[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35> 


 [1851] Montfort String Orchestra (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต My Favorite Things ,My Favorite Songs and My Beloved Friends ครั้งที่ 2 ของ Montfort String Orchestra โดยมีผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าชม และให้กำลังใจแก่นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกในคอนเสิร์ตดังกล่าว ณ หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1850] ทำบุญทักษิณานุประทาน (16-December-2010)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญทักษิณานุประทานบูรพาจารย์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องจริยธรรม อาคารเรียนประกอบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1849] ซ้อมการป้องกัน (16-December-2010)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมซ้อมการป้องกันเหตุอุบัติภัย อัคคีภัย และแผ่นดินไหว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุ ลดการสูญเสียหากเกิดเหตุการณ์ และเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1848] ศึกษาดูงาน (16-December-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดเรียนการสอนและด้านบริหารงานโรงเรียน เพื่อให้คณะครูได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ อาคาร St. Marry เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1847] ไว้อาลัย (16-December-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้แทนคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมเคารพศพและไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของคุณพ่ออินถา จ๊ะมั่ง บิดานายสมเจตต์ จ๊ะมั่ง นักการ และนางวาสนา ติ๊บพิงค์ พนักงานโรงอาหาร โดยครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าสา ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1846] ร่วมเกี่ยวข้าว (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและนักเรียนร่วมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ณ แหล่งเรียนรู้ทางเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1845] ทำบุญตักบาตร (16-December-2010)  *  
 
 
คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1844] ถวายพระพรชัยมงคล (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวคำถวายพระพรในนามของคณะภราดา ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1843] มอบขนมให้เด็กชาวเขา (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส และคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยือนคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล (ศิษย์เก่ามงฟอร์ต) เจ้าอาวาส วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ พร้อมมอบสิ่งของและขนมให้แก่เด็ก ๆ ชาวเขา ณ วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1842] เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าแม่ฮ่องสอน (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส และคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด ณ โรงแรม Look Holiday จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1841] แนะนำการศึกษาต่อ (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Norihisa Ishida Chairman, Board of Directors Aomori Tanaka Gakuen (Institute) University พร้อมด้วยคณะ ที่มาแนะนำการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนประเทศญี่ปุ่นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการศึกษาร่วมกัน ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1840] วันคล้ายวันเกิดเดือนพฤศจิกายน (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 17 คน พร้อมร่วมรับประทานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกัน ณ ห้องอาหารลีลาวดี อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1839] ฐานการเรียนรู้ (16-December-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมฐานผจญภัยต่าง ๆ ในการเข้าค่ายบูรณาการและลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โครงการในพระราชดำริ (บ้านโปง) ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1838] ตรวจประเมิน BSG. (16-December-2010)  *  
 
 
งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา BSG. และเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานฯจาก สมศ.รอบที่สาม ณ ห้องประชุม St.Marry อาคาร St.Marry โดยตรวจประเมินระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1837] ร่วมไว้อาลัย (16-December-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมเคารพศพและไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของคุณแม่บุญนาค เจริญศิลป์ (พี่สาว ม.เสน่ห์ คำวินิจ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) โดยครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดกู่เต้า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1836] เยี่ยมเยือนโรงเรียน (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะภราดาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กลุ่มที่ 3 ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ MELC เป็นต้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1835] รายงานตัว (16-December-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายงานตัวกับผู้กำกับก่อนเข้าฐานการเรียนรู้ ในการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2509 ว่าด้วยการเดินทางไกลและแรมคืน ณ ค่ายม่อนคำออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1834] ประชุมการการแสดงออก น.ร. รอบที่ 3 (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม “การจัดงานส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน ครั้งที่ 3” ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานแสดงออกของนักเรียนฝ่ายต่าง ๆ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1833] วันคล้ายวันเกิด (05-November-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดภราดาภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบอายุ 66 ปี ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1832] มอบค่าสินไหมทดแทน (05-November-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่บริษัท Siam Smile Card มอบเงินค่าสินไหมทดแทน จำนวน 120,000 บาท ในกรณีการเสียชีวิตของ น.ส.ธาราพันธ์ พืชเกื้อกูล ชั้น ม.6/B ให้แก่ น.ส.จุฑานันท์ พาทีไพเราะ และนายศักดิ์พล พืชเกื้อกูล (ผู้ปกครอง) ณ ห้องผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารเอ็มมานูเอล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1831] มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (05-November-2010)  *  
 
 
คุณพ่อไมเกิ้ลวินัย บุญลือ พระสงฆ์คณะเยสุอิต (สวนเจ็ดริน) ให้เกียรติประกอบพิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (พฤศจิกายน) โดยมีคณะครูและนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมพิธี ณ วัดน้อยพระบิดา อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1830] ร่วมบริจาค (05-November-2010)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมบริจาคเงินให้แก่วงดนตรีคนพิการทางสายตา(วงเบญจมาศ) ซึ่งนักร้องและนักดนตรีทุกคนพิการทางสายตา โดยเงินที่ได้รับจากการบริจาคดังกล่าวทางวงจะได้นำไปใช้ในกิจการของนักดนตรีและน้องร้องทุกคน เพื่อไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวและสังคมต่อไป ณ อาคาร St. Joseph Hall เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1829] ครบรอบ 50 ปี (05-November-2010)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ร่วมแสดงความยินดีกับนางจิตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ ครบรอบ 50 ปี ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1828] ครบรอบวันคล้ายวันเกิด (05-November-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตวิทยาลัย และ ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ที่ปรึกษาชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดภราดาภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบอายุ 66 ปี ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1827] ครบรอบวันคล้ายวันเกิด (05-November-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตัดเค้กฉลองเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 63 ปี ซึ่งเป็นการจัดจัดงานล่วงหน้าก่อนวันคล้ายวันเกิดจริง (20 พฤศจิกายน 2553) โดยมีศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ เข้าร่วมอวยพรอย่างคับคั่ง ณ ห้อง Convention Hall บริษัท นิยมพานิช จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1826] มอบเงินสมทบ (05-November-2010)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย/ผู้รับใบอนุญาต มอบเงินสมทบการก่อสร้างสระว่ายน้ำของโรงเรียน “De Montfrot Swimming Pool” ในงานเลี้ยงฉลองเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้อง Convention Hall บริษัท นิยมพานิช จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1825] มอบเงินสมทบ (05-November-2010)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสมทบการก่อสร้างสระว่ายน้ำของโรงเรียน “De Montfrot Swimming Pool” ในงานเลี้ยงฉลองเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้อง Convention Hall บริษัท นิยมพานิช จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1824] เสริมสร้างพลังใจ (05-November-2010)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพลังใจและความสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา “มงฟอร์ตฯ รักกัน สายสัมพันธ์ยั่งยืน” เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านจิตใจ สังคม อารมณ์ และร่างกาย บุคลากรของโรงเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1823] ประชุมผู้ปกครอง (31-October-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง “สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน” การคืนเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 การพบครูประจำชั้นและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1822] วันคล้ายวันเกิดตุลาคม (29-October-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องอาหารลีลาวดี อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1821] ร่วมไว้อาลัย (29-October-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และผู้แทนชมรมครูอาวุโสฯ ร่วมเคารพศพและไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของ ม.สุพจน์ เสนาประยูร ครูผู้สอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าแดด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1820] ประชุมครูประจำเดือนตุลา 53 (29-October-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม 2553 โดยได้ชี้แจงแก่ครูในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การประชุมผู้ปกครอง คืนเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ฯลฯ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1819] ต้อนรับผู้ว่า (28-October-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของข้าราชการกับสถาบันการศึกษา และได้พบปะพูดคุยให้โอวาทกับนักเรียนในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1818] ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2553 (27-October-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ผ่านทางเสียงตามสายของโรงเรียน ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1817] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (27-October-2010)  *  
 
 
นายทวีศักดิ์ เตียวกุล ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ เข้าเยี่ยมอวยพรคารวะแสดงความยินดีกับภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ 89 ปี ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1816] แสดงความยินดี (27-October-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตวิทยาลัย และ ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ที่ปรึกษาชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง และแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบอายุ 89 ปี ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1815] แสดงความยินดีภราดาอังเดร (27-October-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง และแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบอายุ 89 ปี ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1814] วางพวงมาลาวันปิยมหาราช (27-October-2010)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคมวันปิยมหาราช ประจำปี 2553 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1813] เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าเชียงราย (12-October-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส และคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าจังหวัดเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัดเชียงราย ณ ห้องอาหารนาวีภิรมย์ โรงแรมเนวี่โฮม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1812] เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าพะเยา (12-October-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส และคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าจังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัดพะเยา ณ ร้านอาหารแสงจันทร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1811] แสดงความยินดี (11-October-2010)  *  
 
 
ครูจุติพร สุขจีระเดช ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและแสดงความยินดีกับ ม.วินัย ถิ่นจอม งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ที่ภรรยาได้ให้กำเนิดบุตรชาย (น้องเส้นใหญ่) ณ โรงพยาบาลแม่และเด็ก เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1810] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (28-September-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูหลักสูตร English Program เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ครูกิดาการ ศิริ ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร English Program ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ โดยพักรักษาอาการ ณ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1809] มอบเงินร่วมทำบุญ (28-September-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญจากเพื่อนครูมงฟอร์ตให้แก่ ม.ปรีชา ตันวัฒนานันท์ เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่เสาวคนธ์ ตันวัฒนานันท์ ผู้ถึงแก่กรรม ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1808] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (28-September-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจครูปราณี คงขุนเทียน ครูอาวุโส ที่พักรักษาอาการจากการผ่าตัดเปลี่ยนสะบ้าหัวเขา ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1807] ประชุมประจำเดือนกันยา (28-September-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ ประชุมครูอาวุโสประจำเดือนกันยายน 2553 เพื่อพิจารณาการปรับปรุงระเบียบกองครูอาวุโสมงฟอร์ต ทบทวนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของชมรมครูอาวุโสฯ ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1806] หารือกีฬาประเพณี (28-September-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ACL- MC ร่วมกับผู้แทนครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแผนกมัธยม ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1805] ร่วมไว้อาลัย (21-September-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของคุณแม่เสาวคนธ์ ตันวัฒนานันท์ มารดามาสเตอร์ปรีชา ตันวัฒนานันท์ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าแพ่ง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1804] เยาวชนดีเด่น (21-September-2010)  *  
 
 
นายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.สุทธิพงษ์ ไชยสิทธิ์ ชั้น ม.3/5 และน.ส.ศศิบุศย์ ยิ่งยืนยง ชั้น ม.5/1 ที่ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปี 2553 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1803] ประเมินสถานศึกษา (14-September-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ที่มาตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะกรรมการอำนวยการ และชุมชน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1802] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (07-September-2010)  *  
 
 
ครูจุติพร สุขจีระเดช ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญู งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ซึ่งเข้ารับการรักษาอาการป่วยจากการได้รับอุบัติเหตุทางตา ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1801] ร่วมงานฌาปนกิจ (30-August-2010)  *  
 
 
ผู้แทนคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่จันทร์ ขันโท มารดาครูดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม และเลขานุการสำนักฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ วัดบุญนาค ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1800] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (25-August-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.ประธาน อุ่นเรือน ครูอาวุโส ที่พักรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งในกระเพาะลำไส้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1799] ประชุมประจำเดือน (25-August-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ ประชุมครูอาวุโสประจำเดือนสิงหาคม เพื่อสรุปการจัดประชุมสมัยวิสามัญ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ภราดา มาสเตอร์ และศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 07 ที่ล่วงลับ และหารือการปรับปรุงระเบียบกองทุนครูอาวุโส ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1798] ร่วมไว้อาลัย (23-August-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมรดน้ำศพและไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของคุณแม่จันทร์ ขันโท มารดาครูดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม และเลขานุการสำนักฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดบุญนาค ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1797] ร่วมพิธีปลงศพ (23-August-2010)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และผู้แทนครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ร่วมเคารพศพและไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของเทเรซา นรรัตน์ กิจบำรุง ภรรยาคุณวิมล กิจบำรุง แห่งอุทยานบาเจียง น้ำตกตาดผาส้วม แขวงจำปาสัก สปป.ลาว โดยมีพิธีปลงศพ ณ วัดนักบุญเปโตร ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1796] ให้การต้อนรับ (10-August-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะครูฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่มาศึกษาดูงานด้านการปกครองนักเรียน และสภานักเรียน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1795] ร่วมไว้อาลัย (05-August-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมเคารพศพและไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของคุณศรีสวัสดิ์ อาวิพันธุ์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย โดยครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาบุญประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1794] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (03-August-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ครูกมลวรรณ ไม้หอม งานการเงินและบัญชี ซึ่งพักรักษาอาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ณ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1793] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (03-August-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.อนุชา ปิยศทิพย์ งานโภชนาการ ซึ่งพักรักษาอาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ณ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1792] ประชุมสภาอภิบาล (03-August-2010)  *  
 
 
ม.โกวิท นำลาภ งามสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม และคณะกรรมการชมรมสภาภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมประชุมทิศทางงานอภิบาลของชมรมฯ โดยมีคุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ จิตตาธิการสภาภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ สังฆมณฑลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1791] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (02-August-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.ชาญชัย เฟื่องกาญจน์ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ซึ่งพักรักษาอาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ณ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 [edit]  
   

 [1790] เรียนรู้การเกษตร (28-July-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้การเกษตรผสมผสานจาก อ.สินชัย ศิริกุล ผู้จัดการโครงการพัฒนาแหล่งอาหารธรรมชาติแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน และเติมเต็มการเรียนรู้จากประสบการณ์ตามสภาพจริง ณ ฟาร์มดอนบอสโก ดอยซิว มูลนิธิซาเลเซียนดอนบอสโก ระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1789] ทำความสะอาดชุมชน (28-July-2010)  *  
 
 
ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า เนื่องในวันนักบุญมงฟอร์ต เพื่อเป็นการสดุดีเทิดเกียรติ และรื้อฟื้นประวัติของท่านนักบุญ คุณงามความดีต่าง ๆ ในการเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียนและบุคลากร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1788] เปิดกิจกรรมทำความสะอาด (28-July-2010)  *  
 
 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า เนื่องในวันนักบุญมงฟอร์ต เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีต่าง ๆ ของท่าน ในการเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียนและบุคลากร ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1787] ทำบุญตักบาตร (28-July-2010)  *  
 
 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในการได้รับสถาปนาเป็นนักบุญของนักบุญหลุย์ มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ โรงอาหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 14 กรกฎคม 2553 [edit]  
   

 [1786] ทำบุญอุทิศส่วนกุศล (28-July-2010)  *  
 
 
ชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 07 ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ภราดา มาสเตอร์ และศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 07 ที่ล่วงลับ และถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดสันป่าเลียง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1785] ร่วมสดุดีนักบุญหลุยส์ (28-July-2010)  *  
 
 
คณะกรรมการบริหารชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 โดยได้ร่วมพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต ในโอกาสได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ก่อนเข้าร่วมการประชุม ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1784] มอบเงินร่วมทำบุญ (28-July-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญจากเพื่อนครูมงฟอร์ตให้แก่นางกรรณิการ์ จัตวัฒนกุล ภรรยา ม.สมศักดิ์ จัตวัฒนกุล เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ม.สมศักดิ์ จัตวัฒนกุล ผู้ถึงแก่กรรม ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1783] ร่วมไว้อาลัย (28-July-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมเคารพศพและไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของแม่ครูบัวชม กันทะปา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา โดยครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1782] ประชุมร่วม 4 ฝ่าย (28-July-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ตามมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1781] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (28-July-2010)  *  
 
 
ครูจุติพร สุขจีระเดช ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ซึ่งพักรักษาอาการป่วยด้วยโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน ณ บ้านพักภราดา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1780] เข้าร่วมกิจกรรม (28-July-2010)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจับฝา B-ing u.h.t แจกรางวัล โดยเป็นการตอบแทนและขอบคุณลูกค้าที่ได้บริโภคสินค้าจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม B-ing ณ มุมสวัสดิการครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1779] ให้ขวัญกำลังใจ (28-July-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ครูปทุมรัตน์ การัตน์ ครูอาวุโส ที่พักรักษาอาการป่วยด้วยโรคประจำตัว ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 [edit]  
   

 [1778] ทิศทางงานอภิบาล (02-July-2010)  *  
 
 
พระสังฆราช ฟรังซิสเวเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมทิศทางงานอภิบาล 2010 โดย ม.โกวิท นำลาภ งานชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวร่วมกับพระสงฆ์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1777] ให้ขวัญกำลังใจ (02-July-2010)  *  
 
 
ม.อินทร์ส่ง จิตเกษม ประธานที่ปรึกษาชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.ประเสริฐ วุฒิการณ์ ซึ่งพักรักษาอาการป่วยด้วยโรคเส้นเลือดฝอยในสองแตก ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1776] ให้ขวัญกำลังใจ (02-July-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.สวาท สุวรรณ ที่พักรักษาอาการป่วยจากอุบัติเหตุการขับรถ ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 11มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1775] ให้ขวัญกำลังใจ (02-July-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.ประธาน อุ่นเรือน ที่พักรักษาอาการป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองบวม ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1774] ขอความร่วมมือ (02-July-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิน เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะกรรมการชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า ครั้งที่ 3 เพื่อขอความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าหน้าโรงเรียนในการจำหน่ายอาหาร การรักษาความสะอาด และการสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1774] ร่วมแสดงความยินดี (01-July-2010)  *  
 
 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับภราดาอาจิน เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือการให้การสนับสนุนและความร่วมมือของหน่วยงานราชการในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1773] ร่วมแสดงความยินดี (01-July-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ ร่วมแสดงความยินดีกับภราดาอาจิน เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือในให้การสนับสนุนและความร่วมมือของคณะครูอาวุโสฯ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1772] แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (01-July-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะกรรมการชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า ครั้งที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจอดรถของนักเรียน และความสะอาดบริเวณโดยรอบชุมชนและโรงเรียน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือร่วมกันในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 15มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1771] แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (01-July-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิน เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะกรรมการชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า ครั้งที่ 1 เพื่อขอความคิดเห็นและความร่วมมือร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1770] ประชุมชี้แจง (01-July-2010)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน และ ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงระเบียบการเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมกลาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1769] ส่งเสริมการใช้บริการ (01-July-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาและเล่นเกมต่าง ๆ ในโครงการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะในการติดต่อสื่อสาทดแทนการใช้โทรศัพท์มือถือ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1768] ติดตามผล (01-July-2010)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.วไล ณ ป้อมเพชร ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำสำนักงานใหญ่ องค์การยูเนสโก ที่มาเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1767] แข่งขันวงดนตรี (01-July-2010)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แต่ละระดับชั้นให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเวทีสุขสันต์ การแข่งขันวงดนตรีสากล ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-24 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1766] ประชุมผู้ปกครอง ม.3 (01-July-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1765] ผูกข้อมือ (30-June-2010)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และ ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมผูกข้อมือสู่ขวัญในพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1764] ครุอาวุโสร่วมอวยพร (30-June-2010)  *  
 
 
คณะครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 88 ปี ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1763] วันคล้ายวันเกิด (30-June-2010)  *  
 
 
นักการภารโรง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 88 ปี ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1762] มอบเงินสนับสนุน (30-June-2010)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ ในนามของอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นตัวแทนมอบเงินแก่ครูเยาวนิจ เนตรศุขำ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกองเชียร์และเชียร์รีดเดอร์ รายการ Sponsor Thailand Championship 2009 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1761] วันคล้ายวันเกิด (30-June-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 78 ปี เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมาของ ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553 [edit]  
   

 [1759] ให้ขวัญกำลังใจ (29-June-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.สิทธิพงษ์ สุขเกษม ครูอาวุโส ที่พักรักษาอาการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลราชเวช เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 [edit]  
   

 [1758] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (01-June-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม. ธีรวัฒน์ จิตธรรม ครุผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และครูประชำชั้น ม.5/2 ที่รักษาอาการป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ ณ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 [edit]  
   

 [1757] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (01-June-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรครูอาวุโสฯ มอบกระเช้าผลไม้เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.สุรินท์ สุธาชัย ครูอาวุโส ที่พักรักษาอาการป่วยด้วยโรคประจำตัว ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 [edit]  
   

 [1756] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (01-June-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าผลไม้เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ครูนลินทร ทุมกานนท์ ครูอาวุโส ที่พักรักษาอาการโรควูบ ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 16 พฤาภาคม 2553 [edit]  
   

 [1755] แสดงความยินดี (07-April-2010)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมโครงการเสียงตามสาย ปีการศึกษา 2551 ซึ่งนักเรียนได้ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมาตลอดปีการศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1754] แข่งขันตอบปัญหา (07-April-2010)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา สังคมศึกษา-สุขศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 และ 20 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1753] วันการศึกษา (06-April-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวันการศึกษาและอาชีพ (Career Shopping Day) ที่จัดขึ้นเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แก่นักเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1752] วันคล้ายวันเกิด (06-April-2010)  *  
 
 
นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 67 ปี ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมวินเพลส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม