[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41> 


 [2986] เปิดการเรียน นศท. (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2985] มอบเกียรติบัตร (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่ครู บุคลากร จำนวน 15 คน ที่ยืมหนังสือสูงสุดของห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2984] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2/2557 ประจำเดือนมิถุนายน 2557 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรให้แก่คณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2983] สามัคคีชุมนุม (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมจับมือกับนักกีฬาทุกสีที่แปรขบวนจับมือกันเป็นวงกลมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2982] รางวัลคะแนนสูงสุด ม.ปลาย (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้แก่ประธานสีเขียว ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2981] รางวัลคะแนนสูงสุด ม.ต้น (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่ประธานสีชมพู ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2980] มอบเหรียญรางวัลครู ผปค. (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเหรียญรางวัลให้แก่คณะครูและผู้ปกครองที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งผลัด 8X50 เมตร และชักคะเย่อ ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2979] สวยงามประทับใจ (07-July-2014)  *  
 
 
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ อีกหนึ่งสีสันที่สร้างความสวยงามและความประทับใจให้กับผู้ชม ในการแข่งขันกรีฑาสีของโรงเรียน โดยในการครั้งแข่งขันกรีฑาสีครั้งที่ 48 สีม่วง และสีน้ำตาล สามารถคว้าถ้วยรางวัลผู้นำเชียร์ดีเด่นไปครองได้สำเร็จ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2978] มอบเหรียญรางวัล (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2977] ชนะการแข่งขัน (07-July-2014)  *  
 
 
นายพัฒ ทองเพ็ญกุล นักกีฬาอาวุโส ให้เกียรติมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2976] แสดงความยินดี (07-July-2014)  *  
 
 
นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ให้เกียรติมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2975] มอบของที่ระลึก (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่นายพัฒ ทองเพ็ญกุล อดีตนักฟุตบอลสโมสรชื่อดัง ที่ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณตนแก่นักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2974] มอบของที่ระลึก (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2973] กล่าวนำคำปฏิญาณตน (07-July-2014)  *  
 
 
นายพัฒ ทองเพ็ญกุล อดีตนักฟุตบอลสโมสรชื่อดัง ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณตนของนักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2972] วิ่งคบเพลิง (07-July-2014)  *  
 
 
นายบุริมสิทธิ ปราโมช ณ อยุธยา นักกีฬาแบดมินตัน นายเทพรัตน์ คมปรียารัตน์ นักกีฬาแบดมินตัน นายนิติพงศ์ น้อยพยัคฆ์ นักกีฬายิงปืน นายเอกธนัช โตงิ้ว นักกีฬาบาสเกตบอล นายกตัญญู วารินศิริรักษ์ นักกีฬากอล์ฟ และนายฟรานเจสโก คานานเล่ นักกีฬายูยิตสู เป็นผู้แทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2971] จุดไฟคบเพลิง (07-July-2014)  *  
 
 
นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 จุดไฟคบเพลิงให้แก่นายบุริมสิทธิ ปราโมช ณ อยุธยา นักกีฬาวิ่งคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2970] เปิดการแข่งขันกรีฑาสี (07-July-2014)  *  
 
 
นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2969] ขบวนพาเหรด (07-July-2014)  *  
 
 
ขบวนพาเหรดของแต่ละสีเคลื่อนเข้าสู่สนามอย่างสดใสสวยงามภายใต้แนวคิด “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2968] กรีฑาสีมงฟอร์ต (07-July-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจ และเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2967] มอบเหรียญ (07-July-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาที่ชนะเลิศ ในแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อที่ 19 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2966] ชนะเลิศ (07-July-2014)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาสีเหลือง สีน้ำเงิน และสีทอง ที่ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น 16 ปี ในแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2965] มอบเหรียญรางวัล (07-July-2014)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาสีแดง สีน้ำตาล และสีเขียว ที่ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นชายทั่วไป ในแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2964] แข่งกรีฑาประเภทลาน (07-July-2014)  *  
 
 
นักกรีฑาของแต่ละสี ลงทำการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน ชนิดต่างๆ ในแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2963] โชว์ลีดเดอร์ (04-July-2014)  *  
 
 
ลีดเดอร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละสี วาดลวดลายโชว์การลีดอย่างสวยงามก่อนที่จะมีการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2962] แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น (04-July-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ร่วมรับฟังแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยริทสึเมคังเอเชียแปซิฟิก (Ritsumeikan Asia Pacific University) หรือ APU ในการสมัครชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2961] มอบแหวนทองคำ ม.เสถียร (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำให้แก่ ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่นานปี รวมอายุงานวันที่บรรจุถึงปัจจุบัน 24 ปี 9 เดือน ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2960] มอบแหวนทองคำครูจุติพร (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำให้แก่ ครูจุติพร สุขจีระเดช ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ปฏิบัติหน้าที่นานปี รวมอายุงานวันที่บรรจุถึงปัจจุบัน 25 ปี ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2959] มอบแหวนทองคำ ม.วีระชาติ (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำให้แก่ ม.วีระชาติ บุญหนัก ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติหน้าที่นานปี รวมอายุงานวันที่บรรจุถึงปัจจุบัน 30 ปี 7 เดือน ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2958] มอบแหวนทองคำ ม.ณัช (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำให้แก่ ม.ณัช ศิรินันท์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ปฏิบัติหน้าที่นานปี รวมอายุงานวันที่บรรจุถึงปัจจุบัน 29 ปี 10 เดือน ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2957] สอบ O-Net คณิตคะแนนสูงสุด (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้แก่ นายวรพล ชัยชมพู นักเรียนในปีการศึกษา 2556 ที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาคณิตศาสตร์ การสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2956] สอบ O-Net คณิตคะแนนสูงสุด (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้แก่ นายพีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล นักเรียนในปีการศึกษา 2556 ที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาคณิตศาสตร์ การสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2955] ส่งมอบธงโรงเรียน (25-June-2014)  *  
 
 
นายธนวัฒน์ ปาแปง ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ส่งมอบธงโรงเรียนให้แก่นายก้องภพ พรายจันทร์ ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ประธานนักเรียนคนใหม่ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆในฐานะผู้แทนนักเรียนต่อไป ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2954] ประธานสี (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับมอบธงสีจากภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสีทั้ง 11 สี โดยจะได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 ต่อไป ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2953] ให้โอวาท (25-June-2014)  *  
 
 
ม.ชรัตน์ สิงห์มณี ครูผู้สอนวิชาพละศึกษา ผู้แทนครู กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2952] พระคุณที่สาม (25-June-2014)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนแสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวที และรักษาไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยด้วยการมอบกรวยดอกไม้แด่ครูผู้มีพระคุณที่สาม ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาความรู้ต่างๆให้แก่ศิษย์ ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2951] น้อมคาราวะ (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะผู้ร่วมบริหาร รับมอบพานธูป พานดอกไม้ เพื่อรับการน้อมคาราวะจากผู้แทนนักเรียน ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2950] ฝึกซ้อมกรีฑา (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้น แต่ละสี ทำการฝึกซ้อมและวอร์มร่างกายก่อนที่การแข่งขันกรีฑาสีจะมีขึ้น โดยทางโรงเรียนจะได้ทำการแข่งขันทั้งประเภทลู่และประเภทลาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9-18 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2949] ซ้อมเชียร์ (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นพี่แต่ละสี เตรียมความพร้อมการเชียร์กรีฑาสี โดยทำการฝึกซ้อมเพลงเชียร์ให้กับน้องๆ ในสีของตนเอง ก่อนสัปดาห์ที่ทางโรงเรียนจะได้จัดให้มีการจัดแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 “MC Ahead Together” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งการซ้อมเชียร์ได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2948] ละอ่อนน้อยแอ่วพุทธ (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจากพระสงฆ์ในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ในกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ณ วัดผาลาด ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 และ 9-13 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2947] ละอ่อนน้อยแอ่วมัสยิด (25-June-2014)  *  
 
 
อาจารย์ซอและห์(วินัย) แสวงศิริผล อีหม่ามมัสยิด อัลยาเมียะจ ช้างคลาน เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในกิจกรรมผสานชีวิต“ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ณ มัสยิดบ้านฮ่อ ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 และ 9-13 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2946] ละอ่อนน้อยแอ่ววัดคริสต์ (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” กับองค์กรศาสนาคริสต์ โดยได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากหลักธรรมคำสอนของคริสต์ศาสนาจากวิทยากรมากขึ้น ณ โบสถ์พระหฤทัย ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 และ 9-13 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2945] นักเรียนดีเด่น (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่น ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 5 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2944] นับผลการเลือกตั้ง (25-June-2014)  *  
 
 
นายธนวัฒน์ ปาแปง ประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2556 นับผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2557 โดยเบอร์ 1 พรรคดาวรุ่ง ได้คะแนนเสียง 1,610 คะแนน ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2943] เลือกตั้งคณะกรรมการนร. (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557 และยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองในเรื่องประชาธิปไตยอีกด้วย ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2942] วิ่ง 800 เมตร (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วิ่ง 800 เมตร ในสถานีที่ 4 โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบในเวลา 3 นาที 15 วินาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2941] ลุก-นั่ง (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายลุก-นั่ง ในสถานีที่ 4 โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 34 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2940] ดันพื้น (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายดันพื้น ในสถานีที่ 4 โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 22 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2939] ตรวจร่างกาย (25-June-2014)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหาร วัดรอบอก ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง ตามเกณฑ์ส่วนสัมพันธ์ของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสถานีที่ ๓ การตรวจร่างกาย (ตรวจโรค) ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2938] ยื่นหลักฐาน นศท. (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัครให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารตรวจสอบความถูกต้อง ในสถานีที่ 2 สถานีตรวจหลักฐาน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2937] รับฟังการชี้แจง (25-June-2014)  *  
 
 
ผกท.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชี้แจงแนวการปฏิบัติของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารให้แก่นักเรียนทราบในสถานีที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2936] ปฐมนิเทศการใส่หมวกลูกเสือ –เนตรนารี (25-June-2014)  *  
 
 
ผกก.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานลูกเสือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปฐมนิเทศลูกเสือ –เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเรื่องการใส่หมวกที่ถูกต้องของลูกเสือ –เนตรนารี ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2935] In-Service Training ศิลปะแห่งชีวิต (25-June-2014)  *  
 
 
ดร.อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม In-Service Training ศิลปะแห่งชีวิต แนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทางมนุษยปรัชญา ศิลปะแห่งชีวิต พื้นฐานความเข้าใจมนุษย์บนรากฐานการศึกษาวอลดอร์ฟ เพื่อพัฒนาด้านในคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยผ่านกระบวนการศิลปะให้เป็น Guardian Angels ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2934] เขียน Dictation (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตรวจดูความเรียบร้อยของนักเรียน ชั้น ม.1- ม.5 ที่ผลัดเปลี่ยนกันเขียน Dictation สัปดาห์ละ 2 วิชา เพื่อทดสอบการเขียนประโยค การแต่งประโยค จากวิชาวิทย์-คณิต อังกฤษ-สังคม(Bilingual) ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้มีขึ้นตลอดปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2933] ประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน (25-June-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งจัดโดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพท.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมี นายโสภณ โปธินันท์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นางฉัตรจิรา หรูวรนันท์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และนายธวัชชัย ไชยกันย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่วมชี้แจงวาระของทางราชการให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2932] พรรคอัศวินหาเสียง (25-June-2014)  *  
 
 
ผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 พรรคอัศวิน เบอร์ 2 พร้อมลูกทีม ประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคของตนเองให้กับนักเรียนแต่ละระดับก่อนที่การเลือกตั้งจะมีขึ้น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2931] พรรคดาวรุ่งหาเสียง (25-June-2014)  *  
 
 
ผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 พรรคดาวรุ่ง เบอร์ 1 พร้อมลูกทีมในพรรค ต่างช่วยกันหาเสียงประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคของตนเองกับนักเรียนแต่ละระดับก่อนที่การเลือกตั้งจะมีขึ้น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2930] ประชุมครูประจำเดือน พ.ค. (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2929] พรมน้ำเสก (25-June-2014)  *  
 
 
บาทหลวงสายชล คันยุไล คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน พรมน้ำเสกให้แก่นักเรียนเพื่ออวยพรให้มีพระหรรษทานและกำลังสำหรับการเรียน ในวจนพิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2928] วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2557 เพื่อวอนขอพระพรจากองค์พระคริสต์เจ้า พร้อมทั้งฝากการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในความคุ้มครองขององค์ในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2927] ฟิสิกส์โอลิมปิก (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัทพงศ์ สุธัมโม ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ และรางวัลคะแนนสูงสุดศูนย์ สอวน.ภาคเหนือ นายธีรภัทร ประทุมวัลย์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศระดับประเทศ นายธนัท เปี่ยมสุวรรณ์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณระดับประเทศ นายพงศธร วิริระศิริ ที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ และนายสิรภพ ภู่นพมาศ ที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ สาขาฟิสิกส์ ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2926] ชีววิทยาโอลิมปิก (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายอิงครัต เลิศวิราม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ และนายธรธรณ์ เจียรนัยกุลวานิช ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ สาขาชีววิทยา ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2925] เคมีโอลิมปิก (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัชนนท์ พงษ์ศิริเวทย์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ รางวัลคะแนนสูงสุดศูนย์ สอวน.ภาคเหนือ และรางวัลคะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติการระดับประเทศ นายณัฐพงศ์ โตคณิตชาติ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ นายธรธรณ์ เจียรนัยกุลวานิช ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ และนายธวัลธรณ์ ชัยมงคล ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ สาขาเคมี ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2924] แสดงความยินดีนักกีฬาสแต็ก (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาสแต็กซึ่งได้เป็นตัวแทนประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี โดยได้รับรางวัลต่างๆ มากมายจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ 2014 WSSA Word Sport Stacking Championship ประเทศเกาหลีใต้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2923] Science Education Award (25-June-2014)  *  
 
 
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี มอบรางวัล Science Education Award ให้แก่ ม.จักรพงษ์ บุญตันจีน ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในงาน The 20th Presentation Ceremony Thailand Toray Science Foundation ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2922] สอบครูเพิ่มเติม (23-May-2014)  *  
 
 
ม.พิพัฒน์ พัฒนจินดาพงศ์ หัวหน้าแผนก English Program และครู Julie Bray ผู้เชี่ยวชาญวิชาภาษาอังกฤษ ทำการทดสอบ Global Tutorial Class คณะครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2921] นำคณาจารย์ร่วมเสวนา (23-May-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการบ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา นำคณาจารย์จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (ศรป.) ร่วมเสวนา “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.” กับงานมาตรฐานคุณภาพ และทีมงานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อขอบคุณในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2920] เปิดเสวนา (23-May-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเปิดการเสวนา “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.” โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (ศรป.) ร่วมสวนากับงานมาตรฐานคุณภาพ และทีมงานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2919] ประชุม นศท. (23-May-2014)  *  
 
 
ม.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร ประชุมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีทราบก่อนเปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ ระหว่างวันที่ 21-22 และ 27 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2918] เรียนทบทวน Cambridge (23-May-2014)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนทบทวนก่อนสอบ Cambridge Standard ระดับ KET ,PET, FCE , CAE ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2917] อบรมครูชาวต่างประเทศ (23-May-2014)  *  
 
 
ม.พิพัฒน์ พัฒนจินดาพงศ์ หัวหน้าแผนก English Program ให้เกียรติอบรมครูชาวต่างประเทศเรื่อง Teacher's Contract and Regulations and Teacher's Roles and Duties ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2916] อบรมใส่ใจลูกมงฟอร์ต (23-May-2014)  *  
 
 
อ.ณฐวัฒน์ ล่องทอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “ทักษะการดูแลและใส่ใจลูกมงฟอร์ต” (Heart and Head) ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2915] อบรม (23-May-2014)  *  
 
 
อ.ประกาย ชลหาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร อบรมเรื่อง “Teachers in the Changing World” ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2914] บุคลากรใหม่ (23-May-2014)  *  
 
 
บุคลากรใหม่ปีการศึกษา 2557 แนะนำตัวเองแก่ผู้บริหารและเพื่อนครูรู้เป็นที่ให้จัก ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2913] อบรมก่อนเปิดภาคเรียน (23-May-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเปิดการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2912] ครูมงฟอร์ตประถมมอบของที่ระลึก (11-May-2014)  *  
 
 
ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มอบของที่ระลึกให้แก่ ม.บุญลักษณ์ โถเหลือง ม.สิทธิพันธ์ สุขเกษม และ ม.วิวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2911] ชมรมครูอาวุโสมอบของที่ระลึก (11-May-2014)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ ม.บุญลักษณ์ โถเหลือง ม.สิทธิพันธ์ สุขเกษม และ ม.วิวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2910] สมาคมศิษย์เก่ามอบเช็คของขวัญ (11-May-2014)  *  
 
 
นายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเช็คของขวัญให้แก่ ม.บุญลักษณ์ โถเหลือง ม.สิทธิพันธ์ สุขเกษม และ ม.วิวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2909] สมาคม ผปค.มอบเช็คของขวัญ (11-May-2014)  *  
 
 
อัยการสนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเช็คของขวัญให้แก่ ม.บุญลักษณ์ โถเหลือง ม.สิทธิพันธ์ สุขเกษม และ ม.วิวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2908] มุทิตาจิตครูเกษียณ (11-May-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานงานเลี้ยงเพื่อเชิดชูเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตแด่ ม.บุญลักษณ์ โถเหลือง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ม.สิทธิพันธ์ สุขเกษม ครูผู้สอนวิชาพละ และ ม.วิวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร ครูผู้สอนวิชาสังคม ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2907] ชมการแสดงดนตรี (11-May-2014)  *  
 
 
อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy ชมการแสดงดนตรีของนักเรียนชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยฉางโจว ในโอกาสศึกษาดูงานด้านดนตรีจีนและประสานการจัดงาน Music Festival ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว มณฑลเจียงซู เมืองฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2906] มอบของที่ระลึกศึกษาดูงาน (11-May-2014)  *  
 
 
อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy มอบของที่ระลึกให้กับนางสาวหลี่จัว หัวหน้าฝ่ายดนตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยหัวตง ที่ให้การต้อนรับในโอกาสศึกษาดูงานด้านดนตรีจีนและประสานการจัดงาน Music Festival ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยหัวตง เขตปกครองพิเศษนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2905] ประสานการจัดงาน Music Festival (11-May-2014)  *  
 
 
อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy พบปะกับนายเฉิน คณบดีสถาบันดนตรี มหาวิทยาลัยเยวี่ยหยาง ในโอกาสศึกษาดูงานด้านดนตรีจีนและประสานการจัดงาน Music Festival ณ มหาวิทยาลัยเยวี่ยหยาง มณฑลหูหนาน เมืองเยวี่ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2904] ศิษย์เก่ารดน้ำขอพร (11-May-2014)  *  
 
 
ศิษย์เก่ามงฟอร์ตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว เข้ารดน้ำขอสูมาคาราวะและขอพรจากภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และครู ประจำปีการศึกษา 2556 ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2903] ขอสูมาคาราวะ (11-May-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้ารดน้ำขอสูมาคาราวะและขอพรจากคณะครูตามฮีตฮอยประเพณีล้านนา ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2902] แห่เครื่องสระเกล้าดำหัว (11-May-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมสืบสานเทศกาลสงกรานต์ตามรอยจารีตประเพณีล้านนา จัดตกแต่งขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัวมาแสดงกตัญญูคารวะธรรมต่อครูบาอาจารย์ ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2901] ชมการฝึกซ้อมดนตรี (11-May-2014)  *  
 
 
อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy เยี่ยมชมการฝึกซ้อมดนตรีของนักเรียนสถาบันดนตรีวิทยาลัยครูยวี่ซี ในโอกาสศึกษาดูงานด้านดนตรีจีนและประสานการจัดงาน Music Festival โดยมีนางจู คณบดีสถาบันดนตรีวิทยาลัยครูยวี่ซี และคณะครูผู้สอนวิชาดนตรีให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยครูยวี่ซี มณฑลยูนาน เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2900] ปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 24 (10-May-2014)  *  
 
 
ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นร่วมพบปะสังสรรค์กับเพื่อนพ้องพี่น้อง MC ในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 24 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2899] ศิษย์เก่าสระเกล้าดำหัว (10-May-2014)  *  
 
 
นายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย นำศิษย์เก่าแต่ละรุ่นร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูอาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส เพื่อความเป็นศิริมงคลตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 24 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2898] นำขบวนแห่ (10-May-2014)  *  
 
 
นายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย นำขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัว มาสูมาคาราวะภราดา คณะครู และศิษย์เก่าอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 24 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2897] สักการะนักบุญหลุยส์ (10-May-2014)  *  
 
 
นายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะฯ สักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถานปณาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล และองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เพื่อความเป็นศิริมงคลตามเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ในพิธีสระเกล้าดำหัวภราดา คณะครูอาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส ในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 24 ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2896] Kachin ศึกษาดูงาน (10-May-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Ah Seng หัวหน้าคณะ Kachin Education Committee ประเทศพม่า และคณะผู้ติดตาม ที่มาศึกษาด้านบริหารจัดการ และด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2895] ปิดค่ายพันธสัญญา (07-April-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวปิดค่าย ค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2894] เปิดค่ายพันธสัญญา (07-April-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบธงสีให้แก่หัวหน้าห้อง ชั้น ม. 1 แต่ละห้อง ในพิธีเปิดค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2893] สันทนาการ (07-April-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1 ร่วมกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนใหม่ด้วยกัน ในค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2892] ฝึกทำความเคารพ (07-April-2014)  *  
 
 
ครูประจำฐานฝึกอบรมนักเรียนชั้น ม.1 ในฐานทำความเคารพ การไหว้ผู้ใหญ่ และมารยาทการขอเข้าพบ ในค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2891] พิธีแสงเทียน (07-April-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1 ร่วมจุดเทียนสักการะนักบุญมงฟอร์ต เพื่อมอบตนเองเป็นลูกมงฟอร์ต ในพิธี แสงเทียน ค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2890] ฝึกระเบียบแถว (07-April-2014)  *  
 
 
ครูประจำฐานฝึกระเบียบการเข้าแถวให้แก่นักเรียนชั้น ม.1 เพื่อเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน ในค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2889] ฐานเพลงโรงเรียน (07-April-2014)  *  
 
 
ครูประจำฐานฝึกซ้อมให้นักเรียนชั้น ม.1 ร้องเพลงต่างๆ ของทางโรงเรียนอย่างถูกต้อง ในค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2888] แนะนำการแต่งกาย (07-April-2014)  *  
 
 
ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงให้นักเรียนชั้น ม.1 ทราบเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายด้วยเครื่องแบบต่างๆ ของทางโรงเรียน รวมทั้งทรงผม และรองเท้า ในค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2887] MC Summer Course (07-April-2014)  *  
 
 
นักเรียนทุกระดับชั้นลอดซุ้ม Welcome to MC Summer Course เพื่อเข้าสู่การเรียนการสอนในภาคเรียนฤดูร้อนในวันเปิด MC Summer Course ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม