[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191>  <192>  <193>  <194>  <195>  <196>  <197>  <198>  <199>  <200>  <201>  <202>  <203>  <204>  <205> 

 [3986] ขบวนพาเหรด (11-July-2016)   
   ขบวนพาเหรดของแต่ละสีเคลื่อนเข้าสู่สนามอย่างสวยสดงดงาม ภายใต้แนวคิด “MC WE ARE STRONG” ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3985] ต้อนรับ ผบ.มทบ.33 (11-July-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับพลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3984] ร้องเพลงเชียร์ (11-July-2016)   
   กองเชียร์แต่ละสีร้องเพลงส่งเสียงเชียร์นักกรีฑาสีของตนเองด้วยความสนุกสนาน ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3983] ประชุมครูเดือน มิ.ย (11-July-2016)   
   ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 โดยได้แจ้งนโยบายการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3982] แสดงความยินดี (11-July-2016)   
   ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีโอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3981] อวยพร (11-July-2016)   
   ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรแก่คณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3980] ประชุมไตรภาคี (11-July-2016)   
   ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมไตรภาคี ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมแก้ปัญหา และสร้างความเข้าใจธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของโรงเรียน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3979] ประชุมกรรมการสรรหา (11-July-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วาระปีการศึกษา 2559-2560 เพื่อหารือที่ประชุมในการสรรหาบุคคลในภาคส่วนต่างๆ มาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3978] ประชุมร่วม 4 ฝ่าย (11-July-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบ และหารือวาระต่างๆ ร่วมกับผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3977] ซ้อมพิธีเปิด (11-July-2016)   
   คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรดนำวงดุริยางค์และนักเรียนแต่ละสีตั้งแถวฝึกซ้อมการเคลื่อนขบวนพาเหรด ก่อนที่ทางโรงเรียนจะจัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3976] รอบคัดเลือก (11-July-2016)   
   นักกรีฑาแต่ละสีลงสนามวิ่งประลองความไวในการแข่งขันประเภทลู่ รอบคัดเลือก การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3975] รายงานตัว (11-July-2016)   
   นักกรีฑาแต่ละสี รายการตัวกับคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวตามตารางการแข่งขันก่อนลงสนาม ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3974] มอบเหรียญรางวัล (11-July-2016)   
   ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาที่ชนะการแข่งขันขว้างจักร ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3973] ประเภทลาน (11-July-2016)   
   นักกรีฑาแต่ละสี ลงชิงชัยการแข่งขันประเภทลาน พุ่งแหลน ขว้างจักร ทุ่มน้ำหนัก กระโดดสูง กระโดดไกล เข่งก้าวกระโดด ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3972] โชว์ลีดเดอร์ (24-June-2016)   
   ลีดเดอร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละสี วาดลวดลายโชว์การลีดอย่างสวยงามก่อนที่จะมีการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3971] ทำบุญตักบาตร (24-June-2016)   
   คณะครู นักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรในทุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อขัดเกลากิเลส และธำรงไว้ซึ่งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในการบำรุงพระศาสนา โดยมีพระสงฆ์ สามเณร วัดพระสิงห์วรมหาวิหารมารับบิณฑบาตร และให้ศีลให้พรแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมทำบุญ ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3970] คณะกรรมการนักเรียน (24-June-2016)   
   คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับการแต่งตั้งจากภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในส่วนของนักเรียนให้เรียบร้อยด้วยดีตามที่ได้รับมอบหมาย ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3969] ประธานสี (24-June-2016)   
   ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบธงสีทั้ง 11 สีจากภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะทำหน้าที่ประธานสีตามที่ได้รับมอบหมายในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ต่อไป ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3968] มอบแหวนทองคำ (24-June-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3967] ให้โอวาท (24-June-2016)   
   ม.จีรพงษ์ วิชัยหาญ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ผู้แทนครู กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนให้ธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ ประเพณีอันดีงาม สร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่นของคำว่า “ศิษย์มีครู” ในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191>  <192>  <193>  <194>  <195>  <196>  <197>  <198>  <199>  <200>  <201>  <202>  <203>  <204>  <205> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม