[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36> 


 [1911] บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ (31-January-2011)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานในการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาระหว่าง บริษัทดีไดนาโมส์เฟิร์ส กับนายนิเวศน์ เต๋จา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปู อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1910] ศิษย์เก่าสวัสดีปีใหม่ (31-January-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบ ประเช้าผลไม้จากนายประพิณพงศ์ พงษ์ทัดศิริกุล นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รองประธานและตัวแทนศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น “เรา” 2549 ) เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1909] เคารพศพ (31-January-2011)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมเคารพศพและไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของนายธนายุทธ ทิสาพงศ์ สามีครูวิลาวัลย์ สุวรรณอัตถ์ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดเมืองกาย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 [edit]  
   

 [1908] ครูอาวุโสสังสรรค์ (31-January-2011)  *  
 
 
คณะครูอาวุโสที่เกษียณการทำงาน พบปะสังสรรค์ร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียน และศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ ในวันกตัญญูและรำลึกถึงครูอาวุโสมงฟอร์ตฯ ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1907] ต้อนรับผู้บริหาร รร. C.I.E.Lฝรั่งเศส (31-January-2011)  *  
 
 
ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากโรงเรียน C.I.E.L ประเทศฝรั่งเศส ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1906] มอบของขวัญปีใหม่ (31-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่ นายภาณุพงศ์ ศักดาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัทนิยมพานิชกรุ๊ป ณ บริษัทนิยมพานิช จำกัด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1905] รับมอบของขวัญปีใหม่ (31-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบภาพดอกไม้มงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ จากนายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนางสุรีย์พร คองประเสริฐ ประธานเจริญมอเตอร์กรุ๊ป ณ เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1904] มอบของขวัญปีใหม่ (31-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่นายโกศล ปราคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1903] รับมอบของขวัญปีใหม่ (31-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของขวัญจากปรีชา ทิพย์บัญราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจั่น เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 t [edit]  
   

 [1902] มอบของขวัญปีใหม่ (31-January-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่ พล.ต.ต.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1901] แสดงความยินดี (31-January-2011)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ต และผู้ปกครองนักเรียนดุริยางค์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนดุริยางค์ภายหลังกลับจากการเดินทาง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ประเภท ก) และรางวัลเหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2554 พร้อมรางวัลนั่งบรรเลงยอดเยี่ยม และรางวัลดนตรีไทยยอดเยี่ยม ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1900] ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนา (28-January-2011)  *  
 
 
คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2553 จัดค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนา โดยได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่นะ มอบของเล่น หนังสือ อาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้บรรเทาภัยหนาว สร้างทางระบายน้ำ สร้างเสาธงชาติ และปรับปรุงอาคารห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1899] ตอกเสาเข็มสระว่ายน้ำ (28-January-2011)  *  
 
 
บริษัทชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น ผู้รับเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำ De Montfort Swimming Pool ดำเนินการทดสอบตอกเสาเข็มต้นแรกในการก่อสร้างสระว่ายน้ำของโรงเรียน พร้อมถมที่และปรับหน้าดินก่อน และรื้อถอนโรงเรือนต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่การก่อสร้าง ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 25254 [edit]  
   

 [1898] คอนเสิร์ตการกุศล (28-January-2011)  *  
 
 
วงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แสดงคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อหาเงินเข้าสมทบกองทุนวงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอประชุมหลุยส์มารีย์ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1897] แนะแนวเรียนต่อจุฬาฯ (28-January-2011)  *  
 
 
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และประชาสัมพันธ์ค่ายพี่สอนน้องจุฬา-เชียงใหม่ ครั้งที่ 12 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ณ ห้องประชุมเซราฟิน อาคารเซราฟิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1896] สัญญาความร่วมมือ (28-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เยี่ยมชม Yuxi No.4 Middle School และลงนามสัญญาความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ MOU กับนายเฉา จงหวู่ ครูใหญ่ Yuxi No.4 Middle School กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อสานความสัมพันธ์ความร่วมมือของทั้งสองโรงเรียนให้แน่นแฟ้มมากยิ่งขึ้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1895] กระชับความสัมพันธ์ (28-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะฯ เข้าพบผู้บริหาร Yuxi Normal University เพื่อศึกษาดูงานและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น จากที่ก่อนหน้านั้นได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ในการเชื่อมความสัมพันธ์กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1894] ทัศนศึกษาดูงานจีน (28-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง ม.อานนท์ อินนันท์ และครูพัชรี กังวานไกล ทัศนศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1893] ร่วมยินดี (28-January-2011)  *  
 
 
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ.2554 ร่วมแสดงความยินดีกับภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และนักเรียนดุริยางค์มงฟอร์ตฯ-เรยีนาฯ ภายหลังคว้าแชมป์ประเทศไทย ครองถ้วยพระราชทานฯ และรับทุนส่งเสริมประเภท ก. รางวัลชนะเลิศ 150,000 บาท ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1892] ภาพความสำเร็จ (28-January-2011)  *  
 
 
วงโยธวาทิตมงฟอร์ต-เรยีนาฯ ร่วมบันทึกภาพความสำเร็จอีกครั้ง ภายหลังคว้าแชมป์ประเทศไทย รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลชนะเลิศประเภท ก ในการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ.2554 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1891] ถ้วยพระราชทานฯ (28-January-2011)  *  
 
 
นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นองค์ประธานในพิธีปิดการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ.2554 มอบถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลชนะเลิศประเภท ก. ให้แก่ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ที่มีการจัดแข่งขัน ณ อาคารกีฬานิมิบุตร และสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1890] ฝึกภาคสนาม รด. (28-January-2011)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2553 ผลัดที่ 2 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ห้วงการฝึก ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1889] รับมอบของขวัญปีใหม่ (28-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญจาก นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1888] รับมอบของขวัญปีใหม่ (28-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญจาก พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ พร้อมคณะฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1887] มอบของขวัญปีใหม่ (28-January-2011)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่บุรุษไปรณีย์ ที่ให้บริการส่งจดหมาย-พัสดุแก่ทางโรงเรียน ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1886] มอบของขวัญปีใหม่ (28-January-2011)  *  
 
 
ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และครูภูริชา จันทร์ดี มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่นายรุจิรา เปรมานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 ณ สำนักงานการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1885] มอบของขวัญปีใหม่ (28-January-2011)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1884] มอบของขวัญปีใหม่ (28-January-2011)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1883] มอบของขวัญปีใหม่ (28-January-2011)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัด ณ สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1882] มอบของขวัญปีใหม่ (28-January-2011)  *  
 
 
ม.โกวิท นำลาภ ครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่อาจารย์บวร เมืองสุวรรณ ประธานชุมชนหมู่มงฟอร์ตวิลล่า ณ บ้านประธานชุมชนหมู่มงฟอร์ตวิลล่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1881] มิสซาคริสต์มาส ปีใหม่ (26-January-2011)  *  
 
 
คุณพ่อวินัย บุญลือ คณะเยสุอิต สวนเจ็ดริน ประกอบพิธีมิสซาโมทนาขอบพระคุณโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2554 ให้แก่คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในงานวันครอบครัวมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุม St.Joseph Hall อาคาร St.Joseph โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1880] มอบของรางวัล (26-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของรางวัลจากการจับสลากให้แก่ครูผู้โชคดีวันคริสต์มาส ในงานวันครอบครัวมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1879] ตัดเค้กวันเกิด (26-January-2011)  *  
 
 
ครูนัยน์ปพร เพิ่มฉลาด ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูอาวุโส เป็นตัวแทนเพื่อนครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ตัดเค้กฉลองวันคล้ายวันเกิดแด่เพื่อนครูทุกคนพร้อมๆ กันในงานวันครอบครัวมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1878] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (26-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อวยพรให้แก่คณะครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ในงานวันครอบครัวมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1877] มอบของขวัญ (26-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญคริสต์มาสให้แก่คณะครูทุกคน ในงานวันครอบครัวมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1876] ชื่นชอบ (26-January-2011)  *  
 
 
ชุดการแสดงของครูเป็นอีกหนึ่งชุดการแสดงที่เรียกเสียงฮือฮาจากนักเรียนและต่างให้ความสนใจชื่นชอบเป็นอย่างมาก ในงานการส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน (Fancy Variety Show) ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1875] ผู้ปกครองเติมสีสัน (26-January-2011)  *  
 
 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ส่งการแสดงชุด “หลากหลายความผูกพันรวมกันเป็นหนึ่งเดียว” ร่วมงานการส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน (Fancy Variety Show) ซึ่งช่วยเติมสีสันสร้างบรรยากาศแห่งความสุขจากบรรดาผู้ปกครองที่ร่วมแสดงบทเวทีในเทศกาลคริสต์มาสประจำปีนี้ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1874] สร้างความสนุกสนาน (26-January-2011)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ร่วมงานการส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน (Fancy Variety Show) อย่างมีความสุข สร้างสีสัน ความสนุกสนานให้กับบรรดานักเรียนและผู้ปกครองในเทศกาลคริสต์มาสประจำปีนี้ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1873] รางวัลแฟนซีทีมครู (26-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบรางวัลการประกวดการแต่งกายแฟนซีให้แก่ทีมครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ชนะการประกวด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสีสันให้แก่การจัดงานส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน (Fancy Variety Show) ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1872] รางวัลประกวดแฟนซี (26-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบรางวัลการประกวดการแต่งกายแฟนซีให้แก่ทีมนักเรียนที่ชนะการประกวด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสีสันให้แก่การจัดงานส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน (Fancy Variety Show) ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1871] มอบโล่ขอบคุณ (26-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เพื่อเป็นการขอบคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน (Fancy Variety Show) ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1870] ประกวดวงดนตรี (26-January-2011)  *  
 
 
ผู้เข้าประกวดวงดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โชว์น้ำเสียงในการประกวดวงดนตรีของนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่างชื่นชอบมากที่สุดของการจัดงานวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุม St.Joseph Hall อาคาร St.Joseph เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1869] ละครคริสต์มาส (26-January-2011)  *  
 
 
นักเรียนคาทอลิก จัดแสดงละครการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ ในพิธีเปิดงานวันคริสต์มาส ให้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ชม ณ ห้องประชุม St.Joseph Hall อาคาร St.Joseph เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1868] ฝึกซ้อมการแสดง (26-January-2011)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนร่วมฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแสดงจริงในงาน Fancy Variety Show ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1867] ส่งความสุข (26-January-2011)  *  
 
 
คณะครู และนักเรียนคาทอลิก งานอภิบาลและศาสนกิจ ร่วมร้องเพลงคริสต์ส่งความสุขให้กับครูในห้องทำงานต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขในเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง ณ ห้องสัมพันธ์ชุมชน อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1866] ประชุมร่วม 4 ฝ่าย (26-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1865] ต้อนรับครูศาสตร์จุฬา (26-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับภราดาศักดิ์ดา สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม พร้อมทั้งอาจารย์และนิสิตปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ด้านวิชาการ หลักสูตร กิจการนักเรียน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1864] ช่วยกันทาสีของเล่น (26-January-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่วยกันทาสีของเล่นเก่าต่าง ๆ ให้แก่น้อง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ดูใหม่สดใสน่าเล่น ในกิจกรรมผสานชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ตเป็นแนวหลัก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1863] ชมผลงานโครงงานอาชีพ (26-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชมผลงานโครงงานอาชีพต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการฝึกปฏิบัติโครงงานอาชีพ โดยเป็นการให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการโครงงานอาชีพและทักษะในการประกอบอาชีพ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1862] ประชุมครูเดือนธันวาคม (22-December-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2553 โดยได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การจัดงานส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน “Fancy Varity Show” งานวันครอบครัวมงฟอร์ต ฯลฯ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1861] ผูกข้อมือ (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ร่วมผูกข้อมือสร้างขวัญ กำลังใจ และความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนก่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ St.Joseph Hall อาคาร St.Joseph เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1860] ให้การต้อนรับ (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกอัครเดช ศศิประภา นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ (CGA) ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสการประชุมสัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1859] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (16-December-2010)  *  
 
 
พลตำรวจตรี สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) มอบกระเช้าดอกไม้อวยพร เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดแด่ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ St.Joseph Hall อาคาร St.Joseph เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1858] อวยพร (16-December-2010)  *  
 
 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) มอบกระเช้าดอกไม้อวยพร เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดแด่ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ St.Joseph Hall อาคาร St.Joseph เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1857] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และคณะภราดาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มอบกระเช้าดอกไม้อวยพร เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดแด่ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ St.Joseph Hall อาคาร St.Joseph เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1856] เปิดห้องประชุม (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส เป็นประธานเปิด St.Joseph Hall โดยห้องประชุมดังกล่าวได้รับการตั้งชื่อตามชื่อนักบุญของท่านว่า “St.Joseph” อาคาร St.Joseph เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1855] เขียนคำอวยพร (16-December-2010)  *  
 
 
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เขียนคำอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดแด่ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในงานฉลองวันคล้ายวันเกิด ณ อาคาร St.Joseph เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1854] กล่าวขอบคุณ (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวขอบคุณคณะภราดา ครู และนักเรียนที่อวยพรวันคล้ายวันเกิด ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมิสซาขอบพระคุณโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด 63 ปี ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคาอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1853] แสดงความยินดี (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.กมลนัทธ์ ภัทรเธียรสกุล ชั้น ม.4/4 ที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 12 ของภาคเหนือ ปีการศึกษา 2553 ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 25 ของบริษัทเสริมปัญญา ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1852] ใช้สนามดวลแข้ง (16-December-2010)  *  
 
 
นักกีฬาฟุตบอลจาก 11 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15 ซึ่งในการแข่งขันรอบแรกใช้สนามที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมี 8 ประเทศ ลงดวลฟาดแข้งกันที่สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1851] Montfort String Orchestra (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต My Favorite Things ,My Favorite Songs and My Beloved Friends ครั้งที่ 2 ของ Montfort String Orchestra โดยมีผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าชม และให้กำลังใจแก่นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกในคอนเสิร์ตดังกล่าว ณ หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1850] ทำบุญทักษิณานุประทาน (16-December-2010)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญทักษิณานุประทานบูรพาจารย์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องจริยธรรม อาคารเรียนประกอบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1849] ซ้อมการป้องกัน (16-December-2010)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมซ้อมการป้องกันเหตุอุบัติภัย อัคคีภัย และแผ่นดินไหว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุ ลดการสูญเสียหากเกิดเหตุการณ์ และเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1848] ศึกษาดูงาน (16-December-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดเรียนการสอนและด้านบริหารงานโรงเรียน เพื่อให้คณะครูได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ อาคาร St. Marry เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1847] ไว้อาลัย (16-December-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้แทนคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมเคารพศพและไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของคุณพ่ออินถา จ๊ะมั่ง บิดานายสมเจตต์ จ๊ะมั่ง นักการ และนางวาสนา ติ๊บพิงค์ พนักงานโรงอาหาร โดยครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าสา ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1846] ร่วมเกี่ยวข้าว (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและนักเรียนร่วมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ณ แหล่งเรียนรู้ทางเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1845] ทำบุญตักบาตร (16-December-2010)  *  
 
 
คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1844] ถวายพระพรชัยมงคล (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวคำถวายพระพรในนามของคณะภราดา ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1843] มอบขนมให้เด็กชาวเขา (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส และคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยือนคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล (ศิษย์เก่ามงฟอร์ต) เจ้าอาวาส วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ พร้อมมอบสิ่งของและขนมให้แก่เด็ก ๆ ชาวเขา ณ วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1842] เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าแม่ฮ่องสอน (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส และคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด ณ โรงแรม Look Holiday จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1841] แนะนำการศึกษาต่อ (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Norihisa Ishida Chairman, Board of Directors Aomori Tanaka Gakuen (Institute) University พร้อมด้วยคณะ ที่มาแนะนำการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนประเทศญี่ปุ่นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการศึกษาร่วมกัน ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1840] วันคล้ายวันเกิดเดือนพฤศจิกายน (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 17 คน พร้อมร่วมรับประทานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกัน ณ ห้องอาหารลีลาวดี อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1839] ฐานการเรียนรู้ (16-December-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมฐานผจญภัยต่าง ๆ ในการเข้าค่ายบูรณาการและลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โครงการในพระราชดำริ (บ้านโปง) ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1838] ตรวจประเมิน BSG. (16-December-2010)  *  
 
 
งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา BSG. และเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานฯจาก สมศ.รอบที่สาม ณ ห้องประชุม St.Marry อาคาร St.Marry โดยตรวจประเมินระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1837] ร่วมไว้อาลัย (16-December-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมเคารพศพและไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของคุณแม่บุญนาค เจริญศิลป์ (พี่สาว ม.เสน่ห์ คำวินิจ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) โดยครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดกู่เต้า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1836] เยี่ยมเยือนโรงเรียน (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะภราดาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กลุ่มที่ 3 ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ MELC เป็นต้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1835] รายงานตัว (16-December-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายงานตัวกับผู้กำกับก่อนเข้าฐานการเรียนรู้ ในการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2509 ว่าด้วยการเดินทางไกลและแรมคืน ณ ค่ายม่อนคำออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1834] ประชุมการการแสดงออก น.ร. รอบที่ 3 (16-December-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม “การจัดงานส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน ครั้งที่ 3” ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานแสดงออกของนักเรียนฝ่ายต่าง ๆ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1833] วันคล้ายวันเกิด (05-November-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดภราดาภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบอายุ 66 ปี ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1832] มอบค่าสินไหมทดแทน (05-November-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่บริษัท Siam Smile Card มอบเงินค่าสินไหมทดแทน จำนวน 120,000 บาท ในกรณีการเสียชีวิตของ น.ส.ธาราพันธ์ พืชเกื้อกูล ชั้น ม.6/B ให้แก่ น.ส.จุฑานันท์ พาทีไพเราะ และนายศักดิ์พล พืชเกื้อกูล (ผู้ปกครอง) ณ ห้องผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารเอ็มมานูเอล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1831] มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (05-November-2010)  *  
 
 
คุณพ่อไมเกิ้ลวินัย บุญลือ พระสงฆ์คณะเยสุอิต (สวนเจ็ดริน) ให้เกียรติประกอบพิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (พฤศจิกายน) โดยมีคณะครูและนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมพิธี ณ วัดน้อยพระบิดา อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1830] ร่วมบริจาค (05-November-2010)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมบริจาคเงินให้แก่วงดนตรีคนพิการทางสายตา(วงเบญจมาศ) ซึ่งนักร้องและนักดนตรีทุกคนพิการทางสายตา โดยเงินที่ได้รับจากการบริจาคดังกล่าวทางวงจะได้นำไปใช้ในกิจการของนักดนตรีและน้องร้องทุกคน เพื่อไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวและสังคมต่อไป ณ อาคาร St. Joseph Hall เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1829] ครบรอบ 50 ปี (05-November-2010)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ร่วมแสดงความยินดีกับนางจิตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ ครบรอบ 50 ปี ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1828] ครบรอบวันคล้ายวันเกิด (05-November-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตวิทยาลัย และ ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ที่ปรึกษาชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดภราดาภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบอายุ 66 ปี ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1827] ครบรอบวันคล้ายวันเกิด (05-November-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตัดเค้กฉลองเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 63 ปี ซึ่งเป็นการจัดจัดงานล่วงหน้าก่อนวันคล้ายวันเกิดจริง (20 พฤศจิกายน 2553) โดยมีศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ เข้าร่วมอวยพรอย่างคับคั่ง ณ ห้อง Convention Hall บริษัท นิยมพานิช จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1826] มอบเงินสมทบ (05-November-2010)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย/ผู้รับใบอนุญาต มอบเงินสมทบการก่อสร้างสระว่ายน้ำของโรงเรียน “De Montfrot Swimming Pool” ในงานเลี้ยงฉลองเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้อง Convention Hall บริษัท นิยมพานิช จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1825] มอบเงินสมทบ (05-November-2010)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสมทบการก่อสร้างสระว่ายน้ำของโรงเรียน “De Montfrot Swimming Pool” ในงานเลี้ยงฉลองเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้อง Convention Hall บริษัท นิยมพานิช จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1824] เสริมสร้างพลังใจ (05-November-2010)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพลังใจและความสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา “มงฟอร์ตฯ รักกัน สายสัมพันธ์ยั่งยืน” เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านจิตใจ สังคม อารมณ์ และร่างกาย บุคลากรของโรงเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1823] ประชุมผู้ปกครอง (31-October-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง “สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน” การคืนเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 การพบครูประจำชั้นและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1822] วันคล้ายวันเกิดตุลาคม (29-October-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องอาหารลีลาวดี อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1821] ร่วมไว้อาลัย (29-October-2010)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และผู้แทนชมรมครูอาวุโสฯ ร่วมเคารพศพและไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของ ม.สุพจน์ เสนาประยูร ครูผู้สอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าแดด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1820] ประชุมครูประจำเดือนตุลา 53 (29-October-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม 2553 โดยได้ชี้แจงแก่ครูในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การประชุมผู้ปกครอง คืนเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ฯลฯ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1819] ต้อนรับผู้ว่า (28-October-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของข้าราชการกับสถาบันการศึกษา และได้พบปะพูดคุยให้โอวาทกับนักเรียนในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1818] ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2553 (27-October-2010)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ผ่านทางเสียงตามสายของโรงเรียน ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1817] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (27-October-2010)  *  
 
 
นายทวีศักดิ์ เตียวกุล ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ เข้าเยี่ยมอวยพรคารวะแสดงความยินดีกับภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ 89 ปี ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1816] แสดงความยินดี (27-October-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตวิทยาลัย และ ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ที่ปรึกษาชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง และแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบอายุ 89 ปี ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1815] แสดงความยินดีภราดาอังเดร (27-October-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง และแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบอายุ 89 ปี ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1814] วางพวงมาลาวันปิยมหาราช (27-October-2010)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคมวันปิยมหาราช ประจำปี 2553 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1813] เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าเชียงราย (12-October-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส และคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าจังหวัดเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัดเชียงราย ณ ห้องอาหารนาวีภิรมย์ โรงแรมเนวี่โฮม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2553 [edit]  
   

 [1812] เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าพะเยา (12-October-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส และคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าจังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัดพะเยา ณ ร้านอาหารแสงจันทร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2553 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม