[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36> 


 [3348] เยาวชนดีเด่นเชียงใหม่ (02-March-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับด.ช.วุฒิกร รัตนพันธ์ ชั้น ม.3/B ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3347] รางวัลที่ 2 ภาคเหนือ (02-March-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายธิติวัฒน์ ฉั่น ชั้น ม.6/3 ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ภาคเหนือ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2557 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3346] รองชนะเลิศภาคเหนือ (02-March-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายธิติวัฒน์ ฉั่น นายพสุ สุทธิรักษ์ นายศิรภพ ภู่นพมาศ และนายพสุ สุทธิรักษ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (ภาคเหนือ) การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2557 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3345] รองชนะเลิศอันดับ 2 (02-March-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายปาณัท จันทร์ศิริปิติกุล ชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคเหนือ การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3344] รองชนะเลิศอันดับ 2 (02-March-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายศิรภพ ภู่นพมาศ ชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคเหนือ การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3343] รองชนะเลิศอันดับ 1 (02-March-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัทพงษศ์ สุธัมโม ชั้นม.6/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคเหนือ การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3342] นำเสนอโครงการ (27-February-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Mark Donovan Superintendent, Woburn School District เมืองบอสตัน รัฐเเมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะฯ ในโอกาสเข้าพบหารือเพื่อประสานความร่วมมือการรับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอเมริกันเข้ามาเรียนในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนำเสนอโครงการ KTBF Cultural Exchange program โดยความร่วมมือกับบริษัท บ้านความรู้ จำกัด ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3341] แสดงความยินดี (27-February-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3340] สร้างชื่อเสียงมาสู่ รร. (27-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3339] สำเร็จการศึกษา ม.3 (27-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 396 คน ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3338] ถ่ายภาพหมู่ นร. ม.3 (27-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Parallel ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะภราดา และคณะครู ก่อนพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3337] แสดงความยินดี (27-February-2015)  *  
 
 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3336] มอบโล่ (27-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3335] สำเร็จการศึกษา (27-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 625 คน ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3334] ถ่ายภาพหมู่ ม.6 (26-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Prime ร่วมถ่ายภาพหมู่พร้อมกันด้วยชุดครุยที่สง่างามกับคณะภราดา และคณะครู ก่อนพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3333] งาน "โฮ๊ะ” ศิลป์ดนตรี (26-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 โชว์ผลงานความสามารถทางด้านดนตรีหลากหลายรูปแบบ ทั้งวงเครื่องสายตะวันตก วง Brass Quintet เดี่ยวเปียโน Dnet กลองชุด กีตาร์แจ๊ส ดนตรีป๊อบ วง Bully ฯลฯ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3332] ให้โอวาทปิดปีการศึกษา 2557 (26-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ก่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ในวจนพิธีกรรมโอกาสปิดปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3331] วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา (26-February-2015)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน ให้เกียรติประกอบจนพิธีกรรมโอกาสปิดปีการศึกษา 2557 แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3330] ฝึกซ้อมพิธีจบหลักสูตร (26-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรับวุฒิบัตรในพิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้พิธีดังกล่าวที่จะจัดขึ้นดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3329] ช่วยเหลือกิจการงานโรงเรียน (26-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความขอบคุณและชื่นชมยินดีนักเรียนเสียงตามสายและนักเรียนถ่ายภาพ งานประชาสัมพันธ์ ที่สละเวลาทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือกิจการงานของโรงเรียนมาตลอดปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3328] แสดงความยินดีหมากล้อม (26-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ แสดงความยินดีกับนายไชยภัทร พงษ์ประยูร ชั้น ม.4/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Premier League Silver ระดับฝีมือ 1 Dan การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3327] แสดงบัตรเข้างาน (18-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนที่เข้าร่วมงานต่างแสดงบัตรที่นั่งเป็นหลักฐาน ก่อนเข้าร่วมงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3326] ความรักทั้งเจ็ดของ Seven (18-February-2015)  *  
 
 
ความรักทั้งเจ็ดของ Seven การแสดงของคณะครูที่ย้อนรำลึกความประทับใจในอดีต แฟชั่นเชิ้ตขาว กางเกงยีนส์ ที่ผู้เข้าร่วมงานได้ใช้ช่วงเวลาดีๆแห่งความทรงจำกับวง Seven ในการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3325] Who Are We (18-February-2015)  *  
 
 
Who Are We เป็นการแสดงเรื่องราว บทเพลง อารมณ์ และความคิดผ่านละครเพลง การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3324] The Phantastex (18-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า The Phantastex พลังที่ร่วมกันสะท้อนให้เห็นถึงความฝันความที่ท้าทายสู่ความเป็นจริง ในการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3323] Evolution Of Music (18-February-2015)  *  
 
 
Evolution Of Music การแสดงของ English Program ที่นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางดนตรีและการเต้นยุคสมัยต่างๆ ในการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3322] การแสดง นร.ม.4 (17-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โชว์การแสดง La Noche En Enero หรือ The Last Day Of January ในการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3321] Sparking Night (17-February-2015)  *  
 
 
Sparking Night การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สะท้อนให้เห็นค่ำคืนแห่งการเฉิดฉายของเหล่าดวงดาวที่เปล่งประกายบนฟากฟ้า เมื่อดวงดาวแต่ละดวงมารวมกันก็เกิดเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่บนเวทีการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3320] เวทีลูกทุ่ง (17-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สร้างบรรยากาศเวทีนักร้องลูกทุ่งอย่างอลังการกับการแสดง MC ลูกทุ่งซุปเปอร์โชว์ ในเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง การแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3319] Once Upon a Time (17-February-2015)  *  
 
 
“Once Upon a Time” การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โลกแห่งจินตนาการที่พาผู้ชมไปสัมผัสกับตัวการ์ตูนในเทพนิยายที่ออกมาเต้นรำกันอย่างสนุกสนานรื่นเริง ในงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3318] ผู้อำนวยการขับร้องเพลง (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ขับร้องเพลงให้ผู้เข้าร่วมงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ได้รับฟัง ซึ่งเป็นบทเพลงที่พิเศษสุดสำหรับค่ำคืน MC Night ของชาวมงฟอร์ต ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3317] มอบโล่เกียรติคุณ อ.ธวัชชัย (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 แก่ อ.ธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน ในงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3316] มอบโล่เกียรติคุณนายชาตรี (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 แก่นายชาตรี ชัยมงคล ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน ในงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3315] มอบโล่เกียรติคุณหม่อมหลวงจักรีพันธ์ (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 แก่หม่อมหลวงจักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ ที่ปรึกษากฎหมายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน ในงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3314] มอบโล่เกียรติคุณนายทวี (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 แก่นายทวี สนธิคุณ เจ้าพนักงานที่ดินประจำอำเภอเมืองเชียงใหม่ และที่ปรึกษาเรื่องที่ดินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน ในงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3313] มอบโล่เกียรติคุณ ดร.ณรงค์ (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 แก่ ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจริญมอเตอร์ จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน ในงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3312] มอบโล่เกียรติคุณ ดร.ภาณุพงศ์ (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 แก่ ดร.ภาณุพงศ์ ศักดาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิยมพานิช จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน ในงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3311] เปิดงาน MC Night (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแตะลูกแก้ว I Ball เปิดงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3310] การแสดงชุด “ทิพย์ดารา” (17-February-2015)  *  
 
 
วงดุริยางค์และวงดนตรีไทยร่วมบรรเลงอย่างไพเราะและลงตัวในการแสดงชุด “ทิพย์ดารา” งานประจำปี MC Night “Evolution Of Excellence” การแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3309] เป็นเกียรติกับคณะกรรมการ (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นเกียรติกับคณะกรรมการ การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3308] ตรวจติดตาม (17-February-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ซักถามรายละเอียดต่างๆ จากครูผู้รับผิดชอบเอกสารหลักฐานและมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3307] ให้การต้อนรับผู้ตรวจ (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และคณะกรรมการ ในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3306] ซ้อมใหญ่งาน MC Night (17-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นต่างทุมเทร่วมซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปี MC Night ครั้งที่ 4 “EVOLUTION OF EXCELLENCE” เพื่อให้การแสดงในค่ำคืนวันแสดงจริงออกมาให้ดีที่สุด ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3305] AFS หารือรับนร.แลกเปลี่ยน (17-February-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบหารือเพื่อประสานความร่วมมือการรับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติเข้ามาเรียนในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3304] ส่งมอบห้องสมุด (17-February-2015)  *  
 
 
ครูดวงมณี คำป่าแลว ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ส่งมอบห้องสมุดที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้สนับสนุนและร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านสร้างห้องสมุดให้แก่เด็กนักเรียนของหมู่บ้านแก่ อบต.บ้านป่าตึง ณ หมู่บ้านม้ง บ้านป่าตึง ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3303] เปิดห้องสมุดบ้านป่าตึง (17-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดห้องสมุดบ้านป่าตึง โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านสร้างห้องสมุดให้แก่เด็กนักเรียนของหมู่บ้านได้ใช้เป็นสถานที่หาความรู้เพิ่มเติม ในกิจกรรมผสานชีวิต “ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ” ณ หมู่บ้านม้ง บ้านป่าตึง ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3302] เข็มทองคำเชิดชูเกียรติ (11-February-2015)  *  
 
 
นายเฉลิม รัชชนะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคม โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ให้แก่ ม.ณัช ศิรินันนท์ ในงานวันศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3301] รับพระราชทานเครื่องราชฯ (11-February-2015)  *  
 
 
ม.กำจร ยั่งยืน ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์ ม.ฐานกร เทรเวส ม.ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์ ม.สรพงษ์ สมธรรม เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ในงานวันศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3300] มินิคอนเสิร์ต (06-February-2015)  *  
 
 
สถาบันดนตรี Montfort College Music Academy & Los Angeles Music Academy (MCMA & LAMA) จัดโชว์มินิคอนเสริต์น่ารักๆ ของนักเรียนสถาบันดนตรี ที่ครูผู้สอนได้นำความสามารถจากการเรียนของนักเรียนมาแสดงให้ผู้ที่ชื่นชอบดนตรีได้รับฟังในยามค่ำ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3299] ผปค. ม.5 ขอบคุณวิทยากร (04-February-2015)  *  
 
 
ตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณให้แก่นายกริชศักดิ์ เลิศวณิชย์วัฒนา ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม “เส้นทางการเข้าสู่มหาวิทยาลัย” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 5 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3298] เยี่ยมชม MCMA & LAMA (04-February-2015)  *  
 
 
อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy ให้การต้อนรับนายโจสวี สิง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมนานาชาติหยงหวย เมืองจูจี้ มณฑลเจ๋อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะฯ ที่มาหารือการจัดโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในด้านดนตรี และเยี่ยมชมการสอนของสถาบันดนตรี Montfort College Music Academy & Los Angeles Music Academy (MCMA & LAMA) ณ สถาบันดนตรี MCMA & LAMA อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [3297] ชื่นชม นร.ดุริยางค์ (04-February-2015)  *  
 
 
นายโจสวี สิง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมนานาชาติหยงหวย เมืองจูจี้ มณฑลเจ๋อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวชื่นชมความเชี่ยวชาญสามารถทางดนตรีของนักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่บรรเลงโชว์ให้รับฟังได้อย่างยอดเยี่ยม ณ อาคารเซนต์แมร์รี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [3296] ต้อนรับ รร.นานาชาติหยงหวย (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับนายโจสวี สิง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมนานาชาติหยงหวย เมืองจูจี้ มณฑลเจ๋อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะฯ ที่มาหารือการจัดโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในด้านดนตรี และด้านวิชาการต่างๆ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [3295] ผปค.มอบตัว นร.แทรก ชั้น ม.1 (04-February-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนแทรกชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program มอบตัวแทนบุตรหลาน ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3294] รำลึกวันคล้ายวันเกิดนักบุญฯ (04-February-2015)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบวจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต เพื่อรำลึกโอกาสวันคล้ายวันเกิด และสดุดีคุณงามความดีของท่านนักบุญฯ ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3293] วางช่อดอกไม้ (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางช่อดอกไม้ เพื่อรำลึกโอกาสวันคล้ายวันเกิด และสดุดีคุณงามความดีของท่านนักบุญฯ ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3292] สดุดีนักบุญหลุยส์ฯ (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกอบวจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต เพื่อรำลึกโอกาสวันคล้ายวันเกิด และสดุดีคุณงามความดีของท่านนักบุญฯ ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ ลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3291] ยินดีวันคล้ายวันเกิด (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3290] ประชุมครูประจำเดือน มค. (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3289] อบรม Character Formation (04-February-2015)  *  
 
 
Mr.Nicholas Lim, Professor Clare Ong ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “Character Formation” แก่บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3288] รางวัลชมเชย PHYSICS BATTE (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัทพงศ์ สุธัมโม นายธีรภัทร ประทุมวัลย์ และนายธนัท เปี่ยมสุวรรณ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการโครงการ PHYSICS BATTE ครั้งที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3287] สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ (04-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความชื่นชอบเพลิดเพลินที่ได้ใกล้ชิดสัมผัสกับสัตว์ต่างๆ ส่งผลให้เกิดความรัก ความเมตตาต่อสัตว์ โดยสวนสัตว์เชียงใหม่และไนท์ซาฟารีนำมาแสดง ในงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 Academic Excellence : Quality in Action ณ อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3286] ตัวอย่างของจริง (04-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนที่เข้าร่วมงานแต่ละโรงเรียน สนุกสนานและได้รับความรู้จากนิทรรศการตัวอย่างของจริงสัตว์ต่างๆ อีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้สำคัญที่สวนสัตว์เชียงใหม่และไนท์ซาฟารีนำมาจัดแสดง ในงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 Academic Excellence : Quality in Action ณ อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3285] จรวดขวดน้ำ (04-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประชันฝีมือความแม่นยำในการยิง และความไกลของจรวดที่สร้างจากขวดพลาสติกน้ำอัดลม อีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกสนานควบคู่ไปด้วยสาระความรู้ในกระบวนการวิทยาศาสตร์ ณ สนามฟุตบอล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3284] แข่งขันเต้น (04-February-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน MC Dance /Hip Hop & K-Pop Cover Dance 2015 ในงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 Academic Excellence : Quality in Action ณ อาคารเซนต์แมร์รี่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3283] ชนะเลิศระบายสี (04-February-2015)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการประกวดวาดภาพระบายสี งานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 Academic Excellence : Quality in Action โดย ด.ช.สวัชโรกร วรรณศร ชั้น ม.3/2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3282] Physics Competition (04-February-2015)  *  
 
 
แผนการเรียน English Program จัดการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Physics Competition “Physics Practice Demonstration” ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 Academic Excellence : Quality in Action ณ อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3281] รองอันดับ 1 Bio Contest (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายธนธรณ์ เจียรนัยกุลวินิช ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการตอบปัญหาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การแข่งขัน Bio Contest ครั้งที่ 15 ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3280] เยี่ยมชมโรงเรียน (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับนายดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และผู้แทนคณะกรรมการฯ ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3279] ประชุม ผปค.ที่ติดภารกิจ (04-February-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ได้ พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้รับมอบผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 เงินอุดหมุนค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2557 ให้แก่ผู้ปกครองด้วย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3278] สอบแทรกชั้น ม.1/2558 (04-February-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนแทรกชั้นเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3277] ชมการแสดงดนตรี (04-February-2015)  *  
 
 
นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ เยี่ยมชมการเรียนการสอนต่างๆ ของทางโรงเรียนและการแสดงดนตรีของนักเรียนดุริยางค์ด้วย ณ อาคารเซนต์แมร์รี่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3276] ต้อนรับเอกอัครราชทูต (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ ในโอกาสหารือโครงการการให้ทุนศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาแก่นักเรียนชาวเมียนมาร์ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3275] สำเร็จการศึกษา ป.ตรี (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น “เรา” บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3274] แสดงความยินดี (04-February-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.มณเฑียร บุญตัน ผู้พิการทางสายตา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น 2524 ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สังคมศาสตร์) ผู้ทรงคุณวุฒิ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3273] มอบของขวัญปีใหม่สื่อ (04-February-2015)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญแก่สื่อมวลชนท้องถิ่นเชียงใหม่ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง และการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียนมาตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3272] ชมการออกร้าน (04-February-2015)  *  
 
 
Mr.Dary Khong School Development Manager , Cambridge International Examinations ประธานเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 Academic Excellence : Quality in Action ชมการออกร้านค้าต่างๆของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการประกวดโครงงานอาชีพ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3271] ร่วมการแสดง (04-February-2015)  *  
 
 
อ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง ผู้ปกครองนักเรียนร่วมการแสดงชุด “ทิพย์ดารา” กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมงฟอร์ต ในวันวิชาการ 2557 Academic Excellence : Quality in Action การแข่งขันทักษะทางวิชาการของ 8 กลุ่มสาระฯ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3270] เปิดงานวันวิชาการ 57 (04-February-2015)  *  
 
 
Mr.Dary Khong School Development Manager , Cambridge International Examinations ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 Academic Excellence : Quality in Action และบรรยายพิเศษในหัวข้อ Building a curriculum that equips learners for the future ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3269] รับมอบกระเช้าของขวัญ (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญจากนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3268] หารือความร่วมมือ (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Chen Qun Vice President for Academic Affairs ,Changzhou University , The People’s Republic of China และคณะฯ ที่มาหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือให้ดียิ่งขึ้นในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยการใช้ภาษาจีน การทำวิจัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3267] รับผลการเรียน (04-February-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับเอกสารรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 และรับเงินอุดหมุนค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2557 จากครูประจำชั้น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3266] วันผปค.พบครู ครั้งที่ 3/2557 (04-February-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3265] ประชุมกรรมการบริหาร รร. (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3264] ปิดการฝึกภาคสนาม นศท. ปี 3 ผลัดที่ 2 (04-February-2015)  *  
 
 
พ.อ.วรา อุตรพงศ์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 ร่วมแสดงความยินดีกับ นศท. ที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม จำนวน 506 นาย ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ในพิธีปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ผลัดที่ 2 ชั้นปีที่ 3 (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3263] ชื่นชมยินดี (04-February-2015)  *  
 
 
พ.อ.วรา อุตรพงศ์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 กล่าวชื่นชมยินดี นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละกองร้อยที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ในพิธีปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ผลัดที่ 2 ชั้นปีที่ 3 (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3262] ปิดการฝึกภาคสนาม (04-February-2015)  *  
 
 
พ.อ.วรา อุตรพงศ์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เป็นประธานปิดการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ผลัดที่ 2 ชั้นปีที่ 3 (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมกันนี้ได้ประดับเครื่องหมายพลแม่นปืนเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 4 นายด้วย ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3261] พลแม่นปืน (04-February-2015)  *  
 
 
นศท.ภคอัศม์ โปษะกฤษณะ นศท.วณิชย์ รัตโนภาส นศท.หัสรินทร์ โกสินทร์ และ นศท.สุรกาญจน์ สุขดาษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการยิงปืนด้วยกระสุนจริง โดยได้รับเครื่องหมายพลแม่นปืน ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3260] นันทนาการ (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงละครบทบาทสมมุติ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามให้กับ นศท. ในกิจกรรมนันทนาการของค่ำคืนสุดท้ายก่อนปิดการฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 2 ณ ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3259] ดำรงชีพในป่า (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกการประกอบอาหารรับประทาน เพื่อให้สามารถดำรงชีพทำการรบอยู่ในป่าได้เป็นเวลานานๆ ในการฝึกทำการรบในเวลากลางวัน สถานีที่ 3 บุคคลทำการรบ การรบพิเศษ การดำรงชีพในป่า ณ อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3258] เคลื่อนที่ในการรบ (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกการเคลื่อนที่ในการรบ เคลื่อนที่เป็นห้วงๆ ในระยะสั้นๆ หยุดฟัง ตรวจการ แล้วเคลื่อนต่อไป ณ อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3257] ฝึกรูปขบวนหมู่ในการรบ (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกรูปขบวนหมู่ในการรบ เพื่อให้สามารถปฎิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งในหมู่พวกในการรบ ตลอดจนเสริมสร้างและดำรงไว้ซึ่งวิญญาณของนักสู้ และจิตใจในการที่จะประชิดจับ และทำลายข้าศึก ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3256] พรางใบหน้า (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ใช้สีฝุ่นทาใบหน้าพรางบริเวณที่นูนเด่นด้วยสี เพื่อให้รอดพ้นจากการตรวจการณ์ของข้าศึกทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้น ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 ห้วงการฝึก ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3255] ฝึกทำการรบกลางคืน (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกทำการรบในเวลากลางคืน ฝึกการเคลื่อนที่ผ่านทหารฝ่ายเดียวกัน และฝึกการสังเกตแสง เสียง กลิ่น และสัมผัส ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3254] ตั้งรับ (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกทำการรบในเวลากลางวัน ดัดแปลงภูมิประเทศอยู่ในหลุมบุคคลใช้เป็นที่มั่นวางกำลังตั้งรับ ในสถานที่ 2 การรบด้วยวิธีรับ/ร่นถอย ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3253] รบด้วยวิธีรุก (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกทำการรบในเวลากลางวัน ในสถานที่ 1 การรบด้วยวิธีรุก ที่จะต้องเคลื่อนที่เข้าไปให้ถึงตัวข้าศึกเพื่อยื้อแย่งดินแดน หรือที่มั่นที่ข้าศึกยึดครองอยู่ พร้อมขับไล่ข้าศึกให้ออกไปจากที่มั่น ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3252] รณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่า (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโครงการ “ป้องภัยไฟป่า ด้วยพระบารมี” กองทัพภาคที่ 3 ประจำปีก 2558 และชมการสาธิตการดับไฟป่า การทำแนวกันไฟ โดย ชป.ไฟป่า ของหน่วยงานราชการในพื้นที่ ณ ศขย.ทภ.3 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3251] บริจาคโลหิต (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมัครใจร่วมบริจาคโลหิตให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไว้ใช้ในยามขาดแคลน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3250] เปิดการฝึกภาคสนาม (01-February-2015)  *  
 
 
พ.ท.เทวารัณย์ ปราสาทแก้ว รอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เป็นประธานเปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ผลัดที่ 2 ชั้นปีที่ 3 (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้ส่ง นศท.เข้ารับการฝึกในผลัดดังกล่าว ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 ห้วงการฝึก ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3249] ยิงปืนด้วยกระสุนจริง (01-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความชำนาญ โดยฝึกปฏิบัติการใช้อาวุธทำการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ สนามยิงปืน ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม