[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39> 


 [2785] เม็ดเล็กพลิกโลกตัวแทนประเทศ (04-December-2013)  *  
 
 
สารคดีเชิงข่าวเรื่อง “มูล” ค่ามหาศาล หรือ “ขี้หมูไทย พัฒนาไกล ช่วยไทยประหยัดพลังงาน” ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในระดับเอเชีย โอเชียเนีย และระดับโลกต่อไป ในงานประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2013 ณ ลาน Atruim 1 Siam Center กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2784] นำเสนอผลงานกับกรรมการ (03-December-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก นำเสนอผลงานสารคดีเชิงข่าวเรื่อง“มูล” ค่ามหาศาล หรือ “ขี้หมูไทย พัฒนาไกล ช่วยไทยประหยัดพลังงาน” แก่กรรมการในรอบสุดท้าย ในงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2013 ณ ลาน Atruim 1 Siam Center กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2783] ชนะเลิศประกวดสารคดีเชิงข่าว kwn (03-December-2013)  *  
 
 
มร.โนริยุคิ ยาสุโอะ CEO ของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศให้แก่ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก การประกวดสารคดีเชิงข่าวเรื่อง“มูล” ค่ามหาศาล หรือ “ขี้หมูไทย พัฒนาไกล ช่วยไทยประหยัดพลังงาน” ในงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2013 ณ ลาน Atruim 1 Siam Center กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2782] ทาสีกำแพงสถานพินิจ (03-December-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่วยกันทางสีกำแพงสถานพินิจร่วมกับเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว ในกิจกรรมผสานชีวิต “ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ” ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2781] มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) (03-December-2013)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ทั้งหลักสูตรปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ฯ และหลักสูตร English Program (รอบที่ 2 ) ปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2780] เหรียญทองแดงสแต๊ก (03-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายชิดชนก แซ่ลี้ ชั้น ม.4/2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ 2013 WSSA ASIAN OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS BANGKOK THAILAND เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2779] แสดงความยินดีนักกีฬาสแต็ก (03-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้เข้ารอบ final การแข่งขันกีฬาสแต็ก ในรายการ 2013 WSSA ASIAN OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS BANGKOK THAILAND เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2778] รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานวิทย์ (03-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ รายการเวทีนักวิทยาศาสตร์ NYSC ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2777] ร่วมค่ายซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 (03-December-2013)  *  
 
 
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด โดยรายการกบนอกกะลา นำทีมนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 24 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดสารคดีในโครงการ “กบจูเนียร์” ปี 5 “ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21” ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบ โดยทีมเม็ดเล็กพลิกโลก จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้ผลิตสารคดีสั้นเรื่อง “อะเมซิ่ง”ลำไย เป็น 1 ใน 222 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค เพื่อชิงชัยความเป็นซูเปอร์กบจูเนียร์ หรือผู้ชนะเลิศในระดับประเทศ ณ สถานีโทรทัศน์ Modernine และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2776] มอบผลิตภัณฑ์จากลำไย (03-December-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบไวน์ลำไย ผลไม้มหัศจรรย์ 1 ในผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่แปรรูปผลผลิตมาจากลำไยให้แก่คุณภัทราพร สังข์พวงทอง โปรดิวเซอร์รายการกบนอกกะลา ภายหลังจากปิดค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบปี 5 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2775] นำเสนอผลงานลำไยบนเวที (03-December-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ใน 24 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อ เข้าร่วมค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบปี 5 นำเสนอผลงาน “อะเมซิ่ง” ลำไย ของตนเอง 5 นาทีบนเวที ให้แก่คณะกรรมการและเพื่อนร่วมค่ายได้รับชม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2774] เข้าเรียนตามฐาน (03-December-2013)  *  
 
 
ทีมงานกบนอกกะลาแบ่งกลุ่มแยกย้ายน้องๆ กบจูเนียร์เข้าเรียนตามฐานการผลิตงานสารคดี ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูล และ Creative ฐานพิธีกร ฐานช่างภาพ และฐานตัดต่อ/กราฟิก ในค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบปี 5 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2773] สัมภาษณ์เม็ดเล็กพลิกโลก (03-December-2013)  *  
 
 
"กบกล้วย" พชรพล เริ่มรุจน์ พิธีกรรายการกบนอกกะลา สัมภาษณ์ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ถึงแนวคิดการสร้างสรรค์ พัฒนางานสารคดีที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “อะเมซิ่ง” ลำไย ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ในค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบปี 5 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2772] เยี่ยมชม Modernine TV (03-December-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานสื่อสารมวลชน โดยได้เยี่ยมชมสตูดิโอ ห้องคอนโทรล และพิพิธภัณฑ์ ณ สถานีโทรทัศน์ Modernine TV เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2771] รับทุนผลิตสารคดี (03-December-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับทุนผลิตสารคดีที่ผ่านการคัดเลือกในระดับ ภูมิภาค และเสื้อกบจูเนียร์ปี 5 ที่มอบสำหรับ 24 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบชิงชัยซูเปอร์กบปี 5 ในพิธีเปิดค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบปี 5 ณ สถานีโทรทัศน์ Modernine TV เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2770] ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม (04-November-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2556 พร้อมกันนี้ ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม 2556 รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายทั้ง 5 ฝ่าย ได้แจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2769] ผบ.ศฝ.นศท. ๓๓ คนใหม่เข้าเยี่ยมคาราวะ ผอ. (04-November-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทรา ภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ พ.อ.วรา อุตรพงศ์ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ที่มาเข้าเยี่ยมคาราวะในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผบ.ศฝ.นศท. ๓๓ แทน พ.อ.สงบศึก วังแก้ว ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2768] สัมภาษณ์เชิงลึกวิจัย (04-November-2013)  *  
 
 
อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในทำการวิจัยเรื่อง “การใช้สื่อสังคม (Social Media) ของวัยรุ่นเพื่อเรียนรู้การชีวิตในสังคม” โดยได้สัมภาษณ์เชิงลึกทำการวิจัยกลุ่มย่อย (Focus Group) นักเรียนมงฟอร์ตตามกลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2767] วันปิยมหาราช (04-November-2013)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคมวันปิยมหาราช ประจำปี 2556 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2766] ทดสอบ IST (04-November-2013)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (International Standard Test) โดยใช้ข้อสอบของประเทศสิงค์โปรในการทดสอบนักเรียนทุกระดับชั้น ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2765] ค่ายนายหมู่ลูกเสือสามัญ ชั้น ม.2 (22-October-2013)  *  
 
 
นายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้กิจกรรมสะพานตอหม้อ โรยตัวจากที่สูงและกระตุกเชือกกลับ/การโยนเชือกช่วยชีวิต และเข็มทิศ ในการฝึกทักษะค่ายนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2764] แจกผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 (22-October-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ชั้นม.1- ม.6 การชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 และแจกผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2763] เพื่อเป็นการขอบคุณ (22-October-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณให้แก่ อาจารย์มาลี คงวรรณนิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และอาจารย์ทีมงานมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้มาจัดการทดสอบความสามารถในการฟัง – พูด ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.5 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2762] สมทบกองทุนครูเกษียณ (22-October-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ต รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนครูเกษียณจาก อัยการสนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2761] ประชุมโครงการสอนเสริม (22-October-2013)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมโครงการสอนเสริม ที่จะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 /2556 พร้อมกันนี้ฝ่ายวิชาการได้แจ้งรายละเอียดการทดสอบความสามารถการฟัง พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนที่จะจัดสอบขึ้นให้แก่ครู และบุคลากรได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแอมบริสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2760] ปรับปรุงห้องเรียนศิลป์-ดนตรี (22-October-2013)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปรับปรุงห้องเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี และห้องบันทึกเสียง (Studio Recording) เพื่อรองรับโครงการเสริมสร้างสุนทรียภาพทางด้านดนตรี MCMA (Montfort College Music Academy) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบัน Los Angeles Music Academy (LAMA) ประเทศสหรัฐอเมริกา [edit]  
   

 [2759] ตรวจสุขภาพครูประจำปี (22-October-2013)  *  
 
 
ศูนย์สุขภาพ MED STAR LAB โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาแค่คณะครู บุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 ณ อาคารเซนต์แม่รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2758] ผู้ชนะเลิศโบว์ลิ่ง (07-October-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศการแข่งขันโบว์ลิ่งแต่ละประเภท โดยทีม AirPort ซึ่งมีคะแนนรวมสูงสุดทุกประเภทได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2757] เปิดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (07-October-2013)  *  
 
 
นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2756] มอบตัว ม.4 (รอบภายใน) (07-October-2013)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2556 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2755] ศิลปินรับเชิญระดับประเทศโชว์ (07-October-2013)  *  
 
 
อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy และศิลปินรับเชิญระดับประเทศโชว์ลวดลายความสามารถ อวดฝีไม้ลายมือทางเสียงดนตรีให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน “M.C. With The Wonderful World Of Music” ได้รับชม ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2754] เปิดงาน (07-October-2013)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อดีตอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “M.C. With The Wonderful World Of Music” เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบัน Los Angeles Music Academy (LAMA) ในการสอนวิชาดนตรีสากลโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ และโครงการ Music Academy ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2753] โชว์ผลงาน (07-October-2013)  *  
 
 
วง MC Big Band มงฟอร์ต ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย ระดับมัธยมศึกษา โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 3 โชว์ผลงานความสามารถทางดนตรีให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน “M.C. With The Wonderful World Of Music” ให้ได้รับชม ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2752] ประชุมครูประจำเดือน (02-October-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2556 พร้อมกันนี้ ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน 2556 รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายทั้ง 5 ฝ่าย ได้แจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2751] นิเทศฝ่ายธุรการ –การเงิน (02-October-2013)  *  
 
 
ดร. สมเกียรติ คชฉวีวงษ์ ร่วมกับงานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ นิเทศติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2556 ของฝ่ายธุรการ-การเงิน ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2750] ประชุมยกระดับมาตรฐานการเรียน (02-October-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme) มาเป็นหลักสูตร Montfort College Cambridge Programme ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2749] ทดสอบว่ายน้ำ (02-October-2013)  *  
 
 
นักเรียนเรียนที่วิชาพลศึกษาแต่ละระดับชั้นลงสระแข่งขันกับสมรรถภาพของตนเอง ในการทดสอบว่ายน้ำ ภาคเรียนที่ 1/2556 ณ สระว่ายน้ำเดอมงฟอร์ต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2748] แสดงความยินดีนักบาส (02-October-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 13 ปี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรายการ Sponsor Thailand Championship 2013 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2747] มอบเกียรติบัตรร้อง-เต้น ภาษาจีน (12-September-2013)  *  
 
 
นายยวี๋ ฉินเหว่ย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนcแต่ละโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาจีน ร้อง-เต้น กับภาษาจีน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2746] ประชุมครูประจำเดือนสิงหา (12-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2556 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่ได้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี พร้อมกันนี้ ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม 2556 นอกจากนี้หัวหน้าฝ่ายทั้ง 5 ฝ่าย ได้แจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2745] ราชภัฎกำแพงเพชรดูงานภาษาจีน (11-September-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากคณะคุรุศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ที่มาศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2744] ประเมิน รร.ปลอดยาเสพติด (11-September-2013)  *  
 
 
ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และคณะกรรมการประเมินฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ตรวจประเมินสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2743] แสดงความยินดีตอบปัญหาชีวะ (11-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการตอบปัญหาชีววิทยา ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2742] KWN Workshop Camp (11-September-2013)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก และทีม P - work 2 ใน 45 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศ เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส หนึ่งในกิจกรรม Panasonic Kid Witness News 2013 Workshop Camp เพื่อพัฒนาผลงานการประกวดสารคดีเชิงข่าวในโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค ณ กรุเทพ ฯ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2741] ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (11-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม. 1 , ม.2 , ม.4 , ม.5 และ ม. 6 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีเวลาวางแผนในการเตรียมนักเรียนในความปกครองให้พร้อมกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียน และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งรับผลสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2556 และรับเงินอุดหนุนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2740] สอบ ม.4 (รอบภายใน) (11-September-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.3โรงเรียนมงฟอร์ตวิยาลัย สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2739] Open House Open Heart (11-September-2013)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Program จัดกิจกรรม Open House Open Heart 2013 โดยได้นำเสนอผ่านกิจกรรมที่หลากหลายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้แก่ผู้ปกครองได้เยี่ยมชมผลงานของบุตรหลาน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2738] ผู้แทนแม่ร่วมกิจกรรมวันแม่ (11-September-2013)  *  
 
 
ผู้แทนแม่ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ อาคารเซนต์แม่รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2737] เทิดพระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (11-September-2013)  *  
 
 
คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม ประกอบวจนพิธีกรรมเทิดพระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญในวันแม่พระอัสสัมชัญ ณ อาคารเซนต์แม่รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2736] แสดงความยินดีนักบาส (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในรายการ Sponsor Championship 2013 รุ่นอายุ 13 ปี และ 15 ปี โดยรุ่นอายุ 13 ปี ด.ช.เสฎฐ์วุฒิ วงศ์ศิริ ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม และ ม.ชรัตน์ สิงห์มณี ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2735] แสดงความยินดีประกวดโครงงานวิทย์ (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ระดับภาคเหนือ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีกรศึกษา 2556 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2734] วันภาษาไทยแห่งชาติ (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันต่างๆ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ และพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2733] ชี้แจงสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 รอบภายใน พร้อมรับผลสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2556 และรับเงินอุดหนุนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2732] เลือกตั้งนายกสมาคม ผปค. (04-September-2013)  *  
 
 
คณะครู ผู้ปกครอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสามัญเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยนายสนธยา เครือเวทย์ ได้รับความไว้วางใจในการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูคนใหม่ ต่อจากนางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2731] ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ นร. (04-September-2013)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยทาลัย ร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2730] รร.เอกชนคาทอลิก เขต 6 ศึกษาดูงาน (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิก เขต 6 ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงทพฯ ที่มาศึกษาดูงานการบริหารทั่วไป การบิหารงานวิชาการ และการจัดกิจกรรมจิตอาสาของทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมเซนต์แมร์รี่ อาคารเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2729] ประชุมครู ประจำเดือน ก.ค. (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 และมอบเกีบรติบัตรให้แก่ครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวดต่างๆ พร้อมกันนี้ ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2728] มอบโล่รางวัล (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้แก่ครูที่มีสถิติการทำงาน โดยไม่ขาดลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ประจักษ์แก่นักเรียน ณ บริเวณรูปปั้นนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2727] สดุดีนักบุญหลุยส์ (04-September-2013)  *  
 
 
บาทหลวงพิทักษ์ ศิลาโคตร เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรม เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ เนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ ณ บริเวณรูปปั้นนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2726] ถวายเทียนพรรษา (04-September-2013)  *  
 
 
คณะครู นักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยทาน ผ้าอาบน้ำฝน ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 อีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทางโรงเรียนร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2725] รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (04-September-2013)  *  
 
 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รณรงค์ด้วยวิธี 5 ป + 1 ข ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ และขจัดล้างไข่ยุงลาย เพื่อพิชิตโรคไข้เลือดออกที่กำลังแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝนนี้ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2724] ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาฯยี่ยม รร. (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมพบปะกับผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการของทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2722] ร่วมทำบุญหอพักใหม่ (04-September-2013)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญและแสดงความยินดีกับคุณสุรีย์พร คองประเสริฐ ประธานกรรมการใหญ่ บริษัทในเครือเจริญมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด และผู้มีอุปาระคุณของโรงเรียน ในโอกาสทำบุญหอพักใหม่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2721] Canon อบรมถ่ายภาพ (04-September-2013)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่จาก Canon Concept Store Chiangmai จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Yong EOS Basic Training”การเรียนรู้ในการถ่ายภาพ และการถ่ายทำวีดีโอสั้นให้แก่นักเรียนที่สนใจ ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2720] แนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (04-September-2013)  *  
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเลือกคณะต่างๆ เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2719] นักเรียน ม.6 ทัศนศึกษาสวนสัตว์ (04-September-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ ในคาบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2718] แสดงความยินดีกับนักกีฬาสแต็ค (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการแข่งขัน Sport Stacking กีฬาเรียงแก้วพลาสติก ซ้อนสับสลับแก้ว เพิ่มสมรรถนะสมอง ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2717] (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.วรวิช สืบปาละ ที่ชั้น ม.3/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Standard Rating & Friend Ship Game 2013 , Standard Division Group C 1 และด.ช.ไชยภัทร พงษ์ประยูร ชั้น ม.3/4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน Premier Leaoue siver Division ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2716] ร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์สัญจรปี 5 (04-September-2013)  *  
 
 
นักเรียนชมรมเม็ดเล็กพลิกโลก นักเรียนถ่ายภาพ และนักเรียนเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร (กบจูเนียร์ Road Show) โดยทีมงานกบนอกกะลา พร้อมด้วยพิธีกร ลงพื้นที่ในภาคเหนือ แนะนำเทคนิคการผลิตงานสารคดีให้กับตัวแทนครูและนักเรียน รวมทั้งเลือกหัวข้อ กำหนดประเด็น การนำเสนอเนื้อหาให้โดนใจผู้ชม ในโครงการกบจูเนียร์ปี 5 “ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ” ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2715] ประชุมครูเดือนมิถุนายน 2556 (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2556 พร้อมกันนี้ ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2714] เปิดการเรียนกิจกรรม นศท. (04-September-2013)  *  
 
 
พ.อ.สงบศึก วังแก้ว ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ เปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 และแนะนำกฎ ระเบียบต่างๆ ให้แก่ นศท.ทุกชั้นปีทราบ ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2713] แสดงความยินดีแก่ ผอ. (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ พ.อ.สงบศึก วังแก้ว ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ และคณะฯ ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2712] เสนอโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Michael Holmes ผู้จัดการศูนย์ บริติช เคานซิล เชียงใหม่ และทีมงาน ที่มานำเสนอโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2711] แสดงละครจากวรรณคดี (04-September-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.3 ร่วมกันแสดงละครจากวรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทอง เพื่อสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ และเชิดชูผลงานต่างๆ ของท่าน รวมถึงให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและทักษะทางภาษาไทยในวันสุนทรภู่ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2710] สวยงามประทับใจ (04-September-2013)  *  
 
 
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ อีกหนึ่งสีสันที่สร้างความสวยงามและความประทับใจให้กับผู้ชม ในการแข่งขันกรีฑาสีของโรงเรียน โดยในการครั้งแข่งขันกรีฑาสีครั้งที่ 47 สีชมพูสามารถคว้าถ้วยรางวัลผู้นำเชียร์ดีเด่นไปครองได้สำเร็จ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2709] มอบเหรียญรางวัล (04-September-2013)  *  
 
 
นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ต ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2708] ขบวนพาเหรด (04-September-2013)  *  
 
 
ขบวนพาเหรดของแต่ละสีเคลื่อนเข้าสู่สนามอย่างสดใสสวยงามภายใต้แนวคิด “MC WE ARE ONE” ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2707] เปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 47 (04-September-2013)  *  
 
 
นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2556 “MC WE ARE ONE” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2706] มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปี 2556 (03-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปี 2556 ระดับชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2705] ประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน (03-September-2013)  *  
 
 
นายชุมพล รัตนเลิศลบ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2556 เพื่อร่วมชี้แจงวาระของทางราชการในเรื่องต่างๆ เดี่ยวกับการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2704] เชียงใหม่นิวส์ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 23 (03-September-2013)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน และ ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายวรกร ตันตรานนท์ ประธานกรรมการบริษัทเชียงใหม่รายวัน จำกัด และสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ในโอกาสที่หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 23 ณ ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2703] โชว์ลีดสัญจร (03-September-2013)  *  
 
 
ผู้นำเชียร์แต่ละสีวาดลวดลายโชว์การลีดเก็บคะแนนให้แก่สีของตนเอง ในการโชว์ลีดสัญจร กรีฑาสี 56 “MC WE ARE ONE” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2702] ทำพานไหว้ครู (03-September-2013)  *  
 
 
นักเรียนชาย-หญิง แต่ละห้องช่วยกันจัดทำพานดอกไม้ พานธูปเทียน และกรวยดอกไม้ เพื่อใช้ในพิธีไหว้ครูที่ทางโรงเรียนจะได้จัดขึ้นตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ในทุก ๆ ปี ของการเริ่มต้นภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2701] ซ้อมเชียร์ (03-September-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นพี่แต่ละสี เตรียมความพร้อมการเชียร์นักกรีฑา โดยทำการฝึกซ้อมเพลงเชียร์ให้กับน้องๆ ในสีของตนเอง ก่อนสัปดาห์ที่ทางโรงเรียนจะได้จัดให้มีการจัดแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 47 ขึ้น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2700] เทศสอน (12-June-2013)  *  
 
 
พระสงฆ์เทศสอนหลักธรรม ความเชื่อทางพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในกิจกรรมผสานชีวิต 3 ศาสนา “บ่าวน้อยแอ่ววัด” ณ วัดพระหฤทัย วัดชัยมงคล และมัสยิดบ้านฮ่อ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2699] มิสซาศุกร์ต้นเดือน (12-June-2013)  *  
 
 
คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน (มิถุนายน) เพื่อช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตศิษย์และพัฒนาความเชื่อโดยอาศัยพระวาจาศีลมหาสนิทและการภาวนา โดยมีภราดา คณะครู และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธี ณ วัดน้อยพระบิดา อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2698] ครูอาวุโสแสดงความยินดี ผอ. (12-June-2013)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ เข้าเยี่ยมคาราวะแสดงความยินดีกับภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยายลัยคนใหม่ ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2697] นับผลการเลือกตั้ง (12-June-2013)  *  
 
 
คณะกรรมการเลือกตั้ง นับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ต่อหน้านักเรียนที่มาร่วมลุ้นผลการเลือกตั้ง โดยเบอร์ 1 พรรคจุฑาเทพ ได้รับคะแนนเสียง 1,221 เสียง ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2556 ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2696] ใช้สิทธิ์ (06-June-2013)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนระหว่างช่วงพักเรียนในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ณโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2695] ร่วมเต้น Hip Hop (06-June-2013)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนจาก Assumption English School, Singapore ที่เดินทางมาทำกิจกรรมตามโครงการ Eco Immersion Programme 2013 ร่วมสนุกสนานเต้น Hip Hop ไปกับนักเรียนมงฟอร์ตทีม FUANIMATLE ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเต้น Hip Hop ระดับนานาชาติที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2694] ต้อนรับครู และนร. Assumption English School (06-June-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจาก Assumption English School, Singapore ที่เดินทางมาทำกิจกรรมตามโครงการ Eco Immersion Programme 2013 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 [edit]  
   

 [2693] รับมอบเครื่องพ่นหมอกควัน (06-June-2013)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน รับมอบเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันควบคุม กำจัดยุง แมลง จากคุณวรางคณา ฟักภู่ ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อไว้ใช้ในกิจการงานของโรงเรียนต่อไป ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2692] ประชุมประจำเดือน (06-June-2013)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม โดยการประชุมครั้งนี้ได้และทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2556 โดยสอนแบบฝึกหัดและสอนข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ 5 วิชาหลัก รวมทั้งเรื่องแจ้งให้ทราบจากทุกฝ่าย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2691] ปฐมนิเทศ นศท. (06-June-2013)  *  
 
 
ม.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 และ 4 ก่อนเปิดภาคเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร และปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะสมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ก่อนการทศสอบสมรรถภาพทางกาย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2690] มอบเงินบำเหน็จเกษียณ (03-June-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินบำเหน็จให้แก่ นางสุนีย์สังสดี และนายเมี๊ยะตาน เทียมยศ นักการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่เกษียณอายุการทำงาน ในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2689] ชื่นชมยินดี (03-June-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความขอบคุณและชื่นชมยินดีนักเรียนเสียงตามสายและนักเรียนถ่ายภาพ งานประชาสัมพันธ์ ที่สละเวลาทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือกิจการงานของโรงเรียนมาตลอดปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2688] รับมอบไฟล์รูป (03-June-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบไฟล์รูปกรุงโรม นครวาติกัน ประเทศอิตาลี จากคุณวรวุฒิ หิรัญไพศาลสกุล (ศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 17) ผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอเชียแบซิฟิคโปแตซคอร์เปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2687] พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา (03-June-2013)  *  
 
 
บาทหลวงวินัย บุญลือ จากโบสถ์พระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2556 โดยมีคณะภราดา ผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมขอพระพรจากพระเป็นเจ้าสำหรับกิจการงาน การเรียนการสอน ให้สามารถดำเนินไปด้วยดีตลอดปีการศึกษา ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2686] ทัศนศึกษาญี่ปุ่น (03-June-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์- ภาษาญี่ปุ่น ทัศนศึกษา OSAKA-TOKYO ประเทศญี่ปุ่น 2013 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2685] สมาคม ผปค. หารือ ผอ. (03-June-2013)  *  
 
 
นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ รับทราบแนวนโยบายการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2556 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ โอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยายลัยคนใหม่ ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม