[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158> 

 [3055] ร่วมแสดงความยินดี (19-August-2014)   
   อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy และ โจนัส แอนเดอร์สัน นักร้องลูกทุ่งฝรั่งหัวใจไทย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง คาราโอเกะ ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ ลานสงบวิถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3054] มอบถ้วยรางวัล (19-August-2014)   
   อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy มอบถ้วยรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ ลานสงบวิถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3053] การแสดงดนตรีวงเครื่องสาย (19-August-2014)   
   วงดนตรีเครื่องสายตะวันตก ร่วมโชว์บทเพลงที่ไพเราะน่าฟัง ด้วยการสีผ่านเครื่องดนตรีแต่ประเภท ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3052] การแสดงดนตรี Pop (19-August-2014)   
   ดนตรี Pop วงดนตรีสากล และดนตรีไทยสากล ของนักเรียนหลากหลายวง ร่วมเล่นดนตรีแสดงความสามารถของแต่ละคน ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ เวทีโรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3051] ประกวดร้องคาราโอเกะ (19-August-2014)   
   นักเรียนแต่ละระดับชั้นให้ความสนใจประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยสากล และเพลงสากล ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ ลานสงบวิถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3050] โจนัส ศิลปินรับเชิญ (19-August-2014)   
   ศิลปินรับเชิญ โจนัส แอนเดอร์สัน นักร้องลูกทุ่งฝรั่งหัวใจไทย โชว์ลูกคอบทเพลงลูกทุ่งต่างๆ ให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3049] ขับร้องเพลงประสานเสียง (19-August-2014)   
   คณะนักร้องประสานเสียง และนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี โชว์ความสามารถการขับร้องเพลงประสานเสียงในบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงสากล ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3048] ผลงานนักเรียนสถาบันดนตรี (19-August-2014)   
   นักเรียนสถาบันดนตรี Montfort College Music Academy โชว์ผลงานความสามารถทางด้านตนตรีได้อย่างมืออาชีพ ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3047] ความร่วมมือด้านดนตรี (19-August-2014)   
   นักเรียน นักศึกษา จากหลายสถาบันเข้าร่วมงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 และการแข่งขันต่างๆ เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ทางดนตรี และแลกเปลี่ยนแสดงออกถึงความร่วมมือกันทางด้านดนตรีระหว่างสถาบัน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3046] วงประสานเสียงมงฟอร์ตประถม (19-August-2014)   
   วงนักร้องประสานเสียงโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมโชว์การแสดงขับร้องเพลงประสานเสียง ในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3045] วงดนตรีครู Master Class (19-August-2014)   
   อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy อ.วิโรจน์ สถาปนาวัตร มือเบส วง Infinity และ อ.อริญญ์ ปานพุ่ม มือกลอง วง T bone วงครู Master Class ร่วมแสดงในงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3044] Montfort Music Festival (19-August-2014)   
   นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “Montfort Music Festival ครั้งที่ 1”การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางดนตรีในการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นรูปธรรม ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3043] มอบตัว นร. ชั้น ม.4 ปี 58 (รอบภายใน) (19-August-2014)   
   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3042] ชื่นชมยินดีความสำเร็จนักบาส (19-August-2014)   
   ชื่นชมยินดีความสำเร็จนักบาส /ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลรุ่นอายุ 13 ปี รุ่นอายุ 15 ปี และรุ่นอายุ 18 ปี ที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรายการ “Sponsor Thailand Championship 2014” รุ่นอายุ 14 ปี จากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในรายการชิงแชมป์ประเทศไทย “โฟร์โมสต์แลนด์คัพ ศึกเยาวชนชิงแชมป์บาสเกตบอล 2014” และรุ่น 18 ปี จากการแข่งขันบาสเกตบอล “OBEC Youth Street Basketball 2014 รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ” ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3041] ชื่นชมยินดีนักฟุตบอล (19-August-2014)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 14 ปี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3040] สัมผัสนวัตกรรมวิทย์ (19-August-2014)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกห้องเรียน สัมผัสกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรมสนุกๆ และสาระความรู้ต่างๆ มากมาย ในงานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3039] รับผลสอบกลางภาคเรียน (19-August-2014)   
   ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้น เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 พร้อมรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3038] วันผู้ปกครองพบครู (19-August-2014)   
   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1/2557 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงานวิชาการ รวมทั้งรับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 และรับเงินอุดหนุนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3037] ผู้แทนแม่-ลูกร่วมงานวันแม่ (19-August-2014)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพกับผู้แทนแม่-ลูก นักเรียนแต่ละระดับชั้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 [edit] 
   
 [3036] วันแม่แห่งชาติ (19-August-2014)   
   ผู้แทนคุณแม่ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เข้าร่วมพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม