God Is Love
 

Montfort College

Slideshow / Stop / Prev / Next

Slideshow image

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ตลอดจนคณะครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันแสดงออก
ซึ่งศักยภาพและกระตุ้นให้ทุกคนได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 นี้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
กำหนดจัดงานคริสต์มาสและงานประจำปีของโรงเรียน “Asean Night” ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่
21ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น.-21.00 น. ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งนี้การจัด
กิจกรรมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านศิลปะ
การแสดง และด้านดนตรี เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพและการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียน และเพื่อนำรายได้
พัฒนาครู และบุคลาการทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
โดยครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าวว่า “เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึง ทางฝ่ายกิจการ
นักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะได้จัดงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส และงาน
ประจำปีของโรงเรียน “Asean Night” ซึ่งภายในงานจะได้มีการแสดงละครสั้นเกี่ยวกับประวัติพระเยซู
และความสำคัญของวันคริสต์มาส พร้อมกับการขับร้องเพลงของคณะนักเรียนเพลงประสานเสียงของ
โรงเรียน การเปิดตัวซันตาครอส และแจกของขวัญแก่นักเรียนการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน ฟุตซอล
ฟุตบอลโกลเล็ก บาสเกตบอล ประกวดดนตรีของนักเรียน เกมการละเล่นต่างๆ เช่น ปากระป๋องนำโชค
ปาเป้า ปาลูกโป่ง ปาระเบิด มหัศจรรย์แห่งหลุมดำ ปล่อยเหรียญลงแก้วในน้ำ และสอยดาว รวมถึง
มีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนแต่ละระดับชั้นด้วย
ครูเกษกานดา ได้กล่าวเสริมอีกว่า “และในเวลา 17.00 น.-20.00 น. ทางโรงเรียนจะได้จัดงาน
ประจำปีของโรงเรียน “Asean Night” โดยมีการแสดงวงดนตรี MT Band , วิดีทัศน์ “Montfort-
Creating Harmony for ASEAN” แสดงของนักเรียนเปิดงาน ชุด “The Power of ASEAN” การแสดง
ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ชุด “งว้าย-เหลียวหลังแลหน้าจากล้านนา สู่อาเซียน” การแสดงของนักเรียน
ระดับชั้น EP ชุด “EP Starship” การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ชุด “รอยไทย” การแสดงของ
นักเรียนระดับชั้น ม.1 ชุด “Welcome to ASEAN, Welcome to wonderful Thailand” การแสดงของ
นักเรียนระดับชั้น ม.2 ชุด “Unity One” ารแสดงของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ชุด “The Last Stage การ
แสดงของนักเรียนระดับชั้น ม.5 ชุด “The Musical of ASEAN” การแสดงของครูชาวต่างชาติ ชุด “A
night with the stars” การมอบรางวัลการประกวดชุดแฟนซีของครู นักเรียน และผู้ปกครอง การแสดง
ของผู้ปกครอง ชุด “Amazing ASEAN” การแสดงของครูชาวไทย ชุด “จตุรทิศา อัตลักษณ์ลีลาไทย”
และผู้บริหารโรงเรียนทุกคนจะได้ร่วมกันร้องเพลง “Merry Christmas and Happy New Year” เพื่อ
สร้างความสุขร่วมกันในเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงนี้” ครูเกษกานดา กล่าว

     
ปฏิทินกิจกรรม

อังคาร 21 ตุลาคม 2557

 • No event for today


 • Download แบบฟอร์มการทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Student Portfolio) ที่นี่
  Download แบบฟอร์มและระเบียบการต่างๆ
  Download รายงาน SAR มงฟอร์ตฯ


     
  SCHOOL ACTIVITIES
  กิจกรรมของโรงเรียน
   
     
  SWIS GALLERY
   
     
  SCHOOL ANNOUCEMENTS
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
     
  SCHOOL NEWS
  ข่าวในรั้วมงฟอร์ต
   MC Parents MCS Online Gifted Math EP Online รักเรียนรู้
   งานลูกเสือโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม งานนักศึกษาวิชาทหาร MCTV homeworkonline      งานแนะแนว ห้องสมุด
     
  Q & A
  แวดวงมงฟอร์ต
   
     
  MC PHOTO GALLERY
  คลังภาพถ่าย
   
     
  MISCELLANEOUS LINKS
  รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

     
  CARLENDAR
  ปฏิทินกิจกรรม  รายการอาหาร
  วันอังคาร 21 ตุลาคม 2557
 • No menu for today

 •    
  ONLINE SERVICE
  บริการออนไลน์

   
    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม  
  19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง
  จังหวัดเชียงใหม่ 50000.
  โทรศัพท์. (053) 245570-5 || โทรสาร (053) 245571
  อีเมล์ : montfortcollege@gmail.com

  This page loaded in 1413857496.167765 seconds.
  * Designed by : Information Technology Department with EditPlus v2.11. 2004 Montfort College. ®All Rights Reserved.

  [Page viewed 4,553,725 times since 19 /2/ 2004] 21 viewers today : 1 users now viewing [* รายละเอียด *]