[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156> 

 [3013] อวยพรให้มีพระหรรษทาน (25-July-2014)   
   คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) พรมน้ำเสกให้แก่ครูและนักเรียน เพื่ออวยพรให้มีพระหรรษทานสำหรับการเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ ในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ณ บริเวณลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [3012] แสดงคาราวะ (25-July-2014)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางช่อดอกไม้แสดงคาราวะ เพื่อรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ณ บริเวณลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [3011] สดุดีนักบุญหลุยส์ (25-July-2014)   
   คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรม เพื่อรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ณ บริเวณลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [3010] ถวายเทียนพรรษา (16-July-2014)   
   ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ตามจารีตประเพณีท้องถิ่นของชาวล้านนา เพื่อใช้จุดเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในระหว่างพรรษา ณ วัดหนองบวกส้ม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [3009] พิธีถวายเทียนพรรษา (16-July-2014)   
   คณะครู นักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยทาน ผ้าอาบน้ำฝน ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 อีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทางโรงเรียนร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [3008] ทำบุญตักบาตร (16-July-2014)   
   คณะครู นักเรียน เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ รักษาพุทธประเพณี สืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ลานกล้วยไม้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [3007] ทำนุบำรุงพระศาสนา (16-July-2014)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ทำนุบำรุงพระศาสนาและธรรมะความสามัคคีเป็นหมู่คณะ จากการร่วมหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ในเทศกาลเข้าพรรษา ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [3006] หล่อเทียนพรรษา (16-July-2014)   
   ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะครู นักเรียน ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามตามจารีตประเพณีท้องถิ่น ในพิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [3005] ที่ระลึก (16-July-2014)   
   Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักเรียนที่มาให้การต้อนรับในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [3004] ร่วมถ่ายภาพ (16-July-2014)   
   Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับคณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร คณะสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย คณะสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ที่มาให้การต้อนรับในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [3003] มอบของที่ระลึก (16-July-2014)   
   นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบของที่ระลึกให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [3002] เยี่ยมชมสถาบันดนตรี (16-July-2014)   
   Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมชมสถาบันดนตรี Montfort College Music Academy (MCMA) สถานศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่เปิดสอนวิชาดนตรีระดับมาตรฐานโลก ณ สถาบันดนตรี Montfort College Music Academy (MCMA) อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [3001] ร่วมบันทึกภาพ (16-July-2014)   
   Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย Mr. Michael Heath กงสุลใหญ่อเมริกา ณ นครเชียงใหม่ ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยครูผู้สอนดนตรี และนักเรียน 10 คน ที่ได้รับทุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการเรียนดนตรีและภาษา อบรมหลักสูตรที่สถาบัน Los Angeles College of Music สหรัฐอเมริกา ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในโอกาสเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้อง Music Academy Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [3000] มอบของที่ระลึกให้ นร. (16-July-2014)   
   Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการเรียนดนตรีและภาษา “Your Music Your Inspiration” เรียนรู้ประสบการณ์ตรงการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทางด้านดนตรี การอบรมหลักสูตรที่สถาบัน Los Angeles College of Music สหรัฐอเมริกา ในช่วงภาคเรียนฤดูร้อนที่ผ่านมา ณ ห้อง Music Academy Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [2999] ชมการแสดงดนตรี (16-July-2014)   
   Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติ ชมการแสดงดนตรีเพลง “If tomorrow” ที่ประพันธ์และเรียบเรียงโดยนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้อง Music Academy Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [2998] กล่าวทักทาย (16-July-2014)   
   Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวทักทายและพูดคุยซักถามกับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนดนตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้อง Music Academy Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [2997] ต้อนรับทูตสหรัฐ (16-July-2014)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียน ให้การต้อนรับ Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมเยีอนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [2996] วิเคราะห์ดิน หิน (16-July-2014)   
   อ.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ดิน หิน และการตรวจค่า ph ในดิน ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [2995] ทำเกษตร (16-July-2014)   
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สัมผัสสิ่งแวดล้อมการทำเกษตร เรียนรู้การปลูกพริก ผักกาด ถั่วฝักยาว ผักสวนครัวรั้วกินได้ต่างๆ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   
 [2994] เรียนรู้วิธีการไถ่นา (16-July-2014)   
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนรู้วิธีการไถ่นาโดยการใช้ควาย ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2557 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม