[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41> 


 [2464] ม.ต้น รองที่ 1 ASEAN Debate (22-October-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน English Program ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ASEAN Debate Tournament ในโครงการ ASEAN Education Challenge 2012 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2463] สนับสนุนปรับปรุงถนนหน้า รร. (16-October-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินจากการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 ให้แก่นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงถนนมงฟอร์ตด้านหน้าโรงเรียนให้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ณ สนามแข่งขัน Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2462] เปิดแข่งโบว์ลิ่ง (16-October-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามแข่งขัน Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2461] แข่งขันภาษาที่ 2 งานศิลปหัตถกรรม (16-October-2012)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสุเทพ เข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2460] วันสันติภาพสากล (16-October-2012)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดกิจกรรมรณรงค์ยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพของนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เนื่องในวันติภาพสากล ประจำปี 2555โดยเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของพลังความรัก ความสามัคคี ในการสร้างสันติภาพร่วมกันทั้งประเทศ และสร้างสรรค์ส่งเสริมความปรองดองในสังคม อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดสันติภาพทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2459] ภคพงศ์ และ พีรณัฐ เยาวชนดีเด่น (16-October-2012)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ อดีตครูใหญ่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภคพงศ์ อย่างเจริญ ชั้น ม.3/2 ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ระดับช่วงชั้นที่ 3 และนายพีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล ชั้น ม.5/1 ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ระดับช่วงชั้นที่ 4 โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2458] โรงเรียนสนับสนุนงานอาเซียน (16-October-2012)  *  
 
 
นายฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่นายพีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล ประธานนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานอาเซียน ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา (ASEAN Education Learning Center) สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2457] เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา (16-October-2012)  *  
 
 
นายฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา (ASEAN Education Learning Center) สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และ ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา (ASEAN Education Learning Center) เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2456] เยาวชนดีเด่นการสื่อสาร (16-October-2012)  *  
 
 
นายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรให้แก่นายวรวัจน์ วาทกิจ นักเรียนชั้น ม.5/8 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ สาขาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยผ่านการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2455] แสดงความยินดีรางวัลเชิดชูเกียรติ (16-October-2012)  *  
 
 
นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว”นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจำปี 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2454] สถาปนาสมาคมศิษย์เก่า (16-October-2012)  *  
 
 
นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว”นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย บริหาร2555-2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2453] ชนะแข่งขันตอบปัญหาคณิต (16-October-2012)  *  
 
 
ครูวันเพ็ญ สุขเกษม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหาทักษะคณิตศาสตร์ ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะ และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2452] ประกวดสุนทรพจน์อาเซียน (16-October-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ “การแสดงศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเอกชน อนาคตมวลชนแห่งประชาคมอาเซียน” ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2451] ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา (16-October-2012)  *  
 
 
ผู้แทนครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)” ประจำปี พ.ศ.2555 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2450] พี่กบสนใจเด็กมงฟอร์ต (16-October-2012)  *  
 
 
พี่ๆ พิธีกรทีมงานกบนอกกะลาสนใจความกล้า ความเชื่อมั่นของเด็กเหนือมงฟอร์ต ท้าทายให้เชิญชวนเพื่อนๆนักเรียนทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสารคดี กบจูเนียร์ปี 4 : กบ Like ไทยแลนด์ ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2449] มะเดี่ยวร่วมเป็นวิทยากรกบ (16-October-2012)  *  
 
 
มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ผู้กำกับหนังรางวัล ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย หนึ่งในวิทยากรที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับน้องๆ แนะนำการเลือกหัวข้อ กำหนดประเด็น การนำเสนอเนื้อหาให้โดนใจผู้ชม เพื่อจะเปลี่ยนภาพลบ เป็นกด Like ด้วยความรู้ จากความเป็นไทยให้คนทั้งโลกเชื่อมั่นในความเป็นไทยกับกบจูเนียร์ปี 4 : กบ Like ไทยแลนด์ ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2448] กบจูเนียร์สัญจร (16-October-2012)  *  
 
 
นักเรียนถ่ายภาพและนักเรียนเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร (กบจูเนียร์ Road Show) โดยทีมงานกบนอกกะลา คุณภัทรพร สังข์พวงทอง พร้อมด้วยพิธีกรยกทีมลงพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อแนะนำเทคนิคการผลิตงานสารคดีให้กับตัวแทนครูและนักเรียน ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2447] ครบรอบ 80 ปีก่อตั้ง รร.คาทอลิก (16-October-2012)  *  
 
 
ในโอกาสฉลองครอบรอบ 80 ปีของการก่อตั้งโรงเรียนคาทอลิก 4 โรงเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันเยาวชนคาทอลิกฉลอง 80 ปี 4 โรงเรียน” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่พี่น้องเยาวชนคาทอลิกของทั้ง 4 โรงเรียน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคาร เมื่อวันที่ 8 กันยาน 2555 [edit]  
   

 [2446] นำเสนอการศึกษาต่อ/ (16-October-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Louis Borok International Student Director และคณะ ที่มานำเสนอการศึกษาต่อใน Westlake Boys & Girls High School,Zealand ให้แก่ทางโรงเรียน ซึ่งทางงานวิเทศสัมพันธ์จะได้ขยายผลให้แก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2445] โรงเก็บอุปกรณ์ประกอบฉาก (16-October-2012)  *  
 
 
นักเรียนถ่ายภาพ และนักเรียนเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ เยี่ยมชมโรงเก็บอุปกรณ์ประกอบฉาก จุดสุดท้ายที่เปิดให้เข้าชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริษัทพร้อมมิตรสตูดิโอ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2444] ฝึกลีลากับสตั้นแมน (16-October-2012)  *  
 
 
นักเรียนถ่ายภาพ และนักเรียนเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ ฝึกลีลาการต่อสู้เทพๆ กับพี่สตั้นแมนตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตัวแสดงแทนที่เอาใจเข้าแลก อาชีพที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดสูงมาก จึงต้องฝึกซ้อมคิวบู้ให้แม่นยำ ณ สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริษัทพร้อมมิตรสตูดิโอ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2443] ชมเบื้องหลังกองถ่าย (16-October-2012)  *  
 
 
นักเรียนถ่ายภาพ และนักเรียนเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ เยี่ยมชมเบื้องหลังกองถ่ายละครป่านางเสือ (ภาค2) ละครยอดฮิตช่อง 7 สี เมื่อปีที่แล้ว พร้อมพูดคุยสัมภาษณ์กับดารานักแสดงอย่างเป็นกันเอง ณ Kantana Movie Town จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2442] Work shop แอนนิเมชัน (16-October-2012)  *  
 
 
นักเรียนถ่ายภาพ และนักเรียนเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ Work shop การทำแอนนิเมชันอย่างง่ายกับพี่นักศึกษาสถาบันกันตนา ในการศึกษาดูงาน Kantana Institute Open House 2012 ณ สถาบันกันตนา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2441] สัมภาษณ์ผู้กำกับเรื่องจริงผ่านจอ (16-October-2012)  *  
 
 
นักเรียนถ่ายภาพ และนักเรียนเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ สัมภาษณ์ผู้กำกับเรื่องจริงผ่านจอ คุณอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ เพื่อศึกษาเทคนิคการทำรายการโทรทัศน์จากผู้มีประสบการณ์สื่อบันเทิงของเมืองไทย ในการศึกษาดูงาน Kantana Institute Open House 2012 ณ สถาบันกันตนา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2440] กระทบไหล่ผู้กำกับเอคโค่ (16-October-2012)  *  
 
 
นักเรียนถ่ายภาพ และนักเรียนเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน Kantana Institute Open House 2012 และได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิชาชีพในวงการอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงของเมืองไทยอย่างเป็นกันเองกับคุณคมภิญญ์ เข็มกำเนิด จากภาพยนตร์แอนนิเมชันไทย เรื่อง “เอคโค่ จิ๋วก้องโลก : Echo Planet” ณ สถาบันกันตนา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2439] ดูหนังกับโดม (16-October-2012)  *  
 
 
นักเรียนถ่ายภาพ และนักเรียนเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมพิเศษดูหนังกับโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ไทย (องค์กรมหาชน) เพื่อแนะนำนักเรียนให้ดูภาพยนตร์ ซึ่งไม่ว่าภาพยนตร์จะดีหรือเลว แต่หากเรารู้จักดูหรือดูดีๆ ก็เกิดปัญญาได้ ณ หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2438] ชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย (16-October-2012)  *  
 
 
นักเรียนถ่ายภาพ และนักเรียนเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร ซึ่งจัดแสดงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ขบวนการผลิตภาพยนตร์ไทย อุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2437] ปิดการประชุม ASEAN Education (16-October-2012)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุม ASEAN Education Challenge 2012 จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก โดยครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ร่วมในพิธีปิดดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2436] รองที่ 1 ASEAN Debate ม.ปลาย (16-October-2012)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ASEAN Debate Tournament ให้แก่ทีมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโครงการ ASEAN Education Challenge 2012 ซึ่งมี 14 ทีมจากโรงเรียน 10 ประเทศอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในพิธีปิดการประชุม ASEAN Education Challenge 2012 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2435] รองที่ 1 ASEAN Debate ม.ต้น (16-October-2012)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ASEAN Debate Tournament ให้แก่ ทีมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโครงการ ASEAN Education Challenge 2012 ซึ่งมี 14 ทีมจากโรงเรียน 10 ประเทศอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในพิธีปิดการประชุม ASEAN Education Challenge 2012 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2434] รองที่ 1 ASEAN Quiz show (16-October-2012)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ASEAN Quiz show ภาคภาษาอังกฤษ ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีนักเรียนจาก 10 ประเทศอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในพิธีปิดการประชุม ASEAN Education Challenge 2012 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2433] มอบเกีบรติบัตร (16-October-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ASEAN Quiz show มอบเกีบรติบัตรให้แก่ครูโรงเรียนต่างๆ จาก 10 ประเทศในอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2432] แข่งขันอย่างสนุกสนาน (16-October-2012)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ASEAN Quiz show ภาคภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียนจาก 10 ประเทศในอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างสนุกสนาน ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 n [edit]  
   

 [2431] ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (16-October-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ASEAN Quiz show และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Quiz show ภาคภาษาอังกฤษ จาก 10 ประเทศในอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างประเทศอาเซียนกันที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2430] การอ่านสู่การเขียน (16-October-2012)  *  
 
 
ดร.ป๊อบ ฐาวรา สิริพิพัฒน์ เจ้าของผลงานหนังสือ Girl&A doll ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองกับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ในกิจกรรม "การอ่านสู่การเขียนโดยนักเขียนมืออาชีพ" ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2429] ฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน (16-October-2012)  *  
 
 
แขกผู้มีเกียรติร่วมฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2554 รางวัลอันทรงเกียรติที่เป็นเกียรติประวัติแก่ทุกคนในโรงเรียน ในพิธีฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 7 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2428] เปิดแชมเปญฉลอง (16-October-2012)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี เปิดแชมเปญฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ร่วมกับภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 7 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2427] แห่อัญเชิญรางวัลโรงเรียนพระราชทาน (16-October-2012)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แห่อัญเชิญรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2554 ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้อย่างภาคภูมิใจ โดยมีนักเรียนยืนเรียงรายตามขบวนแห่เพื่อร่วมชื่นชมยินดี ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2426] ถวายเทียนวัดหนองบวกส้ม (16-October-2012)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดหนองบวกส้ม ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียน เพื่อสำหรับจุดเป็นพุทธบูชาตลอด 3 เดือน ของกำหนดเวลาเข้าพรรษา ณ วัดหนองบวกส้ม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2425] ถวายเทียนพรรษา (16-October-2012)  *  
 
 
นักเรียนและคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามตามแบบอย่างพุทธศาสนิกชนที่ดีในเทศกาลเข้าพรรษา โดยได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ให้แก่พระสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหารวิหาร ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามสมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ช่วยกันรักษาประเพณีนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไป โดยทางโรงเรียนได้ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2424] หล่อเทียนพรรษา (16-October-2012)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมหล่อเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาล โดยพิธีหล่อเทียนจะ เริ่มก่อนการเข้าพรรษาเล็กน้อย ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม [edit]  
   

 [2423] ส่งกระเป๋าคืนเจ้าของ (16-October-2012)  *  
 
 
นายเมี๊ยตาน เทียมยศ รปภ.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำกระเป๋าสะพายที่เก็บได้ภายในโรงเรียนส่งคืนให้กับเจ้าของ ด.ญ.ณัฐนรี คำจา นักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ซึ่งภายในมีประเป๋าเงิน โทรศัพท์มือถือ และเครื่องเล่น MP 3 ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2422] มอบตัวชั้น ม.4 (รอบภายใน) (15-October-2012)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2556 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2421] Open House Open Heart (15-October-2012)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Program จัดงาน Open House Open Heart ซึ่งเป็นการแสดงผลงานกิจกรรมต่างๆ ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีผู้ปกครองมาร่วมชื่นชมผลงานของบุตรหลานตนเอง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2420] อบรม website ASEAN (15-October-2012)  *  
 
 
นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑(สพป.ชม.เขต๑) มอบหมายภารกิจให้กับนักเรียนที่เข้ารับการอบรม "การจัดทำ website ASEAN ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้นำอาเซียน ณ ห้อง MLC อาคารเอ็มมานูเอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2419] ประชุมครูเดือนสิงหาคม (15-October-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2555 โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ครู และบุคลากรมีความละเอียดรอบคอบในการส่งเอกสารถึงหน่วยงานราชการ การเป็นตัวอย่างให้แก่นักเรียนในการเข้าแถวและสวดมนต์ ทำสมาธิในตอนเช้า การตรงต่อเวลา สถิติการขาด- ลา และความเคลื่อนไหวการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ฯลฯ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2418] ร่วมโครงการสอนน้องให้รู้สื่อ (15-October-2012)  *  
 
 
นักเรียนเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมโครงการ สอนน้องให้รู้สื่อ ในลักษณะของการเรียนรู้นิเทศศาสตร์ และเทคนิคการเขียนข่าว การเป็นผู้สื่อข่าวทางวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้เป็นพื้นฐานการพัฒนาความรู้ความสนใจของเยาวชน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 100 กว่าคน ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม [edit]  
   

 [2417] ชั้น ม.2 บำเพ็ญประโยชน์ (15-October-2012)  *  
 
 
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงเรียนและหมู่บ้านมงฟอร์ตวิลล่า ในคาบวิชาชมรม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2416] ประกวดร้องเพลงประสานเสียง (15-October-2012)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้น เข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง ครั้งที่ 2 ณ เวทีสุขสันต์ ลานจามจุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-27 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2415] มอบเหรียญนักกีฬายูโด (15-October-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬายูโดที่ชนะการแข่งขันแต่ละประเภท ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 41 “นครพิงค์เกมส์” ซึ่งจัดขึ้น ณโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2414] สอบเข้า ม.4 รอบภายใน (15-October-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.3โรงเรียนมงฟอร์ตวิยาลัย สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2413] แบ่งปันน้องๆ (15-October-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมแบ่งปันขนม ของเล่น ความรักความเอื้ออาทร และสอนหนังสือให้กับน้องๆ อนุบาล ในกิจกรรมบรูณาการผสานชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับโรงเรียนในท้องถิ่นชนบท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2412] ทำขนมเส้น (15-October-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผสานชีวิต เรียนรู้วิธีการทำขนมจีนซึ่งเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวมาเป็นเส้น จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเส้นขนมจีนที่ทำส่งตลาดในท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2411] แนะแนวคณะแพทย์ มช. (15-October-2012)  *  
 
 
อ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายศุภณัฐ ศุภยศอมร นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 และศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2410] เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย (15-October-2012)  *  
 
 
ทีม “ช่วยผมด้วย” โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกวดผลิตหนังสั้น สปอตรณรงค์โฆษณาไม่เกิน 30 วินาที ในประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. โครงการปล่อยของ 1 สังเวียนไอเดีย...น๊อคไอซ์ เรื่อง “Help me too” ได้คะแนนกด like สูงสุดจาก Youtube ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย นำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2409] ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ (15-October-2012)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2408] วิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพ (15-October-2012)  *  
 
 
ผู้แทนคณะครูจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2559 โดยได้รับเกียรติจาก อ.วิทยา ใจวิถี ศึกษานิเทศก์ ค.ศ.3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แม่รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2407] ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 (15-October-2012)  *  
 
 
ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนรับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2406] ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (15-October-2012)  *  
 
 
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ โครงการพัฒนาบ้านโป่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2405] เฉลิมพระเกียรติ (15-October-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ อาคารเซนต์แม่รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2404] แห่เทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (17-September-2012)  *  
 
 
คณะภราดา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมขบวนแห่เทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญที่แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ หมายถึงการรับการอัญเชิญขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระแม่มารี ซึ่งจริงแล้วจะตรงกับวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งทุกโรงเรียนที่สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก จะจัดพิธีสมโภชพระนางพรหมจารีมารีอา โดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้จัดวันแม่พระอัสสัมชัญ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2403] ทำบุญตักบาตรวันแม่ (17-September-2012)  *  
 
 
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระรทาชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2402] เปิดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทย์ (17-September-2012)  *  
 
 
นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 (รอบคัดเลือก) เพื่อคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับส่วนภูมิภาค ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2401] ให้โอวาทนักกีฬาบาส (17-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้โอวาทแก่นักกีฬาบาสเกตบอลก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรายการ Sponser Thailand Championship 2012 ชิงแชมป์ประเทศไทยที่ จังหวัดนครราชศรีมา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2400] แสดงความยินดีนักบาส รุ่น 15 ปี (17-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรายการ Sponser Thailand Championship 2012 รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุ 15 ปีชาย พร้อมกันนี้ นายเอกธนัช โตงิ้ว ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น รุ่น 15 ปีชาย และ ม.ชรัตน์ สิงห์มณี ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นภาคเหนือ รุ่น 15 ปีชาย [edit]  
   

 [2399] แสดงความยินดีนักบาส รุ่น 13 ปี (17-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรายการ Sponser Thailand Championship 2012 รอบชิงชนะเลิศ ในรุ่นอายุ 13 ปีชาย พร้อมกันนี้ ด.ช.เอลียา เอกทา ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น รุ่น 13 ปีชาย และ ม.ชรัตน์ สิงห์มณี ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นภาคเหนือ รุ่น 13 ปีชาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2398] แบ่งปันประสบการณ์การเรียน (17-September-2012)  *  
 
 
นักเรียนรุ่นพี่แผนการเรียนต่างๆ แบ่งปันประสบการณ์การเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่ผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 (รอบภายใน) ได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2397] ประชุมชี้แจงสอบ ม.4 (รอบภายใน) (17-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประสงค์จะให้บุตรหลานสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 (รอบภายใน) ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2396] ประชุมชี้แจงนักเรียนชั้น ม.ต้น (17-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ De montfort และการดูแลรักษาโต๊ะเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้เปลี่ยนโต๊ะเรียนใหม่ให้แก่นักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 2555 นี้ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2395] รร.เอกชนประชุมใหญ่สามัญประจำปี (17-September-2012)  *  
 
 
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2394] ประชุมครูเดือนกรกฎาคม (17-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2393] รปภ. เก็บกระเป๋าสะพายได้ (11-September-2012)  *  
 
 
นายเมี๊ยตาน เทียมยศ พนักงาน รปภ. ของโรงเรียน นำกระเป๋าสะพายที่ตนเองเก็บได้ขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งภายในมีกระเป๋าเงิน โทรศัพท์มือถือ และเครื่องเล่น MP 3 ส่งมอบให้กับครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อเป็นหลักฐานในการประกาศตามหาเจ้าของต่อไป ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2392] ผบ.นรด. ตรวจเยี่ยมการฝึก นศท. (11-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ พลโทวิชิต ศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และคณะผู้ติดตาม ที่มาตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2391] ประเมินคุณภาพการศึกษา FSG. (11-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการของโรงเรียนผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงในการตรวจประเมิน จากงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2390] จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ 56 (11-September-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2389] กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษาประชุมติดตามงาน (11-September-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และประธานฝ่ายมัธยมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายมัธยมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2555 ในเรื่องการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนงาน และโครงการของฝ่ายมัธยมศึกษาฯ ปีการศึกษา 2555-2557 และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดงานต่างๆ ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แม่รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2388] รับทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ (11-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจากมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ที่สามารถทำคะแนนสูงสุดในรายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2554 ที่ผ่าน ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2387] อบรมครู (11-September-2012)  *  
 
 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้สนุก” โดยครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรมตามแต่ละสายงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองในด้านการสอนและการทำงาน ณ ส่งเสริมอัจฉริยะภาพภาไทย อาคารเซนแมรี่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2386] มอบรางวัลครู (11-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการประเมินมาตรฐาน รางวัลวิจัยดีเด่น รางวัลการจัดทำสื่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน MCS Online โครงการ Teacher Training ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2385] ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน (11-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2555 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องการสอดส่องดูแลความปลอดภัยสวัสดิภาพของนักเรียนในโรงเรียน ความคืบหน้าการก่อสร้างสระว่ายน้ำ การประมูลการจำหน่ายอาหารในสระว่ายน้ำ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อหารายได้ปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียน รวมถึงหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2384] เปิดการเรียนกิจกรรม นศท./ (11-September-2012)  *  
 
 
พ.ต.บุญศรี แสนคติ รองผบ.หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมกันนี้ครูฝึกได้แนะนำกฎ ระเบียบต่างๆ ให้แก่ นศท.ทุกชั้นปีทราบ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2383] ชนะเลิศระดับภาคเหนือ (11-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ การประกวด New Zealand Eduction - Great Eduction Brings Great Success : Storytelling Contest ในงาน New Zealand Education Fair 2012 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2382] ลูกเสือสิงคโปร์ (17-August-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนลูกเสือ Anglo-Chinese School ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 22 คน ที่เดินทางมาทำความรู้จักและเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้ง 2 โรงเรียน โดยการเรียนรู้ประสบการณ์วิชาลูกเสือต่าง ๆ ของลูกเสือไทยจากลูกเสือโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2381] ครบรอบ 21 ปี เชียงใหม่นิวส์ (17-August-2012)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนทั้งสองแผนก ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการบริษัทเชียงใหม่รายวัน จำกัด และนายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาส ครบรอบ 21 ปี หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ณ ห้องล้านตองโรงแรมโลกตัสปางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2380] รับมอบ Uchikake ชุดกิโมโน (17-August-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบ Uchikake ชุดกิโมโนสำหรับงานแต่งงานจาก Mr.Norihisa Ishida ผู้อำนวยการ Aomori Chuo Gakuin Unversity ประเทศญี่ปุ่น เพื่อไว้ใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2379] มอบแหวนทองคำ (17-August-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนนานปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้แก่ครู ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2378] ส่งมอบตำแหน่ง (17-August-2012)  *  
 
 
นายกรกฎ มหาวรรณ ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2554 ส่งมอบธงโรงเรียนให้กับนายพีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล หัวหน้าพรรคเที่ยง ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนคนใหม่ ปีการศึกษา 2555 ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2377] ขอขมา (17-August-2012)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้น นำพานธูปเทียน พานดอกไม้ มากราบขอขมาลาโทษแด่คุณครูที่ได้ล่วงเกินกายกรรม วจีกรรม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ โดยมีภาราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2376] ทำพานไหว้ครู (17-August-2012)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นช่วยกันประดิษฐ์ประดอยทำพานธูปเทียน พานดอกไม้ และกรวยไหว้ครู ด้วยฝีมือของนักเรียนเองเพื่อที่จะใช้ในพิธีไหว้ครู ซึ่งยังเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2375] แสดงความยินดี นร.เสียง นักเรียนภาพ (17-August-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเสียงตามสาย และนักเรียนถ่ายภาพ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ที่ได้รับเกียรติบัตรจากการช่วยเหลืองานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2374] โชว์ลีดสัญจร (17-August-2012)  *  
 
 
เชียร์ลีดเดอร์ (ผู้นำเชียร์) ของ 11 กลุ่มสี ลีดโชว์ให้แก่คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ และขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2555 ได้รับชม เพื่อเป็นการเก็บคะแนนล่วงหน้า โดยกรรมการได้เน้นย้ำให้เชียร์ลีดเดอร์แต่ละสีแสดงออกให้เหมาะสมต่อการเป็นนักเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2373] ทำบุญตักบาตรวันอัฏฐมีบูชา (17-August-2012)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุตรตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระเพลิงพระศพของพระพุทธเจ้า) ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2372] ฝ่ายมัธยม สมาคม รร.เอกชนประชุมหารือ (17-August-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายมัธยม สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2555 ในเรื่องการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย ฝ่ายมัธยมศึกษาฯ ปีการศึกษา 2555-2557 และกิจกรรมหลักของฝ่ายมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557 โดยมีคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายมัธยมศึกษาของสมาคมโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2371] อบรมนักเรียนถ่ายภาพ (26-June-2012)  *  
 
 
นายศุภเสกข์ แสนมโน นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล และบุคลากรสถาบัน SAE กรุงเทพ ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนถ่ายภาพงานประชาสัมพันธ์รุ่นน้อง ในการทำ work shop Camera Basics and Frame Composition ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2370] อบรมนักเรียนเสียงตามสาย (26-June-2012)  *  
 
 
นายธนสิทธิ์ พรพิพัฒน์ไพบูลย์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนเสียงตามสายรุ่นน้อง ในเรื่องการพูด บุคลิกภาพ และ Acting ให้แก่นักเรียนเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมเซราฟิน อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2369] มิสซาศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (26-June-2012)  *  
 
 
คณะครู และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน (มิถุนายน) โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ประกอบพิธีมิสซา ณ วัดน้อยพระบิดา อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2368] เผาสิ่งอบายมุข (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเผาสิ่งอบายมุขต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนักเรียน เพื่อร่วมกันหยุดยั้งสิ่งเสพติดและรณรงค์ให้ลด ละเลิกการสูบบุหรี่ของกลุ่มเยาวชน ในงานวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้จัดขึ้น ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2367] แสดงความยินดีได้รับทุน (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้สอนวิชาฝรั่งเศส ร่วมแสดงความยินดีกับนายธรรมนูญ จีระโสตติกุล ที่สามารถสอบชิงทุนรัฐบาลฝรั่งเศส ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ด้านสื่อวีดีทัศน์และคอมพิวเตอร์ และ น.ส.วัชรียา ยอดประทุม ที่สามารถสอบชิงทุนรัฐบาลฝรั่งเศส ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ “วิกฤตที่ประเทศฝรั่งเศสและทั่วโลกต้องเจอในศตวรรษหน้า” ณ ประเทศฝรั่งเศส ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2366] นับผลการเลือกตั้ง (26-June-2012)  *  
 
 
คณะกรรมการเลือกตั้ง นับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ต่อหน้านักเรียนที่มาร่วมลุ้นผลการเลือกตั้ง โดยเบอร์ 1 พรรคเที่ยง ได้รับคะแนนเสียงท่วมท้น 1,710 เสียง ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2365] นักเรียนดีเด่น (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองและพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 โดยมีผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม