[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160> 

 [3096] EP สอบปลายภาค (04-October-2014)   
   นักเรียนแผนการเรียน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-19 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3095] รับมอบตัว ม.4 รอบที่ 2 (04-October-2014)   
   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ฯ และหลักสูตร English Program (รอบที่ 2 ) ปีการศึกษา 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3094] ติวการสอบ GAT (04-October-2014)   
   อ.ณภัทร รอดเหตุภัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรติวการสอบความถนัดทั่วไป GAT เชื่อมโยง ม.5 ม.6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3093] สอบ Pre-Admissions (04-October-2014)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมสอบ Pre-Admissions โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ ซึ่งจัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3092] สอบ Lab วิทย์ (04-October-2014)   
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แลปวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ณ ห้อง LAB วิทยาศาสตร์ อาคารเซราฟิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3091] สอบ Lab Bolingual (04-October-2014)   
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แลปวิทยาศาสตร์ Bolingual ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ณ ห้อง LAB วิทยาศาสตร์ อาคารเซราฟิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3090] ให้ความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน (04-October-2014)   
   ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบพวงมาลัยขอบคุณจากนวกชน บ้านนวกสถานสันทราย ที่ให้ความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานของโรงเรียนก่อนเตรียมตัวบวชเป็นภราดา ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3089] ปส.กช.ชม.อบรม Graphic Organizer (03-October-2014)   
   ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวคิดใหม่ของการประเมินโดยใช้ Graphic Organizer ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (ปส.กช.เชียงใหม่) ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3088] สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปี 58 (03-October-2014)   
   คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สัมภาษณ์นักเรียนจากต่างโรงเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนพร้อมด้วยผู้ปกครอง เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3087] ชนะเลิศสูตรเคมีขั้นเทพ (03-October-2014)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัทพงศ์ สุธรรมโม และนายณัฐนนท์ พงษ์ศิริเวทย์ ที่ได้รับรางวังชนะเลิศ การเขียนและอ่านสูตรเคมีขั้นเทพ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3086] รองชนะเลิศอันดับ 2 สูตรเคมีขั้นเทพ (03-October-2014)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.ณิชาภัทร กีฬาแปง และ น.ส.กีรติ ตรีภูริทัต ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนและอ่านสูตรเคมีขั้นเทพ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3085] ชนะเลิศตอบปัญหาวิทย์ (03-October-2014)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายอิงครัต เลิศวิราม และนายธวัลธรณ์ ชัยมงคล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3084] ชนะเลิศทักษะกระบวนการวิทย์ (03-October-2014)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัทพงศ์ สุธัมโม และ นายณัฐนนท์ พงษ์ศิริเวทย์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3083] รองอันดับ 1 ทักษะกระบวนการวิทย์ (03-October-2014)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณภัทร ปั้นศรีนวล และ ด.ช.อัณณ์กาญจ์ ทองคำ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3082] เหรียญทองแดงโครงานวิทย์ (03-October-2014)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายฐาปพงค์ เมืองมูล นายณัฐพงษ์ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และนายภาณุพงศ์ ชาภู่พวง ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ผลของสารสกัดจากขี้เลื่อยไม้สัก ที่มีคุณภาพของข้าวเปลือกในระหว่างการเก็บรักษา จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3081] ชมเชยโครงงานวิทย์ (03-October-2014)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภูนภัส จันทรา ด.ช.วิทวัส เสริมศรีพงษ์ และ ด.ญ.ณัชชา ฐิติวัฒนาการ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาขากายภาพ โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ผลการเปรียบเทียบการเก็บรักษาผักกาดฮ่องเต้ ด้วยถุงกระดาษที่เคลือบน้ำตะโก จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3080] มอบเกียรติบัตรผู้นำเยาวชนสาธารณสุข (03-October-2014)   
   นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน เพื่อให้ตัวแทนนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมการอบรมสามารถดำเนินกิจกรรมสุขภาพในโรงเรียนได้ ณ ห้องประชุมเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3079] อบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุข (03-October-2014)   
   นายวัชรินนทร์ แรดทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา ให้เกียรติอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน เพื่อให้ตัวแทนนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมการอบรมสามารถดำเนินกิจกรรมสุขภาพในโรงเรียนได้ ณ ห้องประชุมเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3078] เหรียญเงินโครงงานวิทย์ (03-October-2014)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.กันต์ ปันสุวรรณ์ ด.ช.เขตต์ติณณ์ ศิริชนกานต์ และ ด.ญ.วรรัชด์ มานะสัมพันธ์สกุล ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาชีวภาพ โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ผลการเปรียบเทียบสารสกัดจากพืชในวงศ์ Ebenaceae ที่นำไปใช้เคลือบกระสอบต่อคุณภาพการเก็บรักษาข้าวเปลือก จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 [edit] 
   
 [3077] บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ (03-October-2014)   
   อ.มณเฑียร บุญตัน ผู้พิการทางสายตา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น 2524 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม