[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43> 


 [4089] ต้อนรับนักเรียน (15-September-2016)  *  
 
 
ดร.อรุณีพัชร์ เมืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ ให้การต้อนรับนักเรียน ห้อง ม.4/3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่มาแบ่งปันความรู้ความสุขให้กับน้องๆนักเรียนวัดป่าข่อยใต้ ในกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ด้วยรักและกำลังใจ ณ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4088] นร.ม.4 ผสานชีวิต (15-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในหน่วยฝึกหญิง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ พึงละเว้นการกระทำผิดทางคดีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยการตั้งใจ ไม่ตั้งใจ หรือการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4087] ให้ความรู้ (15-September-2016)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ยกตัวอย่างการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนจากคดีต่างๆ ให้แก่นักเรียนชั้น ม.4/3 ได้รับทราบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนของช่วงวัยรุ่น ในกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4086] รูปขบวนทำการรบ (31-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 9 เรื่องรูปขบวนทำการรบของหมู่ปืนเล็ก ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 17สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4085] ฝึกทบทวน (31-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สัปดาห์ที่ 9 ในการฝึกทบทวนเรื่องการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4084] ซ้อมอพยพ (31-August-2016)  *  
 
 
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับฝ่ายฝึกอบรมและป้องกันภัย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินงานซ้อมการอพยพป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ในการเตรียมการให้ทุกคนในโรงเรียนพร้อมเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4083] ให้ความรู้ (31-August-2016)  *  
 
 
ฝ่ายฝึกอบรมและป้องกันภัย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอัคคีภัย ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย รวมถึงสามารถระงับหรือจัดการกับอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที ในซ้อมการอพยพป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4082] ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (31-August-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และครูที่ปรึกษา จำนวน 642 คน ร่วมโครงการบวชป่า ขุดตะกอนหน้าฝาย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ โครงการในพระราชดำริบ้านโป่ง อำเภอสันทราย เชียงใหม่ เมื่อที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4081] ทำบุญตักบาตร (31-August-2016)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ต่างพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 แสดงความจงรักภักดี และสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4080] ผู้แทนแม่ลูก (31-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติกับผู้แทนแม่-ลูกแต่ละระดับชั้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4079] กราบแม่ (30-August-2016)  *  
 
 
นายไมเคิล อาร์มสตรอง ผู้แทนนักเรียน ชั้น ม.6A ก้มตักแม่ของตนเอง ด้วยสำนึกในพระคุณผู้ให้กำเนิด ที่คอยโอบอุ้มมาจนเติบใหญ่ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4078] มอบดอกมะลิให้แม่ (30-August-2016)  *  
 
 
ผู้แทนลูกๆ นักเรียนแต่ละระดับชั้น กลัดเข็มกลัดดอกมะลิให้แก่แม่ แสดงความรักต่อบุพการีผู้ให้กำเนิด ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4077] สักการะ (30-August-2016)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนร่วมวางดอกไม้สักการะแม่พระอัสสัมชัญ ซึ่งถือว่าแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์เป็นองค์อุปถัมภ์ศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทยด้วย ในพิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4076] สมโภชแม่พระ (30-August-2016)  *  
 
 
คุณพ่อคามิลโล มงคล เจริญธรรม คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม SCJ ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซึ่งศาสนจักรคาทอลิกเชื่อว่าท่านได้รับการอัญเชิญขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4075] แห่แม่พระ (30-August-2016)  *  
 
 
คณะภราดา ผู้ร่วมบริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแห่แม่พระอัสสัมชัญ ซึ่งศาสนจักรคาทอลิกเชื่อว่าท่านได้รับการอัญเชิญขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และยังถือว่าแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์เป็นองค์อุปถัมภ์ศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทยด้วย ในพิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4074] ฝึกบุคคลทำการรบ (26-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรื่องการฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางวัน ในสัปดาห์ที่ 8 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4073] ฝึกบุคคลท่าอาวุธ (26-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรื่องการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ในสัปดาห์ที่ 8 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4072] ให้ความรู้ (26-August-2016)  *  
 
 
ฝ่ายฝึกอบรมและป้องกันภัย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน การป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย หลักการช่วยชีวิตและการหนีภัยอย่างถูกวิธี ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4071] รางวัล Third prize (26-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายนาวินธิติ จารุประทัย และ นายกฤฎติโชต ดวงศรี ชั้น ม.4/4 ที่ได้รับรางวัล Third prize รุ่น Junior Level การแข่งขัน The Second ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2016) ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4070] EP family Day (26-August-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Programme ระดับชั้น ม.1- ม.5 จำนวน 200 คน ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน และฝึกความเป็นผู้นำความรับผิดชอบในกิจกรรม EP family Day อย่างสนุกสนาน ณ สวนบัวโฮเทลแอนด์รีสอร์ท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4069] อาวุธศึกษา (26-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 เรื่องอาวุธศึกษา ในสัปดาห์ที่ 7 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4068] นร.ม.4 สอบLabวิทย์ (26-August-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยแลปฟิสิกส์ทดสอบเรื่องแสง แลปเคมีทดสอบเรื่อง คุณสมบัติสารประกอบไอออนิคของธาตุหมู่ 1 และหมู่ 2 และแลปชีววิทยาทดสอบเรื่อง สารอาหาร ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4067] มอบตัว ชั้น ม.4 รอบภายใน (26-August-2016)  *  
 
 
ฝ่ายธุรการ–การเงิน ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme รอบที่ 1 (รอบภายใน) โดยผู้ปกครองได้ดำเนินการตามกำหนดการรายงานตัวให้แก่บุตรหลาน ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4066] แสดงความยินดี (26-August-2016)  *  
 
 
นายนิกรณ์ ออนเขียว ประธานชมรมบาสเกตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4065] แสดงความยินดี (15-August-2016)  *  
 
 
นายทัต สัจจะวาที ผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4064] ฝึกแถวชิด (15-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 6 ชั้นปีที่ 1 ทำการสอนการฝึกแถวชิด (แถวหน้ากระดาน , แถวตอน) ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4063] ประชุมจัดการที่ดิน (15-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทที่ดินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทที่ดินของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4062] ประชุมร่วม (15-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนทั้งสองแผนก ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแผนกมัธยม ครั้งที่ 2/2559 โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบ การรับรองการประชุม ครั้งที่ 1/2559 ที่ผ่านมา และเรื่องสืบเนื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4061] สอบเข้า ม.4 รอบภายใน (15-August-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme รอบที่ 1 (รอบภายใน) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4060] ประชุม ผปค.นร.ชั้น ม.3 (15-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แจ้งนโยบายการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 (รอบภายใน) ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4059] บรรยายพิเศษ (15-August-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทำความเคารพ นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมุมมองนักการฑูต ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4058] มอบของที่ระลึก (15-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสบรรยายพิเศษความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมุมมองนักการฑูต ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4057] ให้โอวาท (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ถึงการดำเนินชีวิตที่แสดงออกด้วยความเชื่อในพระศาสนาอย่างสมบูรณ์ของผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ในวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4056] มอบโล่ (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่มีสถิติขาด ลา และมาสาย ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นเกียรติประวัติแก่ครู บุคลากร และเป็นตัวอย่างที่ประจักษ์แก่ครู นักเรียน ในวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4055] แสดงคาราวะ (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางช่อดอกไม้แสดงคาราวะเพื่อรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ ในวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4054] พรมน้ำเสก (29-July-2016)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟสายชล คันยุไล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) พรมน้ำเสกให้แก่นักเรียน เพื่ออวยพรให้มีพระหรรษทานสำหรับการเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ ในวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4053] สถาปนานักบุญหลุยส์ (29-July-2016)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟสายชล คันยุไล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เพื่อระลึกถึงแบบอย่างการดำเนินชีวิตของท่าน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4052] นศท.บริจาคโลหิต (29-July-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4051] เปิดการฝึก นศท. 2559 (29-July-2016)  *  
 
 
พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 โดยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 955 นาย ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4050] ตัดทรงผม นศท. (29-July-2016)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหารตัดทรงผมนักศึกษาวิชาทหารให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ได้ทำการตรวจทรงผมของของนักศึกษาวิชาทหาร ตามตารางการตรวจที่ได้แจ้งให้นักศึกษาวิชาทหารทราบ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4049] ท่าวิ่ง (29-July-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สอนการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (ท่าวิ่ง , ท่าหยุดจากการวิ่ง , ท่าเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นเดิน , ท่าเปลี่ยนจากการเดินเป็นวิ่ง, ท่าหันในเวลาวิ่ง) ให้แก่ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4048] ผลงานวิจัยดีเด่น (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยได้มอบเกียรติบัตรแก่ครู บุคลการทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4047] คล้ายวันเกิด (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าผลไม้ และอวยพรโอกาสวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4046] ถวายเทียนพรรษา (29-July-2016)  *  
 
 
นายภูมิพัฒน์ ประภากมล ประธานนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นผู้แทนนักเรียนถวายเทียนพรรษาแด่พระครูอุปถัมภ์ กิจโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ประธานสงฆ์ในพิธี เพื่อเป็นพุทธบูชา และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหาย ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4045] ถวายผ้าอาบน้ำฝน (29-July-2016)  *  
 
 
ผู้แทนครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัย เครื่องไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทางโรงเรียนร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4044] ทำบุญตักบาตร (29-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รักษาพุทธประเพณี สืบทอพระพุทธศาสนาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่มารับบิณฑบาต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4043] นศท.ปี 1 ฝึกซอยเท้า (18-July-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (ท่าเคารพ , ท่าหมอบและลุก , ท่าเดิน , ท่าหยุดจากการเดิน , ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน , ท่าซอยเท้า, ท่าหันในเวลาเดิน) ในสัปดาห์ที่ 3 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4042] นศท.ปี 2 เรียนวิชาทหาร (18-July-2016)  *  
 
 
จ.ส.อ.กมล ชัยบาล เสนารักษ์ ศฝ.นศท.มทบ.33 ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในเรื่องการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน (การปัจจุบันพยาบาลอาการช็อก , การใช้ผ้าแต่งแผลพิเศษ , การใช้ผ้าแต่งแผลสนามและการกดด้วยผ้าแต่งแผล ฯลฯ การส่งกลับด้วยมือ) ในสัปดาห์ที่ 3 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4041] หล่อเทียนพรรษา (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมหล่อเทียนพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันเรื่อยมาเมื่อใกล้เทศกาลเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4040] สำรวจแมลงศัตรูพืช (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้เรียนรู้จากการสำรวจแมลงศัตรูพืชและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ณ แปลงเกษตรพืชไร่ พืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4039] เกี่ยวข้าว (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝึกหัดวิธีเกี่ยวข้าวโดยการใช้เคียวเกี่ยวกระหวัดกอข้าวทีละกอ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4038] ดำนา (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้และฝึกหัดการดำนา ซึ่งการปลูกข้าวเป็นงานที่สำคัญยิ่งของชาวนากระดูกสันหลังของชาติ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4037] ถอนต้นกล้า (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้วิธีการถอนต้นกล้าข้าว ซึ่งจะต้องสลัดดินโคลนที่รากออก เพื่อเตรียมที่จะนำไปปักดำในพื้นที่นาที่ได้เตรียมไว้ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4036] ไถนา (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้วิธีการทำนาในอดีตโดยใช้แรงงานคนและแรงงานควายเป็นหลักในการไถ่นา ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4035] ต้อนรับมัธยมฮวาซี (18-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมฮวาซี เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนเพื่อสานสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน และวัฒนธรรมไทย-จีน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4034] แนะแนวสอบโควตา (18-July-2016)  *  
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการสอบโควตาภาคเหนือ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4033] เยี่ยมคารวะ (18-July-2016)  *  
 
 
M.Pierre COLLIOT อัครราชทูตประเทศฝรั่งเศส ที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย เยี่ยมคารวะ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4032] กรรมการบริหาร รร. (18-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 โดยมีเรื่องแจ้งจากประธานที่ประชุม เรื่องรายงานเพื่อทราบ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4031] ครูอาวุโสประชุมประจำปี (18-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ดร.สนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดย ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ให้แก่สมาชิกชมรมครูอาวุโสที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมเซราฟิน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4030] อบรมการประเมินผล (18-July-2016)  *  
 
 
ดร.ดุษิต พรหมชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมการประเมินผลแนวคิดใหม่เน้นการวัดความเข้าใจ และทักษะในทศวรรษที่ 21 (Literacy – based test) แก่คณะครูโรงเรียนเอกชนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4029] เปิดการอบรม (18-July-2016)  *  
 
 
อ.พรรณี เสวียนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ เป็นประธานเปิดการอบรมการประเมินผลแนวคิดใหม่เน้นการวัดความเข้าใจ และทักษะในทศวรรษที่ 21 (Literacy – based test) ซึ่งจัดโดยฝ่ายมัธยมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4028] กล่าวต้อนรับ (18-July-2016)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมการอบรมการประเมินผลแนวคิดใหม่เน้นการวัดความเข้าใจ และทักษะในทศวรรษที่ 21 (Literacy – based test) ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4027] สนทนากับนักเรียน (12-July-2016)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สนทนากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างเป็นกันเอง ซึ่งนักเรียนได้ซักถามเรื่องต่างๆ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ความรู้รักสามัคคี และแนวนโยบายประชารัฐ” ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4026] รับมอบของที่ระลึก (12-July-2016)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบของที่ระลึกจาก ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ความรู้รักสามัคคี และแนวนโยบายประชารัฐ” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4025] บรรยายพิเศษ (12-July-2016)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ความรู้รักสามัคคี และแนวนโยบายประชารัฐ” ซึ่งได้กล่าวถึงการสร้างความรักในครอบครัว ความรักในประเทศชาติ การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน การดำรงอาชีพอย่างพอเพียงและสุจริต รวมทั้งความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4024] ประชุมร่วมประถม มัธยม (12-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนทั้งสองแผนก ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแผนกมัธยม ครั้งที่ 1/2559 เพื่อความเป็นเอกภาพ และหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4023] สาธิตการฝึก (12-July-2016)  *  
 
 
ตัวแทน นศท.ชั้นปีที่ 3 สาธิตการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกเริ่มแรกที่มีความสําคัญเพื่อปรับลักษณะท่าทางของบุคคลพลเรือนให้เป็นทหารโดยสมบูรณ์ ในการปฐมนิเทศแก่ผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4022] ปฐมนิเทศ ผปค.นศท (12-July-2016)  *  
 
 
พ.ต.กฤตธรรม วงศ์ศรี นายทหารเตรียมการ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ปฐมนิเทศแก่ผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความเข้าใจในเรื่องการเรียนวิชาทหาร ตลอดถึงการปฏิบัติต่างๆของนักศึกษาวิชาทหาร ณ ห้องประชุมหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4021] เรียนวิชาทหาร (12-July-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (ท่าตรง , ท่าพัก, ท่าก้าวทางข้าง , ท่าก้าวถอยหลัง , ท่าหันอยู่กับที่) ในสัปดาห์ที่ 2 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4020] ประชุม ผปค.พบครู (12-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบ และเข้าใจแนวทางการบริหารงานของโรงเรียน แนวทางการจัดทำหลักสูตร และเพื่อความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4019] ร่วมชี้แจง (12-July-2016)  *  
 
 
สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของทั้งสองสมาคมให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ในการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4018] เลือกตั้งกรรมการ ผปค (12-July-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้ากลุ่มตามห้องเรียน เพื่อร่วมกันเลือกตั้งกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน ในการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4017] ถ่ายทอดผลงาน (12-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนร่วมกันถ่ายทอดผลงานของสุนทรภู่ที่มีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ ผ่านการแสดงคำมั่นสัญญา การแสดงรักเกินจะหักใจ อาลัยรักจากนางผีเสื้อสมุทร การแสดงหวานคำรัก ครูกลอนสุนทรภู่ และกิจกรรมฐานวิชาการต่าง ๆ ภายในงานวัดหรรษาตามรอยนิราศภูเขาทอง ซึ่งนักเรียนได้สะท้อนมุมมองโลกทัศน์กวีเอกของไทยอย่างหลากหลายในการเรียนรู้ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4016] การแสดง (12-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย จัดการแสดงเสนาะสำเนียงเสียงประสาน กลอนกานท์สุนทรภู่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณสุนทรภู่ กวีเอกของไทย ในงานสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4015] แสดงความยินดี (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้แข่งขัน และแสดงความสามารถทักษะด้านภาษาไทยในระดับชั้นต่างๆ ในงานสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4014] คะแนนสูงสุดรัฐศาสตร์ (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้กับ น.ส.พันไมล์ โรจนวิภาส นักเรียนชั้น ม.6/10 ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งสอบได้คะแนนสูงสุด คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส การสอบโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4013] สอบผ่าน DELF (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส ที่ได้รับประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย DELF A1 และ A2 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4012] ฟิสิกส์โอลิมปิก (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศศิน มะเทวิน ชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4011] เคมีโอลิมปิก (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายพงศธร โชติพงศ์กุล ชั้น ม.6/1 ที่ได้รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4010] ชีววิทยาโอลิมปิก (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายนภัสกร คำพูก ชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ น.ส.จิตติวิมล กุมศัสตรา ชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4009] ชนะเลิศถ่ายภาพ (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายวริทธิ์ ฤทธาพรหม นายธนกฤต สวัสดิ์สิงห์ และนายพีรพล ศุภการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดถ่ายภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “ไปฮอกไกโดกันเถอะ” ประจำปี 2559 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4008] ปฐมนิเทศ นศท. (11-July-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารปฐมนิเทศ แนะนำกฎ ระเบียบต่างๆ ของการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ทราบในสัปดาห์แรก ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 j [edit]  
   

 [4007] ชี้แจงแผนการฝึก นศท. (11-July-2016)  *  
 
 
พ.ท.สมโภช แกล้วกล้า ผู้บังคับหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวเปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 และชี้แจงนโยบายแผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้แก่ นศท.ทุกชั้นปีทราบ ก่อนที่จะเริ่มการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 20 สัปดาห์ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4006] ครบรอบ ชม.นิวส์ (11-July-2016)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการ บริษัทเชียงใหม่รายวัน จำกัด ในโอกาสครบรอบ 25 ปี หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4005] ถ้วยคะแนนรวม (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวม การมีส่วนร่วมและระเบียบวินัย ขบวนพาเหรด ขบวนแฟนซี กองเชียร์ ผู้นำเชียร์ ให้แก่ผู้แทนสีเหลือง ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4004] คะแนนรวมสูงสุด ม.ปลาย (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่ผู้แทนสีชมพู ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4003] คะแนนรวมสูงสุด ม.ต้น (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่ผู้แทนสีแดง ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4002] แสดงความยินดี (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับทีมครูและทีมผู้ปกครองที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชักเย่อ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างสีสันความสนุกสนานในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4001] มอบเหรียญ (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบเหรียญรางวัลกับทีมครูที่เป็นผู้ชนะการแข่งขันวิ่งผลัดกับทีมผู้ปกครอง ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4000] สวยงามประทับใจ (11-July-2016)  *  
 
 
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ อีกหนึ่งสีสันที่สร้างความสวยงามและความประทับใจให้กับผู้ชม ในการแข่งขันกรีฑาสีของโรงเรียน โดยในการครั้งแข่งขันกรีฑาสีครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ผู้นำเชียร์สีขาว สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศไปครองได้สำเร็จ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3999] ยินดี (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักกรีฑาสีเขียว สีน้ำเงิน และสีชมพู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ชนะการแข่งขัน ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3998] ชนะวิ่งผลัด (11-July-2016)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกรีฑาระดับรุ่นหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ชนะการแข่งขันวิ่งผลัด การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3997] แสดงความยินดี (11-July-2016)  *  
 
 
นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดี และมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ชนะการแข่งขันวิ่งผลัด การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3996] ชนะการแข่งขัน (11-July-2016)  *  
 
 
ดร.สนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดี และมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ชนะการแข่งขันวิ่งผลัด การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3995] มอบเหรียญรางวัล (11-July-2016)  *  
 
 
Dr.Noel Landers หัวหน้า Cambridge International Examination (CIE) แสดงความยินดี และมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑา รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ที่ชนะการแข่งขันวิ่งผลัด การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3994] แข่งขันลีดเดอร์ (11-July-2016)  *  
 
 
ตัวการ์ตูนมาริโอ้เรียกความน่ารัก ความสนใจจากผู้ชมได้ล้นหลาม ในการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์หน้าปะรำพิธีด้วยเพลงมาร์ชมงฟอร์ต ซึ่งสีขาวสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศผู้นำเชียร์ การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3993] ให้คะแนน (11-July-2016)  *  
 
 
ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ และขบวนพาเหรด เดินตรวจให้คะแนนกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์สีน้ำเงิน ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3992] มอบของที่ระลึก (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3991] กล่าวนำคำปฏิญาณ (11-July-2016)  *  
 
 
ม.ฐิติวัชร์ อัครบริรักษ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณตนของนักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3990] จุดไฟกระถางคบเพลิง (11-July-2016)  *  
 
 
นายไชยภัทร พงษ์ประยูร นักกีฬาหมากล้อม และนักกีฬาแบดมินตัน เป็นผู้จุดไฟในกระถางคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” โดยเพลิงจะลุกโชติช่วงตลอดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม