God Is Love
 

Montfort College

Slideshow / Stop / Prev / Next

Slideshow image

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน กำหนด
จัดงานวันแม่พระอัสสัมชัญกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ อาคารเซนต์
แม่รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีคณะภราดา คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพิธีเทิด
พระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ และถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โดยกิจกรรมดังกล่าว ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ให้รายละเอียดว่า “ทาง
โรงเรียนได้จัดให้มีการจัดบอร์ดวันแม่ โดยให้นักเรียนแต่ละห้องจัดบอร์ดหน้าห้องเรียนเกี่ยวกับพระคุณแม่
หรือพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 การประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย เกี่ยวกับคำขวัญ บทเพลงบทความวัน
แม่ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสำนึกในพระคุณแม่ การเขียนไปรษณียบัตรแสดงความในใจ ความรู้สึก
เกี่ยวกับพระคุณของแม่แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์ไปให้แม่ กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ โดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ใช้ความรู้ทักษะต่างๆ เขียนบทความ
บทกลอน เรียงความ คำคม คำขวัญ วาดภาพ หรือสร้างชิ้นงานทางศิลปะ เกี่ยวกับการเทิดพระคุณแม่
ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ได้จัดขึ้นก่อนถึงวันแม่”
นอกจากนี้ ม.บุญเท่ง ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่า “สำหรับในวันที่ 11 สิงหาคม 2555 ทางโรงเรียน
ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 18 รูป โดยอาราธนาพระสงฆ์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มารับ
บิณฑบาตร วจนพิธีกรรมเทิดพระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ โดยคุณพ่อวินัย บุญลือ คณะแห่งพระเยซูเจ้า
(เยสุอิต) SJ และพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิธีเทิด
พระคุณแม่ โดยเชิญผู้แทนคุณแม่ กล่าวให้ข้อคิดแก่ลูก ๆ มงฟอร์ต และตัวแทนลูก ๆ แต่ละระดับชั้นจะได้
แสดงความรักมอบพวงมาลัยดอกมะลิให้คุณแม่ด้วย โดยมีคณะภราดา คณะครูบุคลากร นักเรียนและ
ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี”
ม.บุญเท่ง ได้กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า “และในปีนี้ นักเรียนชั้น ม.4 ก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าเทิด
พระเกียรติ ที่ค่ายแทนคุณ ศูนย์การเรียนรู้ใต้ร่มบารมี สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย เพื่อสนอง
ตามพระราชดำริ ที่จะสร้างผืนป่าให้คนในชุมชนให้ร่มเย็น ” ม.บุญเท่ง กล่าว
     
ปฏิทินกิจกรรม

ศุกร์ 31 ตุลาคม 2557

 • No event for today


 • Download แบบฟอร์มการทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Student Portfolio) ที่นี่
  Download แบบฟอร์มและระเบียบการต่างๆ
  Download รายงาน SAR มงฟอร์ตฯ


     
  SCHOOL ACTIVITIES
  กิจกรรมของโรงเรียน
   
     
  SWIS GALLERY
   
     
  SCHOOL ANNOUCEMENTS
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
     
  SCHOOL NEWS
  ข่าวในรั้วมงฟอร์ต
   MC Parents MCS Online Gifted Math EP Online รักเรียนรู้
   งานลูกเสือโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม งานนักศึกษาวิชาทหาร MCTV homeworkonline      งานแนะแนว ห้องสมุด
     
  Q & A
  แวดวงมงฟอร์ต
   
     
  MC PHOTO GALLERY
  คลังภาพถ่าย
   
     
  MISCELLANEOUS LINKS
  รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

     
  CARLENDAR
  ปฏิทินกิจกรรม  รายการอาหาร
  วันศุกร์ 31 ตุลาคม 2557
 • No menu for today

 •    
  ONLINE SERVICE
  บริการออนไลน์

   
    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม  
  19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง
  จังหวัดเชียงใหม่ 50000.
  โทรศัพท์. (053) 245570-5 || โทรสาร (053) 245571
  อีเมล์ : montfortcollege@gmail.com

  This page loaded in 1414751140.220666 seconds.
  * Designed by : Information Technology Department with EditPlus v2.11. 2004 Montfort College. ®All Rights Reserved.

  [Page viewed 4,554,414 times since 19 /2/ 2004] 48 viewers today : 1 users now viewing [* รายละเอียด *]