[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37> 


 [2013] รดน้ำดำหัว (28-April-2011)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมรดน้ำขอสูมาคารวะและขอพรปีใหม่กับคณะภราดา คณะครู เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะครู เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ลานจามจุรีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2012] ฟ้อนขันดอก (28-April-2011)  *  
 
 
นักเรียนช่างฟ้อนของโรงเรียนร่วมแสดงการฟ้อนขันดอก การฟ้อนที่สร้างบรรยากาศของเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะครู ปีการศึกษา 2553 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 22 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2011] มอบเครื่องสระเกล้าดำหัว (28-April-2011)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนมอบเครื่องสักการะและเครื่องสระเกล้าดำหัวแก่คณะภราดา คณะครูอาวุโส ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะครู เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อแสดงคารวะธรรมต่อครูอาจารย์ และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ณ ลานจามจุรีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2010] แห่เครื่องสักการะ (28-April-2011)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมแห่สักการะและเครื่องสระเกล้าดำหัว เคลื่อนสู่บริเวณพิธีสระเกล้าดำหัวคณะครู เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นล้านนา ณ ลานจามจุรีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2009] ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี (28-April-2011)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มอบโล่รางวัลให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2554 (รุ่น 2500-รุ่น 2549) ให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 30 คน ในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 21 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2008] เปิดงานปิ๊กมงฟอร์ต (28-April-2011)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และบรรดาศิษย์เก่าคณะกรรมการจัดงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ร่วมขับร้องเพลงโรงเรียนดังกึกก้องในการเปิดงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 21 อย่างเป็นทางการ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2007] ดุริยางค์ร่วมบรรเลง (28-April-2011)  *  
 
 
วงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมบรรเลงโหมโลงขับกล่อมเสียงเพลงให้แก่คณะครู และศิษย์เก่าทุกรุ่นที่เข้าร่วมงานก่อนการเปิดงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 21 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2006] ร่วมแสดงปิ๊กมงฟอร์ต (28-April-2011)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ร่วมแสดงการฟ้อนขันดอก และน้อยใจยา เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ที่สร้างสีสัน ความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบนเวทีของงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 21 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2005] สระเกล้าดำหัว (28-April-2011)  *  
 
 
ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ต มอบเครื่องสักการะและเครื่องสระเกล้าดำหัวแก่ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประธานในพิธีและคณะ ในพิธีสระเกล้าดำหัวป้อครูแม่ครู เพื่อแสดงความเคารพนบนอบและขอสูมาคาราวะในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 21 ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2004] แสดงความยินดี (28-April-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.5/3 เจ้าของโครงการ หมอนหก สะลีเมือง เพื่อสุขภาพ โดยบริษัทเอ็มซี เฮลท์ตี้ แคร์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องนอนและเบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพจากหลอดดูดน้ำ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นแชมป์ระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัลพร้อมศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ จากการประกวดกรุงไทยยุววาณิช ครั้งที่ 9 ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2003] ให้ศีลให้พร (25-April-2011)  *  
 
 
ม.จำนงค์ ประสพโชคชัย ครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นผู้แทนคณะครูอาวุโสของโรงเรียน ให้ศีลให้พรแก่บรรดาศิษย์เก่าที่มารดน้ำดำหัว ในพิธีสระเกล้าดำหัวป้อครูแม่ครู ที่ทางสมาคมศิษย์เก่าจัดขึ้นตามฮีตฮอยประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2002] แบ่งปันพระเมตตา (25-April-2011)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจิตตาธิการ สังฆมณฑลเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มพระเมตตา อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ร่วมแบ่งปันพระเมตตาในความศรัทธาและภักดีต่อพระเมตตา ความหวังสุดท้ายสำหรับความรอดของมนุษย์ให้แก่พระสงฆ์ นักบวช สัตตบุรุษชายหญิง และเยาวชนในท้องถิ่นแม่สอด ณ วัดนักบุญเทเรซา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2001] ร่วมแห่ใบลาน (25-April-2011)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจิตตาธิการ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมพิธีมิสซาแห่ใบลาน เพื่อถวายเกียรติแต่พระเยซูเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ร่วมกับพระสงฆ์ นักบวช สัตตบุรุษชายหญิง และเยาวชนในท้องถิ่นแม่สอด ณ วัดนักบุญเทเรซา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2000] ไว้อาลัยครั้งสุดท้าย (25-April-2011)  *  
 
 
คณะภราดา คณะครู และนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายในพิธีปลงศพและบรรจุศพภราดาโยเซฟ หลุยส์ บัญญัติ โรจนารุณ ณ สุสานภราดา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 20 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [1999] คณะภราดาร่วมไว้อาลัย (25-April-2011)  *  
 
 
คณะภราดาร่วมไว้อาลัยต่อการมรณกรรมของภราดาโยเซฟ หลุยส์ บัญญัติ โรจนารุณ (อายุ 74 ปี) อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (พ.ศ.2521-2530) ในวจนพิธีกรรมและพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ณ โบสถ์ เดล โรซารีโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา [edit]  
   

 [1998] รับมอบโปรเจคเตอร์ (25-April-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเครื่องโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X9 จำนวน 1 เครื่อง จากนายอาคม จิตแก้ว ผู้จัดการแผนกขายโครงการ 1 สาขามหิดล บริษัทนิยมพานิช จำกัด เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [1997] รดน้ำดำหัว ผอ. (25-April-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รดน้ำดำหัว ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติตามจารีตประเพณีของชาวเหนือ เนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [1996] กีฬาประเพณีพนักงาน (08-April-2011)  *  
 
 
พนักงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีพนักงาน ครั้งที่ 1 โดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ได้ครองถ้วยรางวัลคะแนนรวมร่วมกัน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [1995] เลือกตั้งกรรมการ ผปค. (01-April-2011)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ละห้องเรียน ประชุมพบปะทำความรู้จักกันเพื่อการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้ปกครองตามแต่ละห้องเรียน ในการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1994] ประดับเข็มตรา (01-April-2011)  *  
 
 
คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประดับเข็มตราโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งแสดงถึงการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อย่างสมภาคภูมิ ในพิธีประดับเข็มตราโรงเรียนและการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2545 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1993] ปฐมนิเทศ ผปค. ม.4 (01-April-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้ชี้แจงนโยบายของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1992] เลือกตั้งกรรมการ ผปค. (01-April-2011)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่ละห้องเรียน ประชุมพบปะทำความรู้จักกันเพื่อการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้ปกครองตามแต่ละห้องเรียน ในการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1991] ปฐมนิเทศ ผปค. ม.1 (01-April-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยได้ชี้แจงนโยบายของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1990] แสดงความยินดี (01-April-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับครูทับทิม ขุมทรัพย์ ครูผู้ดูแลโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาไทย ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “ครูผู้มุ่งมั่นในการช่วยเหลือนักเรียน” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ณ ลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1989] กล่าวขอบคุณ (01-April-2011)  *  
 
 
ม.ชาญชัย เฟื่องกาญจน์ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ผู้แทนครูที่เกษียณอายุการทำงาน กล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึกตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาต่อเพื่อนครูมงฟอร์ตทุกคน ในงานมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1988] ถ่ายภาพที่ระลึก (01-April-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ภราดาชุมพล ดีสุจิต นวกจารย์ บ้านนวกมงฟอร์ต และภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในงานมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2553 กับ ม.ชาญชัย เฟื่องกาญจน์ และครูวิลาวัลย์ สุวรรณอัตถ์ 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1987] ที่ระลึก (01-April-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ ครูวิลาวัลย์ สุวรรณอัตถ์ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ที่เกษียณอายุการทำงานในงานมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1986] ที่ระลึก (01-April-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ ม.ชาญชัย เฟื่องกาญจน์ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาที่เกษียณอายุการทำงานในงานมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1985] วันคล้ายวันเกิด (01-April-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2554 จำนวน 26 คน โดยได้ร่วมกันตัดเค้กวันเกิดที่ทางโรงเรียนจัดให้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1984] คาราโอเกม (01-April-2011)  *  
 
 
คณะครูผู้สอน และครูสนับสนุนการสอน ร่วมแข่งขันคาราโอเกมกันอย่างสนุกสนานในกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ครู-บุคลากรมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ โรงอาการ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1983] ฟื้นฟูจิตใจ (01-April-2011)  *  
 
 
ภราดาชุมพล ดีสุจิต นวกจารย์ บ้านนวกมงฟอร์ต ให้เกียรติเป็นวิทยากรฟื้นฟูจิตใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ครู-บุคลากรมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1982] เสกหอประชุม (31-March-2011)  *  
 
 
คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร พ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม ประกอบพิธีเสกหอประชุมเซนต์โยเซฟ โดยมีคณะภราดา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1981] ประกวดสุนทรพจน์ (31-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก 16 จังหวัดภาคเหนือ แข่งขันประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง โดยศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและให้เยาวชนได้มีส่วนช่วยในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนใส่ใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1980] พบปะพูดคุย (31-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พบปะพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับกับครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ภายหลังกลับจากการเข้าร่วมค่ายจิตอาสา หลุยส์มารีย์ ครั้งที่ 1 ที่หมู่บ้านใหม่สนามกีฬา หมู่ 6 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเซราฟิน อาคารเซราฟิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1979] ผลงานประจักษ์ (31-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับครูทับทิม ขุมทรัพย์ ผู้ดูแลโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาไทย และนักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาไทย ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ระดับจังหวัด ภาค และประเทศ ตลอดปีการศึกษา 2553 ณ ลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1978] ทำความสะอาดถนน (17-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าฐานการเรียนรู้กิจกรรมจิตสาธารณะ โดยช่วยกันทำความสะอาดถนนมงฟอร์ตบริเวณทางเข้าโรงเรียน อีกหนึ่งกิจกรรมของการเข้าค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1977] ผูกข้อมือ (17-March-2011)  *  
 
 
คณะครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมผูกข้อมือให้กับนักเรียนใหม่ ในการรับขวัญการมอบตัวเป็นลูกมงฟอร์ต เป็นศิษย์มีครู กิจกรรมที่มีความหมายสำคัญในการเข้าค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1976] มอบตัวเป็นศิษย์ (17-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จุดเทียนลงบนตัวอักษร MC เพื่อแสดงถึงการมอบตัวเป็นศิษย์ ในการส่งตัวเข้าสู่รั้วมงฟอร์ต ในการเข้าค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1975] ทำความเข้าใจตราสัญลักษณ์ (17-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนรู้ทำความเข้าใจความหมายของตราสัญลักษณ์โรงเรียนแต่ละส่วน หนึ่งในกิจกรรมสู่รั้วมงฟอร์ต ในการเข้าค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1974] สักการะนักบุญ (17-March-2011)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำดอกไม้สักการะนักบุญมงฟอร์ต เพื่อระลึกถึงจิตตารมณ์ของพ่อหลุยส์ ผู้สถานปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ก่อนการเริ่มกิจกรรมสู่รั้วมงฟอร์ต ในค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1973] มอบธงสี (17-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบธงสีให้กับหัวหน้านักเรียนแต่ละห้อง ในพิธีเปิดค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1972] การทำความเคารพ (17-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฝึกการทำความเคารพ - การไหว้ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการเข้าฐานเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ของค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1971] เรียนรู้การแต่งกาย (17-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนพี่เลี้ยงแนะนำการแต่งกายชุดนักศึกษาวิชาทหารที่ถูกต้อง ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชาย ในการเข้าฐานเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1970] ชี้แจงระเบียบ (17-March-2011)  *  
 
 
ม.เดชา นันเปรย หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประธานค่ายพันธสัญญา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ชี้แจงระเบียบค่ายและแนะนำครูที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนใหม่ที่เข้าค่ายพันธสัญญา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1969] พบปะพูดคุย (17-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พบปะพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับกับครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ภายหลังกลับจากการเข้าร่วมค่ายจิตอาสา หลุยส์มารีย์ ครั้งที่ 1 กับชาวเขาที่หมู่บ้านใหม่สนามกีฬา อำเภอจอมทอง ณ ห้องประชุมเซราฟิน อาคารเซราฟิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1968] ผลงานประจักษ์ (17-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาไทย ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ระดับจังหวัด ภาค และประเทศ ตลอดปีการศึกษา 2553 ณ ลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1967] ทำความสะอาดถนน (17-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่วยกันทำความสะอาดถนนมงฟอร์ตบริเวณทางเข้าโรงเรียน ในฐานการเรียนรู้กิจกรรมจิตสาธารณะ อีกหนึ่งกิจกรรมของการเข้าค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1966] ทำความเข้าใจตราสัญลักษณ์ (17-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้ทำความเข้าใจความหมายของตราสัญลักษณ์โรงเรียน หนึ่งในกิจกรรมสู่รั้วมงฟอร์ต ในการเข้าค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1965] เรียนรู้การแต่งกาย (17-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนพี่เลี้ยงแนะนำการแต่งกายชุดพื้นเมืองของโรงเรียน ให้กับน้อง ๆ นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการเข้าฐานเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1964] เปิดค่ายพันธสัญญา ม.1 (17-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวนำนักเรียนสวดภาวนาในพิธีเปิดค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1963] กล่าวอำลาสถาบัน (17-March-2011)  *  
 
 
นายจรณินทร์ นนทชัยภูมิ ชั้น ม.3/4 ประธานนักเรียน รุ่น Inspire ผู้แทนนักเรียน กล่าวอำลาสถาบันในนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1962] ให้โอวาท (17-March-2011)  *  
 
 
นายณรงค์ คองประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และนางพรสวรรค์ สังข์สังวาล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวให้โอวาทและข้อคิดแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1961] The Most (17-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้กับนายจรณินทร์ นนทชัยภูมิ ชั้น ม. 3/4 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนที่ได้รับการยกย่องสูงสุด (The Most Honorable) ประจำปีการศึกษา 2553 ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1960] ยกย่องสูงสุด (17-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้กับนายพีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล ชั้น ม. 3/4 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนที่ได้รับการยกย่องสูงสุด (The Most Honorable) ประจำปีการศึกษา 2553 ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1959] มอบเกียรติบัตร ม.3 (17-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1958] ภาพหมู่ รุ่น Inspire (17-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Inspire ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1957] กล่าวอำลา (17-March-2011)  *  
 
 
นายฉลาดชาย ประทุมชาติ นักเรียนชั้น ม.6/7 ประธานรุ่น “วีรันดร์” ปีการศึกษา 2553 ผู้แทนนักเรียน กล่าวอำลาสถาบันในนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1956] แสดงความยินดี (17-March-2011)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1955] ให้โอวาท (15-March-2011)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้โอวาทและข้อคิดแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1954] มอบเกียรติบัตร ม,.6 (15-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1953] ภาพหมู่รุ่น“วีรันดร์” (15-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น “วีรันดร์” ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1952] เตรียมความพร้อม (15-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา จากสภาการศึกษาแห่งชาติ โดยได้ทำการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1951] งานเลี้ยงนักบาส MC (15-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานชมรมบาสเกตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในงานเลี้ยงนักกีฬาบาสเกตบอล ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีการมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาทุกรุ่น และสรุปผลงานของชมรมฯ ในปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องอาหารลีลาวดี อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1950] ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง (15-March-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ที่มาศึกษาดูงาน การบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1949] ประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน (15-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2554 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1948] วันคล้ายวันเกิดครู (15-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 21 คน พร้อมกันนี้ได้รับประทานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกัน ณ ห้องอาหารลีลาวดี อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1947] ลงนามความร่วมมือ (25-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ Professor Wu Huizhen Director of International Students office (Fudan University) ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยฟูตั้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้อง MELC อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1946] ทำบุญถวายปัจจัย (22-February-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.2/4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญถวายปัจจัยแด่พระมหาสง่า ธีรสํวโร เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกิทาคามีวนาราม) ในกิจกรรมผสานชีวิตร่วมกับองค์กรทางศาสนา “บ่าวน้อยแอ่ววัด” ณ วัดผาลาด (สกิทาคามีวนาราม) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1945] เยี่ยมศิษย์เก่าแม่สอด (22-February-2011)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแผนกมัธยม ให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในอำเภอแม่สอด โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าอำเภอแม่สอดร่วมให้การต้อนรับ ณ ร้านอาหารเฮือนใบไม้ ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1944] ประชุมสามัญประจำปีครูอาวุโส (22-February-2011)  *  
 
 
ชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ต จัดการประชุมสามัญ ประจำปี 2554 เพื่อแถลงผลงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และคัดเลือกประธานชมชมครูอาวุโสมงฟอร์ตคนใหม่ โดยที่ประชุมได้มีมติให้ ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตอีกวาระหนึ่ง ณ ห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1943] ประชุมสอบ NT,LAS (22-February-2011)  *  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสอบประเมิน NT,LAS ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2553 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1942] ประชันความฟิต (16-February-2011)  *  
 
 
ทีมลูกหนำเลี้ยบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ลงทำการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประชันความฟิตกับทีมรักบี้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกหนึ่งสีสันของการแข่งขันกีฬา ในงาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 [edit]  
   

 [1941] ดวลแข้ง (16-February-2011)  *  
 
 
ทีมสตรีทซอคเกอร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ลงดวลแข้งกับทีมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นที่ประทับใจผู้ชมในการแข่งขันฟุตบอล 3 คน งาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 [edit]  
   

 [1940] เฉือนชนะ (16-February-2011)  *  
 
 
ทีมบาสเกตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เฉือนชนะทีมโรงเรียนดาราวิทยาลัยอย่างหวุดหวิด ในการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ในงาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 [edit]  
   

 [1939] Street Dance (16-February-2011)  *  
 
 
ทีม Street Dance โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โชว์ลีลาการเต้นการแข่งขัน Street Dance ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ ในงาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 [edit]  
   

 [1938] อันดับ 3 (15-February-2011)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำหุ่นยนต์ลงสนามแข่งขัน คว้าอันดับที่ 3 ในการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในงาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ณ ใต้อาคารปีเตอร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 [edit]  
   

 [1937] มัจจา เฮฮาฮ้า (15-February-2011)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “มัจจา เฮฮาฮ้า” หนึ่งในกิจกรรมที่สร้างสีสันและความสนุกสนานของงาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ”ณ สวนวรรณคดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1936] ศูนย์ ABAC ภาคเหนือ (15-February-2011)  *  
 
 
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิด ABAC Admission Center อย่างเป็นทางการเพื่อใช้เป็นศูนย์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อและรับสมัครนักศึกษาทางภาคเหนือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ ศูนย์ภาษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (Montfort English Language Center) อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1935] ร่วมเปิดศูนย์ ABAC (15-February-2011)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และภราดาภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1934] เปิดนิทรรศการ (15-February-2011)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการผลงานทางวิชาการและกิจกรรมของนักเรียนและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในงาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ซึ่งขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1933] เปิดงาน 80 ปี MC (15-February-2011)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในพิธีเปิดงาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1932] ต้อนรับผู้ว่า (15-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1931] เยี่ยมชมโรงเรียน (12-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Yuxi Normal University ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนและนิเทศนักศึกษาฝึกสอนของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอำนวยการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1930] ชมรมเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตร่วมสดุดีนักบุญฯ (12-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชมรมเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (กลุ่มที่ 3) ภาคเหนือ และอดีตภราดา ได้ร่วมพิธีสดุดีนักบุญมงฟอร์ต เนื่องในโอกาสฉลองวันคล้ายเกิดของท่านนักบุญมงฟอร์ต ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1929] แบ่งปันเทคนิคการเรียน (12-February-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 ได้ ร่วมแบ่งปันเทคนิคการเรียนที่ประสบความสำเร็จให้แก่ผุ้ปกครองได้รับทราบ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง “ทำอย่างไรเลือกให้ถูก ให้ลูกรัก” ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1928] ประชุมผู้ปกครอง นร.ม.5 (12-February-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา” ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1927] การอบรมพนักงาน (12-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย นักการภารโรง พนักงานโภชนาการ พนักงานขับรถ ช่างไฟ และคนสวน ในเรื่อง “หัวใจบริการสู่ความประทับใจ การดูแลสุขภาพอนามัย และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน” ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1926] ประชุมผู้ปกครอง นร.ชั้น ป.6 (12-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2554 โดยมีการชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การชี้แจงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการชี้แจงขั้นตอนการรับมอบตัว/ตอบข้อซักถามผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1925] มองเงินร่วมทำบุญ (12-February-2011)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญงานศพคุณพ่อสวัสดิ์ หมื่นจิตร จากเพื่อนครูมงฟอร์ต ให้แก่ ม.ฐานกร เทรฟส์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ถึงแก่กรรม ณ ห้องสัมพันธ์ชุมชน อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1924] มอบธงกีฬาประเพณี (04-February-2011)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มอบธงกีฬาประเพณีให้แก่ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาประเพณี ACL MCP MCS ครั้งต่อไป ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี ACL MCP MCS ครั้งที่ 41 ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1923] เดินขบวนพาเหรด (04-February-2011)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม ในการแข่งขันการแข่งขันกีฬาประเพณี ACL MCP MCS ครั้งที่ 41 กิจกรรมในการกีฬาที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันท์พี่-น้องภาคเหนือระหว่างสถาบันการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1922] สนับสนุนรางวัล (04-February-2011)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบผ้าห่มสนับสนุนการจัดกิจกรรมสอยดาวในงานคริสต์มาสให้แก่กลุ่มสตรีอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1921] สนับสนุนของรางวัล (04-February-2011)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบของรางวัลสนับสนุนการจัดงานคริสต์มาส ประจำปี 2010 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม และศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้แก่บาทหลวงเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมการ แม่ริม และผู้อำนวยการศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1920] คริสต์มาสและปีใหม่ (01-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าผลไม้ให้แก่ซิสเตอร์คณะรักกางเขนท่าแร่ มูลนิธิพรสวรรค์ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ มูลนิธิพรสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1919] มอบเกียรติบัตร/ (01-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ในงานเลี้ยงขอบคุณนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ณ ห้องประชุม St.Joseph Hall อาคาร St.Joseph โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1918] ผสานชีวิตองค์กรศาสนา (01-February-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.2/4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผสานชีวิตร่วมกับองค์กรทางศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม โดยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนามากขึ้น ในชื่อกิจกรรม “บ่าวน้อยแอ่ววัด” ณ มัสยิดช้างคลาน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1917] ต้อนรับ นร.แลกเปลี่ยน Yuxi (01-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Yuxi No.4 Middle School เมือง Yuxi มณฑลยูนาน สาธาณรัฐประชาชนจีน โดยร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1916] วันคล้ายวันเกิดครูเดือนมกราคม (01-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2554 จำนวน 23 คน พร้อมกันนี้ได้รับประทานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกัน ณ ห้องอาหารลีลาวดี อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1915] การประชุมครูประจำเดือน (01-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2554 โดยได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ระเบียบวินัยของผู้เรียน งานเลี้ยงขอบคุณนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน การแข่งขันกีฬาประเพณี 3 สถาบัน ครั้งที่ 41 งานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2554 การจัดทำหนังสืออนุสรณ์ 80 ปี มงฟอร์ตวิทยาลัย การจัดกิกรรมครบรอบ 80 ปี ของโรงเรียนฯลฯ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1914] ชี้แจงครอบครัวอุปถัมภ์ (01-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พบปะกับผู้ปกครองนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ของนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Yuxi No.4 Middle School เมือง Yuxi มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม