[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40> 


 [2819] เยี่ยมคาราวะคณะภราดา (03-February-2014)  *  
 
 
นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมคาราวะภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการ ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส และครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2557 ที่เวียนมาถึง ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2818] ลงนามความร่วมมือศึกษาต่อ (03-February-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ มร.สื่อกั๋วต้ง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ และคณะผู้ติดตามจากมหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และลงนามความร่วมมือทางการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2817] ดูงานกบจูเนียร์ (03-February-2014)  *  
 
 
ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก ครูภูริชา จันทร์ดี และนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก ให้การต้อนรับ ครูธฤตพร สองปอนด์ และนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคุณแม่ จำนวน 14 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจในการผลิตสื่อ ศึกษาดูงาน และเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ วิธีผลิตสื่อ อาทิ การทำสารคดีกบจูเนียร์ รายการกบนอกกะลา ฯลฯ ณ อาคาร เซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 [edit]  
   

 [2816] ประชุมครูเดือนธันวาคม และมิสซาคริสต์มาส (06-January-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2556 และคุณพ่อวินัย บุญลือ คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยซูอิต) วัดพระจิตเจ้าสวนเจ็ดริน ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ณ ห้องประชุมแอมบริสิโอ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2815] มอบของขวัญวันคริสต์มาส (06-January-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญให้แก่นักเรียนผู้โชคดีในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 23 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2814] สอบแทรกชั้นเรียน ปีการศึกษา 57 (06-January-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการสอบแทรกชั้นเรียนนักเรียน ชั้น ม.1 ,ม.2 , ม.3 และ ม.5 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2813] ประธานมูลนิธิฯ ประชุมคณะผู้บริหาร (06-January-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่มาประชุมพบปะคณะผู้บริหาร และตรวจเยี่ยมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนึกผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2812] รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.6 ปี 57 (06-January-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2811] ประชุมกรรมการบริหาร รร. (06-January-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2810] ร่วมกิจกรรมวันพ่อ (06-January-2014)  *  
 
 
ตัวแทนพ่อและลูกๆ แต่ละชั้นเรียน ร่วมกิจกรรมวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2809] กราบเท้าพ่อ (06-January-2014)  *  
 
 
ตัวแทนลูกๆ แต่ละชั้นเรียน ก้มกราบเท้าพ่อเพื่อแสดงความกตัญญู ในกิจกรรมวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2808] ทำบุญตักบาตรวันพ่อ (05-January-2014)  *  
 
 
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ณ ลานกล้วยไม้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 [edit]  
   

 [2807] ค่ายลูกเสือ ม.1 (05-January-2014)  *  
 
 
ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2806] “พี่เช็ค”สุทธิพงษ์ แสดงความยินดี (04-December-2013)  *  
 
 
“'พี่เช็ค'' สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และผู้ริเริ่มโครงการ ''กบจูเนียร์'' เวทีประกวดสารคดีฝีมือเด็กหนึ่งเดียวในประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้เข้าชิงชัยถึง 5 รางวัล ในโครงการกบจูเนียร์ปี 5 และสามารถคว้ารางวัลกราฟิกยอดเยี่ยมมาครองได้เป็นปีที่ 2 ด้วยความอะเมซิ่งของลำไย ผลไม้มหัศจรรย์ ในงานประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2805] ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน (04-December-2013)  *  
 
 
กบโน อโนชา ศิริจร พิธีกรรายการกบนอกกะลา สัมภาษณ์นายวิภาส ประสพโชคชัย ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา BU Creative คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร 4 ปี ซึ่งเป็นคณะที่นายวิภาสแจ้งความประสงค์ศึกษาต่อ ในงานประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2804] รับมอบทุนการศึกษา (04-December-2013)  *  
 
 
ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาให้แก่นายวิภาส ประสพโชคชัย ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับทุนการศึกษา BU Creative คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร จากประกวดสารคดีโครงการ “กบจูเนียร์” ปี 5 ในงานประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2803] มงฟอร์ตรับรางวัลกราฟิกยอดเยี่ยม (04-December-2013)  *  
 
 
คุณประหนึ่งอร วัฒนธรรม ผู้จัดการส่วนบริหารการสื่อความ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลกราฟิกยอดเยี่ยมให้แก่นายวิภาส ประสพโชคชัย ผู้จัดทำกราฟิกเรื่อง “อะเมซิ่ง” ลำไย ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สามารถคว้ารางวัลดังกล่าวมาครองได้เป็นสมัยที่ 2 ในงานประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2802] นำเสนอผลงานบนเวที (04-December-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก นำเสนอผลงานบนเวทีด้วยการร้อง เล่น เต้น เปิดตัวเข้าสู่เรื่องราวสารคดีของความอะเมซิ่งลำไยได้น่าสนใจ เป็นที่ประทับใจกรรมการและผู้ชม ในงานประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2801] กบนอกกะลาสัมภาษณ์ (04-December-2013)  *  
 
 
กบกล้วย พชรพล เริ่มรุจน์ และกบโน อโนชา ศิริจร พิธีกรรายการกบนอกกะลา สัมภาษณ์ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ถึงแนวคิดสร้างสรรค์ การพัฒนางานสารคดีที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “อะเมซิ่ง” ลำไย ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ในงานประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2800] ฝึกซ้อมการแสดงบนเวที (04-December-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก เป็น 1 ใน 12 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานบนเวที งานประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 โดยได้ทำการฝึกซ้อมตามเวลานัดหมายกับทีมงานกบนอกกะลา ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2799] รับทุนการศึกษา BU Creative ม.กรุงเทพ (04-December-2013)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิภาส ประสพโชคชัย ชั้น ม.6/4 ที่ได้รับทุนการศึกษา BU Creative คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตลอด 4 ปีในการศึกษา จากประกวดสารคดีโครงการ “กบจูเนียร์” ปี 5 ในหัวข้อ “ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21” ซึ่งจัดโดยรายการ ''กบนอกกะลา'' บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2798] แสดงความยินดีคว้ารางวัลกราฟิกยอดเยี่ยม (04-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก ที่ได้รับรางวัลกราฟิกยอดเยี่ยมมาครองได้เป็นปีที่ 2 จากการประกวดสารคดีโครงการ “กบจูเนียร์” ปี 5 ในหัวข้อ “ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21” ซึ่งจัดโดยรายการ ''กบนอกกะลา'' บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2797] ประชุมครูประจำเดือน พ.ย. (04-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ได้แจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2796] อัสสัมชัญระยองศึกษาดูงาน (04-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และภราดา ดร.พีรนันท์ นัมคณิสรณ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูผู้ร่วมบริหารจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน Bilingual และ English Programme (EP) พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการดนตรีและห้องบันทึกเสียง ของสถาบัน MCMA & LAMA ของทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2795] หารือร่วม IEG ส่งครู ไปศึกษาต่อ (04-December-2013)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมหารือกับคุณศิริรัตน์ อิษฐ์ประเสริฐ จาก IEG ที่มานำเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาในต่างประเทศ ในการส่งครู และบุคลากรไปศึกษาต่อยังประเทศภูฎาน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2794] ประชุมผู้ ผปค. ป.6 (04-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม “M.C. OPEN HOUSE” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองเยี่ยมการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามฐานกิจกรรมต่างๆ ก่อนการรับโอนนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2793] แถลงข่าวเปิดตัวสถาบันดนตรี (04-December-2013)  *  
 
 
แขกผู้มีเกียรติร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันดนตรี MCMA & LAMA อย่างเป็นทางการ โดยวางแผนจัดการเรียนการสอนดนตรีเป็นภาษาอังกฤษ (Music in English) เพื่อเป็นพื้นฐานและทักษะทางด้านดนตรีสู่โลกสากล ณ ห้อง St. Cecilia ชั้น 4 อาคาร St. Mary โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2792] สอบเข้าเรียน Gifted ม.4 (04-December-2013)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ที่สมัครโครงการ Gifted คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทำการสอบวัดทักษะความสามารถพิเศษที่ตนเองสนใจและสันทัดตามแต่ละวิชา เพื่อเข้าเรียนในห้องเรียน Gifted ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2557 นี้ ณ อาคารปีเตอร์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2791] สัมภาษณ์ นร. ผปค.เข้าศึกษาต่อ ม.4 (04-December-2013)  *  
 
 
คณะกรรมการสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองที่ยื่นคำร้องขอเข้าเรียนเพื่อศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2790] ม.รังสิตมอบเอกสารเข้าศึกษาต่อ (04-December-2013)  *  
 
 
ครูชัชฏาพร มาลารัตน์ หัวหน้างานแนะแนว ให้การต้อนรับ น.ส.อัญชลี ศิริงาม สำนักงานการตลาดต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะเจ้าหน้าที่ ที่นำเอกสารการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิตมอบไว้ให้แก่ทางโรงเรียน ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 15พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2789] -ลูกเสือบวชป่า (04-December-2013)  *  
 
 
ลูกเสือชั้น ม. 3 บวชป่าชุมชนเพื่อร่วมอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำ ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2788] ผอ.หารือการศึกษากับ President Hamilton (04-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Andrew Lennox ,President Hamilton, School of English Edinburgh ,Scotland ที่มาหารือในการศึกษาต่อของนักเรียนยังต่างประเทศ ณ ห้องประชุม ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2787] หารือร่วมกับ ผอ. Illawarra, Australia (04-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Stephen Kinsella and Ms.Sally Ann Gail ผู้อำนวยการ Illawarra, Australia ที่มาหารือเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาต่อของนักเรียนทั้ง 2 สถาบันร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมทัศนียภาพสถานที่ต่างๆ ของทางโรงเรียน ณ ห้องประชุม ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2786] ผอ. แสดงความยินดีทีมเม็ดเล็กพลิกโลก (04-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับทีมเม็ดเล็กพลิกโลก ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในระดับเอเชีย โอเชียเนีย และระดับโลกต่อไป ในการประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2013 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2785] เม็ดเล็กพลิกโลกตัวแทนประเทศ (04-December-2013)  *  
 
 
สารคดีเชิงข่าวเรื่อง “มูล” ค่ามหาศาล หรือ “ขี้หมูไทย พัฒนาไกล ช่วยไทยประหยัดพลังงาน” ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในระดับเอเชีย โอเชียเนีย และระดับโลกต่อไป ในงานประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2013 ณ ลาน Atruim 1 Siam Center กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2784] นำเสนอผลงานกับกรรมการ (03-December-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก นำเสนอผลงานสารคดีเชิงข่าวเรื่อง“มูล” ค่ามหาศาล หรือ “ขี้หมูไทย พัฒนาไกล ช่วยไทยประหยัดพลังงาน” แก่กรรมการในรอบสุดท้าย ในงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2013 ณ ลาน Atruim 1 Siam Center กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2783] ชนะเลิศประกวดสารคดีเชิงข่าว kwn (03-December-2013)  *  
 
 
มร.โนริยุคิ ยาสุโอะ CEO ของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศให้แก่ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก การประกวดสารคดีเชิงข่าวเรื่อง“มูล” ค่ามหาศาล หรือ “ขี้หมูไทย พัฒนาไกล ช่วยไทยประหยัดพลังงาน” ในงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2013 ณ ลาน Atruim 1 Siam Center กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2782] ทาสีกำแพงสถานพินิจ (03-December-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่วยกันทางสีกำแพงสถานพินิจร่วมกับเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว ในกิจกรรมผสานชีวิต “ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ” ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2781] มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) (03-December-2013)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ทั้งหลักสูตรปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ฯ และหลักสูตร English Program (รอบที่ 2 ) ปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2780] เหรียญทองแดงสแต๊ก (03-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายชิดชนก แซ่ลี้ ชั้น ม.4/2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ 2013 WSSA ASIAN OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS BANGKOK THAILAND เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2779] แสดงความยินดีนักกีฬาสแต็ก (03-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้เข้ารอบ final การแข่งขันกีฬาสแต็ก ในรายการ 2013 WSSA ASIAN OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS BANGKOK THAILAND เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2778] รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานวิทย์ (03-December-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ รายการเวทีนักวิทยาศาสตร์ NYSC ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 [edit]  
   

 [2777] ร่วมค่ายซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 (03-December-2013)  *  
 
 
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด โดยรายการกบนอกกะลา นำทีมนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 24 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดสารคดีในโครงการ “กบจูเนียร์” ปี 5 “ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21” ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบ โดยทีมเม็ดเล็กพลิกโลก จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้ผลิตสารคดีสั้นเรื่อง “อะเมซิ่ง”ลำไย เป็น 1 ใน 222 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค เพื่อชิงชัยความเป็นซูเปอร์กบจูเนียร์ หรือผู้ชนะเลิศในระดับประเทศ ณ สถานีโทรทัศน์ Modernine และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2776] มอบผลิตภัณฑ์จากลำไย (03-December-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบไวน์ลำไย ผลไม้มหัศจรรย์ 1 ในผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่แปรรูปผลผลิตมาจากลำไยให้แก่คุณภัทราพร สังข์พวงทอง โปรดิวเซอร์รายการกบนอกกะลา ภายหลังจากปิดค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบปี 5 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2775] นำเสนอผลงานลำไยบนเวที (03-December-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ใน 24 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อ เข้าร่วมค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบปี 5 นำเสนอผลงาน “อะเมซิ่ง” ลำไย ของตนเอง 5 นาทีบนเวที ให้แก่คณะกรรมการและเพื่อนร่วมค่ายได้รับชม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2774] เข้าเรียนตามฐาน (03-December-2013)  *  
 
 
ทีมงานกบนอกกะลาแบ่งกลุ่มแยกย้ายน้องๆ กบจูเนียร์เข้าเรียนตามฐานการผลิตงานสารคดี ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูล และ Creative ฐานพิธีกร ฐานช่างภาพ และฐานตัดต่อ/กราฟิก ในค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบปี 5 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2773] สัมภาษณ์เม็ดเล็กพลิกโลก (03-December-2013)  *  
 
 
"กบกล้วย" พชรพล เริ่มรุจน์ พิธีกรรายการกบนอกกะลา สัมภาษณ์ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ถึงแนวคิดการสร้างสรรค์ พัฒนางานสารคดีที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “อะเมซิ่ง” ลำไย ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ในค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบปี 5 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2772] เยี่ยมชม Modernine TV (03-December-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานสื่อสารมวลชน โดยได้เยี่ยมชมสตูดิโอ ห้องคอนโทรล และพิพิธภัณฑ์ ณ สถานีโทรทัศน์ Modernine TV เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2771] รับทุนผลิตสารคดี (03-December-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับทุนผลิตสารคดีที่ผ่านการคัดเลือกในระดับ ภูมิภาค และเสื้อกบจูเนียร์ปี 5 ที่มอบสำหรับ 24 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบชิงชัยซูเปอร์กบปี 5 ในพิธีเปิดค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบปี 5 ณ สถานีโทรทัศน์ Modernine TV เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2770] ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม (04-November-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2556 พร้อมกันนี้ ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม 2556 รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายทั้ง 5 ฝ่าย ได้แจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2769] ผบ.ศฝ.นศท. ๓๓ คนใหม่เข้าเยี่ยมคาราวะ ผอ. (04-November-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทรา ภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ พ.อ.วรา อุตรพงศ์ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ที่มาเข้าเยี่ยมคาราวะในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผบ.ศฝ.นศท. ๓๓ แทน พ.อ.สงบศึก วังแก้ว ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2768] สัมภาษณ์เชิงลึกวิจัย (04-November-2013)  *  
 
 
อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในทำการวิจัยเรื่อง “การใช้สื่อสังคม (Social Media) ของวัยรุ่นเพื่อเรียนรู้การชีวิตในสังคม” โดยได้สัมภาษณ์เชิงลึกทำการวิจัยกลุ่มย่อย (Focus Group) นักเรียนมงฟอร์ตตามกลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2767] วันปิยมหาราช (04-November-2013)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคมวันปิยมหาราช ประจำปี 2556 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2766] ทดสอบ IST (04-November-2013)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (International Standard Test) โดยใช้ข้อสอบของประเทศสิงค์โปรในการทดสอบนักเรียนทุกระดับชั้น ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2765] ค่ายนายหมู่ลูกเสือสามัญ ชั้น ม.2 (22-October-2013)  *  
 
 
นายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้กิจกรรมสะพานตอหม้อ โรยตัวจากที่สูงและกระตุกเชือกกลับ/การโยนเชือกช่วยชีวิต และเข็มทิศ ในการฝึกทักษะค่ายนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2764] แจกผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 (22-October-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ชั้นม.1- ม.6 การชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 และแจกผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2763] เพื่อเป็นการขอบคุณ (22-October-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณให้แก่ อาจารย์มาลี คงวรรณนิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และอาจารย์ทีมงานมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้มาจัดการทดสอบความสามารถในการฟัง – พูด ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.5 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2762] สมทบกองทุนครูเกษียณ (22-October-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ต รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนครูเกษียณจาก อัยการสนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2761] ประชุมโครงการสอนเสริม (22-October-2013)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมโครงการสอนเสริม ที่จะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 /2556 พร้อมกันนี้ฝ่ายวิชาการได้แจ้งรายละเอียดการทดสอบความสามารถการฟัง พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนที่จะจัดสอบขึ้นให้แก่ครู และบุคลากรได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแอมบริสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2760] ปรับปรุงห้องเรียนศิลป์-ดนตรี (22-October-2013)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปรับปรุงห้องเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี และห้องบันทึกเสียง (Studio Recording) เพื่อรองรับโครงการเสริมสร้างสุนทรียภาพทางด้านดนตรี MCMA (Montfort College Music Academy) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบัน Los Angeles Music Academy (LAMA) ประเทศสหรัฐอเมริกา [edit]  
   

 [2759] ตรวจสุขภาพครูประจำปี (22-October-2013)  *  
 
 
ศูนย์สุขภาพ MED STAR LAB โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาแค่คณะครู บุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 ณ อาคารเซนต์แม่รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2556 [edit]  
   

 [2758] ผู้ชนะเลิศโบว์ลิ่ง (07-October-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศการแข่งขันโบว์ลิ่งแต่ละประเภท โดยทีม AirPort ซึ่งมีคะแนนรวมสูงสุดทุกประเภทได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2757] เปิดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (07-October-2013)  *  
 
 
นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2756] มอบตัว ม.4 (รอบภายใน) (07-October-2013)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2556 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2755] ศิลปินรับเชิญระดับประเทศโชว์ (07-October-2013)  *  
 
 
อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy และศิลปินรับเชิญระดับประเทศโชว์ลวดลายความสามารถ อวดฝีไม้ลายมือทางเสียงดนตรีให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน “M.C. With The Wonderful World Of Music” ได้รับชม ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2754] เปิดงาน (07-October-2013)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อดีตอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “M.C. With The Wonderful World Of Music” เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบัน Los Angeles Music Academy (LAMA) ในการสอนวิชาดนตรีสากลโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ และโครงการ Music Academy ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2753] โชว์ผลงาน (07-October-2013)  *  
 
 
วง MC Big Band มงฟอร์ต ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย ระดับมัธยมศึกษา โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 3 โชว์ผลงานความสามารถทางดนตรีให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน “M.C. With The Wonderful World Of Music” ให้ได้รับชม ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2752] ประชุมครูประจำเดือน (02-October-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2556 พร้อมกันนี้ ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน 2556 รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายทั้ง 5 ฝ่าย ได้แจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2751] นิเทศฝ่ายธุรการ –การเงิน (02-October-2013)  *  
 
 
ดร. สมเกียรติ คชฉวีวงษ์ ร่วมกับงานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ นิเทศติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2556 ของฝ่ายธุรการ-การเงิน ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2750] ประชุมยกระดับมาตรฐานการเรียน (02-October-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme) มาเป็นหลักสูตร Montfort College Cambridge Programme ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2749] ทดสอบว่ายน้ำ (02-October-2013)  *  
 
 
นักเรียนเรียนที่วิชาพลศึกษาแต่ละระดับชั้นลงสระแข่งขันกับสมรรถภาพของตนเอง ในการทดสอบว่ายน้ำ ภาคเรียนที่ 1/2556 ณ สระว่ายน้ำเดอมงฟอร์ต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2748] แสดงความยินดีนักบาส (02-October-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 13 ปี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรายการ Sponsor Thailand Championship 2013 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2747] มอบเกียรติบัตรร้อง-เต้น ภาษาจีน (12-September-2013)  *  
 
 
นายยวี๋ ฉินเหว่ย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนcแต่ละโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาจีน ร้อง-เต้น กับภาษาจีน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2746] ประชุมครูประจำเดือนสิงหา (12-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2556 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่ได้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี พร้อมกันนี้ ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม 2556 นอกจากนี้หัวหน้าฝ่ายทั้ง 5 ฝ่าย ได้แจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2745] ราชภัฎกำแพงเพชรดูงานภาษาจีน (11-September-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากคณะคุรุศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ที่มาศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2744] ประเมิน รร.ปลอดยาเสพติด (11-September-2013)  *  
 
 
ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และคณะกรรมการประเมินฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ตรวจประเมินสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 [edit]  
   

 [2743] แสดงความยินดีตอบปัญหาชีวะ (11-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการตอบปัญหาชีววิทยา ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2742] KWN Workshop Camp (11-September-2013)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก และทีม P - work 2 ใน 45 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศ เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส หนึ่งในกิจกรรม Panasonic Kid Witness News 2013 Workshop Camp เพื่อพัฒนาผลงานการประกวดสารคดีเชิงข่าวในโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค ณ กรุเทพ ฯ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2741] ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (11-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม. 1 , ม.2 , ม.4 , ม.5 และ ม. 6 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีเวลาวางแผนในการเตรียมนักเรียนในความปกครองให้พร้อมกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียน และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งรับผลสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2556 และรับเงินอุดหนุนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2740] สอบ ม.4 (รอบภายใน) (11-September-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.3โรงเรียนมงฟอร์ตวิยาลัย สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2739] Open House Open Heart (11-September-2013)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Program จัดกิจกรรม Open House Open Heart 2013 โดยได้นำเสนอผ่านกิจกรรมที่หลากหลายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้แก่ผู้ปกครองได้เยี่ยมชมผลงานของบุตรหลาน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2738] ผู้แทนแม่ร่วมกิจกรรมวันแม่ (11-September-2013)  *  
 
 
ผู้แทนแม่ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ อาคารเซนต์แม่รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2737] เทิดพระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (11-September-2013)  *  
 
 
คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม ประกอบวจนพิธีกรรมเทิดพระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญในวันแม่พระอัสสัมชัญ ณ อาคารเซนต์แม่รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2736] แสดงความยินดีนักบาส (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในรายการ Sponsor Championship 2013 รุ่นอายุ 13 ปี และ 15 ปี โดยรุ่นอายุ 13 ปี ด.ช.เสฎฐ์วุฒิ วงศ์ศิริ ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม และ ม.ชรัตน์ สิงห์มณี ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2735] แสดงความยินดีประกวดโครงงานวิทย์ (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ระดับภาคเหนือ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีกรศึกษา 2556 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2734] วันภาษาไทยแห่งชาติ (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันต่างๆ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ และพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2733] ชี้แจงสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 รอบภายใน พร้อมรับผลสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2556 และรับเงินอุดหนุนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 [edit]  
   

 [2732] เลือกตั้งนายกสมาคม ผปค. (04-September-2013)  *  
 
 
คณะครู ผู้ปกครอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสามัญเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยนายสนธยา เครือเวทย์ ได้รับความไว้วางใจในการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูคนใหม่ ต่อจากนางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2731] ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ นร. (04-September-2013)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยทาลัย ร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2730] รร.เอกชนคาทอลิก เขต 6 ศึกษาดูงาน (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิก เขต 6 ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงทพฯ ที่มาศึกษาดูงานการบริหารทั่วไป การบิหารงานวิชาการ และการจัดกิจกรรมจิตอาสาของทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมเซนต์แมร์รี่ อาคารเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2729] ประชุมครู ประจำเดือน ก.ค. (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 และมอบเกีบรติบัตรให้แก่ครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวดต่างๆ พร้อมกันนี้ ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2728] มอบโล่รางวัล (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้แก่ครูที่มีสถิติการทำงาน โดยไม่ขาดลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ประจักษ์แก่นักเรียน ณ บริเวณรูปปั้นนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2727] สดุดีนักบุญหลุยส์ (04-September-2013)  *  
 
 
บาทหลวงพิทักษ์ ศิลาโคตร เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรม เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ เนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ ณ บริเวณรูปปั้นนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2726] ถวายเทียนพรรษา (04-September-2013)  *  
 
 
คณะครู นักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยทาน ผ้าอาบน้ำฝน ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 อีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทางโรงเรียนร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2725] รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (04-September-2013)  *  
 
 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รณรงค์ด้วยวิธี 5 ป + 1 ข ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ และขจัดล้างไข่ยุงลาย เพื่อพิชิตโรคไข้เลือดออกที่กำลังแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝนนี้ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2724] ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาฯยี่ยม รร. (04-September-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมพบปะกับผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการของทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2722] ร่วมทำบุญหอพักใหม่ (04-September-2013)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญและแสดงความยินดีกับคุณสุรีย์พร คองประเสริฐ ประธานกรรมการใหญ่ บริษัทในเครือเจริญมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด และผู้มีอุปาระคุณของโรงเรียน ในโอกาสทำบุญหอพักใหม่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2721] Canon อบรมถ่ายภาพ (04-September-2013)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่จาก Canon Concept Store Chiangmai จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Yong EOS Basic Training”การเรียนรู้ในการถ่ายภาพ และการถ่ายทำวีดีโอสั้นให้แก่นักเรียนที่สนใจ ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2720] แนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (04-September-2013)  *  
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเลือกคณะต่างๆ เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   

 [2719] นักเรียน ม.6 ทัศนศึกษาสวนสัตว์ (04-September-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ ในคาบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม