[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191>  <192>  <193>  <194>  <195>  <196>  <197>  <198>  <199>  <200>  <201>  <202>  <203>  <204>  <205>  <206>  <207>  <208> 

 [4050] ตัดทรงผม นศท. (29-July-2016)   
   เจ้าหน้าที่ทหารตัดทรงผมนักศึกษาวิชาทหารให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ได้ทำการตรวจทรงผมของของนักศึกษาวิชาทหาร ตามตารางการตรวจที่ได้แจ้งให้นักศึกษาวิชาทหารทราบ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4049] ท่าวิ่ง (29-July-2016)   
   ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สอนการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (ท่าวิ่ง , ท่าหยุดจากการวิ่ง , ท่าเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นเดิน , ท่าเปลี่ยนจากการเดินเป็นวิ่ง, ท่าหันในเวลาวิ่ง) ให้แก่ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4048] ผลงานวิจัยดีเด่น (29-July-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยได้มอบเกียรติบัตรแก่ครู บุคลการทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4047] คล้ายวันเกิด (29-July-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าผลไม้ และอวยพรโอกาสวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4046] ถวายเทียนพรรษา (29-July-2016)   
   นายภูมิพัฒน์ ประภากมล ประธานนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นผู้แทนนักเรียนถวายเทียนพรรษาแด่พระครูอุปถัมภ์ กิจโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ประธานสงฆ์ในพิธี เพื่อเป็นพุทธบูชา และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหาย ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4045] ถวายผ้าอาบน้ำฝน (29-July-2016)   
   ผู้แทนครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัย เครื่องไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทางโรงเรียนร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4044] ทำบุญตักบาตร (29-July-2016)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รักษาพุทธประเพณี สืบทอพระพุทธศาสนาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่มารับบิณฑบาต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4043] นศท.ปี 1 ฝึกซอยเท้า (18-July-2016)   
   ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (ท่าเคารพ , ท่าหมอบและลุก , ท่าเดิน , ท่าหยุดจากการเดิน , ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน , ท่าซอยเท้า, ท่าหันในเวลาเดิน) ในสัปดาห์ที่ 3 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4042] นศท.ปี 2 เรียนวิชาทหาร (18-July-2016)   
   จ.ส.อ.กมล ชัยบาล เสนารักษ์ ศฝ.นศท.มทบ.33 ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในเรื่องการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน (การปัจจุบันพยาบาลอาการช็อก , การใช้ผ้าแต่งแผลพิเศษ , การใช้ผ้าแต่งแผลสนามและการกดด้วยผ้าแต่งแผล ฯลฯ การส่งกลับด้วยมือ) ในสัปดาห์ที่ 3 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4041] หล่อเทียนพรรษา (18-July-2016)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมหล่อเทียนพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันเรื่อยมาเมื่อใกล้เทศกาลเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4040] สำรวจแมลงศัตรูพืช (18-July-2016)   
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้เรียนรู้จากการสำรวจแมลงศัตรูพืชและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ณ แปลงเกษตรพืชไร่ พืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4039] เกี่ยวข้าว (18-July-2016)   
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝึกหัดวิธีเกี่ยวข้าวโดยการใช้เคียวเกี่ยวกระหวัดกอข้าวทีละกอ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4038] ดำนา (18-July-2016)   
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้และฝึกหัดการดำนา ซึ่งการปลูกข้าวเป็นงานที่สำคัญยิ่งของชาวนากระดูกสันหลังของชาติ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4037] ถอนต้นกล้า (18-July-2016)   
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้วิธีการถอนต้นกล้าข้าว ซึ่งจะต้องสลัดดินโคลนที่รากออก เพื่อเตรียมที่จะนำไปปักดำในพื้นที่นาที่ได้เตรียมไว้ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4036] ไถนา (18-July-2016)   
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้วิธีการทำนาในอดีตโดยใช้แรงงานคนและแรงงานควายเป็นหลักในการไถ่นา ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4035] ต้อนรับมัธยมฮวาซี (18-July-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมฮวาซี เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนเพื่อสานสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน และวัฒนธรรมไทย-จีน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4034] แนะแนวสอบโควตา (18-July-2016)   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการสอบโควตาภาคเหนือ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4033] เยี่ยมคารวะ (18-July-2016)   
   M.Pierre COLLIOT อัครราชทูตประเทศฝรั่งเศส ที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย เยี่ยมคารวะ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4032] กรรมการบริหาร รร. (18-July-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 โดยมีเรื่องแจ้งจากประธานที่ประชุม เรื่องรายงานเพื่อทราบ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   
 [4031] ครูอาวุโสประชุมประจำปี (18-July-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ดร.สนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดย ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ให้แก่สมาชิกชมรมครูอาวุโสที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมเซราฟิน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191>  <192>  <193>  <194>  <195>  <196>  <197>  <198>  <199>  <200>  <201>  <202>  <203>  <204>  <205>  <206>  <207>  <208> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม