[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32> 


 [1596] อบรมจิตตารมณ์ (21-September-2009)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กลุ่มอายุงาน 21 ปีขึ้นไป (รุ่นที่ 1) ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1595] มอบเงินร่วมทำบุญ (18-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญจากเพื่อนครูมงฟอร์ต เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อม้าว จัตวัฒนกุล บิดา ม.สมศักดิ์ จัตวัฒนกุล ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1594] ประชุมทบทวน (18-September-2009)  *  
 
 
ฝ่ายวิชาการ จัดประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อทบทวนและจัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1593] ประชุมครูผู้สอน (18-September-2009)  *  
 
 
งานหลักสูตรและการสอน จัดประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อทบทวนและจัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ศูนย์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1592] เฝ้าฯ รับเสด็จ (18-September-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิด "อาคารหลุยส์ ชาแนล" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1591] สัมภาษณ์ผู้เรียน (18-September-2009)  *  
 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ตรวจประเมินมาตรฐานที่ 3, 4, 8, 8 BSG. โดยศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องสมุด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1590] ตรวจประเมิน (18-September-2009)  *  
 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ตรวจประเมินมาตรฐานที่ 3, 4, 10, 14 โดยศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1589] แสดงความยินดี (18-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก หัวหน้างานวิทยาบริการที่ภรรยาได้ให้กำเนิดบุตรชาย ณ สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1588] แสดงความยินดี (18-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับครูอรุณี ฐิติวริทธินันท์ งานอาคารสถานที่ ที่ให้กำเนิดบุตรชาย ณ สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1587] เยี่ยมให้กำลังใจ (18-September-2009)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และตัวแทนคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เยี่ยมให้กำลังใจ ม.วินัย สายนำทาน ครูอาวุโส ที่พักรักษาอาการผ่าตัดกล้ามเนื้อไหล่ข้างซ้าย ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1586] ร่วมทำบุญ (18-September-2009)  *  
 
 
ชมรมพุทธศาสนาจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตในช่วงเข้าพรรษาและวันธรรมสวนะ โดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารมารับบิณฑบาต และให้ข้อคิดแก่คณะครูและนักเรียนที่มาร่วมทำบุญ ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1585] ๙ ในดวงใจ (18-September-2009)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม “ ๙ ในดวงใจ ” เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1584] รับรางวัลชมเชย (18-September-2009)  *  
 
 
นายนฤบดินทร์ ฉินตระกูล ม.4/6 น.ส.ฐณัฏดา เรียงทองหลาง ม.4/6 น.ส.นันท์นภัส ผงทอง ม.4/7 น.ส.สลิล อาวุธ ม.4/7 น.ส.สลิล ดุษฎีพร ม.4/7 นักเรียนชมรม MCTV ได้รับรางวัลชมเชย ในหัวข้อข่าว “วัวลาย..ถนนสายวัฒนธรรม” จากการเข้าร่วมประกวดในโครงการ “ฉลาดคิดผลิตข่าวกับ พานาโซนิค” Panasonic Kid Witness News (KWN) 2009 ณ โรงแรมเซนทราแกรน์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1583] ดวลลูกสักหลาด (18-September-2009)  *  
 
 
นักเทนนิสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยในรุ่นต่าง ๆ พร้อมลงสนามดวลลูกสักหลาด ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ณ สนามเทนนิสสามัคคีพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1582] ตรวจประเมิน (18-September-2009)  *  
 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ตรวจประเมินเอกสารและสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และงานวัดและประเมินผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1581] แสดงความยินดี (18-September-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับหม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ ที่โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2551 ณ โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1580] จัดระเบียบชั้นเรียน (18-September-2009)  *  
 
 
ครูชนิดา ไชยชนะ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.4/5 เรื่อง “การจัดระเบียบชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม” ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1579] อบรมให้แก่พนักงาน (18-September-2009)  *  
 
 
ครูวรรณา จรัลเวชสุทธิ งานติดตามดูแลระบบบริหารการเงิน เป็นวิทยากรอบรมให้แก่พนักงานเรื่อง "การทำบัญชีครัวเรือน" เพื่อให้พนักงานได้เห็นถึงความสำคัญในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์และพอเพียง รู้จักการอดออมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัว ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1578] ชี้แจงการตรวจติดตาม (18-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู เพื่อชี้แจงการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2552 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1577] ทบทวนการทำวิจัย (18-September-2009)  *  
 
 
ครูวิลาวัลย์ สุวรรณอัตถ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มอบของที่ระลึกให้แก่ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมทบทวนการทำวิจัยการศึกษา และวางเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน ณ ห้อง ม.4/A อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1576] รับทุนการศึกษา (18-September-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ในรายการเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 เข้ารับทุนการศึกษาจากพระเทพภาวนาวิกรม ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1575] ค่ายบูรณาการผู้นำ (18-September-2009)  *  
 
 
คณะกรรมการนักเรียน และหัวหน้าห้องเรียน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการผู้นำนักเรียนมงฟอร์ตในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมพันธสัญญา ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1574] บูชามิสซา (18-September-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีบูชามิสซาในโอกาสครบ 100 วัน การเสียชีวิตของยอแซฟ หย่ำ แซ่อ๊วง พี่ชายของภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ณ โบสถ์วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1573] พัฒนาจิต (18-September-2009)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เยี่ยมเยือนสนทนาธรรมเพื่อพัฒนาจิตกับท่านพระครูสิริวุฒิกร (นิคม วุฒิการณ์) เจ้าอาวาสวัดโรงวัว ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2503 พร้อมกันนี้ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่ท่านพระครู ณ วัดโรงวัว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1572] เยี่ยมเยือนศิษย์เก่า (18-September-2009)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เยี่ยมเยือนนายวีระพล สุริยะศักดิ์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ต และศิษย์เก่ารุ่น 2511 ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1571] ประชุมสัญจร (17-September-2009)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสัญจร ครั้งที่ 1 โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับประวัติโรงเรียน และการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครูอาวุโส ณ บ้านพักมาสเตอร์จำนงค์ ประสพโชคชัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1570] เยี่ยมให้กำลังใจ (17-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้กำลังใจ ม.อภิชาต ลอยเวหา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่พักรักษาอาการจากการผ่าตัดไส้ติ่ง ณ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1569] ร่วมพิธีเปิดงาน (17-September-2009)  *  
 
 
คณะกรรมการธนาคารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดงานธนาคารโรงเรียนจอมทอง เพื่อศึกษาดูงานก่อนการเปิดธนาคารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย "MONTFORT SCHOOL BANK " ณ โรงเรียนจอมทอง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1568] แสดงความยินดี (17-September-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีและเข้าร่วมนมัสการพระเจ้า ในพิธีมอบถวายอาคาร Ada Pinkerton collins ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1567] เตรียมฐาน (17-September-2009)  *  
 
 
ลูกเสือกองร้อยพิเศษ 10 นาย ปฏิบัติงานจริงในการสร้างฐานผจญภัย และฐานกิจกรรม เพื่อเตรียมฐานในการเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1566] อบรมผู้ประเมิน (17-September-2009)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2552 ตามนโยบายของฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1565] จัดงานเลี้ยง (17-September-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และร่วมแสดงความยินดีกับนายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุยา และครอบครัว ที่ได้รับเหรียญทอง กระโดดไกล การแข่งขันกรีฑายุวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 6 "6 th IAAF World Youth Championships 2009" ณ ห้องอาหารจีน โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1564] ตรวจสอบเอกสาร (17-September-2009)  *  
 
 
อ.ยืนยง จิรัฏฐิติกาล คณะกรรมการคุรุสภา และเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ตรวจสอบเอกสารการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมการกรอกข้อมูลการขอต่ออายุอนุญาตฯ แก่ผู้รับการตรวจ ณ ห้องโสตฯ 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1563] ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ (17-September-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1562] บรรเลงนำขบวน (17-September-2009)  *  
 
 
วงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บรรเลงนำขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานการประกวดกล้วยไม้ 2552 ในงานล้านนาพฤษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 2 โดยใช้เส้นทางตามถนนสามล้าน เลี้ยวขวาหลังประตูสวนปรุง และมาสิ้นสุดที่สวนสาธารณะสวนบวกหาด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1561] อบรมจิตตารมณ์ (17-September-2009)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กลุ่มอายุงาน 11-20 ปี (รุ่นที่ 1) ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1560] ยินดีร่วมกัน (17-September-2009)  *  
 
 
นักกอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแสดงความยินดีร่วมกันภายหลังรับร่างวัลต่าง ๆ จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2552 ณ สนามกอล์ฟกัชซันเลคซิตี้ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1559] แสดงความยินดี (14-September-2009)  *  
 
 
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ โดยภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา นักเรียนมงฟอร์ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย จากการคว้าเหรียญทองกระโดดไกลการแข่งขันกรีฑายุวชนชิงแชมป์โลก ในงานเลี้ยงดังกล่าว ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1558] ประกอบพิธีเสก (15-September-2009)  *  
 
 
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประกอบพิธีเสกเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยมีความร่มเย็นเป็นสุขในพระวิหารของพระเป็นเจ้า โดยมีคณะสงฆ์ คณะภราดา คณะครู ร่วมพิธี ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน อุทยานแห่งชาติ-ดอยสุเทพปุย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1557] แข่งขันทักษะวิทย์ (14-September-2009)  *  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 โดยมีนักเรียนแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1556] วันธรรมสวนะ (14-September-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทำบุญตักบาตในช่วงเข้าพรรษาและวันธรรมสวนะโดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารมารับบิณฑบาต และให้ข้อคิดให้ข้อคิดให้ศีลให้พร ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1555] ตรวจสุขภาพ (14-September-2009)  *  
 
 
พนักงานงานโภชนาการและพนักงานมุมสวัสดิการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตรวจสุขภาพประจำปี 2552 โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลช้างเผือกมาตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา ณ บริเวณโรงอาหาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1554] รางวัลชนะเลิศ (14-September-2009)  *  
 
 
ทีมฟุตซอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุคซอล กีฬานักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ เขตพื้นที่ 1 ณ โรงยิมเนเซียม 3 เทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5- 26 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1553] ตัวแทนภาคเหนือ (14-September-2009)  *  
 
 
นายนฤบดินทร์ ฉินตระกูล ม.4/6 น.ส.ฐณัฏดา เรียงทองหลาง ม.4/6 น.ส.นันท์นภัส ผงทอง ม.4/7 น.ส.สลิล อาวุธ 4/7 น.ส.สลิล ดุษฎีพร 4/7 เจ้าของเรื่อง “วัวลาย..ถนนสายวัฒนธรรม” ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ในการประกวดโครงการ “ฉลาดคิดผลิตข่าวกับพานาโซนิค” Panasonic Kid Witness News (KWN) 2009 ณ โรงแรมกรีนเลรีสอร์ท เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1551] ตรวจความคืบหน้า (12-September-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการก่อสร้างอาคารเซนต์แมรี่ ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารก่อส่งมอบงานบางส่วนเพื่อการตกแต่งภายใน ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1550] พัฒนาคุณภาพชีวิต (12-September-2009)  *  
 
 
ครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เพื่อร่วมทำกิจกรรมของชมรมและทำบุญตามแบบอย่างพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ วัดดอยคำ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1549] รับมอบกระถางต้นไม้ (11-September-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระถางต้นไม้ซึ่งทำมาจากหลอดหมึกเปล่าของริโซ่ที่ใช้หมดแล้วมารีไซเคิลตามโครงการ "เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้ขาดแคลน" จากผู้แทนบริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1548] ตัวแทนนักเรียน (11-September-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ ชั้น ม.2/4 ที่ได้รับคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Asia Inter-cities Teenagers Mathematics Olympiad 2009 (AITMO) ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1547] สังเกตการจัดการเรียนการสอน (11-September-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ที่มาสังเกตงานด้านการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 7 กันายน 2552 [edit]  
   

 [1546] มอบเกียรติบัตร นร.ดีเด่น (11-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2551 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1545] ลำดับที่ 12 (04-September-2009)  *  
 
 
ด.ช.จรณินทร์ นนทชัยภูมิ ชั้น ม.2/4 ด.ช. ศุทธวีร์ ไชยชมภู ชั้น ม.2/5 และ ด.ช. ฐิติวัสส์ ชะนะชมภู ชั้น ม.2/7 ทีมโรงรึยนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทำคะแนนได้ลำดับที่ 12 ได้รับเกียรติบัตร จากการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1544] อำนวยความสะดวก (04-September-2009)  *  
 
 
ลูกเสือกองร้อยพิเศษ จำนวน 26 นาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ช่วยอำนวยความสะดวกในงานบริการต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1543] ค่ายบูรณาการผู้นำนักเรียน (04-September-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายบูรณาการผู้นำนักเรียนมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยในตนเอง พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำที่ดี สำหรับคณะกรรมการนักเรียนคณะกรรมการชั้นเรียน คระกรรมการชมรม To Be Number One คณะกรรมการสารวัตรนักเรียน คณะกรรมการยุวชนประชาธิปไตย คระกรรมการโรตาแรคท์มงฟอร์ต และคณะกรรมการแกนนำเยาวชนเผยแพร่ธรรม ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมพันธสัญญา ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1542] นักเรียนดีเด่น (04-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2551 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1541] มอบเกียรติบัตร (04-September-2009)  *  
 
 
ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2551 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1540] ถ่ายทำรายการ (04-September-2009)  *  
 
 
นายณภัทร ไวทยากุล ประธานนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แนะนำสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้กับสองพิธีกร รายการ U-School รายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น โดยถ่ายทำรายการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1539] รับมอบเงินบริจาค (04-September-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินบริจาคจากนายสลิล ลิ้มเล็งเลิศ ประธานศิษย์เก่ารุ่นที่ 16 พร้อมด้วยกรรมการศิษย์เก่ารุ่น 16 เพื่อร่วมสนับสนุนวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและโรงเรียนเรยีนาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 16th World Music Contest 2009 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1538] เยี่ยมชมโรงเรียน (03-September-2009)  *  
 
 
ภราดาฟิลิป เนรี ภราดาอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำซิสเตอร์คณะ Visitation จาก Kerala ซิสเตอร์คณะ St.Joseph และบาทหลวง Diocese of Varanasi India นักบวชนิกายโรมันคาทอลิกจากประเทศอินเดีย ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1537] ชนะเลิศเว็บไซด์ (03-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.นพณัฐ ลือวิฑูรเวชกิจ ชั้น ม.2/2 และ ด.ช.วรวัช วาทกิจ ชั้น ม.2/7 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานเว็บไซด์ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า" ณ ภาควิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1536] รับมอบเครื่องทำนำเย็น (03-September-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเครื่องทำนำเย็นจากตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการ "นำดื่มจากเพื่อนสู่เพื่อน" เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1535] วันธรรมสวนะ (02-September-2009)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ โดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารมารับบิณฑบาต และรับฟังข้อคิดในเรื่องการใช้ชีวิตและการเรียน ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1534] ประกวดสิ่งประดิษฐ์ (02-September-2009)  *  
 
 
นายชิโนภาส อุดมผล นายณัฐดนัย ใหม่จันทร์แดง นายพิทวัส พิชชานนท์ นายเอกบุรุษ โคจิศิริกุล นายณทพล จินะชิต และนายอัทธนีย์ ชำนาญรบ ชั้น ม.5/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์สิ่งจากวัสดุเหลือใช้ ปี 2552 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษา ภายใต้แนวคิด “ขยะกินยุง” ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม2552 [edit]  
   

 [1533] มอบเงินทำบุญ (02-September-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญจากเพื่อนครูมงฟอร์ต เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อพินิต จินะชิต บิดาของคุณครูสุนิสา จินะชิต ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1532] สอบวัดประเมิน (02-September-2009)  *  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สอบวัดประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งใช้แบบทดสอบของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 4 ฉบับ ณ ห้องประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1531] สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ (02-September-2009)  *  
 
 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดงาน Foreign Language week 2009 โดยมีกิจกรรมทางภาษา การแข่งขันทักษะต่าง ๆ การออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชาติและการนำเสนอ โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1530] ชนะเลิศฟุตบอลไทยคม (02-September-2009)  *  
 
 
ทีมฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลไทยคม จูเนียร์ เฟสติวอล 2009 ประเภท ดิวิชั่น 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ สนามฟุตบอล อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท-เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1529] เข้าพบ (15-September-2009)  *  
 
 
ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำ Mrs.Yang Chun รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบท่าน จิ้นอี้หลิน รองกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเรื่องการขอจัดตั้งสถาบันขงจื้อระดับโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1528] ตรวจสุขภาพ (02-September-2009)  *  
 
 
แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน พร้อมให้บริการปรึกษาเรื่องสุขภาพอนามัยแก่ครู ณ อาคารเอ็มมานูเอล ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1527] รางวัลชมเชย (02-September-2009)  *  
 
 
ด.ช.นวกิจ พรหมมินทร์ ด.ช.วรพล ชัยชมภู และ ด.ช.ธนกร เพชรกาฬ ชั้น ม.2/3 เจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง คุณสมบัติของนำตะโกที่ใช้เคลือบกระดาษจากไมยราพต่อการแปรรูปเป็นถุงเพาะชำ ได้รับรางวัลชมเชย สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1526] เข้าร่วมโครงการ (02-September-2009)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ "Osotspa Camp to University 2009" 4 ภาค ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1525] ชนะเลิศโครงงานวิทย์ (02-September-2009)  *  
 
 
นายวัชระ สุสละ นายเศรษฐ์ สันติธรางกูล และนายธนพนธ์ เจริญทั้งสมบัติ ชั้น ม.3/2 เจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาปัจจัยบางอย่างที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหนอนผีเสื้อยักษ์และคุณภาพของเส้นใย ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1524] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (01-September-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าผลไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา จากนางวราภรณ์ สิทธิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทเวิลด์ สปอร์ต จำกัด ซึ่งร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1523] วันคล้ายวันเกิด (01-September-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา จากนายสมบูรณ์ วิชชจุฑากุล ประธานศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 18 ซึ่งร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1522] คล้ายวันเกิด (01-September-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าผลไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา จากนายบัญญัติ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิคอน จำกัด ซึ่งร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1521] วันคล้ายวันเกิด (01-September-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา จากนายทัต สัจจะวาที ผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ ซึ่งร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1520] สัมมนารแก้ไขปัญหาโลกร้อน (01-September-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับเจ้าหน้ากรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสัมมนา "องค์การระหว่างประเทศกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน" เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1519] มอบเงินสนับสนุน (01-September-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุนให้แก่ น.ส. ขวัญสกุล ลิ้มจรูญ ผู้แทนหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เนื่องในงานสี่ทศวรรษหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ รายวัน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1518] ป.เอก ศึกษาดูงาน (01-September-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอนห์ ที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ ที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1517] รองชนะเลิศอันดับ 2 A-math (01-September-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.พีระณัฐ มานิตย์ศิริกุล ชั้น ม.2/4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน A-math ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2552 ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1516] คนมีความสามารถ (01-September-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายเมธี ภัทรสกุลชัย และนายกษดิศ อนันทนาธร ชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันของ สสวท. ต่อไป ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1515] ชนะเลิสผลงานสร้างสรรค์ (01-September-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.พีระณัฐ มานิตย์ศิริกุล และ ด.ช.จรณินทร์ นนทชัยภูมิ ชั้น ม.2/4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันของ สสวท. ต่อไป ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1514] แสดงความยินดี (01-September-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา ที่ได้รับเหรียญทอง กระโดดไกล และเหรียญเงิน เขย่งก้าวกระโดด การแข่งขันกรีฑา เวิลด์ ยูธ แชม เปี้ยนชิพส์ ที่ประเทศอิตาลี และเหรียญทอง กระโดดไกล อาเซียนสกูลเกมส์ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทำลายสถิติประเทศไทย และสถิติการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ในการแข่งขันนักเรียนอาเซียน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1513] เขียนคำศัพท์จีน (01-September-2009)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ณ อาคารปีเตอร์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 [edit]  
   

 [1512] แสดงโชว์ (19-August-2009)  *  
 
 
ทีม MC STAR โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชนะเลิศการแข่งขันดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ได้รับถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมกันนี้ได้แสดงโชว์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม ในงาน “50 วัน ปฏิบัติการ รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1511] ถ้วยรางวัลพระราชทาน (19-August-2009)  *  
 
 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องแก่ภราดาธันฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในงาน “50 วัน ปฏิบัติการ รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1510] ชนะเลิศ (19-August-2009)  *  
 
 
ทีม MC STAR โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ในงาน “50 วัน ปฏิบัติการ รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1509] ผ่านการคัดเลือก (19-August-2009)  *  
 
 
ทีม MC STAR โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผ่านการคัดเลือก (เขตโรงเรียนอำเภอเมืองชียงใหม่) จากการแข่งขันดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ในงาน “50 วัน ปฏิบัติการ รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1508] ฝึกอบรม (22-July-2009)  *  
 
 
ทีมงานมูลนิธิโครงการหลวงฝึกอบรมการกำจัดขยะอินทรีย์ในโรงเรียน โดยใช้ไส้เดือนดิน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และนักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2552 [edit]  
   

 [1507] เข้าร่วมประชุม (22-July-2009)  *  
 
 
ตัวแทนคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก เข้าร่วมประชุมยกร่างระเบียบวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 และยกร่างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฏาคม 2552 [edit]  
   

 [1506] ประชุมแลกเปลี่ยน (22-July-2009)  *  
 
 
สมาชิกชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน "วันกตัญญูครูอาวุโส" ณ ห้องประชุม อาคารสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2552 [edit]  
   

 [1505] ตรวจสุขภาพ (22-July-2009)  *  
 
 
นักการภารโรงโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตรวจสุขภาพประจำปี 52 โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลานนามาตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา ณ บริเวณโรงอาหาร เมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1504] ให้สัมภาษณ์ (22-July-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์กับคุณปวีณมัย บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในการเตรียมความพร้อมของวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ก่อนออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน 16th World Music Contest 2009 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1503] รางวัลชมเชย (22-July-2009)  *  
 
 
นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลให้แก่ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียนทีมบริษัท MC โลหะศิลป์ จำกัด ธุรกิจ “ผลิตหุ่นเหล็กวีรชนนักรบไทย” ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดการดำเนินธุรกิจในโครงการกรุงไทย ยุววาณิช ประจำปี 2551 ณ อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1502] ตอบปัญหาธรรมะ (22-July-2009)  *  
 
 
นางสาวพรพิมล เรือนคำ ชั้น ม.4/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 4 จากการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ชิงโล่สมเด็จพระสังฆราชพร้อมทุนการศึกษา เนื่องในวันส่งเสริมจริยธรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 [edit]  
   

 [1501] รับมอบ (22-July-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ เจลทำความสะอาดมือ และหน้ากากอนามัย จากนายรุจ วรรณรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจกจ่ายให้แก่นักเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1500] ต่อต้านยาเสพติด (22-July-2009)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดตามปฏิญาเจ้าพระยา โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือ 8โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1499] ร่วมนิทรรศการ/ (22-July-2009)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการ แสดงการฟ้อนรำจีน ฯลฯ ในงาน "เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมจีน" ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารศูนย์การเรียนรู้ โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ 2549 ( พืชสวนโลก ) ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1498] รณรงค์ป้องกัน (22-July-2009)  *  
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด เอ เอช1 เอ็น1 เพื่อรณรงค์ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด เอ เอช1 โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ 5 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1497] ประชุมสามัญ (22-July-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการฝ่ายมัธยม สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2552 ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1496] แข่งขันหุ่นยนต์ (22-July-2009)  *  
 
 
นายชวกร ศรีเงินยวง ชั้น ม.4/5 และนายอธิราช ภุมมะภูติ ชั้น ม.4/6 ได้รับรางวัลอันดับ 2 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับจังหวัด ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม