[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31> 


 [1975] ทำความเข้าใจตราสัญลักษณ์ (17-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนรู้ทำความเข้าใจความหมายของตราสัญลักษณ์โรงเรียนแต่ละส่วน หนึ่งในกิจกรรมสู่รั้วมงฟอร์ต ในการเข้าค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1974] สักการะนักบุญ (17-March-2011)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำดอกไม้สักการะนักบุญมงฟอร์ต เพื่อระลึกถึงจิตตารมณ์ของพ่อหลุยส์ ผู้สถานปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ก่อนการเริ่มกิจกรรมสู่รั้วมงฟอร์ต ในค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1973] มอบธงสี (17-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบธงสีให้กับหัวหน้านักเรียนแต่ละห้อง ในพิธีเปิดค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1972] การทำความเคารพ (17-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฝึกการทำความเคารพ - การไหว้ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการเข้าฐานเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ของค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1971] เรียนรู้การแต่งกาย (17-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนพี่เลี้ยงแนะนำการแต่งกายชุดนักศึกษาวิชาทหารที่ถูกต้อง ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชาย ในการเข้าฐานเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1970] ชี้แจงระเบียบ (17-March-2011)  *  
 
 
ม.เดชา นันเปรย หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประธานค่ายพันธสัญญา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ชี้แจงระเบียบค่ายและแนะนำครูที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนใหม่ที่เข้าค่ายพันธสัญญา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1969] พบปะพูดคุย (17-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พบปะพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับกับครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ภายหลังกลับจากการเข้าร่วมค่ายจิตอาสา หลุยส์มารีย์ ครั้งที่ 1 กับชาวเขาที่หมู่บ้านใหม่สนามกีฬา อำเภอจอมทอง ณ ห้องประชุมเซราฟิน อาคารเซราฟิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1968] ผลงานประจักษ์ (17-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาไทย ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ระดับจังหวัด ภาค และประเทศ ตลอดปีการศึกษา 2553 ณ ลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1967] ทำความสะอาดถนน (17-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่วยกันทำความสะอาดถนนมงฟอร์ตบริเวณทางเข้าโรงเรียน ในฐานการเรียนรู้กิจกรรมจิตสาธารณะ อีกหนึ่งกิจกรรมของการเข้าค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1966] ทำความเข้าใจตราสัญลักษณ์ (17-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้ทำความเข้าใจความหมายของตราสัญลักษณ์โรงเรียน หนึ่งในกิจกรรมสู่รั้วมงฟอร์ต ในการเข้าค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1965] เรียนรู้การแต่งกาย (17-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนพี่เลี้ยงแนะนำการแต่งกายชุดพื้นเมืองของโรงเรียน ให้กับน้อง ๆ นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการเข้าฐานเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1964] เปิดค่ายพันธสัญญา ม.1 (17-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวนำนักเรียนสวดภาวนาในพิธีเปิดค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1963] กล่าวอำลาสถาบัน (17-March-2011)  *  
 
 
นายจรณินทร์ นนทชัยภูมิ ชั้น ม.3/4 ประธานนักเรียน รุ่น Inspire ผู้แทนนักเรียน กล่าวอำลาสถาบันในนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1962] ให้โอวาท (17-March-2011)  *  
 
 
นายณรงค์ คองประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และนางพรสวรรค์ สังข์สังวาล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวให้โอวาทและข้อคิดแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1961] The Most (17-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้กับนายจรณินทร์ นนทชัยภูมิ ชั้น ม. 3/4 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนที่ได้รับการยกย่องสูงสุด (The Most Honorable) ประจำปีการศึกษา 2553 ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1960] ยกย่องสูงสุด (17-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้กับนายพีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล ชั้น ม. 3/4 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนที่ได้รับการยกย่องสูงสุด (The Most Honorable) ประจำปีการศึกษา 2553 ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1959] มอบเกียรติบัตร ม.3 (17-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1958] ภาพหมู่ รุ่น Inspire (17-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Inspire ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1957] กล่าวอำลา (17-March-2011)  *  
 
 
นายฉลาดชาย ประทุมชาติ นักเรียนชั้น ม.6/7 ประธานรุ่น “วีรันดร์” ปีการศึกษา 2553 ผู้แทนนักเรียน กล่าวอำลาสถาบันในนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1956] แสดงความยินดี (17-March-2011)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1955] ให้โอวาท (15-March-2011)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้โอวาทและข้อคิดแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1954] มอบเกียรติบัตร ม,.6 (15-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1953] ภาพหมู่รุ่น“วีรันดร์” (15-March-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น “วีรันดร์” ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1952] เตรียมความพร้อม (15-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา จากสภาการศึกษาแห่งชาติ โดยได้ทำการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1951] งานเลี้ยงนักบาส MC (15-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานชมรมบาสเกตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในงานเลี้ยงนักกีฬาบาสเกตบอล ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีการมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาทุกรุ่น และสรุปผลงานของชมรมฯ ในปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องอาหารลีลาวดี อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1950] ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง (15-March-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ที่มาศึกษาดูงาน การบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 [edit]  
   

 [1949] ประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน (15-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2554 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1948] วันคล้ายวันเกิดครู (15-March-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 21 คน พร้อมกันนี้ได้รับประทานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกัน ณ ห้องอาหารลีลาวดี อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1947] ลงนามความร่วมมือ (25-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ Professor Wu Huizhen Director of International Students office (Fudan University) ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยฟูตั้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้อง MELC อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1946] ทำบุญถวายปัจจัย (22-February-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.2/4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญถวายปัจจัยแด่พระมหาสง่า ธีรสํวโร เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกิทาคามีวนาราม) ในกิจกรรมผสานชีวิตร่วมกับองค์กรทางศาสนา “บ่าวน้อยแอ่ววัด” ณ วัดผาลาด (สกิทาคามีวนาราม) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1945] เยี่ยมศิษย์เก่าแม่สอด (22-February-2011)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแผนกมัธยม ให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในอำเภอแม่สอด โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าอำเภอแม่สอดร่วมให้การต้อนรับ ณ ร้านอาหารเฮือนใบไม้ ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1944] ประชุมสามัญประจำปีครูอาวุโส (22-February-2011)  *  
 
 
ชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ต จัดการประชุมสามัญ ประจำปี 2554 เพื่อแถลงผลงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และคัดเลือกประธานชมชมครูอาวุโสมงฟอร์ตคนใหม่ โดยที่ประชุมได้มีมติให้ ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตอีกวาระหนึ่ง ณ ห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1943] ประชุมสอบ NT,LAS (22-February-2011)  *  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสอบประเมิน NT,LAS ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2553 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1942] ประชันความฟิต (16-February-2011)  *  
 
 
ทีมลูกหนำเลี้ยบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ลงทำการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประชันความฟิตกับทีมรักบี้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกหนึ่งสีสันของการแข่งขันกีฬา ในงาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 [edit]  
   

 [1941] ดวลแข้ง (16-February-2011)  *  
 
 
ทีมสตรีทซอคเกอร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ลงดวลแข้งกับทีมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นที่ประทับใจผู้ชมในการแข่งขันฟุตบอล 3 คน งาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 [edit]  
   

 [1940] เฉือนชนะ (16-February-2011)  *  
 
 
ทีมบาสเกตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เฉือนชนะทีมโรงเรียนดาราวิทยาลัยอย่างหวุดหวิด ในการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ในงาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 [edit]  
   

 [1939] Street Dance (16-February-2011)  *  
 
 
ทีม Street Dance โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โชว์ลีลาการเต้นการแข่งขัน Street Dance ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ ในงาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 [edit]  
   

 [1938] อันดับ 3 (15-February-2011)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำหุ่นยนต์ลงสนามแข่งขัน คว้าอันดับที่ 3 ในการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในงาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ณ ใต้อาคารปีเตอร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 [edit]  
   

 [1937] มัจจา เฮฮาฮ้า (15-February-2011)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “มัจจา เฮฮาฮ้า” หนึ่งในกิจกรรมที่สร้างสีสันและความสนุกสนานของงาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ”ณ สวนวรรณคดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1936] ศูนย์ ABAC ภาคเหนือ (15-February-2011)  *  
 
 
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิด ABAC Admission Center อย่างเป็นทางการเพื่อใช้เป็นศูนย์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อและรับสมัครนักศึกษาทางภาคเหนือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ ศูนย์ภาษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (Montfort English Language Center) อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1935] ร่วมเปิดศูนย์ ABAC (15-February-2011)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และภราดาภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1934] เปิดนิทรรศการ (15-February-2011)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการผลงานทางวิชาการและกิจกรรมของนักเรียนและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในงาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ซึ่งขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1933] เปิดงาน 80 ปี MC (15-February-2011)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในพิธีเปิดงาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1932] ต้อนรับผู้ว่า (15-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “80 ปี MC สานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1931] เยี่ยมชมโรงเรียน (12-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Yuxi Normal University ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนและนิเทศนักศึกษาฝึกสอนของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอำนวยการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1930] ชมรมเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตร่วมสดุดีนักบุญฯ (12-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชมรมเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (กลุ่มที่ 3) ภาคเหนือ และอดีตภราดา ได้ร่วมพิธีสดุดีนักบุญมงฟอร์ต เนื่องในโอกาสฉลองวันคล้ายเกิดของท่านนักบุญมงฟอร์ต ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1929] แบ่งปันเทคนิคการเรียน (12-February-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 ได้ ร่วมแบ่งปันเทคนิคการเรียนที่ประสบความสำเร็จให้แก่ผุ้ปกครองได้รับทราบ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง “ทำอย่างไรเลือกให้ถูก ให้ลูกรัก” ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1928] ประชุมผู้ปกครอง นร.ม.5 (12-February-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา” ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1927] การอบรมพนักงาน (12-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย นักการภารโรง พนักงานโภชนาการ พนักงานขับรถ ช่างไฟ และคนสวน ในเรื่อง “หัวใจบริการสู่ความประทับใจ การดูแลสุขภาพอนามัย และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน” ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1926] ประชุมผู้ปกครอง นร.ชั้น ป.6 (12-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2554 โดยมีการชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การชี้แจงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการชี้แจงขั้นตอนการรับมอบตัว/ตอบข้อซักถามผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1925] มองเงินร่วมทำบุญ (12-February-2011)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญงานศพคุณพ่อสวัสดิ์ หมื่นจิตร จากเพื่อนครูมงฟอร์ต ให้แก่ ม.ฐานกร เทรฟส์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ถึงแก่กรรม ณ ห้องสัมพันธ์ชุมชน อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 [edit]  
   

 [1924] มอบธงกีฬาประเพณี (04-February-2011)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มอบธงกีฬาประเพณีให้แก่ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาประเพณี ACL MCP MCS ครั้งต่อไป ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี ACL MCP MCS ครั้งที่ 41 ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1923] เดินขบวนพาเหรด (04-February-2011)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม ในการแข่งขันการแข่งขันกีฬาประเพณี ACL MCP MCS ครั้งที่ 41 กิจกรรมในการกีฬาที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันท์พี่-น้องภาคเหนือระหว่างสถาบันการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1922] สนับสนุนรางวัล (04-February-2011)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบผ้าห่มสนับสนุนการจัดกิจกรรมสอยดาวในงานคริสต์มาสให้แก่กลุ่มสตรีอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1921] สนับสนุนของรางวัล (04-February-2011)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบของรางวัลสนับสนุนการจัดงานคริสต์มาส ประจำปี 2010 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม และศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้แก่บาทหลวงเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมการ แม่ริม และผู้อำนวยการศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1920] คริสต์มาสและปีใหม่ (01-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าผลไม้ให้แก่ซิสเตอร์คณะรักกางเขนท่าแร่ มูลนิธิพรสวรรค์ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ มูลนิธิพรสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1919] มอบเกียรติบัตร/ (01-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ในงานเลี้ยงขอบคุณนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ณ ห้องประชุม St.Joseph Hall อาคาร St.Joseph โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1918] ผสานชีวิตองค์กรศาสนา (01-February-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.2/4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผสานชีวิตร่วมกับองค์กรทางศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม โดยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนามากขึ้น ในชื่อกิจกรรม “บ่าวน้อยแอ่ววัด” ณ มัสยิดช้างคลาน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1917] ต้อนรับ นร.แลกเปลี่ยน Yuxi (01-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Yuxi No.4 Middle School เมือง Yuxi มณฑลยูนาน สาธาณรัฐประชาชนจีน โดยร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1916] วันคล้ายวันเกิดครูเดือนมกราคม (01-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2554 จำนวน 23 คน พร้อมกันนี้ได้รับประทานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกัน ณ ห้องอาหารลีลาวดี อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1915] การประชุมครูประจำเดือน (01-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2554 โดยได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ระเบียบวินัยของผู้เรียน งานเลี้ยงขอบคุณนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน การแข่งขันกีฬาประเพณี 3 สถาบัน ครั้งที่ 41 งานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2554 การจัดทำหนังสืออนุสรณ์ 80 ปี มงฟอร์ตวิทยาลัย การจัดกิกรรมครบรอบ 80 ปี ของโรงเรียนฯลฯ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1914] ชี้แจงครอบครัวอุปถัมภ์ (01-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พบปะกับผู้ปกครองนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ของนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Yuxi No.4 Middle School เมือง Yuxi มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1913] หารือร่วม ABAC (01-February-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ หารือร่วมกับ ดร.กิตติ โพธิกิตติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในเรื่องโครงการนักศึกษาปริญญาโท MMOD ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1912] บรรยายการบริหารงาน (01-February-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บรรยายแนวทางการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1911] บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ (31-January-2011)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานในการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาระหว่าง บริษัทดีไดนาโมส์เฟิร์ส กับนายนิเวศน์ เต๋จา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปู อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1910] ศิษย์เก่าสวัสดีปีใหม่ (31-January-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบ ประเช้าผลไม้จากนายประพิณพงศ์ พงษ์ทัดศิริกุล นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รองประธานและตัวแทนศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น “เรา” 2549 ) เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1909] เคารพศพ (31-January-2011)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมเคารพศพและไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของนายธนายุทธ ทิสาพงศ์ สามีครูวิลาวัลย์ สุวรรณอัตถ์ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดเมืองกาย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 [edit]  
   

 [1908] ครูอาวุโสสังสรรค์ (31-January-2011)  *  
 
 
คณะครูอาวุโสที่เกษียณการทำงาน พบปะสังสรรค์ร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียน และศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ ในวันกตัญญูและรำลึกถึงครูอาวุโสมงฟอร์ตฯ ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1907] ต้อนรับผู้บริหาร รร. C.I.E.Lฝรั่งเศส (31-January-2011)  *  
 
 
ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากโรงเรียน C.I.E.L ประเทศฝรั่งเศส ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1906] มอบของขวัญปีใหม่ (31-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่ นายภาณุพงศ์ ศักดาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัทนิยมพานิชกรุ๊ป ณ บริษัทนิยมพานิช จำกัด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1905] รับมอบของขวัญปีใหม่ (31-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบภาพดอกไม้มงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ จากนายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนางสุรีย์พร คองประเสริฐ ประธานเจริญมอเตอร์กรุ๊ป ณ เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1904] มอบของขวัญปีใหม่ (31-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่นายโกศล ปราคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1903] รับมอบของขวัญปีใหม่ (31-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของขวัญจากปรีชา ทิพย์บัญราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจั่น เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 t [edit]  
   

 [1902] มอบของขวัญปีใหม่ (31-January-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่ พล.ต.ต.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1901] แสดงความยินดี (31-January-2011)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ต และผู้ปกครองนักเรียนดุริยางค์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนดุริยางค์ภายหลังกลับจากการเดินทาง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ประเภท ก) และรางวัลเหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2554 พร้อมรางวัลนั่งบรรเลงยอดเยี่ยม และรางวัลดนตรีไทยยอดเยี่ยม ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1900] ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนา (28-January-2011)  *  
 
 
คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2553 จัดค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนา โดยได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่นะ มอบของเล่น หนังสือ อาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้บรรเทาภัยหนาว สร้างทางระบายน้ำ สร้างเสาธงชาติ และปรับปรุงอาคารห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1899] ตอกเสาเข็มสระว่ายน้ำ (28-January-2011)  *  
 
 
บริษัทชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น ผู้รับเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำ De Montfort Swimming Pool ดำเนินการทดสอบตอกเสาเข็มต้นแรกในการก่อสร้างสระว่ายน้ำของโรงเรียน พร้อมถมที่และปรับหน้าดินก่อน และรื้อถอนโรงเรือนต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่การก่อสร้าง ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 25254 [edit]  
   

 [1898] คอนเสิร์ตการกุศล (28-January-2011)  *  
 
 
วงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แสดงคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อหาเงินเข้าสมทบกองทุนวงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอประชุมหลุยส์มารีย์ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1897] แนะแนวเรียนต่อจุฬาฯ (28-January-2011)  *  
 
 
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และประชาสัมพันธ์ค่ายพี่สอนน้องจุฬา-เชียงใหม่ ครั้งที่ 12 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ณ ห้องประชุมเซราฟิน อาคารเซราฟิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1896] สัญญาความร่วมมือ (28-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เยี่ยมชม Yuxi No.4 Middle School และลงนามสัญญาความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ MOU กับนายเฉา จงหวู่ ครูใหญ่ Yuxi No.4 Middle School กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อสานความสัมพันธ์ความร่วมมือของทั้งสองโรงเรียนให้แน่นแฟ้มมากยิ่งขึ้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1895] กระชับความสัมพันธ์ (28-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะฯ เข้าพบผู้บริหาร Yuxi Normal University เพื่อศึกษาดูงานและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น จากที่ก่อนหน้านั้นได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ในการเชื่อมความสัมพันธ์กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1894] ทัศนศึกษาดูงานจีน (28-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง ม.อานนท์ อินนันท์ และครูพัชรี กังวานไกล ทัศนศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1893] ร่วมยินดี (28-January-2011)  *  
 
 
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ.2554 ร่วมแสดงความยินดีกับภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และนักเรียนดุริยางค์มงฟอร์ตฯ-เรยีนาฯ ภายหลังคว้าแชมป์ประเทศไทย ครองถ้วยพระราชทานฯ และรับทุนส่งเสริมประเภท ก. รางวัลชนะเลิศ 150,000 บาท ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1892] ภาพความสำเร็จ (28-January-2011)  *  
 
 
วงโยธวาทิตมงฟอร์ต-เรยีนาฯ ร่วมบันทึกภาพความสำเร็จอีกครั้ง ภายหลังคว้าแชมป์ประเทศไทย รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลชนะเลิศประเภท ก ในการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ.2554 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1891] ถ้วยพระราชทานฯ (28-January-2011)  *  
 
 
นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นองค์ประธานในพิธีปิดการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ.2554 มอบถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลชนะเลิศประเภท ก. ให้แก่ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ที่มีการจัดแข่งขัน ณ อาคารกีฬานิมิบุตร และสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1890] ฝึกภาคสนาม รด. (28-January-2011)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2553 ผลัดที่ 2 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ห้วงการฝึก ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1889] รับมอบของขวัญปีใหม่ (28-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญจาก นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1888] รับมอบของขวัญปีใหม่ (28-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญจาก พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ พร้อมคณะฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1887] มอบของขวัญปีใหม่ (28-January-2011)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่บุรุษไปรณีย์ ที่ให้บริการส่งจดหมาย-พัสดุแก่ทางโรงเรียน ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1886] มอบของขวัญปีใหม่ (28-January-2011)  *  
 
 
ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และครูภูริชา จันทร์ดี มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่นายรุจิรา เปรมานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 ณ สำนักงานการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1885] มอบของขวัญปีใหม่ (28-January-2011)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1884] มอบของขวัญปีใหม่ (28-January-2011)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1883] มอบของขวัญปีใหม่ (28-January-2011)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัด ณ สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1882] มอบของขวัญปีใหม่ (28-January-2011)  *  
 
 
ม.โกวิท นำลาภ ครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่อาจารย์บวร เมืองสุวรรณ ประธานชุมชนหมู่มงฟอร์ตวิลล่า ณ บ้านประธานชุมชนหมู่มงฟอร์ตวิลล่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 [edit]  
   

 [1881] มิสซาคริสต์มาส ปีใหม่ (26-January-2011)  *  
 
 
คุณพ่อวินัย บุญลือ คณะเยสุอิต สวนเจ็ดริน ประกอบพิธีมิสซาโมทนาขอบพระคุณโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2554 ให้แก่คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในงานวันครอบครัวมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุม St.Joseph Hall อาคาร St.Joseph โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1880] มอบของรางวัล (26-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของรางวัลจากการจับสลากให้แก่ครูผู้โชคดีวันคริสต์มาส ในงานวันครอบครัวมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1879] ตัดเค้กวันเกิด (26-January-2011)  *  
 
 
ครูนัยน์ปพร เพิ่มฉลาด ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูอาวุโส เป็นตัวแทนเพื่อนครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ตัดเค้กฉลองวันคล้ายวันเกิดแด่เพื่อนครูทุกคนพร้อมๆ กันในงานวันครอบครัวมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1878] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (26-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อวยพรให้แก่คณะครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ในงานวันครอบครัวมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1877] มอบของขวัญ (26-January-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญคริสต์มาสให้แก่คณะครูทุกคน ในงานวันครอบครัวมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1876] ชื่นชอบ (26-January-2011)  *  
 
 
ชุดการแสดงของครูเป็นอีกหนึ่งชุดการแสดงที่เรียกเสียงฮือฮาจากนักเรียนและต่างให้ความสนใจชื่นชอบเป็นอย่างมาก ในงานการส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน (Fancy Variety Show) ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม