[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33> 


 [2136] ทดสอบทักษะดนตรี (08-September-2011)  *  
 
 
กรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ ทดสอบทักษะทางด้านดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ดนตรี (รอบภายใน) ตามเครื่องดนตรีที่ถนัด ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2135] สัมภาษณ์ผู้ปกครองและ นร. (08-September-2011)  *  
 
 
กรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายใน) แผนการเรียนศิลป์ (ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ดนตรี) ในความพร้อมการศึกษาต่อในแผนการเรียนศิลป์ต่าง ๆ ของโรงเรียน ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2134] รับมอบตัวนักเรียน ม. 4 (08-September-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายใน) ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ณ ลานกล้วยไม้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2133] รับมอบอุปกรณ์เสริมวงดนตรีครู (08-September-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบแอมป์ มอนิเตอร์ ขาตั้งไมค์ อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ สำหรับการเล่นดนตรี จากนายทัต สัจจะวาที ผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ และศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 18 ที่บริจาคไว้ให้กับทางโรงเรียนเพื่อไว้ใช้ในวงดนตรีครู MT Band ณ อาคารสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2132] เตรียมความพร้อมตรวจประเมิน (08-September-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วิชาบำเพ็ญประโยชน์) ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2131] Big Cleaning Day (08-September-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ โดยรอบโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม [edit]  
   

 [2130] ผู้ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยดีเด่น (08-September-2011)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่รางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2554 แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ให้แก่ ม.วิทัย พฤกษาธำรงกุล ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2129] ประชุมครูประจำเดือน (01-September-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม 2554 โดยได้มอบรางวัลให้แก่ครูที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย การจัดทำสื่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนบนระบบ MCS Online ครูที่เข้าใช้บริการห้องสมุดดีเด่น และครูที่สอบธรรมศึกษาได้ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2128] มอบรางวัล (01-September-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนห้องเรียนแต่ละระดับชั้นที่ชนะการประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพลงครองแผ่นดินโดยธรรม และบทเพลงพระราชนิพนธ์ ณ เวทีลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2127] แข่งขันร้องเพลง (01-September-2011)  *  
 
 
นักเรียนผู้แทนห้องเรียนแต่ละระดับชั้น เข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงประสานเสียงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพลงครองแผ่นดินโดยธรรม และบทเพลงพระราชนิพนธ์ ณ เวทีลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 22-25 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2126] ร่วมแสดงความยินดีไทยนิวส์ (01-September-2011)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ ม.อนุรักษ์ ศรีไม้ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่42 ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2125] อบรมแฟ้มพัฒนางาน (01-September-2011)  *  
 
 
ครูทับทิม ขุมทรัพย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม In-serviec Training เรื่อง “การจัดเก็บเอกสาร ผลงาน และการจัดทำแฟ้มพัฒนางานอย่างเป็นระบบ” โดยมีครู บุคลากรใหม่ และครูที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรม ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2124] นำเสนอผลงาน (01-September-2011)  *  
 
 
นายอธิราช ภุมมะภูติ นักเรียนชั้น ม.6/4 นำเสนอผลงานจากการเขียนโปรแกรมสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ ให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานได้รับทราบ ในการเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับเขตพื้นที่ ณ ห้องโยคะ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ [edit]  
   

 [2123] ต้อนรับกรรมการ (01-September-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ นายเสริม พิมพันธ์ดี รอง ผอ.สพป.ช.๑ นางพรพรรณ ลีลาพันธนันท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (สพม.๓๔) และนายศักดิ์ชาย อนันตพานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ที่มาตรวจประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับเขตพื้นที่ นายอธิราช ภุมมะภูติ นักเรียนชั้น ม.6/4 ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ [edit]  
   

 [2122] มอบรางวัล (01-September-2011)  *  
 
 
ครูวันเพ็ญ สุขเกษม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบรางวัลให้กับนักเรียนแต่ละโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในพิธีปิดงาน Open House – Open Heart ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2121] บรรยายพิเศษ (01-September-2011)  *  
 
 
ผศ.ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม บรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมตัวของคนไทยสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ให้แก่นักเรียน และผู้เข้าร่วมงาน Open House – Open Heart ได้รับฟัง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2120] สนใจนิทรรศการ (01-September-2011)  *  
 
 
นายแอนดรูว์ วีเป๊ก (Mr.Andrew Veprek) รักษาการกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการแสดงผลงานนิทรรศการของนักเรียนแผนการเรียน English Program และซักถามด้วยความสนใจ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2119] Open House – Open Heart (01-September-2011)  *  
 
 
นายแอนดรูว์ วีเป๊ก (Mr.Andrew Veprek) รักษาการกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดงาน Open House – Open Heart การแสดงผลงานทางวิชาการจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของนักเรียนแผนการเรียน English Program กิจกรรม ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2118] มอบนโยบายจัดการศึกษา (01-September-2011)  *  
 
 
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมสัมมนาการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2117] บรรยายพิเศษ (31-August-2011)  *  
 
 
นายประพันธ์ แก้วเก๋ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผลสัมฤทธิ์ของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับฟังเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและรู้คุณค่าของการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2116] สังเกตการสอน (31-August-2011)  *  
 
 
คณะกรรมการผู้ประเมินจาก สมศ. สังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูผู้สอนและนักเรียนจากสภาพจริงภายในห้องเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2115] สัมภาษณ์นักเรียน (31-August-2011)  *  
 
 
คณะกรรมการผู้ประเมินจาก สมศ. สัมภาษณ์นักเรียน Gifted ภาษาอังกฤษของโรงเรียน เพื่อรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. ณ ห้อง Gifted ภาษาอังกฤษ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2114] ตรวจเอกสาร (31-August-2011)  *  
 
 
ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่าง ๆ แก่คณะกรรมการผู้ประเมินจาก สมศ. หลังจากที่ได้มีการตรวจเอกสารของแต่ละด้าน ณ ห้องMusic Hall อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2113] ให้การต้อนรับ (31-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายกู้เกียรติ มานพ นางอรยา เทศธรรม นางอุบลวรรณ ดีสุวรรณ นายสุรพล สมภักดี และ นางสาววัฒนา ไชยแสนวัง คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน รอบที่ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่มาตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน รอบที่ 3 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2112] บรรยายพิเศษ ม.6 (25-August-2011)  *  
 
 
อ.วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงค์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เรียน GAT อย่างไรให้ได้คะแนนเต็ม” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับฟังเพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลและแนวข้อสอบ GAT และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2111] ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 (25-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อทำความเข้าใจในการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2110] Career Shopping Day ม.3 (25-August-2011)  *  
 
 
สถาบันการศึกษาสายวิชาชีพ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกิจกรรม “Career Shopping Day” เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อสายวิชาชีพ ในสถานศึกษาและสาขาวิชาที่ตรงตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเอง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2109] มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (25-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (สิงหาคม) โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อวินัย บุญลือ พระสงฆ์คณะเยสุอิต (สวนเจ็ดริน) ประกอบพิธีมิสซา ณ วัดน้อยพระบิดา อาคารเซราฟิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2108] ชนะเลิศ Dance Battle (24-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทีม Fuanimatle ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Iconsquare Dance Battle 2011 ซึ่งจัดการแข่งขันโดยไอคอนสแควร์ ศูนย์กลางการค้าไอทีเมืองเชียงใหม่ ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2107] แสดงความยินดีนักบาส รุ่น 15 ปี (24-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน รุ่นอายุ 15 ปีชาย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน บาสเกตบอลนักเรียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ Sponsor Thailand Championship 2011 ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2106] แสดงความยินดีนักบาส รุ่น 13 ปี (24-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน รุ่นอายุ 13 ปีชาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ด.ช.สารวาล กวางอุเสน ชั้น ม.1/A ที่ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่น 13 ปีชาย ในการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ Sponsor Thailand Championship 2011 ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 [edit]  
   

 [2105] คณะภราดาเฝ้ารับเสด็จฯ (24-August-2011)  *  
 
 
คณะภราดาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2104] ถวายของที่ระลึก (24-August-2011)  *  
 
 
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมกันนี้ทรงตรัสถามเรื่องการเรียนของนักเรียนด้วยความสนพระทัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2103] ลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก (24-August-2011)  *  
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2102] ทอดพระเนตรนิทรรศการ (24-August-2011)  *  
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของโรงเรียน และนักเรียน และทรงตรัสถามตามความสนพระทัย พร้อมกันนี้ ทรงพระอักษรจีน เพื่อให้ไว้เป็นที่ระลึกแก่ทางโรงเรียน เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2101] ทรงปลูกต้นไม้ (24-August-2011)  *  
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นไม้ (สาทร) บริเวณหน้าอาคารเซราฟิน เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2100] ทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร (24-August-2011)  *  
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มไฟฟ้า เปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “อาคารเซนต์แมรี่” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2099] พระราชทานเข็มที่ระลึก ส.ธ. (24-August-2011)  *  
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึก ส.ธ. ให้แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 120 ราย เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2098] กราบบังคมทูลรายงาน (24-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวคำกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2097] เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ (24-August-2011)  *  
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนายทหาร ตำรวจ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2096] ร่วมกันทำความสะอาดใน รร. (24-August-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.3 ร่วมกันทำความสะอาดม้าหินอ่อน และพื้นที่โดยรอบโรงเรียน เพื่อเตรียมพื้นที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2095] ฝึกซ้อม นร.ในพระราชานุเคราะห์ (24-August-2011)  *  
 
 
ภราดาพีระพงษ์ ดาราไทย อธิการบ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล ฝึกซ้อมการเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ให้กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จะเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2094] เตรียมต้นไม้ทรงปลูก (24-August-2011)  *  
 
 
ภราดาพีระพงษ์ ดาราไทย อธิการบ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล ดูแลความเรียบร้อยในการเตรียมต้นไม้ทรงปลูก (สาทร) ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงปลูก ในโอกาสที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2093] ตัดแต่งกิ่งไม้ (18-August-2011)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดถนน ฯลฯ เพื่อเตรียมพื้นที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2092] ร่วมทำความสะอาดชุมชน (18-August-2011)  *  
 
 
คณะกรรมการผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกันทำความสะอาดชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา และเตรียมพื้นที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2091] รณรงค์ทำความสะอาดชุมชน (18-August-2011)  *  
 
 
นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา และเตรียมพื้นที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2090] ฝึกซ้อมนำเสนอผลงาน (18-August-2011)  *  
 
 
ครูวันเพ็ญ สุขเกษม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ฝึกซ้อมความพร้อมของนักเรียนในการนำเสนอผลงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2089] เตรียมบอร์ดนิทรรศการ (18-August-2011)  *  
 
 
ครูและนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงผลงานนิทรรศการ จัดเตรียมบอร์ดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2088] ประชุมทำความเข้าใจ (18-August-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันตนีโอ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2087] ฝึกซ้อมเข้าแถว (18-August-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฝึกซ้อมเข้าแถวเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2086] ดำนา (18-August-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.3/3 ลงมือปักดำกล้าข้าว (ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 5) ในนาข้าว ซึ่งได้ประสบการณ์ทั้งความรู้ ความสนุก เห็นคุณค่าของข้าว และความเหนื่อยยากของชาวนา ในการผสานชีวิตย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ มูลนิธิชาวดอยร่วมรู้รักสามัคคีเพื่อชีวิต ตำบลดอนแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2085] เรียนรู้วิธีไถนา (18-August-2011)  *  
 
 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” เรียนรู้วิธีการไถนา (ไถคราด) โดยไถเอาเศษหญ้าต่าง ๆ ออกจากนา และปรับพื้นที่นาซึ่งลุ่ม ๆ ดอน ๆ ให้ได้เป็นพื้นที่ราบเสมอกัน เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อนปลูกข้าว ณ มูลนิธิชาวดอยร่วมรู้รักสามัคคีเพื่อชีวิต ตำบลดอนแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2084] ปั้นคันนา (18-August-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.3/3 ผสานชีวิต “ย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” เรียนรู้วิธีการปั้นคันนาเพื่อกักเก็บน้ำ และปล่อยน้ำทิ้งจากแปลงนา ณ มูลนิธิชาวดอยร่วมรู้รักสามัคคีเพื่อชีวิต ตำบลดอนแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2083] มอบทองคำ (18-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบรางวัลทองคำหนัก 1 บาท ให้แก่ น.ส.จตสุภา ภักดีบรรณดิษฐ์ ชั้น ม.6/2 ที่ชนะเลิศการประกวดชื่องานฉลอง 80 ปี ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2082] เปิดกิจกรรมฉลอง 80 ปี (18-August-2011)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดกิจกรรมฉลอง 80 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ต โดยถือโอกาสเดียวกันนี้เริ่มย่างก้าวของการเรียนรู้ในปีที่ 81 ของโรงเรียนมงฟอร์ต ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2081] ศิริมงคล (18-August-2011)  *  
 
 
ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส ร่วมโปรยดอกไม้เพื่อความเป็นศิริมงคล ในพิธีวางศิลาฤกษ์สระว่ายน้ำ De Montfort ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2080] วางศิลาฤกษ์ (18-August-2011)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางศิลาฤกษ์สระว่ายน้ำ เดอ มงฟอร์ต โดยถือฤกษที่เวลา 16.59 นาที ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2079] ประกอบวจนพิธีกรรม (18-August-2011)  *  
 
 
พระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมลฑลเชียงใหม่ ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรม และเสกของมงคลที่ใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์สระว่ายน้ำ De Montfort ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2078] ขวัญและกำลังใจ (18-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขาด ลา มาสาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2077] สดุดีนักบุญหลุยส์ (18-August-2011)  *  
 
 
บาทหลวงเปตรุส ปุสโปบีนัทโม (Fr. Petrus Puspobinatmo) พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) SJ ประกอบวจนพิธีกรรม วันสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล โดยคณะภราดา คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเพื่อระลึกถึงท่านในแบบอย่างชีวิต ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2076] ประชุมครูประจำเดือน (18-August-2011)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ครู และบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประจำเดือนกรกฎาคม 2554 โดยได้ชี้แนะให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจในเรื่ององค์การที่มีประสิทธิภาพสำหรับปัจจุบันและอนาคต รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2075] ถวายเทียนพรรษา (18-August-2011)  *  
 
 
คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน ให้แด่พระพระภิกษุสงฆ์ จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดีในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อที่ 14 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2074] หล่อเทียนพรรษา (18-August-2011)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมใจกันหล่อเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันเรื่อยมาเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา โดยทางโรงเรียนจะได้นำไปถวายที่วัดหนองบวกส้มในวันเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคารเซนต์เยเซฟ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2073] ประชุมครูเตรียมความพร้อมรับเสด็จ (17-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาพีระพงษ์ ดาราไทย อธิการบ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณะครู และบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับทราบในรายละเอียดการเตรียมการด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2072] เสวนา Education USA PeerJam (17-August-2011)  *  
 
 
Ms. Susan Stevenson กงสุลอเมริกันประจำจังหวัดเชียงใหม่ และภราดาอาจิน เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา Education USA PeerJam เพื่อแนะนำการศึกษาต่อและทุนการศึกษาในประเทศอเมริกา โดยมีนักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานศึกษาต่อยังต่างประเทศเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม เซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2071] ประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ (17-August-2011)  *  
 
 
พล.อ.คณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุหราชองครักษ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และประชุมเพื่อเตรียมรับเสด็จร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2070] ต้อนรับกรรมการเขตพื้นที่ (17-August-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับนายสุชิน นามจันทร์ลักษณ์ น.ส.ปราณี ศรีสันติ และ น.ส.ปราณี ตั้งใจดี ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2069] โชว์ลูกคอขับร้องเพลง (17-August-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.3 โชว์ลูกคอขับร้องเพลงคำมั่นสัญญา ซึ่งเนื้อร้องนำมาจากบทประพันธ์ของสุนทรภู่ ผลงานที่ท่านได้สร้างไว้ ซึ่งยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ในกิจกรรม “สดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2068] แฟนซีแสดงละครสั้น (17-August-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกวดแฟนซีแสดงละครสั้น จากวรรณคดีของสุนทรภู่ เรื่องพระอภัยมณี หนึ่งในกิจกรรมที่สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับกิจกรรม “สดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2067] มอบรางวัล (17-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันการประกวดการจัดป้ายนิเทศ “ชีวิตและผลงานของสุนทรภู่” ในกิจกรรม “สดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2066] รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (17-August-2011)  *  
 
 
คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมรณรงค์งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก White Power Day TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 “สานต่อประราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน” ณ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2065] ห้องสมุดดีเด่น (17-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดดีเด่น มากที่สุด 15 อันดับแรก และนักเรียนอาสาสมัครช่วยงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2553 ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2064] ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน (17-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน Ringwood, Secondary College ตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย - Ringwood, Secondary College -Australia โดยทางโรงเรียนฯ ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2063] คะแนนรวมสูงสุด (17-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุดให้แก่นักกีฬาสีม่วง ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี การศึกษา 2554 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2062] มอบรางวัล (17-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลกับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี การศึกษา 2554 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2061] มอบรางวัล (17-August-2011)  *  
 
 
ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลกับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันทุ่มน้ำหนัก ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี การศึกษา 2554 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2060] สวยงาม (17-August-2011)  *  
 
 
เชียร์ลีดเดอร์ของต่ละสี โชว์ความสามารถในการลีดที่พร้อมเพรียงให้แก่คณะกรรมการตัดสินได้รับชม ซึ่งเป็นสีสันของการแข่งขันกรีฑาสีที่ได้นักเรียนให้ความชื่นชอบที่สุด ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2554 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2059] มอบรางวัล (17-August-2011)  *  
 
 
นางพรสวรรค์ สังข์สังวาล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลกับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ให้กับนักกีฬาของแต่ละสี ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี การศึกษา 2554 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2058] กล่าวนำคำปฏิญาณ (17-August-2011)  *  
 
 
นายไพรัส จิโนรส ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2523 ได้รับเกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณตนร่วมกับนักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2554 โดยในปีการศึกษานี้ได้รณรงค์ให้ทุกคนตระหนักใน “พลังแห่งความสามัคคี Power of Harmony” ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2057] นักกีฬาวิ่งคบเพลิง (17-August-2011)  *  
 
 
น.ส.วราลี ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ชั้น ม.6/12 นักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติ นายนำโชค จันต๊ะคาด ชั้น ม.6/10 นักกีฬาขี่ม้าเยาวชนทีมชาติไทย น.ส.ภัณฑิรา ทั้งสุข ชั้น ม.6/2 นักกีฬายิงปืนเยาวชนทีมชาติไทย และ น.ส.ธนัชพร เชาวน์วิทยางกูร ชั้น ม.6/7 นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี การศึกษา 2554 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2056] พาเหรดนักกีฬา (17-August-2011)  *  
 
 
ขบวนพาเหรดอันสวยงามของนักกีฬาทั้ง 11 สี สื่อความหมายในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ที่มี concept รณรงค์ในเรื่อง “พลังแห่งความสามัคคี Power of Harmony” เดินเข้าสู่สนามอย่างสง่างาม ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี การศึกษา 2554 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2055] จุดไฟคบเพลิง (16-August-2011)  *  
 
 
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2515 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2554 จุดไฟคบเพลิงให้แก่ น.ส.ธนัชพร เชาวน์วิทยางกูร นักเรียนชั้น ม.6/7 นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย เพื่อใช้วิ่งคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2054] โชว์ลีดสัญจร (16-August-2011)  *  
 
 
เชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสี โชว์ลีดสัญจร เพื่อเป็นการซักซ้อมความพร้อมของเชียร์ลีดเดอร์ และปฏิบัติตามระเบียบเกณฑ์การประเมินของเชียร์ลีดเดอร์ ให้แก่คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ และขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2554 ได้รับชม ณ สนามวอลเลย์บอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2053] อบรมเตรียม สมศ. รอบ3 (16-August-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินจาก สำนักงานประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่สาม โดยมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2052] ประชุมเชิงปฏิบัติ (16-August-2011)  *  
 
 
รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ที่ปรึกษาด้านหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติเรื่องการจัดกิจกรรมบูรณาการ ปีการศึกษา 2554 ของครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 5 ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2051] ต้อนรับกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ (16-August-2011)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่มาตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพ สมศ.รอบสาม ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2050] คุณประโยชน์ดีเด่น (07-June-2011)  *  
 
 
พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ ม.วรินทร วสุวัต หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นต่อบวรพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2049] ให้ข้อแนะนำ (07-June-2011)  *  
 
 
ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานประกันคุณภาพ ให้ข้อแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สภาพความพร้อมของสถานศึกษา โดยได้เรียนรู้และสอบถามปัญหาในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่ม ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2048] เปิดประชุมสัมมนา (07-June-2011)  *  
 
 
นายโกศล ปราคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เปิดการประชุมสัมมนาวางแผนการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดเชียงใหม่ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ให้แก่ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2047] กล่าวต้อนรับ (07-June-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวางแผนการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2046] มอบเงินสนับสนุน (07-June-2011)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้แทนโรงเรียนมอบเงินสนับสนุนงานครบรอบ 20 ปี หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ให้แก่ฝ่ายข่าวของหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ณ บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2045] ประธานสี (07-June-2011)  *  
 
 
ประธานสี ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นผู้นำของแต่ละสีในการแข่งขันกรีฑาสีที่จะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2044] ร่วมเป็นเกียรติ (07-June-2011)  *  
 
 
คณะครูอาวุโสที่เกษียณอายุการทำงานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2043] มอบทุนการศึกษา (07-June-2011)  *  
 
 
นายณรงค์ คองประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการสมาคมฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียน ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2042] ส่งมอบธงโรงเรียน (07-June-2011)  *  
 
 
นายฌาณัฐ อนันทปัญญสุทธิ์ ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ส่งมอบธงโรงเรียนและหน้าที่ผู้นำนักเรียนให้แก่ นายกรกฎ มหาวัน หัวหน้าพรรคคุณธรรมนำมงฟอร์ต ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานนักเรียนคนใหม่ ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2041] ประธานนักเรียน (07-June-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแต่งตั้งให้นายกรกฎ มหาวัน นักเรียนชั้น ม.5/7 ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2040] ไหว้ครูประจำปี (07-June-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนนักเรียนแต่ละระดับชั้น พิธีที่นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของคณะครู และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2039] อบรมการปรับตัว (07-June-2011)  *  
 
 
คุณพ่อวินัย บุญลือ พระสงฆ์คณะเยสุอิต (สวนเจ็ดริน) อบรมเรื่อง “การปรับตัวในสังคม” ให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งต้องการให้นักเรียนได้มีทักษะชีวิตในการเข้าสังคมที่ดีและมีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างเป็นมิตร ณ วัดน้อยพระบิดา อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2038] มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (07-June-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (มิถุนายน) โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อวินัย บุญลือ พระสงฆ์คณะเยสุอิต (สวนเจ็ดริน) ประกอบพิธีมิสซา ณ วัดน้อยพระบิดา อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2037] ประชุมสมาชิกกองทุน (07-June-2011)  *  
 
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมสมาชิกกองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกสมาชิกทำหน้าที่ประธานกองทุนฯ วาระปีการศึกษา 2554 และแก้ไขระเบียบกองทุนสวัสดิการฯ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม