[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36> 


 [3553] พบปะทักทาย นศท. (03-August-2015)  *  
 
 
พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ประธานในพิธีไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๘ พบปะทักทายนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ [edit]  
   

 [3552] พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึก นศท. (03-August-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ [edit]  
   

 [3551] ประชุมครูเดือนก.ค. (03-August-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2558 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคมด้วย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3550] อบรมศิลปะการสื่อสาร (03-August-2015)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อบรมหลักสูตรศิลปะการสื่อสาร : The Art of Communication โดยได้รับเกียรติจาก อ.สหรัฐ เจตมโนรมย์ เป็นวิทยากรในการอบรมกิจกรรมธรรมชาติของมนุษย์ และกิจกรรมประสิทธิภาพแห่งการฟัง ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3549] มอบตัว นร. ม.4 รอบภายใน (03-August-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3548] ชมภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ (03-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ EP โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชมภาพยนตร์เรื่อง ฟ.ฮีแลร์ ซึ่งมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับโรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์ ได้จัดสร้างภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้แต่งหนังสือเรียน “ดรุณศึกษา” ซึ่งได้รับสมญานามว่า “ปราชญ์แห่งอัสสัมชัญ” ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3547] หล่อเทียนพรรษา (03-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมหล่อเทียนพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันเรื่อยมาเมื่อใกล้เทศกาลเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3546] ทำบุญถวายจตุปัจจัย (03-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทานในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคารเซนต์เยเซฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3545] ติว GAT เชื่อมโยง (03-August-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดติว GAT เชื่อมโยงให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษความถนัดทั่วไป (GAT) สอนเทคนิคที่ง่ายต่อการทำคะแนนให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3544] ถวายเทียนพรรษา (03-August-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้แทนครู บุคลากร และนักเรียน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3543] รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (02-August-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบรางวัลครูและนักเรียนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และรางวัลบุคคลเกียรติยศทางด้านภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3542] รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (02-August-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันปะเภทต่างๆ ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3541] ดำนา (23-July-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้วิธีการทำนาจากการดำนา และการไถ่นาด้วยตนเอง ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1– 13 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3540] สมทบกองทุนครูเกษียณ (23-July-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินบริจาคจากคณะกรรมการผู้ปกครอง แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ชั้น ม.6/11 ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา เพื่อสมทบกองทุนครูเกษียณ ณ ห้องรับรอง ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3539] สำรวจแมลงศัตรูพืช (23-July-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้สำรวจแมลงศัตรูพืชและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ณ แปลงเกษตรพืชไร่ พืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1– 13 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3538] ทบทวนการฝึก (23-July-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑-๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทบทวนการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกแถวชิด ก่อนที่จะเริ่มการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๒๐ สัปดาห์ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ [edit]  
   

 [3537] ปฐมนิเทศ นศท. (23-July-2015)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อแนะนำกฎ ระเบียบต่างๆ ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ [edit]  
   

 [3536] แสดงความยินดี นสพ.เชียงใหม่นิวส์ (23-July-2015)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการ บริษัทเชียงใหม่รายวัน จำกัด ในโอกาสก้าวขึ้นสู่ปีที่ 25 หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3535] ความสามารถทักษะภาษาไทย (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันความสามารถทักษะด้านภาษาไทยในระดับชั้นต่างๆ ในงานสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3534] แสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิด (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3533] ประชุมครูประจำเดือน มิ.ย. (23-July-2015)  *  
 
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3532] แสดงความยินดีแข่งขันหุ่นยนต์ (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ช.เดชาวัต เรืองสังข์ ด.ช.ปวเรศ ดิลกวุฒิสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทต่อสู้ : Battle Robot ในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 (Thailand Robofest Junior 2015) ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3531] นักกีฬาดีเด่น (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอล ด.ช.จตุภูมิ ทรงคำ ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาชายดีเด่น รุ่นอายุ 13 ปี นายปรัตถกร บริบูรณ์มุกข์ ได้รับรางวัลนักกีฬาชายดีเด่น รุ่นอายุ 15 ปี และ ม.ชาญยุทธ รัตนมงคล ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น รุ่นอายุ 15 ปีชาย ในการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2558 “SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2015” ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3530] แสดงความยินดีนักบาส (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 13 ปีชาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 15 ปีชาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2558 “SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2015” ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3529] ประกวดถ่ายภาพ (23-July-2015)  *  
 
 
นายรัชชานนท์ พงษ์ทิพย์ถา นายวรันธร ตันอนุชิตติกุล และนายภาคภูมิ สุวรรณรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “ไปฮอกไกโดกันเถอะ” ประจำปี 2558 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3528] สามัคคีชุมนุม (23-July-2015)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละสีร่วมจับมือล้อมกันเป็นวงกลม ร้องเพลงสามัคคีชุมนุม แสดงออกให้เห็นความรู้รักสามัคคีของหมู่คณะ ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3527] ผู้นำเชียร์ดีเด่น (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลผู้นำเชียร์ดีเด่นให้แก่ผู้แทนสีขาว และสีชมพู ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3526] มอบเหรียญรางวัล (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3525] สวยงามประทับใจ (23-July-2015)  *  
 
 
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ อีกหนึ่งสีสันที่สร้างความสวยงามและความประทับใจให้กับผู้ชม ในการแข่งขันกรีฑาสีของโรงเรียน โดยในการครั้งแข่งขันกรีฑาสีครั้งที่ 49 สีขาว และสีชมพูสามารถคว้าถ้วยรางวัลผู้นำเชียร์ดีเด่นไปครองได้สำเร็จ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3524] รางวัลคะแนนรวมสูงสุด (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่ผู้แทนสีเขียว ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3523] คะแนนรวมสูงสุด ม.ต้น (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่ผู้แทนสีชมพู ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3522] ผู้นำเชียร์ดีเด่น (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัล รางวัลผู้นำเชียร์ดีเด่นให้แก่ผู้แทนสีขาว และสีชมพู ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3521] ชนะการแข่งขัน (08-July-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3520] ยินดีคว้าเหรียญทองซีเกมส์ (08-July-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ส.อ.พร้อมรบ จันทิมา นักกีฬาทุ่มน้ำหนักทีมชาติไทย และศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองกรีฑา ประเภทลาน ทุ่มน้ำหนักชาย การแข่งขันซีเกมส์ 2015 ประเทศสิงคโปร์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3519] มอบเหรียญรางวัล (08-July-2015)  *  
 
 
ส.อ.พร้อมรบ จันทิมา นักกีฬาทุ่มน้ำหนักทีมชาติไทย ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส มอบเหรียญรางวัลและแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3518] แสดงความยินดี (08-July-2015)  *  
 
 
นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3517] มอบของที่ระลึก (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3516] มอบของที่ระลึก (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3515] มอบของที่ระลึก (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ ส.อ.พร้อมรบ จันทิมา นักกีฬาทุ่มน้ำหนักทีมชาติไทย ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโสกล่าวนำคำปฏิญาณตนแก่นักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3514] กล่าวนำคำปฏิญาณตน (08-July-2015)  *  
 
 
ส.อ.พร้อมรบ จันทิมา นักกีฬาทุ่มน้ำหนักทีมชาติไทย ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโสกล่าวนำคำปฏิญาณตนของนักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3513] นักกีฬาวิ่งคบเพลิง (08-July-2015)  *  
 
 
นายณัฐชนน เจริญรักษ์ นักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนแห่งชาติ นายนฤเบศร ประมวญพิสุทธิ์ นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ นายชนาธิป โอบโคกสูง นักกีฬายูยิตสู-ยูโดเยาวชนแห่งชาติ นายพชรพร จันทร์วัฒนภัณฑ์ นักกีฬายิงปืนเยาวชนแห่งชาติ และน.ส.ศรีจิตรา ธาราทิพยกุล นักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย เป็นผู้แทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3512] จุดไฟคบเพลิง (30-June-2015)  *  
 
 
พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จุดไฟคบเพลิงให้แก่นายนฤเบศร ประมวญพิสุทธิ์ นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬาวิ่งคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3511] เปิดการแข่งขันกรีฑาสี (30-June-2015)  *  
 
 
พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ลั่นฆ้องชัยเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3510] ขบวนพาเหรด (30-June-2015)  *  
 
 
ขบวนพาเหรดของแต่ละสีเคลื่อนเข้าสู่สนามอย่างสวยสดงดงาม ภายใต้แนวคิด “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ในพิธีเปิดแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3509] กรีฑาสีมงฟอร์ต (30-June-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจ และเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3508] ต้อนรับ ผบ.มทบ.33 (30-June-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ต ให้การต้อนรับพลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3507] ชนะเลิศกระโดดสูง (30-June-2015)  *  
 
 
ม.เสถียร ช่างเงิน ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑา ที่ชนะเลิศการแข่งขันกระโดดสูง รุ่นชายทั่วไป ในแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3506] มอบเหรียญรางวัล (30-June-2015)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาสีเขียว และสีฟ้า ที่ชนะเลิศการแข่งขันทุ่มน้ำหนัก รุ่น ม.3 ในแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3505] แข่งขันประเภทลาน (30-June-2015)  *  
 
 
นักกรีฑาของแต่ละสีประลองการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน เพื่อชิงชัยเหรียญทองมาให้แก่สีของตนเอง ในการแข่งขันการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3504] ซ้อมพิธีเปิดกรีฑาสี (30-June-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรดนำวงดุริยางค์และนักเรียนแต่ละสีตั้งแถวฝึกซ้อมการเคลื่อนขบวนพาเหรด ก่อนที่ทางโรงเรียนจะจัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3503] รับตรง โควตา กสพท. (30-June-2015)  *  
 
 
อ.ดร.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาแพทย์(ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์การสอบรับตรง โควตา กสพท. แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่สนใจศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3502] ฝึกซ้อมโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค (30-June-2015)  *  
 
 
นักดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าค่ายทำการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ประจำปี 2558 ของกรมพลศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนันทนาการ ที่ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข ฝึกฝนทักษะพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยได้ทำการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อม ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิยาลัย ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน-11 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3501] ภูมิใจ (30-June-2015)  *  
 
 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่างภาคภูมิใจและร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานของตน ที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3500] นักเรียนดีเด่น ม.ปลาย (30-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 135 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 120 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3499] มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ม.ต้น (30-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 253 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 287 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3498] ปฐมนิเทศครูใหม่ (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการบ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต และประวัติความเป็นมาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แก่ครูและบุคลากรใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3497] มอบแหวนทองคำครูสุพัตรา (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูสุพัตรา สุวรรณนารี ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 30 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3496] มอบแหวนทองคำ ม.ไชยวัฒน์ (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3495] มอบแหวนทองคำครูสมรัก (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูสมรัก ปริยะวาที ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3494] มอบแหวนทองคำครูศรีพรรณ (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูศรีพรรณ ปัญญายศ ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3493] มอบแหวนทองคำครูวันเพ็ญ (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3492] มอบแหวนทองคำครูอัญชลี (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3491] มอบแหวนทองคำครูสุพรรณี (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูสุพรรณี สายนำทาน ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3490] มอบแหวนทองคำครูพรนับพรรณ (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูพรนับพรรณ ปันตี ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3489] มอบแหวนทองคำครูนภัสวรรณ (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูนภัสวรรณ กันตาคม ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3488] ประธานสี (29-June-2015)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบธงสีทั้ง 11 สีจากภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะทำหน้าที่ประธานสีตามที่ได้รับมอบหมายในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” ต่อไป ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3487] คณะกรรมการนักเรียน (29-June-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ที่ได้รับการแต่งตั้งจากภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในส่วนของนักเรียนให้เรียบร้อยด้วยดีตามที่ได้รับมอบหมาย ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3486] ส่งมอบธงโรงเรียน (29-June-2015)  *  
 
 
นายก้องภพ พรายจันทร์ ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ส่งมอบธงโรงเรียนให้แก่นายกฤตภาส กุลชาติชัย ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ประธานนักเรียนคนใหม่ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆในฐานะผู้แทนนักเรียนต่อไป ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3485] ให้โอวาท (29-June-2015)  *  
 
 
ครูเยาวนิจ เนตรศุขำ ผู้แทนครู กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนให้ธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ ประเพณีอันดีงาม สร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่นของคำว่า “ศิษย์มีครู” ในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3484] พระคุณที่สาม (29-June-2015)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนแสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวที และรักษาไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ด้วยการมอบกรวยดอกไม้แด่ครูผู้มีพระคุณที่สาม ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาความรู้ต่างๆให้แก่ศิษย์ ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3483] ก้มกราบ (29-June-2015)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนก้มกราบภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้ร่วมบริหาร และครูอาวุโส ก่อนมอบพานธูป พานดอกไม้ เพื่อเป็นการน้อมคาราวะจากผู้แทนนักเรียน ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3482] โชว์ลีดเดอร์ (29-June-2015)  *  
 
 
ลีดเดอร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละสี วาดลวดลายโชว์การลีดอย่างสวยงามก่อนที่จะมีการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3481] ทำพานไหว้ครู (29-June-2015)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นช่วยกันจัดทำพานดอกไม้ พานธูปเทียน และกรวยดอกไม้ เพื่อใช้ในพิธีไหว้ครูที่ทางโรงเรียนจะได้จัดขึ้นตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยในทุกๆ ปี ของการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3480] ละอ่อนน้อยแอ่ววัด (29-June-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจากพระสงฆ์ในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ในกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3479] ละอ่อนน้อยแอ่วมัสยิด (29-June-2015)  *  
 
 
อาจารย์ซอและห์(วินัย) แสวงศิริผล อีหม่ามมัสยิด อัลยาเมียะจ ช้างคลาน เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในกิจกรรมผสานชีวิต“ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ณ มัสยิดบ้านฮ่อ ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3478] ละอ่อนน้อยแอ่ววัดคริสต์ (29-June-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” กับองค์กรศาสนาคริสต์ โดยเรียนรู้สัจธรรมชีวิตของคริตชนจากหลักธรรมคำสอนของคริสต์ศาสนา ณ โบสถ์พระหฤทัย ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3477] ฝึกซ้อมกรีฑา (12-June-2015)  *  
 
 
นักกีฬาแต่ละสีทำการฝึกซ้อมการแข่งขันกรีฑาทั้งประเภทลู่และประเภทลาน เพื่อจะช่วยพัฒนาสมรรถภาพความทนทาน และเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 “MC WE UNITE” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3476] ซ้อมเชียร์ (12-June-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นพี่ของแต่ละสี เตรียมความพร้อมการเชียร์กรีฑาสี โดยทำการฝึกซ้อมเพลงเชียร์ให้กับน้องๆ ในสีของตนเอง ก่อนสัปดาห์ที่ทางโรงเรียนจะได้จัดให้มีการจัดแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ซึ่งการซ้อมเชียร์ได้จัดให้มีขึ้น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3475] รับมอบของที่ระลึก (12-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของที่ระลึกจากนักเรียน Assumption English School ,Singapore ในโอกาสที่ทางโรงเรียนได้ให้การต้อนรับในการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3474] เลือกตั้งคณะกรรมการนร. (12-June-2015)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้น ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ซึ่งการเลือกตั้งดังกล่าวได้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองในเรื่องประชาธิปไตยด้วย ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3473] วิ่ง 800 เมตร (12-June-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยการวิ่ง 800 เมตร ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น , ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบในเวลา 3 นาที 15 วินาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3472] ลุกนั่ง (12-June-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายการทดสอบลุก-นั่ง ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น , ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 34 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3471] ดันพื้น (12-June-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายการทดสอบดันพื้น ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น , ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 22 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3470] ตรวจร่างกาย (12-June-2015)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหาร ตรวจร่างกายของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา นศท. จะต้องมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อ พรบ.การรับราชการทหาร ในสถานีที่ 3 การตรวจร่างกาย (ตรวจโรค) ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3469] วัดขนาดร่างกาย (12-June-2015)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหาร วัดรอบอก ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง ตามเกณฑ์ส่วนสัมพันธ์ของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสถานีที่ 2 สถานีวัดขนาดร่างกาย ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3468] ยื่นหลักฐาน นศท. (12-June-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัครให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารตรวจสอบความถูกต้อง ในสถานีที่ 1ประชาสัมพันธ์ และสถานีตรวจหลักฐาน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3467] แสดงความยินดี Junior Chef (12-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายสุวิจักร พฤกษ์ทยานนท์ ชั้น ม.6/7 ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง Maim course Chicken Junior Chef และ Mail course Duck Junior Chef รางวัลชมเชย 2 รางวัล Maim course Meat, Beef, Lamb or Combination Junior Chef และ World Ocean Seafood Culinary จากการแข่งขันทำอาหาร Thailand Ultimate Chef Challenge 2015 ซึ่งจัดการแข่งขันโดย THAIFEX – World of Food Asia 2015 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3466] เขียน Dictation (12-June-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ผลัดเปลี่ยนกันเขียน Dictation 2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.40-08.10 น .ซึ่งฝ่ายวิชาการได้จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2558 โดยแต่ละระดับชั้นได้เริ่มเขียน Dictation ในสัปดาห์แรก ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ และห้องประชุมแอมบรอสิโอ ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3465] นร.ชมรมคาทอลิกเข้าค่าย (12-June-2015)  *  
 
 
นักเรียนชมรมคาทอลิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ที่ 1-6 เรียนรู้และดำเนินตามวิถีชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในด้านการเสียสละเอื้อเฟื้อ ในค่ายคาทอลิก ครั้งที่ 22 “ให้ท่านปฏิบัติตามความยุติธรรมและรักความดีงาม และดำเนินชีวิตอย่างถ่อมตนกับพระเจ้าของท่าน” (มค 6:8) ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3464] ประชุมครูเดือน พ.ค. (31-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2558 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคมด้วย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3463] หารือชมรมครูอาวุโส (31-May-2015)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และตัวแทนคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เข้าเยี่ยมคาราวะภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อส่งรายชื่อคณะกรรมการครูอาวุโส ปีการศึกษา 2558-2559 และหารือในการทำงานของชมรมครูอาวุโสที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3462] แสดงมินิคอนเสิร์ต (31-May-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ จัดแสดงมินิคอนเสิร์ตให้นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส และแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ได้รับชมภายหลังจากการทำ workshop ณ ห้อง St.Cecilia อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3461] แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (31-May-2015)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส และแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ จาก workshop ต่างๆ ที่ทำร่วมกัน ด้วยการใช้ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ทักษะของดนตรี และเพลง ณ ห้อง St.Cecilia อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3460] สนใจเล่นดนตรีพื้นเมือง (31-May-2015)  *  
 
 
นักดนตรีวงสะล้อซอซึง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ที่สนใจเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนา ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีความเรียบง่าย ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน ณ ห้องดนตรีไทย อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3459] ชมดนตรีพื้นเมือง (31-May-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ชมการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองล้านนา วงสะล้อซอซึง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องดนตรีไทย อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3458] มอบของที่ระลึกครูฝรั่งเศส (31-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ครู Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ที่นำคณะครูและนักเรียนมาเยี่ยมชมโรงเรียน และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ต ณ ห้อง St.Cecilia อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3457] มอบของที่ระลึกกงสุล (31-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ M.Thomas Baude กงสุลฝรั่งเศสกิตติมศักดิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศส เชียงใหม่ ที่ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ณ ห้อง St.Cecilia อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3456] เยี่ยมชมหอเกียรติยศ (31-May-2015)  *  
 
 
น.ส.พันไมล์ โรจนวิภาต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ เยี่ยมชมหอเกียรติยศ ซึ่งเป็นห้องที่แสดงถึงเกียรติยศและเกียรติภูมิของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3455] ต้อนรับ นร.รร.ฝรั่งเศส (31-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ในโอกาสมาทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานพระแม่มารีย์ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3454] แสดงความยินดี ผบ.มทบ.33 (31-May-2015)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และ ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคาราวะแสดงความยินดีกับ พลตรี โกศล ประทุมชาติ ที่ได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ณ มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม