[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43> 


 [3157] ม.อวี้ซีโชว์ดนตรีจีน (27-November-2014)  *  
 
 
คณะครูมหาวิทยาลัยอวี้ซี สาธารณรัฐประชาชนจีน บรรเลงโชว์ดนตรีจีนได้อย่างไพเราะ ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวแผ่นดินใหญ่ ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนศาสตร์และศิลปะทางดนตรีระหว่างสถานศึกษาในงาน Montfort International Music Festival #2 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3156] ม.ฉางโจวโชว์ดนตรีร่วมสมัย (27-November-2014)  *  
 
 
นักศึกษามหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงดนตรีร่วมสมัย เพื่อแลกเปลี่ยนศาสตร์และศิลปะทางดนตรีระหว่างสถานศึกษาในงาน Montfort International Music Festival #2 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3155] มินิคอนเสิร์ต อิน บูโดกัน (19-November-2014)  *  
 
 
อินทิรา ยืนยง หรือ อิน บูโดกัน ศิลปินรับเชิญ ร่วมแสดงมินิคอนเสิร์ต สร้างบรรยากาศครื้นเครง ด้วยบทเพลงไพเราะให้แก่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้สนุกสนาน ในงาน “Montfort International Music Festival #2 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3154] มอบของที่ระลึกกงสุลใหญ่ (19-November-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ท่านเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “Montfort International Music Festival #2 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3153] เปิดงาน Music Festival #2 (19-November-2014)  *  
 
 
ท่านเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy ประธานจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงาน “Montfort International Music Festival #2 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3152] ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่จีน (19-November-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับท่านเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “Montfort International Music Festival #2 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3151] ให้การต้อนรับ ม.อวี้ซี (19-November-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากมหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาแลกเปลี่ยนด้านดนตรีระหว่างสถานศึกษาในงาน Montfort International Music Festival #2 ณ ตึกสำนึกผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3150] ต้อนรับนักดนตรี ม.ฉางโจว (19-November-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากมหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาแลกเปลี่ยนด้านดนตรีระหว่างสถานศึกษาในงาน Montfort International Music Festival #2 ณ ตึกสำนึกผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3149] สร้างสัมพันธ์ด้วยกีฬา (19-November-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับทุนโครงการ Appre-ducation to India ร่วมแข่งขันกีฬากับนักเรียน Montfort Anglo Indian Higher Secondary School ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ณ Montfort Anglo Indian Higher Secondary School, Yercaud เมือง ซาเล็ม รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3148] ประชุม ผปค.ที่ติดภารกิจ (08-November-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้ พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 และรับเอกสารรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ให้แก่ผู้ปกครอง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3147] สอบแทรกชั้นเรียน ปีการศึกษา 2558 (08-November-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการสอบแทรกชั้นเรียนนักเรียนชั้น ม.2 , ม.3 , ม.4 และ ม.5 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3146] มอบพระกริ่งหลวงอินทขีล (08-November-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบพระพุทธรูป พระกริ่งหลวงอินทขีล ให้แก่ ม.อำนวย นนท์ศรี เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานที่ห้องจริยธรรม โดยพระพุทธรูปดังกล่าวได้รับมอบจากนางสุรีย์พร ครองประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัทในเครือเจริญมอเตอร์ และผู้มีอุปการคุณของทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม2557 [edit]  
   

 [3145] มอบผลการเรียนให้ ผปค. (08-November-2014)  *  
 
 
ครูประจำชั้นแต่ละระดับชั้น มอบเอกสารรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2/2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3144] รับค่าลงทะเบียนเรียน (08-November-2014)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 จากผู้ปกครองของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2/2557 ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3143] ผู้ปกครองพบครู (08-November-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในภาคเรียนที่ 1/2257 และโครงการต่างๆที่ ทางโรงเรียนได้จัดทำขึ้นให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3142] นายกสมาคม ผปค. แสดงความยินดี (08-November-2014)  *  
 
 
อัยการสนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลความสำเร็จจากการแข่งขันต่างๆ ณ อาคารเซนต์อัลลอยซีอุส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3141] แสดงความยินดีภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ (08-November-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก คณะ Organization Development มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ บ้านพักภราดา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3140] ครู นร.อวยพรวันคล้ายวัน Bro.อังเดร (08-November-2014)  *  
 
 
ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส และตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแก่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 93 ปีที่กำลังจะเวียนมาถึงในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ บ้านพักภราดา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3139] รอง ผอ.อวยพรวันคล้ายวันเกิด Bro.อังเดร (08-November-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนครูมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 93 ปีที่กำลังจะเวียนมาถึงในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ บ้านพักภราดา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3138] วางพวงมาลาถวายบังคมวันปิยมหาราช (08-November-2014)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคมวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3137] ขอบคุณปราชญ์ผู้นำสตรีบ้านทุ่งยาว (08-November-2014)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี งานประชาสัมพันธ์และครูที่ปรึกษาชมรมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก มอบกระเช้าผลไม้ให้แก่นางภาคี วรรณศักดิ์ ปราชญ์และผู้นำสตรี หมู่บ้านทุ่งยาว อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและสถานที่การถ่ายทำสารคดีเชิงข่าว เรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล ในการประกวดโครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” จนประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลก ณ หมู่บ้านทุ่งยาว จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3136] ขอบคุณประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร (08-November-2014)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี งานประชาสัมพันธ์และครูที่ปรึกษาชมรมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก มอบกระเช้าผลไม้ให้แก่นายเผด็จ สมโชติ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและสถานที่การถ่ายทำสารคดีเชิงข่าว เรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล ในการประกวดโครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” จนประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลก ณ หมู่บ้านทุ่งยาว จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3135] แสดงความยินดีคว้ารางวัลเวทีโลก (08-November-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สารคดีเชิงข่าวเรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล โครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” ได้รับรางวัล Best Cinematography Award ในงานประกาศผลรางวัล Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3134] แสดงความยินดีความสำเร็จ (08-November-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และดนตรี นักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 14 โดยได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ กรีฑา รุ่น 12 ปี ชาย , ถ้วยรางวัลชนะเลิศ กรีฑา รุ่น 14 ปี ชาย , ถ้วยรางวัลชนะเลิศ กรีฑา รุ่น 16 ปี ชาย , ถ้วยรางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอลชาย ช่วงชั้นที่ 3 , ถ้วยรางวัลชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอลชาย ช่วงชั้นที่ 4 และโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรี ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3133] โครงการ Appre-Ducation อินเดีย (08-November-2014)  *  
 
 
ม.พิพัฒน์ พัฒนจินดาพงษ์ หัวหน้าแผนการเรียน English Program ประชุมชี้แจงนัดหมายคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Appre-Ducation ประเทศอินเดีย ก่อนการเดินทางไปประเทศอินเดีย ณ อาคารเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3132] เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ NBC และ ABC (07-November-2014)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตัวแทนนักเรียนประเทศไทย เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ NBC รายการ “TODAY SHOW” และเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ ABC รายการ “Good Morning America” สถานที่โทรทัศน์ที่ชาวอเมริกาให้ความชื่นชม และได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วโลกเป็นอย่างมาก ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3131] เทพีเสรีภาพมรดกโลก (07-November-2014)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตัวแทนนักเรียนประเทศไทย ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ และชื่นชมประติมากรรมโลหะสำริดเทพีเสรีภาพ ของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบให้กับสหรัฐอเมริกาในวันฉลองวันชาติครบ 100 ปี สัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลก ณ เกาะลิเบอร์ตี้ ในอ่าวนิวยอร์ค นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3130] Sightseeing (07-November-2014)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตัวแทนนักเรียนประเทศไทย นั่งรถบัสสองชั้นชมเมือง Sightseeing ทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญๆ ทั่วเกาะ Manhattan โดยเป็นแหล่งศูนย์กลางธุรกิจความเจริญในทุกๆด้านที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ที่มีตึกระฟ้าจำนวนมาก เซ็นทรัลพาร์ก พิพิธภัณฑ์ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในย่าน ดาวน์ทาวน์ มิดทาวน์ อัพทาวน์ เฮลคิทเชน โซโห ฮาเล็ม ไชน่าทาวน์ ลิตเติลอิตาลี ไทบีกา เชลซี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 โบโรฮ์ของนิวยอร์กซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3129] ผู้แทนสถานเอกอัคราชทูตร่วมแสดงความยินดีมงฟอร์ต (07-November-2014)  *  
 
 
กงสุล วรรัตน์ พิริยานุสรณ์ จากสถานกงสุลใหญ่นครนิวยอร์ก ผู้แทนจากสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมแสดงความยินดีกับครูและตัวแทนนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล Best Cinematography Award 2014 จากเรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัล Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony ณ PNA (Panasonic Corporation of North America) รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3128] CEO PNA ร่วมแสดงความยินดีมงฟอร์ต (07-November-2014)  *  
 
 
Mr.Joseph M. Taylor, Chairman & CEO Panasonic Corporation of North America ร่วมแสดงความยินดีกับครูและตัวแทนนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล Best Cinematography Award 2014 จากเรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัล Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony ณ PNA (Panasonic Corporation of North America) รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3127] มงฟอร์ตสร้างชื่อเวทีโลก (07-November-2014)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตัวแทนนักเรียนประเทศไทย ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในเวทีระดับโลก ด้วยการคว้ารางวัล Best Cinematography Award 2014 ในงานประกาศผลรางวัล Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony โดยเป็น 1 ในโรงเรียน 7 ประเทศที่ได้เข้าร่วมงาน จากทั้งหมด 23 ประเทศ 548 โรงเรียน ณ PNA (Panasonic Corporation of North America) รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3126] Best Cinematography Award (07-November-2014)  *  
 
 
ผลงานจากเรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัล Best Cinematography Award 2014 ในงานประกาศผลรางวัล Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony ณ PNA (Panasonic Corporation of North America) รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3125] เยี่ยมชมนวัตกรรมพานาโซนิค (07-November-2014)  *  
 
 
ตัวแทนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในนามประเทศไทย เยี่ยมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ของพานาโซนิคสำหรับครัวเรือนและธุรกิจ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตไปสู่ความก้าวหน้าการพัฒนาของสังคม และความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก บนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ PNA (Panasonic Corporation of North America) รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3124] ให้สัมภาษณ์สื่อสหรัฐ (07-November-2014)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนในนามประเทศไทย ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นตัวแทนนักเรียนจาก 7 ประเทศทั่วโลก ที่มีโอกาสเข้าร่วมงาน Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony ให้สัมภาษณ์ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวกับสื่อของสหรัฐอเมริกา ณ พิพิธภัณฑ์นวร์ก รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3123] ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์นวร์ก (07-November-2014)  *  
 
 
ตัวแทนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในนามประเทศไทย ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปะอเมริกัน ชมงานจิตรกรรม ประติมากรรม ผลงานศิลปะสื่อประสมต่างๆ ผลงานจากสิ่งประดิษฐ์ และระบบกาแล็กซี่ในจักรวาล ณ พิพิธภัณฑ์นวร์ก รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3122] ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำ (07-November-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทัศนศึกษาล่องเรือชมทิวทัศน์ของแม่น้ำแม่กลองเพื่อชมวิถีชิต และบ้านเรือนริมน้ำ ที่ได้เห็นตลอดทางที่เรือแล่นไป ในโครงการสังคมสัญจร ครั้งที่ 7 พระนครศรีอยุธยา-กรุงเทพมหานคร-ประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสงคราม (อัมพวา) ณ ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3121] เยี่ยมชมโรงงานอิชิตัน (07-November-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมชมโรงงาน ICHITAN GREEN FACTORY ของคุณตัน ภาสกรนที โรงงานแห่งแรก แห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำเข้านวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุด ด้วยระบบ Auto Warehouse ที่ดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตไปจนถึงการจัดเก็บสินค้า ช่วยประหยัดพลังงานในการผลิต ลดต้นทุนจากวัตถุดิบ คงคุณภาพให้ผลิตภัณฑ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ในโครงการสังคมสัญจร ครั้งที่ 7 พระนครศรีอยุธยา-กรุงเทพมหานคร-ประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสงคราม (อัมพวา) ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3120] ชิงชัยเจ้าสระมงฟอร์ต (07-November-2014)  *  
 
 
นักกีฬาว่ายน้ำชาย-หญิง แต่ละรุ่น จากสโมสร และศูนย์ฝึกว่ายน้ำต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมชิงชัยความเป็นเจ้าสระในการแข่งขันว่ายน้ำ “DE MONTFORT SWIMMING CHAMPIONSHIP 2014 ครั้งที่ 2” อย่างคับคั่ง ณ สระว่าย De Montfort โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3119] เปิดการแข่งขันว่ายน้ำ (07-November-2014)  *  
 
 
ดร.พัฒนาชาติ กฤติบวร อธิบดีรกรมพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันว่ายน้ำ “DE MONTFORT SWIMMING CHAMPIONSHIP 2014 ครั้งที่ 2” ณ สระว่าย De Montfort โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3118] ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2557 (07-November-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยได้สรุปผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในภาคเรียนที่ 1/2557 และกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างปิดภาคเรียน ให้แก่คณะครู บุคลากร ได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3117] อบรมลากเส้นรูปตรง (07-November-2014)  *  
 
 
ดร.อนุพันธ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ผู้อำนวยการ Montfort College Waldorf Institute ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมการลากเส้นรูปตรงเพื่อพัฒนาครู ในบทบาทของครูผู้ทำงานเด็ก ณ ห้องประชุมเซนต์แมร์รี่ อาคารเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3116] ปะการังเทียม (07-November-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทำปะการังเทียมและปลูกปะการัง สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำ เพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมทางทะเลและตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ณ แหล่งเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3115] ศึกษาระบบนิเวศทะเล (07-November-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ศึกษาระบบนิเวศทะเลโดยการดำน้ำแบบ skin diving ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมประสบการณ์และพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ในกิจกรรมทัศนศึกษาค่ายเปิดโลกใต้ทะเล ณ แหล่งเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3114] เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร (07-November-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือธงและเรือบรรทุกอากาศยานลำแรกลำเดียวของราชนาวีไทย ที่ใช้งานปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการและช่วยเหลือภัยพิบัติตลอดน่านน้ำไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ในกิจกรรมทัศนศึกษาค่ายเปิดโลกใต้ทะเล ณ ท่าเรือน้ำลึกจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3113] แชมป์แก่นทอย (07-October-2014)  *  
 
 
นักกีฬาแก่นทอยทีม ผู้ปกครอง ม.5 มาแรงทำคะแนนรวมสูงสุด 986 คะแนน คว้าแชมป์ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 5ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3112] ปิดการแข่งขันโบว์ลิ่ง (07-October-2014)  *  
 
 
นายอาคม อาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปืดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 5 และมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันแต่ละประเภท ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3111] โบว์ลิ่งมงฟอร์ต (07-October-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทีมแก่นทอยแต่ละรุ่น โยนลูกแก่นทอยประลองความแม่นอย่างสนุกสนาน ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 5 ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3110] เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่ง (07-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โยนลูกโบว์ลิ่งเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 5 ส่งเสริมให้ผู้เรียน และประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีของทุกคน ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3109] โบว์ลิ่งการกุศล (07-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 5 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่า ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3108] ตรวจสุขภาพครูประจำปี 57 (07-October-2014)  *  
 
 
คลิกนิกมายด์แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาแก่คณะครู บุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเซนต์แม่รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3107] ประชุมครูเดือนกันยายน (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกันยายน 2557 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3106] คะแนนรวมสูงสุดกายวิภาค สรีระวิทยา (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายรัชชานนท์ วิริยกิจโกศล ที่ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดกายวิภาคศาสตร์ และสรีระวิทยาของมนุษย์ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3105] คะแนนสูงสุดฟิสิกส์ (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายธนัท เปี่ยมสุวรรณ ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดวิชาฟิสิกส์ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3104] คะแนนรวมสูงสุด (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัฐนนท์ พงษ์ศิริเวทย์ ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดวิชาเคมี วิชาชีววิทยา และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3103] ชมเชยตอบปัญหาวิทย์ (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายโชติรวี พิริยะคุณธร นายธนัท เปี่ยมสุวรรณ และ น.ส.กชกร จึงสกุลรุจิเรข ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3102] รองชนะเลิศที่ 1 (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัทพงษ์ สุธัมโม นายณัฐนนท์ พงษ์สิริเวทย์ และ นายกมลเทพ เทพประการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3101] ครองถ้วยพระเทพฯ (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายอธิภูมิ เทียมแก้ว นายธนธรณ์ เจียรนัยกุลวินิช และ นายธวัลธรณ์ ชัยมงคล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3100] ทองแดง Sketchpad (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายธนัท เปี่ยมสุวรรณ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3099] ชนะเลิศตชนะเลิศตอบปัญหาคณิต (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธีรภัทร์ สุขประเสริฐกุล และ ด.ช.วุฒิกร รัตนพันธ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3098] คณิตระดับนานาชาติ (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.วุฒิกร รัตนพันธ์ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ เหรียญเงิน รายการ Asia International Mathematics Olympiad สาธารณรัฐประชาชนจีน เหรียญทองแดง รายการ International Mathematics Contest ประเทศสิงคโปร์ และเหรียญทองแดง รายการ World Mathematics Invitational ประเทศไต้หวัน ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3097] สนับสนุนแข่งขันว่ายน้ำ (04-October-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันว่ายน้ำ De Montfort Swimming Championship 2014 ครั้ง 2 จากนายประจักษ์ ไชยคำวัง ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท นิยมพานิช จำกัด ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3096] EP สอบปลายภาค (04-October-2014)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-19 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3095] รับมอบตัว ม.4 รอบที่ 2 (04-October-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ฯ และหลักสูตร English Program (รอบที่ 2 ) ปีการศึกษา 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3094] ติวการสอบ GAT (04-October-2014)  *  
 
 
อ.ณภัทร รอดเหตุภัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรติวการสอบความถนัดทั่วไป GAT เชื่อมโยง ม.5 ม.6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3093] สอบ Pre-Admissions (04-October-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมสอบ Pre-Admissions โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ ซึ่งจัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3092] สอบ Lab วิทย์ (04-October-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แลปวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ณ ห้อง LAB วิทยาศาสตร์ อาคารเซราฟิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3091] สอบ Lab Bolingual (04-October-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แลปวิทยาศาสตร์ Bolingual ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ณ ห้อง LAB วิทยาศาสตร์ อาคารเซราฟิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3090] ให้ความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน (04-October-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบพวงมาลัยขอบคุณจากนวกชน บ้านนวกสถานสันทราย ที่ให้ความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานของโรงเรียนก่อนเตรียมตัวบวชเป็นภราดา ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3089] ปส.กช.ชม.อบรม Graphic Organizer (03-October-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวคิดใหม่ของการประเมินโดยใช้ Graphic Organizer ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (ปส.กช.เชียงใหม่) ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3088] สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปี 58 (03-October-2014)  *  
 
 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สัมภาษณ์นักเรียนจากต่างโรงเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนพร้อมด้วยผู้ปกครอง เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3087] ชนะเลิศสูตรเคมีขั้นเทพ (03-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัทพงศ์ สุธรรมโม และนายณัฐนนท์ พงษ์ศิริเวทย์ ที่ได้รับรางวังชนะเลิศ การเขียนและอ่านสูตรเคมีขั้นเทพ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3086] รองชนะเลิศอันดับ 2 สูตรเคมีขั้นเทพ (03-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.ณิชาภัทร กีฬาแปง และ น.ส.กีรติ ตรีภูริทัต ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนและอ่านสูตรเคมีขั้นเทพ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3085] ชนะเลิศตอบปัญหาวิทย์ (03-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายอิงครัต เลิศวิราม และนายธวัลธรณ์ ชัยมงคล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3084] ชนะเลิศทักษะกระบวนการวิทย์ (03-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัทพงศ์ สุธัมโม และ นายณัฐนนท์ พงษ์ศิริเวทย์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3083] รองอันดับ 1 ทักษะกระบวนการวิทย์ (03-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณภัทร ปั้นศรีนวล และ ด.ช.อัณณ์กาญจ์ ทองคำ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3082] เหรียญทองแดงโครงานวิทย์ (03-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายฐาปพงค์ เมืองมูล นายณัฐพงษ์ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และนายภาณุพงศ์ ชาภู่พวง ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ผลของสารสกัดจากขี้เลื่อยไม้สัก ที่มีคุณภาพของข้าวเปลือกในระหว่างการเก็บรักษา จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3081] ชมเชยโครงงานวิทย์ (03-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภูนภัส จันทรา ด.ช.วิทวัส เสริมศรีพงษ์ และ ด.ญ.ณัชชา ฐิติวัฒนาการ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาขากายภาพ โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ผลการเปรียบเทียบการเก็บรักษาผักกาดฮ่องเต้ ด้วยถุงกระดาษที่เคลือบน้ำตะโก จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3080] มอบเกียรติบัตรผู้นำเยาวชนสาธารณสุข (03-October-2014)  *  
 
 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน เพื่อให้ตัวแทนนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมการอบรมสามารถดำเนินกิจกรรมสุขภาพในโรงเรียนได้ ณ ห้องประชุมเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3079] อบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุข (03-October-2014)  *  
 
 
นายวัชรินนทร์ แรดทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา ให้เกียรติอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน เพื่อให้ตัวแทนนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมการอบรมสามารถดำเนินกิจกรรมสุขภาพในโรงเรียนได้ ณ ห้องประชุมเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3078] เหรียญเงินโครงงานวิทย์ (03-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.กันต์ ปันสุวรรณ์ ด.ช.เขตต์ติณณ์ ศิริชนกานต์ และ ด.ญ.วรรัชด์ มานะสัมพันธ์สกุล ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาชีวภาพ โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ผลการเปรียบเทียบสารสกัดจากพืชในวงศ์ Ebenaceae ที่นำไปใช้เคลือบกระสอบต่อคุณภาพการเก็บรักษาข้าวเปลือก จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3077] บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ (03-October-2014)  *  
 
 
อ.มณเฑียร บุญตัน ผู้พิการทางสายตา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น 2524 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3076] แนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น (02-September-2014)  *  
 
 
Mr.TSUKAMOTO YOSO และ Ms.Naomi Naomi Nishimura ผู้แทนมหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น แนะแนวการศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยคันไซ ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3075] รับมบของที่ระลึก (02-September-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของที่ระลึกจาก Mr.TSUKAMOTO YOSO ผู้แทนมหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3074] สอบเข้า ม.4 รอบที่ 2 (01-September-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิยาลัย และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3073] สถาปนากรรมการสมาคมศิษย์เก่า (01-September-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้คณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ในงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ต ปีบริหาร 2557-2558 “ส่งเสริมวิชาการ บริการสมาชิก เชื่อมโยงธุรกิจ ใกล้ชิดสังคม” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3072] เลขาทูตญี่ปุ่นร่วมทำอาหาร (01-September-2014)  *  
 
 
Mr.KOJI TAWARA เลขานุการเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น และประกอบอาหารร่วมญี่ปุ่นกับนักเรียนณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3071] ให้การต้อนรับเลขาฑูตญี่ปุ่น (01-September-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.KOJI TAWARA เลขานุการเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และเยี่ยมชมโรงเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3070] ประชุมครูเดือนสิงหา (01-September-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2557 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3069] แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น (01-September-2014)  *  
 
 
คุณสิริสุภา โตแสงชัย ที่ปรึกษาแผนกส่งเสริมการศึกษาภาคพื้นเอเชีย มหาวิทยาลัยอาโอโมริ แนะแนวการศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอาโอโมริ ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3068] ให้การต้อนรับ (01-September-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.YAMA HIDE KOYAMA ผู้แทนมหาวิทยาลัยอาโอโมริ และคณะ ในโอกาสสานสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทย แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3067] นศท.คืนความสุข (01-September-2014)  *  
 
 
ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเล่นเกมส์ เล่นดนตรี แบ่งปันอุปกรณ์เรียน สิ่งของ และขนม ให้กับนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง ในโครงการนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 คืนความสุขร่วมทำความดีต่อแผ่นดิน ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3066] นศท.ทำความดีต่อแผ่นดิน (01-September-2014)  *  
 
 
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง ในโครงการนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 คืนความสุขร่วมทำความดีต่อแผ่นดิน ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3065] รับสมัครชั้น ม. 4 รอบที่ 2 (01-September-2014)  *  
 
 
ผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และจากโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ยื่นใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3064] ประชุม ผปค.นร. เข้า ม.4 (01-September-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชี้แจงแนวทางการพัฒนานักเรียน ครู บุคลากร และอาคารสถานที่ต่างๆ ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ประกอบเป็นข้อมูลในการประชุมผู้ปกครองและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3063] EP Got Talent (01-September-2014)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Program แสดงความสามารถการร้องเพลงบนเวที EP Got Talent ในงาน “Montfort EP Open House 2014” ณ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3062] ละครภาษาอังกฤษ (01-September-2014)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Program แสดงละครภาษาอังกฤษ โชว์ความสามารถด้วยการสวมบทบาทสมมุติต่างๆ ในพิธีเปิดงาน “Montfort EP Open House 2014” ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3061] เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง (01-September-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ด้วยพึ่งพาตนเองของผู้พิการจากการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ในกิจกรรมผสานชีวิต “เส้นทางชีวิตธุรกิจเพื่อแบ่งปัน” ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองสำหรับผู้พิการมูลนิธิตะวันฉาย ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 5 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3060] โรงแรมวิถีพุทธ (01-September-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนรู้การดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน โรงแรมแห่งเดียวในประเทศไทยที่น้อมนำวิถีพุทธมาบริการดั่งกัลยาณมิตร ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร อบรมธรรมะ สงบ สันติ อย่างที่ชีวิตควรจะเป็น ในกิจกรรมผสานชีวิต “เส้นทางชีวิตธุรกิจเพื่อแบ่งปัน” ณ โรงแรมวิถีพุทธ (โรงแรม นิ่มซี่เส็ง เชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 5 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3059] มอบตัว นร. ชั้น ม.4 ปี 58 (01-September-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3058] ชื่นชมยินดีนักฟุตบอล (01-September-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 14 ปี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม