[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167> 

 [3242] สุริวงศ์บุ๊คมอบของขวัญปีใหม่ (01-February-2015)   
   ผู้แทนจากบริษัทสุริวงศ์บุ๊คเซนต์เตอร์ มอบหนังสือเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่เวียนมาถึงให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 [edit] 
   
 [3241] ผอ.รร.วิชัยมอบของขวัญปีใหม่ (01-February-2015)   
   นายเมธิน อิสคัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชัยวิทยา มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรอง ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 [edit] 
   
 [3240] ประดับเครื่องหมายอินธนู (01-February-2015)   
   คณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประดับเครื่องหมายอินธนูลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 [edit] 
   
 [3239] ผปค.ม.4 สวัสดีปีใหม่ (01-February-2015)   
   คณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 [edit] 
   
 [3238] ผปค.ม.6 สวัสดีปีใหม่ (01-February-2015)   
   คณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 [edit] 
   
 [3237] ทุนรัฐบาลจีนร่วมค่ายฤดูหนาว (07-January-2015)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 12 คน ที่ได้รับทุนรัฐบาลจีน โดยสำนักงานฮั่นปั้น สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเดินทางเข้าร่วมค่ายฤดูหนาว ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 – 7 มกราคม 2558 ซึ่งจัดขึ้นที่ Yunnan Normal University เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเรียนภาษาวัฒนธรรมจีน และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ในเมืองคุนหมิง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 [edit] 
   
 [3236] มิสซาวันคริสต์มาส (07-January-2015)   
   คณะภราดา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบูชามิสซาในวันคริสต์มาส ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit] 
   
 [3235] ประชุมครูเดือนธันวาคม (07-January-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2557 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit] 
   
 [3234] ซานตาครอสมงฟอร์ต (07-January-2015)   
   ซานตาครอสลุงหนวดชุดแดง คุณลุงใจดีแห่งวันคริสต์มาส สัญลักษณ์ของความรักและความเมตตา ที่มีให้เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกใบเดียวกันแจกลูกอมให้แก่เด็กนักเรียนแต่ละระดับชั้น ในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit] 
   
 [3233] มอบขวัญวันคริสต์มาส (07-January-2015)   
   ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญวันคริสต์มาสให้แก่นักเรียนที่โชคดีในแต่ละระดับชั้น ในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit] 
   
 [3232] ละครคริสต์มาส (07-January-2015)   
   นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงละครคริสต์มาส วันสำคัญวันหนึ่งที่เป็นการระลึกถึงและเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์ ในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit] 
   
 [3231] เปิดงานคริสต์มาส (07-January-2015)   
   ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 ส่งความสุขให้แก่นักเรียนทุกคนด้วยเกมส์ กีฬา และกิจกรรมต่างๆ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit] 
   
 [3230] ชนะเลิศฟุตบอล Thaicom (07-January-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันฟุตบอล Thaicom Foundation Junior Football 2014 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit] 
   
 [3229] ผู้ปกครองสวัสดีปีใหม่ ผอ. (07-January-2015)   
   คณะกรรมการผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น ร่วมมอบกระเช้าของขวัญแก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ตึกสำนึกผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 [edit] 
   
 [3228] สวัสดีปีใหม่รองผู้อำนวยการ (07-January-2015)   
   คณะกรรมการผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น ร่วมมอบกระเช้าของขวัญแก่ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ตึกสำนึกผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 [edit] 
   
 [3227] รับมอบของขวัญ (07-January-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย รับมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึงจากนายสมบูรณ์ วิชชจุฑากุล ประธานชมรมฟุตบอลศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น MC 18 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 [edit] 
   
 [3226] รับมอบเสื้อนักกีฬาฟุตซอล (07-January-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเสื้อแจ๊คเก็ตนักกีฬาฟุตซอลจากนายสมบูรณ์ วิชชจุฑากุล ประธานชมรมฟุตบอลศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น MC18 และคณะ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 [edit] 
   
 [3225] แสดงความยินดีนักฟุตซอล (07-January-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 [edit] 
   
 [3224] ต้อนรับคณาจารย์ ม.ฟูตัน (07-January-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Zhao Quanyu Deputy Director, Fudan University พร้อมด้วยคณาจารย์ ในโอกาสแนะแนวการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนนานาชาติ ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยฟูตัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 [edit] 
   
 [3223] รับมอบของที่ระลึก ม.ฟูตัน (03-January-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของที่ระลึกจาก Mr.Zhao Quanyu Deputy Director, Fudan University ในโอกาสเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนเพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนนานาชาติ ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยฟูตัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม