[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31> 


 [1419] ร่วมขบวนแห่ (11-February-2009)  *  
 
 
วงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมขบวนแห่งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 33 โดยปีนี้ได้จัดงานภายใต้แนวคิด เชียงใหม่มนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติมหัศจรรย์แห่งพันธุ์ไม้งาม โดยได้ร่วมแห่ตั้งแต่บริเวณสะพานนวรัฐถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1418] เยี่ยมศิษย์เก่า (05-February-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1417] แสดงความยินดี (04-February-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายธนสิทธ์ พรพิพัฒน์ไพบูลย์ ชั้น ม.5/1 น.ส.อัญชิษฐา ไกรทัศน์ ชั้น ม.5/7 และน.ส.ธนัชพร ศิริรัตน์ ชั้น ม.6/11 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดทอล์คโชว์จากงาน มหกรรมสร้างสุข “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งบุหรี่” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1416] เยี่ยมศิษย์เก่า (04-February-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษยืเก่าในจังหวัด ระหว่างวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1415] ฟุตบอลศิษย์เก่า (04-February-2009)  *  
 
 
ทีมฟุตบอลครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ลงสนามประลองแข้งได้ครองอันดับที่ 4 จากการแข่งขันฟุตบอลศิษย์เก่า ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่า ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1414] แข่งขันหมากล้อม (04-February-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท Friendship จากการแข่งขันหมากล้อม "Chiangmai Open 4th" ซึ่งจัดโดยชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ ห้อง Sky Hall อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1413] เยี่ยมครูอาวุโส (04-February-2009)  *  
 
 
คณะกรรมการชมรมครูเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.นิสิต เจียงสงวน ครูอาวุโสที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1412] เยี่ยมครูอาวุโส (04-February-2009)  *  
 
 
คณะกรรมการชมรมครูเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.สมพร วรรณวงศ์ ครูอาวุโสที่ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจตีบ โดยพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1410] บริจาคเครื่องพิมพ์ (04-February-2009)  *  
 
 
ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รับมอบเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Cannal Pixma 145 จำนวน 1 เครื่อง จากนักเรียนที่ได้รับทุนพัฒนา Software ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อใช้ในการทำงานที่ห้องโครงงานคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1409] เยี่ยมครู (04-February-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมครูจิตทิวา หมื่นแสน ครูสนับสนุนการสอนฝ่ายวิชาการ งานธุรการฝ่ายวิชาการ ที่ให้กำเนิดบุตรชาย ณ อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1408] รับมอบกล้อง (04-February-2009)  *  
 
 
ม.โกวิท นำลาภ ครูอาวุโส รับมอบกล้องวีดีโอ ยี่ห้อ SHARP รุ่น VL-Z500E-S จากนายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานกรรมการบริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด และศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2506 เพื่อใช้ในงานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1407] รักษาตัว (04-February-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ ม.จักรพงษ์ บุญตันจีน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งป่วยและพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลลานนา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1406] เยี่ยมครู (04-February-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมครูจิดาภา ชัยสงคราม ครูสนับสนุนการสอนฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ให้กำเนิดบุตรสาว ณ อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลสวนดอก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1405] สุวรรณสมโภช (04-February-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู ร่วมงานโมทนาคุณพระเป็นเจ้าในพิธีสหมิสซาบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดาบัญญัติ โรจนารุณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน และภราดาฟิลิป เนรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โบสถ์ประจำโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1404] สัมมนาทบทวน (03-February-2009)  *  
 
 
รศ.ประสาน ตังสิกบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิยากรอบรมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายในปีการศึกษา 2552 ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา 255 1เพื่อวิเคราะห์แผนการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมาและวางแผนการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1403] ไว้อาลัย (03-February-2009)  *  
 
 
ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัย ม.เฮง เงาโสภา ครูอาวุโสที่ถึงแก่กรรมโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าพร้าวนอก เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1402] แข่งขันศิลปหัตถกรรม นร. (02-February-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ประเภทปากเปล่า การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ประเภทแบบทดสอบ และการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1402] แสดงความยินดี (03-February-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬากอลฟ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีม และประเภทบุคคล Class A จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “รังษี 60 ปี กอล์ฟโอเพ่น 2008” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1401] แข่งขันทักษะคณิต (02-February-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายจากการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก และการแข่งขันโครงการคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1399] คว้า 4 รางวัล (29-January-2009)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ในการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ 2008 ครั้งที่ 4 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยคว้า 4 รางวัล คือรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรองชนะเลิสอันดับ 3 จาการแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟโคราชคันทรีคลับ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1398] อวยพรวันเกิด (29-January-2009)  *  
 
 
นักการภารโรงและพนักงานโรงอาหาร ร่วมกันอวยพรแด่ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 87 ปี ณ บริเวณตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1397] เหรียญทอง (29-January-2009)  *  
 
 
นายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา ชั้น ม.5/11 ได้รับเหรียญทอง ประเภทกระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด และวิ่งผลัด 4X100 เมตร ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภาค 5 ครั้งที่ 25 “กว๊านพะเยาเกมส์” ณ สนามกีฬาเทศบาล จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1396] ดูงาน (29-January-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับฝ่ายการศึกษาจากสังฆมลฑล Sand Hurst จากเมือง Victoria ประเทศออสเตรเลีย ที่นำคณะครูอายุงาน 10 ปีขึ้นไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตฯ ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1395] คณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (29-January-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี ด.ช. พีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล ชั้น ม.1/4 ที่ได้รับเหรียญทองแดงในระดับช่วงชั้นที่ 2 และ ด.ช.ธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ ชั้น ม.1/4 ที่ได้รับเหรียญทองแดงในระดับช่วงชั้นที่ 3 ในลักษณะการแข่งขันเวทีคู่ขนาน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ระหว่างวันที่ 25 - 30 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1394] บันทึกภาพ (29-January-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานูล พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมบันทึกภาพหมู่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น promise และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น วิญญ์ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1393] อบรมนักเขียน (23-January-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการการสร้างวัฒนธรรม การคิด – อ่าน – เขียน และเรียนรู้ กิจกรรมอบรมเยาวชนสู่ถนนเส้นทางนักเขียน โดยคุณรภัทกร สกุลภัทกรวงศ์ นักเขียนมืออาชีพ ณ ห้องโสต 1 อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1392] ศึกษาสภาพจริง (23-January-2009)  *  
 
 
คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอนภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ศึกษาสภาพจริงการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนมงฟอร์ตมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องสมุด อาคารแอมบริสิโอ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1391] อวยพรปีใหม่ (23-January-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ และ ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่จากนายบัญญัติ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิคอน และนายทัต สัจจะวาที กรรมการผู้จัดการบริษัท CTC เชียงใหม่ และศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 18 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1390] รับมอบกระเช้าของขวัญ (17-December-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญจาก พันโทบุญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1389] ถ้วยรางวัลพระราชทาน (17-December-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี ที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Thailand High School Football National Championship เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1388] สโมสรสันนิบาต (17-December-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก ร่วมงานสโมสรสันนิบาตและร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2551 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1387] ถวายเครื่องราชสักการะ (17-December-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยบาลัย และ ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2551 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1386] ถวายพระพร (17-December-2008)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2551 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1385] เทศกาลคริสต์มาส (17-December-2008)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่บุรุษไปรษณีย์ ที่ให้บริการรับส่งจดหมายอำนวยความสะดวกแก่ทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1384] ให้การต้อนรับ (17-December-2008)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ภราดา ดร.วินัย วิริยะวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและนายกสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1383] แสดงความยินดี (03-December-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสืบบุญ ไชยสิทธิ์ และ น.ส.พรเบญญา ชูวัฒนกุล ชั้น ม.6/10 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ระดับภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1382] แสดงความยินดี (03-December-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.อวิกา อุปรา ชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย NJ SPELLING BEE CHAMP OF THE YEAR 2008 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1381] แสดงความยินดี (03-December-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายพงศธร ครบปัญญา ชั้น ม.3/6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน SPELLING BEE ระดับภาคเหนือ ในงาน "เปิดกล่องชอล์ก 40 ปี ศึกษาศาสตร์" ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2551 ณ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1380] แสดงความยินดี (03-December-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศุภวิชญ์ เสริมชัยวงศ์ นายพงศ์เพชร กิ่วแก้ว นายวิศววิท สายดำ และ นายสิริวัตร กลิ่นปาน ชั้น ม.5/5 ที่ได้รับรางวัลอันดับ 3 ของช่วงชั้นที่ 4 จากการแข่งขันประพันธ์กลอนสด “มหิดลกรองแก้วแวววรรณ” เนื่องในงาน “วันมหิดล” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1379] แสดงความยินดี (03-December-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณชล แป้นคุ้มญาติ ด.ช.กิตติภณ ตรีวิชา ด.ช.สถาปนา ตาลเงิน และ ด.ช.อานิก บุญประเทือง ชั้น ม.2/A ที่ได้รับรางวัลอันดับ 3 ของช่วงชั้นที่ 3 จากการแข่งขันประพันธ์กลอนสด “มหิดลกรองแก้วแวววรรณ” เนื่องในงาน “วันมหิดล” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1378] แสดงความยินดี (03-December-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐนพ พลาหาญ และนายชิโณรส สุรางครัตน์ ชั้น ม.5/2 ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันประชันกลอนสด ประเภททีม ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1377] แสดงความยินดี (03-December-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวสันต์ มหาเกียรติคุณ ชั้น ม.5/10 ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันสรุปความจากการอ่าน วันภาษาไทยแห่งชาติ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1376] แสดงความยินดี (03-December-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ฌาณัฐ อานันทปัญสุทธิ์ ชั้น ม.3/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ด.ช.ศุภนัฐ ศุภยศอมร ชั้น ม.3/5 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันพูดฉับพลัน วันภาษาไทยแห่งชาติ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1375] วางพวงมาลา (29-November-2008)  *  
 
 
คณะลูกเสือโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1374] แข่งขันกีฬาครู (24-November-2008)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ 2008 ครั้งที่ 4 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 11 สถาบัน และได้รับเกียรติจากพระสังฆราชยอเซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ มุขนายกสังฆมลฑลนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1373] บันทึกเทปถวายพระพร (24-November-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศูนย์ข่าวภาคเหนือตอนบน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1372] อบรมให้ความรู้ (20-November-2008)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและอันตรายของการเล่นประทัด ให้แก่นักเรียนในช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ ห้องประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1371] ประชุมปิดภาคเรียน (20-November-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 1/2551 พร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดีแก่ครูที่ได้รับคัดเลือกครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1370] เสวนา (20-November-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการเสวนาหัวข้อ “น้ำแอคทิเวทกับการส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง สู่ความเป็นเด็กอัฉริยะ” โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1369] ศึกษาดูงานสารสนเทศ (20-November-2008)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ร่วมกับคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ และนำความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1368] รองชนะเลิศเทนนิส (20-November-2008)  *  
 
 
นายศุภกิจ พานิชกุล ชั้นม.4/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเทนนิส ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงพยาบาล จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1367] ชนะเลิศเทนนิส (20-November-2008)  *  
 
 
นายศุภกิจ พานิชกุล ชั้นม.4/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศเทนนิส ประเภททีมชาย ประเภทชายเดี่ยว และ ชนะเลิศประเภทชายคู่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาเขต 5 แห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1366] มอบเงินบริจาค (19-November-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินบริจาคให้กับ น.ส.สิรินทิรา สมประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่ออุปการะช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1365] อันดับ 1 (06-November-2008)  *  
 
 
นายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา ชั้น ม.5/ 11 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเขย่งก้าวกระโดด ในการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งยูธโอลิมปิค-กีฬาปลอดบุหรี่ รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1364] อันดับ 1 (06-November-2008)  *  
 
 
นายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา ชั้น ม.5/ 11 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกระโดดไกล ในการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งยูธโอลิมปิค-กีฬาปลอดบุหรี่ รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1363] แสดงความยินดี (06-November-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับทีมจิ้นส้มต้มแซบ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดลูกทุ่งนักร้องประกอบหางเครื่อง ในงานมหกรรมอาหาร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1362] แสดงความยินดี (06-November-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายธนวัฒน์ อินทรสาลี ชั้น ม.5/9 ที่ชนะเลิศในการประชัน “สะล้อ” จากรายการคุณพระช่วย ได้รับกระดานชนวนทองคำพร้อมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1361] แสดงความยินดี (30-October-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับครูทับทิม ขุมทรัพย์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแต่งคำประพันธ์ “นิราศศิลามณี” ของ Gifted ภาษาไทย ภาคเหนือ ประเภทครู เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1360] แสดงความยินดี (30-October-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายสหรัฐ ด้วยทรง ชั้น ม.5/2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบคำถามในการบรรยาย “การอ่านเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา” ของ Gifted ภาษาไทย ภาคเหนือ ประเภทเดี่ยว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1359] แสดงความยินดี (30-October-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบคำถามในการบรรยาย “การอ่านเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา” ของ Gifted ภาษาไทย ภาคเหนือ ประเภททีม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1358] แสดงความยินดี (30-October-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัฐนพ พลาหาญ ชั้น ม.5/2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแต่งคำประพันธ์ “นิราศศิลามณี” ของ Gifted ภาษาไทย ภาคเหนือ ประเภทเดี่ยว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1357] แสดงความยินดี/ (30-October-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเจ้าของโครงงาน “ย้อนรอยวรรณกรรมซีไรต์ในทศวรรษไทย” โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานภาษาไทย ของ Gifted ภาษาไทย ภาคเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1356] แสดงความยินดี (30-October-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเจ้าของโครงงาน “รักษา ใช้ภาษาให้ถูกต้อง ตามครรลองพจนานุกรมไทย” โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานภาษาไทย ของ Gifted ภาษาไทย ภาคเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1355] เยือนศิษย์เก่าสุโขทัย (30-October-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโส มอบของที่ระลึกให้กับศิษย์เก่าจังหวัดสุโขทัย ในโอกาสพบปะสังสรรค์เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าจังหวัดสุโขทัย เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด โรงแรมสวัสดิพงษ์ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1354] เยี่ยมเยือนศิษย์อุตรดิตถ์ (30-October-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโส พบปะสังสรรค์และเยี่ยมเยือนศิษย์เก่าจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1353] เยือนศิษย์เก่าพิษณุโลก (30-October-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสเยี่ยมเยือนศิษย์เก่าจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัดให้เกิดความสามัคคี รวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและดัน โรงแรมลีลาวดี จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1352] เยาวชนดีเด่น (30-October-2008)  *  
 
 
นายประพิณพงศ์ พงษ์ทัดสิริ ชั้น ม.5/1 ประธานนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2551 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1351] อวยพรวันเกิด (30-October-2008)  *  
 
 
ภราดาอังเดร โยเซฟ เกแก็ง ภราดาอาวุโส รับมอบภาพถ่ายของขวัญวันคล้ายวันเกิดจากนายบัญญัติ ศิรินิรันดร์ ประธานศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 18 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 87 ปี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1350] รับมอบเงินบริจาค (30-October-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินบริจาคจากนายบัญญัติ ศิรินิรันดร์ ประธานศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 18 เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ 2008 ครั้งที่ 4 ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งระเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1349] อบรมระบบ SWIS (30-October-2008)  *  
 
 
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดอบรมการใช้ระบบ SWIS แก่ครูใหม่และครูที่ได้รับมอบหมายจากฝ่าย/งาน ต่าง ๆ โดยได้ทบทวนการใช้งานระบบ SWIS ซึ่งมีการพัฒนาระบบและปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งาน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1348] รับมอบเงินบริจาค (30-October-2008)  *  
 
 
ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส รับมอบเงินบริจาคจากนายพิทักษ์ ตันติศักดิ์ กรรมการผู้จัดการสนามกอล์ฟพิมานทิพย์ กองบิน 41 (Star Dome Golf Club) เพื่อไว้ใช้ในการดูแลภูมิทัศน์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1347] เสนอราคา (30-October-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย เป็นประธานการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารเซนต์แมรีย์ โดยมีผู้รับเหมาจากบริษัทยูนิคอน เชียงใหม่ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองชัยการโยธา บริษัทชัยวัฒน์ คอนสตักชั่น จำกัด และบริษัท ส.ไทยรุ่งเรืองแอร์ เอ็นจิเนียร์ริง แอนด์ คอนซัลแตนท์ ร่วมเสนอราคา ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1346] ให้กำลังใจ (30-October-2008)  *  
 
 
คณะกรรมการชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจแก่ ม.เกษม ชัยมงคล ครูอาวุโส ที่ป่วยด้วยโรคไต โดยพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลช้างเผือก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1345] ดูงาน (30-October-2008)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับครูและนักเรียนทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ที่มาศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1344] มอบเงินสนับสนุน (30-October-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุน “โครงการเสริมและเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้เรียน ชั้น ม.2” ปีการศึกษา 2551 จากนายดนุชา สุจริตรักษ์ นายกสมาคมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1343] ดูงาน (30-October-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ที่มาศึกษาดูงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1342] แสดงความยินดี (30-October-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่มาดามอู๋ฮุยชิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องใน “งานเลี้ยงฉลองครอบรอบ 59 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1341] ปลูกป่า (30-October-2008)  *  
 
 
นักเรียนชมรมโลกสีเขียว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมให้แก่นักเรียนในกิจกรรมปลูกป่า ณ สวนป่า ตำบลเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1340] ตรวจสุขภาพประจำปี (30-October-2008)  *  
 
 
ทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน เพื่อป้องกันโรค การค้นหาและรักษาโรคที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระยะแรก ณ อาคารกิจกรรม ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1339] แสดงความยินดี (30-October-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ น.ส.ธัญลักษณ์ โชติพิบูลศิลป์ ชั้น ม.6/ 4 และครอบครัว ภายหลังจากเดินทางกลับการเข้าร่วมการแข่งขันยิงปืนในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1338] เยี่ยมให้กำลังใจ (24-September-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโส เยี่ยมให้กำลังใจ ม.นิสิต เจียงสงวน ครูอาวุโส ที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยว โดยพักรักษา ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1337] ร่วมนำขบวน (24-September-2008)  *  
 
 
วงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมนำขบวนเดิน-วิ่งธงเฉลิมพระเกียรติฯ (จุดที่ 4 สี่แยกศรีวิศาล) โครงการพระราชทาน “จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี” จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1336] เยี่ยมให้กำลังใจ (24-September-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจครูพวงไพร สายสกล ครูงานพยาบาล ซึ่งเข้ารับการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลราชเวช เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1335] ค่ายคุณธรรม จริยธรรม (24-September-2008)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.4 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2551 ณ ค่ายม่อนคำออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 - 24 สิงหาคม 2551 [edit]  
   

 [1334] ค่ายลูกเสือ ม.3 (24-September-2008)  *  
 
 
ลูกเสือชั้น ม.3 ฝึกปฎิบัติเรียนรู้ภาคสนาม ในการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม และค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2551 ณ ค่ายม่อนคำออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 13 สิงหาคม 2551 [edit]  
   

 [1333] ประชุมระบบ SWIS (24-September-2008)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าระบบ SWIS ของแต่ละโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และร่วมกันวางแผนพัฒนางานระบบ SWIS ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เป็นประธานการอบรม ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2551 [edit]  
   

 [1332] อบรม Power point (24-September-2008)  *  
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งาน Microsoft Power point 2003 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียน ให้สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ ณ ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ CLC เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 [edit]  
   

 [1331] มอบของขวัญ (24-September-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญให้แก่ครูจิดาภา ทั่งเชียงใหม่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในโอกาสคลอดบุตรสาว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 [edit]  
   

 [1330] ดูงาน (29-August-2008)  *  
 
 
ภราดาพิสูตร วาปีโส รองอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่มาศึกษาดูงานห้องสมุด งานวัดผลประเมินผล และงานโภชนาการ ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2551 [edit]  
   

 [1329] ประชุมฝ่ายมัธยม รร.เอกชน (28-August-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร/สมาชิก ฝ่ายมัธยม สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2551 ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 [edit]  
   

 [1328] เสด็จเยี่ยมบูธนิทรรศการ (28-August-2008)  *  
 
 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number One โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมกันนี้ได้เสด็จเยี่ยมบูธนิทรรศการ To Be Number One ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการนักเรียนเข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 [edit]  
   

 [1327] ได้รับรางวัล (20-August-2008)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2551 [edit]  
   

 [1326] ให้กำลังใจ (20-August-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ โดยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 [edit]  
   

 [1325] ดูงาน รร. พระราชทาน (18-August-2008)  *  
 
 
ภราดาวินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ให้การต้อนรับคณะครูจากทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่มาศึกษาดูงานการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2551 [edit]  
   

 [1324] แข่งตอบปัญหาวิทย์ฯ (18-August-2008)  *  
 
 
สำนักงานเขตพื้นเที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 [edit]  
   

 [1323] มอบรางวัล (13-August-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันร้องเพลงในโครงการ สุขสันต์...หรรษา กับ Songs Of The Dreams ซึ่ง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลสิ่งอบายมุข และส่งเสริมผู้เรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2551 [edit]  
   

 [1322] เทิดเกียรติพระบิดา (13-August-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมฉลองเทิดเกียรติพระบิดาและพิธีบูชามิสซาเทิดเกียรติพระบิดา โดยมีการเสวนาสาสน์พระบิดาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และนำสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเผยแพร่ในสังคม ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน และห้องประชุม อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2551 [edit]  
   

 [1321] เยี่ยมศิษย์เก่าลำพูน (13-August-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยือนศิษย์เก่า จังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 [edit]  
   

 [1320] ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (13-August-2008)  *  
 
 
คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 [edit]  
   

 [1319] แสดงความยินดีกับนักกีฬากอล์ฟ (13-August-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬากอล์ฟของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว ประเภททีมชาย อายุไม่เกิน 18 ปี และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2551 ณ สนามกอล์ฟ พิมานทิพย์ กองบิน 41 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2551 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม