[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42> 


 [3071] ให้การต้อนรับเลขาฑูตญี่ปุ่น (01-September-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.KOJI TAWARA เลขานุการเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และเยี่ยมชมโรงเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3070] ประชุมครูเดือนสิงหา (01-September-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2557 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3069] แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น (01-September-2014)  *  
 
 
คุณสิริสุภา โตแสงชัย ที่ปรึกษาแผนกส่งเสริมการศึกษาภาคพื้นเอเชีย มหาวิทยาลัยอาโอโมริ แนะแนวการศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอาโอโมริ ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3068] ให้การต้อนรับ (01-September-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.YAMA HIDE KOYAMA ผู้แทนมหาวิทยาลัยอาโอโมริ และคณะ ในโอกาสสานสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทย แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3067] นศท.คืนความสุข (01-September-2014)  *  
 
 
ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเล่นเกมส์ เล่นดนตรี แบ่งปันอุปกรณ์เรียน สิ่งของ และขนม ให้กับนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง ในโครงการนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 คืนความสุขร่วมทำความดีต่อแผ่นดิน ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3066] นศท.ทำความดีต่อแผ่นดิน (01-September-2014)  *  
 
 
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง ในโครงการนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 คืนความสุขร่วมทำความดีต่อแผ่นดิน ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3065] รับสมัครชั้น ม. 4 รอบที่ 2 (01-September-2014)  *  
 
 
ผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และจากโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ยื่นใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3064] ประชุม ผปค.นร. เข้า ม.4 (01-September-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชี้แจงแนวทางการพัฒนานักเรียน ครู บุคลากร และอาคารสถานที่ต่างๆ ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ประกอบเป็นข้อมูลในการประชุมผู้ปกครองและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3063] EP Got Talent (01-September-2014)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Program แสดงความสามารถการร้องเพลงบนเวที EP Got Talent ในงาน “Montfort EP Open House 2014” ณ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3062] ละครภาษาอังกฤษ (01-September-2014)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Program แสดงละครภาษาอังกฤษ โชว์ความสามารถด้วยการสวมบทบาทสมมุติต่างๆ ในพิธีเปิดงาน “Montfort EP Open House 2014” ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3061] เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง (01-September-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ด้วยพึ่งพาตนเองของผู้พิการจากการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ในกิจกรรมผสานชีวิต “เส้นทางชีวิตธุรกิจเพื่อแบ่งปัน” ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองสำหรับผู้พิการมูลนิธิตะวันฉาย ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 5 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3060] โรงแรมวิถีพุทธ (01-September-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนรู้การดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน โรงแรมแห่งเดียวในประเทศไทยที่น้อมนำวิถีพุทธมาบริการดั่งกัลยาณมิตร ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร อบรมธรรมะ สงบ สันติ อย่างที่ชีวิตควรจะเป็น ในกิจกรรมผสานชีวิต “เส้นทางชีวิตธุรกิจเพื่อแบ่งปัน” ณ โรงแรมวิถีพุทธ (โรงแรม นิ่มซี่เส็ง เชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 5 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3059] มอบตัว นร. ชั้น ม.4 ปี 58 (01-September-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3058] ชื่นชมยินดีนักฟุตบอล (01-September-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 14 ปี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3057] เวที Street Dance (20-August-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โชว์การเต้น Street Dance ให้เหล่านักเรียนขาแดนซ์ได้ชม ด้วยสไตล์การเต้นแบบมันๆ ที่ผสมผสานท่าเต้นรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Hip Hop, Popping & Locking, Robot, Break dance และ Jazz Dance ในเวทีการแสดงและการแข่งขันเต้น งาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ ลานจรรยาปิติ อาคารเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3056] Music Show (19-August-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงศักยภาพทางด้านดนตรีที่หลากลาย ผ่านเสียงเพลง และเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นด้วยความสุข ความสนุกสนาน ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน International Music Festival ณ ลานสงบวิถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3055] ร่วมแสดงความยินดี (19-August-2014)  *  
 
 
อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy และ โจนัส แอนเดอร์สัน นักร้องลูกทุ่งฝรั่งหัวใจไทย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง คาราโอเกะ ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ ลานสงบวิถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3054] มอบถ้วยรางวัล (19-August-2014)  *  
 
 
อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy มอบถ้วยรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ ลานสงบวิถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3053] การแสดงดนตรีวงเครื่องสาย (19-August-2014)  *  
 
 
วงดนตรีเครื่องสายตะวันตก ร่วมโชว์บทเพลงที่ไพเราะน่าฟัง ด้วยการสีผ่านเครื่องดนตรีแต่ประเภท ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3052] การแสดงดนตรี Pop (19-August-2014)  *  
 
 
ดนตรี Pop วงดนตรีสากล และดนตรีไทยสากล ของนักเรียนหลากหลายวง ร่วมเล่นดนตรีแสดงความสามารถของแต่ละคน ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ เวทีโรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3051] ประกวดร้องคาราโอเกะ (19-August-2014)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นให้ความสนใจประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยสากล และเพลงสากล ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ ลานสงบวิถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3050] โจนัส ศิลปินรับเชิญ (19-August-2014)  *  
 
 
ศิลปินรับเชิญ โจนัส แอนเดอร์สัน นักร้องลูกทุ่งฝรั่งหัวใจไทย โชว์ลูกคอบทเพลงลูกทุ่งต่างๆ ให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3049] ขับร้องเพลงประสานเสียง (19-August-2014)  *  
 
 
คณะนักร้องประสานเสียง และนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี โชว์ความสามารถการขับร้องเพลงประสานเสียงในบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงสากล ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3048] ผลงานนักเรียนสถาบันดนตรี (19-August-2014)  *  
 
 
นักเรียนสถาบันดนตรี Montfort College Music Academy โชว์ผลงานความสามารถทางด้านตนตรีได้อย่างมืออาชีพ ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3047] ความร่วมมือด้านดนตรี (19-August-2014)  *  
 
 
นักเรียน นักศึกษา จากหลายสถาบันเข้าร่วมงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 และการแข่งขันต่างๆ เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ทางดนตรี และแลกเปลี่ยนแสดงออกถึงความร่วมมือกันทางด้านดนตรีระหว่างสถาบัน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3046] วงประสานเสียงมงฟอร์ตประถม (19-August-2014)  *  
 
 
วงนักร้องประสานเสียงโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมโชว์การแสดงขับร้องเพลงประสานเสียง ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3045] วงดนตรีครู Master Class (19-August-2014)  *  
 
 
อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy อ.วิโรจน์ สถาปนาวัตร มือเบส วง Infinity และ อ.อริญญ์ ปานพุ่ม มือกลอง วง T bone วงครู Master Class ร่วมแสดงในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3044] Montfort Music Festival (19-August-2014)  *  
 
 
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1”การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางดนตรีในการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นรูปธรรม ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3043] มอบตัว นร. ชั้น ม.4 ปี 58 (รอบภายใน) (19-August-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3042] ชื่นชมยินดีความสำเร็จนักบาส (19-August-2014)  *  
 
 
ชื่นชมยินดีความสำเร็จนักบาส /ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลรุ่นอายุ 13 ปี รุ่นอายุ 15 ปี และรุ่นอายุ 18 ปี ที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรายการ “Sponsor Thailand Championship 2014” รุ่นอายุ 14 ปี จากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในรายการชิงแชมป์ประเทศไทย “โฟร์โมสต์แลนด์คัพ ศึกเยาวชนชิงแชมป์บาสเกตบอล 2014” และรุ่น 18 ปี จากการแข่งขันบาสเกตบอล “OBEC Youth Street Basketball 2014 รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ” ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3041] ชื่นชมยินดีนักฟุตบอล (19-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 14 ปี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3040] สัมผัสนวัตกรรมวิทย์ (19-August-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกห้องเรียน สัมผัสกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรมสนุกๆ และสาระความรู้ต่างๆ มากมาย ในงานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3039] รับผลสอบกลางภาคเรียน (19-August-2014)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้น เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 พร้อมรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3038] วันผู้ปกครองพบครู (19-August-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1/2557 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงานวิชาการ รวมทั้งรับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 และรับเงินอุดหนุนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3037] ผู้แทนแม่-ลูกร่วมงานวันแม่ (19-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพกับผู้แทนแม่-ลูก นักเรียนแต่ละระดับชั้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3036] วันแม่แห่งชาติ (19-August-2014)  *  
 
 
ผู้แทนคุณแม่ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เข้าร่วมพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3035] เทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (19-August-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดวจนพิธีกรรมเทิดพระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ ในการสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3034] แนะแนววิชาชีพแพทย์ (19-August-2014)  *  
 
 
อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สนใจศึกษาต่อวิชาชีพแพทย์ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3033] ศิษย์เก่าแนะแนว ม.6 (19-August-2014)  *  
 
 
ศิษย์เก่ารุ่น MEGAN 53 แนะแนวนักเรียนรุ่นน้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมความพร้อมการสอบโควตา โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสอบ Admissions ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3032] English Day Camp (19-August-2014)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เข้าร่วมกิจกรรม English Day Camp เรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น ครู และผู้ปกครองด้วย ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3031] แสดงความยินดีไทยนิวส์ (19-August-2014)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร และกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3030] สอบ ม.4 รอบภายใน (05-August-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิยาลัย สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3029] มอบของที่ระลึก (05-August-2014)  *  
 
 
นายธรณินทร์ เมฆศิริ ประธานศูนย์เครือข่ายการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ ที่ 19 (โรงเรียนลำปางกัลยาณี) มอบของที่ระลึกให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เปิดโอกาสให้ครู-นักเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านภาษาฝรั่งเศส ในการจัดงานวันมหกรรมรวมพล คนรักภาษาฝรั่งเศส ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3028] เปิดงานคนรักภาษาฝรั่งเศส (05-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดงานวันมหกรรมรวมพล คนรักภาษาฝรั่งเศส ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3027] ปลูกป่า (05-August-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ณ ศูนย์ศึกษาและการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 [edit]  
   

 [3026] ประชุมครูเดือน ก.ค. (05-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2557 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3025] ชื่นชมยินดีทำคุณประโยชน์ (05-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชื่นชมยินดีนักเรียนเสียงตามสายและนักเรียนถ่ายภาพ งานประชาสัมพันธ์ ที่สละเวลาทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือกิจการงานของโรงเรียนมาตลอดปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3024] แนะแนวสอบโควตา (05-August-2014)  *  
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะแนวให้ความรู้การสอบโควตาภาคเหนือ โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการสอบ Admissions แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3023] ประชุมคณะกรรมการบริหาร รร. (05-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3022] สมัครสมัครสอบ ม. 4 รอบภายใน (05-August-2014)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ยืนเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่บุตรหลาน ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 รอบภายใน ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3021] เยี่ยมคารวะกงสุลจีน (05-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะกงสุล นายฉาว เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ และมาดามเหมา เจา เสีย กงสุลฝ่ายการศึกษา เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องการศึกษา ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3020] เหรียญทองคณิตศาสตร์ (05-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.วุฒิกร รัตนพันธ์ ชั้น ม.3/B ที่ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ของสมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย ณ ตึกสึกนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3019] ชนะเลิศหมากรุกไทย (05-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.พิชชากร ถุงแก้ว ชั้น ม.1/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันหมากรุกไทย วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 โครงการรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3018] แสดงความยินดีแข่งขัน ICE Skate (05-August-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.ณชนันทน์ ว่องสุภัคพันธุ์ ชั้น ม.5/3 ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน ICE Skate ประเภท Figure Skate (การแข่งขันประเภทสวยงาม ประกอบเพลง) ในรายการ SKATE CHIANGMAI 2014 ณ ตึกสึกนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3017] บริจาคโลหิต (25-July-2014)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ อาคารโรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3016] พบปะ นศท. (25-July-2014)  *  
 
 
พลตรีศรายุธ รังสี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พบปะทักทายกับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารโรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3015] ผบ.มทบ.33 ประธานพิธีไว้ครู (25-July-2014)  *  
 
 
พลตรีศรายุธ รังสี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม จำนวน 5,500 นาย ณ อาคารโรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3014] เกียรติประวัติแก่ครู (25-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้แก่ครูที่มีสถิติการทำงาน โดยไม่ขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ครู และเป็นตัวอย่างที่ประจักษ์แก่ครู นักเรียน ณ บริเวณลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3013] อวยพรให้มีพระหรรษทาน (25-July-2014)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) พรมน้ำเสกให้แก่ครูและนักเรียน เพื่ออวยพรให้มีพระหรรษทานสำหรับการเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ ในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ณ บริเวณลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3012] แสดงคาราวะ (25-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางช่อดอกไม้แสดงคาราวะ เพื่อรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ณ บริเวณลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3011] สดุดีนักบุญหลุยส์ (25-July-2014)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรม เพื่อรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ณ บริเวณลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3010] ถวายเทียนพรรษา (16-July-2014)  *  
 
 
ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ตามจารีตประเพณีท้องถิ่นของชาวล้านนา เพื่อใช้จุดเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในระหว่างพรรษา ณ วัดหนองบวกส้ม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3009] พิธีถวายเทียนพรรษา (16-July-2014)  *  
 
 
คณะครู นักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยทาน ผ้าอาบน้ำฝน ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 อีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทางโรงเรียนร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3008] ทำบุญตักบาตร (16-July-2014)  *  
 
 
คณะครู นักเรียน เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ รักษาพุทธประเพณี สืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ลานกล้วยไม้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3007] ทำนุบำรุงพระศาสนา (16-July-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ทำนุบำรุงพระศาสนาและธรรมะความสามัคคีเป็นหมู่คณะ จากการร่วมหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ในเทศกาลเข้าพรรษา ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3006] หล่อเทียนพรรษา (16-July-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะครู นักเรียน ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามตามจารีตประเพณีท้องถิ่น ในพิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3005] ที่ระลึก (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักเรียนที่มาให้การต้อนรับในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3004] ร่วมถ่ายภาพ (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับคณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร คณะสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย คณะสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ที่มาให้การต้อนรับในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3003] มอบของที่ระลึก (16-July-2014)  *  
 
 
นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบของที่ระลึกให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3002] เยี่ยมชมสถาบันดนตรี (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมชมสถาบันดนตรี Montfort College Music Academy (MCMA) สถานศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่เปิดสอนวิชาดนตรีระดับมาตรฐานโลก ณ สถาบันดนตรี Montfort College Music Academy (MCMA) อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3001] ร่วมบันทึกภาพ (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย Mr. Michael Heath กงสุลใหญ่อเมริกา ณ นครเชียงใหม่ ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยครูผู้สอนดนตรี และนักเรียน 10 คน ที่ได้รับทุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการเรียนดนตรีและภาษา อบรมหลักสูตรที่สถาบัน Los Angeles College of Music สหรัฐอเมริกา ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในโอกาสเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้อง Music Academy Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [3000] มอบของที่ระลึกให้ นร. (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการเรียนดนตรีและภาษา “Your Music Your Inspiration” เรียนรู้ประสบการณ์ตรงการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทางด้านดนตรี การอบรมหลักสูตรที่สถาบัน Los Angeles College of Music สหรัฐอเมริกา ในช่วงภาคเรียนฤดูร้อนที่ผ่านมา ณ ห้อง Music Academy Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2999] ชมการแสดงดนตรี (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติ ชมการแสดงดนตรีเพลง “If tomorrow” ที่ประพันธ์และเรียบเรียงโดยนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้อง Music Academy Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2998] กล่าวทักทาย (16-July-2014)  *  
 
 
Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวทักทายและพูดคุยซักถามกับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนดนตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้อง Music Academy Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2997] ต้อนรับทูตสหรัฐ (16-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียน ให้การต้อนรับ Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมเยีอนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2996] วิเคราะห์ดิน หิน (16-July-2014)  *  
 
 
อ.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ดิน หิน และการตรวจค่า ph ในดิน ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2995] ทำเกษตร (16-July-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สัมผัสสิ่งแวดล้อมการทำเกษตร เรียนรู้การปลูกพริก ผักกาด ถั่วฝักยาว ผักสวนครัวรั้วกินได้ต่างๆ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2994] เรียนรู้วิธีการไถ่นา (16-July-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนรู้วิธีการไถ่นาโดยการใช้ควาย ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2993] แบ่งปันประสบการณ์ (16-July-2014)  *  
 
 
นายนที อารยวุฒิกุล และนายวรวัจน์ วาทกิจ ตัวแทนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด KWN Global Contest 2014 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเร็วๆนี้ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เบื้องหลังความสำเร็จของการผลิตสารคดีเชิงข่าวเรื่อง “มูล” ค่ามหาศาล ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค KWN KID WITNESS NEWS 2014 ณ อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2992] แสดงความยินดี (07-July-2014)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ในโอกาสที่หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 24 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2991] รับรางวัลทักษะภาษาไทย (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความสามารถและได้รับรางวัลต่างๆทางทักษะภาษาไทย ในงานสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2990] ทบทวน (07-July-2014)  *  
 
 
ครูฝึกทำการสอนการฝึกทบทวนท่ามือเปล่า การแสดงความเคารพ ฯลฯ ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2989] แนะนำกฎระเบียบ (07-July-2014)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารแนะนำกฎ ระเบียบต่างๆ ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ทุกนายทราบ ก่อนเริ่มเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2988] ตรวจเยี่ยม (07-July-2014)  *  
 
 
พ.ท.ประพันธ์ มณีวรรณ์ ผู้บังคับหน่วยฝึก ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2987] มอบเกียรติบัตร (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา จำนวน 18 นาย ในพิธีเปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2986] เปิดการเรียน นศท. (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย ณ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2985] มอบเกียรติบัตร (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่ครู บุคลากร จำนวน 15 คน ที่ยืมหนังสือสูงสุดของห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2984] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2/2557 ประจำเดือนมิถุนายน 2557 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรให้แก่คณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2983] สามัคคีชุมนุม (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมจับมือกับนักกีฬาทุกสีที่แปรขบวนจับมือกันเป็นวงกลมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2982] รางวัลคะแนนสูงสุด ม.ปลาย (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้แก่ประธานสีเขียว ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2981] รางวัลคะแนนสูงสุด ม.ต้น (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่ประธานสีชมพู ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2980] มอบเหรียญรางวัลครู ผปค. (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเหรียญรางวัลให้แก่คณะครูและผู้ปกครองที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งผลัด 8X50 เมตร และชักคะเย่อ ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2979] สวยงามประทับใจ (07-July-2014)  *  
 
 
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ อีกหนึ่งสีสันที่สร้างความสวยงามและความประทับใจให้กับผู้ชม ในการแข่งขันกรีฑาสีของโรงเรียน โดยในการครั้งแข่งขันกรีฑาสีครั้งที่ 48 สีม่วง และสีน้ำตาล สามารถคว้าถ้วยรางวัลผู้นำเชียร์ดีเด่นไปครองได้สำเร็จ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2978] มอบเหรียญรางวัล (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2977] ชนะการแข่งขัน (07-July-2014)  *  
 
 
นายพัฒ ทองเพ็ญกุล นักกีฬาอาวุโส ให้เกียรติมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2976] แสดงความยินดี (07-July-2014)  *  
 
 
นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ให้เกียรติมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2975] มอบของที่ระลึก (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่นายพัฒ ทองเพ็ญกุล อดีตนักฟุตบอลสโมสรชื่อดัง ที่ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณตนแก่นักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2974] มอบของที่ระลึก (07-July-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2973] กล่าวนำคำปฏิญาณตน (07-July-2014)  *  
 
 
นายพัฒ ทองเพ็ญกุล อดีตนักฟุตบอลสโมสรชื่อดัง ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณตนของนักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2972] วิ่งคบเพลิง (07-July-2014)  *  
 
 
นายบุริมสิทธิ ปราโมช ณ อยุธยา นักกีฬาแบดมินตัน นายเทพรัตน์ คมปรียารัตน์ นักกีฬาแบดมินตัน นายนิติพงศ์ น้อยพยัคฆ์ นักกีฬายิงปืน นายเอกธนัช โตงิ้ว นักกีฬาบาสเกตบอล นายกตัญญู วารินศิริรักษ์ นักกีฬากอล์ฟ และนายฟรานเจสโก คานานเล่ นักกีฬายูยิตสู เป็นผู้แทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557 “MC Ahead Together” มงฟอร์ตฯ จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม