รองชนะเลิศอันดับ 1 
 

ม.เสน่ห์ คำวินิจ ครูใหญ่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาบ้วนปากจากใบฝรั่ง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะทางวิยาศาสตร์ (Assumption Science Championship 2007) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550