[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191>  <192>  <193>  <194>  <195>  <196>  <197>  <198>  <199>  <200>  <201>  <202>  <203>  <204>  <205>  <206>  <207>  <208>  <209>  <210>  <211>  <212>  <213>  <214>  <215>  <216>  <217>  <218> 

 [4259] มอบของขวัญ (19-January-2017)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ แก่นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 [edit] 
   
 [4258] มอบของขวัญ (19-January-2017)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ แก่นายณรงค์ คองประเสริฐ เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค หอการค้าไทย กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 [edit] 
   
 [4257] แปรอักษรด้วยแสงเทียน (04-January-2017)   
   คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ได้ร่วมกันแปรอักษรด้วยแสงเทียนคำว่า มงฟอร์ตตามรอยพ่อ และรูปเลข ๙ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit] 
   
 [4256] จุดเทียนถวาย (04-January-2017)   
   ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย เป็นประธานในพิธี นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit] 
   
 [4255] ถวายอาลัย (04-January-2017)   
   ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย เป็นประธานในพิธี นำคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมกล่าวสืบสานพระราชปณิธานและถวายอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อของแผ่นดิน โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit] 
   
 [4254] วจนพิธีกรรมปิดค่าย (04-January-2017)   
   ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรมปิดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 360 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit] 
   
 [4253] มอบเกียรติบัตร (04-January-2017)   
   ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนแต่ละโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit] 
   
 [4252] ละครเทิดพระเกียรติ (04-January-2017)   
   นักเรียนชั้น ม.5/8 น้อมนำพระราชดำรัส พระอัจฉริยภาพ พระบรมราโชวาท ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวละครภาษาอังกฤษเทิดพระเกียรติ "โพธิ์ทองของปวงชน" เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit] 
   
 [4251] ให้ความสนใจ (04-January-2017)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความสนใจการนำเสนอนิทรรศการแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เทิดไท้องค์ราชันย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit] 
   
 [4250] ชมนิทรรศการ (04-January-2017)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชมนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยจงรักภักดี” ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดแสดงพระราชกรณียกิจการทรงงานต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกร อาทิ เขื่อนภูมิพล ฝนหลวง ฝานชะลอน้ำ โครงการหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา หมู่บ้านพอเพียง ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit] 
   
 [4249] ช่วยกันเก็บขยะ (03-January-2017)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ช่วยกันทำความสะอาดเก็บขยะตามเส้นทางพื้นที่สองฝั่งฝากถนนที่ได้รับผิดชอบ ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สืบสานพระราชปณิธานพ่อแห่งแผ่นดิน ณ ค่ายกาวิละ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit] 
   
 [4248] นำกล่าวสำนึก (03-January-2017)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธานกล่าวคำถวายปณิธานเพื่อพ่อแห่งแผ่นดิน พร้อมยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และปล่อยแถวบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรม “มงฟอร์ตรวมใจสืบสานพระราชปณิธานพ่อของแผ่นดิน” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit] 
   
 [4247] ร่วมเปิดค่าย (03-January-2017)   
   คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรมเปิดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 โดยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ร่วมเปิดค่ายดังกล่าว ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 [edit] 
   
 [4246] ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (03-January-2017)   
   มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับครูงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เข้าร่วมกิจกรรม 304 คน คณะครู 50 คน และคณะภราดา 6 คน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน เขตอำเภอเชียงดาว และไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 [edit] 
   
 [4245] อวยพรคริสต์มาส (03-January-2017)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวอวยพรส่งความสุขแก่คณะครู และบุคลากร เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ 2017 ที่เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 [edit] 
   
 [4244] มิสซา (03-January-2017)   
   คุณพ่อวินัย บุญลือ คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยซูอิต) วัดพระจิตเจ้าสวนเจ็ดริน ให้เกียรติประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพ แก่คณะภราดา คณะครู และบุคลากร พร้อมเสกรูปปั้นนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 [edit] 
   
 [4243] ประชุมสามัญประจำปี (03-January-2017)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2559 กองทุนสวัสดิการครูเกษียณอายุการทำงาน และการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2559 พร้อมกันนี้ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 [edit] 
   
 [4242] สวนสนาม (03-January-2017)   
   พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมสวนสนามจำนวน 1 กองร้อย ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 [edit] 
   
 [4241] คารวะกงสุลใหญ่ (03-January-2017)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะ นาย เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกัน ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 [edit] 
   
 [4240] มอบหมวก (03-January-2017)   
   ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จัดพิธีมอบหมวกเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 กองร้อย ที่อาสาสมัครเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191>  <192>  <193>  <194>  <195>  <196>  <197>  <198>  <199>  <200>  <201>  <202>  <203>  <204>  <205>  <206>  <207>  <208>  <209>  <210>  <211>  <212>  <213>  <214>  <215>  <216>  <217>  <218> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม