[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33> 


 [1636] ประชุมผู้ปกครอง (19-January-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดการสอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1635] ประกวดลูกทุ่งไทย (19-January-2010)  *  
 
 
ทีม MC Star วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันโครงการ “เยาวชนสืบสานเพลงลูกทุ่งไทย และการแสดงวัฒนธรรมไทย เพื่อแผ่นดินไทย” ประเภทการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1634] ประชุมเชิงปฏิบัติการ (19-January-2010)  *  
 
 
รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล” ตามสภาพจริงในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้แก่ตัวแทนครูผู้สอนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1633] อบรมธนาคารโรงเรียน (19-January-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรม “ธนาคารโรงเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก นางชัญญา ระงับพิศฆ์ พนักงานปฏิบัติการ 7 ธนาคารออมสินภาค 7 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมให้แก่ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน “มงฟอร์ตแบงค์” เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการบริหารจัดการธนาคารโรงเรียน ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1632] กวดวิชาภาษาอังกฤษ (19-January-2010)  *  
 
 
นางสาวอริสรา ธนาปกิจ หรือ “ครูพี่แนน” รองผู้อำนวยการและหัวหน้าทีมเอ็ดดูเทนเนอร์ โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ สอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Memolody ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1631] ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (19-January-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำภราดา John Kallarackal ผู้ช่วยอัคราธิการคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ตรวจเยี่ยมอาคารเซนต์แมรี่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อใช้เป็นห้องเรียน ห้องประกอบการ และห้องปฏิบัติการของครูและนักเรียน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1630] รับมอบเช็คเงินสด (19-January-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเช็คเงินสดจากนายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และวงดุริยางค์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขัน 16 th World Music Contest Kerkrade 2009 ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ผ่านมา ในงานมินิคอนเสิร์ต “Thank you Party” ณ ลานแม่พระ ริมฝั่งแม่น้ำปิง โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1629] แนะแนวเตรียมทหาร (19-January-2010)  *  
 
 
นักเรียนเตรียมทหาร (รุ่นพี่ศิษย์เก่ามงฟอร์ต) แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร ให้กับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1628] ตรวจหลักฐาน (22-December-2009)  *  
 
 
ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับลงทะเบียนและตรวจหลักฐานการรายงานตัว นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ณ บริเวณอาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1627] มงฟอร์ตเชิญชวนคนไทย (18-November-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชิญชวนคนไทยร่วมโครงการ 1 เหรียญ 1 คำอธิษฐานเพื่อในหลวง โดยทุกเหรียญอธิษฐานจะน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ณ บริเวณสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1627] ฝึกสมาธิด้วยโยคะ (22-December-2009)  *  
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย โค้วตระกูล อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการฝึกสมาธิด้วยโยคะ ในหัวข้อ “เรียนรู้ทฤฎีนีโอฮิวแมนนิส ฝึกสมาธิด้วยโยคะ” แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่มีอายุการทำงาน 0-3 ปี ณ ห้องโยคะ 1 อาคารเรียนประกอบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1626] สุภาพบุรุษ MC สุภาพสตรีมงฟอร์ต (18-November-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศและเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดสุภาพบุรุษ MC สุภาพสตรีมงฟอร์ต (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1625] ให้ความรู้ (13-November-2009)  *  
 
 
พ.ต.ท.สมชาย พุ่มพวง และพ.ต.ท.นำพล พรหมการัตน์ ชุดมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง สภ.แม่ปิง ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และกวดขันการเล่นปะทัดและดอกไม้ไฟและอันตรายจากปะทัดให้แก่นักเรียนในช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1624] รับใบประกาศเกียรติคุณ (13-November-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก พล.ต.ต.ศุภณัฐฏ์ อาริยะมงคล รองเลขาธิการและประธานผู้ฝึกสอน สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแสดงว่าโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการกรีฑาของชาติ ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1623] ทีวีไทยถายทำหุ่นยนต์ (13-November-2009)  *  
 
 
นายเวนไตร ไชยวงค์ พิธีกรรายการ “ที่นี่ ทีวีไทย” สัมภาษณ์นายชวกร ศรีเงินยวง , นายศุภวิชญ์ ใบสุขันธ์ และนายอธิราช ภุมมะภูติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตัวแทนทีมหุ่นยนต์เยาวชนไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ (Robot Combat Competition) ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติในงาน Inter-City Robotics Olympiad 2009 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยถ่ายทำรายการ ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1622] อบรมวินัยเชิงบวก (09-November-2009)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “วินัยเชิงบวก-เครื่องมือใหม่ ของครูทันสมัย” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ตาปัญญา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1621] แนะแนวเตรียมทหาร (06-November-2009)  *  
 
 
นักเรียนเตรียมทหาร แนวแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการเตรียมตัวสอบ เทคนิคการสอบ และชีวิตในโรงเรียนเตรียมทหาร ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1619] ประชุมสัญจร (05-November-2009)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดประชุมสัญจรคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ ครั้งที่ 2 เพื่อหารือการจัดทำสารสัมพันธ์ครูอาวุโส และหารือเรื่องอื่นๆ ตามวาระการประชุม ณ บ้านพัก ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1618] ให้ขวัญกำลังใจ (05-November-2009)  *  
 
 
ม.สิทธิพันธ์ สุขเกษม หัวหน้าสต๊าฟโค้ชผู้ฝึกสอนนักกรีฑาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ด.ช.กษิดิศ จันทร์มา ชั้น ม.1/4 นักกรีฑา รุ่นอายุ 13 ปี หนึ่งในนักกรีฑาที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่พักรักษาอาการจากอุบัติเหตุในการฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1617] ให้ขวัญกำลังใจ (05-November-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ครูนฤษร สินานนท์ ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน ซึ่งป่วยด้วยโรคปลายเส้นเลือดฝอยในสมองแตก โดยพักรักษาอาการ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1616] สนับสนุนกองทุน (05-November-2009)  *  
 
 
นายไพรัช จิโนรส ประธานศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 23 และเพื่อร่วมรุ่น ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คณะครูและเพื่อนร่วมรุ่นที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว ในการนี้ทางศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 23 ได้มอบเงินให้แก่ ม.สิทธิพงศ์ สุขเกษม รองประธานชมรมครูอาวุโสฯ เพื่อร่วมสนับสนุนกองทุนครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ วัดชัยมงคล เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1615] ให้ความรู้ (05-November-2009)  *  
 
 
ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ตัวแทนชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ในงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่สังคม ฉลอง 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1614] แสดงความยินดี (05-November-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและแสดงความยินดีกับครูรัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ให้กำเนิดบุตรชาย ด.ช.วรวรรธ์ นามประเสริฐ ณ อาคารตะวัน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1613] ให้ขวัญกำลังใจ (05-November-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.ธราดร จันทร์แสง งานวิทยบริการ ซึ่งป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยพักรักษาอาการ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1612] เยาวชนดีเด่น (30-October-2009)  *  
 
 
ด.ช.พีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล ชั้น ม.2/4 และนายประพิณพงศ์ พงษ์ทัดศิริกุล ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ของสมามคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2552 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1611] วางพวงมาลา (26-October-2009)  *  
 
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1610] ประชุมอนุกรรมการ (01-October-2009)  *  
 
 
ตัวแทนครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1609] ฉลองความสำเร็จ (01-October-2009)  *  
 
 
ชมรมบาสเกตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดงาน CELEBRATION OF THE CONQUER DAY ฉลองความสำเร็จให้แก่ครูผู้ฝึกสอน นักบาสเกตบอล รุ่นอายุ 13 ปีชาย 15 ปีชาย และ 18 ปีชายชาย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Sponsor Thailand Championship 2009 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1608] ผลิตสื่อความรู้ (01-October-2009)  *  
 
 
นักเรียนชมรม MCTV โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ ประชันความคิด ผลิตสื่อความรู้ ดูสนุก เพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ จากทีมงานกบนอกกะลา บริษัททีวีบูรพา ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1607] การจัดทำงบประมาณ (01-October-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำงบประมาณ ปีการศึกษา 2553 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553-2558 ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1606] ให้ข้อคิด (01-October-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พบปะครูผู้ฝึกสอนและนักกรีฑาของโรงเรียน พร้อมให้ข้อคิด การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1605] English Camp (01-October-2009)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม “English Camp : World Care” ร่วมถ่ายภาพก่อนออกเดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดลำปาง ระหว่างปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1604] 60 ปีสถาปนาจีน (01-October-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.จู้ เหวย หมิ่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1603] แสดงความยินดี (01-October-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเครื่องทำน้ำดื่มเอ็มเร็ท ให้กับนายศุภนร ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา นักกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย เพื่อแสดงความยินดีหลังจากคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันกระโดดไกล ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ตรังเกมส์” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1602] ทำกิจกรรม Work Shop (30-September-2009)  *  
 
 
นายนฤบดินทร์ ฉินตระกูล ม.4/6 น.ส.ฐณัฏดา เรียงทองหลาง ม.4/6 น.ส.นันท์นภัส ผงทอง ม.4/7 น.ส.สลิล อาวุธ ม.4/7 และ น.ส.สลิล ดุษฎีพร ม.4/7 นักเรียนชมรม MCTV เจ้าของผลงานเรื่อง “วัวลาย..ถนนสายวัฒนธรรม” ร่วมทำกิจกรรม Work Shop และศึกษาดูงานการทำข่าวโดยมีวิทยากรจากไทยทีวีสีช่อง 3 ให้คำแนะนำ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1601] มอบโล่ (30-September-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติแก่ครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2551 ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1600] ประกอบพิธีเสก (30-September-2009)  *  
 
 
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประกอบพิธีเสกเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยมีความร่มเย็นเป็นสุขในพระวิหารของพระเป็นเจ้า โดยมีคณะสงฆ์ คณะภราดา คณะครู เข้าร่วมพิธี ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1599] ประกวดร้องเพลง (30-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากเวทีสุขสันต์ MC SINGING CONTEST 2009 การประกวดร้องเพลง (ประเภทเดี่ยว) ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1598] อบรมจิตตารมณ์ (22-September-2009)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กลุ่มอายุงาน 6-10 ปี (รุ่นที่ 2) ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1598] เข้าร่วมประชุม (30-September-2009)  *  
 
 
ตัวแทนคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก เข้าร่วมยกร่างระเบียบวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 และยกร่างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฏาคม 2552 [edit]  
   

 [1597] วันคล้ายวันเกิด (22-September-2009)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 78 ปี เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมาของ ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1596] อบรมจิตตารมณ์ (21-September-2009)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กลุ่มอายุงาน 21 ปีขึ้นไป (รุ่นที่ 1) ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1595] มอบเงินร่วมทำบุญ (18-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญจากเพื่อนครูมงฟอร์ต เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อม้าว จัตวัฒนกุล บิดา ม.สมศักดิ์ จัตวัฒนกุล ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1594] ประชุมทบทวน (18-September-2009)  *  
 
 
ฝ่ายวิชาการ จัดประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อทบทวนและจัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1593] ประชุมครูผู้สอน (18-September-2009)  *  
 
 
งานหลักสูตรและการสอน จัดประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อทบทวนและจัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ศูนย์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1592] เฝ้าฯ รับเสด็จ (18-September-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิด "อาคารหลุยส์ ชาแนล" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1591] สัมภาษณ์ผู้เรียน (18-September-2009)  *  
 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ตรวจประเมินมาตรฐานที่ 3, 4, 8, 8 BSG. โดยศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องสมุด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1590] ตรวจประเมิน (18-September-2009)  *  
 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ตรวจประเมินมาตรฐานที่ 3, 4, 10, 14 โดยศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1589] แสดงความยินดี (18-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก หัวหน้างานวิทยาบริการที่ภรรยาได้ให้กำเนิดบุตรชาย ณ สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1588] แสดงความยินดี (18-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับครูอรุณี ฐิติวริทธินันท์ งานอาคารสถานที่ ที่ให้กำเนิดบุตรชาย ณ สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1587] เยี่ยมให้กำลังใจ (18-September-2009)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และตัวแทนคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้กำลังใจ ม.วินัย สายนำทาน ครูอาวุโส ที่พักรักษาอาการผ่าตัดกล้ามเนื้อไหล่ข้างซ้าย ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1586] ร่วมทำบุญ (18-September-2009)  *  
 
 
ชมรมพุทธศาสนาจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตในช่วงเข้าพรรษาและวันธรรมสวนะ โดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารมารับบิณฑบาต และให้ข้อคิดแก่คณะครูและนักเรียนที่มาร่วมทำบุญ ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1585] ๙ ในดวงใจ (18-September-2009)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม “ ๙ ในดวงใจ ” เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1584] รับรางวัลชมเชย (18-September-2009)  *  
 
 
นายนฤบดินทร์ ฉินตระกูล ม.4/6 น.ส.ฐณัฏดา เรียงทองหลาง ม.4/6 น.ส.นันท์นภัส ผงทอง ม.4/7 น.ส.สลิล อาวุธ ม.4/7 น.ส.สลิล ดุษฎีพร ม.4/7 นักเรียนชมรม MCTV ได้รับรางวัลชมเชย ในหัวข้อข่าว “วัวลาย..ถนนสายวัฒนธรรม” จากการเข้าร่วมประกวดในโครงการ “ฉลาดคิดผลิตข่าวกับ พานาโซนิค” Panasonic Kid Witness News (KWN) 2009 ณ โรงแรมเซนทราแกรน์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1583] ดวลลูกสักหลาด (18-September-2009)  *  
 
 
นักเทนนิสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยในรุ่นต่าง ๆ พร้อมลงสนามดวลลูกสักหลาด ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ณ สนามเทนนิสสามัคคีพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1582] ตรวจประเมิน (18-September-2009)  *  
 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ตรวจประเมินเอกสารและสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และงานวัดและประเมินผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1581] แสดงความยินดี (18-September-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับหม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ ที่โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2551 ณ โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1580] จัดระเบียบชั้นเรียน (18-September-2009)  *  
 
 
ครูชนิดา ไชยชนะ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.4/5 เรื่อง “การจัดระเบียบชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม” ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1579] อบรมให้แก่พนักงาน (18-September-2009)  *  
 
 
ครูวรรณา จรัลเวชสุทธิ งานติดตามดูแลระบบบริหารการเงิน เป็นวิทยากรอบรมให้แก่พนักงานเรื่อง "การทำบัญชีครัวเรือน" เพื่อให้พนักงานได้เห็นถึงความสำคัญในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์และพอเพียง รู้จักการอดออมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัว ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1578] ชี้แจงการตรวจติดตาม (18-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู เพื่อชี้แจงการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2552 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1577] ทบทวนการทำวิจัย (18-September-2009)  *  
 
 
ครูวิลาวัลย์ สุวรรณอัตถ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มอบของที่ระลึกให้แก่ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมทบทวนการทำวิจัยการศึกษา และวางเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน ณ ห้อง ม.4/A อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1576] รับทุนการศึกษา (18-September-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ในรายการเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 เข้ารับทุนการศึกษาจากพระเทพภาวนาวิกรม ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1575] ค่ายบูรณาการผู้นำ (18-September-2009)  *  
 
 
คณะกรรมการนักเรียน และหัวหน้าห้องเรียน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการผู้นำนักเรียนมงฟอร์ตในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมพันธสัญญา ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1574] บูชามิสซา (18-September-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีบูชามิสซาในโอกาสครบ 100 วัน การเสียชีวิตของยอแซฟ หย่ำ แซ่อ๊วง พี่ชายของภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ณ โบสถ์วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1573] พัฒนาจิต (18-September-2009)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เยี่ยมเยือนสนทนาธรรมเพื่อพัฒนาจิตกับท่านพระครูสิริวุฒิกร (นิคม วุฒิการณ์) เจ้าอาวาสวัดโรงวัว ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2503 พร้อมกันนี้ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่ท่านพระครู ณ วัดโรงวัว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1572] เยี่ยมเยือนศิษย์เก่า (18-September-2009)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เยี่ยมเยือนนายวีระพล สุริยะศักดิ์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ต และศิษย์เก่ารุ่น 2511 ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1571] ประชุมสัญจร (17-September-2009)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสัญจร ครั้งที่ 1 โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับประวัติโรงเรียน และการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครูอาวุโส ณ บ้านพักมาสเตอร์จำนงค์ ประสพโชคชัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1570] เยี่ยมให้กำลังใจ (17-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้กำลังใจ ม.อภิชาต ลอยเวหา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่พักรักษาอาการจากการผ่าตัดไส้ติ่ง ณ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1569] ร่วมพิธีเปิดงาน (17-September-2009)  *  
 
 
คณะกรรมการธนาคารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดงานธนาคารโรงเรียนจอมทอง เพื่อศึกษาดูงานก่อนการเปิดธนาคารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย "MONTFORT SCHOOL BANK " ณ โรงเรียนจอมทอง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1568] แสดงความยินดี (17-September-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีและเข้าร่วมนมัสการพระเจ้า ในพิธีมอบถวายอาคาร Ada Pinkerton collins ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1567] เตรียมฐาน (17-September-2009)  *  
 
 
ลูกเสือกองร้อยพิเศษ 10 นาย ปฏิบัติงานจริงในการสร้างฐานผจญภัย และฐานกิจกรรม เพื่อเตรียมฐานในการเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1566] อบรมผู้ประเมิน (17-September-2009)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2552 ตามนโยบายของฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1565] จัดงานเลี้ยง (17-September-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และร่วมแสดงความยินดีกับนายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุยา และครอบครัว ที่ได้รับเหรียญทอง กระโดดไกล การแข่งขันกรีฑายุวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 6 "6 th IAAF World Youth Championships 2009" ณ ห้องอาหารจีน โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1564] ตรวจสอบเอกสาร (17-September-2009)  *  
 
 
อ.ยืนยง จิรัฏฐิติกาล คณะกรรมการคุรุสภา และเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ตรวจสอบเอกสารการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมการกรอกข้อมูลการขอต่ออายุอนุญาตฯ แก่ผู้รับการตรวจ ณ ห้องโสตฯ 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1563] ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ (17-September-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1562] บรรเลงนำขบวน (17-September-2009)  *  
 
 
วงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บรรเลงนำขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานการประกวดกล้วยไม้ 2552 ในงานล้านนาพฤษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 2 โดยใช้เส้นทางตามถนนสามล้าน เลี้ยวขวาหลังประตูสวนปรุง และมาสิ้นสุดที่สวนสาธารณะสวนบวกหาด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1561] อบรมจิตตารมณ์ (17-September-2009)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กลุ่มอายุงาน 11-20 ปี (รุ่นที่ 1) ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1560] ยินดีร่วมกัน (17-September-2009)  *  
 
 
นักกอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแสดงความยินดีร่วมกันภายหลังรับร่างวัลต่าง ๆ จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2552 ณ สนามกอล์ฟกัชซันเลคซิตี้ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1559] แสดงความยินดี (14-September-2009)  *  
 
 
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ โดยภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา นักเรียนมงฟอร์ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย จากการคว้าเหรียญทองกระโดดไกลการแข่งขันกรีฑายุวชนชิงแชมป์โลก ในงานเลี้ยงดังกล่าว ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1558] ประกอบพิธีเสก (15-September-2009)  *  
 
 
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประกอบพิธีเสกเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยมีความร่มเย็นเป็นสุขในพระวิหารของพระเป็นเจ้า โดยมีคณะสงฆ์ คณะภราดา คณะครู ร่วมพิธี ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน อุทยานแห่งชาติ-ดอยสุเทพปุย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1557] แข่งขันทักษะวิทย์ (14-September-2009)  *  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 โดยมีนักเรียนแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1556] วันธรรมสวนะ (14-September-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทำบุญตักบาตในช่วงเข้าพรรษาและวันธรรมสวนะโดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารมารับบิณฑบาต และให้ข้อคิดให้ข้อคิดให้ศีลให้พร ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1555] ตรวจสุขภาพ (14-September-2009)  *  
 
 
พนักงานงานโภชนาการและพนักงานมุมสวัสดิการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตรวจสุขภาพประจำปี 2552 โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลช้างเผือกมาตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา ณ บริเวณโรงอาหาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1554] รางวัลชนะเลิศ (14-September-2009)  *  
 
 
ทีมฟุตซอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุคซอล กีฬานักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ เขตพื้นที่ 1 ณ โรงยิมเนเซียม 3 เทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5- 26 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1553] ตัวแทนภาคเหนือ (14-September-2009)  *  
 
 
นายนฤบดินทร์ ฉินตระกูล ม.4/6 น.ส.ฐณัฏดา เรียงทองหลาง ม.4/6 น.ส.นันท์นภัส ผงทอง ม.4/7 น.ส.สลิล อาวุธ 4/7 น.ส.สลิล ดุษฎีพร 4/7 เจ้าของเรื่อง “วัวลาย..ถนนสายวัฒนธรรม” ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ในการประกวดโครงการ “ฉลาดคิดผลิตข่าวกับพานาโซนิค” Panasonic Kid Witness News (KWN) 2009 ณ โรงแรมกรีนเลรีสอร์ท เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1551] ตรวจความคืบหน้า (12-September-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการก่อสร้างอาคารเซนต์แมรี่ ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารก่อส่งมอบงานบางส่วนเพื่อการตกแต่งภายใน ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1550] พัฒนาคุณภาพชีวิต (12-September-2009)  *  
 
 
ครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เพื่อร่วมทำกิจกรรมของชมรมและทำบุญตามแบบอย่างพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ วัดดอยคำ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1549] รับมอบกระถางต้นไม้ (11-September-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระถางต้นไม้ซึ่งทำมาจากหลอดหมึกเปล่าของริโซ่ที่ใช้หมดแล้วมารีไซเคิลตามโครงการ "เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้ขาดแคลน" จากผู้แทนบริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1548] ตัวแทนนักเรียน (11-September-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ ชั้น ม.2/4 ที่ได้รับคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Asia Inter-cities Teenagers Mathematics Olympiad 2009 (AITMO) ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1547] สังเกตการจัดการเรียนการสอน (11-September-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ที่มาสังเกตงานด้านการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 7 กันายน 2552 [edit]  
   

 [1546] มอบเกียรติบัตร นร.ดีเด่น (11-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2551 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1545] ลำดับที่ 12 (04-September-2009)  *  
 
 
ด.ช.จรณินทร์ นนทชัยภูมิ ชั้น ม.2/4 ด.ช. ศุทธวีร์ ไชยชมภู ชั้น ม.2/5 และ ด.ช. ฐิติวัสส์ ชะนะชมภู ชั้น ม.2/7 ทีมโรงรึยนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทำคะแนนได้ลำดับที่ 12 ได้รับเกียรติบัตร จากการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1544] อำนวยความสะดวก (04-September-2009)  *  
 
 
ลูกเสือกองร้อยพิเศษ จำนวน 26 นาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ช่วยอำนวยความสะดวกในงานบริการต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1543] ค่ายบูรณาการผู้นำนักเรียน (04-September-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายบูรณาการผู้นำนักเรียนมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยในตนเอง พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำที่ดี สำหรับคณะกรรมการนักเรียนคณะกรรมการชั้นเรียน คระกรรมการชมรม To Be Number One คณะกรรมการสารวัตรนักเรียน คณะกรรมการยุวชนประชาธิปไตย คระกรรมการโรตาแรคท์มงฟอร์ต และคณะกรรมการแกนนำเยาวชนเผยแพร่ธรรม ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมพันธสัญญา ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1542] นักเรียนดีเด่น (04-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2551 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1541] มอบเกียรติบัตร (04-September-2009)  *  
 
 
ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2551 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1540] ถ่ายทำรายการ (04-September-2009)  *  
 
 
นายณภัทร ไวทยากุล ประธานนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แนะนำสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้กับสองพิธีกร รายการ U-School รายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น โดยถ่ายทำรายการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1539] รับมอบเงินบริจาค (04-September-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินบริจาคจากนายสลิล ลิ้มเล็งเลิศ ประธานศิษย์เก่ารุ่นที่ 16 พร้อมด้วยกรรมการศิษย์เก่ารุ่น 16 เพื่อร่วมสนับสนุนวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและโรงเรียนเรยีนาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 16th World Music Contest 2009 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1538] เยี่ยมชมโรงเรียน (03-September-2009)  *  
 
 
ภราดาฟิลิป เนรี ภราดาอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำซิสเตอร์คณะ Visitation จาก Kerala ซิสเตอร์คณะ St.Joseph และบาทหลวง Diocese of Varanasi India นักบวชนิกายโรมันคาทอลิกจากประเทศอินเดีย ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1537] ชนะเลิศเว็บไซด์ (03-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.นพณัฐ ลือวิฑูรเวชกิจ ชั้น ม.2/2 และ ด.ช.วรวัช วาทกิจ ชั้น ม.2/7 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานเว็บไซด์ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า" ณ ภาควิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม