์การลีดอย่างสวยงามก่อนที่จะมีการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2962] แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น (04-July-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ร่วมรับฟังแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยริทสึเมคังเอเชียแปซิฟิก (Ritsumeikan Asia Pacific University) หรือ APU ในการสมัครชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2961] มอบแหวนทองคำ ม.เสถียร (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำให้แก่ ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่นานปี รวมอายุงานวันที่บรรจุถึงปัจจุบัน 24 ปี 9 เดือน ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2960] มอบแหวนทองคำครูจุติพร (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำให้แก่ ครูจุติพร สุขจีระเดช ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ปฏิบัติหน้าที่นานปี รวมอายุงานวันที่บรรจุถึงปัจจุบัน 25 ปี ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2959] มอบแหวนทองคำ ม.วีระชาติ (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำให้แก่ ม.วีระชาติ บุญหนัก ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติหน้าที่นานปี รวมอายุงานวันที่บรรจุถึงปัจจุบัน 30 ปี 7 เดือน ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2958] มอบแหวนทองคำ ม.ณัช (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำให้แก่ ม.ณัช ศิรินันท์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ปฏิบัติหน้าที่นานปี รวมอายุงานวันที่บรรจุถึงปัจจุบัน 29 ปี 10 เดือน ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2957] สอบ O-Net คณิตคะแนนสูงสุด (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้แก่ นายวรพล ชัยชมพู นักเรียนในปีการศึกษา 2556 ที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาคณิตศาสตร์ การสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2956] สอบ O-Net คณิตคะแนนสูงสุด (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้แก่ นายพีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล นักเรียนในปีการศึกษา 2556 ที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาคณิตศาสตร์ การสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2955] ส่งมอบธงโรงเรียน (25-June-2014)  *  
 
 
นายธนวัฒน์ ปาแปง ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ส่งมอบธงโรงเรียนให้แก่นายก้องภพ พรายจันทร์ ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ประธานนักเรียนคนใหม่ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆในฐานะผู้แทนนักเรียนต่อไป ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2954] ประธานสี (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับมอบธงสีจากภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสีทั้ง 11 สี โดยจะได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 ต่อไป ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2953] ให้โอวาท (25-June-2014)  *  
 
 
ม.ชรัตน์ สิงห์มณี ครูผู้สอนวิชาพละศึกษา ผู้แทนครู กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2952] พระคุณที่สาม (25-June-2014)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนแสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวที และรักษาไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยด้วยการมอบกรวยดอกไม้แด่ครูผู้มีพระคุณที่สาม ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาความรู้ต่างๆให้แก่ศิษย์ ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2951] น้อมคาราวะ (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะผู้ร่วมบริหาร รับมอบพานธูป พานดอกไม้ เพื่อรับการน้อมคาราวะจากผู้แทนนักเรียน ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2950] ฝึกซ้อมกรีฑา (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้น แต่ละสี ทำการฝึกซ้อมและวอร์มร่างกายก่อนที่การแข่งขันกรีฑาสีจะมีขึ้น โดยทางโรงเรียนจะได้ทำการแข่งขันทั้งประเภทลู่และประเภทลาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9-18 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2949] ซ้อมเชียร์ (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นพี่แต่ละสี เตรียมความพร้อมการเชียร์กรีฑาสี โดยทำการฝึกซ้อมเพลงเชียร์ให้กับน้องๆ ในสีของตนเอง ก่อนสัปดาห์ที่ทางโรงเรียนจะได้จัดให้มีการจัดแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 “MC Ahead Together” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งการซ้อมเชียร์ได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2948] ละอ่อนน้อยแอ่วพุทธ (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจากพระสงฆ์ในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ในกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ณ วัดผาลาด ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 และ 9-13 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2947] ละอ่อนน้อยแอ่วมัสยิด (25-June-2014)  *  
 
 
อาจารย์ซอและห์(วินัย) แสวงศิริผล อีหม่ามมัสยิด อัลยาเมียะจ ช้างคลาน เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในกิจกรรมผสานชีวิต“ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ณ มัสยิดบ้านฮ่อ ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 และ 9-13 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2946] ละอ่อนน้อยแอ่ววัดคริสต์ (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” กับองค์กรศาสนาคริสต์ โดยได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากหลักธรรมคำสอนของคริสต์ศาสนาจากวิทยากรมากขึ้น ณ โบสถ์พระหฤทัย ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 และ 9-13 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2945] นักเรียนดีเด่น (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่น ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 5 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2944] นับผลการเลือกตั้ง (25-June-2014)  *  
 
 
นายธนวัฒน์ ปาแปง ประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2556 นับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2557 โดยเบอร์ 1 พรรคดาวรุ่ง ได้คะแนนเสียง 1,610 คะแนน ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2943] เลือกตั้งคณะกรรมการนร. (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557 และยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองในเรื่องประชาธิปไตยอีกด้วย ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2942] วิ่ง 800 เมตร (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วิ่ง 800 เมตร ในสถานีที่ 4 โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบในเวลา 3 นาที 15 วินาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2941] ลุก-นั่ง (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายลุก-นั่ง ในสถานีที่ 4 โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 34 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2940] ดันพื้น (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายดันพื้น ในสถานีที่ 4 โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 22 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2939] ตรวจร่างกาย (25-June-2014)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหาร วัดรอบอก ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง ตามเกณฑ์ส่วนสัมพันธ์ของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสถานีที่ ๓ การตรวจร่างกาย (ตรวจโรค) ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2938] ยื่นหลักฐาน นศท. (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัครให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารตรวจสอบความถูกต้อง ในสถานีที่ 2 สถานีตรวจหลักฐาน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2937] รับฟังการชี้แจง (25-June-2014)  *  
 
 
ผกท.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชี้แจงแนวการปฏิบัติของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารให้แก่นักเรียนทราบในสถานีที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2936] ปฐมนิเทศการใส่หมวกลูกเสือ –เนตรนารี (25-June-2014)  *  
 
 
ผกก.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานลูกเสือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปฐมนิเทศลูกเสือ –เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเรื่องการใส่หมวกที่ถูกต้องของลูกเสือ –เนตรนารี ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2935] In-Service Training ศิลปะแห่งชีวิต (25-June-2014)  *  
 
 
ดร.อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม In-Service Training ศิลปะแห่งชีวิต แนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทางมนุษยปรัชญา ศิลปะแห่งชีวิต พื้นฐานความเข้าใจมนุษย์บนรากฐานการศึกษาวอลดอร์ฟ เพื่อพัฒนาด้านในคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยผ่านกระบวนการศิลปะให้เป็น Guardian Angels ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2934] เขียน Dictation (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตรวจดูความเรียบร้อยของนักเรียน ชั้น ม.1- ม.5 ที่ผลัดเปลี่ยนกันเขียน Dictation สัปดาห์ละ 2 วิชา เพื่อทดสอบการเขียนประโยค การแต่งประโยค จากวิชาวิทย์-คณิต อังกฤษ-สังคม(Bilingual) ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้มีขึ้นตลอดปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2933] ประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน (25-June-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งจัดโดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพท.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมี นายโสภณ โปธินันท์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นางฉัตรจิรา หรูวรนันท์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และนายธวัชชัย ไชยกันย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่วมชี้แจงวาระของทางราชการให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2932] พรรคอัศวินหาเสียง (25-June-2014)  *  
 
 
ผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 พรรคอัศวิน เบอร์ 2 พร้อมลูกทีม ประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคของตนเองให้กับนักเรียนแต่ละระดับก่อนที่การเลือกตั้งจะมีขึ้น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2931] พรรคดาวรุ่งหาเสียง (25-June-2014)  *  
 
 
ผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 พรรคดาวรุ่ง เบอร์ 1 พร้อมลูกทีมในพรรค ต่างช่วยกันหาเสียงประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคของตนเองกับนักเรียนแต่ละระดับก่อนที่การเลือกตั้งจะมีขึ้น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2930] ประชุมครูประจำเดือน พ.ค. (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2929] พรมน้ำเสก (25-June-2014)  *  
 
 
บาทหลวงสายชล คันยุไล คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน พรมน้ำเสกให้แก่นักเรียนเพื่ออวยพรให้มีพระหรรษทานและกำลังสำหรับการเรียน ในวจนพิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2928] วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2557 เพื่อวอนขอพระพรจากองค์พระคริสต์เจ้า พร้อมทั้งฝากการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในความคุ้มครองขององค์ในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2927] ฟิสิกส์โอลิมปิก (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัทพงศ์ สุธัมโม ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ และรางวัลคะแนนสูงสุดศูนย์ สอวน.ภาคเหนือ นายธีรภัทร ประทุมวัลย์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศระดับประเทศ นายธนัท เปี่ยมสุวรรณ์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณระดับประเทศ นายพงศธร วิริระศิริ ที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ และนายสิรภพ ภู่นพมาศ ที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ สาขาฟิสิกส์ ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2926] ชีววิทยาโอลิมปิก (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายอิงครัต เลิศวิราม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ และนายธรธรณ์ เจียรนัยกุลวานิช ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ สาขาชีววิทยา ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2925] เคมีโอลิมปิก (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัชนนท์ พงษ์ศิริเวทย์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ รางวัลคะแนนสูงสุดศูนย์ สอวน.ภาคเหนือ และรางวัลคะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติการระดับประเทศ นายณัฐพงศ์ โตคณิตชาติ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ นายธรธรณ์ เจียรนัยกุลวานิช ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ และนายธวัลธรณ์ ชัยมงคล ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ สาขาเคมี ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2924] แสดงความยินดีนักกีฬาสแต็ก (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาสแต็กซึ่งได้เป็นตัวแทนประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี โดยได้รับรางวัลต่างๆ มากมายจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ 2014 WSSA Word Sport Stacking Championship ประเทศเกาหลีใต้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2923] Science Education Award (25-June-2014)  *  
 
 
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี มอบรางวัล Science Education Award ให้แก่ ม.จักรพงษ์ บุญตันจีน ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในงาน The 20th Presentation Ceremony Thailand Toray Science Foundation ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2922] สอบครูเพิ่มเติม (23-May-2014)  *  
 
 
ม.พิพัฒน์ พัฒนจินดาพงศ์ หัวหน้าแผนก English Program และครู Julie Bray ผู้เชี่ยวชาญวิชาภาษาอังกฤษ ทำการทดสอบ Global Tutorial Class คณะครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2921] นำคณาจารย์ร่วมเสวนา (23-May-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการบ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา นำคณาจารย์จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (ศรป.) ร่วมเสวนา “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.” กับงานมาตรฐานคุณภาพ และทีมงานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อขอบคุณในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2920] เปิดเสวนา (23-May-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเปิดการเสวนา “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.” โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (ศรป.) ร่วมสวนากับงานมาตรฐานคุณภาพ และทีมงานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2919] ประชุม นศท. (23-May-2014)  *  
 
 
ม.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร ประชุมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีทราบก่อนเปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ ระหว่างวันที่ 21-22 และ 27 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2918] เรียนทบทวน Cambridge (23-May-2014)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนทบทวนก่อนสอบ Cambridge Standard ระดับ KET ,PET, FCE , CAE ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2917] อบรมครูชาวต่างประเทศ (23-May-2014)  *  
 
 
ม.พิพัฒน์ พัฒนจินดาพงศ์ หัวหน้าแผนก English Program ให้เกียรติอบรมครูชาวต่างประเทศเรื่อง Teacher's Contract and Regulations and Teacher's Roles and Duties ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2916] อบรมใส่ใจลูกมงฟอร์ต (23-May-2014)  *  
 
 
อ.ณฐวัฒน์ ล่องทอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “ทักษะการดูแลและใส่ใจลูกมงฟอร์ต” (Heart and Head) ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2915] อบรม (23-May-2014)  *  
 
 
อ.ประกาย ชลหาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร อบรมเรื่อง “Teachers in the Changing World” ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2914] บุคลากรใหม่ (23-May-2014)  *  
 
 
บุคลากรใหม่ปีการศึกษา 2557 แนะนำตัวเองแก่ผู้บริหารและเพื่อนครูรู้เป็นที่ให้จัก ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2913] อบรมก่อนเปิดภาคเรียน (23-May-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเปิดการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม