[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46> 


 [4290] เก็บข้อมูลนิเทศ (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ประธานคณะกรรมการระบบวิจัย และคณะกรรมการระบบนิเทศ ในการเก็บข้อมูลระบบการนิเทศและงานวิจัย โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4289] ชมหอเกียรติยศ (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Bro. Yvan Passebon , vicar general Bro. Andre Roberge, Econome General และ Bro. Jean-Paul Mbengue, Assistant General ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอเกียรติยศ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4288] นศท.ปี 3 ฝึกภาคสนาม (07-February-2017)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 295 นาย ร่วมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2559 ผลัดที่ 3 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4287] แสดงความยินดี (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีสากล วันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4286] ประเมินโครงงานอาชีพ (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดการประเมินโครงงานอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 “มหัศจรรย์ของดี 4 ภาค” โดยมี 44 โครงงานที่ผู้เรียนได้ค้นคว้าทักษะในการประกอบการและพัฒนาโครงงานอาชีพ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4285] ให้ขวัญกำลังใจ (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ขวัญกำลังใจนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 16 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ก่อนเดินทางเข้าร่วมฟาดแข้งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย การแข่งขันฟุตบอล King Power’s Cup 2016 ในรอบชิงชนะเลิศ โดยจะระเบิดศึกที่สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต) ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4284] ชั้น ม.3 สอบ YCT (07-February-2017)  *  
 
 
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสอบวัดระดับภาษาจีน Youth Chinese Test (YCT) ระดับ 3 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยเป็นการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐานสากล ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4283] ประชุมประจำเดือน (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2560 พร้อมกันนี้ ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4282] ให้การต้อนรับ (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ให้การต้อนรับทีมงานผู้สอนกอล์ฟ โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ Yunnan Physical Science and Sport Professional College และ Yunnan Golf Association สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่นำเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกีฬากอล์ฟทั้งสองประเทศเยี่ยมชม และศึกษาดูงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4281] มอบของขวัญปีใหม่สื่อ (07-February-2017)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่เวียนมาถึงแก่สื่อมวลชนท้องถิ่น ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียนตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4280] สัมมนาทางดนตรี (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดงวงดุริยางค์เครื่องสายตะวันตก Together Night “Classical Music Concert” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรีของชุมนุมดุริยางค์สากลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เพื่อให้เป็นไปตามโครงการพัฒนาดนตรีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4279] ผู้ทำคุณประโยชน์ (07-February-2017)  *  
 
 
ม.สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญู ม.ปริญญา นฤประชา และ ม.ลิขิต ชูวงศ์ ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อทางราชการ และสังคมเป็นอย่างดียิ่ง ด้านการส่งเสริมความพระพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาการศึกษาของชาติ และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ในงานวันครู จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4278] ครูดีเด่น 2560 (07-February-2017)  *  
 
 
ดร.กมล รอดคล้าย ประธานในพิธี มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ม.จีรพงษ์ วิชัยหาญ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครูด้วยความมุ่งมั่นเสียสละ สร้างประโยชน์ต่อโรงเรียนและการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นครูดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับมัธยมศึกษา ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา งานวันครู จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4277] ยินดีครูเด่น (07-February-2017)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ม.จีรพงษ์ วิชัยหาญ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครูด้วยความมุ่งมั่นเสียสละ สร้างประโยชน์ต่อโรงเรียนและการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นครูดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับมัธยมศึกษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4276] ร่วมพิธีวันครู (07-February-2017)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2560 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4275] ม.2 สอบ YCT (07-February-2017)  *  
 
 
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสอบวัดระดับภาษาจีน Youth Chinese Test (YCT) ระดับ 2 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐานสากล ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4274] แสดงความยินดี (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 20 ทีมสุดท้ายจาก 120 โรงเรียน การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 2559 ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4273] รับรางวัลวันรพี (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโต้วาทีภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี 2559 ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4272] ขุดลอกตะกอนฝาย (07-February-2017)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกันขุดลอกตะกอนหน้าฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ ระหว่างวันที่ 11 -12 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4271] เดินทางเข้าค่าย (07-February-2017)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ออกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ ระหว่างวันที่ 11 -12 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4270] การเลือกตั้งผู้ร่วมบริหาร (19-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการเลือกตั้งคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมกันนี้ นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และ ดร.สนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้ให้แนวทางและข้อคิดการเลือกผู้ร่วมบริหารที่มีประสิทธิภาพแก่คณะครู บุคลากร ก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4269] โชว์ผลงานดนตรี (19-January-2017)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดแสดงคอนเสิร์ตโชว์ผลงานด้านดนตรี 5 ความรู้สึกห้วงอารมณ์ผ่านเสียงเพลง Senior Recital #5 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4268] แสดงความอาลัย (19-January-2017)  *  
 
 
ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน และ ม.วินัย ถิ่นจอม หัวหน้างานกีฬา และผู้ควบคุมทีมฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความอาลัยกับครอบครัวไชยประสิทธิ์ ต่อการจากไปของนายบรรจงศักดิ์ ไชยประสิทธิ์ (กำแพงยักษ์) นักข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ และศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2513 ณ วัดปราสาท เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4267] ศึกษาดูงาน (19-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมแอบรอสิโอ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4266] มอบทุน (19-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้แทนแพทย์หญิงปณิภา สุวรรณสารกุล ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย MC 34 รุ่น “คละคน” มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ด.ญ.อภิชญา ริทู ชั้น ม.2/5 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4265] มอบทุน นร. (19-January-2017)  *  
 
 
คุณจักพันธ์ ชัยศิริ ผู้แทนคุณดนัยวัชต์ ใจเดช ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย MC 34 รุ่น “คละคน” มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 น.ส.พลอยไพลิน ผึ่งผาย ชั้น ม.4/10 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4264] มอบทุนการศึกษา (19-January-2017)  *  
 
 
ม.สมพร วรรณวงศ์ ครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ด.ช.นันท์สิน ชายมินทร์ ชั้น ม.3/4 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4263] MOU คณะบริหารธุรกิจ มช. (19-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.ก้องภูมิ นิมานันท์ รองคณะบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ผู้บริหารมืออาชีพ สำหรับผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ] [edit]  
   

 [4262] รับมอบของขวัญ (19-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ ที่เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง จากนางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4261] Masterclass (19-January-2017)  *  
 
 
คณาจารย์และนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัด Masterclass ให้แก่นักเรียนศิลป์-ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนาวิชาชีพด้านดนตรี เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาทางด้านดนตรีของสถาบันฯ และแต่ละสถาบันการศึกษาได้สร้างสรรค์งานดนตรี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานระหว่างสถาบันการศึกษาเครือข่ายทางด้านดนตรี ณ ห้องดุริยางค์ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4260] ประชุม MC Road Show (19-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 MC Road Show 2017 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และติดตามงาน ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4259] มอบของขวัญ (19-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ แก่นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4258] มอบของขวัญ (19-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ แก่นายณรงค์ คองประเสริฐ เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค หอการค้าไทย กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4257] แปรอักษรด้วยแสงเทียน (04-January-2017)  *  
 
 
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ได้ร่วมกันแปรอักษรด้วยแสงเทียนคำว่า มงฟอร์ตตามรอยพ่อ และรูปเลข ๙ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4256] จุดเทียนถวาย (04-January-2017)  *  
 
 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย เป็นประธานในพิธี นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4255] ถวายอาลัย (04-January-2017)  *  
 
 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย เป็นประธานในพิธี นำคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมกล่าวสืบสานพระราชปณิธานและถวายอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อของแผ่นดิน โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4254] วจนพิธีกรรมปิดค่าย (04-January-2017)  *  
 
 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรมปิดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 360 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4253] มอบเกียรติบัตร (04-January-2017)  *  
 
 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนแต่ละโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4252] ละครเทิดพระเกียรติ (04-January-2017)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.5/8 น้อมนำพระราชดำรัส พระอัจฉริยภาพ พระบรมราโชวาท ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวละครภาษาอังกฤษเทิดพระเกียรติ "โพธิ์ทองของปวงชน" เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4251] ให้ความสนใจ (04-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความสนใจการนำเสนอนิทรรศการแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เทิดไท้องค์ราชันย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4250] ชมนิทรรศการ (04-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชมนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยจงรักภักดี” ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดแสดงพระราชกรณียกิจการทรงงานต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกร อาทิ เขื่อนภูมิพล ฝนหลวง ฝานชะลอน้ำ โครงการหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา หมู่บ้านพอเพียง ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4249] ช่วยกันเก็บขยะ (03-January-2017)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ช่วยกันทำความสะอาดเก็บขยะตามเส้นทางพื้นที่สองฝั่งฝากถนนที่ได้รับผิดชอบ ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สืบสานพระราชปณิธานพ่อแห่งแผ่นดิน ณ ค่ายกาวิละ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4248] นำกล่าวสำนึก (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธานกล่าวคำถวายปณิธานเพื่อพ่อแห่งแผ่นดิน พร้อมยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และปล่อยแถวบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรม “มงฟอร์ตรวมใจสืบสานพระราชปณิธานพ่อของแผ่นดิน” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4247] ร่วมเปิดค่าย (03-January-2017)  *  
 
 
คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรมเปิดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 โดยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ร่วมเปิดค่ายดังกล่าว ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4246] ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (03-January-2017)  *  
 
 
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับครูงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เข้าร่วมกิจกรรม 304 คน คณะครู 50 คน และคณะภราดา 6 คน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน เขตอำเภอเชียงดาว และไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4245] อวยพรคริสต์มาส (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวอวยพรส่งความสุขแก่คณะครู และบุคลากร เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ 2017 ที่เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4244] มิสซา (03-January-2017)  *  
 
 
คุณพ่อวินัย บุญลือ คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยซูอิต) วัดพระจิตเจ้าสวนเจ็ดริน ให้เกียรติประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพ แก่คณะภราดา คณะครู และบุคลากร พร้อมเสกรูปปั้นนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4243] ประชุมสามัญประจำปี (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2559 กองทุนสวัสดิการครูเกษียณอายุการทำงาน และการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2559 พร้อมกันนี้ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4242] สวนสนาม (03-January-2017)  *  
 
 
พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมสวนสนามจำนวน 1 กองร้อย ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4241] คารวะกงสุลใหญ่ (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะ นาย เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกัน ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4240] มอบหมวก (03-January-2017)  *  
 
 
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จัดพิธีมอบหมวกเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 กองร้อย ที่อาสาสมัครเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4239] ให้โอวาท นศท. (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้โอวาทแก่ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นที่ 2 จำนวน 1 กองร้อย และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4238] ซ้อมสวนสนาม (03-January-2017)  *  
 
 
ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 กองร้อย เข้าร่วมเตรียมการซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ตามลำดับพิธี ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 1 -2 และ 7 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4237] สอบ YCT (03-January-2017)  *  
 
 
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสอบวัดระดับภาษาจีน Youth Chinese Test (YCT) ระดับ 1 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐานสากล ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4236] ประชุมร่วม 4 ฝ่าย (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 โดยมีเรื่องแจ้งจากประธานที่ประชุม เรื่องรายงานเพื่อทราบ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4235] ยินดีศิษย์เก่ารุ่นพร้อม (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และครูเกษกานดา คงทวีเลิศ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น “พร้อม” บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4234] รับมอบตัวนร.แทรกชั้น (03-January-2017)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนแทรกชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 โดยผู้ปกครองได้ดำเนินการรายงานตัวให้บุตรหลานตามกำหนด ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4233] พระคริสตสมภพ (03-January-2017)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟสายชล คันยุไล คณะแห่งประเยซูเจ้า เยสุอิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ และเสกถ้ำพระกุมาร ต้นคริสต์มาส อันเป็นสัญลักษณ์ถึงพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อจะได้เรียนรู้ความรักของพระองค์ สามารถดำเนินชีวิตประจำวันตามคำสอนของพระองค์อย่างสม่ำเสมอ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4232] ประชุมครูเดือนพ.ย. (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 พร้อมกันนี้ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4231] ลงนามความร่วมมือ (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับ CHILTON SAINT JAMES SCHOOL, Wellington, Zealand ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4230] ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิก (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น) ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4229] สืบสานพระราชปณิธาน (21-December-2016)  *  
 
 
คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 450 คน สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ร่วมกันบวชป่า อนุรักษ์ป่าตามพ่อของแผ่นดิน และขุดลอกตะกอนหน้าฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม “มงฟอร์ตรวมใจสืบสานพระราชปณิธานพ่อของแผ่นดิน” ณ โครงการในพระราชดำริบ้านโป่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4228] นศท.สอบภาคทฤษฎี (21-December-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาวิชาทหารในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอใกล้เคียง ทั้งชาย-หญิง จำนวน 3,090 นาย สอบภาคความรู้ทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 5 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4227] ประชุม ผปค.สอบแทรกชั้น (21-December-2016)  *  
 
 
โรงเรียนเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนจากต่างโรงเรียนที่สอบคัดเลือกแทรกชั้นเรียน ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme เพื่อให้รับทราบแนวการจัดการศึกษาของทางโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4226] สอบแทรกชั้น (21-December-2016)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแทรกชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และ ม.5 ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยสมัครสอบ 300 กว่าคน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4225] สิ้นสุดค่ายพักแรม (21-December-2016)  *  
 
 
ผู้กำกับ ลูกเสือ และเนตรนารี ร่วมพิธีปิดประชุมกองเมื่อสิ้นสุดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4224] บำเพ็ญประโยชน์ชาวค่าย (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดค่ายพักแรมตามจุดต่างๆ ก่อนการปิดค่ายพักแรม ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4223] สูทกรรม (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี แต่ละกองต้องช่วยกันหุงข้าว ประกอบอาหารมื้อเย็นในการอยู่ค่ายพักแรม ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้และสามารถประกอบอาหารรับประทานแบบง่ายๆในหมู่ของตนเองได้ ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4222] ปฐมพยาบาล (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี จำลองเหตุการณ์ปฐมพยาบาลการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ขณะนั้นนำมาใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4221] โรยตัวข้ามลำธาร (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าฐานผจญภัย โรยตัวข้ามลำธารเพื่อทดสอบกำลังใจ และเรียนรู้การตัดสินใจอย่างฉับพันกับปัญหาเฉพาะหน้าด้วยความเร็ว ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4220] ฐานผจญภัย (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมเรียนรู้ฐานผจญภัยต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานท้าทายให้ลูกเสือได้ใช้กำลังความคิด ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4219] ผูกเงื่อน (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ- เนตรนารี ทดสอบการผูกเงื่อนเชือกต่างๆ ที่สำคัญซึ่งต้องใช้ในการบุกเบิกและผจญภัย เพื่อความถูกต้องและปลอดภัยในการใช้เงื่อน ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4218] เดินทางไกล (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 439 นาย ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย และเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ด้วยการเดินทางไกลด้วยเข็มทิศ ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4217] เยี่ยมเยียน นร.ศิลป์-จีน (21-December-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมเยียนนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ –ภาษาจีน ชั้น ม.4/11 จำนวน 42 คน ที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยฉางโจว ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4216] Classroom Exhibitions (21-December-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัด Classroom Exhibitions แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เทิดไท้องค์ราชันย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเป็นการบูรณาการร่วมของวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ วิชาชีววิทยา วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี และวิชาสุขศึกษา โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดไปตลอดปีการศึกษา 2559 [edit]  
   

 [4215] ดูงานภาษาต่างประเทศ (21-December-2016)  *  
 
 
คณะครูผู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และแผนการเรียน English Programme ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4214] ชั้นปี 2 ซ้อมสวนสนาม (21-December-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ฝึกซ้อมการสวนสนาม เพื่อเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ในสัปดาห์ที่ 20 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4213] นำปลด นศท.ปี 3 (21-December-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชี้แจงรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่หนึ่ง ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรับทราบ พร้อมให้ นศท.ส่งหลักฐานต่างๆ ประกอบการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ และถือว่าเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพแล้วตามเงื่อนไขของระบบการกำลังพลสำรอง ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4212] ผูกข้อมือสู่ขวัญ (21-December-2016)  *  
 
 
คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผูกข้อมือสู่ขวัญและมอบดินสอ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนแก่นักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4211] แทนคำขอบคุณ (21-December-2016)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนแสดงความกตัญญูมอบดอกไม้แทนคำขอบคุณแก่ผู้ปกครอง ครูคนแรกของลูกซึ่งให้การอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนจนเติบใหญ่ ในพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4210] บายศรีสู่ขวัญ นร ม.6 (20-December-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4209] Values in Action (20-December-2016)  *  
 
 
ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการบ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมค่ายบูรณาการ “ Values in Action” (VIA) ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน English Programme โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับนักเรียน Montfort Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4208] นศ.ดูงานศิลป์-ดนตรี (20-December-2016)  *  
 
 
ม.ศุภกิจ สุบินมิตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสศึกษาดูงานการเรียนการสอน แผนการเรียน ศิลป์-ดนตรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4207] เดินเท้าเรียนรู้รอบๆ วัด (20-December-2016)  *  
 
 
พระปลัดจตุพร วชิรญาโณ เลขาฯเจ้าคณะ ตำบลหนองหอย วัดเมืองสาตราน้อย ให้เกียรติเป็นพระวิทยากร นำนักเรียนระดับชั้น ม.1 Walk rally เดินเท้าเข้าฐานชุมชนรอบๆ วัด เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนาการทำโคมยี่เป็ง ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” ณ วัดเมืองสาตรน้อย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4206] ทำโคมยี่เป็ง (20-December-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1/8 เรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาด้วยการฝึกหัดทำหัตถกรรมโคมยี่เป็งทที่ประดิษฐ์ด้วยกระดาษสาจากพ่อครูแม่ครู ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” ณ วัดเมืองสาตรน้อย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4205] ประเมินผลการฝึก (20-December-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการประเมินผลการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 19 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4204] ฝึกซ้อมท่ากระบี่ (20-December-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทำการฝึกซ้อมท่ากระบี่ ในการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ให้กับนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4203] ซ้อมสวนสนาม (20-December-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทำการฝึกซ้อมการสวนสนาม ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4202] ประดับเครื่องหมายแม่นปืน (20-December-2016)  *  
 
 
พ.ต.เฉลิม จันทร์วรกุล รอง ผบ.หน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ประดับเครื่องหมายแม่นปืนให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ชั้นปี 2 ที่มีสิทธิตามชั้นคุณวุฒิที่ไดจากผลการยิงปนตามระเบียบกองทัพบก ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4201] มอบทุนการศึกษา นศท. (20-December-2016)  *  
 
 
พ.ต.เฉลิม จันทร์วรกุล รอง ผบ.หน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 17 นาย ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4200] รองชนะเลิศอันดับ (20-December-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.มณีกาญจน์ แสนโพธิ์ น.ส.นภสร ศิริมหาราช และนายอภิสิทธิ์ จิตตาดู ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 เนื่องในวันมหิดล ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4199] รับผลการเรียน (20-December-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละระดับชั้น พบครูประจำชั้นที่ห้องเรียน เพื่อรับรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 ของบุตรหลาน ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4198] รับมอบตัว ป.6 เข้า ม.1 (20-December-2016)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4197] แปรอักษรด้วยแสงเทียน (24-November-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแปรอักษรด้วยแสงเทียน คำว่า เชียงใหม่ รูปหัวใจและพระปรมาภิไธย ย่อ ภปร. กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรวมพลัง รวมใจ ของชาวเชียงใหม่แสดงความจงรักภักดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4196] แสดงความจงรักภักดี (24-November-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความจงรักภักดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ยาวนานถึง 70 ปี ณ ลานหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4195] ห้องเรียนดนตรี (24-November-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมชมห้องเรียนดนตรี-ดุริยางค์ ซึ่งมีหนังสือดนตรีและเครื่องดนตรีต่างๆ อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ในกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป.6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ ห้องดุริยางค์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4194] สนใจกู่เจิง (23-November-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ให้ความสนใจ "กู่เจิง" เครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมของจีนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี และยังเป็นต้นแบบของเครื่องดนตรีอื่นๆ เช่น โคโตะ ของญี่ปุ่น ในกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป.6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ ศูนย์ภาษาจีน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4193] ชมภาพยนตร์ (23-November-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สวมแว่นโพลารอยด์ชมภาพยนตร์ดวงดาว 3 มิติ อย่างสนุกสนาน ในการเรียนรู้ฐานที่ 5 กิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป.6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4192] เยี่ยมชม (23-November-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ให้ความสนใจเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ฐานที่ 2 หอเกียรติยศ ในกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป.6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4191] ประชุม ผปค. นร. ป.6 (23-November-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยได้แจ้งนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม