คำกล่าวอำลาสถาบัน พิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2548
23/2/2549 [No.804] [Viewed : 41341]   


พิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2548
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549
คำกล่าวอำลาสถาบัน

โดย… นายเบญพล พรหมมาวิน

โรงเรียนมงฟอร์ตเป็นสถาบันซึ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่พวกเรา ควบคู่ไปการอบรมสั่งสอนให้พวกเราเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งให้พวกเราได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ตามความถนัดและความสนใจของพวกเรา มงฟอร์ตช่วยให้พวกเราได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต

กาลครั้งหนึ่ง….. ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งมีบรรยากาศอันแสนอบอุ่น สงบ ร่มรื่น มีนักเรียนมากมายที่ต่างก็กระตือรือร้น และดูมีความสุขที่ได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้ เด็กนักเรียนวิ่งเล่นกันในสนาม หลายคนเดินพูดคุยกัน หัวเราะและยิ้มให้กันอย่างมีความสุข บ้างก็ตั้งใจอ่านหนังสือ นั่งทบทวนบทเรียนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ เพลงโรงเรียนดังขึ้นเป็นสัญญาณให้นักเรียนทุกคนมาเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อเดินขึ้นชั้นเรียน มีคุณครูใจดีซึ่งพร้อมทุ่มเท ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มที่ อบรม พร่ำสอนนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมด้วยความรักและความอดทน ด้วยหวังว่าลูกศิษย์จะเติบใหญ่เป็นคนดีของสังคม ช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง และยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างาม

สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของการเป็นนักเรียนมงฟอร์ต ก็เปรียบเสมือนนิทานเรื่องหนึ่ง นิทานที่ได้อ่านเมื่อใดก็ยังคงหอมหวานและรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน นิทานที่ได้ฟังเมื่อใดก็ยังคงรู้สึกมีความสุข นิทานที่เป็นประสบการณ์และเป็นบทเรียนชีวิตอันมีคุณค่าซึ่งจะช่วยหล่อหลอมให้พวกเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งต่อไป

พวกเราขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู ที่ให้ความรู้ ดูแลและอบรมพวกเราเป็นอย่างดีตลอดมา บางครั้งด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พวกเราอาจก้าวร้าวหรือไม่เชื่อฟังไปบ้าง พวกเราก็ต้องกราบขอโทษคุณครูมา ณ ที่นี้ ขอขอบคุณพี่ๆ นักการ ที่ทำให้บริเวณโรงเรียนสะอาด น่าอยู่ ดูแล้วสบายตา ขอบคุณนักโภชนาการที่ปรุงอาหารให้พวกเรารับประทานทุกวัน

ตลอดระยะเวลา 12 ปี 9 ปี หรือ 3 ปี ที่พวกเราได้อยู่ร่วมกันในบ้านมงฟอร์ตหลังนี้ บ้านอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา ซึ่งดูเหมือนเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่มีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งความสุขที่ทำให้พวกเราสดใส ร่าเริง ทั้งความทุกข์ซึ่งบางครั้งอาจทำให้พวกเราท้อแท้ แต่ความรัก ความผูกพันที่พวกเรามีให้กัน ความเอาใจใส่ของคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนก็เป็นกำลังใจให้พวกเราพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ได้ใหม่อีกครั้ง พวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้า และช่วยพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรือง จะพยายามทำให้ดีที่สุดต่อไปและเป็นคนดีของสังคม ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ณ ตอนนี้ ดูเหมือนว่าจะถึงเวลาที่พวกเราจะต้องแยกจากกัน ช่วงเวลาของการเป็นนักเรียนมัธยมกำลังจะจบลง ในวันที่เราจะไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในบ้านหลังนี้อีก แต่พวกเราจะไม่ลืมทุกๆ เรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ที่เรามีให้กันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะจดจำไว้ว่ายังมีความรัก กำลังใจ และความห่วงใยที่ยังคงเฝ้าดูพวกเราอยู่ที่นี่ เรื่องราวต่างๆ และความรู้สึกดีๆ เหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป

กาลครั้งหนึ่ง…. ณ สถาบันนี้….ที่แห่งนี้….โรงเรียนนี้….โรงเรียนที่เรารัก…. "มงฟอร์ตวิทยาลัย"

ชมภาพพิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2548 ที่นี่


ผู้ส่ง : webmaster [IT]    Canon in D major (Pachelbel)