[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183> 

 [3565] นิเทศ นศ.ฝรั่งเศสฝึกสอน (03-August-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mme. Delphine Derniaux ผู้ช่วยเลขานุการด้านความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ในโอกาสนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ Ms.Sonia TASSIN นักศึกษาฝรั่งเศสที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   
 [3564] ประชุมกรรมการบริหาร รร. (03-August-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   
 [3563] รับสมัคร ม. 4 /2559 รอบ 1 (03-August-2015)   
   ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำเอกสารหลักฐานต่างๆ ยื่นสมัครสอบให้แก่บุตรหลาน ในการประชุมผู้ปกครองและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 (รอบภายใน) ณ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   
 [3562] แนะแนวโควตา นร. ม. 6 (03-August-2015)   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะแนวให้ความรู้การสอบโควตาภาคเหนือ โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการสอบ Admissions แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   
 [3561] ม.4 สอบปฏิบัติวิทยาศาสตร์ (03-August-2015)   
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทดสอบแลปฟิสิกส์ เรื่องการหาสมดุลจุด CG แลปเคมี เรื่องการทดสอบสารประกอบไอออนิกหมู่ 1 A และ 2 A และแลปชีววิทยา เรื่องการทดสอบสารอาหาร ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   
 [3560] ม.2สอบปฏิบัติวิทยาศาสตร์ (03-August-2015)   
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทดสอบเรื่องอุณหภูมิมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาของสาร ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   
 [3559] ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (03-August-2015)   
   ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมดสตาร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องสุขภาพ อนามัยแก่พนักงานและนักการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   
 [3558] แสดงความเสียใจ (03-August-2015)   
   ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวศรีสุขวัฒนานันท์ ที่สูญเสียบิดานายชนิต ศรีสุขวัฒนานันท์ อดีตคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ณ วัดป่าแพ่ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   
 [3557] การเรียน นศท. สัปดาห์ที่ 2 (03-August-2015)   
   ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยฝึกอบรมให้มีความรู้วิชาทหารทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธีในฐานะกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพเมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   
 [3556] ต้อนรับ 8 รร.ในเครือมณฑลยูนนาน (03-August-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก Yunnan Normal University คณาจารย์จาก 8 โรงเรียนในเครือมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   
 [3555] สอบ ม.4 /2559 รอบที่ 1 (03-August-2015)   
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program รอบที่ 1 (รอบภายใน) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   
 [3554] ร่วมแสดงความเสียใจ (03-August-2015)   
   ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้แทนครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัววรุณพันธุ์ ที่สูญเสียมาสเตอร์ บุรินทร์ วรุณพันธุ์ ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ วัดนาก่วมเหนือ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   
 [3553] พบปะทักทาย นศท. (03-August-2015)   
   พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ประธานในพิธีไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๘ พบปะทักทายนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ [edit] 
   
 [3552] พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึก นศท. (03-August-2015)   
   นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ [edit] 
   
 [3551] ประชุมครูเดือนก.ค. (03-August-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2558 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคมด้วย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   
 [3550] อบรมศิลปะการสื่อสาร (03-August-2015)   
   คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อบรมหลักสูตรศิลปะการสื่อสาร : The Art of Communication โดยได้รับเกียรติจาก อ.สหรัฐ เจตมโนรมย์ เป็นวิทยากรในการอบรมกิจกรรมธรรมชาติของมนุษย์ และกิจกรรมประสิทธิภาพแห่งการฟัง ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   
 [3549] มอบตัว นร. ม.4 รอบภายใน (03-August-2015)   
   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   
 [3548] ชมภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ (03-August-2015)   
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ EP โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชมภาพยนตร์เรื่อง ฟ.ฮีแลร์ ซึ่งมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับโรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์ ได้จัดสร้างภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้แต่งหนังสือเรียน “ดรุณศึกษา” ซึ่งได้รับสมญานามว่า “ปราชญ์แห่งอัสสัมชัญ” ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   
 [3547] หล่อเทียนพรรษา (03-August-2015)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมหล่อเทียนพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันเรื่อยมาเมื่อใกล้เทศกาลเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   
 [3546] ทำบุญถวายจตุปัจจัย (03-August-2015)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทานในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคารเซนต์เยเซฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม