[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29> 


 [1296] ตรวจสุขภาพภารโรง (07-August-2008)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลานนา ให้บริการคำปรึกษาเรื่องสุขภาพอนามัยและตรวจสุขภาพประจำปีแก่นักการภารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 [edit]  
   

 [1295] เยี่ยมครูอาวุโส (07-August-2008)  *  
 
 
ภราดาฟิลิป เนรี ภราดาอาวุโส และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโส เยี่ยมเยือน ม.เฮง เงาโสภา ม.เกียรติศักดิ์ เรืองอ่อน ม.อาทร วิจิตรพร ครูเจริญ เอี่ยมมาก ครูพิสมัย พานิชยิ่ง ครูอาวุโส เพื่อให้ขวัญและกำลังใจหลังจากที่เกษียณอายุการทำงาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 [edit]  
   

 [1294] รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (07-August-2008)  *  
 
 
นักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุ 14 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2551 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-24 กรกฎาคม 2551 [edit]  
   

 [1293] ทำความเข้าใจ (24-July-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน ในการปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 [edit]  
   

 [1292] ประกวดร้องเพลง (24-July-2008)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นให้ความสนใจเข้าคัดเลือกการแข่งขันการประกวดร้องเพลง TV Rising Star Challenge By We TV ช่อง 25 เคเบิลทีวี เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลง เข้าร่วมการแข่งขันทาง ช่อง 25 เคเบิลทีวี เชียงใหม่ ต่อไป ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 [edit]  
   

 [1291] ความร่วมมือทางวิชาการ (14-July-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้ร่วมบริหารแผนกประถม แผนกมัธยม ร่วมพบปะหารือกับ ดร.วิพรรธ์ เริงทิทยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน เรื่องความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ และเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 [edit]  
   

 [1290] หมากรุกชิงแชมป์ (11-July-2008)  *  
 
 
ด.ช.พีระ เดชพิทักษ์ ชั้น ม.1/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ศิริชัย ศรีชัยรัตนกุล ชั้น ม.2/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2551 [edit]  
   

 [1289] คว้าแชมป์ภาคเหนือ (11-July-2008)  *  
 
 
ทีมนักเตะโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เอาชนะทีมโรงเรียนเพชรพิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์ไปได้ 1:0 คว้าแชมป์ในการแข่งฟุตบอลนักเรียน สปอนเซอร์ ซิโก้ ยูธ ทัวร์นาเมนท์ ประจำปี 2551 รุ่นอายุ 15 ปี รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยที่จังหวัดของแก่นต่อไป [edit]  
   

 [1288] วันคล้ายวันเกิด (11-July-2008)  *  
 
 
นายไพรัช โตวิวัฒน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ นายดุนชา สุจริตรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะครูชมรมอาวุโสฯ ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่มีอายุครบรอบ 43 ปี ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 [edit]  
   

 [1287] รับมอบของขวัญ (10-July-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดจากนายบัญญัติ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทยูนิคอนเชียงใหม่ จำกัด และศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 18 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 [edit]  
   

 [1286] ฟังการบรรยาย (10-July-2008)  *  
 
 
ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 รับฟังการบรรยายจาก ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในเรื่องระบบ Admissions ปี 52 , O-NET ,A-NET และระบบ Admissions ปี 53 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 [edit]  
   

 [1285] รับมอบกระเช้าของขวัญเงินบริจาค (10-July-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญและเงินบริจาคจาก นายพิจักษณ์ ลิ้มประสูตร กรรมการผู้จัดการ บริท MAC ZONE จักกัด เพื่อไว้ใช้ในกิจการของทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 [edit]  
   

 [1284] อบรมการใช้งาน (09-July-2008)  *  
 
 
คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อบรมความรู้การใช้งานเครื่อง Mac โดยมีวิทยากรจาก Mac Studio มาให้ความรู้ในการอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 [edit]  
   

 [1283] นำเสนอ (08-July-2008)  *  
 
 
ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นำเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่ศึกษานิเทศก์ สำนักงานพื้นที่การศึกษา เขต 3 จังหวัดเชียงราย ที่มาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 [edit]  
   

 [1282] พิธีอำลา (04-July-2008)  *  
 
 
นักเรียนแลกเปลี่ยน Ringwood Secondary School From Melbourne , Australia ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนักเรียนมงฟอร์ตที่รับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ในพิธีอำลานักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 [edit]  
   

 [1281] ดูงานกลุ่มสาระวิทย์ฯ (04-July-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ที่มาศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนฯ เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 [edit]  
   

 [1280] ต้อนรับ (04-July-2008)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Ringwood Secondary School From Melbourne , Australia ที่มาทัศนศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 [edit]  
   

 [1279] อบรมนายหมู่ ม.2 (03-July-2008)  *  
 
 
นายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 เข้าค่ายนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อฝึกความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2551 [edit]  
   

 [1278] อบรมสร้างหนัง (03-July-2008)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ i Camp '08 มหัศจรรย์นักสร้างหนัง จากระบบปฏิบัติการโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac® ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซราฟิน ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2551 [edit]  
   

 [1277] ทำควมร่วมมือ (03-July-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผศ.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล ผู้อำนวยการโครงการฯ และคณะ ในการทำความร่วมมือตกลงให้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 2 สถาบัน TEP/TEPE ภาคภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 [edit]  
   

 [1276] นำเสนอ (03-July-2008)  *  
 
 
ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง งานวัดผลประเมิน นำเสนอรายละเอียดงานวัดผลประเมินผลและงานทะเบียนของโรงเรียนให้แก่คณะครูจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 [edit]  
   

 [1275] แสดงความยินดีด้วย (03-July-2008)  *  
 
 
นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์ไม้อัดยุคใหม่ผลิตได้จากวัชพืช ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Special Awards จากสมาคม Sigma Xi, The Scientific Research Society 2008 ในงาน Intel International Science and Engineering Fair 2008 ในงานแถลงข่าวและงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากงาน Intel ISEF 2008 ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 [edit]  
   

 [1274] แบ่งปันพระเมตตา (03-July-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแบ่งปันเกี่ยวกับพระบิดาและพระเมตตาให้กับเยาวชนคณะซาเลเซียน พร้อมมอบหนังสือ และบทสวดให้กับเยาวชน ณ ศูนย์เยาวชนซาเลเซียน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 [edit]  
   

 [1273] ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (24-June-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน คร้งที่ 1/2551 ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 [edit]  
   

 [1272] อบรม Backward (20-June-2008)  *  
 
 
ฝ่ายมัธยมสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมสัมมนาครูผู้สอน หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนแบบย้อนกลับ (Backward Design) โดยมีผู้แทนครูแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1271] ศึกษาดูงาน (20-June-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ โปรแกรมวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องโสต 1 อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1270] ร่วมหารือ (20-June-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย หารือร่วมกับ Mr. watanabe takazo ผู้อำนวยการโรงเรียน Junten high school ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ ของนักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกับทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 [edit]  
   

 [1269] ประชุม SAR (20-June-2008)  *  
 
 
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2550 และวางแผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2551 [edit]  
   

 [1268] มอบเงินสนับสนุน (19-June-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินบริจาคจากนายอนุพงศ์ คุโณปการพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่ วอลล์ จำกัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 [edit]  
   

 [1267] บริจาคโลหิต (18-June-2008)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลมีโลหิตไว้สำรองอย่างเพียงพอ เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ละปีจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณใต้อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 [edit]  
   

 [1266] ร่วมทำบุญ (18-June-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ ครูใหญ่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญจากเพื่อนครูมงฟอร์ตให้แก่ครูกรรณิการ์ ดวงจิรประภา ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพบิดาที่เสียชีวิต เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 [edit]  
   

 [1265] ร่วมไว้อาลัย (18-June-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ ครูใหญ่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยซิสเตอร์ฟรังซิศ โนวัค ครูอาวุโสโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่เสียชีวิตด้วยโรคชรา ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 [edit]  
   

 [1264] ร่วมถ่ายภาพ (18-June-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักกีฬาฟุตบอล ภายหลังจากรับมอบเงินสนับสนุนและให้โอวาททีมฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นอายุ 14 ปี และ 18 ปี ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2551 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 [edit]  
   

 [1263] เคารพศพ (18-June-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ ครูใหญ่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยและเคารพศพ อ.ธนกฤต วรรณลังกา ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 09 และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ณ ศาลาวัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 [edit]  
   

 [1262] ร่วมพิธีฉลองเปิดวัดใหม่ (18-June-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีฉลองเปิดวัดใหม่ ณ สังฆมณฑลเชียงตุง บ้านแม่ฮก เมืองเลน ประเทศเมียนม่า ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2551 [edit]  
   

 [1261] ร่วมทำบุญงานศพ (18-June-2008)  *  
 
 
ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ตัวแทนครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญงานศพนางเฉลียว เจียงสงวน ให้แก่ ม.นิสิต เจียงสงวน ครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ต ณ วัดล่ามช้าง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1260] ร่วมไว้อาลัย (18-June-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนางเฉลียว เจียงสงวน ภรรยา ม.นิสิต เจียงสงวน ครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ต และมารดาครูพรฤดี จันทร์สอง ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ณ วัดล่ามช้าง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1259] ชนะเลิศอันดับ 1 (18-June-2008)  *  
 
 
ด.ช. พงศธร รุ่งรัตนวิไล ชั้น ม.2/2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันศิลปะบังคับม้า จากการแข่งขันขี่ม้า Chiang Mai Friendly Cup ครั้งที่ 2 ณ ชมรมขี่ม้า ค่ายตากสิน กองพันสัตว์ต่าง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1258] รับมอบป้ายห้ามสูบบุหรี่ (18-June-2008)  *  
 
 
ม.อานนท์ อินนันท์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบป้ายห้ามสูบบุหรี่ ภายหลังจากได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อนำไปติดตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 [edit]  
   

 [1257] บูรณาการทักษะชีวิต (18-June-2008)  *  
 
 
นักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ในปีการศึกษา 2550 เข้าค่ายบูรณาการทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2551 [edit]  
   

 [1256] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (18-June-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจครูสุชาวดี ยั่งยืน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระต่างประเทศ ที่ลาพักฟื้นจากการคลอดบุตรสาว ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 [edit]  
   

 [1255] มอบเงินสร้างห้องนำ (18-June-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินและวัสดุอุปกรณ์การสร้างห้องน้ำให้แก่คุณพ่อธนัย สุวรรณใจ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 [edit]  
   

 [1254] รับรางวัลที่ 2 (18-June-2008)  *  
 
 
ครูสมรัก ปริยะวาที ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทสื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ชื่อ "เรียนตรีโกณมิติแบบสบายๆ" จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 NSC 2008 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2551 [edit]  
   

 [1253] แสดงความยินดี (18-June-2008)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1252] เปิดชมรมครูอาวุโส (18-June-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทำพิธีเปิดป้ายชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมให้นโยบายเกี่ยวกับร่างระเบียบกองทุนครูอาวุโสและชมรมครูอาวุโสตลอด จนข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครูอาวุโส ณ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1251] เจ้าภาพสวดอภิธรรม (18-June-2008)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ม.ประเสริฐ มั่นศิลป์ ครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ วัดเมืองสาตรหลวง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1250] รดนําศพ (18-June-2008)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะผู้ร่วมบริหาร ครูอาวุโส ครูกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมรดน้ำศพ ม.ประเสริฐมั่นศิลป์ ครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ วัดเมืองสาตรหลวง เมื่อวันที่ 23 มกราคม2551 [edit]  
   

 [1249] ค่ายบูรณาการ (18-June-2008)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงระดับชั้น ม.4 ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรยั่งยืนแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-24 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1248] ดูงานบริหารหลักสูตร (18-June-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง มาเยี่ยมชมโรงเรียนและศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรและวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1247] ร่วมงานวันกตัญญูครูอาวุโส (18-June-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทักทายครูอาวุโสที่มาร่วมงานวันกตัญญูครูอาวุโส ที่จัดขึ้นเพื่อเทิดเกียรติและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาวุโส ณ ศาลามารีย์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1246] มอบของขวัญ (18-June-2008)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และงานการเจ้าหน้าที่ทั้งสองแผนก ร่วมมอบของขวัญให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีอุปการคุณแก่โรงเรียน เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานต่างๆ แก่ทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1245] เยี่ยมเยือน รร. (18-June-2008)  *  
 
 
ภราดาสมพงศ์ ศรีสุระ และ ภราดาพจน์ เลาหเกียรติ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและถือโอกาสเดียวกันนี้อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แด่ ภราดาอังเดร โยเซฟ เกแกง ภราดาอาวุโส เมื่อที่ 6 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1244] เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ (18-June-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพครูจินดา งอกเสมอ ครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ณ วัดป่าแพ่ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1243] สัมภาษณ์นักเรียน (17-June-2008)  *  
 
 
นักข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ให้ความสนใจสัมภาษณ์นักเรียนชั้น ม.6 เจ้าของโครงงานการใช้ประโยชน์จากกระบวนการการเข้ารหัสทางคณิตศาสตร์ เรื่องบ้านประพยัดพลังงาน ซึ่งคิดและสร้างสรรค์ผลงานโดย นายกิตติ์ ปัญญารัตนฺ นายพิชญ์ อุปพงศ์ นายภาณุพน บริสุทธิ์ธนารักษ์ นายวิทวัส พัชรินทร์ศักดิ์ นายวิทูร ศิริอุยานนท์ และนายสันติภาพ ศรีสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 [edit]  
   

 [1242] มอบเงินสนับสนุนชมรม (17-June-2008)  *  
 
 
ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ประธานชมรมครูอาวุโสฯ รับมอบเงินสนับสนุนชมรมครูอาวุโส จากนายดนุชา สุจริตรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และ นายไพรัช โตวิวัฒน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมดำเนินงานของชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551 [edit]  
   

 [1241] ร่วมสัมมนา (17-June-2008)  *  
 
 
ผู้ประเมินและคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมการสัมมนา การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ เพื่อระดมความคิดเห็นและวางแผนร่วมกันในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพฯในปีการศึกษา 2551 และมอบเกียรติบัตรแก่คณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแก่นเสม็ด จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2551 [edit]  
   

 [1240] นำเสนอผลงาน (16-June-2008)  *  
 
 
นายภีมเดช ประสิทธิวรเวทย์ นายธนวรกฤต บางเขียว และนายมนภาส หะรารักษ์ นำเสนอผลงาน "ไม้อัดยุคใหม่ผลิตได้จากวัชพืช" ที่ได้รับรางวัลรองชนะอันดับ 2 ประเภท Special Awards จากสมาคม Sigma Xi, The Scientific Research Society 2008 ในงาน Intel ISEF 2008 ให้แก่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมพันธสัญญา ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2551 [edit]  
   

 [1239] เปิดการประชุม (16-June-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมและแบ่งปันเรื่อง "การส่งเสริมให้นักเรียนกำหนดเป้าหมายของชีวิต" แก่ผู้ปกครอง ในกิจกรรมพันธสัญญาระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2551 [edit]  
   

 [1238] แสดงความยินดี (16-June-2008)  *  
 
 
มาสเตอร์วรศักดิ์ เลิศกุศล งานประสานศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และงานประชาสัมพันธ์ทั้ง 2 แผนก ผู้แทนโรงเรียนฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุฒิ แซ่เตียว ผู้อำนวยการ บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 ของหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 [edit]  
   

 [1237] ประชุมครูอาวุโส (11-June-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแบ่งปันประสบการณ์แนวทางการดำเนินชีวิตที่มีความสุขให้แก่ครูอาวุโส ในการประชุมครูอาวุโสเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากสมาชิกชมรมครูอาวุโส ณ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 [edit]  
   

 [1236] โปร่งใส (09-June-2008)  *  
 
 
กรรมการนักเรียนประจำคูหาเลือกตั้งชูบัตรเลือกตั้งก่อนลงหย่อนลงหีบบัตร เพื่อแสดงความโปร่งใสในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551 โดยมีนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิใช้เสียงของตน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 [edit]  
   

 [1235] ร่วมกิจกรรม (09-June-2008)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เขตการศึกษา 1 เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับนักเรียนจาก Anglo Chiness School (Independent) Singapore ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 [edit]  
   

 [1234] สัมภาษณ์ (09-June-2008)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่จาก สวทช.สัมภาษณ์ นายธนพล เชวงศักดิ์สงคราม นายชยุต สมวงศ์อิน และนายสรรพศิริ คำผลศิริ ที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากการชนะเลิศการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทเกมส์คอมพิวเตอร์ โดยใช้ชื่อ software ว่า "ดนตรีแห่งสวรรค์" ซึ่งจัดโดย NECTEC เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 [edit]  
   

 [1233] เปิดโครงการ (09-June-2008)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนายปัญญา สันติภราภพ เปิดโครงการประชาสัมพันธ์และเปิดตัวโครงการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 [edit]  
   

 [1232] แข่งขันกอล์ฟ (06-June-2008)  *  
 
 
นักกอล์ฟเยาวชนตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมหาประสบการณ์ในการแข่งขัน Nike Golf Open 2008 ณ สนามกอล์ฟอัลไพน์กอล์ฟคลับ ปทุมธานี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 [edit]  
   

 [1231] เข้าค่ายนายหมู่ (06-June-2008)  *  
 
 
นายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อฝึกความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ณ ค่ายลูกเสือ ม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2551 [edit]  
   

 [1230] ร่วมแสดงความยินดี (27-May-2008)  *  
 
 
ภราดวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายธนพล เชวงศักดิ์สงคราม นายชยุต สมวงค์อิน และนายสรรพศิริ คำผลศิริ ที่ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมรี รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (NSC) ประเภทเกมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์เรื่องดนตรีแห่งสวรรค์ จาก NECTEC เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 [edit]  
   

 [1229] มอบเงินร่วมทำบุญ (23-May-2008)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินจากเพื่อนครูมงฟอร์ตเพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อเทียม กลทิพย์ บิดาครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ ประชาสัมพันธ์ ที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 [edit]  
   

 [1228] มอบเครื่องช่วยหายใจ (22-May-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจจากคณะกรรมการผู้ปกครอง ชั้น ม.3/1 เพื่อไว้ใช้ในห้องพยายาลของทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 [edit]  
   

 [1227] ให้การต้อนรับ (21-May-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มาศึกษาดูงานโครงการความเป็นเลิศด้านต่างๆ รวมทั้งงานระเบียบวินัยและการพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 [edit]  
   

 [1226] มอบเงินช่วยเหลือ (16-May-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินช่วยเหลือจากคณะครูและนักเรียนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของ ด.ช.ฐิติวัสส์ ตนุตาพงศ์ ชั้น ม.5/7 ที่บิดามารดาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 [edit]  
   

 [1225] ร่างระเบียบกองทุน (23-April-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมบริหาร คณะครูอาวุโส ร่วมประชุมเกี่ยวกับการร่างระเบียบกองทุนครูอาวุโส และร่างระเบียบชมรมครูอาวุโส ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2550 [edit]  
   

 [1224] เสกวัด (23-April-2008)  *  
 
 
พระสังฆราช ยอแซฟสังวาลย์ ศุระศรางค์ มุขนายกสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมิสซาเสกวัดและศาลามงฟอร์ต โดยมีคณะภราดา คณะครูอาวุโส และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมงาน พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้นำผ้าห่มจำนวน 330 ผืน มอบให้ชาวบ้านผู้ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาภัยหนาว ณ หมู่บ้านเปียงหลวง ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวน จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2550 [edit]  
   

 [1223] เยี่ยมเยือนศิษย์เก่า (23-April-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะครู และคณะครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทางศิษย์เก่า ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โรงแรม Golden Pai Resort เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2550 [edit]  
   

 [1222] มอบความสุข (23-April-2008)  *  
 
 
คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมจัดกิจกรรมคริสต์มาสมงฟอร์ตสู่อ้อมกอดดอนจั่น เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งการให้เพื่อมอบความสุขให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่น ณ วัดดอนจั่น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 [edit]  
   

 [1221] ฉลอง 75 ปี (23-April-2008)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและงานลี้ยงฉลอง 75 ปี การก่อตั้ง 3 โรงเรียน ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 [edit]  
   

 [1220] ค่ายมงฟอร์ตอาสา (23-April-2008)  *  
 
 
คณะกรรมการนักเรียน มอบอุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพุย และโรงเรียนบ้านพุยใต้ และร่วมกิจกรรมกับนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ในการออกค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านพุย และบ้านพุยใต้ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 [edit]  
   

 [1219] แข่งหมากรุก (23-April-2008)  *  
 
 
ด.ช.อภิวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ ชั้นม.2/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด.ช.ศรัณย์ อินผูก ชั้น ม.1/3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ธีรธัช ชื่นภักดิ์ ชั้น ม.2/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ธนชาติ คองประเสริฐ ชั้น ม.3/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขันหมากรุก งานฉลองมงฟอร์ต 75 ปี สร้างความดีเพื่อสังคม ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550 [edit]  
   

 [1218] สนับสนุนรางวัล (23-April-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนรางวัลการแข่งขันประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ชีวิต....เศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนจัดสอบ Prequota ม.6 และสนับสนุนงาน Gifted day ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จาก นายไพรัตน์ โตวิวัฒน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 [edit]  
   

 [1217] สนับสนุน (23-April-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนจากร้านดวงตะวันคัลเลอร์แล๊ป เพื่อสนับสนุนรางวัลการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ เยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ชีวิต.....เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 [edit]  
   

 [1216] อบรมจัดสวนถาด (23-April-2008)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นการจัดสวนถาด ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 [edit]  
   

 [1215] ร่วมปั่นจักรยาน (23-April-2008)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมปั่นจักรยานโดยใช้เส้นทางรอบคูเมืองถึงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และร่วมกิจกรรม 9 วัด ในกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนไทย ร่วมใจ ลดโลกร้อน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 [edit]  
   

 [1214] ชนะฟุตซอล (23-April-2008)  *  
 
 
นักกีฬาฟุตซอลทีมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชนะทีมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ในการแข่งขันฟุตซอลจตุรมิตร รอบชิงชนะเลิศ ด้วยคะแนน 7 : 0 ในงานวันวิชาการ ประจำปี 2550 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2550 [edit]  
   

 [1213] หาประสบการณ์ (23-April-2008)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการสอนเสริมกอล์ฟ รับรางวัลจากภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อฝึกซ้อมและหาประสบการณ์ก่อนการแข่งขันชิงแชมป์ TGA-TRUE VISSION JUNIOR GOLF RANGKING ณ สนามกอล์ฟเชียงใหม่กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2550 [edit]  
   

 [1212] แชมป์ลูกหนัง (23-April-2008)  *  
 
 
นักฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ต ตัวแทนทีมจังหวัดเชียงใหม่เอาชนะทีมจังหวัดลำปางในรอบชิงชนะเลิศ คว้าแชมป์ลูกหนังการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 24 ณ สนามกีฬาจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 [edit]  
   

 [1211] ทำโคมลอย (23-April-2008)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฝึกการทำโคมลอยช่วงประเพณียี่เป็งล้านนา ในบทเรียนเรื่องวิถีชีวิตและประเพณีคนเชียงใหม่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ชั้น ม.5 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 [edit]  
   

 [1210] ชนะเลิศโฟล์คซอง (23-April-2008)  *  
 
 
นายธนพล เชวงศักดิ์สงคราม ชั้น ม.4/8 และ ด.ช.พรประทาน เทียนวิหาร ชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีโฟล์คซองอันปลั๊ก (ภาคเหนือ) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2550 ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 [edit]  
   

 [1209] แข่งหมากรุก (23-April-2008)  *  
 
 
นายธนชาติ คองประเสริฐ ชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.สิรภพ ญาณวุฒิ ชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัล อันดับที่ 7 นายกรัณย์พล วิทยานิล ชั้น ม.4/7 ได้รับรางวัลอันดับที่ 7 และนายเสถียร ไชยราช ชั้น ม.6/8 ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 จากการแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์นักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ณ อาคารไอคอนสแควร์ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2550 [edit]  
   

 [1208] บาสชนะเลิศ (23-April-2008)  *  
 
 
นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 24 หม้อห้อมเกมส์ ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2550 [edit]  
   

 [1207] หาทุนทรัพย์ (23-April-2008)  *  
 
 
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์หาทุนทรัพย์บริเวณถนนคนเดิน เพื่อขอรับบริจาคในการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท เมื่อวันที่ 18 และ 25 พฤศจิกายน 2550 [edit]  
   

 [1205] ประชุมครูอาวุโส (23-April-2008)  *  
 
 
ภราดาฟิลิป เนรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูอาวุโส เพื่อปรึกษาหารือการร่างระเบียบสวัสดิการครูอาวุโสปี 2550 และการจัดตั้งชมรมครูอาวุโสพร้อมรับประทานเลี้ยงร่วมกัน ณ ร้านอาหารพันธุ์ไม้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน [edit]  
   

 [1204] ร่วมจัดนิทรรศการ (23-April-2008)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดโรงเรียนแห่งเทคโนโลยีและสุดยอดโรงเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร และได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษาในโครงการ 20 สุดยอดนิทรรศการ เพื่อละอ่อนเจียงใหม่ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2550 [edit]  
   

 [1203] ให้สัมภาษณ์ (23-April-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ต ให้สัมภาษณ์กับพิธีกรรายการซะป๊ะละก๊า ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 เชียงใหม่ ในการบันทึกเทปโทรทัศน์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ ที่ทีมงานให้ความสนใจ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1202] รองชนะเลิศ (23-April-2008)  *  
 
 
ทีมฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ หลังจากพ่ายทีมเจ้าภาพจังหวัดน่าน ในการแข่งขันฟุตบอลโค้กคัพ ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 6 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 [edit]  
   

 [1201] มอบเงินสวัสดิการ (23-April-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินกองทุนสวัสดิการ ประเภท ข และเงินร่วมทำบุญจากเพื่อนครูมงฟอร์ตให้แก่ ครูพวงไพร สายสกล ครูงานพยาบาล เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่สั้น สายสกล มารดาครูพวงไพรที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 [edit]  
   

 [1200] แสดงความยินดี (23-April-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียน ในโครงการสุดยอดมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชาวเชียงใหม่น้อมใจเทิดไท้มหาราชันย์ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1199] มอบของขวัญวันเกิด (23-April-2008)  *  
 
 
ศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 18 มอบของขวัญให้แก่ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 63 ปี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 [edit]  
   

 [1198] มอบของขวัญ (23-April-2008)  *  
 
 
นายไพรัช โตวิวัฒน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญให้แก่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ในงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 86 ปี โดยมีคณะครูอาวุโสร่วมรับประทานเลี้ยง ณ ร้านอาหารข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 [edit]  
   

 [1197] วันคล้ายวันเกิด (23-April-2008)  *  
 
 
คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ที่มีอายุครบรอบ 86 ปี ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 [edit]  
   

 [1196] เยี่ยมเยือนศิษย์เก่า (23-April-2008)  *  
 
 
คณะผู้บริหารและคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด ณ โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2550 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม