ร.ร.มงฟอร์ตฯมัธยม รับสมัครครูสอนภาษาฝรั่งเศส
14/6/2007 [No.1221] [Viewed : 2274]   


กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวิชาฝรั่งเศส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ต้องการรับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส

โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโททางด้านภาษาฝรั่งเศส อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. เป็นครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในวันที่สมัครและมีประสบการณ์ในการสอน 3 ปีขึ้นไปทางด้านฟัง-พูด หรือทักษะการสื่อสาร
 3. เคยผ่านการอบรม/ทัศนศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส

รายละเอียดการรับสมัคร

 • รับสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 - วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ที่ห้องธุรการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550 หน้าบอร์ดห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม และทาง http://www.montfort.ac.th
 • สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
 • ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2550

  • แจ้งทางโทรศัพท์สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก
  • ประกาศหน้่าบอร์ดห้องประชาสัมพันธ์
  • ประกาศทาง http://www.montfort.ac.th


ผู้ส่ง : webmaster [IT]    Canon in D major (Pachelbel)