[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191>  <192>  <193>  <194>  <195>  <196>  <197>  <198>  <199>  <200>  <201>  <202>  <203>  <204>  <205>  <206>  <207>  <208>  <209>  <210>  <211>  <212>  <213>  <214>  <215>  <216>  <217>  <218>  <219>  <220>  <221>  <222>  <223>  <224>  <225>  <226> 

 [4415] ร่วมเป็นสักขีพยาน (12-July-2017)   
   นายหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีเปิดป้าย “Montfort College Confucius Classroom” ณ ห้องเรียนขงจื้อ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4414] แข่งประเภทลานวันแรก (12-July-2017)   
   นักกีฬา ชาย-หญิง แต่ละสีลงชิงชัยวันแรก ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 “MC POWERFUL HARMONY” ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภทลาน ทำการแข่งขันพุ่งแหลน ขว้างจักร ทุ่มน้ำหนัก กระโดดสูง กระโดดไกล และเขย่งก้าวกระโดด ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4413] โชว์ลีดเดอร์ (12-July-2017)   
   ลีดเดอร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละสี วาดลวดลายโชว์การลีดอย่างสวยงามตระการตา ก่อนที่ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2560 “MC POWERFUL HARMONY” ในเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4412] ร่วมสวดดุอา (12-July-2017)   
   อาจารย์ซอและห์(วินัย) แสวงศิริผล อีหม่ามมัสยิด อัลยาเมียะจ ช้างคลาน เชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 450 คน ร่วมสวดดุอาขอพรพระผู้เป็นเจ้า แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอกองค์อัครศาสนูปถัมภกต่อทุกศาสนา ในกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4411] คำสอนพุทธศาสนา (12-July-2017)   
   พระอาจารย์อำนวยศิลป์ สีสสํวโร พระวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายกัมมัฏฐานและเผยแผ่ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 450 คน เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา และปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4410] แอ่ววัดฮินดู (12-July-2017)   
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” เพื่อเรียนรู้หลักธรรม แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับศาสนาฮินดูและเทพเจ้าทางศาสนาฮินดู ณ วัดเทพมณเฑียร (สมาคมไทย-ฮินดู เชียงใหม่) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4409] แอ่ววัดคริสต์ (12-July-2017)   
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” กับองค์กรศาสนาคริสต์ โดยได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากหลักธรรมคำสอนของคริสต์ศาสนาจากคุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน ณ วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4408] ฝึกซ้อมกรีฑา (12-July-2017)   
   นักกีฬาแต่ละสีทำการฝึกซ้อมการแข่งขันกรีฑาทั้งประเภทลู่ และประเภทลาน เพื่อฝึกทักษะการแข่งขันกรีฑาแต่ละประเภท และเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 “MC POWERFUL HARMONY” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4407] ซ้อมเชียร์ (12-July-2017)   
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นพี่แต่ละสี ซ้อมเชียร์ให้กับน้อง ๆ สีของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเชียร์นักกีฬา ก่อนสัปดาห์ที่ทางโรงเรียนจะได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 51 “MC POWERFUL HARMONY” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4406] ภาคภูมิใจ (12-July-2017)   
   นักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นต่างภาคภูมิใจ และร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ ของตนเอง ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4405] นร.ดีเด่น ม.ปลาย (12-July-2017)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 277 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 284 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4404] มอบเกียรติบัตรดีเด่น (12-July-2017)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 234 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 290 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4403] ประธานในพิธี (12-July-2017)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 4 และปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4402] ช่วยเหลืองาน รร. (12-July-2017)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเสียงตามสาย และนักเรียนถ่ายภาพ งานประชาสัมพันธ์ พร้อมแสดงความขอบคุณชื่นชมยินดี ในการเสียสละเวลาทำคุณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือกิจการงานโรงเรียนมาตลอดปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4401] ร่วมบำเพ็ญกุศล (12-July-2017)   
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ส่งหลักฐานรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4400] ฝึกทบทวน (12-July-2017)   
   ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 - 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อนเปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4399] วิ่ง 800 เมตร (12-July-2017)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยการวิ่ง 800 เมตร ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น , ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบในเวลา 3 นาที 15 วินาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4398] ลุกนั่ง (12-July-2017)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายการทดสอบลุก-นั่ง ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น , ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 34 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4397] ดันพื้น (12-July-2017)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายการทดสอบดันพื้น ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 22 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 [edit] 
   
 [4396] ตรวจร่างกาย (12-July-2017)   
   เจ้าหน้าที่ทหาร ตรวจร่างกายของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา นศท. จะต้องมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อ พรบ.การรับราชการทหาร ในสถานีที่ 3 การตรวจร่างกาย (ตรวจโรค) ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191>  <192>  <193>  <194>  <195>  <196>  <197>  <198>  <199>  <200>  <201>  <202>  <203>  <204>  <205>  <206>  <207>  <208>  <209>  <210>  <211>  <212>  <213>  <214>  <215>  <216>  <217>  <218>  <219>  <220>  <221>  <222>  <223>  <224>  <225>  <226> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม