[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35> 


 [1811] แสดงความยินดี (11-October-2010)  *  
 
 
ครูจุติพร สุขจีระเดช ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและแสดงความยินดีกับ ม.วินัย ถิ่นจอม งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ที่ภรรยาได้ให้กำเนิดบุตรชาย (น้องเส้นใหญ่) ณ โรงพยาบาลแม่และเด็ก เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1810] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (28-September-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูหลักสูตร English Program เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ครูกิดาการ ศิริ ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร English Program ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ โดยพักรักษาอาการ ณ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1809] มอบเงินร่วมทำบุญ (28-September-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญจากเพื่อนครูมงฟอร์ตให้แก่ ม.ปรีชา ตันวัฒนานันท์ เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่เสาวคนธ์ ตันวัฒนานันท์ ผู้ถึงแก่กรรม ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1808] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (28-September-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจครูปราณี คงขุนเทียน ครูอาวุโส ที่พักรักษาอาการจากการผ่าตัดเปลี่ยนสะบ้าหัวเขา ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1807] ประชุมประจำเดือนกันยา (28-September-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ ประชุมครูอาวุโสประจำเดือนกันยายน 2553 เพื่อพิจารณาการปรับปรุงระเบียบกองครูอาวุโสมงฟอร์ต ทบทวนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของชมรมครูอาวุโสฯ ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1806] หารือกีฬาประเพณี (28-September-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ACL- MC ร่วมกับผู้แทนครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแผนกมัธยม ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1805] ร่วมไว้อาลัย (21-September-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของคุณแม่เสาวคนธ์ ตันวัฒนานันท์ มารดามาสเตอร์ปรีชา ตันวัฒนานันท์ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าแพ่ง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1804] เยาวชนดีเด่น (21-September-2010)  *  
 
 
นายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.สุทธิพงษ์ ไชยสิทธิ์ ชั้น ม.3/5 และน.ส.ศศิบุศย์ ยิ่งยืนยง ชั้น ม.5/1 ที่ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปี 2553 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1803] ประเมินสถานศึกษา (14-September-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ที่มาตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะกรรมการอำนวยการ และชุมชน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1802] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (07-September-2010)  *  
 
 
ครูจุติพร สุขจีระเดช ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญู งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ซึ่งเข้ารับการรักษาอาการป่วยจากการได้รับอุบัติเหตุทางตา ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1801] ร่วมงานฌาปนกิจ (30-August-2010)  *  
 
 
ผู้แทนคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่จันทร์ ขันโท มารดาครูดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม และเลขานุการสำนักฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ วัดบุญนาค ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1800] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (25-August-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.ประธาน อุ่นเรือน ครูอาวุโส ที่พักรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งในกระเพาะลำไส้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1799] ประชุมประจำเดือน (25-August-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ ประชุมครูอาวุโสประจำเดือนสิงหาคม เพื่อสรุปการจัดประชุมสมัยวิสามัญ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ภราดา มาสเตอร์ และศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 07 ที่ล่วงลับ และหารือการปรับปรุงระเบียบกองทุนครูอาวุโส ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1798] ร่วมไว้อาลัย (23-August-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมรดน้ำศพและไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของคุณแม่จันทร์ ขันโท มารดาครูดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม และเลขานุการสำนักฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดบุญนาค ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1797] ร่วมพิธีปลงศพ (23-August-2010)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และผู้แทนครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ร่วมเคารพศพและไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของเทเรซา นรรัตน์ กิจบำรุง ภรรยาคุณวิมล กิจบำรุง แห่งอุทยานบาเจียง น้ำตกตาดผาส้วม แขวงจำปาสัก สปป.ลาว โดยมีพิธีปลงศพ ณ วัดนักบุญเปโตร ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1796] ให้การต้อนรับ (10-August-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะครูฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่มาศึกษาดูงานด้านการปกครองนักเรียน และสภานักเรียน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1795] ร่วมไว้อาลัย (05-August-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมเคารพศพและไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของคุณศรีสวัสดิ์ อาวิพันธุ์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย โดยครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาบุญประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1794] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (03-August-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ครูกมลวรรณ ไม้หอม งานการเงินและบัญชี ซึ่งพักรักษาอาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ณ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1793] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (03-August-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.อนุชา ปิยศทิพย์ งานโภชนาการ ซึ่งพักรักษาอาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ณ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1792] ประชุมสภาอภิบาล (03-August-2010)  *  
 
 
ม.โกวิท นำลาภ งามสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม และคณะกรรมการชมรมสภาภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมประชุมทิศทางงานอภิบาลของชมรมฯ โดยมีคุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ จิตตาธิการสภาภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ สังฆมณฑลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1791] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (02-August-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.ชาญชัย เฟื่องกาญจน์ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ซึ่งพักรักษาอาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ณ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1790] เรียนรู้การเกษตร (28-July-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้การเกษตรผสมผสานจาก อ.สินชัย ศิริกุล ผู้จัดการโครงการพัฒนาแหล่งอาหารธรรมชาติแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน และเติมเต็มการเรียนรู้จากประสบการณ์ตามสภาพจริง ณ ฟาร์มดอนบอสโก ดอยซิว มูลนิธิซาเลเซียนดอนบอสโก ระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1789] ทำความสะอาดชุมชน (28-July-2010)  *  
 
 
ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า เนื่องในวันนักบุญมงฟอร์ต เพื่อเป็นการสดุดีเทิดเกียรติ และรื้อฟื้นประวัติของท่านนักบุญ คุณงามความดีต่าง ๆ ในการเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียนและบุคลากร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1788] เปิดกิจกรรมทำความสะอาด (28-July-2010)  *  
 
 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า เนื่องในวันนักบุญมงฟอร์ต เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีต่าง ๆ ของท่าน ในการเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียนและบุคลากร ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1787] ทำบุญตักบาตร (28-July-2010)  *  
 
 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในการได้รับสถาปนาเป็นนักบุญของนักบุญหลุย์ มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ โรงอาหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 14 กรกฎคม 2553 [edit]  
   

 [1786] ทำบุญอุทิศส่วนกุศล (28-July-2010)  *  
 
 
ชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 07 ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ภราดา มาสเตอร์ และศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 07 ที่ล่วงลับ และถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดสันป่าเลียง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1785] ร่วมสดุดีนักบุญหลุยส์ (28-July-2010)  *  
 
 
คณะกรรมการบริหารชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 โดยได้ร่วมพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต ในโอกาสได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ก่อนเข้าร่วมการประชุม ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1784] มอบเงินร่วมทำบุญ (28-July-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญจากเพื่อนครูมงฟอร์ตให้แก่นางกรรณิการ์ จัตวัฒนกุล ภรรยา ม.สมศักดิ์ จัตวัฒนกุล เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ม.สมศักดิ์ จัตวัฒนกุล ผู้ถึงแก่กรรม ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1783] ร่วมไว้อาลัย (28-July-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมเคารพศพและไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของแม่ครูบัวชม กันทะปา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา โดยครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1782] ประชุมร่วม 4 ฝ่าย (28-July-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ตามมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1781] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (28-July-2010)  *  
 
 
ครูจุติพร สุขจีระเดช ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ซึ่งพักรักษาอาการป่วยด้วยโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน ณ บ้านพักภราดา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1780] เข้าร่วมกิจกรรม (28-July-2010)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจับฝา B-ing u.h.t แจกรางวัล โดยเป็นการตอบแทนและขอบคุณลูกค้าที่ได้บริโภคสินค้าจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม B-ing ณ มุมสวัสดิการครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1779] ให้ขวัญกำลังใจ (28-July-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ครูปทุมรัตน์ การัตน์ ครูอาวุโส ที่พักรักษาอาการป่วยด้วยโรคประจำตัว ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1778] ทิศทางงานอภิบาล (02-July-2010)  *  
 
 
พระสังฆราช ฟรังซิสเวเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมทิศทางงานอภิบาล 2010 โดย ม.โกวิท นำลาภ งานชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวร่วมกับพระสงฆ์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1777] ให้ขวัญกำลังใจ (02-July-2010)  *  
 
 
ม.อินทร์ส่ง จิตเกษม ประธานที่ปรึกษาชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.ประเสริฐ วุฒิการณ์ ซึ่งพักรักษาอาการป่วยด้วยโรคเส้นเลือดฝอยในสองแตก ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1776] ให้ขวัญกำลังใจ (02-July-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.สวาท สุวรรณ ที่พักรักษาอาการป่วยจากอุบัติเหตุการขับรถ ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 11มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1775] ให้ขวัญกำลังใจ (02-July-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.ประธาน อุ่นเรือน ที่พักรักษาอาการป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองบวม ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1774] ขอความร่วมมือ (02-July-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิน เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะกรรมการชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า ครั้งที่ 3 เพื่อขอความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าหน้าโรงเรียนในการจำหน่ายอาหาร การรักษาความสะอาด และการสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1774] ร่วมแสดงความยินดี (01-July-2010)  *  
 
 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับภราดาอาจิน เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือการให้การสนับสนุนและความร่วมมือของหน่วยงานราชการในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1773] ร่วมแสดงความยินดี (01-July-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ ร่วมแสดงความยินดีกับภราดาอาจิน เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือในให้การสนับสนุนและความร่วมมือของคณะครูอาวุโสฯ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1772] แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (01-July-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะกรรมการชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า ครั้งที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจอดรถของนักเรียน และความสะอาดบริเวณโดยรอบชุมชนและโรงเรียน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือร่วมกันในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 15มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1771] แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (01-July-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิน เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะกรรมการชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า ครั้งที่ 1 เพื่อขอความคิดเห็นและความร่วมมือร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1770] ประชุมชี้แจง (01-July-2010)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน และ ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงระเบียบการเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมกลาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1769] ส่งเสริมการใช้บริการ (01-July-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาและเล่นเกมต่าง ๆ ในโครงการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะในการติดต่อสื่อสาทดแทนการใช้โทรศัพท์มือถือ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1768] ติดตามผล (01-July-2010)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.วไล ณ ป้อมเพชร ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำสำนักงานใหญ่ องค์การยูเนสโก ที่มาเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1767] แข่งขันวงดนตรี (01-July-2010)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แต่ละระดับชั้นให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเวทีสุขสันต์ การแข่งขันวงดนตรีสากล ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-24 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1766] ประชุมผู้ปกครอง ม.3 (01-July-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1765] ผูกข้อมือ (30-June-2010)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และ ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมผูกข้อมือสู่ขวัญในพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1764] ครุอาวุโสร่วมอวยพร (30-June-2010)  *  
 
 
คณะครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 88 ปี ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1763] วันคล้ายวันเกิด (30-June-2010)  *  
 
 
นักการภารโรง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 88 ปี ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1762] มอบเงินสนับสนุน (30-June-2010)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ ในนามของอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นตัวแทนมอบเงินแก่ครูเยาวนิจ เนตรศุขำ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกองเชียร์และเชียร์รีดเดอร์ รายการ Sponsor Thailand Championship 2009 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1761] วันคล้ายวันเกิด (30-June-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 78 ปี เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมาของ ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1759] ให้ขวัญกำลังใจ (29-June-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.สิทธิพงษ์ สุขเกษม ครูอาวุโส ที่พักรักษาอาการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลราชเวช เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1758] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (01-June-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม. ธีรวัฒน์ จิตธรรม ครุผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และครูประชำชั้น ม.5/2 ที่รักษาอาการป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ ณ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 [edit]  
   

 [1757] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (01-June-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรครูอาวุโสฯ มอบกระเช้าผลไม้เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.สุรินท์ สุธาชัย ครูอาวุโส ที่พักรักษาอาการป่วยด้วยโรคประจำตัว ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 [edit]  
   

 [1756] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (01-June-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าผลไม้เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ครูนลินทร ทุมกานนท์ ครูอาวุโส ที่พักรักษาอาการโรควูบ ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 16 พฤาภาคม 2553 [edit]  
   

 [1755] แสดงความยินดี (07-April-2010)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมโครงการเสียงตามสาย ปีการศึกษา 2551 ซึ่งนักเรียนได้ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมาตลอดปีการศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1754] แข่งขันตอบปัญหา (07-April-2010)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา สังคมศึกษา-สุขศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 และ 20 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1753] วันการศึกษา (06-April-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวันการศึกษาและอาชีพ (Career Shopping Day) ที่จัดขึ้นเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แก่นักเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1752] วันคล้ายวันเกิด (06-April-2010)  *  
 
 
นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 67 ปี ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมวินเพลส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1751] วันคล้ายวันเกิด (06-April-2010)  *  
 
 
สมบูรณ์ วิชชะจุทากูล ประธานศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 18 อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 65 ปี แด่ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ โรงแรมดาราเทวี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1750] ปล่อยโคมลอย (06-April-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปล่อยโคมลอย เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยเป็นการบูรณาการร่วมของแต่ละวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1749] วางแผนการพัฒนา รร. (02-April-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน รับฟังการนำเสนอการปรับผังแม่บทของโรงเรียนจากบริษัทซินครอนกรุ๊ป จำกัด เพื่อวางแผนการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1748] แสดงความยินดี (02-April-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายชวกร ศรีเงินยวง ชั้น ม.4/5 นายอธิราช ภูมมะภูติ ชั้น ม.4/6 และนายศุภวิชญ์ ใบสุขันธ์ ชั้น ม.4/6 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน Inter - city Robotic Olympial 2009 ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ Third Runner-up of Robot Combat ระดับ Secondary Schools Section เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1747] เพิ่มพูนประสบการณ์ (02-April-2010)  *  
 
 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย เขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2552ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนจักรคำคนาทร และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1746] วันคล้ายวันเกิด (31-March-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายภานุพงศ์ ศักดาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทนิยมพานิช จำกัด และศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 13 ที่มีอายุครบรอบ 56 ปี ณ บริษัทนิยมพานิช จำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 [edit]  
   

 [1745] ศึกษาดูงาน (31-March-2010)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณาอาจารย์และนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ที่มาศึกษาดูงานเรื่อง "การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย " โดยนักศึกษาได้ร่วมสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ตามห้องเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1744] เยี่ยมเยือนศิษย์เก่า (31-March-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าจังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธือันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด ณ ห้องคำซาว โรงแรมลำพูนวิล เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1743] อบรมทฤษฎีนีโอ (17-March-2010)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผุ้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการอบรมทฤษฎีนีโอฮิวแมนนิส สำหรับนักการภารโรงและพนักงานโรงอาคารของโรงเรียน ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2553 [edit]  
   

 [1742] ประชุมปิดภาคเรียน (12-March-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก เพื่อสรุปภาพรวมของการจัดการเรียนการสอน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 [edit]  
   

 [1741] ปลูกป่าชายเลน (12-March-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล และเป็นแหล่งอนุบาลให้กับสัตว์น้ำต่าง ๆ ในป่าชายเลน ณ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดชลบุรี) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 [edit]  
   

 [1740] มอบเงินสนับสนุน (10-March-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินจากนายประพิณพงศ์ พงษ์ทัดศิริกุล ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น “เรา” ปีการศึกษา 2549 เพื่อสนับสนุนกองทุนครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 [edit]  
   

 [1739] ประชุมพันธสัญญา (10-March-2010)  *  
 
 
ครูณัฐนรี ไทยาภิรมย์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน” ให้แก่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมพันธสัญญาผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2553 [edit]  
   

 [1738] ประชุมผู้ปกครอง (10-March-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมพันธสัญญาผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2553 [edit]  
   

 [1737] เทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ (05-March-2010)  *  
 
 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1736] เทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ (04-March-2010)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันชึ้นปีใหม่ให้แก่บุรุษไปรษณีย์ ที่ให้บริการรับ-ส่งจดหมาย อำนวยความสะดวกให้แก่ทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1735] อบรมระบบบัญชี (04-March-2010)  *  
 
 
นางสาวนรนุช ไผ่แก้ว ผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทรัพย์สิน และระบบบัญชีตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและทรัพย์สิน” แก่บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ Saint Mary Conference Room อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1734] แนะแนวศึกษาต่อ (04-March-2010)  *  
 
 
นายคชา วาสุเทพรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัคร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และทุนศตวรรษสมโภช มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2553 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1733] ถ้วยพระราชทาน (02-March-2010)  *  
 
 
นายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา นักเรียนชั้น ม.6/12 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น ในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2552 ซึ่งจัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1732] เหรียญทอง (02-March-2010)  *  
 
 
นายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา นักเรียนชั้น ม.6/12 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โชว์เหรียญทองที่ได้รับจากการแข่งขันกระโดดไกล ด้วยสถิติ 7.83 เมตร ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 “เวียงจันทร์เกมส์” ณ เมนสเตเดียม เนชั่นแนล สปอร์ต คอมเพลกซ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1731] รับทราบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (26-February-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมรับทราบข้อมูลในการใช้ไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าแบบประหยัด และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระบบไฟของอาคาร St.Mary จากวิศวกรไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1730] อังกฤษคิดสนุก (26-February-2010)  *  
 
 
ด.ช.ธนินทร ล้อมวนวงศ์ และ ด.ช.วรพล ชัยชมภู ชั้น ม.2/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ณัทพงศ์ สุธัมโม และ ด.ช.ณัฐนนท์ พงษ์ศิริเวทย์ ชั้น ม.1/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 3 ด.ช.วราห์ วิริยะ และ ด.ช.สรวิศ เวศกิจกุล ชั้น ม.2/A ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขัน Smart Kid Challenge อังกฤษคิดสนุก ครั้งที่ 1 โดยบริษัท ไทยประกันชีิวิต จำกัด ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1729] รับใบประกาศเกียรติคุณ (26-February-2010)  *  
 
 
ครูศศิน ดาวดี ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับใบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการประเภทโรงเรียน ในเรื่องการให้ความร่วมมือเฝ้าระวังความปลอดภัยจากสารตะกั่วตกค้างในตู้น้ำดื่มและหม้อก๋วยเตี๋ยว ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1728] ซ้อมอัคคีภัย (26-February-2010)  *  
 
 
ตัวแทนลูกเสือกองร้อยพิเศษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมซ้อมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลสันป่าตอง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการป้องกันเหตุอุบัติภัย อัคคีภัย ณ บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1727] เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าอุตรดิตถ์ (26-February-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ เยี่ยมเยือนศิษย์เก่ามงฟอร์ตฯ จังหวัดแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รัยทราบและสร้างความสัมพนธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด ณ โรงแรมสีหราช ถนนบรมอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1726] เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าสุโขทัย (26-February-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสเยี่ยมเยือนศิษย์เก่า จังหวัดสุโขทัย เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รัยทราบและสร้างความสัมพนธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด ณ ห้องอาหาร โรงแรมเรือนไทย จังหวัดสุโขทัย มื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1725] เยี่ยมเยือนศิษย์เก่า (26-February-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสเยี่ยมเยือนศิษย์เก่า จังหวัดแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รัยทราบและสร้างความสัมพนธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด ณ ห้องอาหารระเบียงบึง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1724] บำเพ็ญประโยชน์ (23-February-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพ ณ วัดพระธาตุดดยสุเทพ ในวันที่ 8 22 และ 29 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1723] รางวัลชมเชย (23-February-2010)  *  
 
 
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (NSC 2010) น.ส.พันธกานต์ ลออชัยรังสี น.ส.นวินดา เกียรตินิติกุล และ นายเอกชัย ศรีหิรัญ ชั้น ม.5/8 เจ้าของโครงงานโลกคู่ขนาน (สื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องธาตุ) ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (NSC 2010) ณ ศูนย์การค้าแฟชั้นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1722] เยี่ยมเยือนครูอาวุโส (23-February-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เยี่ยมเยือน ม.มนตรี คำแดง ครูอาวุโสซึ่งป่วยด้วยโรคน้ำท่วมปอด ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1721] เยี่ยมเยือนครู (23-February-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เยี่ยมเยือนครูสุนันท์ ศรีประยูร ครูอาวุโสที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1720] ให้ขวัญกำลังใจ (23-February-2010)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ที่เข้ารับการรักษาอาการกล้ามเนื้ออักเสบ ณ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1719] แสดงความยินดี (23-February-2010)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูนงลักษณ์ แอมบอส ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ที่ให้กำเนิดบุตรชาย ณ สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1718] มอบเกียรติบัตร (23-February-2010)  *  
 
 
ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และนักเรียนที่มีสถิติเข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุด ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องสมุด E.P.อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1717] ร่วมแสดงความเสียใจ (22-February-2010)  *  
 
 
ตัวแทนคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครูฐนรี ไทยาภิรมย์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สูญเสียมารดา นางจำปา ไทยาภิรมย์ โดยตั้งศพบำเพ็ญกถศล ณ วัดบุปผารามวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1716] ให้โอวาท (22-February-2010)  *  
 
 
ครูระวีวรรณ แสงฤทธิ์ ครุอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้โอวาทแก่นักเรียนในการปฏิบัติตนที่ดี ในวันสุดท้ายของการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2552 ณ บริเวณลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1715] ให้โอวาท (22-February-2010)  *  
 
 
ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้โอวาทกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจากการแข่งขันต่าง ๆ ในงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1714] มอบผ้าห่ม (20-February-2010)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านห้วยฮุง ในการจัดกิจกรรมค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนา ณ บ้านห้วยฮุง หมู่ 5 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1713] ประชุมชี้แจง (20-February-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพทางอารมณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1712] ให้การต้อนรับ (20-February-2010)  *  
 
 
ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 4 จากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มาศึกษาดูงานการบริหารงานด้านการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม