[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37> 


 [3389] ชมหอเกียรติยศ (09-April-2015)  *  
 
 
Mr.C.Thomas Aylesbury President of Los Angeles College of Music.เยี่ยมชมหอเกียรติยศที่รวมรวมประวัติความเป็นมาของโรงเรียน รางวัลผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอน ศิษย์เก่าที่ได้รับเชิดการยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯลฯ ณ หอเกียรติยศ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3388] เยี่ยมชมห้องแลป (09-April-2015)  *  
 
 
Dr.Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว เยี่ยมชมห้อง Science Laboratory with the cooperation between Changzhou University & Montfort College ซึ่งมหาวิทยาลัยฉางโจวได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การทอดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มที่ ณ อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3387] เปิดป้ายแลปวิทย์ (09-April-2015)  *  
 
 
Dr.Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว และ ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดป้ายแพร Science Laboratory with the cooperation between Changzhou University & Montfort College ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฉางโจว ณ อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3386] เปิดป้ายศูนย์วิจัย (09-April-2015)  *  
 
 
Dr.Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว และ ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมจับมือเปิดป้าย Changzhou University & Montfort College International Research Center ซึ่งมหาวิทยาลัยฉางโจวได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้ง ณ อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3385] เยี่ยมชมหอเกียรติยศ (09-April-2015)  *  
 
 
Dr.Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว เยี่ยมชมหอเกียรติยศที่รวมรวมประวัติความเป็นมาของโรงเรียน รางวัลผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอน ศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯลฯ ณ หอเกียรติยศ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3384] สักขีพยานความร่วมมือ (09-April-2015)  *  
 
 
Mr. Chao Xiao liang กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมบันทึกภาพเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาระดับนานาชาติ ในพิธี Grand Opening of MC International Education Hub ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3383] มอบของที่ระลึก (09-April-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแก่ Mr. Chao Xiao liang กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี Grand Opening of MC International Education Hub ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3382] มอบอุปกรณ์วิทย์ (09-April-2015)  *  
 
 
Dr.Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว มอบอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อไว้ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Science Laboratory with the cooperation between Changzhou University & Montfort College ในพิธี Grand Opening of MC International Education Hub ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3381] เปิดป้ายแพรศูนย์วิจัย (09-April-2015)  *  
 
 
Dr. Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติกดปุ่มเปิดป้ายแพร Montfort College Research Center ซึ่งมหาวิทยาลัยฉางโจวได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้ง ในพิธี Grand Opening of MC International Education Hub ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3380] เปิดป้ายแพร (09-April-2015)  *  
 
 
Mr. Chao Xiao liang กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกดปุ่มเปิดป้ายแพร ศูนย์สอบ (HSK) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ป้ายแพรความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกับโรงเรียนในประเทศฝรั่งเศส เพื่อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสตามกรอบหลักสูตรตามมาตรฐานยุโรป (Le Lycee Montfort de Chiang Mai en partenariat avec des Etablissements du Pays de France) และป้ายแพร Montfort College Waldorf Institute ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3379] วจนพิธีกรรม (09-April-2015)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมในเดือนแม่พระรับสารจากอัครเทวดาคาเบรียลและเสกแผ่นศิลาอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางการศึกษา โดยมีภราดา คณะครูผู้ร่วมบริหาร นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3378] ที่ระลึก (07-April-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกด้วยชุดครุยสีม่วงที่สวยงาม ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบเกียรติบัตร The Examination of Music Appreciation and Participation ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3377] มอบเกีบรติบัตรดนตรี (07-April-2015)  *  
 
 
Mr.C.Thomas Aylesbury President of Los Angeles College of Music. ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร The Examination of Music Appreciation and Participation แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศิลป์-ดนตรี ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3376] ต้อนรับผู้บริหาร ม.หูหนาน (07-April-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหูหนาน มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสประสานสัมพันธ์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3375] ฝึกซ้อมรับเกียรติบัตร (07-April-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 5 ฝึกซ้อมรับเกียรติบัตร ในพิธีมอบเกียรติบัตร The Examination of Music Appreciation and Participation ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้พิธีดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสง่างามในวันจัดงาน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3374] ปิดค่ายพันธสัญญา ม.4 (07-April-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ในพิธีปิดกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 568 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3373] ประดับเข็มตรา (07-April-2015)  *  
 
 
ครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประดับเข็มตราโรงเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนที่อกขวาด้านบนอักษรย่อ ม.ว. ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนที่เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3372] พิธีแสงเทียน (07-April-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมจุดเทียนสว่างไสวสักการะนักบุญมงฟอร์ต เพื่อมอบตนเองเป็นลูกมงฟอร์ตในพิธีแสงเทียนที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับทุกคนเข้ามาเป็นลูกมงฟอร์ต ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3371] ระเบียบการแต่งกาย (07-April-2015)  *  
 
 
ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทราบเกี่ยวกับเครื่องแบบระเบียบการแต่งกายของทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3370] แนะแนวศึกษาต่อ (23-March-2015)  *  
 
 
อ.เบญจพล พรหมมาวิน อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 45 แนะแนวการค้นหาเป้าหมายตนเองในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา การวางแผนอาชีพในอนาคตแก่นักเรียน ในฐานงานแนะแนวของกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3369] เปิดค่ายพันธสัญญา ม.4 (23-March-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 และมอบธงสีให้แก่หัวหน้าชั้นแต่ละห้องเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3368] ร่วมทำบุญสมโภชพระ (23-March-2015)  *  
 
 
คุณลักษณา อย่างเจริญ ตัวแทนคณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ผกท.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญพิธีสมโภชพระพุทธรูปประจำหน่วยแก่ พ.อ.วรา อุตรพงษ์ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3367] ปิดค่ายพันธสัญญา ม.1 (22-March-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ในพิธีปิดกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 451 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3366] พิธีแสงเทียน (22-March-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จุดเทียนสว่างไสวเพื่อให้แสงเทียนส่องนำทางชีวิตของการเรียนในบ้านมงฟอร์ต พิธีแสงเทียน พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับทุกคนที่เข้ามาเป็นลูกของพ่อหลุยส์ ในบ้านมงฟอร์ตที่เรารัก ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3365] นันทนาการ (22-March-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมนันทนาการ ร้องเพลง เล่นเกมส์ กับครูผู้สอนอย่างสนุกสนาน ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3364] ศิษย์เก่า PRIME แนะแนว (22-March-2015)  *  
 
 
ศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 2557 (PRIME) แนะแนวการค้นหาเป้าหมายการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญและสายอาชีพแก่น้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในฐานงานแนะแนว กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3363] แนะนำการเรียนการสอน (22-March-2015)  *  
 
 
ครูศศิธร คำวินิจ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ แนะนำการเขียน Dictation และมาตรฐานสากลต่างๆ ที่ทางโรงเรียนนำมาจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับทราบ ในฐานวิชาการ กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3362] ฝึกระเบียบแถว (22-March-2015)  *  
 
 
ทีมงานปกครองฝึกระเบียบวินัย ทบทวนการจัดระเบียบแถวให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในฐานระเบียบวินัย กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3361] พันธสัญญา 10 ประการ (22-March-2015)  *  
 
 
ม.ณัช ศิรินันท์ เน้นย้ำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของพันธสัญญาโรงเรียน 10 ประการ ที่นักเรียนทุกคนต้องประพฤติปฎิบัติ ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3360] Brain Storming (22-March-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากที่ได้ช่วยกันค้นหาคำศัพท์ในหนังสือพิมพ์ภายในเวลาที่จำกัด เพื่อฝึกทักษะการค้นคว้าข้อมูล ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ฐานที่ 5 Brain Storming (คุณภาพสากล) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3359] ข่าวลือ (22-March-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมฐานที่ 4 ข่าวลือ (มีคุณธรรม) โดยให้นักเรียนกระซิบข้อความลับส่งต่อข้อความจากต้นทางไปยังปลายทาง เพื่อฝึกการสื่อสารข้อมูลที่เป็นจริง ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3358] กู้ระเบิด (22-March-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมฐานที่ 3 กู้ระเบิด (อารี) โดยใช้เชือกยกขวดน้ำพลาสติกใส่น้ำและเดินไปพร้อมๆกัน เพื่อฝึกการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่คณะ ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3357] กลมเกลียว (21-March-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมฐานที่ 2 กลมเกลียว (อบอุ่น) ผ่านกิจกรรมการละเล่นให้นักเรียนยืนต่อตัวกันบนกระดาษแผ่นเดียวให้ได้จำนวนคนมากที่สุด เพื่อฝึกความสามัคคีเสียสละในหมู่คณะ ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3356] Bingo (21-March-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมฐานที่ 1 Bingo (อิ่มเอิบ) ผ่านเกมส์ Bingo โดยได้ช่วยกันค้นหาตัวอักษรชื่อประเทศในกลุ่ม AEC ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3355] มอบธงสีหัวหน้าชั้น (21-March-2015)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 และมอบธงสีให้แก่หัวหน้าชั้นแต่ละห้องเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3354] สอบวัดความรู้ครูพละ (21-March-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการกีฬา ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3353] ประชุมครูเดือน ก.พ. (02-March-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3352] สอบวัดความรู้ครู (02-March-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานดำเนินการสอบวัดความรู้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่อง The History of Quality Education at Montfort ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3351] นศท.ปี 2 หญิงฝึกภาคสนาม (02-March-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 หญิง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ผลัดที่ 1 ชั้นปีที่ 2 (หญิง) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3350] แสดงความยินดี (02-March-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับด.ช.วิทวัส เสริมศรีพงษ์ และด.ช.ธีรภัทร สุขประเสริฐกุล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคเหนือ การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 และ ด.ช.วุฒิกร รัตนพันธ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคเหนือ การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3349] รางวัลชนะเลิศคณิตภาคเหนือ (02-March-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับด.ช.วุฒิกร รัตนพันธ์ ชั้น ม.3/B ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับภาคเหนือ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3348] เยาวชนดีเด่นเชียงใหม่ (02-March-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับด.ช.วุฒิกร รัตนพันธ์ ชั้น ม.3/B ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3347] รางวัลที่ 2 ภาคเหนือ (02-March-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายธิติวัฒน์ ฉั่น ชั้น ม.6/3 ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ภาคเหนือ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2557 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3346] รองชนะเลิศภาคเหนือ (02-March-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายธิติวัฒน์ ฉั่น นายพสุ สุทธิรักษ์ นายศิรภพ ภู่นพมาศ และนายพสุ สุทธิรักษ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (ภาคเหนือ) การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2557 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3345] รองชนะเลิศอันดับ 2 (02-March-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายปาณัท จันทร์ศิริปิติกุล ชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคเหนือ การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3344] รองชนะเลิศอันดับ 2 (02-March-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายศิรภพ ภู่นพมาศ ชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคเหนือ การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3343] รองชนะเลิศอันดับ 1 (02-March-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัทพงษศ์ สุธัมโม ชั้นม.6/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคเหนือ การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3342] นำเสนอโครงการ (27-February-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Mark Donovan Superintendent, Woburn School District เมืองบอสตัน รัฐเเมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะฯ ในโอกาสเข้าพบหารือเพื่อประสานความร่วมมือการรับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอเมริกันเข้ามาเรียนในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนำเสนอโครงการ KTBF Cultural Exchange program โดยความร่วมมือกับบริษัท บ้านความรู้ จำกัด ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3341] แสดงความยินดี (27-February-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3340] สร้างชื่อเสียงมาสู่ รร. (27-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3339] สำเร็จการศึกษา ม.3 (27-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 396 คน ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3338] ถ่ายภาพหมู่ นร. ม.3 (27-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Parallel ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะภราดา และคณะครู ก่อนพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3337] แสดงความยินดี (27-February-2015)  *  
 
 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3336] มอบโล่ (27-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3335] สำเร็จการศึกษา (27-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 625 คน ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3334] ถ่ายภาพหมู่ ม.6 (26-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Prime ร่วมถ่ายภาพหมู่พร้อมกันด้วยชุดครุยที่สง่างามกับคณะภราดา และคณะครู ก่อนพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3333] งาน "โฮ๊ะ” ศิลป์ดนตรี (26-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 โชว์ผลงานความสามารถทางด้านดนตรีหลากหลายรูปแบบ ทั้งวงเครื่องสายตะวันตก วง Brass Quintet เดี่ยวเปียโน Dnet กลองชุด กีตาร์แจ๊ส ดนตรีป๊อบ วง Bully ฯลฯ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3332] ให้โอวาทปิดปีการศึกษา 2557 (26-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ก่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ในวจนพิธีกรรมโอกาสปิดปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3331] วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา (26-February-2015)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน ให้เกียรติประกอบจนพิธีกรรมโอกาสปิดปีการศึกษา 2557 แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3330] ฝึกซ้อมพิธีจบหลักสูตร (26-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรับวุฒิบัตรในพิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้พิธีดังกล่าวที่จะจัดขึ้นดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3329] ช่วยเหลือกิจการงานโรงเรียน (26-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความขอบคุณและชื่นชมยินดีนักเรียนเสียงตามสายและนักเรียนถ่ายภาพ งานประชาสัมพันธ์ ที่สละเวลาทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือกิจการงานของโรงเรียนมาตลอดปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3328] แสดงความยินดีหมากล้อม (26-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ แสดงความยินดีกับนายไชยภัทร พงษ์ประยูร ชั้น ม.4/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Premier League Silver ระดับฝีมือ 1 Dan การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3327] แสดงบัตรเข้างาน (18-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนที่เข้าร่วมงานต่างแสดงบัตรที่นั่งเป็นหลักฐาน ก่อนเข้าร่วมงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3326] ความรักทั้งเจ็ดของ Seven (18-February-2015)  *  
 
 
ความรักทั้งเจ็ดของ Seven การแสดงของคณะครูที่ย้อนรำลึกความประทับใจในอดีต แฟชั่นเชิ้ตขาว กางเกงยีนส์ ที่ผู้เข้าร่วมงานได้ใช้ช่วงเวลาดีๆแห่งความทรงจำกับวง Seven ในการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3325] Who Are We (18-February-2015)  *  
 
 
Who Are We เป็นการแสดงเรื่องราว บทเพลง อารมณ์ และความคิดผ่านละครเพลง การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3324] The Phantastex (18-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า The Phantastex พลังที่ร่วมกันสะท้อนให้เห็นถึงความฝันความที่ท้าทายสู่ความเป็นจริง ในการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3323] Evolution Of Music (18-February-2015)  *  
 
 
Evolution Of Music การแสดงของ English Program ที่นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางดนตรีและการเต้นยุคสมัยต่างๆ ในการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3322] การแสดง นร.ม.4 (17-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โชว์การแสดง La Noche En Enero หรือ The Last Day Of January ในการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3321] Sparking Night (17-February-2015)  *  
 
 
Sparking Night การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สะท้อนให้เห็นค่ำคืนแห่งการเฉิดฉายของเหล่าดวงดาวที่เปล่งประกายบนฟากฟ้า เมื่อดวงดาวแต่ละดวงมารวมกันก็เกิดเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่บนเวทีการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3320] เวทีลูกทุ่ง (17-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สร้างบรรยากาศเวทีนักร้องลูกทุ่งอย่างอลังการกับการแสดง MC ลูกทุ่งซุปเปอร์โชว์ ในเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง การแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3319] Once Upon a Time (17-February-2015)  *  
 
 
“Once Upon a Time” การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โลกแห่งจินตนาการที่พาผู้ชมไปสัมผัสกับตัวการ์ตูนในเทพนิยายที่ออกมาเต้นรำกันอย่างสนุกสนานรื่นเริง ในงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3318] ผู้อำนวยการขับร้องเพลง (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ขับร้องเพลงให้ผู้เข้าร่วมงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ได้รับฟัง ซึ่งเป็นบทเพลงที่พิเศษสุดสำหรับค่ำคืน MC Night ของชาวมงฟอร์ต ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3317] มอบโล่เกียรติคุณ อ.ธวัชชัย (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 แก่ อ.ธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน ในงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3316] มอบโล่เกียรติคุณนายชาตรี (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 แก่นายชาตรี ชัยมงคล ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน ในงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3315] มอบโล่เกียรติคุณหม่อมหลวงจักรีพันธ์ (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 แก่หม่อมหลวงจักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ ที่ปรึกษากฎหมายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน ในงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3314] มอบโล่เกียรติคุณนายทวี (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 แก่นายทวี สนธิคุณ เจ้าพนักงานที่ดินประจำอำเภอเมืองเชียงใหม่ และที่ปรึกษาเรื่องที่ดินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน ในงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3313] มอบโล่เกียรติคุณ ดร.ณรงค์ (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 แก่ ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจริญมอเตอร์ จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน ในงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3312] มอบโล่เกียรติคุณ ดร.ภาณุพงศ์ (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 แก่ ดร.ภาณุพงศ์ ศักดาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิยมพานิช จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน ในงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3311] เปิดงาน MC Night (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแตะลูกแก้ว I Ball เปิดงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3310] การแสดงชุด “ทิพย์ดารา” (17-February-2015)  *  
 
 
วงดุริยางค์และวงดนตรีไทยร่วมบรรเลงอย่างไพเราะและลงตัวในการแสดงชุด “ทิพย์ดารา” งานประจำปี MC Night “Evolution Of Excellence” การแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3309] เป็นเกียรติกับคณะกรรมการ (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นเกียรติกับคณะกรรมการ การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3308] ตรวจติดตาม (17-February-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ซักถามรายละเอียดต่างๆ จากครูผู้รับผิดชอบเอกสารหลักฐานและมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3307] ให้การต้อนรับผู้ตรวจ (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และคณะกรรมการ ในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3306] ซ้อมใหญ่งาน MC Night (17-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นต่างทุมเทร่วมซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปี MC Night ครั้งที่ 4 “EVOLUTION OF EXCELLENCE” เพื่อให้การแสดงในค่ำคืนวันแสดงจริงออกมาให้ดีที่สุด ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3305] AFS หารือรับนร.แลกเปลี่ยน (17-February-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบหารือเพื่อประสานความร่วมมือการรับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติเข้ามาเรียนในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3304] ส่งมอบห้องสมุด (17-February-2015)  *  
 
 
ครูดวงมณี คำป่าแลว ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ส่งมอบห้องสมุดที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้สนับสนุนและร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านสร้างห้องสมุดให้แก่เด็กนักเรียนของหมู่บ้านแก่ อบต.บ้านป่าตึง ณ หมู่บ้านม้ง บ้านป่าตึง ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3303] เปิดห้องสมุดบ้านป่าตึง (17-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดห้องสมุดบ้านป่าตึง โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านสร้างห้องสมุดให้แก่เด็กนักเรียนของหมู่บ้านได้ใช้เป็นสถานที่หาความรู้เพิ่มเติม ในกิจกรรมผสานชีวิต “ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ” ณ หมู่บ้านม้ง บ้านป่าตึง ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3302] เข็มทองคำเชิดชูเกียรติ (11-February-2015)  *  
 
 
นายเฉลิม รัชชนะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคม โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ให้แก่ ม.ณัช ศิรินันนท์ ในงานวันศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3301] รับพระราชทานเครื่องราชฯ (11-February-2015)  *  
 
 
ม.กำจร ยั่งยืน ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์ ม.ฐานกร เทรเวส ม.ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์ ม.สรพงษ์ สมธรรม เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ในงานวันศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3300] มินิคอนเสิร์ต (06-February-2015)  *  
 
 
สถาบันดนตรี Montfort College Music Academy & Los Angeles Music Academy (MCMA & LAMA) จัดโชว์มินิคอนเสริต์น่ารักๆ ของนักเรียนสถาบันดนตรี ที่ครูผู้สอนได้นำความสามารถจากการเรียนของนักเรียนมาแสดงให้ผู้ที่ชื่นชอบดนตรีได้รับฟังในยามค่ำ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3299] ผปค. ม.5 ขอบคุณวิทยากร (04-February-2015)  *  
 
 
ตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณให้แก่นายกริชศักดิ์ เลิศวณิชย์วัฒนา ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม “เส้นทางการเข้าสู่มหาวิทยาลัย” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 5 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3298] เยี่ยมชม MCMA & LAMA (04-February-2015)  *  
 
 
อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy ให้การต้อนรับนายโจสวี สิง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมนานาชาติหยงหวย เมืองจูจี้ มณฑลเจ๋อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะฯ ที่มาหารือการจัดโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในด้านดนตรี และเยี่ยมชมการสอนของสถาบันดนตรี Montfort College Music Academy & Los Angeles Music Academy (MCMA & LAMA) ณ สถาบันดนตรี MCMA & LAMA อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [3297] ชื่นชม นร.ดุริยางค์ (04-February-2015)  *  
 
 
นายโจสวี สิง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมนานาชาติหยงหวย เมืองจูจี้ มณฑลเจ๋อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวชื่นชมความเชี่ยวชาญสามารถทางดนตรีของนักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่บรรเลงโชว์ให้รับฟังได้อย่างยอดเยี่ยม ณ อาคารเซนต์แมร์รี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [3296] ต้อนรับ รร.นานาชาติหยงหวย (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับนายโจสวี สิง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมนานาชาติหยงหวย เมืองจูจี้ มณฑลเจ๋อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะฯ ที่มาหารือการจัดโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในด้านดนตรี และด้านวิชาการต่างๆ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [3295] ผปค.มอบตัว นร.แทรก ชั้น ม.1 (04-February-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนแทรกชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program มอบตัวแทนบุตรหลาน ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3294] รำลึกวันคล้ายวันเกิดนักบุญฯ (04-February-2015)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบวจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต เพื่อรำลึกโอกาสวันคล้ายวันเกิด และสดุดีคุณงามความดีของท่านนักบุญฯ ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3293] วางช่อดอกไม้ (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางช่อดอกไม้ เพื่อรำลึกโอกาสวันคล้ายวันเกิด และสดุดีคุณงามความดีของท่านนักบุญฯ ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3292] สดุดีนักบุญหลุยส์ฯ (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกอบวจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต เพื่อรำลึกโอกาสวันคล้ายวันเกิด และสดุดีคุณงามความดีของท่านนักบุญฯ ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ ลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3291] ยินดีวันคล้ายวันเกิด (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3290] ประชุมครูประจำเดือน มค. (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม