[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145> 

 [2795] หารือร่วม IEG ส่งครู ไปศึกษาต่อ (04-December-2013)   
   ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมหารือกับคุณศิริรัตน์ อิษฐ์ประเสริฐ จาก IEG ที่มานำเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาในต่างประเทศ ในการส่งครู และบุคลากรไปศึกษาต่อยังประเทศภูฎาน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2794] ประชุมผู้ ผปค. ป.6 (04-December-2013)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม “M.C. OPEN HOUSE” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองเยี่ยมการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามฐานกิจกรรมต่างๆ ก่อนการรับโอนนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2793] แถลงข่าวเปิดตัวสถาบันดนตรี (04-December-2013)   
   แขกผู้มีเกียรติร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันดนตรี MCMA & LAMA อย่างเป็นทางการ โดยวางแผนจัดการเรียนการสอนดนตรีเป็นภาษาอังกฤษ (Music in English) เพื่อเป็นพื้นฐานและทักษะทางด้านดนตรีสู่โลกสากล ณ ห้อง St. Cecilia ชั้น 4 อาคาร St. Mary โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2792] สอบเข้าเรียน Gifted ม.4 (04-December-2013)   
   นักเรียนใหม่ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ที่สมัครโครงการ Gifted คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทำการสอบวัดทักษะความสามารถพิเศษที่ตนเองสนใจและสันทัดตามแต่ละวิชา เพื่อเข้าเรียนในห้องเรียน Gifted ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2557 นี้ ณ อาคารปีเตอร์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2791] สัมภาษณ์ นร. ผปค.เข้าศึกษาต่อ ม.4 (04-December-2013)   
   คณะกรรมการสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองที่ยื่นคำร้องขอเข้าเรียนเพื่อศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2790] ม.รังสิตมอบเอกสารเข้าศึกษาต่อ (04-December-2013)   
   ครูชัชฏาพร มาลารัตน์ หัวหน้างานแนะแนว ให้การต้อนรับ น.ส.อัญชลี ศิริงาม สำนักงานการตลาดต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะเจ้าหน้าที่ ที่นำเอกสารการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิตมอบไว้ให้แก่ทางโรงเรียน ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 15พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2789] -ลูกเสือบวชป่า (04-December-2013)   
   ลูกเสือชั้น ม. 3 บวชป่าชุมชนเพื่อร่วมอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำ ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2788] ผอ.หารือการศึกษากับ President Hamilton (04-December-2013)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Andrew Lennox ,President Hamilton, School of English Edinburgh ,Scotland ที่มาหารือในการศึกษาต่อของนักเรียนยังต่างประเทศ ณ ห้องประชุม ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2787] หารือร่วมกับ ผอ. Illawarra, Australia (04-December-2013)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Stephen Kinsella and Ms.Sally Ann Gail ผู้อำนวยการ Illawarra, Australia ที่มาหารือเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาต่อของนักเรียนทั้ง 2 สถาบันร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมทัศนียภาพสถานที่ต่างๆ ของทางโรงเรียน ณ ห้องประชุม ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2786] ผอ. แสดงความยินดีทีมเม็ดเล็กพลิกโลก (04-December-2013)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับทีมเม็ดเล็กพลิกโลก ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในระดับเอเชีย โอเชียเนีย และระดับโลกต่อไป ในการประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2013 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2785] เม็ดเล็กพลิกโลกตัวแทนประเทศ (04-December-2013)   
   สารคดีเชิงข่าวเรื่อง “มูล” ค่ามหาศาล หรือ “ขี้หมูไทย พัฒนาไกล ช่วยไทยประหยัดพลังงาน” ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในระดับเอเชีย โอเชียเนีย และระดับโลกต่อไป ในงานประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2013 ณ ลาน Atruim 1 Siam Center กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2784] นำเสนอผลงานกับกรรมการ (03-December-2013)   
   ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก นำเสนอผลงานสารคดีเชิงข่าวเรื่อง“มูล” ค่ามหาศาล หรือ “ขี้หมูไทย พัฒนาไกล ช่วยไทยประหยัดพลังงาน” แก่กรรมการในรอบสุดท้าย ในงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2013 ณ ลาน Atruim 1 Siam Center กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2783] ชนะเลิศประกวดสารคดีเชิงข่าว kwn (03-December-2013)   
   มร.โนริยุคิ ยาสุโอะ CEO ของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศให้แก่ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก การประกวดสารคดีเชิงข่าวเรื่อง“มูล” ค่ามหาศาล หรือ “ขี้หมูไทย พัฒนาไกล ช่วยไทยประหยัดพลังงาน” ในงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2013 ณ ลาน Atruim 1 Siam Center กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2782] ทาสีกำแพงสถานพินิจ (03-December-2013)   
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่วยกันทางสีกำแพงสถานพินิจร่วมกับเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว ในกิจกรรมผสานชีวิต “ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ” ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2781] มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) (03-December-2013)   
   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ทั้งหลักสูตรปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ฯ และหลักสูตร English Program (รอบที่ 2 ) ปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2780] เหรียญทองแดงสแต๊ก (03-December-2013)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายชิดชนก แซ่ลี้ ชั้น ม.4/2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ 2013 WSSA ASIAN OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS BANGKOK THAILAND เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2779] แสดงความยินดีนักกีฬาสแต็ก (03-December-2013)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้เข้ารอบ final การแข่งขันกีฬาสแต็ก ในรายการ 2013 WSSA ASIAN OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS BANGKOK THAILAND เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2778] รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานวิทย์ (03-December-2013)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ รายการเวทีนักวิทยาศาสตร์ NYSC ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 [edit] 
   
 [2777] ร่วมค่ายซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 (03-December-2013)   
   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด โดยรายการกบนอกกะลา นำทีมนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 24 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดสารคดีในโครงการ “กบจูเนียร์” ปี 5 “ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21” ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบ โดยทีมเม็ดเล็กพลิกโลก จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้ผลิตสารคดีสั้นเรื่อง “อะเมซิ่ง”ลำไย เป็น 1 ใน 222 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค เพื่อชิงชัยความเป็นซูเปอร์กบจูเนียร์ หรือผู้ชนะเลิศในระดับประเทศ ณ สถานีโทรทัศน์ Modernine และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 [edit] 
   
 [2776] มอบผลิตภัณฑ์จากลำไย (03-December-2013)   
   ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบไวน์ลำไย ผลไม้มหัศจรรย์ 1 ในผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่แปรรูปผลผลิตมาจากลำไยให้แก่คุณภัทราพร สังข์พวงทอง โปรดิวเซอร์รายการกบนอกกะลา ภายหลังจากปิดค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบปี 5 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม