[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39> 


 [3793] บรรยายพิเศษ (01-February-2016)  *  
 
 
นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และอดีตกรรมการบริหารบริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายพิเศษเรื่อง “แรงบันดาลใจสู่อนาคต” เพื่อการตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาในอนาคตให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3792] ต้อนรับอดีตรองนายก (01-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และอดีตกรรมการบริหารบริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนและพบปะนักเรียน ณ ห้องประชุม ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3791] รางวัลบันทึกภาพยอดเยี่ยม (01-February-2016)  *  
 
 
มร. ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย มอบรางวัลบันทึกภาพยอดเยี่ยมให้แก่ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2015 ณ The Emquartier กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3790] นำเสนอผลงาน (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำเสนอผลงานสารคดีเชิงข่าวรอบที่ 2 เรื่อง Perfect Medicine From Nature ยาวิเศษจากธรรมชาติ ให้แก่คณะกรรมการได้รับทราบ ในโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2015 ณ Emporium Suites กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3789] ความสุขสนุกสนาน (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต จัดหลายหลากกิจกรรมของความสุขสนุกสนานที่ร่วมแบ่งปันให้กับน้องๆนักเรียน ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3788] ก้อนอิฐดิน (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต นำดินผสมด้วยแกลบมาอัดลงบนแบบพิมพ์เพื่อทำก้อนอิฐดินซึ่งจะใช้ในการสร้างบ้านดิน ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3787] ย่ำดิน (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต ช่วยกันย่ำดินที่ผสมด้วยแกลบให้เหลว ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการสร้างบ้านดิน ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3786] บรรจุปุ๋ย (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต ช่วยกันบรรจุปุ๋ยที่ได้จากการหมักใบไม้ลงถุง เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นธาตุอาหารพืชในการเพาะปลูกต่อไป ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3785] เก็บกวาดใบไม้ (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต ช่วยกันเก็บกวาดใบไม้เพื่อนำมาใช้ทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3784] ให้ตระหนักรู้คุณค่า (01-February-2016)  *  
 
 
คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน บรรยายสรุปแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต ให้ตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมากมากกว่าระบบนิเวศ ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆ ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3783] Football Clinic (29-January-2016)  *  
 
 
ตัวแทนนักฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม "Leicester City Football Clinic ปลุกพลังฝัน จิ้งจอกพันธุ์สยาม" ซึ่งนายใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์ สต๊าฟฟ์โค้ชทีมชาติไทย นําทีมโค้ชจากมูลนิธิซิโก้ทำการฝึกสอนกิจกรรมครั้งนี้ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3782] รับมอบโล่ (29-January-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบโล่จาก นายใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์ สต๊าฟฟ์โค้ชทีมชาติไทย ในการส่งนักฟุตบอลของโรงเรียนเข้าร่วม กิจกรรม "Leicester City Football Clinic ปลุกพลังฝัน จิ้งจอกพันธุ์สยาม" ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3781] ฝึกทักษะลูกหนัง (29-January-2016)  *  
 
 
นักฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกทักษะและเรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังเพื่อปูรากฐานการเล่นฟุตบอลอาชีพกับทีมงาน โค้ชซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง แบรนด์แอมบาสเดอร์ เลสเตอร์ ซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล อะคาเดมี่ ประเทศไทย ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3780] ลงนามความร่วมมือ (29-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายอวี๋ซันติ๋ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหูหนานกลี่กง และคณะ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3779] ค่ายลูกเสือ ม.2 (29-January-2016)  *  
 
 
งานลูกเสือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีวิธีการบริหารงานและประสานงานสมาชิกในหมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งส่งเสริมให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีสมรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับลูกเสือ – เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือม่อนปะบิน ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3778] เดินทางไกล (29-January-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย และยังทดสอบระบบหมู่ และการเป็นผู้นำของนายหมู่ การรู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามวิถีทางของประชาธิปไตย ให้รู้จักรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการทดสอบวิชาลูกเสือที่เรียนมาแล้วในการเดินทางไกล ณ ค่ายลูกเสือม่อนปะบิน ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3777] ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว (29-January-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ในเรื่องจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 ที่สอบผ่านข้อเขียนระบบโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องรับรอง ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3776] แสดงออกความกตัญญู (29-January-2016)  *  
 
 
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าของขวัญแก่ ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูอาวุโสที่ได้ทุ่มเทเสียสละอบรมสั่งสอนนักเรียน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3775] สมทบกองทุน (29-January-2016)  *  
 
 
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินสมทบกองทุนครูอาวุโสแก่ ม. มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูอาวุโสที่ได้ทุ่มเทเสียสละอบรมสั่งสอนนักเรียน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3774] ผู้ปกครองพบครู (29-January-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้นพบครูประจำชั้นที่ห้องเรียน เพื่อรับรายงานผลการสอบกลางการเรียนที่ 2/2558 ของบุตรหลาน และรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3773] ประชุมผู้ปกครอง (29-January-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 และบรรยายเรื่อง “เส้นทางการพัฒนาโรงเรียน” ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3772] สร้างขวัญกำลังใจ (29-January-2016)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญให้แก่ครูอาวุโส ม.สมบัติ งามอยู่ อดีตครูผู้สอนวิชาพลศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูอาวุโสที่ได้ทุ่มเทเสียสละอบรมสั่งสอนนักเรียน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3771] ครูอาวุโสทุ่มเทเสียสละ (29-January-2016)  *  
 
 
ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มอบของขวัญให้แก่ครูอาวุโส ม.เกษม วงศ์ษาเดช อดีตครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูอาวุโสที่ได้ทุ่มเทเสียสละอบรมสั่งสอนนักเรียน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3770] ขวัญกำลังใจครูอาวุโส (29-January-2016)  *  
 
 
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มอบของขวัญให้แก่ครูอาวุโส ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง อดีตหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูอาวุโสที่ได้ทุ่มเทเสียสละอบรมสั่งสอนนักเรียน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3769] ขวัญกำลังใจ (29-January-2016)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้ช่วยนวกาจารย์ นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต มอบของขวัญให้แก่ครูอาวุโส ม.วิวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร อดีตครูผู้สอนวิชาสังคม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูอาวุโสที่ได้ทุ่มเทเสียสละอบรมสั่งสอนนักเรียน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3768] มอบของขวัญ (29-January-2016)  *  
 
 
ภราดาไชยณรงค์ ฮวดศิริ นวกาจารย์ นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต มอบของขวัญให้แก่ครูอาวุโส ม.เสน่ห์ คำวินิจ อดีตครูใหญ่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูอาวุโสที่ได้ทุ่มเทเสียสละอบรมสั่งสอนนักเรียน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3767] บูชาโมทนาขอบพระคุณ (29-January-2016)  *  
 
 
คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน ให้เกียรติประกอบพิธีบูชาโมทนาขอบพระคุณแก่คณะภราดาและครูอาวุโส ในงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3766] ฟุตบอล 7 คน (28-January-2016)  *  
 
 
นักฟุตบอลหลายโรงเรียนร่วมพัฒนาขีดความสามารถของนักเตะสมัครเล่นให้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยให้ผู้เล่นฝึกฝนทักษะสนามเล็กพร้อมต่อยอดสนามใหญ่ ในการแข่งขันฟุตบอลสมัครเล่น 7 คน วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3765] วาดภาพระบายสี (28-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนผู้เข้าแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to ตั้งใจตวัดปลายพู่กันแต่งแต้มสีสันอย่างสวยงามตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3764] ประกวดวงสตริง (28-January-2016)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดประกวดวงสตริงคอมโบในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานทางดนตรี และส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรีให้มีพัฒนาการมากขึ้นในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3763] สตรีทบาส (28-January-2016)  *  
 
 
การแข่งขัน Street Basketball ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International มีนักยัดห่วงหลายรุ่นจากโรงเรียนต่างๆ ลงชิงชัย ซึ่งผู้จัดงานหวังพัฒนาฝีมือเยาวชนและวงการบาสเกตบอลไทย ณ สนามบาสเกตบอล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3762] แข่งเปตอง (28-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ –ฝรั่งเศส แต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ร่วมแข่งขันเปตอง ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศฝรั่งเศสกันอย่างสนุกสนาน ณ สนามเปตอง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3761] แข่งขันฟุตซอล (28-January-2016)  *  
 
 
งานกีฬามงฟอร์ตเดินหน้ายกระดับกีฬาฟุตซอลของเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลายทีมจากโรงเรียนต่างๆร่วมประลองแข้งเปิดศึกการแข่งขันฟุตซอล ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ สนามฟุตซอล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3760] มินิคอสเพลย์ (28-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนหลายระดับชั้นให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันมินิคอสเพลย์ การแต่งกายเลียนแบบคาแรกเตอร์การ์ตูน และภาพยนตร์ที่ผู้เข้าแข่งขันชื่นชอบ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3759] แข่งขันสวดมนต์ (28-January-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดการแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้ฝึกฝนการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแก่เยาวชนของชาติ ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3758] ประลองความรู้ภาษาไทย (28-January-2016)  *  
 
 
กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย เฟ้นหานักเรียนโชว์กึ่นความเก่งภาษาไทย จัดประลองความรู้แข่งขันคนเก่งภาษาไทย และอัจฉริยภาษาไทย ณ อาคารเซราฟิน ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3757] ซ้อนสับสลับแก้ว (28-January-2016)  *  
 
 
นักกีฬา Stack จากหลายโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Stack ประลองความไวซ้อนสับสลับแก้ว ซึ่งยังประโยชน์ในเรื่องพัฒนาการทางสมองและร่างกายด้วย ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ ใต้อาคารเอ็มมานูเอล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3756] ชมบูธนิทรรศการ (28-January-2016)  *  
 
 
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสวนสัตว์เชียงใหม่ ที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าชม ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ ใต้อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3755] เยี่ยมชมโครงงานอาชีพ (28-January-2016)  *  
 
 
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เยี่ยมชมการออกร้านค้าจำหน่ายอาหารต่างๆของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นโครงงานอาชีพที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้น ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3754] สนใจผลงานวิจัย (27-January-2016)  *  
 
 
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้ความสนใจนิทรรศการผลงานวิจัยของผู้เรียน ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3753] มอบของที่ระลึก (27-January-2016)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3752] เปิดงานวันวิชาการ (27-January-2016)  *  
 
 
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานลั่นฆ้องชัยเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3751] ต้อนรับประธานเปิดงาน (27-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3750] ดูงานปศุสัตว์ (27-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1/8 (Gifted) ฝึกปฏิบัติการทักษะทางด้านการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะในอาหารสัตว์ และศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์ในฟาร์มสุกร สัตว์ปีก โคมนม-โคเนื้อ ในโครงการส่งเสริมอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3749] นศท.รณรงค์ป้องกันไฟป่า (27-January-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน โครงการ “ป่องกันไฟป่า ด้วยพระบารมี” ปี 2559 ตามโครงการ รด.จิตอาสา ซึ่งได้ช่วยงานมวลชนภายใต้กรอบงาน การช่วยเหลือสังคมสาธารณประโยชน์ และการบรรเทาสาสาธารณภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬากองพันพัฒนาที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3748] รด.จิตอาสา (27-January-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ โดยรอบบริเวณวัดหนองไคร้หลวง ในกิจกรรม รด.จิตอาสา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558 ณ วัดหนองไคร้หลวง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3747] มอบของขวัญให้ทหาร (27-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญให้แก่พ.อ.พิศิษฐ์ กันทะใจ หก.กกร.มทบ.33 รักษาราชการแทน ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 และคณะนายทหารผู้ติดตาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3746] รับมอบกระเช้าของขวัญศูนย์ฝึก (27-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญจาก พ.อ.พิศิษฐ์ กันทะใจ หก.กกร.มทบ.33 รักษาราชการแทน ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3745] ม.4 เยี่ยมชม ม.เชียงใหม่ (27-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เยี่ยมชมคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ และ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3744] สวัสดีปีใหม่ (13-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญจากนายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3743] สอบ YCT (13-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวัดระดับภาษาจีน Youth Chinese Test (YCT) ใหม่ คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับประเทศตามมาตรฐานสากล ระดับ 1 จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3742] ครูอาวุโสสวัสดีปีใหม่ (13-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าผลไม้จากคณะครูอาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3741] มอบของขวัญปีใหม่สื่อท้องถิ่น (13-January-2016)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นเชียงใหม่ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง และที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียนมาตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3740] มิสซาวันคริสต์มาส (13-January-2016)  *  
 
 
คุณพ่อวินัย บุญลือ คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยซูอิต) วัดพระจิตเจ้าสวนเจ็ดริน ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส ให้แก่คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3739] ประชุมครูเดือนธันวาคม (13-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2558 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3738] มอบบทเพลงคริสต์มาส (13-January-2016)  *  
 
 
คณะนักร้องประสานเสียง ร่วมขับขานมอบบทเพลงคริสต์มาสอันไพเราะที่ชื่นชมยินดีการบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้า ให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับฟังอย่างมีความสุขในวันคริสต์มาสที่เวียนมาถึงอีกครั้ง ณ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3737] ผู้โชคดี (13-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสร้อยทองคำ จากการจับสลากชิงรางวัลมัจฉาพาโชค ในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3736] สนุกสนานวันคริสต์มาส (13-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สนุกสนานในเกมต่างๆ การละเล่นต่างๆ ที่แต่คณะครูละระดับชั้นได้จัดขึ้นเพื่อสร้างสีสันความสนุกสนานให้แก่นักเรียนในเทศกาลวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3735] แสดงละครการบังเกิด (13-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงละครการบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้ช่วยให้รอดซึ่งมาไถ่บาปมนุษย์ ในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3734] ผู้โชคดีงานคริสต์มาส (13-January-2016)  *  
 
 
ภราดา อนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญให้แก่นักเรียนผู้โชคดีในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3733] รับมอบของขวัญ (12-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ รับมอบของขวัญจากผู้แทนนายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3732] รับมอบของขวัญคริสต์มาส (17-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ จากนายณรงค์ คองประเสริฐ กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3731] มอบของขวัญคริสต์มาส-ปีใหม่ (17-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ ที่จะเวียนมาถึงให้แก่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3730] ประชุมกรรมการบริหาร รร. (17-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3729] รับมอบโทรทัศน์ (17-December-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบโทรทัศน์ LED ยี่ห้อซัมซุง ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง จากผู้ปกครองนักเรียน นายรัชพล และ ด.ญ.ชนิภา ธนากิตติวรา เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอนของทางโรงเรียน ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อ16 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3728] รับมอบตัวชั้น ม.1 ปี 59 (17-December-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3727] ร่วมสวนสนาม (17-December-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 2 กองร้อย ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2558 ในกองพันที่ 1 โดยพลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานพิธี ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3726] ซ้อมใหญ่สวนสนาม (08-December-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมสวนสนามจำนวน 2 กองร้อย ในการซ้อมใหญ่พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3725] ตัวแทนพ่อร่วมวันมหามงคล (08-December-2015)  *  
 
 
ตัวแทนคุณพ่อของนักเรียนแต่ระดับชั้น ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3724] แสดงความรักต่อบุพการี (08-December-2015)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น แสดงความรักต่อบุพการีคิดถึงคุณงามความดีของผู้ให้กำเนิด นำพวงมาลัยมอบให้แก่พ่อด้วยความรักผูกพัน สร้างความตื้นตันแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3723] ถวายพระพรชัยมงคล (08-December-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3722] ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (08-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3721] สังเกตการณ์การเรียนการสอน (07-December-2015)  *  
 
 
Mme. Delphine Derniaux ผู้ช่วยเลขานุการด้านความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องศูนย์ฝรั่งเศส และห้องเรียน ม.4/7 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3720] สอบธรรมสนามหลวง (07-December-2015)  *  
 
 
พระครูรัตนสุตสุนทร เจ้าคณะตำบลวัดเกต เป็นประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2558 และพระครูสันติเจติยากร รองเจ้าคณะตำบลวัดเกต เป็นผู้อ่านคำปราศรัยของแม่กองธรรมสนามหลวง โดยมีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน 621 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3719] นศท.ปี 3 สอบภาคทฤษฎี (03-December-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งชาย-หญิง จำนวน 2,888 นาย สอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3718] สิ้นสุดค่ายพักแรม (02-December-2015)  *  
 
 
ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมพิธีปิดประชุมกองเมื่อสิ้นสุดการเข้าค่ายพักแรม ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3717] บำเพ็ญประโยชน์ชาวค่าย (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดค่ายพักแรมตามจุดต่างๆ ก่อนการปิดค่ายพักแรม ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3716] สูทกรรม (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี แต่ละกองเรียนรู้สูทกรรม ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันหุงข้าว ประกอบอาหารมื้อเย็นในการอยู่ค่ายพักแรม ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3715] ปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี จำลองเหตุการณ์ปฐมพยาบาลการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ขณะนั้นนำมาใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3714] โรยตัวข้ามลำธาร (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ- เนตรนารี เข้าฐานกิจกรรมผจญภัย โรยตัวข้ามลำธารเพื่อทดสอบกำลังใจ ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3713] คอมมานโดเดี่ยว (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมฐานผจญภัย ฐานคอมมานโดเดี่ยว เพื่อทดสอบกำลังใจ ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3712] เดินทางไกล (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย และเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ลูกเสือจากการเดินทางไกล ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3711] ให้ความสนใจ (02-December-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ให้ความสนใจเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ บอร์ดนิทรรศการผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้สู่สากล ในกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป .6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ ลานหัตถาพิภพ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3710] เยี่ยมชม (02-December-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจากต่างโรงเรียนที่มีความสนใจจะส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อรับทราบกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียน ในกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป .6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3709] ประชุม ผปค. ป.6 เข้าเรียน ม.1 (02-December-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานและดำเนินการประชุม หัวข้อ “กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย” ในการประชุมผู้ปกครองและกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป .6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3708] ปิดการประเมินมาตรฐาน (02-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมบริหารและคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา และพิธีปิดการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3707] ให้สัมภาษณ์กรรมการ (02-December-2015)  *  
 
 
ตัวแทนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องเรียน Gift วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3706] เปิดการประเมินมาตรฐาน (02-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้ตรวจฯ และกล่าวเปิดการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3705] KWN Workshop Camp (02-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก 1 ใน 8 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานในระดับประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม Panasonic Kid Witness News 2015 Workshop Camp เพื่อพัฒนาผลงานการประกวดสารคดีเชิงข่าวในรอบตัดสิน โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค ณ จัสมินแกรนด์เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3704] ประชุมครูเดือนพ.ย. (02-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 พร้อมกันนี้ อ.สมเกียรติ คชฉวีวงษ์ ที่ปรึกษางานบริหารโรงเรียน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3703] ผลสัมฤทธิ์ทางดนตรี (02-December-2015)  *  
 
 
สถาบันดนตรี MCMA จัดแสดงผลสัมฤทธิ์ทางดนตรีการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพของนักเรียนในสถาบัน ในงาน “Montfort International Music Festival #2” ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3702] เวทีลูกทุ่ง (02-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นที่สนใจเพลงลูกทุ่ง ร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงาน “Montfort International Music Festival #2” เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะในการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงความสามารถทางด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ ลานหัตถาพิภพ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3701] ดนตรีจีน (02-December-2015)  *  
 
 
วงดนตรีรับเชิญจากมหาวิทยาลัย สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมโชว์ศิลปวัฒนธรรมดนตรีจีนในงาน “Montfort International Music Festival #2” เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงออกถึงความร่วมมือกันทางด้านดนตรีระหว่างสถานศึกษาในต่างประเทศ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3700] ประธานเปิดงาน (02-December-2015)  *  
 
 
นายโจว เกาอวี่ เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน “Montfort International Music Festival #2” ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3699] นำปลด นศท.ปี 3 (02-December-2015)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชี้แจงรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่หนึ่ง ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรับทราบ พร้อมส่งหลักฐานต่างๆ ประกอบการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ และถือว่าเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3698] ฝึกซ้อมสวนสนาม (02-December-2015)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ฝึกซ้อมผู้แทนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3697] ขอบคุณ (02-December-2015)  *  
 
 
คุณกิ่งดาว มันจีน บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย) จำกัด สาขาภาคเหนือตอนบน มอบกระเช้าผลไม้ขอบคุณ ในโอกาสที่ทางโรงเรียนให้ความอนุเคราะห์สถานที่ถ่ายทำเครื่องถ่ายเอกสาร ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3696] สอจร. ป้องกันภัยอุบัติเหตุ (02-December-2015)  *  
 
 
พ.ต.ท.สกุลรัชช์ คงทอง รองผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ FM 96.75 MHz ClicK Station จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “สอจร. ห่วงใยร่วมป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษา" เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองในสถานศึกษาเพิ่มความตระหนักและคำนึงถึงการขับขี่ปลอดภัย และลดการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อันจะเกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3695] Interview Test (02-December-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการสอบสนทนาภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 Interview Test ตามมาตรฐาน Cambridge ระดับ KET นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 และระดับ PET นักเรียนชั้น ม.4- ม.5 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ ระหว่างวันที่ 10-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3694] ประชุมติดตาม (02-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะผู้ร่วมบริหาร และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือติดตามการดำเนินงานกับคุณวราธร เทวอักษร ที่ปรึกษาบรรณาธิการ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด และผู้ประสานการนำวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ไปแสดงเนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช ซึ่งจะจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม