[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46> 


 [4495] เปิดการฝึก นศท. (05-September-2017)  *  
 
 
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จำนวน 7,500 นาย ร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ณ อาคารโรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4494] อบรมครูบุคลากร (05-September-2017)  *  
 
 
งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร จัดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอายุงาน 1 - 10 ปี เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจในวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต สร้างจิตสำนักให้รักในองค์กร และมีความรักความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร ณ บ้านเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4493] ถวายผ้าอาบน้ำฝน (05-September-2017)  *  
 
 
คณะครูร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน ที่มีความเชื่อที่ถือกันมานานว่า ผู้ใดที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระภิกษุสงฆ์ จะถือว่าเป็นการทำบุญที่ช่วยทำนุบำรุงและสนับสนุนพระศาสนาให้คงอยู่สืบไป และผู้ที่ได้บริจาคผ้าอาบน้ำฝนก็จะได้พบความสุขความเจริญ มั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทองและบริวารมากมาย ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4492] พิธีถวายเทียนพรรษา (05-September-2017)  *  
 
 
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมทำบุญและส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4492] รับถวายเทียนพรรษา (05-September-2017)  *  
 
 
พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ รองเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษา เป็นประธานสงฆ์ รับถวายเทียนพรรษาพร้อมเครื่องอัฐบริขาร ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4490] แห่เทียนพรรษา (05-September-2017)  *  
 
 
นักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแห่เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยเครื่องไทยทานตามขนบประเพณี ก่อนเริ่มพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4489] ทำบุญ (05-September-2017)  *  
 
 
คณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารมารับบิณฑบาตร จำนวน 9 รูป เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยด้วยการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนที่ดีเนื่องในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4488] ชนะเลิศดนตรีสากล (05-September-2017)  *  
 
 
วงดนตรี Kodaly 333 (โคดาย ทริปเปิ้ลทรี) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดนตรีสากล ประเภทสตริง การประกวดดนตรีเนื่องในโอกาสกิจกรรม “ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่” ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4487] ชนะเลิศโฟล์คซอง (05-September-2017)  *  
 
 
วงดนตรี Crispy Pork ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดนตรีสากล ประเภทโฟล์คซอง การประกวดดนตรีเนื่องในโอกาสกิจกรรม “ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่” ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4486] รองชนะเลิศอันดับ 1 ดนตรีสากล (05-September-2017)  *  
 
 
วงดนตรี Overload ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ดนตรีสากล ประเภทสตริง การประกวดดนตรีเนื่องในโอกาสกิจกรรม “ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่” ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4485] รองชนะเลิศอันดับ 1 (05-September-2017)  *  
 
 
น.ส.ชุติภา เสงี่ยมพร ชั้น ม.5/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขับร้องเพลงสากล การประกวดดนตรีเนื่องในโอกาสกิจกรรม “ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่” ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4484] รองชนะเลิศอันดับ 2 (05-September-2017)  *  
 
 
น.ส.นภัสนันท์ สุขจริง ชั้น ม.5/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขับร้องเพลงไทยสากล การประกวดดนตรีเนื่องในโอกาสกิจกรรม “ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่” ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4483] อมรมพลเมืองดี (05-September-2017)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมอมรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในสัปดาห์ที่ 3 ของการเรียนภาคปกติ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4482] รด.สัปดาห์ที่ 3 (05-September-2017)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (ท่าวิ่ง) ในสัปดาห์ที่ 3 ของการเรียนภาคปกติ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4481] ปลูกฝังอุดมการณ์ (05-September-2017)  *  
 
 
พ.อ.วรา อุตรพงษ์ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับชุดวิทยากรเสริมสร้างความรักอุดมการณ์ความรักชาติ กองทัพภาคที่ 3 บรรยายปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อให้เยาวชนรู้คุณแผ่นดิน มีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมช่วยป้องกัน และเสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักของชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4480] ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ (05-September-2017)  *  
 
 
ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ต่างพร้อมใจแสดงพลังความจงรักความภักดี ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบอกรักพ่อครั้งยิ่งใหญ่จากหัวใจพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องสมุด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4479] ถวายเทียนพรรษา (05-September-2017)  *  
 
 
คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน นำตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองบวกส้ม วัดในชุมชนที่ตั้งของโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสงฆ์ ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักในความสำคัญของพระพุทธศาสนา และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ณ วัดหนองบวกส้ม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4479] ชนะประกวดโฟล์คซอง (04-September-2017)  *  
 
 
คณะครูผู้สอน แผนการเรียน ศิลป์ - ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียน นายบดินทร์ ทาระคำ ชั้น ม.4/11 นายภควัต สุขสวัสดิ์ ชั้น ม.5/11 และนางสาวธนัชพร มโนจิตร ชั้น ม.5/8 เข้าร่วมการประกวดดนตรีสากล ประเภทโฟล์คซอง โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน เนื่องในโอกาสกิจกรรม “ครบรอบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิค” ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4478] นศท.จิตอาสา (04-September-2017)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชาย - หญิง จิตอาสา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบอกรักพ่อครั้งยิ่งใหญ่จากหัวใจลูกมงฟอร์ต แสดงความอาลัยด้วยความจงรักภักดี ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4477] แสดงพลังจงรักภักดี (04-September-2017)  *  
 
 
คณะครู บุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ต่างพร้อมใจกันแสดงพลังความจงรักภักดี ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงสถิตในดวงใจมงฟอร์ตตราบนิรันดร์ ณ ห้องสมุด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4476] รองชนะเลิศอันดับ 1 (04-September-2017)  *  
 
 
ม.ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียน ด.ช.ภูมิพัฒน์ ใจพัฒนศักดิ์ ด.ช.กรภัทร์ อะกะเรือน ด.ช.ซะฟิก ใบนานา และ ด.ช.อิทธิรัตน์ จาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขัน Robot Technology คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์เล็กบังคับด้วยมือ ค่ายนักเทคโนโลยีน้อย “Little tech camp zone” เนื่องในโอกาสกิจกรรม “ครบรอบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่” ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4474] ร่วมทำบุญ (04-September-2017)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา โดยถือปฏิบัติสืบทอดกันตามจารีตประเพณีท้องถิ่น เมื่อใกล้ถึงเทศกาลเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4473] หล่อเทียนพรรษา (04-September-2017)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมหล่อเทียนพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันเรื่อยมาตามจารีตประเพณีท้องถิ่นเมื่อใกล้ถึงเทศกาลเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4472] ร่วมมือจัดกิจกรรม (04-September-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Mark Minjoot Principal of Montfort Secondary School ,Singapore และคณะ ในโอกาสเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ “Values in Action” (VIA) เมื่อปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา พร้อมหารือการจัดการศึกษาของทั้งสองโรงเรียนร่วมกัน ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4471] ผสานชีวิต ม.4 (04-September-2017)  *  
 
 
งานอภิบาลและศาสนกิจ จัดกิจกรรมผสานชีวิตให้แก่นักเรียน ชั้น ม.4 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้รอบตัวมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และปฏิบัติตามแบบอย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และท่านนักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในกิจกรรมผสานชีวิต “มงฟอร์ตนววาณิชย์ชีวิตชิดรากเชื่อมสากลและด้วยรักและกำลังใจ” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4470] ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (04-September-2017)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมผสานชีวิตของน “มงฟอร์ตนววาณิชย์ชีวิตชิดรากเชื่อมสากลและด้วยรักและกำลังใจ” บ้านแห่งการเรียนรู้ มูลนิธิชาวดอยร่วมรู้รักสามัคคีเพื่อชีวิต เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4469] เกมเสริมการเรียนรู้ (04-September-2017)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมแม่พิมพ์ของชาติ ด้วยการสอนหนังสือและเล่นเกมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในกิจกรรมผสานชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “มงฟอร์ตนววาณิชย์ชีวิตชิดรากเชื่อมสากลและด้วยรักและกำลังใจ” โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4468] เยี่ยมเยือน (04-September-2017)  *  
 
 
งานอภิบาลและศาสนกิจ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เยี่ยมเยือนให้กำลังใจเยาวชนที่ก้าวพลาดในการดำเนินชีวิต ในกิจกรรมผสานชีวิต “มงฟอร์ตนววาณิชย์ชีวิตชิดรากเชื่อมสากลและด้วยรักและกำลังใจ” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 v [edit]  
   

 [4467] ศิษย์เก่าจิตอาสา (13-July-2017)  *  
 
 
ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร หัวหน้างานห้องสมุด และ นายจารุวัฒน์ เตชะวุฒิ ประธานรุ่น MC 31 นำตัวแทนศิษย์เก่าเพื่อนร่วมรุ่นจิตอาสา ที่พร้อมใจกันมาแสดงพลังความจงรักความภักดี ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กิจกรรมแห่งความจงรักภักดี และความอาลัยที่มีต่อพระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ ณ ห้องสมุด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4466] ชี้แจง ผปค. (13-July-2017)  *  
 
 
ม.ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ ม.วรินทร วสุวัต หัวหน้าแผนการเรียน EP ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียนศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ให้แก่บุตรหลาน ในการประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรม MC OPEN HOUSE ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4465] ประชุม ผปค.นร. ม.3 (13-July-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรม MC OPEN HOUSE ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนแก่ผู้ปกครอง สำหรับประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียนศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ให้แก่บุตรหลาน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4464] สอบ Gifted (13-July-2017)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนอื่นๆ ร่วมสอบ จำนวน 510 คน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 [edit]  
   

 [4463] ประชุมครู มิ.ย. (13-July-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2560 และมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4462] วันคล้ายวันเกิด (13-July-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรแก่คณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4461] บุคคลท่ามือเปล่า (13-July-2017)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 2 เรื่อง รด.จิตสีขาว และการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4460] ปฐมนิเทศ ผปค.นศท. (13-July-2017)  *  
 
 
พ.อ.วรา อุตรพงศ์ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความเข้าใจในเรื่องการเรียนวิชาทหารของบุตรหลาน ตลอดถึงการปฏิบัติต่างๆ ของนักศึกษาวิชาทหาร ณ ห้องประชุมหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4459] รับฟังการชี้แจง (13-July-2017)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติ และขั้นตอนในการรับสมัคร การสอบ การประกาศผล และการรับมอบตัวเข้าเรียน ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2561 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English programme โดยครูผู้สอนแต่ละแผนการเรียนได้ให้ข้อมูลการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียนศึกษาต่อ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4458] รองชนะเลิศอันดับ 2 (13-July-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ช.พงศภัค เฉลิมบุญ และ ด.ช.ณภัทร เจริญกิจ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ G-Transporter การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4457] รองชนะเลิศอันดับ 1 (13-July-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ช.จักรภพ เย็นกล่า และด.ช.ภูรินทร์ เจริญกิจ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ G-Battle ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4456] ชนะเลิศ (13-July-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ นายกรวิชญ์ หอมคล้าย และนายปวริศ ดิลกวุฒิสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ H-Battle ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4455] รองชนะเลิศอันดับ 3 (13-July-2017)  *  
 
 
นายเดชาวัต เรืองสังข์ และนายธนภัทร สีมาขจร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รายการ Bm-non Logic การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4454] อันดับที่ 5 (13-July-2017)  *  
 
 
นายอภิสิทธิ์ จิตตาดู และ น.ส.นภสร ศิริมหาราช ได้คะแนนอันดับที่ 5 จากการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4453] แชมป์ประจำสัปดาห์ (13-July-2017)  *  
 
 
ด.ญณัฐวศา กล่อมแก้ว และนายวงศพัทธ์ วิชัยพันธ์ ชนะการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สายที่ 3 โดยคว้าแชมป์ประจำสัปดาห์ รายการ "เวทีคนเก่ง" ณ สตูดิโอ JSL กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4452] ส่งเสริมภาวะผู้นำ (13-July-2017)  *  
 
 
นักเรียนที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 แผนการเรียน EP จัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมภาวะผู้นำสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู เพื่อน และพี่น้อง ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ในค่ายผู้นำนักเรียน EP (Leadership Camp 2017) ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4451] ค่ายผู้นำนักเรียน EP (13-July-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดค่ายผู้นำนักเรียน EP (Leadership Camp 2017) โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำให้แก่นักเรียนที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างกัน ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4450] ให้ความรู้ (13-July-2017)  *  
 
 
นายธาตรี เชาวชตา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางต่างประเทศ และโครงการ Work and Travel เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่มีความสนใจจะเดินทางไปต่างประเทศ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4449] รับมอบของที่ระลึก (13-July-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของที่ระลึกจาก นายธาตรี เชาวชตา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4448] ตรวจทรงผม (13-July-2017)  *  
 
 
โดยครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3 ทำการตรวจเครื่องแต่งกาย และทรงผมนักศึกษาวิชาทหารตามตารางการตรวจ ในสัปดาห์แรกของการเรียน ในโครงการ Smart รด. ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4447] ทบทวนการฝึก (13-July-2017)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทบทวนการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 ในสัปดาห์แรกของการเรียน ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4446] เปิดการเรียนกิจกรรม นศท. (12-July-2017)  *  
 
 
พ.ท.สมโภช แกล้วกล้า ผู้บังคับหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวเปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 และชี้แจงนโยบายแผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารทุกนายทราบ ก่อนการเริ่มฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 สัปดาห์ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4445] รับมอบวัสดุทำดอกไม้จันทน์ (12-July-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบวัสดุอุปกรณ์ทำดอกไม้จันทน์จาก ด.ช.พลเศรษฐ์ ปิงพยอม และ ด.ช.กฤตภาส ต๊ะปวน พร้อมครอบครัว เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4444] สำรวจแมลงศัตรูพืช (12-July-2017)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สัมผัสกับชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เรียนรู้การสำรวจแมลงศัตรูพืชและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในกิจกรรมผสานชีวิต “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา” ณ แปลงเกษตรพืชไร่ พืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4443] ดำนา (12-July-2017)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สัมผัสกับชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เรียนรู้และฝึกหัดการดำนา ซึ่งการปลูกข้าวเป็นงานที่สำคัญยิ่งของชาวนากระดูกสันหลังของชาติ ในกิจกรรมผสานชีวิต “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4442] ไถนา (12-July-2017)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สัมผัสกับชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เรียนรู้วิธีการทำนาในอดีตโดยใช้แรงงานคนและแรงงานควายเป็นหลักในการไถ่นา ในกิจกรรมผสานชีวิต “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4441] จิตสาธารณะ (12-July-2017)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่วยเหลือสังคมด้วยจิตสาธารณะตามแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในกิจกรรมผสานชีวิต “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา” ณ อารามนักบุญเบเนดิกต์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4440] เยี่ยมชม (12-July-2017)  *  
 
 
ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของทางโรงเรียน ในกิจกรรม MC Road Show 2017 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตร English Programme การจัดห้องเรียน Gifted และการสอบชิงทุนการศึกษาโครงการทุนเรียนดี ฟรี 100 % ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4439] ความสำเร็จ (12-July-2017)  *  
 
 
ประธาน และstaff สีแสด ต่างภาคภูมิใจความสำเร็จ ด้วยความรักและสามัคคีในหมู่คณะทำคว้าถ้วยรางวัลมาได้ถึง 10 รางวัล ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 "MC POWERFUL HARMONY" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4438] สามัคคีชุมนุม (12-July-2017)  *  
 
 
นายวสิน เลิศเกียรติดำรง ผู้จัดการทั่วไป บจก.เลิศวสิน (2002) และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักกีฬาทุกสีแปรขบวนจับมือกันเป็นวงกลม ร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 "MC POWERFUL HARMONY" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4437] ถ้วยคะแนนรวม (12-July-2017)  *  
 
 
นายวสิน เลิศเกียรติดำรง ผู้จัดการทั่วไป บจก.เลิศวสิน (2002) และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวม การมีส่วนร่วมและระเบียบวินัย ขบวนพาเหรด ขบวนแฟนซี กองเชียร์ ผู้นำเชียร์ ให้แก่ผู้แทนสีแสด ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 "MC POWERFUL HARMONY" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4436] คะแนนรวมสูงสุด ม.ปลาย (12-July-2017)  *  
 
 
นายวสิน เลิศเกียรติดำรง ผู้จัดการทั่วไป บจก.เลิศวสิน (2002) และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่ผู้แทนสีชมพู ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 "MC POWERFUL HARMONY" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4435] คะแนนรวมสูงสุด ม.ต้น (12-July-2017)  *  
 
 
นายวสิน เลิศเกียรติดำรง ผู้จัดการทั่วไป บจก.เลิศวสิน (2002) และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่ผู้แทนสีเขียว ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 "MC POWERFUL HARMONY" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4434] มอบเหรียญ (12-July-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบเหรียญรางวัลกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทีมครู และทีมผู้ปกครอง ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชักเย่อ และวิ่งผลัด เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างสีสันความสนุกสนานในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 "MC POWERFUL HARMONY" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4433] สวยงามประทับใจ (12-July-2017)  *  
 
 
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ อีกหนึ่งสีสันที่สร้างความสวยงามและความประทับใจให้กับผู้ชม ในการแข่งขันกรีฑาสีของโรงเรียน ซึ่งผู้นำเชียร์สีแสดและสีขาว สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศไปครองได้สำเร็จ ในการครั้งแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 "MC POWERFUL HARMONY" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4432] สมทบกองทุนครูอาวุโส (12-July-2017)  *  
 
 
ดร.ภาณุพงศ์ ศักดาทร รองประธานกรรมการอาวุโส นิยมกรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิยมพานิช จำกัด ประธานในพิธี มอบเงินแด่ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อเข้าสมทบกองทุนครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4431] มอบของที่ระลึก (12-July-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่นายพลภมร วิสิทธิ์ กรรมการสมาคมกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณตนของนักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4430] จุดไฟกระถางคบเพลิง (12-July-2017)  *  
 
 
น.ส.ณัฐนิชา ชมพิทักษ์เดชา นักกีฬากอล์ฟ ชั้น ม.6B เป็นผู้จุดไฟในกระถางคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเพลิงจะโชติช่วงตลอดการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4429] นักกีฬาวิ่งคบเพลิง (12-July-2017)  *  
 
 
นายกิติธัช ชูวัฒนสกุลชัย นักกีฬาบาสเกตบอล นายจักรภาณุ ศรประสิทธิ์ นักกีฬาบาสเกตบอล น.ส.ณัฐนิชา ชมพิทักษ์เดชา นักกีฬากอล์ฟ นายธนภัทร เอี่ยมธนาวัฒน์ นักกีฬาฟุตบอล นายปราชญ์ภาวิชญ์ ดวงปันสิงห์ นักกีฬาฟุตบอล น.ส.ปวีณ์ธิดา หาอุปละ นักกีฬาแบดมินตัน นายพัชรพงษ์ เชาวน์วิทยางกูร นักกีฬายิงปืน และนายรัฐธีร์ ธีระวรรณวิชญ์ นักกีฬายิงปืน เป็นผู้แทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4428] จุดไฟคบเพลิง (12-July-2017)  *  
 
 
ดร.ภาณุพงศ์ ศักดาทร รองประธานกรรมการอาวุโส นิยมกรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิยมพานิช จำกัด และภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จุดไฟคบเพลิงให้แก่ น.ส.ปวีณ์ธิดา หาอุปละ ชั้น ม.6/9 นักกีฬาแบดมินตัน นักกีฬาวิ่งคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 n [edit]  
   

 [4427] เปิดกรีฑาสี (12-July-2017)  *  
 
 
ดร.ภาณุพงศ์ ศักดาทร รองประธานกรรมการอาวุโส นิยมกรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิยมพานิช จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4426] ขบวนพาเหรด (12-July-2017)  *  
 
 
ขบวนพาเหรดของแต่ละสีเคลื่อนเข้าสู่สนามอย่างสวยสดงดงาม ภายใต้แนวคิด "MC POWERFUL HARMONY" ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4425] ร้องเพลงเชียร์ (12-July-2017)  *  
 
 
กองเชียร์แต่ละสีร้องเพลงส่งเสียงเชียร์นักกรีฑาสีของตนเองด้วยความสนุกสนาน ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 "MC POWERFUL HARMONY" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4424] รายงานตัว (12-July-2017)  *  
 
 
นักกีฬาแต่ละสีรายงานตัวกับคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ตามตารางการแข่งขันก่อนลงสนาม ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 "MC POWERFUL HARMONY" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4423] มอบเหรียญ (12-July-2017)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกรีฑาประเภทลานต่างๆ ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 “MC POWERFUL HARMONY” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4422] ประชันความสามารถ (12-July-2017)  *  
 
 
นักกีฬาและเชียร์ลีดเดอร์แต่ละสีต่างประชันความสามารถ แสดงศักยภาพในการแข่งขันกันอย่างเต็มที่ด้วยความสนุกสนาน ซึ่งนับเป็นวันที่ 4 ของการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 “MC POWERFUL HARMONY” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4421] ให้การต้อนรับ (12-July-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ M.Pol Moal และ Mme.Monique Moal ผู้ประสานงานโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนในประเทศฝรั่งเศส ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และชมการแข่งขันกรีฑาสี “MC POWERFUL HARMONY” ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4420] รอบคัดเลือก (12-July-2017)  *  
 
 
นักกีฬาทั้ง ชาย-หญิง แต่ละสี ลงประชันฝีเท้าในการแข่งขันประเภทลู่ รอบคัดเลือก ซึ่งนับเป็นวันที่ 3 ของการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 “MC POWERFUL HARMONY” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4419] ซ้อมพิธีเปิดกรีฑาสี (12-July-2017)  *  
 
 
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม นำวงดุริยางค์และจัดลำดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ละสี ฝึกซ้อมการเดินขบวนพาเหรด ขบวนแฟนซีเข้าสู่สนาม เพื่อฝึกซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2560 “MC POWERFUL HARMONY” ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4418] แข่งขันวันที่สอง (12-July-2017)  *  
 
 
นักกีฬาแต่ละสีลงชิงชัย ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 “MC POWERFUL HARMONY” ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นวันที่สองของการแข่งขันประเภทลาน โดยทำการแข่งขันพุ่งแหลน ขว้างจักร ทุ่มน้ำหนัก กระโดดสูง กระโดดไกล และเขย่งก้าวกระโดด ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4417] เยี่ยมชมการเรียน (12-July-2017)  *  
 
 
นายหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องเรียนขงจื้อ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4416] เปิดป้ายห้องเรียนขงจื้อ (12-July-2017)  *  
 
 
นายหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมเปิดป้าย “Montfort College Confucius Classroom” ร่วมกับภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องเรียนขงจื้อ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4415] ร่วมเป็นสักขีพยาน (12-July-2017)  *  
 
 
นายหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีเปิดป้าย “Montfort College Confucius Classroom” ณ ห้องเรียนขงจื้อ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4414] แข่งประเภทลานวันแรก (12-July-2017)  *  
 
 
นักกีฬา ชาย-หญิง แต่ละสีลงชิงชัยวันแรก ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 “MC POWERFUL HARMONY” ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภทลาน ทำการแข่งขันพุ่งแหลน ขว้างจักร ทุ่มน้ำหนัก กระโดดสูง กระโดดไกล และเขย่งก้าวกระโดด ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4413] โชว์ลีดเดอร์ (12-July-2017)  *  
 
 
ลีดเดอร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละสี วาดลวดลายโชว์การลีดอย่างสวยงามตระการตา ก่อนที่ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2560 “MC POWERFUL HARMONY” ในเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4412] ร่วมสวดดุอา (12-July-2017)  *  
 
 
อาจารย์ซอและห์(วินัย) แสวงศิริผล อีหม่ามมัสยิด อัลยาเมียะจ ช้างคลาน เชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 450 คน ร่วมสวดดุอาขอพรพระผู้เป็นเจ้า แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอกองค์อัครศาสนูปถัมภกต่อทุกศาสนา ในกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4411] คำสอนพุทธศาสนา (12-July-2017)  *  
 
 
พระอาจารย์อำนวยศิลป์ สีสสํวโร พระวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายกัมมัฏฐานและเผยแผ่ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 450 คน เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา และปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4410] แอ่ววัดฮินดู (12-July-2017)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” เพื่อเรียนรู้หลักธรรม แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับศาสนาฮินดูและเทพเจ้าทางศาสนาฮินดู ณ วัดเทพมณเฑียร (สมาคมไทย-ฮินดู เชียงใหม่) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4409] แอ่ววัดคริสต์ (12-July-2017)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” กับองค์กรศาสนาคริสต์ โดยได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากหลักธรรมคำสอนของคริสต์ศาสนาจากคุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน ณ วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4408] ฝึกซ้อมกรีฑา (12-July-2017)  *  
 
 
นักกีฬาแต่ละสีทำการฝึกซ้อมการแข่งขันกรีฑาทั้งประเภทลู่ และประเภทลาน เพื่อฝึกทักษะการแข่งขันกรีฑาแต่ละประเภท และเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 “MC POWERFUL HARMONY” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4407] ซ้อมเชียร์ (12-July-2017)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นพี่แต่ละสี ซ้อมเชียร์ให้กับน้อง ๆ สีของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเชียร์นักกีฬา ก่อนสัปดาห์ที่ทางโรงเรียนจะได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 “MC POWERFUL HARMONY” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4406] ภาคภูมิใจ (12-July-2017)  *  
 
 
นักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นต่างภาคภูมิใจ และร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ ของตนเอง ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4405] นร.ดีเด่น ม.ปลาย (12-July-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 277 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 284 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4404] มอบเกียรติบัตรดีเด่น (12-July-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 234 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 290 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4403] ประธานในพิธี (12-July-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 4 และปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4402] ช่วยเหลืองาน รร. (12-July-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเสียงตามสาย และนักเรียนถ่ายภาพ งานประชาสัมพันธ์ พร้อมแสดงความขอบคุณชื่นชมยินดี ในการเสียสละเวลาทำคุณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือกิจการงานโรงเรียนมาตลอดปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4401] ร่วมบำเพ็ญกุศล (12-July-2017)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ส่งหลักฐานรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4400] ฝึกทบทวน (12-July-2017)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 - 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อนเปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4399] วิ่ง 800 เมตร (12-July-2017)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยการวิ่ง 800 เมตร ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น , ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบในเวลา 3 นาที 15 วินาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4398] ลุกนั่ง (12-July-2017)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายการทดสอบลุก-นั่ง ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น , ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 34 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4397] ดันพื้น (12-July-2017)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายการทดสอบดันพื้น ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 22 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 [edit]  
   

 [4396] ตรวจร่างกาย (12-July-2017)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหาร ตรวจร่างกายของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา นศท. จะต้องมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อ พรบ.การรับราชการทหาร ในสถานีที่ 3 การตรวจร่างกาย (ตรวจโรค) ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม