[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36> 


 [2408] วิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพ (15-October-2012)  *  
 
 
ผู้แทนคณะครูจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2559 โดยได้รับเกียรติจาก อ.วิทยา ใจวิถี ศึกษานิเทศก์ ค.ศ.3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แม่รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2407] ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 (15-October-2012)  *  
 
 
ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนรับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2406] ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (15-October-2012)  *  
 
 
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ โครงการพัฒนาบ้านโป่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2405] เฉลิมพระเกียรติ (15-October-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ อาคารเซนต์แม่รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2404] แห่เทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (17-September-2012)  *  
 
 
คณะภราดา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมขบวนแห่เทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญที่แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ หมายถึงการรับการอัญเชิญขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระแม่มารี ซึ่งจริงแล้วจะตรงกับวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งทุกโรงเรียนที่สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก จะจัดพิธีสมโภชพระนางพรหมจารีมารีอา โดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้จัดวันแม่พระอัสสัมชัญ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2403] ทำบุญตักบาตรวันแม่ (17-September-2012)  *  
 
 
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระรทาชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2402] เปิดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทย์ (17-September-2012)  *  
 
 
นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 (รอบคัดเลือก) เพื่อคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับส่วนภูมิภาค ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2401] ให้โอวาทนักกีฬาบาส (17-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้โอวาทแก่นักกีฬาบาสเกตบอลก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรายการ Sponser Thailand Championship 2012 ชิงแชมป์ประเทศไทยที่ จังหวัดนครราชศรีมา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2400] แสดงความยินดีนักบาส รุ่น 15 ปี (17-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรายการ Sponser Thailand Championship 2012 รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุ 15 ปีชาย พร้อมกันนี้ นายเอกธนัช โตงิ้ว ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น รุ่น 15 ปีชาย และ ม.ชรัตน์ สิงห์มณี ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นภาคเหนือ รุ่น 15 ปีชาย [edit]  
   

 [2399] แสดงความยินดีนักบาส รุ่น 13 ปี (17-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรายการ Sponser Thailand Championship 2012 รอบชิงชนะเลิศ ในรุ่นอายุ 13 ปีชาย พร้อมกันนี้ ด.ช.เอลียา เอกทา ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น รุ่น 13 ปีชาย และ ม.ชรัตน์ สิงห์มณี ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นภาคเหนือ รุ่น 13 ปีชาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2398] แบ่งปันประสบการณ์การเรียน (17-September-2012)  *  
 
 
นักเรียนรุ่นพี่แผนการเรียนต่างๆ แบ่งปันประสบการณ์การเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่ผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 (รอบภายใน) ได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2397] ประชุมชี้แจงสอบ ม.4 (รอบภายใน) (17-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประสงค์จะให้บุตรหลานสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 (รอบภายใน) ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2396] ประชุมชี้แจงนักเรียนชั้น ม.ต้น (17-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ De montfort และการดูแลรักษาโต๊ะเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้เปลี่ยนโต๊ะเรียนใหม่ให้แก่นักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 2555 นี้ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2395] รร.เอกชนประชุมใหญ่สามัญประจำปี (17-September-2012)  *  
 
 
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2394] ประชุมครูเดือนกรกฎาคม (17-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2393] รปภ. เก็บกระเป๋าสะพายได้ (11-September-2012)  *  
 
 
นายเมี๊ยตาน เทียมยศ พนักงาน รปภ. ของโรงเรียน นำกระเป๋าสะพายที่ตนเองเก็บได้ขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งภายในมีกระเป๋าเงิน โทรศัพท์มือถือ และเครื่องเล่น MP 3 ส่งมอบให้กับครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อเป็นหลักฐานในการประกาศตามหาเจ้าของต่อไป ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2392] ผบ.นรด. ตรวจเยี่ยมการฝึก นศท. (11-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ พลโทวิชิต ศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และคณะผู้ติดตาม ที่มาตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2391] ประเมินคุณภาพการศึกษา FSG. (11-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการของโรงเรียนผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงในการตรวจประเมิน จากงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2390] จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ 56 (11-September-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2389] กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษาประชุมติดตามงาน (11-September-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และประธานฝ่ายมัธยมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายมัธยมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2555 ในเรื่องการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนงาน และโครงการของฝ่ายมัธยมศึกษาฯ ปีการศึกษา 2555-2557 และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดงานต่างๆ ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แม่รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2388] รับทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ (11-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจากมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ที่สามารถทำคะแนนสูงสุดในรายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2554 ที่ผ่าน ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 [edit]  
   

 [2387] อบรมครู (11-September-2012)  *  
 
 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้สนุก” โดยครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรมตามแต่ละสายงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองในด้านการสอนและการทำงาน ณ ส่งเสริมอัจฉริยะภาพภาไทย อาคารเซนแมรี่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2386] มอบรางวัลครู (11-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการประเมินมาตรฐาน รางวัลวิจัยดีเด่น รางวัลการจัดทำสื่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน MCS Online โครงการ Teacher Training ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2385] ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน (11-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2555 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องการสอดส่องดูแลความปลอดภัยสวัสดิภาพของนักเรียนในโรงเรียน ความคืบหน้าการก่อสร้างสระว่ายน้ำ การประมูลการจำหน่ายอาหารในสระว่ายน้ำ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อหารายได้ปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียน รวมถึงหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2384] เปิดการเรียนกิจกรรม นศท./ (11-September-2012)  *  
 
 
พ.ต.บุญศรี แสนคติ รองผบ.หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมกันนี้ครูฝึกได้แนะนำกฎ ระเบียบต่างๆ ให้แก่ นศท.ทุกชั้นปีทราบ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2383] ชนะเลิศระดับภาคเหนือ (11-September-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ การประกวด New Zealand Eduction - Great Eduction Brings Great Success : Storytelling Contest ในงาน New Zealand Education Fair 2012 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2382] ลูกเสือสิงคโปร์ (17-August-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนลูกเสือ Anglo-Chinese School ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 22 คน ที่เดินทางมาทำความรู้จักและเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้ง 2 โรงเรียน โดยการเรียนรู้ประสบการณ์วิชาลูกเสือต่าง ๆ ของลูกเสือไทยจากลูกเสือโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2381] ครบรอบ 21 ปี เชียงใหม่นิวส์ (17-August-2012)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนทั้งสองแผนก ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการบริษัทเชียงใหม่รายวัน จำกัด และนายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาส ครบรอบ 21 ปี หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ณ ห้องล้านตองโรงแรมโลกตัสปางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2380] รับมอบ Uchikake ชุดกิโมโน (17-August-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบ Uchikake ชุดกิโมโนสำหรับงานแต่งงานจาก Mr.Norihisa Ishida ผู้อำนวยการ Aomori Chuo Gakuin Unversity ประเทศญี่ปุ่น เพื่อไว้ใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2379] มอบแหวนทองคำ (17-August-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนนานปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้แก่ครู ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2378] ส่งมอบตำแหน่ง (17-August-2012)  *  
 
 
นายกรกฎ มหาวรรณ ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2554 ส่งมอบธงโรงเรียนให้กับนายพีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล หัวหน้าพรรคเที่ยง ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนคนใหม่ ปีการศึกษา 2555 ในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2377] ขอขมา (17-August-2012)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้น นำพานธูปเทียน พานดอกไม้ มากราบขอขมาลาโทษแด่คุณครูที่ได้ล่วงเกินกายกรรม วจีกรรม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ โดยมีภาราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2376] ทำพานไหว้ครู (17-August-2012)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นช่วยกันประดิษฐ์ประดอยทำพานธูปเทียน พานดอกไม้ และกรวยไหว้ครู ด้วยฝีมือของนักเรียนเองเพื่อที่จะใช้ในพิธีไหว้ครู ซึ่งยังเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2375] แสดงความยินดี นร.เสียง นักเรียนภาพ (17-August-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเสียงตามสาย และนักเรียนถ่ายภาพ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ที่ได้รับเกียรติบัตรจากการช่วยเหลืองานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2374] โชว์ลีดสัญจร (17-August-2012)  *  
 
 
เชียร์ลีดเดอร์ (ผู้นำเชียร์) ของ 11 กลุ่มสี ลีดโชว์ให้แก่คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ และขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2555 ได้รับชม เพื่อเป็นการเก็บคะแนนล่วงหน้า โดยกรรมการได้เน้นย้ำให้เชียร์ลีดเดอร์แต่ละสีแสดงออกให้เหมาะสมต่อการเป็นนักเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2373] ทำบุญตักบาตรวันอัฏฐมีบูชา (17-August-2012)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุตรตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระเพลิงพระศพของพระพุทธเจ้า) ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2372] ฝ่ายมัธยม สมาคม รร.เอกชนประชุมหารือ (17-August-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายมัธยม สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2555 ในเรื่องการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย ฝ่ายมัธยมศึกษาฯ ปีการศึกษา 2555-2557 และกิจกรรมหลักของฝ่ายมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557 โดยมีคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายมัธยมศึกษาของสมาคมโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2371] อบรมนักเรียนถ่ายภาพ (26-June-2012)  *  
 
 
นายศุภเสกข์ แสนมโน นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล และบุคลากรสถาบัน SAE กรุงเทพ ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนถ่ายภาพงานประชาสัมพันธ์รุ่นน้อง ในการทำ work shop Camera Basics and Frame Composition ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2370] อบรมนักเรียนเสียงตามสาย (26-June-2012)  *  
 
 
นายธนสิทธิ์ พรพิพัฒน์ไพบูลย์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนเสียงตามสายรุ่นน้อง ในเรื่องการพูด บุคลิกภาพ และ Acting ให้แก่นักเรียนเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมเซราฟิน อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2369] มิสซาศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (26-June-2012)  *  
 
 
คณะครู และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน (มิถุนายน) โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ประกอบพิธีมิสซา ณ วัดน้อยพระบิดา อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2368] เผาสิ่งอบายมุข (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเผาสิ่งอบายมุขต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนักเรียน เพื่อร่วมกันหยุดยั้งสิ่งเสพติดและรณรงค์ให้ลด ละเลิกการสูบบุหรี่ของกลุ่มเยาวชน ในงานวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้จัดขึ้น ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2367] แสดงความยินดีได้รับทุน (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้สอนวิชาฝรั่งเศส ร่วมแสดงความยินดีกับนายธรรมนูญ จีระโสตติกุล ที่สามารถสอบชิงทุนรัฐบาลฝรั่งเศส ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ด้านสื่อวีดีทัศน์และคอมพิวเตอร์ และ น.ส.วัชรียา ยอดประทุม ที่สามารถสอบชิงทุนรัฐบาลฝรั่งเศส ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ “วิกฤตที่ประเทศฝรั่งเศสและทั่วโลกต้องเจอในศตวรรษหน้า” ณ ประเทศฝรั่งเศส ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2366] นับผลการเลือกตั้ง (26-June-2012)  *  
 
 
คณะกรรมการเลือกตั้ง นับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ต่อหน้านักเรียนที่มาร่วมลุ้นผลการเลือกตั้ง โดยเบอร์ 1 พรรคเที่ยง ได้รับคะแนนเสียงท่วมท้น 1,710 เสียง ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2365] นักเรียนดีเด่น (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองและพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 โดยมีผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2364] ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (26-June-2012)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนระหว่างช่วงพักเรียนในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ณโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2363] รางวัลพิเศษ Popular vote (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ และภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพิเศษ Popular vote ประเภทสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์” จากการส่งผลงานสร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ในหัวข้อ “วีดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้” ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2362] สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ และภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน ซึ่งได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการเข้าร่วมแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2361] เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่อเมริกา (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ และหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะ มร.เคนเน็ท แอล ฟอสเตอร์ กงสุลใหญ่ชั่วคราว สถานกงสุลใหญ่อเมริกา เชียงใหม่ เพื่อหารือในความร่วมมือเร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและศักยภาพเด็กไทยในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ สถานกงสุลใหญ่อเมริกา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2360] หาเสียงโค้งสุดท้าย (26-June-2012)  *  
 
 
ผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 พรรคเที่ยง เบอร์ 1 และพรรคเรามงฟอร์ต เบอร์ 2 พร้อมลูกทีมแต่ละพรรคต่างช่วยกันหาเสียงประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคของตนเองตามระดับชั้นต่างๆ ในการหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2359] ผู้ว่าราชการพบปะนักเรียน (26-June-2012)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะทักทายกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอย่างเป็นกันเอง ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รักกัน ไม่ทอดทิ้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย หน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศ หลักจริยธรรมคุณธรรมของสังคม โดยเน้นที่การรู้รักสามัคคี และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกที่ท่านผู้ว่าฯ ได้มาพบปะกับนักเรียนในปีการศึกษา 2555 นี้ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2358] มอบกฎทองของศาสนา (26-June-2012)  *  
 
 
ฯพณฯ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ มอบ The Golden Rule กฎทองของศาสนาต่าง ๆ เพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ในพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า และงานเลี้ยงฉลองครูโอกาสฉลอง 80 ปี 4 โรงเรียน (โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม) ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2357] มอบ The Golden Rule (26-June-2012)  *  
 
 
ฯพณฯ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ มอบ The Golden Rule กฎทองของศาสนาต่าง ๆ เพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ในพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า และงานเลี้ยงฉลองครูโอกาสฉลอง 80 ปี 4 โรงเรียน (โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม) ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2356] ประชุมครูประจำเดือน พ.ค. (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของการฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนคาทอลิก 4 โรงเรียน การทัศนศึกษาครูประเทศเกาหลี การพัฒนาภาษาของครูทั้ง 4 ทักษะ การเอาใจใส่นักเรียนในการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลาของครู รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่ครูแต่ละฝ่ายได้แจ้งให้ทราบจากงานที่ตนเองรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2355] พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา (26-June-2012)  *  
 
 
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ได้เตรียมตัวมาอย่างดีแล้ว ร่วมรับศีลมหาสนิทจากคุณพ่อวินัย บุญลือ คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) SJ ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2354] กล่าวต้อนรับวันเปิดภาคเรียน (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ผ่านทางเสียงตามสายของโรงเรียน ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2353] เลือกตั้งประธานกรรมการกองทุนครู (26-June-2012)  *  
 
 
คณะครูแต่ละท่านยกมือใช้สิทธิ์ออกเสียงของตนเอง ในเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครู ปีการศึกษา 2555 โดย ม.สุวรรณ อิททรชิต ได้รับความไว้วางใจจากคณะครูให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการกองทุนครูฯ เป็นวาระที่ 2 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2352] ทบทวนใช้ Action Board (26-June-2012)  *  
 
 
Mr.Francis Caoeli อบรมทบทวนการใช้ Action Board ให้แก่คณะครูชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอนวิชาต่างๆ โดยใช้ Action Board ของครูผู้สอนชาวต่างชาติก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้อง MMOD อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2351] อบรมระบบ MCS Online (26-June-2012)  *  
 
 
ม.อภิชาติ ลอยเวหา อบรมเรื่อง “การใช้ระบบ MCS Online เพื่อรองรับการใช้ Note book ของนักเรียน” ให้แก่คณะครูชาวต่างชาติ ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้อง MMOD อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2350] เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทของครูมงฟอร์ตกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2349] อบรมเชิงปฏิบัติการ (26-June-2012)  *  
 
 
อ.ประยูร วงศ์เล็ก ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทไทรอัมพ์ฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร (Organizational Responsibility) ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2348] อบรมเชิงปฏิบัติการครูใหม่ (07-June-2012)  *  
 
 
ครูใหม่ จำนวน 14 ท่าน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูใหม่ ปีการศึกษา 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน โดยมีครูพี่เลี้ยงของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วยแนะนำในเรื่องการจัดทำหลักสูตร การเขียนแผนการสอนของแต่ละวิชา ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2347] ผู้บริหารรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ (07-June-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะผู้ร่วมบริหาร รดน้ำดำหัวภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตามจารีตประเพณีล้านนา เพื่อขอสูมาคารวะในสิ่งที่ได้ล่วงเกินทั้งกายกรรม วจีกรรม ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2346] แสดงความยินดี (07-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน และได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการเข้าร่วมแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2345] ศิษย์เก่าสระเกล้าดำหัวครู (07-June-2012)  *  
 
 
ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปหลายต่อหลายรุ่นแล้วต่างกลับมาโรงเรียน เพื่อรดน้ำสระเกล้าดำหัวคณะครูตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2344] สระเกล้าดำหัวคณะครู (07-June-2012)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยสืบสานเทศกาลสงกรานต์ตามรอยของจารีตประเพณีล้านนา ร่วมกันสระเกล้าดำหัวคณะครู แสดงความกตัญญูคารวะธรรมต่อครูบาอาจารย์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2343] ฟ้อนวิถีคนเมือง (07-June-2012)  *  
 
 
ช่างฟ้อนของโรงเรียนฟ้อนวิถีคนเมืองได้อย่างสวยงาม เพื่อให้คณะครู นักเรียนได้รับชมในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะครู ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2342] แห่เครื่องสระเกล้าดำหัว (07-June-2012)  *  
 
 
ขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัวของนักเรียน ที่มีทั้งหมากสุ่ม หมากเบ็ง สลุงน้ำขมิ้นส้มป่อย ต้นดอก ต้นเทียน พานข้าวตอกดอกไม้ ได้เคลื่อนเข้าสู่พิธีสระเกล้าดำหัวคณะครู ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2341] เชิญชวนชมแสดงการบินกองทัพอากาศ (07-June-2012)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหารกองบิน 41 แนะแนวการศึกษาต่อทางด้านการบินให้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมเชิญชวนชมการแสดงการบินของกองทัพอากาศ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 100 ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ ซึ่งกองทัพอากาศได้นำเครื่องบินประเภทต่างๆ มาทำการแสดงบินให้ประชาชนได้ชม ณ กองบิน 41 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2340] ผู้ชนะแรลลี่ (02-May-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้แก่ครอบครัวที่ชนะการแข่งขันมงฟอร์ตแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 1 เชียงใหม่-เชียงราย MC 1st Rally Charity Caravan ในงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2339] แรลลี่การกุศล (02-May-2012)  *  
 
 
ผู้ปกครองและศิษย์เก่ามงฟอร์ตที่รักการท่องเที่ยวถ่ายภาพเป็นที่ระลึกพร้อมกัน ในการการแข่งขันแรลลี่การกุศล (MC 1st Rally Charity Caravan) โดยใช้เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว และเป็นการการพักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียนด้วย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2338] เปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน (02-May-2012)  *  
 
 
คณะภราดาของกลุ่มโรงเรียนภาคเหนือในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นำโดยภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกันเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน 3 สถาบัน ครั้งที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2337] เลือกตั้งกรรมการผปค (02-May-2012)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ร่วมกันออกเสียงคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้ปกครองของแต่ห้องเรียน ในการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2336] พิธีประดับเข็มตรา (02-May-2012)  *  
 
 
คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประดับเข็มตราโรงเรียน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในพิธีประดับเข็มตราโรงเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2335] ถ่ายภาพหมู่ (02-May-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นเอราวัณ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะภราดา ผู้ร่วมบริหารและครู ก่อนขึ้นรับเกียรติบัตร ในพิธีจบหลักสูตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2334] พิธีจบหลักสูตร ม.3 (02-May-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 รุ่นเอราวัณ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2333] แสดงความยินดี (28-April-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในด้านต่าง ๆ ณ สวนวรรณคดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2333] The Most (02-May-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นายฌาณัฐ อนันทปัญญสุทธิ์ และ น.ส.พีรยา บุญทวี ที่ได้รับการยกย่องสูงสุด (The Most Honorable Student) ซึ่งเป็นนักเรียนดีเด่นด้านการเรียน ความประพฤติ กิจกรรม และผู้นำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2331] มอบเกียรติบัตร (28-April-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 รุ่นพร้อม ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2330] ถ่ายภาพหมู่ (28-April-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นพร้อม ร่วมถ่ายภาพหมู่พร้อมกันด้วยชุดครุยที่สง่างาม ในพิธีจบหลักสูตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2329] ฐานกิจกรรม (28-April-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 เข้าค่ายพันธสัญญา โดยได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรในฐานกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2555 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 8-9 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย [edit]  
   

 [2328] กีฬาพนักงาน (26-April-2012)  *  
 
 
ตัวแทนพนักงานของแต่ละโรงเรียนแลกธงกีฬาระหว่าง 3 โรงเรียน ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน 3 สถาบัน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 31 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2327] ประชุมฟังกติกาแข่งขัน (26-April-2012)  *  
 
 
ผู้เข้าสมัครร่วมการแข่งขันแรลลี่การกุศล เชียงใหม่ –เชียงราย ครั้งที่ 1 (MC 1st Rally Charity Caravan) ประชุมรับฟังกติกาการแข่งขันแรลลี่ ซึ่งทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดการแข่งขันขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวและการพักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2326] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (26-April-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญและอวยพรแด่คุณภาณุพงศ์ ศักดาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทนิยมพานิช จำกัด และอดีตประธานกองทุนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ บริษัทนิยมพานิช จำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2325] แสดงความอาลัย (26-April-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเคารพศพและแสดงความอาลัยต่อการจากไปของครูจรัล มหานิล หัวหน้าฝ่ายธุรการ โรงเรียนจิตราวิทยา ซึ่งเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ณ โรงเรียนจิตราวิทยา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2324] แสดงความยินดี (26-April-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเจ้าของบริษัท วู๊ดเวิร์คเลโก้ จำกัด ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เลโก้ซีท ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงเฟอร์นิเจอร์ได้ตามความต้องการ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมทุนการศึกษา 350,000 บาท และได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ในการประกวดโครงการกรุงไทย ยุววาณิช ประจำปี 2554 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2323] จำหน่ายหนังสือเรียน (26-April-2012)  *  
 
 
คณะครู บุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความร่วมมือช่วยกันแจกผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 รับชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และการจำหน่ายหนังสือเรียนให้แก่นักเรียน ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2322] ย้ายรับตำแหน่งใหม่ (26-April-2012)  *  
 
 
นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ในงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน จากวันที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2321] เกษียณอายุการทำงาน (26-April-2012)  *  
 
 
ประธานศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 18 มอบของที่ระลึกให้แก่ ม.วิทัย พฤกษาธำรงกุล เพื่อเป็นของขวัญที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ดีมาตลอดอายุการทำงานครบ 60 ปี ในงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน จากวันที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2320] มอบภาพถ่ายที่ระลึก (26-April-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบภาพถ่ายที่ระลึกให้แก่ครูอาภรณ์ มังคละ เพื่อเป็นของขวัญที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ดีมาตลอดอายุการทำงานครบ 60 ปี ในงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน จากวันที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2319] บรรยายช่วยเหลือผู้เรียน (26-April-2012)  *  
 
 
อ.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย “ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2318] เสวนาธรรม 5 ศาสนา (26-April-2012)  *  
 
 
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเสวนาธรรม 5 ศาสนา “สอนเด็กให้เป็นคนดีมีศีลธรรมในโลกปัจจุบันตามแนวของศาสนา” กับพระมหาสง่า ธีรสํวโร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการมหาจุฬาราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บาทหลวง วินัย บุญลือ อธิการวัดพระจิตเจ้าสวนเจ็ดริน อาจารย์วินัย(ซอและห์) แสวงศิริผล อิหม่ามประจำมัสยิดช้างคลาน คุณกมล กุลภักดีสังวร ประธานวันเทพมณเทียน และคุณอัชระ ศรีชวาลา วัดซิกข์ นามธารี และศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 15 ในการร่วมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2317] ประชุมครูประจำเดือนมีนา (26-April-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2555 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนปิดภาคเรียน และการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน การประเมินการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2316] ม.6 ซ้อมพิธีจบหลักสูตร (26-April-2012)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมซ้อมพิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งนักเรียนได้ทำการซักซ้อมขั้นตอนต่าง ๆ ในพิธีการจริง การจัดระเบียบแถว การขึ้นรับเกียรติบัตร ความพร้อมเพรียง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสง่างามในพิธีการ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2315] ผูกขวัญศิษย์เก่ารุ่น prompt (26-April-2012)  *  
 
 
สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย จัดพิธีผูกขวัญศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่นprompt 51 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 นี้ เพื่ออำลาสถาบันและรับเข้าเป็นศิษย์เก่ารุ่นล่าสุด ซึ่งก็ได้สร้างความประทับใจให้นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษากว่า 600 คน ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2314] ประชุมกรรมการร่วม 4 ฝ่าย (26-April-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2313] วู๊ดเวิร์คเลโก้รองชนะเลิศอันดับ 1 (26-April-2012)  *  
 
 
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดแผนธุรกิจ โครงการ กรุงไทย ยุววาณิช ปีที่ 10 ประจำปี 2554 โดยบริษัท วู๊ดเวิร์คเลโก้ จำกัด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยผลิตเฟอร์นิเจอร์ เลโก้ซีท ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ตามความต้องการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับทุนการศึกษา 350,000 บาท และได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2312] ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล (26-April-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเปิดโลกใต้ทะเล ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียน ปลูกป่าโกงกางในห้องเรียนธรรมชาติ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะและศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศทางทะเลในแนวปะการัง รวมถึงกิจกรรมทางทะเลต่าง ๆ ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2311] ตรวจความคืบหน้าสร้างสระว่ายน้ำ (26-April-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสระว่ายน้ำ De Montfort ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้งโครง Truss หลังคา โดยการก่อสร้างทั้งหมดได้ดำเนินงานไปแล้วประมาณ 60 % ณ สระว่ายน้ำ De Montfort เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2310] “กาย” ชวิศ คว้าเหรียญทองแดงคล้องคอใน “ขอนแก่นเกมส์” (26-April-2012)  *  
 
 
นายชวิศ แต้ประจิตร ชั้น ม.5/3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สังกัดทีมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกอล์ฟ ประเภทบุคคลชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “ขอนแก่นเกมส์” ระหว่างวันที่ 3-13 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2309] กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (26-April-2012)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน ในค่ายพันธสัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2555 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม