[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40> 


 [2872] ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ (06-April-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ได้แจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2871] เปิดป้าย Montfort College as Cambridge International School (06-April-2014)  *  
 
 
มร.ไมเคิล เฮลท์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้าย Montfort College as Cambridge International School ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2870] กิจกรรม Amazing Cultural Race (06-April-2014)  *  
 
 
นักเรียน ครู และพี่เลี้ยงประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย ที่เข้าร่วมงาน Panasonic Asia Pacific Regional Kid Witness News ได้ทำกิจกรรม Amazing Cultural Race ต่างๆร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์กับมิตรภาพต่างแดน ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2869] kwn ถ่ายทำวีดิโอกำลังใจผู้ป่าวโรคมะเร็ง (06-April-2014)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และตัวแทนประเทศไทย ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยการวาดรูปและถ่ายทำวีดิโอเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ป่าวโรคมะเร็งของศูนย์ Parkway Cancer Centre ณ Fuhua Primary School ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2868] มงฟอร์ต The Winner Asia Pacific KWN (06-April-2014)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าวในโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค โดยเรื่อง “มูล” ค่ามหาศาล ได้รับรางวัล Regional Winner Award และรางวัล Best Videography Award ในพิธีประกาศรางวัลงาน “Panasonic Asia Pacific Regional Kid Witness News” ณ Ramada Hotel ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2867] ถ่ายทำความสำเร็จกบจูเนียร์ (02-April-2014)  *  
 
 
นักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และทีมสามล้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถ่ายทำวีดิทัศน์ผลงานความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ รายการกบนอกกะลา บริษัททีวีบูรพา ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลทำให้นักเรียนทุกคนในทีมได้รับโล่เชิดชูเกียรติ นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ในพิธีจบหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปี 3 ปีการศึกษา 2556 ณ ลานกล้วยไม้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2866] ผอ.แสดงความยินดี (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร The Examination of Music Appreciation and Participation ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2865] ผู้ปกครองแสดงความยินดี (04-March-2014)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่ได้รับเกียรติบัตร The Examination of Music Appreciation and Participation ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2864] มอบเกียรติบัตร (04-March-2014)  *  
 
 
Mr.C.Thomas Aylesbury President Los Angeles College of Music. ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร The Examination of Music Appreciation and Participation แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศิลป์-ดนตรี ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2863] ผู้ปกครองแสดงความยินดี (04-March-2014)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่ได้รับเกียรติบัตร The Examination of Music Appreciation and Participation ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2862] มอบเกียรติบัตร (04-March-2014)  *  
 
 
Mr.Michael Packer Vice-President Los Angeles College of Music. ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร The Examination of Music Appreciation and Participation แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2861] แสดงความยินดี (04-March-2014)  *  
 
 
พ่อแม่ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2860] นร.ชั้น ม.3 ที่ได้รับการยกย่องสูงสุด (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่ ดช.ณัฐนันท์ ทิรานนท์ ชั้น ม. 3/7 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับการยกย่องสูงสุด (The Most Honorable Student) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเป็นนักเรียนดีเด่นในด้านการเรียน ความประพฤติ กิจกรรม กีฬา ดนตรี และผู้นำดีเด่น ผ่านการคัดเลือกนักเรียนพระราชทานของจังหวัดเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 ในพิธีจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้นมัธยมมัธยมศึกษาปี 3 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2859] มอบวุฒิบัตรจบหลักสูตร ม.3 (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2858] แสดงความยินดี (04-March-2014)  *  
 
 
พ่อแม่ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2857] นร.ม.6 ที่ได้รับการยกย่องสูงสุด (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นายพีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล ชั้น ม.6/1 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับการยกย่องสูงสุด (The Most Honorable Student) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเป็นนักเรียนดีเด่นด้านการเรียน ความประพฤติ กิจกรรมและผู้นำ และได้รับทุนเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2856] มอบวุฒิบัตรจบหลักสูตร ม.6 (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2855] ฝึกซ้อมพิธีจบหลักสูตร (04-March-2014)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ฝึกซ้อมรับวุฒิบัตรในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้พิธีดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยในวันพิธีจบหลักสูตร ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2854] หารือการเรียนการสอนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น (04-March-2014)  *  
 
 
หารือการเรียนการสอนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น / ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Norihisa Ishida ประธานกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย Aomori Chuo Gakuin University จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ และแลกเปลี่ยนความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนภาษา- วัฒนธรรม ให้สอดรับกับแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นของทางโรงเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2853] รับมอบเงินสนับสนุนห้องLabวิทย์ (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียน เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียน จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ในโอกาสที่ ม.จักรพงษ์ บุญตันจีน ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20 ของมูลนิธิฯ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2852] อบรมเชิงปฏิบัติการ (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาและการใส่ใจนักเรียนด้วย “ทฤษฎีวอลดอร์ฟ” นักปรัชญาชาวเยอรมัน Guardian Angels ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2851] ร้องเพลง (04-March-2014)  *  
 
 
ครูมัย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก วิทยากร นำคณะครู บุคลากรร่วมปฏิบัติกิจกรรมร้องเพลง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาและการใส่ใจนักเรียนด้วย “ทฤษฎีวอลดอร์ฟ” นักปรัชญาชาวเยอรมัน Guardian Angels ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2850] คะแนนสอบยอดเยี่ยมภาษาไทย (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสอบยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2555 ของมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ณ ตึกสำนึกผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2849] ร่วมแสดงความยินดี (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ภายใต้หัวข้อ “ปลูกความรู้คู่คุณธรรม” ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ตึกสำนึกผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2848] พิธีปลงศพภราดาฟิลิป เนรี (04-March-2014)  *  
 
 
คณะภราดา คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณ และพิธีปลงศพภราดาฟิลิป เนรี อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาอาวุโสคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โบสถ์ เดล โรซาริโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวัน12 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2847] หารือแลกเปลี่ยนทางการศึกษา (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับรองอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตหมงจง มหาวิทยาลัยครูยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาหารือการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของนักเรียนทั้ง 2 สถาบันร่วมกัน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2846] รับรางวัลครูนานปี (04-March-2014)  *  
 
 
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลครูนานปีสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับครูนภัสวรรณ กันตาคม ครูวันเพ็ญ สุขเกษม และ ม.นายเฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์ ซึ่งได้ปฏิบัติงานในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยครบ 30 ปีขึ้นไป ในงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 22 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2845] วันการศึกษาเอกชน (04-March-2014)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 22 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2844] อิน บูโดกันสร้างสีสัน (04-March-2014)  *  
 
 
อิน บูโดกัน ขับร้องเพลงฮิตของตนเองในอดีตให้แก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง สร้างสีสันและความสนุกสนานใน MC NIGHT” ครั้งที่ 4 “A MUSICAL MIRACLE” เป็นอย่างมาก ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2843] ให้เกียรติขับร้องเพลง (03-March-2014)  *  
 
 
อ.วินัย พันธุรักษ์ จากวง The Impossibles แขกรับเชิญ ให้เกียรติร่วมขับร้องเพลงในงาน “MC NIGHT” ครั้งที่ 4 “A MUSICAL MIRACLE” สร้างความบันเทิงให้แก่คณะภราดา แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนที่ได้รับฟังภายในงานเป็นอย่างมาก ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2842] สนุกสนาน MC Night (03-March-2014)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมกิจกรรมแสดงออกบนเวทีอย่างสนุกสนาน ในงาน MC Night ครั้งที่ 4 “A Musical Miracle” เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียน ส่งเสริมสัมพันธภาพ และการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2841] เปิดงาน MC NIGHT (03-March-2014)  *  
 
 
คณะภราดาและแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงานประจำปีของโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 “MC NIGHT” ครั้งที่ 4 “A MUSICAL MIRACLE” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2840] ประธานมูลนิธิฯ ประชุมคณะผู้ร่วมบริหาร (03-March-2014)  *  
 
 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ประชุมพบปะคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนึกผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2839] เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น (03-March-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำนายอะคิฮิโกะ ฟุจิอิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของทางโรงเรียน ณ ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2838] ให้การต้อนรับ (03-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับนายอะคิฮิโกะ ฟุจิอิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของทางโรงเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2837] แสดงความยินดี (03-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.ณัฐชยา ตันติวิญญูพงศ์ ชั้น ม.3/5 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2556 ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2836] แสดงความยินดี (03-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสรวิชญ์ บุรกิจภาชัย และนายปริญญ์ ปัญญาวุฒิประสิทธิ์ ชั้น ม.3/7 ที่ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขัน “มหิดลกรองแก้วแวววรรณ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 25556 ประเภทกาพย์ยาณี ๑๑ (กลอนสด)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2835] วจนพิธีกรรมระลึกถึงวันเกิดนักบุญฯ (04-February-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกอบวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันเกิดนักบุญหลุยส์มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต โดยมีผู้แทนคณะภราดา ครู นักเรียน และพนักงานเข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 31 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2834] ประชุมครูประจำเดือนมกราคม (04-February-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2557 พร้อมกันนี้ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ครู บุคลากร ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2833] ให้การต้อนรับคณะกรรมการ CGA (04-February-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลเเห่งประเทศไทย ในการประชุมสัญจร CGA ประจำปี 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2832] ร่วมจิบน้ำชา (04-February-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนายยวี๋ ฉิน เหว่ย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจิบน้ำชาในฐานการชงชาจีน กิจกรรมการเรียนรู้ในวันตรุษจีนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ วันที่ 24 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2831] เป็นเกียรติคณะกรรมการประเมินฯ (04-February-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ที่มาร่วมประเมินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2830] ประเมินมาตรฐาน BSG (04-February-2014)  *  
 
 
งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประเมินตามมาตรฐาน คุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2523 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2829] สอบคัดเลือกนักเรียน Gifted (04-February-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สอบคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2828] เยี่ยมชมโครงงานอาชีพ (04-February-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมชมโครงงานอาชีพ สินค้า ผลิตภัณฑ์ และร้านค้าอาหารต่างๆ ของนักเรียน ในงานเปิดบ้านวิชาการ มงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 10 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2827] ประชุมทุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (04-February-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุมผู้เข้าร่วมโครงการทุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2556 (ทุนการศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามรอยประวัติศาสตร์และวิถีอาเซียนประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา และนักเรียนโครงการเรียนดนตรีและภาษา ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับทุนในการเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2826] รับผลการเรียนกลางภาค (03-February-2014)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1- ม.5 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 พร้อมรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18 และ 19 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2825] แลกเปลี่ยนการจัดการศึกษา (03-February-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้ร่วมบริหารให้การต้อนรับคณะครูจาก South Australia Miss Marion Coady Principal Blackwood High School , Ms.Kiara Bacon English teacher Norwood Morialta High School ,Ms.Tess Medlin English teacher Adelaide High School ที่มาแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2824] รับมอบตัว นร.แทรกชั้น (03-February-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนแทรกชั้น ม.1 , ม.2 , ม.3 และ ม.5 ปีการศึกษา 2557 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรEnglish Program ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2823] มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ (03-February-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญจาก มร.เมธิน อัสคัน ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนวิชัยวิทยา และนางรานีนาถ ไชยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2557 ณ ห้อง ประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2822] มอบของขวัญปีใหม่สื่อมวลชน (03-February-2014)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี งานประชาสัมพันธ์ ผู้แทนโรงเรียน มอบของขวัญปีใหม่เนื่องในเทศกาลปีใหม่ให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของโรงเรียนตลอดปีที่ผ่าน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2821] มอบของขวัญปีใหม่ (03-February-2014)  *  
 
 
ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญ ที่ระลึกจากทางโรงเรียนให้แก่นายรุจิรา เปรมานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนตลอดปีที่ผ่านมา และเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่เวียนมาถึง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2820] มอบของขวัญปีใหม่ (03-February-2014)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ผู้แทนโรงเรียน มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนตลอดปีที่ผ่าน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2819] เยี่ยมคาราวะคณะภราดา (03-February-2014)  *  
 
 
นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมคาราวะภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการ ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส และครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2557 ที่เวียนมาถึง ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2818] ลงนามความร่วมมือศึกษาต่อ (03-February-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ มร.สื่อกั๋วต้ง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ และคณะผู้ติดตามจากมหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และลงนามความร่วมมือทางการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2817] ดูงานกบจูเนียร์ (03-February-2014)  *  
 
 
ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก ครูภูริชา จันทร์ดี และนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก ให้การต้อนรับ ครูธฤตพร สองปอนด์ และนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคุณแม่ จำนวน 14 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจในการผลิตสื่อ ศึกษาดูงาน และเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ วิธีผลิตสื่อ อาทิ การทำสารคดีกบจูเนียร์ รายการกบนอกกะลา ฯลฯ ณ อาคาร เซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2816] ประชุมครูเดือนธันวาคม และมิสซาคริสต์มาส (06-January-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2556 และคุณพ่อวินัย บุญลือ คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยซูอิต) วัดพระจิตเจ้าสวนเจ็ดริน ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ณ ห้องประชุมแอมบริสิโอ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2815] มอบของขวัญวันคริสต์มาส (06-January-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญให้แก่นักเรียนผู้โชคดีในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 23 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2814] สอบแทรกชั้นเรียน ปีการศึกษา 57 (06-January-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการสอบแทรกชั้นเรียนนักเรียน ชั้น ม.1 ,ม.2 , ม.3 และ ม.5 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2813] ประธานมูลนิธิฯ ประชุมคณะผู้บริหาร (06-January-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่มาประชุมพบปะคณะผู้บริหาร และตรวจเยี่ยมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนึกผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2812] รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.6 ปี 57 (06-January-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2811] ประชุมกรรมการบริหาร รร. (06-January-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2810] ร่วมกิจกรรมวันพ่อ (06-January-2014)  *  
 
 
ตัวแทนพ่อและลูกๆ แต่ละชั้นเรียน ร่วมกิจกรรมวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2809] กราบเท้าพ่อ (06-January-2014)  *  
 
 
ตัวแทนลูกๆ แต่ละชั้นเรียน ก้มกราบเท้าพ่อเพื่อแสดงความกตัญญู ในกิจกรรมวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2808] ทำบุญตักบาตรวันพ่อ (05-January-2014)  *  
 
 
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ณ ลานกล้วยไม้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2807] ค่ายลูกเสือ ม.1 (05-January-2014)  *  
 
 
ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2806] “พี่เช็ค”สุทธิพงษ์ แสดงความยินดี (04-December-2013)  *  
 
 
“'พี่เช็ค'' สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และผู้ริเริ่มโครงการ ''กบจูเนียร์'' เวทีประกวดสารคดีฝีมือเด็กหนึ่งเดียวในประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้เข้าชิงชัยถึง 5 รางวัล ในโครงการกบจูเนียร์ปี 5 และสามารถคว้ารางวัลกราฟิกยอดเยี่ยมมาครองได้เป็นปีที่ 2 ด้วยความอะเมซิ่งของลำไย ผลไม้มหัศจรรย์ ในงานประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2805] ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน (04-December-2013)  *  
 
 
กบโน อโนชา ศิริจร พิธีกรรายการกบนอกกะลา สัมภาษณ์นายวิภาส ประสพโชคชัย ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา BU Creative คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร 4 ปี ซึ่งเป็นคณะที่นายวิภาสแจ้งความประสงค์ศึกษาต่อ ในงานประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2804] รับมอบทุนการศึกษา (04-December-2013)  *  
 
 
ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาให้แก่นายวิภาส ประสพโชคชัย ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับทุนการศึกษา BU Creative คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร จากประกวดสารคดีโครงการ “กบจูเนียร์” ปี 5 ในงานประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2803] มงฟอร์ตรับรางวัลกราฟิกยอดเยี่ยม (04-December-2013)  *  
 
 
คุณประหนึ่งอร วัฒนธรรม ผู้จัดการส่วนบริหารการสื่อความ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลกราฟิกยอดเยี่ยมให้แก่นายวิภาส ประสพโชคชัย ผู้จัดทำกราฟิกเรื่อง “อะเมซิ่ง” ลำไย ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สามารถคว้ารางวัลดังกล่าวมาครองได้เป็นสมัยที่ 2 ในงานประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2802] นำเสนอผลงานบนเวที (04-December-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก นำเสนอผลงานบนเวทีด้วยการร้อง เล่น เต้น เปิดตัวเข้าสู่เรื่องราวสารคดีของความอะเมซิ่งลำไยได้น่าสนใจ เป็นที่ประทับใจกรรมการและผู้ชม ในงานประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2801] กบนอกกะลาสัมภาษณ์ (04-December-2013)  *  
 
 
กบกล้วย พชรพล เริ่มรุจน์ และกบโน อโนชา ศิริจร พิธีกรรายการกบนอกกะลา สัมภาษณ์ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ถึงแนวคิดสร้างสรรค์ การพัฒนางานสารคดีที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “อะเมซิ่ง” ลำไย ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ในงานประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2800] ฝึกซ้อมการแสดงบนเวที (04-December-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก เป็น 1 ใน 12 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานบนเวที งานประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 โดยได้ทำการฝึกซ้อมตามเวลานัดหมายกับทีมงานกบนอกกะลา ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2799] รับทุนการศึกษา BU Creative ม.กรุงเทพ (04-December-2013)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิภาส ประสพโชคชัย ชั้น ม.6/4 ที่ได้รับทุนการศึกษา BU Creative คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตลอด 4 ปีในการศึกษา จากประกวดสารคดีโครงการ “กบจูเนียร์” ปี 5 ในหัวข้อ “ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21” ซึ่งจัดโดยรายการ ''กบนอกกะลา'' บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2798] แสดงความยินดีคว้ารางวัลกราฟิกยอดเยี่ยม (04-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก ที่ได้รับรางวัลกราฟิกยอดเยี่ยมมาครองได้เป็นปีที่ 2 จากการประกวดสารคดีโครงการ “กบจูเนียร์” ปี 5 ในหัวข้อ “ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21” ซึ่งจัดโดยรายการ ''กบนอกกะลา'' บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2797] ประชุมครูประจำเดือน พ.ย. (04-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ได้แจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2796] อัสสัมชัญระยองศึกษาดูงาน (04-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และภราดา ดร.พีรนันท์ นัมคณิสรณ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูผู้ร่วมบริหารจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน Bilingual และ English Programme (EP) พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการดนตรีและห้องบันทึกเสียง ของสถาบัน MCMA & LAMA ของทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2795] หารือร่วม IEG ส่งครู ไปศึกษาต่อ (04-December-2013)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมหารือกับคุณศิริรัตน์ อิษฐ์ประเสริฐ จาก IEG ที่มานำเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาในต่างประเทศ ในการส่งครู และบุคลากรไปศึกษาต่อยังประเทศภูฎาน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2794] ประชุมผู้ ผปค. ป.6 (04-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม “M.C. OPEN HOUSE” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองเยี่ยมการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามฐานกิจกรรมต่างๆ ก่อนการรับโอนนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2793] แถลงข่าวเปิดตัวสถาบันดนตรี (04-December-2013)  *  
 
 
แขกผู้มีเกียรติร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันดนตรี MCMA & LAMA อย่างเป็นทางการ โดยวางแผนจัดการเรียนการสอนดนตรีเป็นภาษาอังกฤษ (Music in English) เพื่อเป็นพื้นฐานและทักษะทางด้านดนตรีสู่โลกสากล ณ ห้อง St. Cecilia ชั้น 4 อาคาร St. Mary โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2792] สอบเข้าเรียน Gifted ม.4 (04-December-2013)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ที่สมัครโครงการ Gifted คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทำการสอบวัดทักษะความสามารถพิเศษที่ตนเองสนใจและสันทัดตามแต่ละวิชา เพื่อเข้าเรียนในห้องเรียน Gifted ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2557 นี้ ณ อาคารปีเตอร์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2791] สัมภาษณ์ นร. ผปค.เข้าศึกษาต่อ ม.4 (04-December-2013)  *  
 
 
คณะกรรมการสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองที่ยื่นคำร้องขอเข้าเรียนเพื่อศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2790] ม.รังสิตมอบเอกสารเข้าศึกษาต่อ (04-December-2013)  *  
 
 
ครูชัชฏาพร มาลารัตน์ หัวหน้างานแนะแนว ให้การต้อนรับ น.ส.อัญชลี ศิริงาม สำนักงานการตลาดต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะเจ้าหน้าที่ ที่นำเอกสารการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิตมอบไว้ให้แก่ทางโรงเรียน ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 15พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2789] -ลูกเสือบวชป่า (04-December-2013)  *  
 
 
ลูกเสือชั้น ม. 3 บวชป่าชุมชนเพื่อร่วมอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำ ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2788] ผอ.หารือการศึกษากับ President Hamilton (04-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Andrew Lennox ,President Hamilton, School of English Edinburgh ,Scotland ที่มาหารือในการศึกษาต่อของนักเรียนยังต่างประเทศ ณ ห้องประชุม ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2787] หารือร่วมกับ ผอ. Illawarra, Australia (04-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Stephen Kinsella and Ms.Sally Ann Gail ผู้อำนวยการ Illawarra, Australia ที่มาหารือเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาต่อของนักเรียนทั้ง 2 สถาบันร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมทัศนียภาพสถานที่ต่างๆ ของทางโรงเรียน ณ ห้องประชุม ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2786] ผอ. แสดงความยินดีทีมเม็ดเล็กพลิกโลก (04-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับทีมเม็ดเล็กพลิกโลก ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในระดับเอเชีย โอเชียเนีย และระดับโลกต่อไป ในการประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2013 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2785] เม็ดเล็กพลิกโลกตัวแทนประเทศ (04-December-2013)  *  
 
 
สารคดีเชิงข่าวเรื่อง “มูล” ค่ามหาศาล หรือ “ขี้หมูไทย พัฒนาไกล ช่วยไทยประหยัดพลังงาน” ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในระดับเอเชีย โอเชียเนีย และระดับโลกต่อไป ในงานประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2013 ณ ลาน Atruim 1 Siam Center กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2784] นำเสนอผลงานกับกรรมการ (03-December-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก นำเสนอผลงานสารคดีเชิงข่าวเรื่อง“มูล” ค่ามหาศาล หรือ “ขี้หมูไทย พัฒนาไกล ช่วยไทยประหยัดพลังงาน” แก่กรรมการในรอบสุดท้าย ในงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2013 ณ ลาน Atruim 1 Siam Center กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2783] ชนะเลิศประกวดสารคดีเชิงข่าว kwn (03-December-2013)  *  
 
 
มร.โนริยุคิ ยาสุโอะ CEO ของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศให้แก่ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก การประกวดสารคดีเชิงข่าวเรื่อง“มูล” ค่ามหาศาล หรือ “ขี้หมูไทย พัฒนาไกล ช่วยไทยประหยัดพลังงาน” ในงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2013 ณ ลาน Atruim 1 Siam Center กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2782] ทาสีกำแพงสถานพินิจ (03-December-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่วยกันทางสีกำแพงสถานพินิจร่วมกับเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว ในกิจกรรมผสานชีวิต “ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ” ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2781] มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) (03-December-2013)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ทั้งหลักสูตรปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ฯ และหลักสูตร English Program (รอบที่ 2 ) ปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2780] เหรียญทองแดงสแต๊ก (03-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายชิดชนก แซ่ลี้ ชั้น ม.4/2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ 2013 WSSA ASIAN OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS BANGKOK THAILAND เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2779] แสดงความยินดีนักกีฬาสแต็ก (03-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้เข้ารอบ final การแข่งขันกีฬาสแต็ก ในรายการ 2013 WSSA ASIAN OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS BANGKOK THAILAND เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2778] รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานวิทย์ (03-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ รายการเวทีนักวิทยาศาสตร์ NYSC ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2777] ร่วมค่ายซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 (03-December-2013)  *  
 
 
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด โดยรายการกบนอกกะลา นำทีมนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 24 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดสารคดีในโครงการ “กบจูเนียร์” ปี 5 “ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21” ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบ โดยทีมเม็ดเล็กพลิกโลก จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้ผลิตสารคดีสั้นเรื่อง “อะเมซิ่ง”ลำไย เป็น 1 ใน 222 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค เพื่อชิงชัยความเป็นซูเปอร์กบจูเนียร์ หรือผู้ชนะเลิศในระดับประเทศ ณ สถานีโทรทัศน์ Modernine และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2776] มอบผลิตภัณฑ์จากลำไย (03-December-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบไวน์ลำไย ผลไม้มหัศจรรย์ 1 ในผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่แปรรูปผลผลิตมาจากลำไยให้แก่คุณภัทราพร สังข์พวงทอง โปรดิวเซอร์รายการกบนอกกะลา ภายหลังจากปิดค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบปี 5 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2775] นำเสนอผลงานลำไยบนเวที (03-December-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ใน 24 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อ เข้าร่วมค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบปี 5 นำเสนอผลงาน “อะเมซิ่ง” ลำไย ของตนเอง 5 นาทีบนเวที ให้แก่คณะกรรมการและเพื่อนร่วมค่ายได้รับชม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2774] เข้าเรียนตามฐาน (03-December-2013)  *  
 
 
ทีมงานกบนอกกะลาแบ่งกลุ่มแยกย้ายน้องๆ กบจูเนียร์เข้าเรียนตามฐานการผลิตงานสารคดี ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูล และ Creative ฐานพิธีกร ฐานช่างภาพ และฐานตัดต่อ/กราฟิก ในค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบปี 5 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2773] สัมภาษณ์เม็ดเล็กพลิกโลก (03-December-2013)  *  
 
 
"กบกล้วย" พชรพล เริ่มรุจน์ พิธีกรรายการกบนอกกะลา สัมภาษณ์ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ถึงแนวคิดการสร้างสรรค์ พัฒนางานสารคดีที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “อะเมซิ่ง” ลำไย ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ในค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบปี 5 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม