[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33> 


 [3037] ผู้แทนแม่-ลูกร่วมงานวันแม่ (19-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพกับผู้แทนแม่-ลูก นักเรียนแต่ละระดับชั้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3036] วันแม่แห่งชาติ (19-August-2014)  *  
 
 
ผู้แทนคุณแม่ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เข้าร่วมพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3035] เทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (19-August-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดวจนพิธีกรรมเทิดพระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ ในการสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3034] แนะแนววิชาชีพแพทย์ (19-August-2014)  *  
 
 
อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สนใจศึกษาต่อวิชาชีพแพทย์ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3033] ศิษย์เก่าแนะแนว ม.6 (19-August-2014)  *  
 
 
ศิษย์เก่ารุ่น MEGAN 53 แนะแนวนักเรียนรุ่นน้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมความพร้อมการสอบโควตา โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสอบ Admissions ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3032] English Day Camp (19-August-2014)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เข้าร่วมกิจกรรม English Day Camp เรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น ครู และผู้ปกครองด้วย ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3031] แสดงความยินดีไทยนิวส์ (19-August-2014)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร และกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3030] สอบ ม.4 รอบภายใน (05-August-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิยาลัย สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3029] มอบของที่ระลึก (05-August-2014)  *  
 
 
นายธรณินทร์ เมฆศิริ ประธานศูนย์เครือข่ายการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ ที่ 19 (โรงเรียนลำปางกัลยาณี) มอบของที่ระลึกให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เปิดโอกาสให้ครู-นักเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านภาษาฝรั่งเศส ในการจัดงานวันมหกรรมรวมพล คนรักภาษาฝรั่งเศส ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3028] เปิดงานคนรักภาษาฝรั่งเศส (05-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดงานวันมหกรรมรวมพล คนรักภาษาฝรั่งเศส ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3027] ปลูกป่า (05-August-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ณ ศูนย์ศึกษาและการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3026] ประชุมครูเดือน ก.ค. (05-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2557 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3025] ชื่นชมยินดีทำคุณประโยชน์ (05-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชื่นชมยินดีนักเรียนเสียงตามสายและนักเรียนถ่ายภาพ งานประชาสัมพันธ์ ที่สละเวลาทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือกิจการงานของโรงเรียนมาตลอดปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3024] แนะแนวสอบโควตา (05-August-2014)  *  
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะแนวให้ความรู้การสอบโควตาภาคเหนือ โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการสอบ Admissions แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3023] ประชุมคณะกรรมการบริหาร รร. (05-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3022] สมัครสมัครสอบ ม. 4 รอบภายใน (05-August-2014)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ยืนเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่บุตรหลาน ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 รอบภายใน ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3021] เยี่ยมคารวะกงสุลจีน (05-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะกงสุล นายฉาว เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ และมาดามเหมา เจา เสีย กงสุลฝ่ายการศึกษา เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องการศึกษา ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3020] เหรียญทองคณิตศาสตร์ (05-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.วุฒิกร รัตนพันธ์ ชั้น ม.3/B ที่ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ของสมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย ณ ตึกสึกนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3019] ชนะเลิศหมากรุกไทย (05-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.พิชชากร ถุงแก้ว ชั้น ม.1/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันหมากรุกไทย วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 โครงการรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3018] แสดงความยินดีแข่งขัน ICE Skate (05-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.ณชนันทน์ ว่องสุภัคพันธุ์ ชั้น ม.5/3 ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน ICE Skate ประเภท Figure Skate (การแข่งขันประเภทสวยงาม ประกอบเพลง) ในรายการ SKATE CHIANGMAI 2014 ณ ตึกสึกนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3017] บริจาคโลหิต (25-July-2014)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ อาคารโรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3016] พบปะ นศท. (25-July-2014)  *  
 
 
พลตรีศรายุธ รังสี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พบปะทักทายกับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารโรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3015] ผบ.มทบ.33 ประธานพิธีไว้ครู (25-July-2014)  *  
 
 
พลตรีศรายุธ รังสี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม จำนวน 5,500 นาย ณ อาคารโรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3014] เกียรติประวัติแก่ครู (25-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้แก่ครูที่มีสถิติการทำงาน โดยไม่ขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ครู และเป็นตัวอย่างที่ประจักษ์แก่ครู นักเรียน ณ บริเวณลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3013] อวยพรให้มีพระหรรษทาน (25-July-2014)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) พรมน้ำเสกให้แก่ครูและนักเรียน เพื่ออวยพรให้มีพระหรรษทานสำหรับการเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ ในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ณ บริเวณลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3012] แสดงคาราวะ (25-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางช่อดอกไม้แสดงคาราวะ เพื่อรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ณ บริเวณลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3011] สดุดีนักบุญหลุยส์ (25-July-2014)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรม เพื่อรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ณ บริเวณลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3010] ถวายเทียนพรรษา (16-July-2014)  *  
 
 
ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ตามจารีตประเพณีท้องถิ่นของชาวล้านนา เพื่อใช้จุดเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในระหว่างพรรษา ณ วัดหนองบวกส้ม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3009] พิธีถวายเทียนพรรษา (16-July-2014)  *  
 
 
คณะครู นักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยทาน ผ้าอาบน้ำฝน ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 อีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทางโรงเรียนร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3008] ทำบุญตักบาตร (16-July-2014)  *  
 
 
คณะครู นักเรียน เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ รักษาพุทธประเพณี สืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ลานกล้วยไม้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3007] ทำนุบำรุงพระศาสนา (16-July-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ทำนุบำรุงพระศาสนาและธรรมะความสามัคคีเป็นหมู่คณะ จากการร่วมหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ในเทศกาลเข้าพรรษา ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3006] หล่อเทียนพรรษา (16-July-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะครู นักเรียน ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามตามจารีตประเพณีท้องถิ่น ในพิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3005] ที่ระลึก (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักเรียนที่มาให้การต้อนรับในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3004] ร่วมถ่ายภาพ (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับคณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร คณะสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย คณะสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ที่มาให้การต้อนรับในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3003] มอบของที่ระลึก (16-July-2014)  *  
 
 
นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบของที่ระลึกให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3002] เยี่ยมชมสถาบันดนตรี (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมชมสถาบันดนตรี Montfort College Music Academy (MCMA) สถานศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่เปิดสอนวิชาดนตรีระดับมาตรฐานโลก ณ สถาบันดนตรี Montfort College Music Academy (MCMA) อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3001] ร่วมบันทึกภาพ (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย Mr. Michael Heath กงสุลใหญ่อเมริกา ณ นครเชียงใหม่ ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยครูผู้สอนดนตรี และนักเรียน 10 คน ที่ได้รับทุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการเรียนดนตรีและภาษา อบรมหลักสูตรที่สถาบัน Los Angeles College of Music สหรัฐอเมริกา ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในโอกาสเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้อง Music Academy Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3000] มอบของที่ระลึกให้ นร. (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการเรียนดนตรีและภาษา “Your Music Your Inspiration” เรียนรู้ประสบการณ์ตรงการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทางด้านดนตรี การอบรมหลักสูตรที่สถาบัน Los Angeles College of Music สหรัฐอเมริกา ในช่วงภาคเรียนฤดูร้อนที่ผ่านมา ณ ห้อง Music Academy Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2999] ชมการแสดงดนตรี (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติ ชมการแสดงดนตรีเพลง “If tomorrow” ที่ประพันธ์และเรียบเรียงโดยนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้อง Music Academy Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2998] กล่าวทักทาย (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวทักทายและพูดคุยซักถามกับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนดนตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้อง Music Academy Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2997] ต้อนรับทูตสหรัฐ (16-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียน ให้การต้อนรับ Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมเยีอนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2996] วิเคราะห์ดิน หิน (16-July-2014)  *  
 
 
อ.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ดิน หิน และการตรวจค่า ph ในดิน ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2995] ทำเกษตร (16-July-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สัมผัสสิ่งแวดล้อมการทำเกษตร เรียนรู้การปลูกพริก ผักกาด ถั่วฝักยาว ผักสวนครัวรั้วกินได้ต่างๆ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2994] เรียนรู้วิธีการไถ่นา (16-July-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนรู้วิธีการไถ่นาโดยการใช้ควาย ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2993] แบ่งปันประสบการณ์ (16-July-2014)  *  
 
 
นายนที อารยวุฒิกุล และนายวรวัจน์ วาทกิจ ตัวแทนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด KWN Global Contest 2014 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเร็วๆนี้ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เบื้องหลังความสำเร็จของการผลิตสารคดีเชิงข่าวเรื่อง “มูล” ค่ามหาศาล ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค KWN KID WITNESS NEWS 2014 ณ อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2992] แสดงความยินดี (07-July-2014)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ในโอกาสที่หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 24 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2991] รับรางวัลทักษะภาษาไทย (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความสามารถและได้รับรางวัลต่างๆทางทักษะภาษาไทย ในงานสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2990] ทบทวน (07-July-2014)  *  
 
 
ครูฝึกทำการสอนการฝึกทบทวนท่ามือเปล่า การแสดงความเคารพ ฯลฯ ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2989] แนะนำกฎระเบียบ (07-July-2014)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารแนะนำกฎ ระเบียบต่างๆ ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ทุกนายทราบ ก่อนเริ่มเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2988] ตรวจเยี่ยม (07-July-2014)  *  
 
 
พ.ท.ประพันธ์ มณีวรรณ์ ผู้บังคับหน่วยฝึก ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2987] มอบเกียรติบัตร (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา จำนวน 18 นาย ในพิธีเปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2986] เปิดการเรียน นศท. (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2985] มอบเกียรติบัตร (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่ครู บุคลากร จำนวน 15 คน ที่ยืมหนังสือสูงสุดของห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2984] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2/2557 ประจำเดือนมิถุนายน 2557 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรให้แก่คณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2983] สามัคคีชุมนุม (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมจับมือกับนักกีฬาทุกสีที่แปรขบวนจับมือกันเป็นวงกลมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2982] รางวัลคะแนนสูงสุด ม.ปลาย (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้แก่ประธานสีเขียว ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2981] รางวัลคะแนนสูงสุด ม.ต้น (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่ประธานสีชมพู ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2980] มอบเหรียญรางวัลครู ผปค. (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเหรียญรางวัลให้แก่คณะครูและผู้ปกครองที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งผลัด 8X50 เมตร และชักคะเย่อ ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2979] สวยงามประทับใจ (07-July-2014)  *  
 
 
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ อีกหนึ่งสีสันที่สร้างความสวยงามและความประทับใจให้กับผู้ชม ในการแข่งขันกรีฑาสีของโรงเรียน โดยในการครั้งแข่งขันกรีฑาสีครั้งที่ 48 สีม่วง และสีน้ำตาล สามารถคว้าถ้วยรางวัลผู้นำเชียร์ดีเด่นไปครองได้สำเร็จ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2978] มอบเหรียญรางวัล (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2977] ชนะการแข่งขัน (07-July-2014)  *  
 
 
นายพัฒ ทองเพ็ญกุล นักกีฬาอาวุโส ให้เกียรติมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2976] แสดงความยินดี (07-July-2014)  *  
 
 
นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ให้เกียรติมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2975] มอบของที่ระลึก (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่นายพัฒ ทองเพ็ญกุล อดีตนักฟุตบอลสโมสรชื่อดัง ที่ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณตนแก่นักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2974] มอบของที่ระลึก (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2973] กล่าวนำคำปฏิญาณตน (07-July-2014)  *  
 
 
นายพัฒ ทองเพ็ญกุล อดีตนักฟุตบอลสโมสรชื่อดัง ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณตนของนักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2972] วิ่งคบเพลิง (07-July-2014)  *  
 
 
นายบุริมสิทธิ ปราโมช ณ อยุธยา นักกีฬาแบดมินตัน นายเทพรัตน์ คมปรียารัตน์ นักกีฬาแบดมินตัน นายนิติพงศ์ น้อยพยัคฆ์ นักกีฬายิงปืน นายเอกธนัช โตงิ้ว นักกีฬาบาสเกตบอล นายกตัญญู วารินศิริรักษ์ นักกีฬากอล์ฟ และนายฟรานเจสโก คานานเล่ นักกีฬายูยิตสู เป็นผู้แทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2971] จุดไฟคบเพลิง (07-July-2014)  *  
 
 
นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 จุดไฟคบเพลิงให้แก่นายบุริมสิทธิ ปราโมช ณ อยุธยา นักกีฬาวิ่งคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2970] เปิดการแข่งขันกรีฑาสี (07-July-2014)  *  
 
 
นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2969] ขบวนพาเหรด (07-July-2014)  *  
 
 
ขบวนพาเหรดของแต่ละสีเคลื่อนเข้าสู่สนามอย่างสดใสสวยงามภายใต้แนวคิด “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2968] กรีฑาสีมงฟอร์ต (07-July-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจ และเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2967] มอบเหรียญ (07-July-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาที่ชนะเลิศ ในแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อที่ 19 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2966] ชนะเลิศ (07-July-2014)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาสีเหลือง สีน้ำเงิน และสีทอง ที่ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น 16 ปี ในแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2965] มอบเหรียญรางวัล (07-July-2014)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาสีแดง สีน้ำตาล และสีเขียว ที่ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นชายทั่วไป ในแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2964] แข่งกรีฑาประเภทลาน (07-July-2014)  *  
 
 
นักกรีฑาของแต่ละสี ลงทำการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน ชนิดต่างๆ ในแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2963] โชว์ลีดเดอร์ (04-July-2014)  *  
 
 
ลีดเดอร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละสี วาดลวดลายโชว์การลีดอย่างสวยงามก่อนที่จะมีการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2962] แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น (04-July-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ร่วมรับฟังแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยริทสึเมคังเอเชียแปซิฟิก (Ritsumeikan Asia Pacific University) หรือ APU ในการสมัครชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2961] มอบแหวนทองคำ ม.เสถียร (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำให้แก่ ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่นานปี รวมอายุงานวันที่บรรจุถึงปัจจุบัน 24 ปี 9 เดือน ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2960] มอบแหวนทองคำครูจุติพร (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำให้แก่ ครูจุติพร สุขจีระเดช ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ปฏิบัติหน้าที่นานปี รวมอายุงานวันที่บรรจุถึงปัจจุบัน 25 ปี ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2959] มอบแหวนทองคำ ม.วีระชาติ (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำให้แก่ ม.วีระชาติ บุญหนัก ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติหน้าที่นานปี รวมอายุงานวันที่บรรจุถึงปัจจุบัน 30 ปี 7 เดือน ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2958] มอบแหวนทองคำ ม.ณัช (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำให้แก่ ม.ณัช ศิรินันท์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ปฏิบัติหน้าที่นานปี รวมอายุงานวันที่บรรจุถึงปัจจุบัน 29 ปี 10 เดือน ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2957] สอบ O-Net คณิตคะแนนสูงสุด (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้แก่ นายวรพล ชัยชมพู นักเรียนในปีการศึกษา 2556 ที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาคณิตศาสตร์ การสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2956] สอบ O-Net คณิตคะแนนสูงสุด (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้แก่ นายพีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล นักเรียนในปีการศึกษา 2556 ที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาคณิตศาสตร์ การสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2955] ส่งมอบธงโรงเรียน (25-June-2014)  *  
 
 
นายธนวัฒน์ ปาแปง ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ส่งมอบธงโรงเรียนให้แก่นายก้องภพ พรายจันทร์ ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ประธานนักเรียนคนใหม่ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆในฐานะผู้แทนนักเรียนต่อไป ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2954] ประธานสี (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับมอบธงสีจากภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสีทั้ง 11 สี โดยจะได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 ต่อไป ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2953] ให้โอวาท (25-June-2014)  *  
 
 
ม.ชรัตน์ สิงห์มณี ครูผู้สอนวิชาพละศึกษา ผู้แทนครู กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2952] พระคุณที่สาม (25-June-2014)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนแสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวที และรักษาไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยด้วยการมอบกรวยดอกไม้แด่ครูผู้มีพระคุณที่สาม ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาความรู้ต่างๆให้แก่ศิษย์ ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2951] น้อมคาราวะ (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะผู้ร่วมบริหาร รับมอบพานธูป พานดอกไม้ เพื่อรับการน้อมคาราวะจากผู้แทนนักเรียน ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2950] ฝึกซ้อมกรีฑา (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้น แต่ละสี ทำการฝึกซ้อมและวอร์มร่างกายก่อนที่การแข่งขันกรีฑาสีจะมีขึ้น โดยทางโรงเรียนจะได้ทำการแข่งขันทั้งประเภทลู่และประเภทลาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9-18 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2949] ซ้อมเชียร์ (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นพี่แต่ละสี เตรียมความพร้อมการเชียร์กรีฑาสี โดยทำการฝึกซ้อมเพลงเชียร์ให้กับน้องๆ ในสีของตนเอง ก่อนสัปดาห์ที่ทางโรงเรียนจะได้จัดให้มีการจัดแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 “MC Ahead Together” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งการซ้อมเชียร์ได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2948] ละอ่อนน้อยแอ่วพุทธ (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจากพระสงฆ์ในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ในกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ณ วัดผาลาด ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 และ 9-13 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2947] ละอ่อนน้อยแอ่วมัสยิด (25-June-2014)  *  
 
 
อาจารย์ซอและห์(วินัย) แสวงศิริผล อีหม่ามมัสยิด อัลยาเมียะจ ช้างคลาน เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในกิจกรรมผสานชีวิต“ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ณ มัสยิดบ้านฮ่อ ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 และ 9-13 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2946] ละอ่อนน้อยแอ่ววัดคริสต์ (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” กับองค์กรศาสนาคริสต์ โดยได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากหลักธรรมคำสอนของคริสต์ศาสนาจากวิทยากรมากขึ้น ณ โบสถ์พระหฤทัย ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 และ 9-13 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2945] นักเรียนดีเด่น (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่น ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 5 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2944] นับผลการเลือกตั้ง (25-June-2014)  *  
 
 
นายธนวัฒน์ ปาแปง ประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2556 นับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2557 โดยเบอร์ 1 พรรคดาวรุ่ง ได้คะแนนเสียง 1,610 คะแนน ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2943] เลือกตั้งคณะกรรมการนร. (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557 และยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองในเรื่องประชาธิปไตยอีกด้วย ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2942] วิ่ง 800 เมตร (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วิ่ง 800 เมตร ในสถานีที่ 4 โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบในเวลา 3 นาที 15 วินาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2941] ลุก-นั่ง (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายลุก-นั่ง ในสถานีที่ 4 โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 34 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2940] ดันพื้น (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายดันพื้น ในสถานีที่ 4 โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 22 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2939] ตรวจร่างกาย (25-June-2014)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหาร วัดรอบอก ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง ตามเกณฑ์ส่วนสัมพันธ์ของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสถานีที่ ๓ การตรวจร่างกาย (ตรวจโรค) ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2938] ยื่นหลักฐาน นศท. (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัครให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารตรวจสอบความถูกต้อง ในสถานีที่ 2 สถานีตรวจหลักฐาน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม