[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162> 

 [3137] ขอบคุณปราชญ์ผู้นำสตรีบ้านทุ่งยาว (08-November-2014)   
   ครูภูริชา จันทร์ดี งานประชาสัมพันธ์และครูที่ปรึกษาชมรมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก มอบกระเช้าผลไม้ให้แก่นางภาคี วรรณศักดิ์ ปราชญ์และผู้นำสตรี หมู่บ้านทุ่งยาว อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและสถานที่การถ่ายทำสารคดีเชิงข่าว เรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล ในการประกวดโครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” จนประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลก ณ หมู่บ้านทุ่งยาว จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3136] ขอบคุณประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร (08-November-2014)   
   ครูภูริชา จันทร์ดี งานประชาสัมพันธ์และครูที่ปรึกษาชมรมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก มอบกระเช้าผลไม้ให้แก่นายเผด็จ สมโชติ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและสถานที่การถ่ายทำสารคดีเชิงข่าว เรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล ในการประกวดโครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” จนประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลก ณ หมู่บ้านทุ่งยาว จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3135] แสดงความยินดีคว้ารางวัลเวทีโลก (08-November-2014)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สารคดีเชิงข่าวเรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล โครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” ได้รับรางวัล Best Cinematography Award ในงานประกาศผลรางวัล Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3134] แสดงความยินดีความสำเร็จ (08-November-2014)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และดนตรี นักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 14 โดยได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ กรีฑา รุ่น 12 ปี ชาย , ถ้วยรางวัลชนะเลิศ กรีฑา รุ่น 14 ปี ชาย , ถ้วยรางวัลชนะเลิศ กรีฑา รุ่น 16 ปี ชาย , ถ้วยรางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอลชาย ช่วงชั้นที่ 3 , ถ้วยรางวัลชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอลชาย ช่วงชั้นที่ 4 และโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรี ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3133] โครงการ Appre-Ducation อินเดีย (08-November-2014)   
   ม.พิพัฒน์ พัฒนจินดาพงษ์ หัวหน้าแผนการเรียน English Program ประชุมชี้แจงนัดหมายคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Appre-Ducation ประเทศอินเดีย ก่อนการเดินทางไปประเทศอินเดีย ณ อาคารเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3132] เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ NBC และ ABC (07-November-2014)   
   ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตัวแทนนักเรียนประเทศไทย เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ NBC รายการ “TODAY SHOW” และเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ ABC รายการ “Good Morning America” สถานที่โทรทัศน์ที่ชาวอเมริกาให้ความชื่นชม และได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วโลกเป็นอย่างมาก ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3131] เทพีเสรีภาพมรดกโลก (07-November-2014)   
   ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตัวแทนนักเรียนประเทศไทย ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ และชื่นชมประติมากรรมโลหะสำริดเทพีเสรีภาพ ของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบให้กับสหรัฐอเมริกาในวันฉลองวันชาติครบ 100 ปี สัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลก ณ เกาะลิเบอร์ตี้ ในอ่าวนิวยอร์ค นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3130] Sightseeing (07-November-2014)   
   ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตัวแทนนักเรียนประเทศไทย นั่งรถบัสสองชั้นชมเมือง Sightseeing ทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญๆ ทั่วเกาะ Manhattan โดยเป็นแหล่งศูนย์กลางธุรกิจความเจริญในทุกๆด้านที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ที่มีตึกระฟ้าจำนวนมาก เซ็นทรัลพาร์ก พิพิธภัณฑ์ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในย่าน ดาวน์ทาวน์ มิดทาวน์ อัพทาวน์ เฮลคิทเชน โซโห ฮาเล็ม ไชน่าทาวน์ ลิตเติลอิตาลี ไทบีกา เชลซี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 โบโรฮ์ของนิวยอร์กซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3129] ผู้แทนสถานเอกอัคราชทูตร่วมแสดงความยินดีมงฟอร์ต (07-November-2014)   
   กงสุล วรรัตน์ พิริยานุสรณ์ จากสถานกงสุลใหญ่นครนิวยอร์ก ผู้แทนจากสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมแสดงความยินดีกับครูและตัวแทนนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล Best Cinematography Award 2014 จากเรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัล Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony ณ PNA (Panasonic Corporation of North America) รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3128] CEO PNA ร่วมแสดงความยินดีมงฟอร์ต (07-November-2014)   
   Mr.Joseph M. Taylor, Chairman & CEO Panasonic Corporation of North America ร่วมแสดงความยินดีกับครูและตัวแทนนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล Best Cinematography Award 2014 จากเรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัล Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony ณ PNA (Panasonic Corporation of North America) รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3127] มงฟอร์ตสร้างชื่อเวทีโลก (07-November-2014)   
   ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตัวแทนนักเรียนประเทศไทย ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในเวทีระดับโลก ด้วยการคว้ารางวัล Best Cinematography Award 2014 ในงานประกาศผลรางวัล Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony โดยเป็น 1 ในโรงเรียน 7 ประเทศที่ได้เข้าร่วมงาน จากทั้งหมด 23 ประเทศ 548 โรงเรียน ณ PNA (Panasonic Corporation of North America) รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3126] Best Cinematography Award (07-November-2014)   
   ผลงานจากเรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัล Best Cinematography Award 2014 ในงานประกาศผลรางวัล Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony ณ PNA (Panasonic Corporation of North America) รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3125] เยี่ยมชมนวัตกรรมพานาโซนิค (07-November-2014)   
   ตัวแทนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในนามประเทศไทย เยี่ยมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ของพานาโซนิคสำหรับครัวเรือนและธุรกิจ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตไปสู่ความก้าวหน้าการพัฒนาของสังคม และความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก บนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ PNA (Panasonic Corporation of North America) รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3124] ให้สัมภาษณ์สื่อสหรัฐ (07-November-2014)   
   ตัวแทนนักเรียนในนามประเทศไทย ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นตัวแทนนักเรียนจาก 7 ประเทศทั่วโลก ที่มีโอกาสเข้าร่วมงาน Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony ให้สัมภาษณ์ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวกับสื่อของสหรัฐอเมริกา ณ พิพิธภัณฑ์นวร์ก รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3123] ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์นวร์ก (07-November-2014)   
   ตัวแทนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในนามประเทศไทย ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปะอเมริกัน ชมงานจิตรกรรม ประติมากรรม ผลงานศิลปะสื่อประสมต่างๆ ผลงานจากสิ่งประดิษฐ์ และระบบกาแล็กซี่ในจักรวาล ณ พิพิธภัณฑ์นวร์ก รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3122] ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำ (07-November-2014)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทัศนศึกษาล่องเรือชมทิวทัศน์ของแม่น้ำแม่กลองเพื่อชมวิถีชิต และบ้านเรือนริมน้ำ ที่ได้เห็นตลอดทางที่เรือแล่นไป ในโครงการสังคมสัญจร ครั้งที่ 7 พระนครศรีอยุธยา-กรุงเทพมหานคร-ประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสงคราม (อัมพวา) ณ ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3121] เยี่ยมชมโรงงานอิชิตัน (07-November-2014)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมชมโรงงาน ICHITAN GREEN FACTORY ของคุณตัน ภาสกรนที โรงงานแห่งแรก แห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำเข้านวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุด ด้วยระบบ Auto Warehouse ที่ดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตไปจนถึงการจัดเก็บสินค้า ช่วยประหยัดพลังงานในการผลิต ลดต้นทุนจากวัตถุดิบ คงคุณภาพให้ผลิตภัณฑ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ในโครงการสังคมสัญจร ครั้งที่ 7 พระนครศรีอยุธยา-กรุงเทพมหานคร-ประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสงคราม (อัมพวา) ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3120] ชิงชัยเจ้าสระมงฟอร์ต (07-November-2014)   
   นักกีฬาว่ายน้ำชาย-หญิง แต่ละรุ่น จากสโมสร และศูนย์ฝึกว่ายน้ำต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมชิงชัยความเป็นเจ้าสระในการแข่งขันว่ายน้ำ “DE MONTFORT SWIMMING CHAMPIONSHIP 2014 ครั้งที่ 2” อย่างคับคั่ง ณ สระว่าย De Montfort โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3119] เปิดการแข่งขันว่ายน้ำ (07-November-2014)   
   ดร.พัฒนาชาติ กฤติบวร อธิบดีรกรมพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันว่ายน้ำ “DE MONTFORT SWIMMING CHAMPIONSHIP 2014 ครั้งที่ 2” ณ สระว่าย De Montfort โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 [edit] 
   
 [3118] ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2557 (07-November-2014)   
   ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยได้สรุปผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในภาคเรียนที่ 1/2557 และกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างปิดภาคเรียน ให้แก่คณะครู บุคลากร ได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม