[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32> 


 [1512] แสดงโชว์ (19-August-2009)  *  
 
 
ทีม MC STAR โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชนะเลิศการแข่งขันดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ได้รับถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมกันนี้ได้แสดงโชว์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม ในงาน “50 วัน ปฏิบัติการ รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1511] ถ้วยรางวัลพระราชทาน (19-August-2009)  *  
 
 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องแก่ภราดาธันฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในงาน “50 วัน ปฏิบัติการ รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1510] ชนะเลิศ (19-August-2009)  *  
 
 
ทีม MC STAR โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ในงาน “50 วัน ปฏิบัติการ รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1509] ผ่านการคัดเลือก (19-August-2009)  *  
 
 
ทีม MC STAR โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผ่านการคัดเลือก (เขตโรงเรียนอำเภอเมืองชียงใหม่) จากการแข่งขันดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ในงาน “50 วัน ปฏิบัติการ รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1508] ฝึกอบรม (22-July-2009)  *  
 
 
ทีมงานมูลนิธิโครงการหลวงฝึกอบรมการกำจัดขยะอินทรีย์ในโรงเรียน โดยใช้ไส้เดือนดิน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และนักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2552 [edit]  
   

 [1507] เข้าร่วมประชุม (22-July-2009)  *  
 
 
ตัวแทนคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก เข้าร่วมประชุมยกร่างระเบียบวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 และยกร่างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฏาคม 2552 [edit]  
   

 [1506] ประชุมแลกเปลี่ยน (22-July-2009)  *  
 
 
สมาชิกชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน "วันกตัญญูครูอาวุโส" ณ ห้องประชุม อาคารสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2552 [edit]  
   

 [1505] ตรวจสุขภาพ (22-July-2009)  *  
 
 
นักการภารโรงโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตรวจสุขภาพประจำปี 52 โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลานนามาตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา ณ บริเวณโรงอาหาร เมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1504] ให้สัมภาษณ์ (22-July-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์กับคุณปวีณมัย บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในการเตรียมความพร้อมของวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ก่อนออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน 16th World Music Contest 2009 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1503] รางวัลชมเชย (22-July-2009)  *  
 
 
นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลให้แก่ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียนทีมบริษัท MC โลหะศิลป์ จำกัด ธุรกิจ “ผลิตหุ่นเหล็กวีรชนนักรบไทย” ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดการดำเนินธุรกิจในโครงการกรุงไทย ยุววาณิช ประจำปี 2551 ณ อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1502] ตอบปัญหาธรรมะ (22-July-2009)  *  
 
 
นางสาวพรพิมล เรือนคำ ชั้น ม.4/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 4 จากการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ชิงโล่สมเด็จพระสังฆราชพร้อมทุนการศึกษา เนื่องในวันส่งเสริมจริยธรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1501] รับมอบ (22-July-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ เจลทำความสะอาดมือ และหน้ากากอนามัย จากนายรุจ วรรณรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจกจ่ายให้แก่นักเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1500] ต่อต้านยาเสพติด (22-July-2009)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดตามปฏิญาเจ้าพระยา โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือ 8โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1499] ร่วมนิทรรศการ/ (22-July-2009)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการ แสดงการฟ้อนรำจีน ฯลฯ ในงาน "เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมจีน" ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารศูนย์การเรียนรู้ โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ 2549 ( พืชสวนโลก ) ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1498] รณรงค์ป้องกัน (22-July-2009)  *  
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด เอ เอช1 เอ็น1 เพื่อรณรงค์ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด เอ เอช1 โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ 5 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1497] ประชุมสามัญ (22-July-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการฝ่ายมัธยม สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2552 ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1496] แข่งขันหุ่นยนต์ (22-July-2009)  *  
 
 
นายชวกร ศรีเงินยวง ชั้น ม.4/5 และนายอธิราช ภุมมะภูติ ชั้น ม.4/6 ได้รับรางวัลอันดับ 2 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับจังหวัด ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1495] รางวัลชมเชย (22-July-2009)  *  
 
 
นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลให้แก่ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียนทีมบริษัท MC โลหะศิลป์ จำกัด ธุรกิจ “ผลิตหุ่นเหล็กวีรชนนักรบไทย” ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการดำเนินธุรกิจในโครงการกรุงไทย ยุววาณิช ประจำปี 2551 ณ อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1494] ถวายเทียน (22-July-2009)  *  
 
 
คณะครู นักเรียน และนักการภารโรง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมใจกันถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดหนองบวกส้ม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1493] รวมพล (22-July-2009)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคน To Be Number One และวันพลังสีขาว White Power Day เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1492] ทบทวนแผน (22-July-2009)  *  
 
 
คณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนงานโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย" ณ อเวย์ สวนสวรรค์ แม่ริม รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1491] ผลิตน้ำยา EM (22-July-2009)  *  
 
 
ม.ลิขิต ชูวงศ์ งานโภชนาการ ให้คำแนะนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการผลิตน้ำยา EM จากเปลือกผลไม้ เพื่อนำมาใช้ทำความสะอาดแทนการใช้น้ำยาทำความสะอาดจากสารเคมี ณ บริเวณโรงอาหาร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1490] รับมอบ (22-July-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเครื่องเป่าใบไม้ จากนายสมบูรณ์ วิชชจุฑากูล ประธานศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 18 เพื่อให้ทางโรงเรียนไว้ใช้ในการปฏิบัติงานทำความสะอาด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1489] ห้องเรียนน่าอยู่ (22-July-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่หัวหน้าห้องเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ "ห้องเรียนน่าอยู่ ผู้เรียนเบิกบาน" ประจำปีการศึกษา 2551 ณ บริเวณลานจามจุรี เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1488] ประธานรุ่นศิษย์เก่า (22-July-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานประสานสัมพันธ์ประธานรุ่นศิษย์เก่า ครั้งที่ 1 โดยมีคณะภราดา คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู และประธานรุ่นศิษย์เก่าทุกรุ่นเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1487] เขียนโปรแกรม (21-July-2009)  *  
 
 
นักเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนโปรแกรม PHP และการจัดการระบบฐานข้อมูล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ของโครงการฯ ณ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ อาคารเอ็มมานูเอล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1486] อบรมคุณธรรม (21-July-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและให้ข้อคิดแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1485] ฟื้นฟูจิตตารมณ์ (21-July-2009)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (รุ่นที่ 1) ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1484] ประกวดการแต่งกาย (21-July-2009)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นให้ความสนใจประกวดการแต่งกายตัวละคร จากวรรณคดีของสุนทรภู่ ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการระลึกถึงกวีเอกของโลก ท่านพระยาศรีสุนทรโวหาร (ภู่) โดยในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ณ ห้องประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1483] เยี่ยมครูอาวุโส (16-June-2009)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์ ประธานชมรมครูอาวุโสฯ และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.บุญเกิด ทุมกานนท์ ซึ่งป่วยเป็นโรคกระดูกงอกกดทับเส้นประสาทที่กระดูกสันหลัง โดยพักรักษาอาการ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1482] ปฐมนิเทศ (16-June-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักศึกษาฝึกงาน มีความรู้ความเข้าใจประวัติของโรงเรียน ระเบียบปฏิบัติ และศรัทธาต่อโรงเรียน ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ระหว่างวันที่13-14 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1481] อบรมถ่ายภาพ (16-June-2009)  *  
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรที่สนใจด้านการถ่ายภาพ การใช้งานกล้องดิจิตัลอย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ประกอบศิลป์กับการถ่ายภาพ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1480] มอบเงินทำบุญ (16-June-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญจากเพื่อนครูมงฟอร์ต เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่ชูศรี เลิศฐิติกุล มารดาครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1479] รับมอบเงินบริจาค (16-June-2009)  *  
 
 
ภราดาอังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส รับมอบเงินบริจาคจาก นายจรัล เดชประทุม นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ต กรุงเทพฯ เพื่อสมทบกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนครูอาวุโส ฯเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1478] รองอันดับ 1 (16-June-2009)  *  
 
 
นายอฐิตชา เมืองเกียง ชั้น ม.5/2 นายฌาณัฐ อนันทปัญสุทธิ์ ชั้น ม.4/3 และ นางสาวณัฐฎณิชา วรรณา ชั้น ม.5/11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโต้วาที ในหัวข้อ "ฉัน คือ พลัง หยุดยั้งภาวะโลกร้อน" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1477] รับมอบเงินบริจาค (08-June-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินบริจาคจากนายสมบูรณ์ วิชชจุฑากุล ประธานศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 18 คนใหม่ เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร Saint Mary ณ โรงแรมดาราเทวี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1476] อบรมนายหมู่ (08-June-2009)  *  
 
 
งานลูกเสือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับนายหมู่ลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนายหมู่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 51 นาย ณ ค่ายม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1475] เข้าค่ายนายหมู่ (08-June-2009)  *  
 
 
นายหมู่ลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ในการพึ่งพาตนเองจากการเข้าค่ายนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายม่อนคำออน อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1474] ร่วมทำบุญ (08-June-2009)  *  
 
 
ภราดาอังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินให้แก่ญาติเพื่อร่วมทำบุญงานศพ นายมนตรี คำฟู นักการภารโรง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1473] ร่วมทำบุญ (08-June-2009)  *  
 
 
นายดนุชา สุจริตรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญงานศพ คุณแม่ชูศรี เลิศฐิติกุล มารดาครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล ครูงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดชัยมงคล เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1472] ร่วมทำบุญ (08-June-2009)  *  
 
 
นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญงานศพคุณแม่ชูศรี เลิศฐิติกุล มารดาครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล ครูงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดชัยมงคล เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1471] ร่วมทำบุญ (08-June-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญงานศพ คุณแม่ชูศรี เลิศฐิติกุล มารดาครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล ครูงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดชัยมงคล เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1470] นำเสนอโครงการ (02-June-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการนำเสนอโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน โดยมีนักเรียน Gifted คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ร่วมนำเสนอ ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1469] บุคคลตัวอย่าง (02-June-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายวชิรวิทย์ หลวงมณีวรรณ์ ชั้น ม.6/6 ที่ได้รับวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้เป็นบุคคลตัวอย่างที่เป็นต้นแบบ ที่มีจริยธรรม และคุรธรรม ดีเด่น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1468] ชี้แจงนโยบายเรียนฟรี (02-June-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชี้แจงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาลให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นได้รับทราบ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรื่อง "นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2552" ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1467] เลือกตั้ง (28-May-2009)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิใช้เสียงของตนในเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1466] ตรวจความคืบหน้า (28-May-2009)  *  
 
 
ภราดาธันฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับฟังการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาวางผังแผนแม่บทของโรงเรียนมงฟอร์ต แผนกมัธยม และตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเซนต์แมรี่ย์ และศาลาเอนกประสงค์ จากบริษัทชินครอนกรุ๊ป เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1465] แนะนำห้องสมุด (21-May-2009)  *  
 
 
ม.ศรัยวิทย์ พวงสุวรรณ บรรณารักษ์ห้องสมุด แนะนำการใช้ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "หยุดเพื่อการอ่าน" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1464] กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 (21-May-2009)  *  
 
 
น.ส.ภัณฑิรา ทั้งสุข ชั้น ม.4/2 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง และ น.ส.ภวิกา ทั้งสุข ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันยิงปืน กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 38 “เชียงรายเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2552 [edit]  
   

 [1463] อบรมผู้กำกับ (21-May-2009)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยได้ร่วมกันวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้แก่ลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องปฏิบัติการ1 อาคารเซราฟิน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1462] กองร้อยพิเศษ (21-May-2009)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.3โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนรู้บทบาทหน้าที่การมีวินัยในตนเอง คุณธรรมจริยธรรมและการเป็นผู้นำของสังคมให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ณ ค่ายม่อนคำออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 -11 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1461] แสดงความยินดี (21-May-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1460] ดีเด่นหญิง (21-May-2009)  *  
 
 
น.ส.ภัณฑิรา ทั้งสุข ชั้น ม.4/2 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และรางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง และ น.ส.ภวิกา ทั้งสุข ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันยิงปืน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2552 [edit]  
   

 [1459] สมัยที่ 2 (21-May-2009)  *  
 
 
นายธนวัฒน์ อินทรสาลี ชั้น ม.6/9 ชนะเลิศการประชัน "สะล้อ" จากรายการคุณพระช่วย ช่วงคุณพระประชันเพลงฮิป-สะล้อ เพลงเปลี่ยน วง ETC ได้รับกระดานชนวนทองคำ สมัยที่ 2 พร้อมทุนการศึกษา ณ เวิร์คพอยท์สตูดิโอ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1458] อบรมการใช้งาน (19-May-2009)  *  
 
 
นายพิจักษณ์ ลิ้มประสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท MAC ZONE จำกัด เป็นวิทยากรอบรมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Macintosh โปรแกรมต่าง ๆ แก่ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1457] ต้อนรับนักเรียน (19-May-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1 /2552 ผ่านทางเสียงตามสายของโรงเรียน ณ ห้องประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1456] สัมมนาครู (19-May-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1455] รับมอบเงินสนับสนุน (19-May-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนวงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในการเข้าร่วมประกวดดนตรีโลก (16 th World Music Contest 2009) จากนางสุรีย์พร คองประเสริฐ ประธานกรรมการ บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด ณ บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 [edit]  
   

 [1454] ร่วมเป็นเกียรติ (19-May-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติกับครอบครัว บริษัท เจริญศิลป์การแว่น ท่าแพ บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด และบริษัท เอสวีร่วมทุน จำกัด ในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ ศาลสมเด็จพ่อขุนเม็งรายมหาราช เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 [edit]  
   

 [1453] วันคล้ายวันเกิด (19-May-2009)  *  
 
 
นายภาณุพงศ์ ศักดิ์ดาทร รักษาการประธานกองทุนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 54 ปี โดยมีญาติและเพื่อนสนิทเข้าร่วมอวยพรแสดงความยินดี ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 [edit]  
   

 [1452] ประชุมครู (19-May-2009)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก เข้าร่วมการประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โดยได้รับเกียรติจากภราดาศิริชัย ฟอนสิกา อธิการเจ้าคณะเซนต์คาบรียลแขวงประเทศไทย ได้ให้โอวาทแก่ครู และภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดจากการทำงานร่วมกันมาในปีการศึกษา 2551 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 [edit]  
   

 [1451] สอบวัดความรู้ (19-May-2009)  *  
 
 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย จัดสอบวัดความรู้นักเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการ Gifted คณิตศาสตร์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบรวมทั้งสิ้น 58 คน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1450] ร่วมกิจกรรม (19-May-2009)  *  
 
 
นายภัทรพล สมเพราะ และนายฌาณัฐ อนันทปัญญสุทธิ์ ชั้น ม.3/3 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม “เยาวชนมีหัวใจไกล่เกลี่ย” เพื่อให้มีความรู้ควมเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยประนีประนอมให้กับตัวแทนครู นักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศาลแขวงเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1449] ประธานชมรม (19-May-2009)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงค์ ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งประธานชมรมครูอาวุโสฯ คนใหม่ต่อจาก ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1448] บรรยายพิเศษ (19-May-2009)  *  
 
 
นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายโกศล ปราคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง ทิศทาง การศึกษาการจัดการศึกษาภาคเอกชนของประเทศไทยสู่อนาคต ให้แก่คณะครูของโรงเรียนมง ฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1447] โครงการแลกเปลี่ยน (19-May-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนกลับประเทศกับครูและนักเรียนโรงเรียน Yuxi No.4 Middle School ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1446] วันธรรมสวนะ (19-May-2009)  *  
 
 
นักเรียนชมรมพุทธศาสนา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ โดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารมารับบิณฑบาต และรับฟังข้อคิดเรื่อง วันแห่งความรักในทางพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา และความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ที่มีพระคุณ ณ ห้องจริยะธรรม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1445] ประชุมคณะทำงาน (19-May-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แกนนำในโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมประชุมคณะทำงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2552 ในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะทำงานกลไกการเฝ้าระวังภาคเยาวชนเพื่อเยาวชน ในการป้องกันปัญหายาเสพติด ณ ห้องโสตฯ 2 อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1444] รับมอบเงินบริจาค (19-May-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินบริจาคจากการทำบุญอุทิศส่วนกุศลศพมารดาที่ล่วงลับของ นายฐาปน อุตบุรี ชั้น ม.5/6 เพื่อไว้ใช้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1443] แสดงความยินดี (19-May-2009)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ รองประธานชมรมครูอาวุโสฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องโสต 1 อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 [edit]  
   

 [1442] อาสากลุ่มเสี่ยง (19-May-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการอาสากลุ่มเสี่ยงป้องกันยาเสพติด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด และเพิ่มจิตสำนึกที่ดีในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ค่ายนเรศวรมหาราช อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1441] เยี่ยมครู (19-May-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ ครูงานทะเบียนบุคลากร ฝ่ายธุรการ ที่ให้กำเนิดบุตรชาย ณ สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1440] รางวัลชมเชย (19-May-2009)  *  
 
 
ครูสมรัก ปริยะวาที และ ม.วีระ ธนาจันทาภรณ์ เจ้าของโครงการ “ไฟฟ้ากระแสตรง แสนง่าย ประเภทสื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ประเภทครูอาจารย์ ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (NSC 2009) ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1439] สอบแข่งขัน (19-May-2009)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท Top Test จำกัด จัดการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 ณ ห้องโสต 1 อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1438] รางวัลที่ 2 (19-May-2009)  *  
 
 
โครงการ “รอบโลกน่ารู้…คู่จินตนาการ” ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โดยนายกวิน มานะจิตต์ นายบรรณ สุวรรณประเสริฐ และ น.ส.ฌาณิส หิรัณยศุภศิลป์ ชั้น ม.5/5 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขัน NSC 2009 (National Software Contest 2009) ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2551 [edit]  
   

 [1437] รางวัลที่ 1 (19-May-2009)  *  
 
 
โครงงาน “กระดานแห่งอนาคต!” ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โดยนายชยุต สมวงษ์อินทร์ และ น.ส.ณัฐวรรณ ตันตินาคม ชั้น ม.5/4 ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขัน NSC 2009 (National Software Contest 2009) ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2551 [edit]  
   

 [1436] รางวัลชมเชย (19-May-2009)  *  
 
 
โครงงาน “ผจญภัยไปกับคณิตศาสตร์!” ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง โดย ด.ช.พีรนัฐ มานิตย์ศิริกุล และ ด.ญ.ศรีนดา มานิตย์ศิริกุล ชั้น ม.1ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน NSC 2009 (National Software Contest 2009) ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2551 [edit]  
   

 [1435] รางวัลชมเชย (19-May-2009)  *  
 
 
โครงงาน “ปุ๊กตุ๊ก : มหัศจรรย์เมืองเชียงใหม่” ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง โดยนายพีรพันธ์ ลออชัยรังษี นายกันต์ชนก กมลทิพย์ และนายภานุวัฒน์ อินโปธา ชั้น ม.5/1 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน NSC 2009 (National Software Contest 2009) ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2551 [edit]  
   

 [1434] แสดงความขอบคุณ (19-May-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณจากผู้แทนบริษัทเอชพีและอินเทล ในการให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของโรงเรียนจัดโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเที่ยวไทยสุขกว่าที่คิด ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1433] แสดงความยินดี (19-May-2009)  *  
 
 
ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ประธานชมรมครูอาวุโสฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนายภาณุพงศ์ ศักดาทร รักษาการประธานกองทุนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริษัท นิยมพานิช จำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1432] สภานักเรียน (19-May-2009)  *  
 
 
นายณัฐพล ไชยเลิศ ชั้น ม.4/6 ประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมจัดตั้งสภานักเรียนร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นกิจกรรมจิตอาสา ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1431] ลูกเลือนานาชาติ (05-March-2009)  *  
 
 
ลูกเสือกองร้อยอาสาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าค่ายลูกเสือนานาชาติ เชียงใหม่ 2551 ณ ค่ายม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2551 - 1 มกราคม 2552 [edit]  
   

 [1430] กอล์ฟการกุศล (05-March-2009)  *  
 
 
สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล Golf Montfort Tournament 2008 โดยการแข่งขันแบบ Shot Gun Start ชิงถ้วยรางวัล พล.อ.อ.พุฑฒิ มังคละพฤกษ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารายได้ช่วยในการสร้างตึก St.Mary ณ สนามกอล์ฟลานนาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1429] มอบผ้าห่ม (05-March-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบผ้าห่มให้แก่ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และทหาร จำนวน 150 ผืน ในโครงการ "มงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ณ หมู่บ้านนาศิริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1428] มอบเงินสนับสนุน (05-March-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุนการจัดงานสานสัมพันธ์วันครูอาวุโสมงฟอร์ตให้แก่ ม.อินส่ง จิตต์เกษม ประธานชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ต ณ สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1427] ให้กำลังใจ (05-March-2009)  *  
 
 
คณะกรรมการชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจครูอาวุโส ม.บรรเลง ทรรทรานนท์ ซึ่งป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ และ ม.ทวี ปัญญา ซึ่งป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ โดยพักรักษาอาการ ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1426] มอบของขวัญ (05-March-2009)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1425] แข่งขัน (05-March-2009)  *  
 
 
ด.ช.ภูมิทัศน์ สมบูรณ์ ชั้น ม.3/2 ได้รางวัลดี การแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ ด.ช.กวิน จึงสกุลรุจิเรข ชั้น ม.3/A และด.ช.ณฐกร หล่อตระกูลงาม ชั้น ม.3/5 ได้รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ประเภทปากเปล่า นายศัลย์ ศรีสกุล ชั้น ม.6/1 ได้รางวัลดีเด่น การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ประเภทแบบทดสอบ เด็กชายธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ ชั้น ม.1/4 ได้รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 ระดับภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1424] รองที่ 1 A - Math (11-February-2009)  *  
 
 
นางสาวเนตรชนก จิรานุสรณ์กุล ม.5/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขัน A - Math ในระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานวันเปิดโลกวิชาการ ครั้งที่ 8 "Wachirawit the Great Thinker" ประจำปีการศึกษา 2551 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 [edit]  
   

 [1424] เดินทางไร้มลพิษ (05-March-2009)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมการเดินทางไร้มลพิษพิชิตดอยสุเทพ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมจักรยานวันอาทิตย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการร่วมลด/งดการปล่อยมลพิษทางอากาศ และร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงหันมาสนใจการใช้จักรยาน ให้มากขึ้น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1423] ชนะเลิศ A - Math (11-February-2009)  *  
 
 
นายธีรธัช ชื่นภักดิ์ และนายภาณุพงศ์ ดาวรัตนหงษ์ ชั้น ม.3/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน A - Math ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานวันเปิดโลกวิชาการ ครั้งที่ 8 "Wachirawit the Great Thinker" ประจำปีการศึกษา 2551 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 [edit]  
   

 [1423] หมากรุกไทย (05-March-2009)  *  
 
 
ด.ช. ศิริชัย ศรีชัยรัตนกูล ชั้น ม.2/6 ได้รับรางวัลที่ 2 และ ด.ช.ศรัณย์ อินผูก ชั้น ม.2/3 ได้รับรางวัลที่ 6 การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยนักเรียนชิงแชมป์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1422] ชนะเลิศเทนนิส (11-February-2009)  *  
 
 
นายจตุพร ณ ลำพูน และนาย ศิวกร ตุ้ยคัมภีรฺ นักกีฬาเทนนิสโรงเรียนมงฟอร์ต ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส ในงานวันวิชาการโรงเรียนวชิรวิทย์ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 [edit]  
   

 [1422] เยี่ยมศิษย์เก่า (05-March-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโส พบปะสังสรรค์และเยี่ยมเยือนศิษย์เก่าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด ณ สวนอาหารดงศักดิ์ ระหว่างที่ 6 - 7 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1421] อำนวยความสะดวกจราจร (11-February-2009)  *  
 
 
กองกำลังผสม ลูกเสือกองร้อยพิเศษ ลูกเสือวิสามัญ และสารวัตรนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 35 นาย เข้าร่วมอำนวยความสะดวกการจราจรในงานกีฬาอนุบาลเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันการศึกษาเอกชน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1420] แสดงความยินดี (11-February-2009)  *  
 
 
ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนครูอาวุโส ร่วมแสดงความยินดีกับนายภาณุพงศ์ ศักดาทร รักษาการประธานกองทุนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริษัท นิยมพานิช จำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1419] ร่วมขบวนแห่ (11-February-2009)  *  
 
 
วงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมขบวนแห่งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 33 โดยปีนี้ได้จัดงานภายใต้แนวคิด เชียงใหม่มนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติมหัศจรรย์แห่งพันธุ์ไม้งาม โดยได้ร่วมแห่ตั้งแต่บริเวณสะพานนวรัฐถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1418] เยี่ยมศิษย์เก่า (05-February-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1417] แสดงความยินดี (04-February-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายธนสิทธ์ พรพิพัฒน์ไพบูลย์ ชั้น ม.5/1 น.ส.อัญชิษฐา ไกรทัศน์ ชั้น ม.5/7 และน.ส.ธนัชพร ศิริรัตน์ ชั้น ม.6/11 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดทอล์คโชว์จากงาน มหกรรมสร้างสุข “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งบุหรี่” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1416] เยี่ยมศิษย์เก่า (04-February-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษยืเก่าในจังหวัด ระหว่างวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม