[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43> 


 [2656] ครอบครัวข่าวเด็ก MC ถ่ายทำโขน (23-May-2013)  *  
 
 
สมาชิกเครือข่ายศูนย์ข่าวภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครอบครัวข่าวเด็ก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ถ่ายทำสกู๊ปข่าว “มงฟอร์ตวิทยาลัยโชว์โขนจากเมืองเหนือ ในงานมหกรรมโขนและดนตรีของทางโรงเรียนที่จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ออกอากาศรายการ ครอบครัวข่าวเด็ก ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 อสมท. ในการร่วมสร้างสรรค์สังคมข่าวเด็กที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนรุ่นใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2655] รมต.ชื่นชม (23-May-2013)  *  
 
 
นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประทับใจการแสดงโขนครั้งแรกของนักเรียนมงฟอร์ต ชื่นชมความสามารถของนักเรียนที่มีเวลาฝึกซ้อมไม่นานนัก รวมทั้งครูและผู้ปกครองต่างประทับใจฝีมือลูกมงฟอร์ตเหมือนๆ กัน ในงานมหกรรมโขนและดนตรี ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2654] บรรเลงประทับใจ (23-May-2013)  *  
 
 
ผู้ชมต่างประทับใจการบรรเลงเพลงประกอบสื่อผสมของวง Montfort Symphonic Band ที่นำทั้งบทเพลงพื้นบ้านล้านนา เพลงไทยเดิม มาประพันธ์ขึ้นใหม่ให้เป็นรูปแบบของดนตรีสากลโดยยังคงรักษากลิ่นไอเดิมของสำเนียงเพลงไว้ ในงานมหกรรมโขนและดนตรีครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2653] มอบโล่ผู้มีอุปการคุณ (23-May-2013)  *  
 
 
นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมอบโล่แด่ผู้มีอุปการคุณที่ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมไทย สนับสนุนการจัดงานมหกรรมโขนและดนตรีครั้งที่ 1 ของทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2652] รมต.เปิดงานมหกรรมโขน (23-May-2013)  *  
 
 
นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมโขนและดนตรีครั้งที่ 1 ที่ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมไทย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2651] เพิ่มความมั่นใจ (23-May-2013)  *  
 
 
นักแสดงโขนฝึกซ้อมก่อนการแสดงจริง เพื่อเพิ่มความมั่นใจอีกครั้งก่อนเปิดเวทีแรกให้ผู้ชมประทับใจ โชว์ศิลปไทยที่สง่างามทั้งท่วงท่าและเครื่องแต่งกายที่วิจิตรงดงาม ในงานมหกรรมโขนและดนตรี ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2650] ซักซ้อมก่อนแสดง (23-May-2013)  *  
 
 
นักดนตรี วง Montfort Symphonic Band ฝึกซ้อมบรรเลงเพลง และเตรียมความพร้อมต่างๆ ก่อนพิธีเปิดแสดงงานมหกรรมโขนและดนตรี ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2649] ซ้อมใหญ่การแสดงโขน (23-May-2013)  *  
 
 
นักแสดงโขนซ้อมใหญ่การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย นาฏศิลป์ชั้นสูงเก่าแก่ของไทยที่มีความสง่างาม อลังการและอ่อนช้อย เพื่อให้การแสดงสมบทบาท และร่วมสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานมหกรรมโขนและดนตรี ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2648] อภิปรายนำเสนอแนวคิด (23-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการบ้านพันธกิจแห่งรัก นำผู้แทนนักเรียนแต่ละโรงเรียนร่วมอภิปรายนำเสนอแนวคิด การรณรงค์กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาตนเองในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโครงการจัดการความรู้ TO BE NUMBER ONE เชียงใหม่ ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2647] เชียงใหม่ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน (23-May-2013)  *  
 
 
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดการความรู้ TO BE NUMBER ONE เชียงใหม่ ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ กว่า 200 คน เข้าร่วมประชุมเสวนา ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2646] ฝึกซ้อมโขน (23-May-2013)  *  
 
 
นักแสดงโขนฝึกซ้อมการแสดงอย่างขะมักเขม้น ก่อนการซ้อมใหญ่บนเวทีหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานที่แสดงจริง เพื่อให้การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย ในงานมหกรรมโขนและดนตรีสมบูรณ์แบบที่สุด ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2645] เลือกตั้งกรรมการผู้ปกครอง (23-May-2013)  *  
 
 
ครูประจำชั้นและผู้ปกครอง ร่วมประชุมเลือกตั้งตัวแทนคณะกรรมการผู้ปกครองของห้องเรียน เพื่อมาร่วมงานกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม [edit]  
   

 [2644] จำหน่ายหนังสือ (23-May-2013)  *  
 
 
คณะครู และบุคลากร จำหน่ายหนังสือให้แก่นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2643] ประดับเข็มตราโรงเรียน (23-May-2013)  *  
 
 
คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ติดเข็มตราโรงเรียนให้กับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นเครื่องหมายของลูกมงฟอร์ตอย่างสมบูรณ์ ในพิธีประดับเข็มตราโรงเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2642] ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ม. 1 ม.4 (23-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2641] ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (23-May-2013)  *  
 
 
คณะภราดาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง ม.สมบัติ งามอยู่ และ ม.สมรชัย สุภาษา ที่เกษียณอายุการทำงาน ในงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2640] เกษียณอายุการทำงาน (23-May-2013)  *  
 
 
คณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มอบของที่ระลึกให้แก่ ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง ม.สมบัติ งามอยู่ และ ม.สมรชัย สุภาษา ที่เกษียณอายุการทำงาน ในงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2639] ฟังธรรมบรรยาย (23-May-2013)  *  
 
 
คณะครูที่เป็นพุทธศาสนิกชน ร่วมฟังธรรมบรรยายจากพระอาจารย์สมศักดิ์ พระวิทยากรที่มาเทศสอนข้อคิดดีๆในกิจกรมฟื้นฟูจิตใจครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2638] รับผลการเรียน (23-May-2013)  *  
 
 
ครูประจำชั้นแจกผลการเรียน จากการสอบวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบผลการเรียนของบุตรหลานที่ผ่านมา ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2637] ชำระค่าลงทะเบียน (23-May-2013)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนชำระค่าหนังสือเรียน และค่าลงทะเบียน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุตรหลานก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2556 ที่จะถึงนี้ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2636] ออกกำลังกาย (23-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตื่นบริหารร่างกายตอนเช้า เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2635] พิธีกรรมแสงเทียน (23-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในพิธีแสงเทียน ที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตใหม่ที่จะได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าในการศึกษาหาความรู้จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2634] เกมส์สันทนาการ (23-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่นเกมส์สันทนาการต่อหลอดอย่างสนุกสนาน โดยใช้เกมส์ต่างๆ หลอมรวมให้นักเรียนทำความรู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้นในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2633] มารยาท (23-May-2013)  *  
 
 
ม.สุรชัย สมบูรณ์วิทย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอนมารยาทการไหว้ การทำความเคารพผู้ใหญ่ที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2632] เปิดค่ายพันธสัญญา ม.1 (23-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2631] ค่ายพันธสัญญา ม.1 (23-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายพันธสัญญา เพื่อทำความคุ้นเคยกับสถานที่ เพื่อนร่วมชั้นและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2630] แถลงข่าวแข่งขันว่ายน้ำ (23-May-2013)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์เยาวชน / ประชาชน “หอการค้า-มงฟอร์ต สปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 1” เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 37 ณ สระว่ายน้ำ De Montfort โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2629] มอบตัวนักเรียนเพิ่มเติม (22-May-2013)  *  
 
 
บรรดาผู้ปกครองพาบุตรหลานมามอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2556 จำนวนกว่า 100 คน ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2628] มอบธงสี (22-May-2013)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบธงสีให้ผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ละห้อง ในพิธีเปิดค่ายพันธสัญญา รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2627] พิธีกรรมแสงเทียน (22-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในพิธีแสงเทียน ที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตใหม่ที่จะได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าในการศึกษาหาความรู้จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2626] สันทนาการสนุกสนาน (22-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่นเกมส์สันทนาการต่างๆ อย่างสนุกสนาน โดยหลอมรวมให้นักเรียนใหม่ทำความรู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้นในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 25 [edit]  
   

 [2625] ฐานเครื่องแต่งกาย (22-May-2013)  *  
 
 
ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน อธิบายการแต่งกายที่นักเรียนใหม่ จะต้องสวมใส่ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2624] เปิดค่ายพันธสัญญา ม.4 (22-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบธงสีให้ผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ละห้อง ในพิธีเปิดค่ายพันธสัญญา รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2623] ตรวจสุขภาพครู (21-May-2013)  *  
 
 
ศูนย์สุขภาพ MED STAR LAB โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาแค่คณะครู บุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 ณ อาคารเซนต์แม่รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2622] ทีมบาสครูชาย (21-May-2013)  *  
 
 
ทีมนักยัดห่วงครูชายมงฟอร์ต ตั้งท่าป้องกันคู่แข่งสุดฤทธิ์ แต่ยังพ่ายให้กับมงฟอร์ตประถม และอัสสัมชัญลำปางไปในที่สุด ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2621] นะเลิศคะแนนรวมประเภท (21-May-2013)  *  
 
 
ภราดาสุรกิจ ศรีสราญกูลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาทุกประเภทให้แก่ ม.วินัย ถิ่นจอม หัวหน้างานกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในงานเลี้ยงกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2620] ทีมแชร์บอลครูหญิง (21-May-2013)  *  
 
 
ทีมนักยัดห่วงครูชายมงฟอร์ต ตั้งท่าป้องกันคู่แข่งสุดฤทธิ์ แต่ยังพ่ายให้กับมงฟอร์ตประถมและอัสสัมชัญลำปางไปในที่สุด ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2619] ทีมเกมเบ็ดเตล็ดมงฟอร์ต (21-May-2013)  *  
 
 
คณะครูนักกีฬา เกมเบ็ดเตล็ดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยายลัย พร้อมลุยแข่งขันเกมทุกประเภท แต่ยังพ่ายให้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ที่คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภทนี้ไป ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2618] ลีลาความเก๋า (21-May-2013)  *  
 
 
ทีมฟุตบอลครูชายมงฟอร์ตยังโชว์ลีลาความเก๋าเกมส์อยู่ คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลครูชาย 11 คน ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2617] มงฟอร์ตชนะบาสครูหญิง (21-May-2013)  *  
 
 
ทีมนักยัดห่วงครูหญิงโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอลครูหญิง โดยเอาชนะทีมครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเจ้าภาพอย่างสูสี และยังเรียกเสียงกองเชียร์ข้างสนามอย่างสนุกสนาน ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2616] เปตองทีมผสม (21-May-2013)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รวมพลังแข่งขันเปตองทีมผสมกันอย่างสนุกสนานฉันท์พี่น้อง ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2615] ชุดประจำชาติสวยงาม (21-May-2013)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยสวยงามด้วยชุดประจำชาติประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อรวมขบวนพาเหรด มงฟอร์ตหลอมรวมใจก้าวไกลสู่อาเซียน ในพิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2614] รวมเดินขบวนพาเหรด (21-May-2013)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รวมเดินขบวนพาเหรด 3 สถาบันรวมพลังสู่อาเซียน ในพิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2613] งานเลี้ยง จบ ม.3 (20-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารร่วมกันและบรรเลงเพลงขับกล่อมดนตรีให้กับเพื่อนๆร่วมรุ่น ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2612] มอบโล่สร้างชื่อเสียง (20-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นักเรียนดีเด่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2611] มอบเกียรติบัตร ม.3 สำเร็จการศึกษา (20-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2610] ภาพหมู่นักเรียน ม.3 (20-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร และคณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนพิธีจบหลักสูตรจะเริ่มขึ้น ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2609] ผู้ปกครองยินดี (20-May-2013)  *  
 
 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของลูกๆ ที่สำเร็จการศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2608] แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ (20-May-2013)  *  
 
 
บรรยากาศความสุข ความชื่นชมยินดีของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส รุ่นน้องๆ ร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2607] รุ่นน้อง Gifted ไทยร่วมยินดี (20-May-2013)  *  
 
 
ครูทับทิม ขุมทรัพย์ และนักเรียนโครงการ Gifted ภาษาไทยรุ่นน้องๆ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่นพี่ Gifted ภาษาไทย ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2606] มอบโล่สร้างชื่อเสียง (20-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นักเรียนดีเด่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2605] ภาพหมู่ ม.6 (20-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร และคณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนพิธีจบหลักสูตรจะเริ่มขึ้น ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2604] มอบเกียรติบัตร ม.6 สำเร็จการศึกษา (20-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2603] ศิลป์ดนตรี ม.6 โชว์ผลงานดนตรี (20-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ – ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 โชว์ผลงานทางด้านดนตรีหลากหลายรูปแบบ ทั้งวงเครื่องสายตะวันตก วง Brass Quintet เดี่ยวเปียโน Dnet กลองชุด กีตาร์แจ๊ส ดนตรีป๊อบ วง Bully ฯลฯ ณ โรงละครหอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2602] ลองเสื้อผ้าชุดนักเรียน (20-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนที่มามอบตัวลองเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายชุดนักเรียน หนึ่งในขั้นตอนการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน (แทรกชั้น) จำนวน 100 กว่าคน ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 แผนการเรียนปกติ และหลักสูตรEnglish ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2601] สืบชาตาความเป็นสิริมงคล (20-May-2013)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศแด่ภราดา ครูอาวุโส บรรพชนคนสร้างมงฟอร์ตผู้ล่วงลับ และพิธีสืบชาตาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู ให้มีความสุขความเจริญ อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ตามแบบอย่างความเชื่อของชาวล้านนา ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2600] ซ้อมพิธีจบหลักสูตร 2555 (20-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ้อมรับเกียรติบัตรในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้พิธีดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามลำดับพิธีการ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2599] ตรุษจีนมงฟอร์ต (20-May-2013)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจัดงานวันตรุษจีน ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน และเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน ภายในงานมีการแสดงและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2598] บำเพ็ญประโยชน์ชาวค่าย (20-May-2013)  *  
 
 
ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดค่ายพักแรมตามจุดต่างๆ ก่อนการปิดค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2597] ละครรอบกองไฟ (20-May-2013)  *  
 
 
ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่ละกองหยิบยกกฎของลูกเสือมาแสดงละครบทบาทสมมุติให้เพื่อนๆ ลูกเสือ และผู้กำกับได้รับชม ในการแสดงกิจกรรมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2596] ซูลูเปิดแคมป์ไฟ (20-May-2013)  *  
 
 
ซูลูสร้างสีสันจุดไฟชุมนุมกิจกรรมรอบกองไฟให้กับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในค่ำคืนสุดท้ายของการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2595] ฝึกการดำรงชีพในป่า (20-May-2013)  *  
 
 
ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฝึกประกอบอาหารการดำรงชีพในป่าที่ไม่มีอุปกรณ์ประกอบอาหาร โดยการต้มไข่ด้วยถุงพลาสติก ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2594] สแนปปิ้งโยกเยก (20-May-2013)  *  
 
 
ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทดสอบกำลังใจยามค่ำคืนอีกหนึ่งฐานโดยการทรงตัวไต่บนเชือกในฐานสแนปปิ้งโยกเยก ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2593] สิงห์ทะเลทราย (20-May-2013)  *  
 
 
เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทรงตัวดึงเชือกไต่ถังทดสอบกำลังใจยามค่ำคืนในฐานสิงห์ทะเลทราย ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2592] สูทกรรมมื้อแรก (20-May-2013)  *  
 
 
ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่ละกองเรียนรู้สูทกรรม ช่วยกันประกอบอาหารเย็นมื้อแรกในการอยู่ค่ายพักแรม ซึ่งทุกคนต้องทำกับข้าว ทำอาหาร หาวัสดุ การเตรียมรายการอาหารเป็น ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2591] ให้โอวาท (20-May-2013)  *  
 
 
ผกก. พรจิตต์ รังสรรค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้โอวาทแก่ลูกเสือทุกนายในการปฏิบัติตนการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2590] ช่วยคนจากที่สูง (06-March-2013)  *  
 
 
ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฝึกการปฐมพยาบาลผู้ป่วยขึ้นพื้นฐาน ในการช่วยเหลือคนหมดสติลงจากที่สูง โดยสมมุติฝึกปฏิบัติกับต้นไม้ ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2589] ลงทางดิ่ง (06-March-2013)  *  
 
 
ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าทดสอบฐานกำลังใจ ฝึกทักษะการลงทางดิ่งพร้อมสัมภาระในการเดินทางไกลบนพื้นที่ลาดชัน ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2588] อนุมานเหตุการณ์ (06-March-2013)  *  
 
 
ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฝึกทักษะการตีความ จากความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่พบโดยสรุปในฐานอนุมานเหตุการณ์ ณ หอดูไฟค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2587] เดินทางไกล (06-March-2013)  *  
 
 
ลูกเสือฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย และเสริมสร้างสุขภาพอนามัยแก่ลูกเสือจากการเดินทางไกล ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2586] ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (06-March-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายนายธนัท เปี่ยมสุวรรณ์ ชั้น ม.3/1 นายรัฐกร คำศรี ชั้น ม.3/2 นายธนัท เลิศธนะโภค ชั้น ม.5/4 และ น.ส.วิรัลพัชร บุญยรัตนพันธุ์ ชั้น ม.5/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 ทีม ที่ผ่านการเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จาก 137 ทีมทั่วประเทศ และได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถาม ระดับมัธยมศึกษาในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2555 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2585] แบ่งปันความรัก (06-March-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับน้องๆ นักเรียนชั้นประถม เพื่อร่วมแบ่งปันความรักตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ ณ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2584] ทาสีลานวัด (06-March-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผสานชีวิต ร่วมแรงร่วมใจทาสีลานวัดกับคณะศรัทธาชาวบ้านเพื่อจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนที่วัดจะมีการจัดงานปอยหลวงในกิจกรรมผสานชีวิต “ต๋ามฮอยปอยหลวง” ณ วัดต้นกวาว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2583] ถวายปัจจัย (06-March-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์เพื่อร่วมทำบุญและสืบสานวัฒนธรรมงานปอยหลวงล้านนาของวัดต้นกวาวจะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ต๋ามฮอยปอยหลวง” ณ วัดต้นกวาว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2582] ทำแนวกันไฟ (05-March-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่อำเภอ ไชยปราการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเทศบาลตำบลเมืองงาย จัดทำแนวกันไฟประชาอาสา เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ หมู่บ้านแม่ข้อน ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2581] สมาชิกสภาเทศบาลเกาหลีศึกษาดูงา (05-March-2013)  *  
 
 
ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ให้การต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาลเมือง Uijeonbu ประเทศเกาหลี ที่มาศึกษาดูงานของทางโรงเรียนเพื่อประสานความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2580] วจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ (05-March-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานนำผู้แทนครู นักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล โอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิด ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2579] แสดงความยินดีคณะครูจบ ป.โท (05-March-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (MMOD) ณ ลานนักบุญหลุยส์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2578] ชนะแข่งขันอาหารไทยสู่อาเซียน (05-March-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินรางวัลให้แก่ผู้แทนนักเรียนแต่ละห้องเรียน ที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมอาหารไทยสู่อาเซียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยแกงมัสมั่น รวมมิตร ชั้น ม.6/5 และข้าวมันส้มตำ บัวลอยไข่หวาน ชั้น ม.6/A ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 แกงมัสมั่น ลอดช่อง ชั้น ม.6/4 และผัดเปรี้ยวหวาน ฟักทองสังขยา ชั้น ม.6/5 ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 แกงเขียวหวานไก่ ทับทิมกรอบ ชั้น ม.6/3 และแกงส้มผักรวม เต้าส่วน ชั้น ม.6/2 ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2577] นำเสนอใช้ TABLET (05-March-2013)  *  
 
 
ผศ.ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอการเตรียมความพร้อมการใช้ TABLET สำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2576] Cambridge Program (05-March-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนงฟอร์ตวิทยาลัย และหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน รับฟังการนำเสนอโครงการ Cambridge Program จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อเสนอของโครงการ ที่เอื้อประโยชน์และสอดรับกับผู้เรียนมากที่สุดในการให้ความร่วมมือกับจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมตึกสำนึกผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2575] ประชุมจัดสอบ O-NET ชั้ป. 6, ม. (05-March-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีผู้แทนครูคณะกรรมการสนามสอบ แต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2574] ตัวแทนแข่งขัน Hip Hop นานาชาติ (05-March-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทีม FUANIMATLE ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเต้น Hip Hop รอบ Final ในงาน Gastby Dance Competition ครั้งที่ 5 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเต้น Hip Hop ระดับนานาชาติที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2573] นักเรียนทำคุณประโยชน์ (05-March-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2572] ป.6 มอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 (05-March-2013)  *  
 
 
ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 300 กว่าคน พาบุตรหลานมามอบตัวที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา 1 ปีการศึกษา 2556 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2571] จบค่ายแล้ว (05-March-2013)  *  
 
 
ลูกเสือแต่ละนายเตรียมโยนแลกหมวกลูกเสือ เพื่อความสุข ความเจริญ ของกิจการลูกเสือไทยเมื่อสิ้นสุดการเข้าค่ายพักแรม ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2570] เนตรนารีรุ่นแรก (05-March-2013)  *  
 
 
เนตรนารีรุ่นแรก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าค่ายพักแรมร่วมกับลูกเสือเป็นครั้งแรกในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2569] รอบกองไฟ (05-March-2013)  *  
 
 
การแสดงกิจกรรมรอบกองไฟ ค่ำคืนแห่งความประทับใจของลูกเสือ-เนตรนารีหลายต่อหลายนาย ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2568] ผจญภัยทางน้ำ (05-March-2013)  *  
 
 
ลูกเสือช่วยกันถ่อแพ ทดสอบกำลังใจผจญภัยทางน้ำ และกิจกรรมอีกหลากหลายรูปแบบ ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2567] เปิดประชุมกอง (05-March-2013)  *  
 
 
ผู้กำกับลูกเสือ- เนตรนารี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับการเคารพของลูกเสือ-เนตรนารี ในพิธีเปิดประชุมกองค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2566] ผจญภัยกลางคืน (05-March-2013)  *  
 
 
ลูกเสือ- เนตรนารี เข้าฐานผจญภัย เพื่อทดสอบกำลังใจการผจญภัยเวลากลางคืนของลูกเสือ- เนตรนารี แต่ละนาย ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2565] เรียนรู้สูทกรรม (05-March-2013)  *  
 
 
ลูกเสือ- เนตรนารี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนรู้วิชาที่สูทกรรมการทำอาหารชาวค่าย ซึ่งการเข้าค่ายพักแรมทุกคนต้องทำกับข้าว ทำอาหาร หาวัสดุ การเตรียมรายการอาหารเป็น ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2564] ทำฝายชะลอน้ำ (05-March-2013)  *  
 
 
ลูกเสือโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ เพื่อชะลอการไหล ลดความรุนแรงของกระแสน้ำป่าและยังให้ดินชุมชื้น กลายเป็นแนวกันไฟลดความรุนแรงของไฟป่าได้ ในป่าชุมชนบ้านโปง ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2563] ห่มจีวรต้นไม้ (05-March-2013)  *  
 
 
เนตรนารีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกันห่มจีวรให้กับต้นไม้ เป็นการนำความเชื่อทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาป่าชุมชนบ้านโปง ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 v [edit]  
   

 [2562] ป.โท ม.อัสสัมชัญ (05-March-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ ดร.กิตติ โพธิกิตติ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (MMOD) ในพิธีรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2561] คะแนนสูงสุดโควตา (05-March-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนงฟอร์ตวิทยาลัย และหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบเกียรติบัตรให้แก่นายธนัช จตุภัทรฉัตร น.ส.กฤตยาณี อิทธิเดชารณ น.ส.หอหยิน ตุง ที่ได้คะแนน TOP TEN คะแนนสอบโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556 กลุ่มวิทย์-คณิตฯ คณะแพทยศาสตร์ และนายเมธัช เจริญกาญจน์ ที่ได้คะแนนเต็มสูงสุดรายวิชาคณิตศาสตร์ 2 น.ส.วัชรียา ยอดประทุม ที่ได้คะแนนเต็มสูงสุดรายวิชาภาษาฝรั่งเศส น.ส.เอมิ นาคาจิมะ ที่ได้คะแนนเต็มสูงสุดรายวิชาภาษาญี่ปุ่น ของการสอบโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2560] Career Shopping Day ม.5 (05-February-2013)  *  
 
 
งานแนะแนว จัดกิจกรรม Career Shopping Day แนะแนวบรรยายให้ความรู้การประกอบอาชีพต่างๆ จากผู้ประกอบอาชีพโดยตรงให้แก่นักเรียนชั้น ม.5 และรุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ศิษย์เก่ารุ่น “พร้อม” แนะแนวประสบการณ์การวางแผนศึกษาต่อในคณะต่างๆ ให้แก่นักเรียนรุ่นน้องชั้น ม.5 ในโครงการ “พี่สอนน้อง” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2559] กีฬาสัมพันธ์ (05-February-2013)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ระหว่างห้องเรียน เพื่อใช้การกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-29 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2558] รร.Brighton หารือการศึกษา (05-February-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Ms.Lyniee Graham Coordinator Internation Student Programs, Brighton Secondary School and Mr.Greg Graham Principal of Warradale Primaey School and Warradale Urban Camp School จากประเทศออสเตรีย ที่มาหารือในรายละเอียดความสัมพันธ์ของทั้ง 2 สถาบัน การแลกเปลี่ยนนักเรียนที่จะเข้าร่วมการเรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติมทางการศึกษา ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2557] ม.5 ติว Gat – English (05-February-2013)  *  
 
 
บริษัท ดีมีเดีย ติว Gat – English for lifeให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม