[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172> 

 [3341] แสดงความยินดี (27-February-2015)   
   ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3340] สร้างชื่อเสียงมาสู่ รร. (27-February-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3339] สำเร็จการศึกษา ม.3 (27-February-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 396 คน ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3338] ถ่ายภาพหมู่ นร. ม.3 (27-February-2015)   
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Parallel ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะภราดา และคณะครู ก่อนพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3337] แสดงความยินดี (27-February-2015)   
   พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3336] มอบโล่ (27-February-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3335] สำเร็จการศึกษา (27-February-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 625 คน ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3334] ถ่ายภาพหมู่ ม.6 (26-February-2015)   
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Prime ร่วมถ่ายภาพหมู่พร้อมกันด้วยชุดครุยที่สง่างามกับคณะภราดา และคณะครู ก่อนพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3333] งาน "โฮ๊ะ” ศิลป์ดนตรี (26-February-2015)   
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 โชว์ผลงานความสามารถทางด้านดนตรีหลากหลายรูปแบบ ทั้งวงเครื่องสายตะวันตก วง Brass Quintet เดี่ยวเปียโน Dnet กลองชุด กีตาร์แจ๊ส ดนตรีป๊อบ วง Bully ฯลฯ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3332] ให้โอวาทปิดปีการศึกษา 2557 (26-February-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ก่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ในวจนพิธีกรรมโอกาสปิดปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3331] วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา (26-February-2015)   
   คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน ให้เกียรติประกอบจนพิธีกรรมโอกาสปิดปีการศึกษา 2557 แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3330] ฝึกซ้อมพิธีจบหลักสูตร (26-February-2015)   
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรับวุฒิบัตรในพิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้พิธีดังกล่าวที่จะจัดขึ้นดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3329] ช่วยเหลือกิจการงานโรงเรียน (26-February-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความขอบคุณและชื่นชมยินดีนักเรียนเสียงตามสายและนักเรียนถ่ายภาพ งานประชาสัมพันธ์ ที่สละเวลาทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือกิจการงานของโรงเรียนมาตลอดปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3328] แสดงความยินดีหมากล้อม (26-February-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ แสดงความยินดีกับนายไชยภัทร พงษ์ประยูร ชั้น ม.4/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Premier League Silver ระดับฝีมือ 1 Dan การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3327] แสดงบัตรเข้างาน (18-February-2015)   
   นักเรียนที่เข้าร่วมงานต่างแสดงบัตรที่นั่งเป็นหลักฐาน ก่อนเข้าร่วมงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3326] ความรักทั้งเจ็ดของ Seven (18-February-2015)   
   ความรักทั้งเจ็ดของ Seven การแสดงของคณะครูที่ย้อนรำลึกความประทับใจในอดีต แฟชั่นเชิ้ตขาว กางเกงยีนส์ ที่ผู้เข้าร่วมงานได้ใช้ช่วงเวลาดีๆแห่งความทรงจำกับวง Seven ในการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3325] Who Are We (18-February-2015)   
   Who Are We เป็นการแสดงเรื่องราว บทเพลง อารมณ์ และความคิดผ่านละครเพลง การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3324] The Phantastex (18-February-2015)   
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า The Phantastex พลังที่ร่วมกันสะท้อนให้เห็นถึงความฝันความที่ท้าทายสู่ความเป็นจริง ในการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3323] Evolution Of Music (18-February-2015)   
   Evolution Of Music การแสดงของ English Program ที่นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางดนตรีและการเต้นยุคสมัยต่างๆ ในการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3322] การแสดง นร.ม.4 (17-February-2015)   
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โชว์การแสดง La Noche En Enero หรือ The Last Day Of January ในการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม