[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39> 


 [3613] ม.2 สอบปฏิบัติวิทย์ (31-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโมเมนต์ของแรง (moment of force) เพื่อทดสอบทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องกลประเภทคาน ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3612] สอบ ม.4 /2559 รอบที่ 2 (31-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิยาลัย และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2559 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3611] เข้าเยี่ยมคารวะ (28-August-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3610] ประชุมครูประจำเดือนส.ค (28-August-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2558 พร้อมกันนี้ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม และมีเรื่องแจ้งให้ทราบจากหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3609] ทัศนศึกษาทางศาสนา (28-August-2015)  *  
 
 
ครูอาสยา พรหมศร ครูที่ปรึกษาชมรมนักสะสมบุญ นำนักเรียนชมรมนักสะสมบุญทัศนศึกษาทางด้านศาสนา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันนำมาซึ่งการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดป่าตึง (หลวงปู่หล้า) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3608] มอบเงินสนับสนุน นสพ. (27-August-2015)  *  
 
 
ผกท.หญิง ภูริชา จันทร์ดี และผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุนให้แก่คุณอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ สุภาวรรณ) กรรมการผู้จัดการ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ รายวัน ในโอกาสที่หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ก้าวสู่ปีที่ 46 ในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสารของภาครัฐและเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ณ บริษัทชายด์ไทยนิวส์จำกัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3607] มอบเสื้อยืด (27-August-2015)  *  
 
 
น.ส.ธัญญชนก อ่องนก ตัวแทนนักเรียน ชั้น ม.4/11 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเสื้อยืดให้แก่นายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรายมูล เพื่อไว้ใช้ประโยชน์แก่นักเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ในกิจกรรมผสานชีวิต “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ โรงเรียนวัดทรายมูล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3606] ความสุข (27-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดทรายมูล ต่างสนุกสนานไปกับการเรียนการสอน ได้รับทั้งความรู้ความบันเทิงจากกิจกรรมต่างๆที่พี่ๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจัดให้ ซึ่งต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ในกิจกรรมผสานชีวิต “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ โรงเรียนวัดทรายมูล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3605] แบ่งปันขนม (27-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจิตสาธารณะ รัก รับใช้ แบ่งปันตามแบบอย่างวิถีจิตของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ที่จะแบ่งปันสิ่งของ และขนมให้กับน้องๆนักเรียนวัดทรายมูล ในกิจกรรมผสานชีวิต “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ โรงเรียนวัดทรายมูล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3604] สอนหนังสือน้องๆ (27-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มสวมบทบาทเป็นครู “แม่พิมพ์ของชาติ” สอนหนังสือน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดทรายมูลในแต่ละวิชา ในกิจกรรมผสานชีวิต “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ โรงเรียนวัดทรายมูล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3603] นร.ม.4 ผสานชีวิต (27-August-2015)  *  
 
 
งานอภิบาลและศาสนกิจ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในหน่วยฝึกชาย และหน่วยฝึกหญิง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ พึงละเว้นการกระทำผิดทางคดีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยการตั้งใจ ไม่ตั้งใจ หรือการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3602] ให้ความรู้ (27-August-2015)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ ให้ความรู้โดยการยกตัวอย่างการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนจากคดีต่างๆ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับทราบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนของช่วงวัยรุ่น ในกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียน “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3601] ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน (27-August-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาเซียน จังหวัดเชียงใหม่ ในการตรวจประเมินการขับเคลื่อนอาเซียนในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3600] รับสมัคร ม.4 รอบที่ 2 (27-August-2015)  *  
 
 
กรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตรวจหลักฐานการสมัครและออกบัตรประจำตัวสอบให้แก่นักเรียน ในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2559 ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3599] ประชุมผู้ปกครอง (27-August-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความประสงค์ให้บุตรหลาน สมัครเข้าเรียนชั้น ม.4 (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2559 โดยฝ่ายวิชาการได้ชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3598] แข่งขันฮ๊อกกี้น้ำแข็ง (27-August-2015)  *  
 
 
ด.ช. ภูมิพัฒน์ พิทักษ์หิรัญพงศ์ ชั้น ม.1/A ทีม Jack Frost ตัวแทนเยาวชนทีมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันฮ๊อกกี้น้ำแข็ง Chiangmai Ice Hockey Challenge Cup 2015 By Mountain dew ณ ลานสเก๊ตซับซีโร่ ชั้น3 เซนทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3597] โชว์ภาพวาด (19-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ โชว์ผลงานภาพวาดของตนเอง ในหัวข้อ “พระคุณแม่ล้ำฟ้ามหาสมุทร” ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ แสดงออกถึงความรักที่มีต่อ “แม่” มารดาผู้ให้กำเนิด ผ่านการขีดเขียน วาดภาพระบายสี ในงาน Music And Arts Festival ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3596] แสดงวงดนตรีสากล (19-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แสดงศักยภาพทางด้านดนตรีที่หลากลายผ่านเครื่องดนตรี และเสียงเพลง ด้วยความสุขสนุกสนานร่วมกัน ในงาน Music And Arts Festival ณ ลานหัตถาพิภพ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3595] ประกวด Cos Play (19-August-2015)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นแต่งกายเลียนแบบตัวละครจากในเกม การ์ตูนที่ตนเองชื่นชอบ โดยแสดงท่าทางหรือบุคลิกตามตัวละครนั้น ๆ เข้าร่วมประกวด Cos Play ในงาน Music And Arts Festival ณ ลานสงบวิถี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3594] แต่งหน้าสไตล์แฟนซี (19-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกวดแต่งหน้าสไตล์แฟนซี โชว์ไอเดียหลากหลายสไตล์วาดลวดลายแต่งแต้มสีสันเครื่องสำอางลงบนใบหน้าด้วยไอเดียสร้างสรรค์ ในงาน Music And Arts Festival ณ ลานสงบวิถี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3593] ประสานเสียง (19-August-2015)  *  
 
 
วงนักร้องประสานเสียง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ละห้องร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงประสานเสียง บทเพลงเกี่ยวกับแม่ ในงาน Music And Arts Festival ณ ลานหัตถาพิภพ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3592] แฟชั่นรีไซเคิล (19-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดีไซน์ออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิลจากหนังสือพิมพ์ พลาสติก วัสดุเหลือใช้ต่างๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในประกวดและแสดงแฟชั่น Recycle งาน Music And Arts Festival ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3591] วาดภาพประกอบเพลง (19-August-2015)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โชว์ฝีมือการวาดภาพได้อย่างมืออาชีพ ประกอบการบรรเลงเพลงทิพย์ดารา โดยวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในพิธีเปิดงาน Music And Arts Festival ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3590] เปิดการแสดงผลงาน (19-August-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการแสดงผลงานกรุงไทยยุววานิช โดยมีโครงการหม้อต่อมลีลา ของนักเรียนชั้น ม.4/6 และโครงการดอกไม้มงคล ของนักเรียนชั้น ม.4/7 ร่วมจัดแสดง ณ ลานสงบวิถี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3589] ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล (19-August-2015)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ “ไม่ให้ ไม่รับ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3588] เปิดงานMusic And Arts Festival (18-August-2015)  *  
 
 
นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน งาน Music And Arts Festival เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านศิลปะและดนตรี ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3587] มอบทุนการศึกษา (18-August-2015)  *  
 
 
นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3586] แทนแม่-ลูก ร่วมงานวันแม่ (18-August-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพกับผู้แทนแม่-ลูก นักเรียนแต่ละระดับชั้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3585] กราบเท้าแม่ (18-August-2015)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นก้มกราบเท้าแม่ของตนเอง ด้วยสำนึกในพระคุณผู้ให้กำเนิด ที่คอยโอบอุ้มมาจนเติบใหญ่ ในพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3584] สมโภชแม่พระ (18-August-2015)  *  
 
 
คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมเทิดพระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ สมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3583] คัดเลือกคณะกรรมการระดับชั้น (18-August-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันเสนอรายชื่อในตำแหน่งต่างๆ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการระดับชั้นของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3582] พบครูประจำชั้น (18-August-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้นพบกับครูประจำชั้น เพื่อรับรายงานผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 รับเงินอุดหนุนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3581] โชว์ความสามารถดนตรี (18-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี และนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ –ภาษาฝรั่งเศส ร่วมแสดงความสามารถทางดนตรี โชว์ทั้งการเล่น และการร้อง ให้แก่ผู้ปกครองได้รับชม ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1/2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3580] วันผู้ปกครองพบครู (18-August-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย “วันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1/2558” พร้อมบรรยายเรื่อง “เส้นทางการพัฒนาโรงเรียน” ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3579] นศท.ปี 1 ฝึกบุคคลท่าอาวุธ (18-August-2015)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 กำกับดูแลปฏิบัติการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อย่างใกล้ชิด ในการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการฝึกเบื้องต้น ในการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3578] บรรยาย นร. (18-August-2015)  *  
 
 
คุณพ่อหลุยส์ คาซาซุส คณะผู้ประกาศพระวาจาแห่งพระผู้ไถ่ (ธรรมฑูตอิเดนเตส) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “The Value of the Interpersonal Relationship”เพื่อสร้างความเข้าใจให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3577] ต้อนรับธรรมฑูตอิเดนเตส (18-August-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคุณพ่อหลุยส์ คาซาซุส คุณพ่อฟรังซิสโก ซันเชซ ราโมส คณะผู้ประกาศพระวาจาแห่งพระผู้ไถ่ (ธรรมฑูตอิเดนเตส) ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3576] ขุดลอกตะกอน (18-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ช่วยกันขุดลอกตะกอนหน้าฝายที่ตกสะสมอยู่ทำให้ฝายเกิดการตื้นเขิน เพื่อให้การดำรงสภาพของทางน้ำในช่วงฤดูฝนในโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่ กิจกรรมปลูกป่า พิธีบวชป่า และการขุดลอกตะกอนหน้าฝาย ณ ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3575] นร.ร่วมปลูกป่า (18-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่ กิจกรรมปลูกป่า พิธีบวชป่า และการขุดลอกตะกอนหน้าฝาย ซึ่งจัดโดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลป่าไม้ และชุมชนบ้านโป่ง ณ ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3574] ครูร่วมปลูกป่า (18-August-2015)  *  
 
 
คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่ กิจกรรมปลูกป่า พิธีบวชป่า และการขุดลอกตะกอนหน้าฝายชะลอน้ำ ณ ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3573] รับโล่รางวัล (03-August-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับโล่รางวัล ในพิธีมอบโล่รางวัลครูที่ปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอ โดยไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย และออกนอนโรงเรียน ไม่เกินเกณฑ์ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ บริเวณลานรูปปั้นนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3572] ให้โอวาท (03-August-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ถึงการดำเนินชีวิตที่แสดงออกด้วยความเชื่อในพระศาสนาอย่างสมบูรณ์ของผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ณ บริเวณลานรูปปั้นนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3571] สดุดีนักบุญหลุยส์ (03-August-2015)  *  
 
 
คุณพ่อ เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร คณะนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ (คณะซาเลเซียน) เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม ประกอบวจนพิธีกรรม พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต เพื่อระลึกถึงแบบอย่างการดำเนินชีวิตของท่าน ในโอกาสได้รับสถาปนาเป็นนักบุญ ณ บริเวณลานรูปปั้นนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3570] คฑากรดีเด่น (03-August-2015)  *  
 
 
นายวศิน การสมดี นักเรียนชั้น ม.5/1 ได้รับรางวัลคฑากรดีเด่น ในการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3569] รางวัลรองชนะเลิศ (03-August-2015)  *  
 
 
วงโยธาวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3568] แสดงความสามารถเล่นรวมกัน (03-August-2015)  *  
 
 
วงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความสามารถในการเล่นรวมกันต่อหน้าคณะกรรมการ ในการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3567] ประกวดขบวนพาเหรด (03-August-2015)  *  
 
 
วงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมประกวดประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) การประกวดในรูปแบบของการเดินแถว (Marching) โดยเดินพาเหรดเป็นระยะทาง 1 – 1.5 กิโลเมตร เส้นทางจากข่วงประตูท่าแพถึงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3566] ทำบุญตักบาตร (03-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3565] นิเทศ นศ.ฝรั่งเศสฝึกสอน (03-August-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mme. Delphine Derniaux ผู้ช่วยเลขานุการด้านความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ในโอกาสนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ Ms.Sonia TASSIN นักศึกษาฝรั่งเศสที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3564] ประชุมกรรมการบริหาร รร. (03-August-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3563] รับสมัคร ม. 4 /2559 รอบ 1 (03-August-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำเอกสารหลักฐานต่างๆ ยื่นสมัครสอบให้แก่บุตรหลาน ในการประชุมผู้ปกครองและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 (รอบภายใน) ณ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3562] แนะแนวโควตา นร. ม. 6 (03-August-2015)  *  
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะแนวให้ความรู้การสอบโควตาภาคเหนือ โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการสอบ Admissions แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3561] ม.4 สอบปฏิบัติวิทยาศาสตร์ (03-August-2015)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทดสอบแลปฟิสิกส์ เรื่องการหาสมดุลจุด CG แลปเคมี เรื่องการทดสอบสารประกอบไอออนิกหมู่ 1 A และ 2 A และแลปชีววิทยา เรื่องการทดสอบสารอาหาร ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3560] ม.2สอบปฏิบัติวิทยาศาสตร์ (03-August-2015)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทดสอบเรื่องอุณหภูมิมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาของสาร ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3559] ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (03-August-2015)  *  
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมดสตาร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องสุขภาพ อนามัยแก่พนักงานและนักการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3558] แสดงความเสียใจ (03-August-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวศรีสุขวัฒนานันท์ ที่สูญเสียบิดานายชนิต ศรีสุขวัฒนานันท์ อดีตคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ณ วัดป่าแพ่ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3557] การเรียน นศท. สัปดาห์ที่ 2 (03-August-2015)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยฝึกอบรมให้มีความรู้วิชาทหารทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธีในฐานะกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพเมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3556] ต้อนรับ 8 รร.ในเครือมณฑลยูนนาน (03-August-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก Yunnan Normal University คณาจารย์จาก 8 โรงเรียนในเครือมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3555] สอบ ม.4 /2559 รอบที่ 1 (03-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program รอบที่ 1 (รอบภายใน) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3554] ร่วมแสดงความเสียใจ (03-August-2015)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้แทนครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัววรุณพันธุ์ ที่สูญเสียมาสเตอร์ บุรินทร์ วรุณพันธุ์ ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ วัดนาก่วมเหนือ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3553] พบปะทักทาย นศท. (03-August-2015)  *  
 
 
พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ประธานในพิธีไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๘ พบปะทักทายนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ [edit]  
   

 [3552] พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึก นศท. (03-August-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ [edit]  
   

 [3551] ประชุมครูเดือนก.ค. (03-August-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2558 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคมด้วย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3550] อบรมศิลปะการสื่อสาร (03-August-2015)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อบรมหลักสูตรศิลปะการสื่อสาร : The Art of Communication โดยได้รับเกียรติจาก อ.สหรัฐ เจตมโนรมย์ เป็นวิทยากรในการอบรมกิจกรรมธรรมชาติของมนุษย์ และกิจกรรมประสิทธิภาพแห่งการฟัง ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3549] มอบตัว นร. ม.4 รอบภายใน (03-August-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3548] ชมภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ (03-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ EP โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชมภาพยนตร์เรื่อง ฟ.ฮีแลร์ ซึ่งมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับโรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์ ได้จัดสร้างภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้แต่งหนังสือเรียน “ดรุณศึกษา” ซึ่งได้รับสมญานามว่า “ปราชญ์แห่งอัสสัมชัญ” ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3547] หล่อเทียนพรรษา (03-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมหล่อเทียนพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันเรื่อยมาเมื่อใกล้เทศกาลเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3546] ทำบุญถวายจตุปัจจัย (03-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทานในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคารเซนต์เยเซฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3545] ติว GAT เชื่อมโยง (03-August-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดติว GAT เชื่อมโยงให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษความถนัดทั่วไป (GAT) สอนเทคนิคที่ง่ายต่อการทำคะแนนให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3544] ถวายเทียนพรรษา (03-August-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้แทนครู บุคลากร และนักเรียน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3543] รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (02-August-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบรางวัลครูและนักเรียนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และรางวัลบุคคลเกียรติยศทางด้านภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3542] รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (02-August-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันปะเภทต่างๆ ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3541] ดำนา (23-July-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้วิธีการทำนาจากการดำนา และการไถ่นาด้วยตนเอง ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1– 13 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3540] สมทบกองทุนครูเกษียณ (23-July-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินบริจาคจากคณะกรรมการผู้ปกครอง แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ชั้น ม.6/11 ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา เพื่อสมทบกองทุนครูเกษียณ ณ ห้องรับรอง ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3539] สำรวจแมลงศัตรูพืช (23-July-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้สำรวจแมลงศัตรูพืชและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ณ แปลงเกษตรพืชไร่ พืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1– 13 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3538] ทบทวนการฝึก (23-July-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑-๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทบทวนการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกแถวชิด ก่อนที่จะเริ่มการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๒๐ สัปดาห์ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ [edit]  
   

 [3537] ปฐมนิเทศ นศท. (23-July-2015)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อแนะนำกฎ ระเบียบต่างๆ ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ [edit]  
   

 [3536] แสดงความยินดี นสพ.เชียงใหม่นิวส์ (23-July-2015)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการ บริษัทเชียงใหม่รายวัน จำกัด ในโอกาสก้าวขึ้นสู่ปีที่ 25 หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3535] ความสามารถทักษะภาษาไทย (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันความสามารถทักษะด้านภาษาไทยในระดับชั้นต่างๆ ในงานสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3534] แสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิด (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3533] ประชุมครูประจำเดือน มิ.ย. (23-July-2015)  *  
 
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3532] แสดงความยินดีแข่งขันหุ่นยนต์ (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ช.เดชาวัต เรืองสังข์ ด.ช.ปวเรศ ดิลกวุฒิสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทต่อสู้ : Battle Robot ในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 (Thailand Robofest Junior 2015) ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3531] นักกีฬาดีเด่น (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอล ด.ช.จตุภูมิ ทรงคำ ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาชายดีเด่น รุ่นอายุ 13 ปี นายปรัตถกร บริบูรณ์มุกข์ ได้รับรางวัลนักกีฬาชายดีเด่น รุ่นอายุ 15 ปี และ ม.ชาญยุทธ รัตนมงคล ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น รุ่นอายุ 15 ปีชาย ในการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2558 “SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2015” ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3530] แสดงความยินดีนักบาส (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 13 ปีชาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 15 ปีชาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2558 “SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2015” ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3529] ประกวดถ่ายภาพ (23-July-2015)  *  
 
 
นายรัชชานนท์ พงษ์ทิพย์ถา นายวรันธร ตันอนุชิตติกุล และนายภาคภูมิ สุวรรณรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “ไปฮอกไกโดกันเถอะ” ประจำปี 2558 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3528] สามัคคีชุมนุม (23-July-2015)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละสีร่วมจับมือล้อมกันเป็นวงกลม ร้องเพลงสามัคคีชุมนุม แสดงออกให้เห็นความรู้รักสามัคคีของหมู่คณะ ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3527] ผู้นำเชียร์ดีเด่น (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลผู้นำเชียร์ดีเด่นให้แก่ผู้แทนสีขาว และสีชมพู ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3526] มอบเหรียญรางวัล (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3525] สวยงามประทับใจ (23-July-2015)  *  
 
 
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ อีกหนึ่งสีสันที่สร้างความสวยงามและความประทับใจให้กับผู้ชม ในการแข่งขันกรีฑาสีของโรงเรียน โดยในการครั้งแข่งขันกรีฑาสีครั้งที่ 49 สีขาว และสีชมพูสามารถคว้าถ้วยรางวัลผู้นำเชียร์ดีเด่นไปครองได้สำเร็จ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3524] รางวัลคะแนนรวมสูงสุด (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่ผู้แทนสีเขียว ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3523] คะแนนรวมสูงสุด ม.ต้น (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่ผู้แทนสีชมพู ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3522] ผู้นำเชียร์ดีเด่น (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัล รางวัลผู้นำเชียร์ดีเด่นให้แก่ผู้แทนสีขาว และสีชมพู ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3521] ชนะการแข่งขัน (08-July-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3520] ยินดีคว้าเหรียญทองซีเกมส์ (08-July-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ส.อ.พร้อมรบ จันทิมา นักกีฬาทุ่มน้ำหนักทีมชาติไทย และศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองกรีฑา ประเภทลาน ทุ่มน้ำหนักชาย การแข่งขันซีเกมส์ 2015 ประเทศสิงคโปร์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3519] มอบเหรียญรางวัล (08-July-2015)  *  
 
 
ส.อ.พร้อมรบ จันทิมา นักกีฬาทุ่มน้ำหนักทีมชาติไทย ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส มอบเหรียญรางวัลและแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3518] แสดงความยินดี (08-July-2015)  *  
 
 
นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3517] มอบของที่ระลึก (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3516] มอบของที่ระลึก (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3515] มอบของที่ระลึก (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ ส.อ.พร้อมรบ จันทิมา นักกีฬาทุ่มน้ำหนักทีมชาติไทย ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโสกล่าวนำคำปฏิญาณตนแก่นักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3514] กล่าวนำคำปฏิญาณตน (08-July-2015)  *  
 
 
ส.อ.พร้อมรบ จันทิมา นักกีฬาทุ่มน้ำหนักทีมชาติไทย ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโสกล่าวนำคำปฏิญาณตนของนักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม